Orbán Viktor felszólította a politikusokat, hogy mindenki foglaljon állást egyértelműen, hogy a migráció jó dolog vagy a migráció rossz dolog. Nem vagyunk politikusok, de nincs kétségünk afelől, hogy a kérdést hamarosan kiterjeszti mindenkire, és aki menteni akarja a bőrét, annak gyorsan deklarálnia kell, hogy a migráció rossz dolog.

Mi elébe megyünk a repkedő miniszterelnök úr kérdésének, és jó előre leszögezzük, hogy a migráció jó dolog. Ami nem jelenti, hogy nincsenek a migrációnak nehézségei, megoldatlan problémái, de mindösszesen a migráció jó dolog. Annak is, ahova bevándorlók (a “migráns” pejoratív hangzású, mintha “mutánsokról” beszélnének) érkeznek, s a bevándorlóknak is jó dolog.

Természetesen, nem esünk Orbán csapdájába, hogy elfelednénk, őkelme szándékosan és aljas módon összemossa a menekülteket a bevándorlókkal, sőt az illegális bevándorlókkal. Ezért ezt is pontosítjuk, hogy világos legyen: menekültet befogadni kötelesség, bevándorlót befogadni jó dolog. Ahol bevándorlók vannak, az ország fejlődik, gazdagszik, ahol pedig a hatalom korlátozza a bevándorlást, az ország pusztul, sorvad és szegényedik.

A “migráció”, ahogy Orbán nevezi, nem jelent lakosságcserét. De lakosságfrissítést jelent, dinamizmust hoz a társadalomba, a gazdaságba és a kultúrába. Az a tó, amelynek nincs befolyása és kifolyása, bedöglik, bepálik, megdöglenek benne a halak, kipusztul az élővilág, az élő vízből posvány lesz. Ez vár Orbán bezárkózó Magyarországára. Szégyen és gyalázat, hogy Magyarországon sem a liberálisok, sem a baloldaliak nem mondják ki, hogy az orbáni bevándorlásellenesség butaság, aljasság, embertelenség, hazugság, szélsőjobboldali csőd.

A bevándorlásellenes uszítás ezért lehet a diktatúra fenntartásának hatékony eszköze, mert a magyar emberek nem hallanak erről mást, csak a propaganda hazugságait. Nem igaz az, hogy ha bárki nyíltan vállalná az igazságot, hogy a bevándorlás, a migráció alapvetően jó dolog, és elmondaná az érveket, cáfolná a hazugságokat, azt nem értené meg senki. Igaz, hogy a populizmus mindig kedvesebb a füleknek, mint az igazság, de nem mindenható.

A menekültekről ne is beszéljünk. Menekülteket befogadni nemcsak emberi kötelesség, de nemzetközi jog írja elő, amelynek be nem tartása törvénytelenség. A bevándorlás mindig a tudás, a megújulás, a felfrissülés, a gazdagodás egyik eszköze. A legolcsóbb befektetés az ország gazdaságába, kultúrájába, életébe. A bevándorló hozza magával a tudását, másfajta tapasztalatait, új típusú életszemléletét, az ambícióit, az érdekes kultúráját, mely nemcsak akkor szép, amikor magyarok mennek máshova. Nemcsak az a szép, ami magyar.

A bevándorlás nem számolja fel a nemzeti identitást, ez butaság és hazug propaganda. A nacionalizmust, a kirekesztő, idegengyűlölő, a felsőbbrendűséget hirdető ideológiákat teszi nevetségessé, és elfogadhatatlanná, ami csak hasznára van egy országnak. Az élet cáfolja ugyanis a nacionalista hazugságokat, mert a mindennapok tapasztalata más. Bevándorló az új hazája legodaszántabb munkása, legtörekvőbb és leglojálisabb polgára. Ha nem bánik velük rosszul a befogadó ország, nagyszerű családokat és értékes polgárokat nyer velük.

A középkorban – leszámítva az Orbánhoz hasonló “keresztények” hadjáratait – bevándorlás és migráció az élet része volt, az inasokat külföldre küldték tanulni, hogy lássanak világot és szerezzenek tapasztalatot. Azok a városok és országok fejlődtek, amelyek kereskedelmi útvonalon feküdtek, sokféle népesség lakta, majdhogynem átjáróházak voltak. Azok, ahol a nép bezárkózva kukucskált ki a kunyhóiból, mind elmaradottak, buták és szegények voltak és maradtak. Magyarország bizonyos részei ma is ezt az elmaradottságot nyögi, most egy fasiszta diktátor ezt kiterjesztené az egész országra.

Azok az országok, amelyek színesek, sokfélék, nyitottak, kevésbé hajlamosak diktatúrára, nagyobb a szabadság, a jólét, a verseny, gazdagabb a kultúra. A világ egyetlen országa, amely gyakorlatilag kevert népességből jött létre, az Egyesült Államok, a világban vezető hatalom. Minden technikai fejlődés innen indul. A világ motorja. Ezt annak is köszönheti, hogy polgárháborúban legyőzte az orbáni gondolkodást képviselő föderalistákat, akiknek sikerült most elnököt ültetniük a Fehér Házba, s vele az őrültség jelent meg a hatalomban.

Az orosz muzsik megőrizheti orosz föld Anyácska szeretetét, távoltarthatja az idegeneket, de az ország gazdasági teljesítménye egy kis amerikai államéval hasonlítható, és esélye sincs arra, hogy valaha megszabaduljon a cárok, az első titkárok, a Putyinok uralmától. Az emberhez méltó életre esélyük sincs. A zsidóság nagy fájdalma volt a saját föld elvesztése és egyedüálló szenvedésen mentek keresztül a történelem során, de más okból. Azonban a diaszpóra lét olyan tapasztalattal ruházta fel őket, hogy összeesküvés nélkül ők mindenben a legjobbak, és minden területen szenzációsakat alkotnak. Szemben a bezárt társadalmak provinciális lakóival.

Magyarországnak egyetlen előnye származik Orbán fasiszta rendszeréből, és ez a migráció. A magyarok kivándorlása, külföldre költözése, amely még fordított esetben is gazdagítja a nemzetet, amikor nem ők a befogadók, hanem ők a bevándorlók. A legaljasabb mentaltást tükrözi, hogy miközben Orbán a teljes bezárkózást, az elutasítást hirdeti, aközben magyar bevándorlók százezrei lepték el Európa országait, városait, talán már milliós létszámban.

Orbán az ő jogaikat megvédi, a magyaroknak joguk van bemenni más országokba, de más nem teheti be a lábát Magyarországra. Máshol fogadják szeretettel a magyarokat, érezzék megtiszteltetésnek, hogy a megélhetést kereső magyarok bevándorolnak hozzájuk, de az ő hazájuk nem fogad be senkit, még háborús menekülteket sem. Ez a sötét, buta és aljas, az emberhez méltatlan gondolkodás és bánásmód ráadásul ellentétes az ország érdekeivel. A gyűlöleten és a hatalom megtartásán kívül semmi nem indokolja.

Az Amerikai Népszava, úgyis, mint az Amerikába bevándorolt magyarok 127 éves lapja a legteljesebb nyíltsággal vállalja és állítja, hogy a bevándorlás jó dolog, hasznos, csodálatos, és aki ezt nem hiszi, töltsön egy napot New Yorkban. Ne tegyen mást, csak nézze, bámulja az embereket, a sokszínűséget. Nézze, ahogy ez a sok ember rohan a dolgára, működteti a világ első számú szuperhatalmát. Nem akarunk megbántani senkit, de utána üljön be Pest bármelyik metróállomásán a metrókocsikba, mondjuk Kőbánya-Kispesten, s nézze a fásult és megtört arcokat. Nézze a reménytelenséget és a kilátástalanságot az arcokon.

Ez az orbáni hazugságok perspektívája.15 hozzászólás : Amerikai Népszava: a migráció jó dolog!

 1. Tóth Zoltán

  September 28th, 2018

  Egyetértek az Amerikai Népszava nyílt és bátor, példaértékű színvallásával, s csatlakozom: A MIGRÁCIÓ JÓ DOLOG! Ráadásul szervesen kapcsolódik az emberiség mindenkori történelméhez, mivel az emberiség létezéséből, önmagából adódik.

  Magyarország a jelenlegi, hitványan leplezett gyakorlattal szemben is sokkalta több menekültet tudna befogadni, erre óriási mértékű támogatásokat kapott már jó előre az EU-tól, egy értelmes kormány (egy értelmes társadalommal) alapvetően a fejlődése hasznára fordíthatná a jelenséget. A “menekültkérdésben” és migrációban közös feladatunk és felelősségünk az előremutató, emberséges megoldást megtalálnunk – tekintsük ezt a globalizálódó emberiség érettségi feladatának! [Amennyiben Magyarország nem állt volna neki agyaskodni és aljas módon rombolva lázítani, még a vízumalkura, sőt, a törökök komolyabb bevonására sem lett volna szükség! 1 millió menekült 510 millió EU-s állampolgárra = kevesebb, mint 20 ezer menekült 10 millió EU-s állampolgárra (tehát hazánkra)! Mindezen számokat arányosan korrigálhatjuk tovább a gazdasági képességek, egyéb szempontok szerint, s Magyarországra nem jutott volna több 5-8 ezer menekültnél minden millióból – miközben valamennyi további tagállam, különösen a németek, svédek terhei is mérséklődtek volna, ezáltal sokkal biztonságosabban és egyszerűbben, egyúttal dinamikusabban kezelve a helyzetet!.]

  Miután már sokan unalomig ismerhetik a korábban megírt véleményeimet és javaslataimat ezért csupán tömören utalok vissza ezekre, mielőtt további lehetőségeket ajánlanék mindannyiuk figyelmébe.

  – A globális menekülthelyzetből az EU teljes mértékben szolidáris tagjaként hazánkra háruló feladataink felsorolásakor többször hangoztattam a konstruktív, konkrét, működőképes javaslataimat a helyzet hazai, humánus kezelését illetően (például itt hozzászólva: https://hvg.hu/itthon/20180119_Orban_ongolja_a_tranzitzona_ota_no_a_menekultek_szama_es_meg_sem_allithato#article-comments ).
  – A menekülthelyzet globális kezeléséről a következő cikkhez írt hozzászólásomban fejtettem ki az általános észrevételeimet: https://hvg.hu/vilag/20171218_Egy_uj_rabszolgasorba_taszito_rendszert_tamogatunk_Libiaban_soksok_penzzel .
  – A rendszeresen felemlegetett – kvázi “alibiként” belobogtatott – terrorizmus kapcsán pedig egy további cikkhez írt kommentjeimet ajánlom megfontolni: https://444.hu/2018/09/11/igy-nez-ki-ma-az-europai-dzsihad#comments .

  A korábbiakon túllépve, azokat is beépítve, hadd javasoljak egy további lehetőséget, melyet biztosra veszem, kezdetben meghökkenve olvasnak majd, de remélem, többször átgondolva közeledhetnek az álláspontjaink. Gondoljanak bele: nem lehetséges, hogy a menekülthelyzet/globalizáció/terrorizmus/nukleáris fenyegetettség feloldását (legalább részben) szolgálhatná egy általánosult, irányított, akár nagyobb mértékű migráció – nem kizárólag a fejlődő világból a kiemelkedőbb régiókba, hanem fordítva is (illetve általában a nagyobb kulturális-gazdasági centrumok között)?

  Előre elismerem, ez valójában nem is a saját ötletem, s bár egy adott irányultságban már lehetett olvasni hasonló kezdeményezésről (https://hvg.hu/itthon/20170629_Ska_Keller_Nincs_jo_indok_Orban_Viktor_politikaja_mellett ), mégis, én ennél sokkal eredetibb értelemben vetem fel ezt a lehetőséget, mely tulajdonképpen több évezredes örökségünk. Nincs új a nap alatt!
  Ősidők óta, mióta ember az ember, populációk végtelen sora vándorolta körbe-körbe, keresztbe-kasul a bolygónkat, igazából ez tekinthető az emberiség természetes állapotának. Mi épp a normális folyamatokat korlátozzuk az elzárkózásunkkal, szögesdrótokkal, lövészárkokkal!

  Miért is ne működhetne ez a folyamat, még ha szervezettebb formában, napjainkban is? A helyzet kezelésében az EU megtorpanása részben érthető (hiszen a politikusai is emberek, akik féltik ócska karrierjüket), de mégsem indokolt. Épp a hátrahőkölésünk a legnagyobb hibája a reakciónknak! Ez a folyamat ugyanis – akár békésen, akár háborúk formájában -, de végbe fog menni. Egyetlen lehetőségünk ennek módjának a befolyásolása, rendezett mederbe terelése, a konstruktív együttműködések kiterjesztése, fejlesztése. Ennek legcélravezetőbb módja pedig – megannyi más területtel egyetemben – az Európai Egyesült Államok forradalmi létrehozása lehet (kommentem például itt: https://nepszava.us/az-mszp-tusnadfurdon-nem-is-titkoljak-hogy-a-fidesz-partja/#comments )

  Olyan ez, mint mondjuk egy kezdő síelő leckéje, aki eleinte hátradőlne a lejtőn, de így épp önmaga miatt esik fenékre, hiszen bár eleinte bizarrnak tűnik, mégis a lejtő felé kell dőlnie, hogy ne csússzon ki alóla a léc, a biztonságos haladása érdekében. Valami hasonló jelenség játszódik le most valamennyiünkben, de végül meg kell tanulnunk haladni – vagy így, vagy úgy.

  Miért ne működhetne (szervezett, a világszervezetek, közösségek által támogatott formában) egy tömegesebb migrációs rendszer, melynek keretében akár nagyobb közösségek is költözhetnének a Föld különböző régiói között?
  Miért ne koncentrálhatna ilyen programokra mondjuk az EU (majdani EEÁ) felelős közössége is?
  Miért ne támogathatná a föderalizálódó európai közösség, hogy a tagállamai effektív közreműködésével ne kizárólag fogadjon menekülteket, hanem egyúttal célzottan indítson is migráló közösségeket, megfelelő gazdasági, technológiai támogatással – a Föld legkülönfélébb részei felé?

  Egy ilyen folyamatban sokkal intenzívebben, hatékonyabban válna lehetségessé a különféle kultúrák, gazdasági-tudományos szintek közötti ismeretcsere, a kapcsolatok szorosabbra fűzésével, a Föld emberiségének globális szintű újraegyesülésével, a létünket veszélyeztető kiterjedt konfliktusok megelőzésével. Nekünk épp erre van szükségünk! Jelentős részben ez segíthetne megoldani napjaink problémáját, melyre igazán előremutató megoldások még nem születhettek, jelentős mértékben épp a szándékosan megosztó, konfliktust gerjesztő, aljas és öncélú, rövidlátó politikai gáncsoskodás miatt.

  Tisztelt Olvasók! Végülis mindannyiunkon áll, így Önökön is, miként folytatódik a történetünk. Emlékezzenek vissza a történelmi olvasmányaikra, tapasztalataikra: a lehetőségek tárháza végtelen – a háborúktól a békéig. Végső soron nekünk már nem a Földet kell meghódítanunk, ezen már rég túl vagyunk. Nézzenek a csillagos égre! https://www.youtube.com/watch?v=H7Uyfqi_TE8

  Reply
  • gyurci

   October 3rd, 2018

   Kedves TZ,
   Általában helyeslem a megnyilvánulásait, de könyörgöm, legyen már tömörebb, így sokan nem olvassák el! A kevesebb néha több.
   A síelős hasonlata pl. kiváló, smitteltem 🙂
   üdv.

   Reply
 2. magyarorszagi

  September 29th, 2018

  Ott voltam Szegeden 2016-ban. Minden menekult eleteros ferfi, fodrasz szakmaval. Anyjuk neve, szuletesi evuk, honapjuk egyezett. Mindegyikuk januar 1-jen szuletett. Beazonosithatatlanok voltak. Sziriainak vallottak magukat, de bantu negernek neztek ki. Ez nem rasszismus reszemrol, higyjek el.

  Reply
  • Nyuszika

   September 29th, 2018

   Ja; hisszük… …hogy roppantul primitív, gyenge egy megszólalás…

   Reply
  • Elter András

   October 1st, 2018

   “de bantu negernek neztek ki” Azt tudtad, hogy az afrikai feketék (tehát a valóban feketék, etiópok, szomáliaiak ebben a körben nem játszanak), nem mind bantuk, és nem mind bantu típusú alrasszhoz tartoznak? Tehát a te lebantuzásod olyan, mintha minden ázsiait sárgának mondanál, még az indiaiakat és az arabokat is. Ergo, műveletlen egyén vagy.

   Reply
   • Nyuszika

    October 1st, 2018

    Az Etiópiában, Szomáliában, illetve általánosságban, nagyjából Észak és Kelet-Afrikában ( az Indiai-óceán mentén kb. Kenyáig, az atlanti partok mentén Szenegálig ) beszélt nyelvek az Afroázsiai nyelvcsalád tagjai az arabbal, héberrel, de pl. a máltaival vagy az ősi asszír, arámi nyelvekkel együtt… Kb. annyira állnak közel “az igazi afrikai”, Nyugat, Közép és Dél-Afrikában beszélt Niger-Kongói, “bantu” nyelvekhez, mint az Indo-Európai óriásnyelvcsalád mondjuk az Uráli-Alltáji ( finnugor-türk ) nyelvcsaládhoz…

    https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Africa#/media/File:Map_of_African_language_families.svg

    Reply
 3. Bíró Dávid

  September 29th, 2018

  Olvassátok el Thilo Sarrazin könyvét! Sarrazin az SPD tagja.

  Deutschland Schafft Sich ab (Wie Wir unser Land aufs Spiel setzen, München, DVA, 18. kiadás

  Legújabb könyve is szinvonalas.

  Feindliche Übernahme Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht

  További fontos olvasmány azok számára, akiknek ez a kérdés fontos:

  Hans-Peter Schwarz: Die neue Völekerwanderrung nach Europa (Über den Verluist politischer Kontrolle und moralsiche Gewissheiten.

  Érdekes még Thilo Sarrazin FAZ-ba írt cikke idén nyáron: Afrikas Kinder und die Zukunft Europas,
  2018, július 19-én

  Tudom, hogy perceken belül törlésre kerül, de talán érthető a próbálkozás. Ugye?

  Reply
 4. Nyuszika

  September 29th, 2018

  Kiss gennyes fidsznáci trolljárás… …csak hát kicsit sokat képzelnek magukról ( illetve kissé alábecsülik az idelátogató tisztességes oolvasóközönséget ) az olvasmányajánlgatásukkal.

  Reply
 5. Elter András

  October 1st, 2018

  Én azt vallom, hogy a migráció jó dolog. Mindemellett azt is vallom, hogy az iszlám “vallás” mértékének növekedése Európában nem jó dolog. Tehát ha a beáramló tömeg, csak a nem fehérek arányát növeli, de az iszlám arányát nem, akkor azzal nincs bajom. De az iszlámmal van bajom, függetlenül attól, hogy az iszlámot fehér emberek, vagy nem fehérek gyakorolják.

  Reply
  • gyurci

   October 3rd, 2018

   Én meg azt gondolom, hogy az iszlám vallással magával sincsen semmi probléma. Azokkal a fundamentalistákkal van csupán, akik az iszlámra hivatkozva erőszakoskodnak. De ezek nem hívő emberek, csak anarchista bűnözők. Tehát nem a vallással van baj, hanem néhány tróger agyával.

   Reply
 6. Rüsztem pasa

  October 1st, 2018

  Az indiánoknak mi a véleménye az Európából jött migrációról? Biztosan nagyon áldják.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   October 1st, 2018

   Azok az európaiak, akik ma is idegengyűlölők, bevándorlásellenesek, ugyan sok indiánt kiirtottak, később rabszolgaságot vezettek be, és jelenleg még egy elnököt is adtak, a normális többség, amely egy polgárháborúban legyőzte őket, igyekezett ezt azóta is valamilyen formában kárpótolni és elégtételt adni, és a Hálaadás (Thanksgiving) ünnepével örökre köszönetet mondani nekik.

   Reply
 7. Nyuszika

  October 1st, 2018

  Mind reakciós gazemberek, mind tisztességes humanisták számára ajánlottak az Al Jazeera English és a France24 csatornákról ismert kiváló riporter-műsorvezető hölgy szavai…
  https://www.youtube.com/watch?v=PZ9PQRVIWn4

  Reply
 8. Winston Smith

  October 3rd, 2018

  A migráció se nem jó, se nem rossz dolog, mivel ezek elsősorban erkölcsi kategóriák. Ha mindenképpen erőltetjük ezeket, akkor a kérdés legfeljebb az lehet, hogy kinek és miért jó vagy rossz. Helyesen hasznosnak vagy károsnak lehetne titulálni a migrációt, pl. gazdaságilag hasznos vagy nem stb. Természetesen a migráció jelenleg az éppen regnáló hatalomnak “jó”, mert ezzel lehet ijesztgetni az embereket. Ne tévesszen meg senkit, hogy a csapból is az folyik, hogy “megvédjük az országot a migránsoktól”, hiszen ez régi hatalomtechnikai trükk: mondd az ellenkezőjét annak amit teszel és vádold az ellenfeleidet azzal, amit te követsz el.

  Reply

Szóljon hozzá magyarorszagi

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)