Az Európai Néppárt most íratta alá saját halálos ítéletét

Közzétéve November 08, 2018, 8:15 am
7 mins

Orbán gyáva, nem bízik még eléggé a hozzá hasonló európai fasiszták erejében, ezért nem mer kilépni a Néppártból és az övéi közé állni egy szélsőjobboldali frakció élére. A Néppárt pedig a történelem legnagyobb tévedését megismételve azt képzeli, hogy a kígyót kezelni tudja, ha a keblén tartja. Ezért mindkét fél érdeke, hogy látszat egyezség szülessen, míg eközben a Néppárt köt elvtelen kompromisszumot, és folytatja Orbán kitenyésztését.

Ennek vége az, hogy Orbán a Néppárt szárnyai alatt növekedhet. A Néppárt legitimálja az Unió első fasiszta államát, és védelemben részesíti a fasizmus 21. századi mutációját és reinkarnációját.

Amikor Orbán e védelem alatt olyan mértékben megerősödik, és orosz támogatással az általa ihletett európai szélsőjobb felnövekszik, kész arra, hogy a hatalmat átvegye Európában, Orbán elhagyja őket, és “ez nem kereszténydemokrácia” kiáltással hátba döfi és lemészárolja jótevőit. Vagy átveszi a Néppártot és beviszi a többi fasisztát.

Orbán pávatánca lenne az is, ha változtatás nélkül írná alá azt a dokumentumot, amely az ő megrendszabályozását és az alapértékek melletti hűségnyilatkozat elfogadását célozta. A legijesztőbb azonban az, hogy ha a jelek szerint Deutsch nem hazudott, s a Néppárt kivette a szövegből a liberális demokráciára való hivatkozást.

Nem Orbán tett hitet a Néppárt eszmeisége, hanem a Néppárt Orbán eszmeisége mellett.

Amit ugyanis a Néppárt kifejt a civilekről, a sajtószabadságról, tanszabadságról, az mind a liberális demokrácia alapértéke, ebben a formában viszont azzal a tartalommal jelenik meg, ahogy azt Orbán érti az “illiberális, vagyis a 21. századi fasiszta államban. Orbán a maga fasiszta államát is demokráciának nevezi, nem liberális, hanem keresztény demokráciának. Más demokrácia azonban nincs, csak liberális demokrácia van. A demokrácia vagy liberális vagy nem demokrácia. A demokrácia maga a liberalizmus és fordítva.

Mindez tragédia, és miután Orbán totális vereséget szenvedett a Sargentini-jelentés miatt, a Néppárt most az egész jelentést negligálta, ellensúlyozta, Orbánt felmentette, védelmébe vette, és menekülési útvonalat adott számára. Ettől kezdve semmi nem lesz a 7. cikkellyel és bármilyen uniós számonkéréssel. A Néppárt integrálja, védelme alá helyezi a fasizmust, s mindazt, amit a Sargentini-jelentésben megfogalmazott. E pillanattól kezdve, aki az EU-ban a Néppártra szavaz, hosszútávon az EU elpusztítása vagy teljes fasizálódására szavaz, s a liberális demokratáknak ezzel szabadna csak kampányolni. Orbán a Néppárt sötét arca.

Mindebben rendkívül súlyos felelősség terheli Manfred Webert, aki a személyes karrierje érdekében képes volt feláldozni Európát, a Néppártot és az európai értékeket. Számított Orbán támogatására, megkötötte vele a paktumot, hogy a támogatásáért cserében marad a Néppárton belül, és tovább élvezheti a Néppárt elvtelen és bűnös támogatását. Mivel az EU élére kerülve Weber a fideszes szavazatoknak is köszönheti a pozícióját, tartozik Orbán pártjának, aki be fogja nyújtani a számlát. Weber pedig egy gyenge jellemű karrierista, aki ennek nem tud majd ellenállni.

Az Európai Unió ezzel megy tovább a pusztulás és a fasizálódás felé, a Néppárt eldöntötte Európa sorsát. Integrálta, legitimálta a “kereszténynek” nevezett fasizmust, s a nyilatkozat az eredeti szándékkal és deklarációval ellentétes funkciót tölt be: átvette Orbán antiliberális retorikáját és magáévá tette azt a hazugságot, hogy a “kereszténydemokrácia” a “liberális demokrácia” ellentéte és ellensége. Senki nem volt, aki visszautasította volna Orbán hazug állításait arról, hogy az Európai Néppárt azért veszített erejéből, mert nem elég fasiszta. Ez fordítva van, ellenkezőleg: azért gyengül, mert elvtelen kompromisszumot köt fasisztákkal.

Arra már szinte szót sem kell pazarolni, hogy Orbánnak sikerült egy kis náci fajelméletet is vinni a dologba, amikor azt állította, hogy nekik a DNS-ükbe (a génjeikbe) van ültetve a “győzelem”. Ellenfeleik génjeibe pedig nyilván a vereség. És ezek a gének nyilván illiberális fasizmusra vannak kódolva: nem működnek, ha valaki az emberi jogokat, a hatalmi ágakat és a sajtószabadságot, a jogállamiságot tiszteletben tartó demokrata.

Ez a gondolat náci alapvetés, ez maga a hitlerizmus. A Néppárt ilyet már észre sem vesz.8 hozzászólás : Az Európai Néppárt most íratta alá saját halálos ítéletét

 1. Zoltán Végvári

  November 8th, 2018

  A Néppárt megbocsáthatatlan bűnt követ el Európa ellen a következő években.
  Most még lett volna lehetősége megáliitani a fasizmust, de később már nem lesz.
  Mehetnek a szemétdombra mint a Népszövetség ’30-as évek után.

  Reply
 2. Tóth Zoltán

  November 8th, 2018

  Tisztelt Amerikai Népszava!

  Mindenekelőtt gratulálok a megújult megjelenéshez, elsőre azt gondolom, rendkívül elegáns, komoly, kimért, de tetszetős. A forma illeszkedik a tartalomhoz.

  A jelen írásukban közöltek többségével egyetértek, s azt gondolom, ami Európában (és egyébként világszerte) zajlik, az nem oktalan. Mindannyiunknak legelőbb mély önvizsgálatot kell tartanunk.

  Vitán felüli, hogy az Orbán Viktor által fémjelzett fasiszta ámokfutás még csak most készül igazán erőre kapni, s láthatólag nincs semmi és senki, aki megállítsa. Talán, mert nem értettük meg ezen betegség kitörésének a legfőbb okait. Azok a “látszakkenegetések” amikkel gyógyítani próbálnák, sokkalta inkább mélyítik az állapotot. Ilyennek vélem aktuálisan Guy Verhofstad meglehetősen szerencsétlen kampányát, vagy az óceán túloldalán a begyepesedett dem-rep. elit botladozását.

  Ebből háború lesz.

  Nem hinném, hogy ez előbbivel újat mondok, így én a cikk második felében említett “liberális demokrácia” kifejezést illető fenntartásaimat szeretném szóvá tenni. Mindenekelőtt: Deutsch Tamás nagyon okosan “ül a kerítésen”, láthatólag rendkívüli módon törekszik arra, hogy utólag se lehessen felelősségre vonni. Ennek egyik epizódja ez a jelenet is. Mi pedig, mint a vörös posztótól megvadult bika, a dühtől, kitörni vágyó aggressziótól elvakultan üldözzük azt körbe-körbe … a tarkónkra szegezett tőr előtt. Ollé!

  Tisztában vagyok vele, hogy félreérthető lesz a véleményem, mégis meg kell említsem: a “liberális demokrácia” sulykolása legalább akkora tévedés, mint a nácizmus, fasizmus éltetése. Mindenekelőtt hadd hivatkozzam Marx egy tézisére: “a liberális demokrácia a burzsoázia diktatúrája.”

  S ekként, bármily kellemetlen legyen is beismerni, de a jelensége összeköthető-összefügg a megannyi utópisztikus ideával – ok-okozatként körtáncot lejtve az emberi történelem sodrán.

  Ugyan, miért is ne lehetne az előbbi megállapításában Marxnak igaza? És amennyiben elfogadjuk ezt, ugyan, miért ne lehetne egyik utópia a másik gerjesztője (akár reflexként, és oda-vissza)? Nekem is sérti a fülemet a “liberális demokrácia” rendszeres felemlegetése. Szerintem az elmúlt korok elfajzó önkényuralmai illeszthetőek egy közös vonalra (tekintsünk “jobbra” vagy “balra”), miszerint pont a demokrácia kisajátítása során önkényesen aggatott hazug és felszínes jelzők vezettek végül az utópisztikus rémálmok felé. Demokrácia vagy van, vagy nincs. Akik ezt a legkülönfélébb jelzővel kivánják ellátni, azok végülis meglopni, kisajátítani kívánják azt, nevezzék akár illiberálisnak, kereszténynek, népinek, szociálisnak, … vagy épp liberálisnak. (Az indoklásomat bővebben például ennél a cikknél fejtettem ki, kommentben: https://444.hu/2018/06/27/atszabja-a-valasztasi-torvenyt-a-fidesz-de-a-kulfoldon-elo-magyarok-a-jovoben-is-csak-a-nagykovetsegeken-voksolhatnanak#comments .)

  Okságilag és logikailag lett (véletlenül, vagy esetleg szándékosan?) összekeverve/felcserélve a két fogalom.
  1. A demokrácia eredeti értelme egy választói közösség, melynek tagjai egyenlő jelentőséggel bírnak a közösség döntésében. Viszont ez még nem feltételezte, hogy a teljes társadalom része ennek a választói közösségnek. Ezért lehetett az “archetípus” ókori athéni demokrácia egyúttal rabszolgatartó állam is.
  2. A “liberalizmus” már a felvilágosodás szülötte, miként a modern kori “köztársasági eszmék” is. Ennek a “köztársasági eszmének” az egyik lángcsóvája (a megelőző angol polgári forradalom tanulságait is felhasználva) a “Nagy francia forradalom”, melynek nemzetgyűlésében különféle nézetek ütközhettek (monarchistáktól a liberálisokig, mértéktartóktól a radikálisokig). De 1789 augusztusában megszületett egy mindmáig kiható (a jelenlegi nemzetközi szerveződések alapdokumentumait inspiráló) hirdetmény, “Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata”, mely határozottan kinyilvánította (többek közt): minden ember egyenlő, és azonos jogokkal bír!

  Tehát innentől kezdve alapkövetelménnyé vált az egyenlő jogok részeként a szavazáshoz való általános jog, a demokratikus elveken alapuló választási rendszerekben. Az ekként felépülő rendszerekben vetélkedhetnek egymással a legkülönfélébb politikai irányzatok, azok képviselőinek demokratikus vitái során, így ütközhetnek kultúrált formában a konzervativizmus, a liberalizmus, stb … nézetei is – vagyis a liberalizmus csupán a demokrácián belül értelmezhető, de nem sajátíthatja ki magának a demokrácia intézményét, mivel ez közös értékünk. Pont a demokrácia teszi lehetővé, hogy egymástól eltérő nézetek versenghessenek az egyes kihívások megoldása során. Sajnálom, hogy ennek belátására képtelennek bizonyult az eddigi, jelenlegi “politikai elitünk”, már oldalaktól függetlenül, s néha az a gyanúm, némelyek ráadásul szándékosan szajkózzák a “liberális demokrácia” lózungját, nem kizárólag a rezsim udvartartásából.

  Ennek megértésével juthatunk közelebb a minket kínzó régi-új frász pontosabb diagnosztizálásohoz, s ekként léphetünk előbbre. Talán Hippokratész egyik tanításaként maradt fenn, az akkori orvoslás alapelveiből, de általánosan is értelmezhető, hiszen az “emberiség” működése nagyban feleltethető meg az emberi fiziológiával: a “sztázis” (a megrekedés, a megállás) minden betegség forrása.

  Lássuk be, az ókori görögöknek ismét igazuk volt. Talán jelenleg is épp a fejlődésünk, a haladásunk megrekedése eredményezi a terebélyesedő problémáinkat, melyek hamarosan krízishez vezethetnek. (Kommentjeim itt: https://hvg.hu/vilag/20181106_frans_timmermans_ep_valasztas_populizmus#article-comments + https://hvg.hu/vilag/20181106_Kozos_europai_hadsereget_akar_Macron#article-comments .)

  A vitatott kifejezéssel kapcsolatosan, a közös, már globális társadalmunk megformálás illető távlati észrevételeimet pedig ennél a cikknél fogalmaztam meg, hozzászólásban: https://444.hu/2018/07/25/a-bolcs-tudos-aki-szelsoseges-antiszemita-miniszterelnoke-lett-magyarorszagnak#comments .

  Mert az igazi kérdés már sokkalta univerzálisabb…

  Reply
  • Zoltán Végvári

   November 10th, 2018

   Ön ha elolvasta volna azt a nyilatkozatot, amelyet aláirtak, akkor nem kizárólag a liberális demokrácia kifejezést járná most körül. Annál azért sokkal többről volt szó.
   Deutsch egyszerűen HAZUDOTT, azzal, amit nyilatkozott. Ehhez nem kell sem okosság, sem felelősség alóli kibújás. Buta, erkölcstelen és számonkérhető.
   A Néppárt egyébként súlyosan téved, amikor azt gondolja, hogy Orbán fékentartható bármilyen nyilatkozattal, bármilyen aláirással. Ezzel Orbánnak további időt adtak a magukéból. Azért a magukéból, mert az viszont jelentősen csökkent.
   Kisérteties a hasonlóság a ’30-as évekbeli Népszövetség működésével, akik remélték, vagy talán el is hitték, hogy teljesen különböző világnézetek szövetségen belül kézbentarthatóak.
   És mindehhez nem kell további regény.

   Reply
   • Tóth Zoltán

    November 10th, 2018

    Orbán szándékait illetően nincs vita köztünk, és nem kívántam mentegetni Deutsch Tamást sem, hivatkozásul (és egyben igazolásként) ajánlom egy korábbi hozzászólásomat, például itt: https://hvg.hu/itthon/20181106_Weber_Nem_zarjuk_ki_a_Fideszt_de_nyomast_fogunk_gyakorolni_Orbanra#article-comments .
    Ettől függetlenül fenntartom a véleményemet, mert ez a rosszul értelmezetten erőltetett kifejezés még sok későbbi probléma forrásául szolgálhat, megrekesztve az érdemi továbbhaladást!
    Két lényeges dologra szeretném felhívni mindenki figyelmét, s ezekre rendszeresen próbáltam is utalni a korábbi kommentjeimben.
    1. Az EU már meghaladottá vált. Eddig remekül teljesített, de most tovább kell lépni ezen a megkezdett úton, valódi változásokat elérve – az Európai Egyesült Államok megalakításával (a briteket is beleértve)! Viszont pont erről nem szól senki egy kukkot sem – tehát az érdemi megldásokat kényelmesen felszínes művitákra cserélték. Meg is lesz az eredménye! (Észre kellene már venni, hogy a “védjük meg az EU-t” épp annyira értelmetlen, mint a “támadjuk az EU-t” – a megoldás az EU továbbfejlődése (vagyis senkinek sincs igaza, és mindenkinek igaza van részben). Higgye el, amennyiben egy bátor és karakán formáció ki merne állni az EEÁ hangzatos követelésével, a “nagy ellenfelek” köpni-nyelni sem tudnának!
    2. Tipikus hiba, Ön is ebbe esett bele: összekeveri a vágyait a logikus gondolkodással. Amit fejtegettem, annak semmi köze egyes, adott politikai formációk stratégiájához, mivel általános érvényűnek vélem azt. Ez az elv nem gátja, hanem épp segítője az érdemi haladásnak, már amennyiben tiszteletben tartják, és megőrzik.

    Reply
 3. Bogatyr

  November 8th, 2018

  Én is megdöbbentem, amikor Orbánék megúszták a dolgokat. Sajnos szerintem az is szerepet játszhat hogy a Néppárt azt hiszi: ha Orbánt kiléptetik, vége a többségüknek. Szomorú. Weberről eddig nem tudtam, kicsoda de mostmár látom hogy alkalmatlan. Hiányzik egy Churchill, aki legalább látta hogy Hitlerrel nem szabad parolázni :(. El kell taposni.
  Az ár amit fizetni fognak valszeg egy háború lesz és egy Európa szétrobbanva. 🙁

  Reply
  • Zoltán Végvári

   November 8th, 2018

   Igen. Nagyon nagy valószinüséggel Orbán belülről fogja bomlasztani a Néppártot, ami széthulláshoz – szakadáshoz – vezet. Ha pedig ez bekövetkezik, akkor a fasizmus – ami ezalatt is erősödik – egyről a kettőre vezető politikai erővé válik. Amit az európai országok sEDDIG aját berkeiken belül megoldottak (szélsőjobbosok fékentartása), az mind megy a kukába ezzel.
   Jönnek Le Pen-ek, Geert Wilders-ek, Matteo Salvini-k és a többiek.
   És igen ebből háború lesz. Nem csak elszigetelt helyi polgárháború(k), hanem nemzetek közötti.
   Mert ezt fogja kihasználni Oroszország.

   Reply
 4. November 10th, 2018

  A mi Fénylő csillagunk egy másodpercig sem veszi komolyan amit aláírt, hisz éppen akkor terjesztette be szolgája,semmilyenzsóti, hogy tiltsák be az ellenzéki rendezvényeket ünnepnapokon, mikor a gazda elfogadta, hogy tiszteletben tartja a szabadságjogokat.

  Reply
 5. Laza

  November 18th, 2018

  Azért a Benelux és a Skandináv országoknak is van néhány szava az ügyben! weber csupán egy figura a táblán..

  Reply

Szóljon hozzá Tóth Zoltán

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)