Bartus László: Nem bántunk, ha meghúzod magad

Közzétéve October 04, 2019, 9:41 am
17 mins

Kimondták végre az íratlan szabályt, amivel minden tehetős és potenciális veszélyt jelentő magyar ember tisztában van. Orbán alkut kínál mindenkinek, mielőtt bárkivel szemben fellépne. Mielőtt beindul az ügyészség, a rendőrség, az adóhatóság, az állami hivatalok. Az alku lényege: ha átállsz, még jól is járhatsz. Ha nem állsz át, megúszhatod, ha felhagysz minden politikai tevékenységgel, vagy annak támogatásával, ha az a Fidesz ellen irányul. Ha meghúzod magad, ha befogod a szád, ha nem fejtesz ki ellenállást, nem bántunk. De ha ellenünk fordulsz, véged van.

Gyakorlatilag ezért nincs civil ellenállás, nincsenek a szabad és független sajtónak támogatói, nincs az ellenzéknek pénze. Csak az, amit Orbántól kap. Minden komoly potentát tisztában van az “aki nincs ellenünk, az velünk van” elv lényegével. Ugrálni csak ellenzéki pártokban lehet, de ott is a meghúzott határok között. Aki kilépne az Orbán által kijelölt keretek közül, annak morálisan és anyagilag vége. Azt minden szinten letámadja Orbán rendszere, amely olajozottan működik: a propagandasajtó lejáratásától az őrizetbe vételig. Ez az orbáni “stabilitás” kulcsa, az orbáni demokrácia lényege. Aki mozdulni merészel, annak kitekerik a nyakát.

Ezért inkább mindenki külföldre megy, kimenekíti a pénzét, a családját. Ha Magyarországon marad, a legrosszabb esetben is jelzi minden módon, hogy nem avatkozik be a rezsim működésébe. Nem fordul Orbán ellen, nem támogatja Orbán ellenfeleit és a demokrácia alapjait. A Fidesz is ad jelzéseket, hogy ezt tudomásul vették, de a szemüket rajta tartják minden potenciális ellenfélen. Senkinek nincs esélye győzni, ezért mindenki elfogadja ezt az ajánlatot. Akinek magyarországi vállalkozása is van, még gesztusokat is tesz, és annak arányában még hozzá is juthat bizonyos forrásokhoz.

Ha valaki fideszes, azt kell tudnia, hogy semmi rosszat nem mondhat Orbánról és a Fideszről. Nem beszélhet kifelé. Ha üzlettel vagy pénzzel bánik, csak az Orbán és emberei által kontrollált módon teheti, a rendszer részeként. Ha így bármilyen bűncselekményt elkövet, az alapműködésnek számít, mert az egész rendszer egy bűnszervezet. Ezért nem kell félnie, megvédik. Ha saját szakállára üzletel, az már lopásnak számít. Orbánt lopja meg. Ezért kitekerik a nyakát, elkobozzák mindenét. Ha saját szakállára merészel olyan bűncselekményeket elkövetni, amilyenek a rendszeren belül természetesek, börtönbe kerül, ha fideszes, akkor is. Védelem csak a bandán belül van.

Ezt ma már megértették a legkisebb faluban is. Az önkormányzati kampányban is erre tesznek célzásokat. Egy településre ugyanaz vonatkozik, mint minden magyar emberre. Aki Orbán ellen tesz, nem kap semmit. Elveszíti még azt is, amije van. Nekik nincs meg Orbánék telefonszáma, de Orbánéknak megvan az ügyészség, a parlamenti frakció, a rendőrség, a környezetvédelmi hatóság, minden állami szerv száma. Mindenkié, aki egy településnek keresztbe tehet és megkeserítheti az életüket. Kikapcsolják a gázt, megfojtanak, koncepciós pert indítanak. A dögkeselyűk javaid fölött köröznek. Ez “védelmi zsarolás”, az orosz maffia módszere. Megvédünk magunktól, ha alánk rendeled magad.

Ezt kotyogta ki Oroján Sándor, a Fidesz egri alelnöke és képviselő-jelöltje, aki szépen körülírta az orbáni terror és erőszak formáját. Ez egyik oldalról szervezett bűnözés, maffiamódszerek. Másik oldalról önkényuralom, diktatúra, fasizmus. Nem tankok járnak az utcán, hanem az Orbán irányítása alatt működő adóhivatal, ügyészség, állami szervek emberei, a lakájmédia kígyói. Semmi nem állami szervként, hanem egy maffiafőnök végrehajtó bandájaként működik. Mint az ukrán maffia “katonái”.

A Fidesz helyi embere elmondta azt, amit magasabb szinten nem mondanak ki, csak érzékeltetik. Ilyen szép mondatokat mondott: “A kétpólusú politizálásnak vége van. Ez, ami per pillanat az országban történik, ez tényleg a NER-nek az építése és a kiterjesztése a teljes országra. Szeretnénk az árkokat betemetni, akit lehet, áthúzni erre az oldalra, mindenkit, aki idomul. Vannak lehetőségek pozíciókat adni.” Pontos leírás, szabatos megfogalmazás. Betemetik az “árkokat”, mert nincs az árkon túl senki. Legfeljebb bűnözők, akiket a rendszer üldöz. Mindenkinek “idomulnia kell”. Be kell állnia a centrális erőtérbe.

A sajtó egy híradás után napirendre tért az ügy fölött. Nem bolygatta tovább, hogy Magyarországon Orbán Viktor zsarolja, fenyegeti és terrorizálja az embereket, a településeket. Csak vele vagy nélküle, ellene semmiképp. Lesz még itt olyan is, hogy csak vele. A sajtó azért nem foglalkozik mélyebben ezzel, azért nem elemzi a demokrácia, a szabadság és a jogállam halálát, amit ez jelent, mert maga is ennek az alkunak a keretei között él. Még az a sajtó is, amely viszonylag függetlennek és szabadnak tekinthető. Pontosan tudják, ha úgy működnének, mint a CNN vagy a Washington Post, rövid időn belül megszűnnének. A morális kérdés az, hogy nem lenne-e az inkább jobb?

Ezért mindenki része a rendszernek. Mindenki szem a láncban, mindenki nemzeti együttműködő, akit hagynak élni. Vannak, akiknek az a szerep jutott, hogy a demokrácia hamis látszatát keltsék a külvilág számára, hogy a rendszer (a maffia) megfelelő külső politikai és anyagi támogatáshoz jusson. Nagyon fontos feladatot látnak el. Orbán meg is becsüli, s a legtöbb esetben eltartja őket. Vagy csak engedi, hogy mások eltartsák őket. De a szerepüket és a feladatukat Orbán határozza meg. Csak a szereposztásban van különbség. Ezzel együtt nem mindegy, hogy valaki milyen mélyre süllyed, milyen szerepet vállal.

Néhány kivételtől eltekintve, akik maguk tartják el magukat, de a hatásuk nem veszélyezteti a rendszert, mindenki Orbánnak dolgozik. Aki azt képzeli, hogy “ellenzéki”, vagy “szabad” sajtó, azt a rendszer nemzeti együttműködőnek tekinti, s annak szerepét osztja rá. Ha akarja, ha nem. Mert hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben. Hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Talán még az Amerikai Népszavát is annak tekintik. Anélkül, hogy költeni kellene rá. Lehet hivatkozni rá, hogy még ezt is lehet.

Érdemes továbbolvasni a verset.

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról

Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,
 
nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van
 
nemcsak a füst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal morse-jében,
 
nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös!
ott zsarnokság van
nemcsak a katonásan
 
pattogtatott „vigyázz”-ban,
„tűz”-ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,
 
nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
besuttogott hirekben,
 
a száj elé hulltan
pisszt jelző ujjban,
ott zsarnokság van
nemcsak a rács-szilárdan
 
fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban,
a csöndet
 
növelő néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban,
 
ott zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogott éljenekben,
hurráhkban, énekekben,
 
hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,
 
kürtben, az operában,
éppoly hazug-harsányan
zengő szoborkövekben,
színekben, képteremben,
 
külön minden keretben,
már az ecsetben;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban
 
s abban,
megállt a kapualjban;
 
hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;
 
ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,
 
abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget;
 
nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban;
 
az ott van
a búcsúcsókban,
ahogy így szól a hitves:
mikor jössz haza, kedves;
 
az utcán oly szokottan
ismételt hogy-vagy-okban,
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban,
 
ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,
 
nemcsak a vallatásban,
ott van a vallomásban,
az édes szó-mámorban,
mint légy a borban,
 
mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
előtte már a vágyban,
 
mert szépnek csak azt véled,
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,
 
tányérban és pohárban,
az van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobádban,
 
mintha nyitva az ablak,
s bedől a dögszag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,
 
ha magadban beszélgetsz,
ő, a zsarnokság kérdez,
képzeletedben
se vagy független,
 
fönt a Tejút is már más:
határsáv, hol fény pásztáz,
aknamező; a csillag:
kémlelő ablak,
 
a nyüzsgő égi sátor:
egyetlen munkatábor;
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,
 
a papból, kinek gyónol,
a prédikációból,
templom, parlament, kínpad:
megannyi színpad;
 
húnyod-nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség,
veled megy, mint az emlék;
 
vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog;
hegyen és tenger mellett
be ezt lehelled;
 
cikáz a villám, az van
minden váratlan
zörejben, fényben,
a szív-hökkenésben;
 
a nyugalomban,
e bilincs-unalomban,
a zápor zuhogásban,
ez égig érő rácsban,
 
a cellafal-fehéren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át,
 
s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;
 
mint víz a medret,
követed és teremted;
kémlelődsz ki e körből?
ő néz rád a tükörből,
 
ő les, hiába futnál,
fogoly vagy, s egyben foglár;
dohányod zamatába,
ruháid anyagába,
 
beivódik, evődik
velődig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,
 
néznél, de csak azt látod,
mit ő eléd varázsolt,
s már körbe lángol
erdőtűz gyufaszálból,
 
mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s így rád is ő vigyáz már,
gyárban, mezőn, a háznál,
 
s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,
mi szeretni, kívánni,
karod kitárni,
 
bilincseit a szolga
maga így gyártja s hordja;
ha eszel, őt növeszted,
gyermeked neki nemzed,
 
hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belőled bűzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;
 
vakondként napsütésben,
így járunk vaksötétben,
s feszengünk kamarában,
akár a Szaharában;
 
mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
a dal is, az ilyen hű,
akármilyen mű,
 
mert ott áll
eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.12 hozzászólás : Bartus László: Nem bántunk, ha meghúzod magad

 1. Ede bácsi

  October 4th, 2019

  “Új fejezet nyílik a mai nappal, és ebben az új fejezetben a szabadság és a becsület lesz az új állam alapja.” – (Göring, 1933. január 30., beszéd a rádióban.)
  “Nem igazságot szolgáltatok; más célom nincs, csak szétzúzni és megsemmisíteni … Azt az élethalálharcot, amelyben belétek fojtom a levegőt, velük, a barnaingesekkel vívom meg.” – Göring, 1933. március 3.)
  “Mi, nemzetiszocialisták, tudatosan szembehelyezkedünk az olyan hamis fogalmakkal, mint jóság és emberiesség … Nem ismerjük el az ügyvédi csűrés-csavarást, sem a nevetséges jogászi formaságokat.”) – Göring egyik, az Egyesült Államokban 1934-ben megjelent cikkéből cikkéből.)

  Reply
  • Bogatyr

   October 4th, 2019

   Tanulság: egy év alatt kivillantották a foguk fehérjét. Egyébként ha úgy nézzük, az állam teljesen szabad lett , tehát gátlástalan, és a becsületet úgy értelmezték hogy bárki aki nekik megy, becstelen.

   Reply
 2. Bogatyr

  October 4th, 2019

  Szégyellem hogy nem harcolok. 🙁 Meg azt is, hogy én is gondolok rá hogy elmegyek. 🙁 Csak emberek százezreinek nincs rávalója, sokan éheznek is – pedig becsülettel, fizikai munkában voltak. Nem tudom mit mondhatnék vagy tehetnék.

  Reply
 3. Bogatyr

  October 4th, 2019

  Ugye nem Biblia van ennek a szörnyű embernek a kezében?!?!?!?!?

  Reply
 4. Geyza

  October 4th, 2019

  A minap estefele bekapcsolám a Klubrádiót, hallgatási célzattal.
  Hát kit hallok? bizonyos Arató urat !
  Aki a maga okosan komoly és meggyőző stílusában, bizalomgerjesztő orgánumával
  aztat bizonygatta hogy idézem nem szó szerint:
  “Jelen hazai társadalmi rendbe nekünk bele kell illeszkednünk. Mi, bizonyos mértékben másképpen gondolkodók nem tekinthetünk ellenségként őrájuk és ők sem fognak ellenségként tekinteni miránk”
  Valami ilyesmit bírt kimondani azzal az okos kis szájával. Persze nem szószerint.
  AZONNAL lelőttem a rádiót 😀

  Reply
  • Avi

   October 7th, 2019

   Nagyon jó példa a 444.hu is. Ma már elértük, hogy keményebb a cenzúra a 444-n mint az orbáni lakájmédia oldalain. Olyan íráshoz mely esetleg a kormány bírálatához vezetne a kommentelőknél, ki van kapcsolva a hozzászólás lehetősége. Amennyiben valaki nem a szájízük szerint szól az kibannolják örökre. Ha az ATV-t a tömeg szelepjének tekintjük, akkor a 444.hu-t a kicsit gondolkodók szelepjének lehet tekinteni.

   Reply
 5. Amanda

  October 4th, 2019

  “nincsenek a szabad és független sajtónak támogatói, nincs az ellenzéknek pénze”

  És kinek adna az ember? Gyurcsánynak? A HVG-nek, amit kizárólag azért olvasok, mert az összes többi nagy magyar hírportált letiltottam saját magam számára? A Momentumnak, aki megszavazta Ursulát, és aki a duna parti cipőket gyalázó jelöltet indított (volna)?

  Egyedül a Népszava volt mélró rá, ezt hol így, hol úgy meg is oldottam. Ez az ország megmentésére nem elég.

  Nem csak azok költöztek el, akik tudtak volna, tudnának adni, hanem azok is, akiknek adni lehetett volna.

  Reply
 6. Szilágyi Gábor/66/

  October 5th, 2019

  https://444.hu/2019/10/04/lazar-janos-szerint-az-ongyilkossag-egy-specialis-formaja-kormannyal-nem-szovetkezo-polgarmestert-valasztani
  Lázár János tegnapi rádió nyilatkozata a Rádio 7 (Vásárhely) adásában.

  Ezzel az egyértelmű fenyegetéssel van tele az ország. Teljesen nyíltan kimondják, hogy “aki nem velünk, az ellenünk!”
  Tovább erősödik bennem az a tavaly óta felvetődött gondolat, hogy itt valami készül.
  Ezt a Lázár “háttérbe szorítása”, “kiebrudalása” “megbuktatása” c. általános vélekedéssel kapcsolatban értem. Stumpf István egy előadásában már célzott rá (ki is mondta), hogy Magyarországon valójában már most is prezidenciális rendszer működik. Ezt több helyen (német televízió stb.) láttam is hallottam is és nekem is ez a véleményem.
  Még nem hivatalos, hiszen a “köztársaság” elnöke (még) Áder János. Az alaptákolmány n+1. módosításával hamarosan Alkotmányosan Orbán Viktor lesz Magyarország Elnöke. (mint Putyin RUS, Erdogan TR elnökei) – ekkor tér vissza Lázár, mint Miniszterelnök.
  Ezt már tavaly “megtervezték”, amikor “hátrahúzták” Lázárt. Nem tudom miért, de ez nekem az első pillanatban egyértelműnek látszott. Mert azt biztosan látom, hogy Lázár messze a legalkalmasabb erre messze földön égen a Fideszben. Pihentették, hazaküldték, hogy “foglalja vissza Vásárhelyt”, legyen Mezőhegyes Intézője, a dohányzás ellenes program kormánybiztosa (vicc!) stb.
  Hamarosan látjuk a változást.
  Sokan nem adtok nekem igazat – nem baj, nem is biztos, hogy igazam van, de ez is egy opció.
  Kellemes hétvégét!

  Reply
 7. Mist

  October 5th, 2019

  Egy tévedést korrigálnék, azt írja a szerző, hogy a fidesz elve:
  “aki nincs ellenünk, az velünk van”.

  Ez tévedés!
  Rákosi azt mondta: “Aki nincs velünk, az ellenünk van!”
  Kádár 56 után: “Aki nincs ellenünk az velünk van”
  Orbán: “Aki nincs velünk, az NINCS!”

  Reply
 8. ???

  October 6th, 2019

  Úgy néz ki valami „ismeretlen háttérhatalom 2” itt próbálja ki a Fenevad birodalmát, a VER-t ( a Világ Együttműködésének Rendszerét ).

  Reply
 9. Opal

  October 7th, 2019

  Valóban, a felcsúti beteg már a nyïlt zsarolástól sem riad vissza,egyre mélyebbre süllyed,és egyre pökhendibb,jó eséllyel azért,mert valamiért indokolatlanul nagy biztonságban érzi magát,pedig ennyi köztörvényes bűnnel a háta mögött ez illúzió.Pintér elmagyarázhatná neki, hogy tökéletes biztonság nem létezik.Még felcsúton sem .

  Reply

Szóljon hozzá Szilágyi Gábor/66/

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)