A fehér felsőbbrendűséget keresztény hetero férfiak hirdetik

Közzétéve January 31, 2020, 12:00 am
16 mins

A rasszizmust fehér keresztény hetero férfiak találták ki, nem a színesbőrűek, nem a zsidók és nem a homoszexuálisok. Képviselőik is ebből a társadalmi csoportból kerülnek ki, ami nem azt jelenti, hogy a fehér, keresztény, hetero férfiak mind rasszisták lennének, de a rasszisták meghatározóan fehér, keresztény, hetero férfiak, és a kirekesztés alapjául is ezeket a tulajdonságokat jelölték meg. Emiatt azonosítják velük a rasszizmust. A rasszisták szerint a fehér, keresztény, hetero férfi a felsőbbrendű lény, a normális létezése az emberi nemnek. Aki nem fehér, nem keresztény, nem hetero és nem férfi, az alacsonyabbrendű lény. Igen, a nő is az, a Bibliából van szépen levezetve.

A rasszisták vélhetően kisebbséget alkotnak a fehér bőrszínű, keresztény vallású és heteroszexuális férfiak között, mert a rasszisták és e tulajdonjegyek felsőbbrendűsége ellen a fehér bőrszínű, keresztény és hetero férfiak harcoltak a legtöbbet. Azok, akik szerint az, ha valaki fehér, keresztény, hetero és férfi, nem tesz senkit magasabbrendű, sem kiválóbb emberré. Ezért amikor a rasszista fehér, keresztény, hetero, férfi fasiszták a rasszista megkülönböztetés ellen tüntetnek azért, mert őket valaki rasszistának és fasisztának nevezte, akkor képmutatóskodnak, és a nem rasszista fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak nevében jogosulatlanul lépnek fel. Azt a hamis látszatott keltik, mintha minden fehér, keresztény, hetero férfi olyan fasiszta lenne, mint ők. A fasizmus tulajdonképpen csak az ő létezésüket jelenti, Antifasizmus egyenlő a rasszizmussal.

A White Power évtizedek óta ismert neonáci mozgalom, amely a fehér felsőbbrendűséget hirdető, nacionalista, rasszista szerveződés. A gyakran fizikai erőszakot is használó gyűlöletcsoport jelszavát és a jól ismert zászlót a Ku Klux Klan is használja. Ezek a amerikai déli (republikánus) államokban alakultak. A “keresztény” férfiakat úgy kell pontosítani, hogy protestáns keresztény fehér férfiak, mert a White Power nem csupán a feketék, a zsidók, a nem kerestzények, hanem a katolikusok ellen is akcióztak, mivel a katolicizmust sem ismerik el kereszténységnek. Mióta a melegjogok megjelentek és a neoprotestáns fehér férfiak a melegmozgalmat tekintik a legnagyobb ellenségnek, a White Power helyenként a White Pride (“Fehér Büszkeség”) nevet vette fel, ezzel is tiltakozva a “meleg büszkeség” ellen. Mindez azt jelenti, hogy a rendes fehér ember egyrészt keresztény, másrészt férfi, és nem meleg. A homoszexualitás nem fehér, nem keresztény férfiak: a zsidók, feketék és más alacsonyabbrendű, elfajzott liberálisok jellemzője.

Nincs tehát miért hőzöngeni azért, mert valaki a rasszizmust a fehér keresztény neoprotestáns keresztény férfiak mozgalmának nevezi, mert az. Ez a mozgalom belőlük nőtt ki, és a kirekesztés alapjául éppen azt tekintik, hogy a felsőbbrendű ember az fehér, keresztény, heteroszexuális és férfi. Ezek a jellemzők a rasszista gyűlöletcsoportok szinonimái. Őket ezzel azonosítani azért sem rasszizmus, és azért sem kirekesztés, mert ők azok, akik e tulajdonságokkal és e tulajdonságok magasabbrendűségével azonosítják magukat. Ez nemcsak antiliberális, nacionalista, rasszista, antiszemita, melegellenes, hanem a nők egyenjogúságát is megkérdőjelező és elutasító mozgalom. Orbán Viktor rendszere hivatalosan is ezt a mozgalmat és ennek ideológiáját képviseli, nacionalista, rasszista, homofób és nőgyűlölő.

Ezért nem véletlen, hogy a rendszer kultúrharcának szélsőjobboldali éllovasai tüntettek állítólagos kirekesztésük ellen: mint a náci ideológiát hirdető Bayer Zsolt, a keresztényüldözésről hazudozó, propaganda céljára felhasználó Azbej Tristan nevű senki. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárság egy muszlimellenes, “keresztény” néven működő gyűlöletcsoport, a rasszista, fasiszta, nacionalista Orbán-rendszer egy vallási gyűlölködést képviselő rohamcsapata, amely az adófizetők milliárdjait költi annak a hazugságnak a bizonyítására, hogy a keresztények a legüldözötteb csoport a világon. Ma a magukat “kereszténynek” nevező szélsőjobboldal a világ legnagyobb üldözője: üldözik a muszlimokat, a színeseket, a melegeket, a nőket, a liberálisokat, ma ők a világ legnagyobb gyűlöletcsoportja.

Ezeknek az embereknek és irányzatoknak természetesen semmi közük nincs a kereszténységhez. A “keresztény” jelzőt úgy aggatják magukra, mint azt, hogy fehér, heteroszexuális: a kirekesztés szándékával, a rasszista, fasiszta és náci mozgalmak leplezésére, mert a 20. század népirtásai után mégsem nevezhetik magukat fasisztának, rasszistának és nácinak. Ezért fontos, hogy megakadályozzák a dekódolást, azt a látszatot keltve, mintha nem nácikról, fasisztákról és rasszista gyűlölködőkről, csupán ártatlan fehér, keresztény és heteroszexuális férfiakról lenne szó, akik csupán a normalitást követelik, amikor azt mondják, hogy az a normális, amikor egy ember fehér, keresztény, hetero és férfi. Helyben vagyunk.

Amerikához képest a fehér és “keresztény” felsőbbrendűség Európában a feketékkel szemben elsősorban a zsidókat érintette. A zsidó nem fehér, nem keresztény, az antiszemita irodalom a bűnnel azonosítja őket, tehát nem is heteroszexuális, hanem a homoszexualitást is velük azonosítja vagy tőlük származtatja. Az egész középkori Európa antiszemita volt, még akkor is, ha maga a fogalom csak a 19. században került forgalomba, mert Aranyszájú Szent Jánost, Szent Ambrust, Tertullianust, Szent Ágostont és Aquinói Szent Tamást, más katolikus egyházatyákkal együtt, nem lehet antijudaistának nevezni, mert a judaizmussal szemben Pál apostol lépett fel, ő volt antjudaista. A mózesi törvény korszakának végét, és a krisztusi kegyelem korszakát hirdette. Ez az antijudaizmus.

Akik a zsidók mocskolásának náci magvait elvetették, azok nem antijudaisták, hanem antiszemiták (zsidógyűlölők) voltak, már akkor is. Európában a rasszizmust, a fehér keresztény felsőbbrendűséget ez is megkülönbözteti, hogy eredeti képviselői nem a protestánsok, hanem a katolikus egyházatyák voltak. A protestánsok csak felnőttek erre a szintre, a neoprotestánsok az antiliberális kódolt antiszemitizmussal már lassan túl is tesznek rajtuk.

Amerikában a feketék elleni gyűlölködést a fehér, keresztény, hetero férfiak szintén a Bibliára alapozták, méghozzá Noé története alapján, aki megátkozta egyik fiát Kámot. Éppen azért, mert a részeg Noé mezítelenségét nem takarta be, mint a másik két fiú, Sém és Jáfet. Sőt, a Biblia arra utal, hogy Kám fia, Kánaán kihasználta az alvó Noé részegségét, és valamilyen illetlen, homoszexuális dolgot tett vele, talán emiatt is lett mezítelen. Noé pedig megátkozta Kánaánt, méghozzá úgy, hogy “Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt”. Mivel a rasszok levezetése alapján Kánaán a feketék ősapja, ezért a fehér, keresztény, heteroszexuális rasszista férfiak szerint a feketéknek Istentől rendelt helyzetük a nyomor, a másodrendűség, illetve az, hogy rabszolgák legyenek. A feketék is így össze vannak kapcsolva a homoszexualitással. Rendes fehér ember keresztény, és nem buzi, hogy idézzük a gyűlölet ellen tüntető orbánistákat.

Mindez hamis bibliaértelmezés, Isten mindenkit a saját tettei és tulajdonságai alapján ítél, Jézus Krisztus pedig minden átkot is magára vett a kereszten, és eltörölt minden átkot azok életében, akik hisznek őbenne. Ezért a keresztény fehér neoprotestáns férfiaknak különösen nem volt semmi alapjuk a feketék rabszolgaságát a Biblia alapján igazolni. Ez nyers rasszizmus és fajgyűlölet. Európában az antiszemita indulatok zsidótörvényekben, pogromokban, majd a holokausztban nyilvánultak meg. Ezt fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak művelték. A holokauszt konkrét végrehajtásához kellettek a nácik is, akik azért nem a kereszténység nevében követték el a rémtetteiket (holott Hitler zsidóellenes törvényei hajszálra követték a hivatalos keresztény egyház zsinati határozatait, még a zsidó gettó is egyházi találmány), mert a zsidó Jézus túl zsidó volt ahhoz, hogy a fehér, heteroszexuális férfiak a kereszténység nevében kövessék el a zsidók elleni rémtetteiket.

Nem igaz ez a magyar horthysta antiszemitákra, akik vállaltan keresztény alapon voltak antiszemiták, és a kereszténység védelmében küldték a zsidókat haláltáborokba. A nácik és a keresztényfasiszták antiszemitizmusa között ennyi volt a különbség: a képmutatás, hogy a gázkamrát nem ők üzemeltették, mert az nem lett volna keresztényi, viszont a zsidókat ők adták át elpusztításra, annak tudatában, hogy a nácik ezt fogják tenni velük. Ez már belefért ebbe a hamis “kereszténységbe”.

A magyar heteroszexuális, férfi keresztények úgy adták át a zsidókat a náciknak, ahogy Jézust adták át a főpapok a rómaiaknak. Ezek derék, magyarságukra büszke, fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak voltak, akik a nem fehér, nem keresztény, nem heteroszexuálisnak tartott zsidókat a halálba küldték, mert ők nem voltak azok. Az ő szellemi utódaik Orbán és társai, az ő rendszerük erre az ideológiára épül, és ők tüntettek saját megkülönböztetésük, rasszista “kirekesztésük” ellen, ami mindössze azt jelentette, hogy azonosították őket saját magukkal. Fasisztának, rasszistának, nácinak, nacionalistának nevezték őket, a fasiszta, rasszista, náci, nacionalistákat. Ha valaki nem ért velük egyet, az rasszista alapon kirekeszti és üldözi őket. Védelemre szorulnak.

Bartus László29 hozzászólás : A fehér felsőbbrendűséget keresztény hetero férfiak hirdetik

 1. Zoltan Vegvari

  January 31st, 2020

  Bartus Úr!

  Szeretem az írásait. Van könyvem is Öntől.
  A cikkében megemlitette a Ku-Klux Klant, mint az egyik fajvédő, fehér, keresztény, heteroszexuális formációt.
  Aminek második Klánját William Joseph Simmons metodista pap alapitotta újra. Amelyeknek a ’20-as években kiugró és a ’60-as évek közepén szignifikáns tagsága volt.
  A White Power egy tágabb irányzat, aminek egyik szereplője a KKK, vagy a KKK-k hatására vált afféle rétegmozgalommá?
  Azt tudjuk, hogy a(z első) KKK 1865-ben alakult.

  Reply
 2. Kovacs Lajos

  January 31st, 2020

  A nácik és Hitler közel sem a kereszténység védelmében küldte a zsidókat a halaltabkrokba, mivel Hitler megvetette a vallás minden formáját, így a kereszténységet. A zsidók halálba és táborokba küldéshez sokkal prózaib oka volt. Ugyanezt az eszmét vette át G. orban és fasiszta maffia bandája. Nekik is annyi közük van a (ös) kereszténységhez, mint Hitlernek volt. Ez egy rasszista, fasiszta banda. A lényeg benne van a írásodban.

  Reply
 3. Báthory Ödönke

  January 31st, 2020

  Igazán szerencsés embernek mondhatom magamat. Hiszen a legjobbaktól tanulhatok.
  -demokráciát Kövér Lászlótól
  -a bűn gyűlöletét Polt Péteről
  -krisztusi természetet Németh Sándortól
  -szeretetet Bayer Zsolttól
  -tisztességet Orbán Viktortól
  satb.

  Reply
 4. Goldmann György

  January 31st, 2020

  A gázkamrát nem Horthyék üzemeltették, mert az nem lett volna keresztényi. Erről jut eszembe, az inkvizíció soha, egyetlen embert sem ítélt halálra. Bírósági eljárásuk után a kötelező formula volt: “Elbocsátunk téged egyházi ítélőszékünk elől, és átadunk a világi fegyvereknek,” majd emlékeztettek arra, hogy a vérontás bűn. A máglyán nem folyik vér.

  Reply
 5. István

  January 31st, 2020

  Hazaszeretetet pedig azoktól, akik a Báthory nevet igyekeznek elfeledtetni. Mit tudunk a valamikori erdélyi fejedelemről és lengyel királyról? Mit tudunk II. Rákóczi Ferenc nagymamájától, Zrínyi Miklós feleségéről, a koncepciós perbe fogott Báthory Erzsébetről, az Ecsedi láp sárkányát legyőző vitézről – ha már ezt a híres nevet vetted fel? És egyáltalán: mit tudunk az ország hírét valóban gyarapító egykori magyar arisztokráciáról és nemességről? Nem csak Kossuth apánkra, Mátyás királyra és Weiss Manfrédre lehetünk büszkék, hanem a történelmünk elhallgatott hőseire is. Igaz, nem mindegyikük volt fehér, hetero és keresztény… 🙂

  Reply
 6. Cs. Pisti

  January 31st, 2020

  Szóval arról van szó hogy csak a fehér ember lehet rasszista, színes bőrű fehér ellenes rasszisták nincsenek? El kéne látogatni Dél Afrikába, de mondhatnánk Afrika nagy részét, vagy valamelyik muszlim országba és kiderülne hogy a világot leginkább a fehér ellenes rasszizmus sújtja, akik ez ellen tüntetnek azok nem fasiszták csak élnek a demokratikus jogaikkal.

  Reply
  • Nagy László

   January 31st, 2020

   A Dél-Afrikai rasszizmus évszázados, fehér, heteró férfiak tetteinek következménye!

   Reply
   • Cs. Pisti

    January 31st, 2020

    Akkor ha van okom a rasszizmusra az jogossá válik? Ha a feketék lehetnek “jogosan” rasszisták a fehérekkel szemben akkor a fehérek is lehetnek “jogosan” rasszisták bárki mással szemben?

    Reply
    • rumrabló

     February 17th, 2020

     Én nem gondolnám, hogy az, hogy bizonyos feketék gyűlölik a fehéreket (ha van tisztán bőrszín miatti gyűlölet bennük), az okot adhatna a fehérek rasszizmusára. Azt viszont gondolom, hogy a feketék gyűlölete a gyarmattartó fehérek felé nem elsősorban a bőrszínük miatt van, és nem is lenézésből, hanem egyfajta bosszú azért, mert állati sorban tartották az afrikai őslakosokat. Az ilyenfajta gyűlölet és bosszú nem jó, nem helyes, nem szolgálja a megbékélést, a békés egymás mellett élést, de mindenképpen válaszreakció. Ahogy az is válaszreakció, ha a magyarországi cigányok utálják a nemcigányokat. (szerintem nem válogatás nélkül bizalmatlanok a nemcigányok felé, hanem ez elsősorban a bőrfejűszerű rasszisták felé irányul)

     Reply
  • rumrabló

   February 17th, 2020

   A muszlim országokban uralkodó keresztényüldözés nem rasszizmus, és nem is fehérellenesség. Már csak azért sem, mert a muszlimok jelentés része europid rasszú, tehát fehér. Fehér aki fehérgyűlölő? De jó vicc. Ami pedig az afrikai országokban levő antikolonializmust illeti, az sem fehérellenes, maximum európai gyarmatosító ellenes. Tehát az afrikai feketének nem az fáj, hogy a másik nem fekete, hanem fehér. 🙂 Amúgy elég fárasztó, hogy a különböző vallások közti konfliktust, vagy a nemzeti mozgalmakat is sokan rasszizmusnak mondják, holott nem az. Szigorúan véve az antiszemitizmus sem rasszizmus.

   Reply
 7. Amigo

  January 31st, 2020

  En inkább azt vettem le Niedermuller nyilatkozatából, hogy a boldog új világ legfőbb akadálya
  Keresztények – a nem vallásos sokkal jobb
  Heteroszexuálisok- a heteroszexuális egy szitokszó, a másság pedig modem, haladó
  Feher – a nemzeti identitását megőrző Feher ember akadály

  Ha ezektől megszabadulunk -mondja Niedermler – akkor megnyílik az út egy szebb jövő (sic) fele
  Ezt az értelmezést sokkal veszélyesebbnek tartom

  Reply
  • rumrabló

   February 17th, 2020

   Nem látom Niedermüller nyilatkozatában ezt, ez szerintem inkább belemagyarázás. Amúgy én nem igazán tapasztaltam azt, hogy a homoszexuálisok, vagy a homoszexualitást védelmezők jobb, nemesebb, magasabbrendű szexualitásnak láttatnák a homoszexualitást, hanem csak egyenrangúnak. Persze nyilván a heterók körében van olyan is (nem csak keresztény) aki a homokosságot aberrációnak, betegségnek tartja, de amúgy ez a vélekedés sem gyűlölet még.

   Reply
 8. István

  January 31st, 2020

  Csak, hogy tudjuk, ki mellet állunk ki, vagy kit szidalmazunk:

  “Nekem az égvilágon semmi bajom nincs a fehér, keresztény, hetero férfiakkal és nőkkel, csak azokkal, akik korlátozzák mások jogait és kirekesztenek másokat. Ha ők szabadon akarják követni saját meggyőződésüket, akkor egy demokráciában ezt nem lehet megtagadni másoktól sem. A kormány azonban nem törődik a demokráciával, hanem arra a célra használja őket, hogy tőlük megkülönböztetve másokat megbélyegezzen. Miközben semmi, de semmi joga nincs a kormánynak arra, hogy ezekre az emberekre hivatkozva mindenki másra rákényszerítse a saját akaratát, hátrányosan megkülönböztesse a neki nem tetsző magatartás- és viselkedésformákat, és durván korlátozza a mindennapi élet szabadságát.” (Niedermüller)

  Reply
  • Amigo

   January 31st, 2020

   Kedves István,
   A lényeges mondat, hogy azzal van baja, akik korlátozzák mások jogait, es másokat kirekesztenek. Nyilván aki nem zavar semmi vizet, el van mint a befőtt, az nem gond. Aki ragaszkodik értékrendjéhez azzal van gondja.
   Vajon itt mire gondol NP? A teljes beszélgetésből az derült ki, hogy pl melegházasság ellenes vagy a korlátlan abortusz ellenes stb fehér keresztény heteroszexuális emberekkel van baja.

   Reply
 9. Orsós Elemér

  January 31st, 2020

  Nem inkább azt jelenti hogy, mindenki fasiszta, aki nem ért velem egyet?!

  Reply
  • Cs. Pisti

   January 31st, 2020

   Igen ez a tipikus szélsőliberális felfogás hogy szólásszabadság van és toleránsak vagyunk kivéve ha a véleményed eltér a miénktől mert akkor rasszista, fasiszta náci vagy, ennyi.

   Reply
   • Bogatyr

    February 1st, 2020

    Ilyet senki se mondott, egy liberális se. A liberalizmus befogadó, nem kirekesztő és nem hatalom mániás.

    Reply
    • Cs. Pisti

     February 1st, 2020

     Az AN másról sem szól minthogy van a liberális világkép és minden és mindenki aki mást gondol vagy ezen kívül áll az fasiszta, nem lehet más elképzelés, nem lehet más társadalmi berendezkedés mint a liberalizmus, az összes cikk erről szól, ez aztán minden csak nem befogadó.

     Reply
     • Amerikai Népszava

      February 2nd, 2020

      A fasizmust valóban nem kellene befogadni, a világ baja az, hogy a demokrácia ellenségei a demokráciára hivatkozva legálisan fejthetik ki pusztító, fasiszta tevékenységüket.

     • rumrabló

      February 17th, 2020

      Ez ostobaság. Az AN nem azt hirdeti, hogy mindenki, aki nem liberális, az fasiszta, hanem a jól meghatározhatóan fasiszta a fasiszta. Orbán nem csak amiatt a nüansznyi (ha nüansznyi) dolog miatt fasiszta, mert megalkotta az illiberális kifejezést. Az utóbbi következik a náci elveiből, és nem fordítva. Nem a kocsi húzza a lovat.

   • rumrabló

    February 17th, 2020

    Nincsen olyan, hogy szélsőliberális, csak gondoltam, szólok. A szélsőliberalizmus meséje keresztényfasiszta (copiright Bartus) kitalálmány, orbán, Németh S. és Trump nevéhez kötődik.

    Reply
 10. Buksi Kiszökött

  January 31st, 2020

  Én örülök, hogy ennyien találva érezték magukat és megsértődtek. Az külön szórakoztató, amikor az alany megpróbálja elmagyarázni, hogy nincs is eltalálva, sőt, még éppen ő az áldozat %P

  Reply
  • Amigo

   February 1st, 2020

   NP nyilatkozatából egyébként az is kiderült, hogy számára mi a megoldás. A Feher homogén keresztény országokban nehezebb elfogadtatni a másságot, ezért fel kell lazítani, betelepítésekkel, lehetőleg más vallású emberekkel, utána már könnyebb bármit elfogadtatni a tarsadalmakkal.
   Egyébként a rasszizmus nem Feher találmány nagyszerű tanulmányok vannak az interneten,
   Ázsiában a kínai kisebbségeket több országban is törvényekkel is próbáltak háttérbe szorítani, vagy a muszlim társadalmakban a síitákat a szunnita többség, vagy épp fordítva hozta hátrányos helyzetbe. A faji alapú rasszizmusra legjobb példa sajnos a környező országok magyar kisebbségek elnyomása, nyelvi ellehetetlenítése. Engem sokkal jobban foglalkoztat az ottani magyarok sorsa mint az LMBTQ jogai. NP-t nem érdeklik a magyarok jogai.
   Hívtam az Amnesty Internationslt és érdeklődtem a szlovak nyelv törvény ellen milyen akciókat terveznek. A vezeto hölggyel volt szerencsém beszélni aki közölte arra nem kaptak utasítást hogy azzal kellene foglalkozni.

   Reply
 11. Amigo

  February 1st, 2020

  Tenykent elfogadhatjuk, hogy a kereszténység Feher tartalmak voltak a motorjai az emberiség fejlődésének, főleg a Luther Marton/Kálvin reformáció után, olyan kreatív energiák szabadultak fel, aminek eredménye robbanásszerű fejlődés volt főleg a protestáns országokban. Az emancipációs mozgalmak, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata mind Mind innen indultak ki.
  A kereszténység hirdeti az ember teljes egyenlőségét, és fenseget.
  A probléma NP számára hogy a Bibliaba nem fer bele a szélsőséges liberalizmus, az egyneműek házassága stb. Isten a liberalizmus szempontjai szerint homofób. Megoldás a kereszténységet ledegradalni, osdinak bélyegezni, megkérdőjelezni.

  Reply
 12. Bogatyr

  February 1st, 2020

  Gondolom az sokkolná őket hogy Jézus is zsidó volt, de még az összes apostol is.

  Reply
 13. Orsós Elemér

  February 1st, 2020

  Bogatyr, ezt ne nagyon feszegessük, mert lehet hogy az még sokkolóbb lenne, ha rájönnének hogy, kik csináltak nekik örökös megalázkodásra kényszerítő vallást!

  Reply
 14. Bogomil

  February 2nd, 2020

  Nagyon pontos írás. Amúgy – bár nyelvileg elég pongyola volt, ahogy elmondta – teljesen nyilvánvaló, hogy Niedermüller a fehér, stb. szupremácia ideológiáját nevezte rémisztő képződménynek, nem a fehér, stb. emberek csoportját. Ahogy az is nyilvánvaló, hogy a mondandójának tudatos félreértelmezése egyszerűen egy manipulatív Fideszes kampányfogás a jobbszél megnyerése/megőrzése érdekében.

  Reply
 15. Amigo

  March 3rd, 2020

  A brüsszeli elit használja ezt a keresztény fehér heteroszexuális gyűjtő fogalmat, amit a mi drága NP-nk előhúzott. Nyilván ezek szitokszóként forogtak a baloldali körökben. NP elszólta magát, de ebből azért kiderült hogy teljes agymosason ment at amíg kint volt. A feladat – Brüsszelben ezt kívánatosnak tartjak- megszüntetni migransokkal a fehér dominanciat, a másság jogainak elismerésével, a heteroszexuális dominanciat, és a kereszténységet mint ósdi babonasagot lejáratni, jöhetnek keleti vallások, ezzel megszüntetni a keresztény dominanciat. Hogy miért? Mert ez a réteg nem a baloldalra szavaz, ragaszkodik értékeihez.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)