Nem lánctalpas, hanem gumikerekű páncélos. De így is legjobb illusztrációja a keresztény-illiberális NER lelkivilágának. Lövészpáncélos a karácsonyi vásár előtt. A hivatalos indoklás szerint a vásárt kell védenie, de a jármű védelemre alkalmatlan. Mint kiderült, még magát sem tudta megvédeni.

Nem napkeleti bölcsek, jámbor pásztorok, juhok és angyalok állják körbe a magyarok jászolát, ahol Isten megjelenik testben közöttük. Hanem farkasok, ördögök, rendőrök és gépfegyverek. Azért vannak ott, nehogy a jászol közelébe férjenek a bölcsek, a juhok, a pásztorok, legfőképp pedig az angyalok.

A megszületett kis Jézus menekült volt. Olyan zsarnok elől menekült, mint a magyarok Orbánja. Jézus Krisztusnak ma nincs helye Magyarországon, ahol megszülessen. Anyja a szögesdróton fennakadt volna. Még egy istállónyi hely sem lenne számára Magyarországon. A legelmaradottabb helyen is hívnák a rendőröket, riadóztatnák a polgármestert: migráns jött a faluba szülni.

Nem születhet meg a Krisztus Magyarországon senki szívében sem, csak lopva, ahol Orbán nem látja meg. Rejtegetni kell az Isten Fiát az emberek szívében, nehogy a zsarnok érezze, mert akkor az ő hatalmának vége. Orbánnak arra kell vigyáznia, nehogy valaki szívében megszülessen az igazi király, a Messiás, a nép megváltója. Figyelik a gyermeket, kinek mi születik meg azon a napon a szívében, amikor az igazságos Isten egyszülött Fia meglátta ezt a nyomorult világot.

Ezért áll ott a tank a karácsonyi jászol mellett. Ha valakinek a szívében megszületik a világ Megváltója, akkor az szabad ember. Annak többé ember nem parancsol. Nem lesz többé a zsarnok szolgája. Nem lesi a párttámogatást, a képviselői helyet a parlamentben, amely a szabadság hazug díszlete. Festmény a börtön falán. Aki szabad lesz, nem nézi az állást, a kinevezést, az utazást, a pályázatot, az ösztöndíjat. Szabad ember lesz, akinek méltósága van. Olyan kincse, ami szemmel nem látható, de többet ér mindennél.

Az Isten Igéje egy piciny Mag, mint a mustármag. A Mag megnő, és Krisztus emberré lesz. Megtestesül abban az emberben, aki befogadja őt. Nem követi a főpapokat, azok hazug barátját, a Semjén-féle farizeusokat. Rókának nevezi Heródest, és nem adja meg magát. Kiáll az igazságért, a szabadságért, az elveiért, az isteni szeretetért bármi áron. Keresztre is lehet feszíteni. Kész meghalni is, de akik követik őt, azok szabadok lesznek.

Ettől fél a zsarnok, ezért állít katonát, rendőrt, harckocsit a jászol mellé. Nehogy valaki megnyissa a szívét az igazságnak, elhagyja Heródes börtönét, szolgaságot, nyomorúságot. Lelki rabszolgákra vigyáznak a fegyverek. Alattvalókra, akik félnek, keresik a kiegyezést a gonosszal. Vigyáznak a zsarnok által meghúzott határra, amelyet nem léphetnek át. Retteg a zsarnok a gyermektől, aki szabadnak születik, és a szabadsága nagyobb őnála.

Minden zsarnok tudja, egyszer megszületik a megváltó, a szabadító, aki nem fél, aki nem lesz a szolgája, aki megszabadítja az ő népét. Nem ott születik meg, ahol várnák, s nem ott, ahol számítanak rá. Nem a hivatalos lefizetett ellenzékben, nem a zsarnok által kézzel vezérelt pártokban és újságokban. Nem a hatalmasok palotájában, hanem az istállóban, a jászol félhomályában.

A bölcsek és a pásztorok hozzá mennek. Az angyalok nem Heródes rideg és hideg házát, a stadionjait látogatják, nem a felcsúti strómanja disznótoros vacsoráját fogyasztják, hanem az istálló melegében megszülető reménységhez, a nemtelen, kivetett, üldözött, a menekült gyermekhez, a megvetetthez mennek. Angyalok szolgálnak neki. Heródes pedig keresi és nem találja. A gyermek pedig, a Krisztus, megszületik egyszer egy ember szívében, s akkor a zsarnoknak vége. Akkor futkározhat Röfi a nagy hasával. Közel a vágás ideje.

Tudja ezt Orbán. Vigyázni ment oda, ahol az emberek keresik a szívükben a megváltót, mert nem tudják, hogy nem a vásárban találják meg, de amikor semmi meg nem elégíti őket, akkor megtalálhatják. Amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készít az őt szeretőknek. Lesz, aki megtalálja őt, aki megnyitja szívét, s kárnak és szemétnek ítél mindent az ő megismeréséért.

Fél a zsarnok, mert tudja, hogy megszületik egyszer az ő ellenfele. Aki legyőzi őt. Kiküldi hát a tankot, hogy vigyázzon, figyeljen. Figyelmeztessen, hogy itt a zsarnok az úr, nem a hit, a reménység és a szeretet. E három, melyek közül a legnagyobb a szeretet. Kerítést húzna legszívesebben a karácsonyi vásár köré. Az emberek szívét drótkerítéssel kerítené körbe, nehogy belehulljon a szeretet és a szabadság Magva, amely kiűzi a félelmet.

“Rátok vigyázunk”, sziszegi a kígyó, és figyel mindenkit, hogy még időben elkaphassa, és megfojthassa. Mészáros Lőrinccel felvásároltassa. Ráküldhesse a pribékjeit, a bértollnokait, a hazug propagandistáit, lefizetett embereit. Sunyi árulókat, képmutatókat, haszonlesőket. Az irigyeket, pénzsóvárgókat, a mindent kontrollálni akarókat. De nem találják, nem látják meg, mert el van rejtve, amíg fel nem nő a szabadító szívében a “gyermek”.

“A terroristáktól védelek meg benneteket”, mondja Heródes, “a juhoktól, a pásztoroktól, a bölcsektől és az angyaloktól, akik fenyegetnek titeket. Legyetek farkasok, különben nem marad semmitek. A jóért is rosszal fizessetek, különben a fejetekre nőnek. Hallgassatok rám, aki megmentelek titeket. Lám, itt e páncélos is, nehogy valami megszülessen a szív bensejében, amely meggondolatlanságra indít benneteket. Biztonságban vagytok.”

De a páncélos nem tudja legyőzni a szívben levő igazságot. Tombol Heródes, ahol senki nem látja: “Megvéd benneteket a TEK magatoktól. Ha kell, belelő a szomszéd házba. Aki szeretetet és igazságot hirdet, mind ellenség. El akar pusztítani benneteket.” Az emberek hisznek neki, félik a páncélost. Megnyugodnak, hogy Heródes vigyáz rájuk. Mi lenne velük nélküle. De valaki nem nyugodt. Zsarnok nem alszik. Nem lát mindent, nem lát mindenkit, nem látja mindenki szívét. Nem látja, mikor születik megváltó. Csak tudja, hogy egyszer fog.

A belvárosban tankkal fenyegeti a karácsonyi vásárt. Ezalatt ő terroristákkal üzletel. A világ diktátoraival barátkozik. Gyalázza azokat, akik pénzéből él az ország. Bezárja az emberek szívét a rászorulók, a nyomorultak előtt. Elűzi az országból a tehetségeket, és szétszakítja a családokat. Magyarországot a világ diktatúrái közé löki és lejáratja a civilizált világ előtt.

Megy a vadkan, a bűnszervezet tagjai loholnak utána, s lopnak reggel, délben és este. A hazugságban van az ereje. Felszámolja a jogot és az igazságot, kettős mércével mér. Mit tud ártani ehhez képest egy terrorista vagy bármilyen ellenség? Eladósítja az országot: az ország szegény lesz, az Orbán-család gazdag. A fatolvaj kioktatja a népet, s közben köti a milliárdos üzleteket. A saját lábon álló lánya szállodaláncot kap ajándékba.

Külföldre hordják a pénzt. A magyarok szeme elől elrejtett hitelek és segélyek formájában lopnak tízmilliárdokat. Megdöntötte az alkotmányos rendet. Államellenes bűncselekményt követett el. Felszámolta a jogállami Alkotmányt. Eltörölte a köztársaságot. Életfogytig tartó büntetését kell követelni. Nem kollaborálni vele. Ez a helyzet törvényes megoldása. Bojkott és kivonulás. Passzív ellenállás. Az engedelmesség felmondása. Ő irányítja saját ellenzékét.

A karácsony a szeretet ünnepe. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Orbán fél. A szeretettől fél, amely kiűzi a félelmet. Tankja az embertelenséget hirdeti, gyűlöletet, be nem fogadást, a szeretet teljes hiányát. A tank célja a fenyegetés, a félelemkeltés. Az üzeni, hogy ne légy jó. Ne tégy jót. Ne fogadd be a nyomorultat, ne légy szabad. Ne szeress, hanem gyűlölj!

Borzalmas idők jönnek, mert a zsarnok, minél nagyobb a hatalma, annál jobban fél. Érzi, hogy ez a hatalom nem jár neki. Nem az övé, hanem bitorolja. Ezért keres, kutat, támad, hol van az ellenfele, aki legyőzi. Kinek a szívében született meg a megváltó, a szabadság, ki az, aki nem az alattvalója?

A magyarok vásárolnak, nem tudják, hogy mire van szükségük, kire van szükségük. Ott áll kihúzott karddal a páncélosa mellett Heródes, aki minden ember szívében halálra keresi a “gyermeket”. És megöleti mindenki szívében a hitet, a bátorságot, a szabadságot és az emberséget. Ott áll a karácsonyi vásár mellett a páncélos, hogy eltaposson mindent, ami szép és ami jó.

A páncélos, a tank, a gépfegyver megjelent a színpadon. Nem lesz vége az előadásnak addig, amíg a puska el nem sül. De a zsarnok tudja, hogy lesz egy “gyermek”, aki nem fél. Benne van az igazság Magva, a Krisztus, aki legyőzi őt. Nem segít a TEK, nem a páncélos. Bakondi az irháját menti. Mészáros a hajóján menekül, de nincs hova.

Az igazság fogja legyőzni őt, a Hazugot. Az igazság igazságot szül, a hazugság hazugságot. Ha megszületik az igazság, a hazugságnak vége. Nem a megvásárolt ellenzéke győzi le. Az Európai Unió sem képes erre, mert megalkuvó az igazsággal. Krisztus az igazság és az élet. Valahol, ahol senki nem várja, megszületik valaki szívében. És akkor Heródesnek vége. Ne féljetek. Neki van félnivalója. Bukásra van ítélve.

Boldog Karácsonyt!2 hozzászólás : Bartus László: Karácsony tankkal

 1. goldinger

  December 23rd, 2017

  Nem értek egyet a passzív ellenállással. Azzal, hogy ő irányítja az ellenzékét, azzal igen. Éppen ezért ezt az ellenzéket – ami a legfőbb támasza a látszatdemokrácia fenntartásában – meg kell puccsolni! Nekünk, választóknak. Ez az első lépés.

  Reply
 2. Utalvány Erzsébet

  December 23rd, 2017

  “Csak” a szokásos: zseniális!

  Reply

Szóljon hozzá goldinger

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)