Magyarországon a 2018-as parlamenti választáson csalás történt. Megtévesztették a választókat. Nem létező veszéllyel keltettek pánikot, hogy szavazatukat Orbánra adják. Ezen kívül is számos gyanús körülmény felmerül, ami nem zárja ki a közvetlen csalást, az eredmény meghamisítását sem. De ez soha nem fog kiderülni egy olyan országban, ahol a miniszterelnök gázszerelő barátja nevén százmilliárdokat lophat ki az államkasszából. Az megmagyarázhatatlan, hogy egy rekordrészvétel ne a változást akarókat segítse.

Az is meglehetősen furcsa helyzet, amikor választáson dől el, hogy egy miniszterelnök a börtönbe megy vagy a királyi várba. Döbbenetes képek, amikor egy csaló úgy ünnepel egy győzelmet, mintha tiszta körülmények és egyenlő feltételeket között győzött volna. Amikor spiccesen nótázgatva egy illiberális vezér énekli a legnagyobb magyar liberális toborzóját, a Kossuth-nótát. Feje tetejére állított világ.

Magyarország a 21. században odajutott, hogy egy falusi gázszerelő birtokában vannak az ország megyéinek lapjai, ő adagolja a sajtószabadságot, az információt, méghozzá a falusi barátjának, az ország most már leválthatatlan miniszterelnökének utasításai alapján. Majd 74 évvel a holokauszt, a zsidók deportálása után, újra náci propagandával uszítanak faji és vallási alapon embercsoportok ellen, és az idegengyűlölet teremt “nemzeti egységet”.

Orbán becsapta a magyar népet. Hazudott nekik, és elzárta őket a valós információktól. A magyar nép úgy szavazott, hogy elvették tőle a tájékozódás és a szabad informálódás jogát. Ez önmagában is egy választási csalás. Ahogy az is, hogy politikai ellenfeleinek nem biztosított egyenlő feltételeket, őket egzisztenciálisan önfeladásra kényszerítette. Hogyan tud egy ilyen győzelemnek örülni valaki? Micsoda romlottság kell ehhez?

Nincs annál aljasabb ember, aki megfélemlíti az embertársait, hogy félrevezesse őket. Az emberek alapvető biztonságigényével él vissza. Kihasználja az emberek kiszolgáltatottságát és elzárja őket az igazságtól. Szegény emberek hiszékenységével él vissza, kijátssza őket, aljas terveihez felhasználja a bizonytalanságukat, amit ő maga hozott létre. Visszaélés ez a politikai hatalommal, a mgyar nép elárulása és megvetése ez. Rémhíreket terjeszt.

Orbán becsapta a magyarokat azért is, mert nem arra adtak neki felhatalmazást, amire ezt a hatalmat ő használni akarja. A magyarok nem a diktatúrára szavaztak, de azt kapják. Nem azzal bízták meg, hogy felszámolja a civil társadalom önszerveződéseit, a maradék független és szabad sajtót, hogy teljesen eltörölje a sajtószabadságot. A félrevezetett magyarok arra adták neki a voksukat, hogy Magyarország ne fogadjon be bevándorlókat.

Ezt is úgy érte el, hogy a magyar népet megtévesztette, a bevándorlókat, menekülteket, akik egyébként nem is fenyegetik az országot (jellemző, hogy március elejétől áprilisig egy hónap alatt egyetlen “migránst” tartóztatott fel a rendőrség a határon), hamis színben tüntette fel. Idegengyűlöletet szított, nem létező összeesküvés alapján egy idős zsidó filantrópot, akinek csak köszönhet Magyarország, a gyűlölet tárgyává tett.

De Orbán a magyar néptől csalárd módon megszerzett legitimitását diktatúrája építésére használja. Mindent a bevándorlás megelőzésére fog, és erre hivatkozva felszámolja a civil társadalom hatalmat ellenőrző funkcióját és jogait. Már a választás éjszakáján kijelentette a kormányszóvivő, hogy be kell tiltani “a politikába beleszóló szervezeteket”. Csakhogy a civil társadalomnak joga van beleszólni a politikába, kontrollálnia kell a hatalmat.

De Orbán nem tűr semmiféle demokratikus és jogállami kontrollt. Ki fogják találni, hogy a szabad és független sajtó nem a tájékoztatás funkcióját látja el, hanem “politizál”, ami nem megengedhető. Ezért a korábbi terveknek megfelelően létrehozzák majd a “sajtókamarát”, amely szabályozza a sajtó mozgásterét. Ez felszámolja a sajtó kormányzatot is ellenőrző funkcióját. Aki belép, az lemond a sajtószabadságról, aki nem lép be, az nem lehet sajtó.

Ugyanez történik majd az összes szakma képviselőivel. Mussolini fasiszta államának mintájára korporációkba, hivatásrendekbe szervezik a szakmák képviselőit, amelyek felszámolják a kormánykritikát, a szabadságot, amelyekbe úgy lehet belépni, hogy a tagok lemondanak a polgári demokratikus jogaikról és elfogadják a kontroll nélküli hatalmat. A Fidesz támogatói és behódolói kerülhetnek be ezekbe, aki kívül marad, az elvágja magát attól, hogy a szakmájában dolgozhasson. Orbán totális kontrollt épít ki a társadalom fölött.

Aki nem hódol be, az a nemzet ellensége lesz, idegen ügynök, a bevándorlás támogatója. Az ilyenek ellen “törvényesen” fellépnek majd, ezeket üldözik, a propaganda és a gyűlölet ezek ellen irányul. A választási győzelem lendületét és a csalódott demokraták döbbenetét kihasználva gyorsított ütemben végzi ki a civilszervezeteket, a szabad sajtót, a szakmákat, az igazságszolgáltatás maradék függetlenségét. Tervszerű fasizálás veszi kezdetét, mindez természetesen látszólag törvényesen, a parlament által elfogadva, melynek demokratikus látszatát a diktatúra parlamentjében a díszlet szerepét eljátszó ellenzéki pártok adják meg.

Itt kell szót ejteni a parlamenti ellenzék 2010 óta tartó felelősségéről. Lehet hivatkozni arra a jogos megállapításra, hogy választási csalás volt, megmagyarázhatatlan dolgok történtek. De nincs sok értelme, mert az egész választás, az egész rendszer is egy csalás. Ha valaki részt vesz benne, utólag nem mondhatja, hogy csalás volt, mert a részvételével legitimálja. Ezért tisztességes ember nem is vesz részt benne. Mi az, amit nem lehetett tudni előre?

Orbán rendszere törvénytelen, mert az alkotmányos rendet megdöntötte. Erre semmilyen mértékű többség nem hatalmazta fel. Ezért az ellenzéknek a rendszer legitimitását 2011 óta meg kellene kérdőjeleznie. Hazugság, mikor letagadják az államellenes bűncselekmény, az államcsíny tényét. Ezért az ellenzéknek békésen bojkottálnia kellene a rendszert, és a parlamentet, ahogyan a választásokat is. Törvénytelen hatalom által kiírt választás nem törvényes.

Ráadásul a választási törvény is egyenlőtlen, tisztességtelen és csaló. Minősíthetetlen az a cinikus alapállás, amely azért tartotta elfogadhatónak, mert fordított esetben ez a csalás az ellenzéknek kedvez. Ez egyrészt hazug és ostoba feltételezés, hogy ilyen megtörténhet, másrészt erkölcstelen és éppen olyan törvénytelen. Minden hazugság, ami nem arról szól, hogy az ellenzék a diktatúra pénzén él. Egzisztenciálisan függ attól, hogy legitimálja ezt a törvénytelen rendszert, és ezt hazaáruló és alkotmánysértő módon meg is teszi.

Az ellenzék a legaljasabb színjátékot játssza el négyévente, amikor azt hazudja, hogy az Orbán-rendszer leváltható, csak szavazzanak rájuk. A mostani választás bebizonyította azt, hogy ez hazugság. Elmentek a végső határig, ahol még az anyagi érdekük nem sérül. De ez pontosan a Fidesz mindenkori kétharmados győzelmére van kalibrálva. Ezek az ellenzéki pártok a legfőbb akadályai az Orbán-rendszer leváltásának. Mivel félreállni nem hajlandók még egy vásárhelyi-modell láttán sem (ahogy bojkottálni sem, mert akkor nincs pénz), a legjobb az lenne, ha ezek a pártok egyáltalán nem is lennének. El kell felejteni őket.

A csaló választás utáni újabb hazugságuk az lesz, hogy azért szavaztak rájuk a választók, hogy bemenjenek a parlamentbe. Holott tudják, hogy ott semmiféle jogaik nem lesznek. Egyetlen szerepük az lesz, hogy felesküdjenek Orbán törvénytelen alaptörvényére, mert a pénzüket csak akkor kapják meg. A parlamenti részvételük pedig legitimálja és hitelesíti a diktatúrát, mintha az egy demokrácia lenne, amelyben törvényes hatalomgyakorlás zajlik.

Ezzel elősegítik az Orbán-modell világméretű fertőzését, amelynek lényege az, hogy nem erőszakkal, hanem látszólag demokratikus keretek között vezet be fasiszta diktatúrát. Ezt az ellenzék kollaboráns részvétele miatt teheti meg, mert az ellenzék asszisztál ehhez, a pénzért, amit Orbántól kap ezért. Ez az ellenzék egy kitartott szajha, egy prostituált, egy immorális mocsok, amely eladja az országot és a magyar népet a diktatúrának. Soha nem látott mértékű legitimációt adtak most Orbánnak arra, hogy kinyírja a maradék sajtót és a civilszervezeteket. Mindent aláírt és láttamozott az ellenzék, amit Orbán nyolc éve tett.

Ez az ellenzék felel azért, hogy ebben a választásban is becsatornázta a nép lázadását az orbáni választási csapdába azzal, hogy a péz miatt nem tette lehetővé, hogy egy az egy ellen felállás legyen. Az LMP Budapesten “elérte” ezzel azt, hogy meglegyen a kétharmad. Az ellenzék felel azért, hogy a választás után újabb százezrek indulnak meg Nyugatra, ha nem akarnak lélekben megnyomorítva, megalázva, jogfosztva egy primitív diktatúrában élni. És felel azért a katasztrófáért, amit az Orbán-rendszer okoz és ahogy majd véget ér.

Az biztos, hogy nem Magyarországot árasztják el menekültek, hanem magyar menekültek százezrei fogják elárasztani Európát és a világot. Különösen, amikor kiderül, hogy Orbán kivezeti vagy kiszoríttatja Magyarországot az Európai Unióból. Márpedig ez bekövetkezik azonnal, ahogy a kohéziós támogatások megszűnnek. Ez a gazember elfogadja a Nyugat pénzét, alakoskodik, és tartja a markát, mikörben gyalázza Európa tisztességes polgárait és kormányait, az emberi méltóságra épülő Európai Unió intézményeit. Amikor nincs pénz, “angolosan” távozik, gyalázva és mocskolva nála ezerszer különb demokratikus népeket.

Súlyos felelősség terheli az Európai Uniót, az Európai Néppártot, annak vezetését, magát Angela Merkelt is, hogy nyolc éven át falaztak egy bűnözőnek, aki Európa közepén, az EU tagjaként kiépíthetett egy demokrácia látszatába csomagolt fasiszta rendszert, fertőzve a világot is ezzel. A magyarok elveszítették a védekező képességüket, amikor elveszítették az alkotmányukat és a szabad sajtót. Az Európai Unió pedig nem védte meg, nem teljesítette vállalt kötelezettségeit. Öngyilkos politikájának vége az egész EU fasiszta hatalomátvétele lehet, ha időben nem rúgják ki ezt a bűnözőt. Mert megállítani már nem tudják.

Végezetül tegyünk említést a “szabadságszerető” drága magyar nép egy jelentős részéről is. Lehet hivatkozni arra, hogy elfoglalták a médiát és 24 órában butítják őket. De azért van internet. Azért vannak másodlagos információs források. Nincsnek bezárva egy lágerbe. A magyar nép soha nem tud elszámolni azzal, hogy az idegengyűlölet ilyen termékeny talajra hullott. Nem számít nekik, hogy elpusztulnak a kórházban, hogy hülye marad a gyerekük, hogy közmunkásként szívatják őket a fideszes urak földjein. Csak ne kelljen másokkal élni.

Miközben erről szó sincs, és csak jót tenne nekik egy kis együttélés másokkal. Nem számít, hogy az orruk előtt ezermilliárdokkal lopják meg őket, hogy egy szervezett bűnözői csoport elfoglalta a magyar államot. Őket csak az érdekli, hogy senki be ne jöjjön az országba. De a vicc az, hogy nem is akar. A magyarokat saját magyar testvéreik sem bírják elviselni. Azt a mondatot legyenek kedvesek megjegyezni, amit Kertész Ákos a “genetikusan alattvaló” magyarokról mondott. Mert ehhez az is kell. Nincs jellem, gerinc, tartás, méltóság.

El lehet játszani a hülyét, hogy félünk a muszlimoktól, de az igazság az, hogy behódolás, sunyiság, haszonlesés, szolgalelkűség, idegengyűlölet és antiszemitizmus áll a szavazatok egy része mögött. Frusztrált emberek bűnbakkeresése. Orbán Viktor lelki rokonai. Pénz utáni sóvárság. Ennek pedig nagy ára lesz. Ez a nép a világ szemetjévé vált. Megvetett és utált nép lett. Felejtse el mindenki a magyarok jó hírét. Undorral tekintenek ránk civilizált népek. És haraggal, hogy ezt a fertőt, mocskot, és fertőző gócot a magyarok fenntartják.

Orbán azt hiszi, nyert. Ő egy bukott ember, ahogy az alattvalói is azok. Romlás vár rájuk. Ha Orbánt szeretné az Isten, akkor most vereséget szenvedett volna. De ebből látszik az, hogy nem szereti, megengedi, hogy végigmenjen azon a pályán, amelyen az elődei mind végigmentek. Ha szerencséje van, akkor nem a hívei húzzák végig a Nagykörúton, hanem eljut a hágai nemzetközi bíróságra, és lincselés nélkül, életfogytiglani börtönnel megússza. De még ez sem biztos. Az álmoskönyvek nem sok jót ígérnek neki.

Ez nem vigasz azoknak a millióknak, akiknek az életét, a gyerekei jövőjét tönkreteszi. Még fel sem fogják a magyarok, mekkora nemzeti tragédia történt, és milyen következményei lesznek ennek. Szűkös a fantáziánk arra, ami Magyarországra vár. 2011-ben nem kellett volna védeni a NER-t, kedves kollégák, hogy ez még demokrácia. “Ne essünk túlzásokba, ez nem fasizmus.” Ez a rendszer már akkor készen állt. Lényegileg nem változott, csak növekszik, mint egy kígyó. Akkor még el lehetett volna taposni. Ma már nem lehet. Ma már csak elbújni vagy elmenekülni lehet. És ennél már csak rosszabb lesz.49 hozzászólás : Bartus László: Nem diktatúrára szavaztak a becsapott magyarok

 1. Blans

  April 9th, 2018

  A döbbenettől szinte meg sem tudok szólalni. Nem az ifjak közé tartozom, de ekkora csalódást egész életem során nem kellett átélnem, nagyon fáj a végeredmény.

  Reply
 2. helóta

  April 9th, 2018

  Évek óta tart már ez, orbán nem tegnap óta kommunikálja királynak magát, lassan a felségárulás újra minősített jogi eset lesz. Amennyire én látom, Európa is lassan felsorakozik gazdánk mögé. végül is ők
  pénzelik ezt a rémálmot hosszú évek óta. Magyarország “pilot project” ahogy TGM írja valahol. Eddig se volt könnyű elviselni az országban, az Isten könyörüljön rajtunk

  Reply
  • Nyuszika

   April 9th, 2018

   Horthyt is az antant segítette hatalomra, mai szellemi örököseiket az unió pénzeli. “Tőke és fasizmus jegyesek” … Szintén hasonlóság, hogy az akkoriak a tengelyhatalmakhoz penderültek át, a mostaniak az orosz, kínai, török, iráni stb. “újtengelyhez” kerülnek egyre közelebb. Mi lesz ebből…?

   Reply
  • Anonymous

   April 10th, 2018

   senkit nem tévesztettek meg!!!!
   nem szavaztunk egy hazaáruló ellenzékre!!!
   magyar emberek velem együtt megválasztottuk az igaz kórmányt,aki megvédi hazánkat ill.nem megy térdre a kizsákmányoló,Keresztényvilágot tönkretevő és Europát iszlamizáló Brüsszelnek!!!
   Ti, akik másra szavaztatok,nemtudjátok magatok sem,mi az hogy Balliberalizmus,képesek vagytok a gyermekeiteknek megásni a sirt..

   .

   Reply
 3. Avi

  April 9th, 2018

  Teljesen igaz amit ír. A magyar nép mindig is szolgalelkű volt, genetikailag. Aki ezt először kimondta azt elűzték 80 évesen a hazájából. Most sem történt más, hogy az új földesuraiknak tettek hűségesküt. Az “ellenzéket, úgy ahogy van, ki kell dobni a francba. A cigányság pedig megérdemli sorsát. Még a választások előtt közvetlen is a migránsokkal azonosították őket össze, ennek ellenére a kis krumpliért vagy pár ezer forintért az őket lenézőekre szavaztak. Remélem ezek után már nem fogják hivatalból eltussolni az általuk elkövetett bűncselekményeket, ahogy tették ezt idáig. (Saját példa). Most majd jöhet már a zsidózás is, mert már nem lesz szükség rájuk. Itt van egymillió új magyar akik befolyásolni tudják a “választásokat” is. Ezeknek a dolgoknak az ismeretében nincs mit csodálkozni, hogy annak idején milyen nagy buzgalommal segítették saját honfitársaikat a magyarok, a megsemmisítő táborokba.

  Reply
 4. Avi

  April 9th, 2018

  Még csak annyit a cikk címéhez. A magyarok a diktatúrára szavaztak mert a lelkületük mindig is egy atyuskát kívánt, aki majd gondoskodik róluk. Ha beledöglenek is.

  Reply
  • Szabó Judit

   April 10th, 2018

   Ha beszélget emberekkel az utcán, bárhol, gyakorlatilag szinte senki sem szavazott a Fideszre. Szó szerint SENKI. Nincs az az isten, hogy ez a valós végeredménye a választásnak, és ez a borzasztó, hogy következmények nélkül elcsalhatják azért, mert minden pozícióban fideszes ül. Az EU is tisztában van azzal, mi folyik ebben az országban kormányzás címszó alatt, és tesznek/tettek valamit? Nem, csak pénzelik ezt a vadbarmot, minket meg, ezt a 9,5milllió embert itthagynak a szarban, pedig tessék, megtettük, amit kellett, piszok sokan elmentünk szavazni Orbán ellen. De nem az számít, hogy kire szavaztunk, hanem hogy kik számolják-rögzítik az adatokat. Szóval nem, nem szavaztunk a diktatúrára, a fenének se hiányzik az a bizonyos atyuska a “sajátlábonálló” kedves lányával meg az egész pereputtyal.

   Reply
   • Anonymous

    April 10th, 2018

    “a senki” az több mint 2,5 millió ember volt!!!

    Reply
  • Amanda

   April 10th, 2018

   Sajnos igazad van.

   Reply
  • Nyuszika

   April 9th, 2018

   Egyébként a vicc az, hogy az álkérdést feltevők is pontatlanul teték fel a kérdést, mert indiai eredetű arab-indiai számokról van szó, amelyeknek az évszázadok során több variációja alakult ki.

   https://hu.wikipedia.org/wiki/Hindu%E2%80%93arab_sz%C3%A1m%C3%ADr%C3%A1s

   https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu%E2%80%93Arabic_numeral_system

   És az arab-moszlim országokban, illetve Indiában csakugyan az európaitól különböző formában használatosak. Ráadásul a jóval az indiai számok arab – és perzsa https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Musa_al-Khwarizmi – átvétele előtti hagyományos arab-iszlám számírás https://en.wikipedia.org/wiki/Abjad_numerals az arab ABC – “ábdzsád” – betűihez rendelt számértéken ( első betű “1”, második “2” stb. ) alapszik, a héber “álefbét”, azaz ABC betűin alapuló héber számjegyekhez hasonlóan… De azért a “pirézes” “közvéleménykutatáshoz” hasonlóan jó ötlet volt…

   Amúgy a lényeget összefoglalja a pécsi videóhoz fűzött alábbi hozzászólás:
   “A hibátlan magyar oktatási rendszer iskolapéldája. Nincs szükség itt választási csalásra kérem. A Fidass-nek amúgy is saját számrendszere van. Azzal számolták tegnap is a szavazatokat.”

   Reply
 5. abramovics

  April 9th, 2018

  néhány szó, csapongva:

  a paraszt szembe nyájas, alázatos, amúgy meg nyakas, és makacs – ilyen a tahó állat magyarja nincs mit szépíteni ezen
  .
  évek óta a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK AZ EGYETLEN MEGOLDÁS!
  többször közzétettem a programot újra rá lehet keresni – kicsit finomítva – itt megtalálható:
  https://kolozsvaros.com/2016/07/10/bemutatkozas-radikalis-demokratak/
  .
  az a kis fasszopó szoci pöcs ott Brüsszelben megpróbálta ellopni, megcsinálta a red-et, ami egy kalap szar, mert köze van hozzá.
  .
  az összes rendszerváltás utáni politikust el kell hajtani a gennyes picsába, ahová valók, a kérivel, a lengyellel a tölgyessivel, meg a többi mocsok állat hazudozó féreggel egyetemben.
  azt volt mersze mondani a körülrajongott kunczénak a kálmán olgánál: a politikát hagyni kell a profi politikusoknak, a civileknek coki onnat.
  a jó kurva anyádat kunce!
  mi a fasz voltál te életed nagy részében, ha nem egy senki civil?!
  sajnos a rendszerváltás környékén nem bírva a véreddel beleártottad magad ennek az országnak az ügyeibe, ami a következő “eredményeket” hozta:
  a pártod ment e levesbe, a maffiabűnözést belügyminiszterként nem tudtad lerendezni, a pintért futni hagytad, s a végére a desszert, a csuti geci hatalomrajutásában is érdemeket szereztél!
  te profi politikus, te!
  szült volna sünt anyád helyetted!
  .
  bolgár, meg a klub rádió is a szemétdombra való.
  snekiházi mismásoló, egyrészt-másrészt pöcsök, akik hülyítik ezt a szerencsétlen, magát magyarnak valló csürhét
  .
  tegnap nem volt gömbölyű az a valami, amit bemutattak este.
  nem hiszem el, hogy ha és amennyiben ez e féreg kurva szél bernadett – valaki egy baltával fejbeakaszthatta volna már, hátha megjön az a tyúkfejébe férő esze! – meg a mocsok kis ungár, a kancsi fidesz csatakanca fattya – egyszerűen nem megy a fejembe, hogy egy ilyen kis jelentéktelen pöcs hogy a faszba válhatott megmondóemberré, egy magát pártnak nevező valamiben, ha nem az anyja pénze által. fideszes kis geci ez is – visszaléptették volna a jelöltjeiket itt pesten, akkor nem lesz kétharmada a csutinak, csak egy kicsit macerásabban csalták volna el a szavazatokat a csuti geci emberei.
  .
  ezt már ez a kis kurvaország nem fogja megúyzni semmiképpen polgárháború, akasztgatás, gyilkolászsás nélkül.
  .
  elegem lett, félbehagyom
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
  • Szilágyi Gábor

   April 9th, 2018

   Lengyel Lászlóval kapcsolatban:

   Lengyel megírta, hogy a mostani választás lesz az utolsó. Most dől el M.o sorsa. De nincsenek illúzióim: a 2022-es választásokra fordulva is ugyanezt le fogja írni, hogy az a választás lesz az utolsó…

   Reply
   • Amanda

    April 10th, 2018

    Hát akkor nagy baromságot írt, mert az utolsó választás 2010-ben volt.

    Reply
  • Nyuszika

   April 9th, 2018

   Mélységesen együtt tudok érezni.

   Reply
   • Nyuszika

    April 9th, 2018

    “bolgár, meg a klub rádió is a szemétdombra való.
    snekiházi mismásoló, egyrészt-másrészt pöcsök, akik hülyítik ezt a szerencsétlen, magát magyarnak valló csürhét
    .”

    Mi mást várnánk tőlük? Az a “zsidó hitgyüli” üzleti érdekeltsége a csuti Duce-keresztapa áldásával…

    Reply
  • Amanda

   April 10th, 2018

   Normál esetben nehezen vagy sehogy nem olvasok el ennyire trágár szöveget.

   Most szomorúan azt mondom, ezt nem is lehet ép ésszel máshogy leírni.

   Vagy nem érdemes.

   Reply
 6. Szilágyi Gábor

  April 9th, 2018

  “De nincs sok értelme, mert az egész választás, az egész rendszer is egy csalás. Ha valaki részt vesz benne, utólag nem mondhatja, hogy csalás volt, mert a részvételével legitimálja. Ezért tisztességes ember nem is vesz részt benne.”

  Ez mind igaz. Ez volt évekig a vezérgondolat az Amerikai Népszava hasábjain. Csakhogy ennek ellenére végül az AN is beállt a sorba, és a szavazáson való részvételre buzdított, de ha nem is buzdított, legalábbis “megengedte” olvasóinak, hogy azon részt vegyenek.

  Amin én magam természetesen nem vettem részt. Nem azért, mert apatikus, mert lusta vagyok, vagy mert csak legyintek az egészre. Elvi okokból maradtam távol. Csaló választási szisztémához nem asszisztálok. Egyszer megtettem, négy évvel ezelőtt, azóta is köpködöm magam miatta, de többször nem fogom. Engem nem fognak betörni, 2014 után soha többé. Akik részt vettek a választásokon, és akár az ellenzékre szavaztak, azokat is betörték, mert meghajoltak Orbán csaló választási törvénye előtt.

  A választás persze nem csak a Fidesznek kedvező törvény miatt volt csalás, hanem a >90%-os hatalmi médiafölény, és a rendszerfonform nyomozati szervek munkája miatt is, amelyek megakadályozták, hogy nyíljanak a szemek. Ezzel együtt a kormányzati szennysajtó milliókat – és távolról sem csak agymosott fideszzombikat, hanem amúgy jóravaló, elvileg meggyőzhető embereket – tart szellemi elnyomás alatt, főleg vidéken. Magyar állampolgárok tömkelege van megfosztva a szabad információhoz való jutás jogától, de a budapesti elefántcsonttornyaikban ülő hangadó értelmiségiek (politológusok, újságírók, publicisták, stb.), egyszerűen képtelenek voltak ezzel számolni, és – lásd, hogy szavazott a főváros – azt hitték, olyan a hangulat és úgy fog szavazni az egész ország, ahogyan ők maguk körül látják az ottani viszonylag szabadabb légkör közepette. Hát nem így történt. Becsapta magát a politizáló értelmiségi elit az ellenzéki pártok prominenseivel egyetemben.

  Ne áltassuk magunkat. Bár valóban volt ráció az “egy az egy ellen” felállásban, és ennek megvalósulása esetén én magam is láttam valamennyi esélyét az ellenzéki győzelemnek, de az eredményeket böngészve lássuk be: nem ezen múlt a választások végkimenetele. A mindenhol csak egy ellenzéki egyéni jelölt indulása esetén is csupán az újabb kétharmadot sikerült volna megakadályozni, de a kormánypárt sima abszolút többségét nem. A vásárhelyi modell helyben sem működött: Lázár János több, mint 50%-al nyerte a körzetét.

  A Fidesz győzelmén kívül a másik nagy tragédia, szintén hosszútávú következményekkel – bár ezt is lehetett előre látni – hogy mára bizonysággá vált: a Jobbik nőtte ki magát a második számú erővé, a baloldali-liberális oldal pedig marginalizálódott. Ez azért borzasztó, mert lévén két szélsőjobboldali párt uralja a politikai mezőnyt, hosszú időre elveszett annak lehetősége, hogy egy normális, européer blokk legyen Orbán elsőszámú kihívója, és a Fidesz esetleges jövőben bukása esetén is az ország visszatalálhasson Európához. Van egy Fidesz és egy feleakkora Jobbik. Van egy Orbán és van egy Simicska, akik mint egy shakespeare-i drámában lőni fogják egymást, mi meg bénán nézzük majd az előadást, mert nem tehetünk mást. Megjegyzem: már ha így lesz, mert könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy a most következő ciklusban megtörténik a fegyverletétel Orbán és Simicska között. Ez azt jelenti, hogy a kiegyenlítetlen erőviszonyok változatlanságát felismerve Simicska végül behódol. A Jobbik pedig újra őfelsége kedvenc ellenzéke lesz, mit azt láttuk már 2010-2014 között. A két szélsőjobboldali párt újra megköti a kicsi status quo-ját, amit Simicska fellépése miatt a Fidesz kénytelen volt fölmondani. Szép lassan helyreáll a rend.

  A baloldal mára marginális kisebbség. A liberalizmus szitokszó. Vidéken a baloldal csak Szegeden látszik.

  És még valami. Éveken keresztül úgy jöttem ide az AN-re, hogy az a hazai sajtótermékekhez képest valami újat tud nekem adni. Az utóbbi hetek, hónapok történései, de konkrétan a vásárhelyi időközi polgármesterválasztás eredménye azonban felülírta a sziklaszilárd elveket. Mert e lap előtt is hamisan megcsillant a remény, lehetőséget látott a választásokon való változásra. Az a plusz veszett el, ami megkülönböztette az Amerikai Népszavát azoktól, és nem tudom, ezt a plusz érzületet vissza tudom-e kapni az AN-t olvasva a jövőben.

  Ezzel együtt továbbra is maradok kitartó olvasójuk, tisztelettel:

  Szilágyi Gábor

  Reply
  • tango47

   April 10th, 2018

   Ilyen az, amikor a csőlátás a közlés-kényszerrel párosul.

   Reply
  • Amanda

   April 10th, 2018

   Engem is meglepett az a cikk.

   Ahogyan téged is meglepett, hogy 2014-ben szavaztál.

   Szerintem felesleges ezeket stabil pontnak tekinteni, amire támaszkodva Arkhimédész képes a világot a helyéről kibillenteni.

   Ha Magyarországon olyan emberek élnének, mint amilyen te, Bartus László, vagy én a leghülyébb pillanatunkban vagyunk, akkor nem létezne sem Orbán Viktor, sem Gyurcsány Ferenc nevű politikus. Alkotmány az például létezne.

   Vannak érzéseink. Vannak hangulataink.

   Az AN nyolc éven át következetes álláspontot képviselt és képvisel. Nem fair levonni a tanulságot egy cikkből.

   Szerintem nem vagyok elfogult. Hivatalosan össze vagyunk veszve Bartus Lászlóval, öri hari, és szerintem egy kicsit vallási fanatikus is.

   Azt gondolom, hogy az elmúlt nyolc évben többet tett Magyarországért, mint az összes magyar újságíró együttvéve. Ha minden keresztény úgy lenne “fanatikus”, ahogy ő az, szomorú lennék, de csak azért, mert nem létezne az egyik kedvenc Monty Python jelenetem, a Spanyol Inkvizíció.

   Nem tudnánk, hogy az mi volt. Mert nem lett volna.

   Ha a magyarországi médiumok a tizedét tették volna annak, amit az AN tett, akkor Orbán nem menne most börtönbe. Azért nem, mert már ott ülne évek óta.

   Amiről, egyébként, a bíróságok döntöttek volna, nem Hadházy, nem Gyurcsány, és nem Karácsony Gergő.

   Mondok egy példát.

   3% írta alá, hogy a MNyP tag maradt. Az aláírás messze nem a pénzről szólt, hanem arról hogy ki térdepel le Orbán előtt, és ki nem térdel le.

   Mondhatom, hogy csak abban van méltóság, aki alárta, hogy nem.

   De a második körben csak 0.75% maradt a 3%-ból.

   Most akkor menyik csoport az igaz ember?

   És aki nem írta alá, de itt kommentel, arról én milyen jogon ítélkezem, egyetlen döntés alapján?

   (Nem morális ítélkezésre gondolok, mert annak eleve nincs értelme, hanem a megítéléséről annak, hogy ki az, aki “tehet arról”, ami történt, és ki az, aki nem.)

   Hogy Szél Bernadett egy köcsög ribanc, az nem kérdés, de mit kezdjünk azzal, hogy nem lépet vissza az LMP?

   Ha úgy nézem, minimum 6 helyet bukott miatta a… kicsoda…? Akit eleve nem akarok kormányon látni? A “választáson”, ami nem volt választás, és el se kellett rajta indulni?

   Ha meghallgatom a Kétfarkúakat, egyet tudok érteni. Nem kötelesek visszaléni. Az a pláne az egészben, hogy versenyeznek a pártok egymással. Valószínűleg ők az egyetlenek, akik értelmes célra használják az állami jutalékot.

   Leszámítva, hogy részt vettek Orbán legitimációjában.

   Akkor most ők a hibásak?

   Szerintem nem.

   Szerintem te sem vagy azért, mert szavaztál egyszer, amikor nem kellett volna.

   Szerintem az AN sem, mert nyolc év alatt írt egy cikket, ami nem illett a sorba.

   Aki nem maradt MNyP tag, az nem maradt. Ennyi.

   Nem az a kérdés, hogy ki “hibázott” egyet vagy kettőt, már ha hiba volt, hanem az, hogy kik azok, akik évtizedeken át dolgoztak azon, hogy Magyarország oda jusson, ahova jutott.

   Politikusokat nem mondok. Mindegyik.

   Te tudsz mondani egy kivételt?

   Aztán: TGM, Kálmán Olga, Babarczy Eszter, Heller, Kéri, Bolgár. Szerintem tudod folytatni a névsort.

   A magyarországi politikát illetően az értelem utolsó bástyáján ne essünk egymásnak.

   Ezt magamnak is mondom, mert előfordul.

   De nem rajtad és nem rajtunk múlt.

   Amikor az előző AN bezárt, nem értettem vele egyet. Most azt mondom, hogy az oldal megtisztult általa.

   Amikor Hajós bement a HírTV-be Őszöd után, és ott kérte, hogy mondjon le Gyurcsány, szinte árulóként néztem rá.

   Most azt mondom, hogy az egyetlen józan hang volt.

   Érdemes távlatban nézni ezeket.

   Reply
   • Szilágyi Gábor

    April 10th, 2018

    Nagyon sok mindent felvetettél, minden egyes gondolatra külön most nem fogok reagálni, de azért igyekszem.

    “Ahogyan téged is meglepett, hogy 2014-ben szavaztál.”

    Engem meglepett, hogy akkor szavaztam? Talán most téged lepett meg, hogy 2014-ben szavaztam. 🙂

    Hülye voltam, bár ellentétben másokkal, én teljesen biztos voltam a Fidesz győzelmében. És mégis. Lehet, így nagyobb hülye voltam, mint aki naivan hitegette magát. Hagyjuk, mindenki hibázhat. Egyszer. Persze felvetődhet a kérdés: van e most jogom a magas lovon ülni, ha négy évvel ezelőtt én magam is megadtam a felhatalmazást Orbánnak? Hiszen bárhogyan szavazott az ember, ezt érte el vele. Ráadásul a rendszert a 2010-14 közötti ciklusban alakították át, és nem a 2014-18 közöttiben. Viszont legalább tanultam az akkori hibámból, és többé nem esem ugyanabba. Az elmúlt években, de az utóbbi hetekben sem láttam be, hogy az idei választás miben lenne más a 4 évvel ezelőttihez képest. És mint kiderült: nem is volt az.

    “Nem fair levonni a tanulságot egy cikkből.”

    Kedves Amanda, nem kell ezt túldramatizálni. Én csak leírtam egy megjegyzést az Amerikai Népszavának az idei választásokkal kapcsolatos álláspontjával és azzal kapcsolatban, hogy én magam hogyan cselekedtem. Hogy egy helyi időközi választás eredményén felbuzdulva sokakban, és itt is hamisan csillant fel a remény. Ezt természetesen nem utólag az eredmények tudatában írom, én ezen a véleményen voltam április 8. előtt is, korábban részletesen le is írtam ide egy cikk alá az ezzel kapcsolatos álláspontomat, hogy Orbán miért nem verhető, hogy szerintem miért nem lehet “lázadni” ellene választásokon, bármilyen jól is hangzik, amikor az egész rendszer ez ellen dolgozik.

    De ha úgy tűnt, kemény vagyok – bár szerintem nagyon finoman fogalmaztam – elmondom: bennem semmi méreg és harag nincs emiatt az AN irányába.

    “Azt gondolom, hogy az elmúlt nyolc évben többet tett Magyarországért, mint az összes magyar újságíró együttvéve.”

    Így van, nagyon igaz. Ezért is voltam és maradok olvasója továbbra is.

    “Ha a magyarországi médiumok a tizedét tették volna annak, amit az AN tett, akkor Orbán nem menne most börtönbe.”

    Ezért nem fog soha egy AN-szintű sajtótermék működni Magyarországon mindaddig, amíg Orbán hatalmon van. A rendszer logikájából következően ki van zárva egy ilyennek a létezése.

    “Az aláírás messze nem a pénzről szólt”

    Azért alapvetően arról szólt. Itt egész generációk időskori megélhetését tette kockára a hatalom. Önmegtakarításra ugyanis (furcsa mód még a jómódúak közül is rengetegen) képtelenek. Ennek részben anyagi, részben pszichikai-mentális magyarázata van. A MANYUP-ban az volt a jó, hogy fizetésed egy része alapból ment a nyugdíjpénztáradhoz, úgy vonták le, mint a TB-t, azt nem is kaptad kézhez. Ami viszont már nálad van, abból sokkal nehezebb félretenni. A MANYUP-al az önmegtakarításra jó értelemben voltak rákényszerítve az emberek. Tehát a rendszer jó volt, azt felszámolni pedig bűn.

    A MANYUP vagyonok elvétele az évszázad rablása volt, és ha Orbánéknak ez az egy bűn terhelné a lelkét, emiatt akkor is életfogytiglani fegyházat érdemelnének.

    ” A magyarországi politikát illetően az értelem utolsó bástyáján ne essünk egymásnak”

    Eszemben sincs senkinek nekiesni.

    Üdv. Gábor

    Reply
 7. Szilágyi Gábor

  April 9th, 2018

  Kis kiegészítés, illetve javítás: a vásárhelyi modell most nem is működhetett volna helyben, mert két – valódi – ellenzéki jelölt is indult, egy az mszp színeiben és egy jobbikos. De ha az egyik visszalép a másik javára, az eredmények tükrében az sem lett volna még elég. Tehát a vásárhelyi modell helyben sem működött VOLNA. Így pontos.

  Reply
 8. Amanda

  April 9th, 2018

  “Magyarországon a 2018-as parlamenti választáson csalás történt. Megtévesztették a választókat.”

  Ha ez igaz, akkor nagyságrendekkel nehezebb magyarázatot találni Ady Endre munkásságára, mint abban az esetben, ha nem igaz.

  Ha igaz, akkor nehéz magyarázatot találni arra, hogy Hunyadinak miért egyedül egy vatikáni pap segített Nándorfehérváron, és a magyarok miért nem.

  Szerintem kár mentséget keresni.

  Orbán Viktor győzelmében azt ünnepeljük, hogy a magyar történelem koherens.

  A másik dolog, hogy az index most leírta majdnem ugyanazt, amit én úgy három hete írtam kommentben:

  “https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/09/gyurcsany_ferenc_is_gyozott_a_valasztason/”

  “Igazán csalódott mégsem lehet, GYURCSÁNY FERENC UGYANIS VALÓDI CÉLJÁHOZ KÖZELEBB KERÜLT.
  A DK elnöke soha nem csinált titkot abból, hogy pártját a legnagyobb baloldali erővé szeretné növeszteni, majd idővel a többi baloldali pártot bekebelezve egy nagy konglomerátum élén indulni hadba Orbán ellen.”

  Hogyan jutott oda az ország, hogy 2022-ben Gyurcsány nem hogy a parlamentben lesz, de ő lesz Orbán fő “ellenfele”? Mit keres ez az ember a közéletben?

  Hogyan lehet Heller Ágnes és Kéri László a hangadó értelmiségi, akit megkérdez a Financial Times, ha Orbánról ír?

  A magyarok nem okosabbak és nem butábbak másoknál. Az emberek többé-kevésbé egyformák.

  Magyarország kultúráját úgy hívják, hogy kontraszelekció.

  Ebből fakad minden.

  Nincs benne semmi új.

  Reply
  • Hermann Kovács

   April 11th, 2018

   „Két fontos kérdésről tárgyalt, két fontos döntést hozott” szerdán a kormány – jelentette be a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
   A miniszterelnök elsőként arról beszélt, hogy az Idősek Tanácsa megkereste őket, és „azt mondták, hogy a gazdaság négyszázalékos növekedése és a jó gazdasági eredmények lehetőséget adnak arra, hogy immáron harmadik alkalommal tízezer forintos Erzsébet-utalványt küldjünk a nyugdíjasoknak”.
   „Megfontoltuk ezt a javaslatot, és támogathatónak láttuk” – jelentette be, hozzátéve, ennek örömmel tesznek eleget, mivel meggyőződésük, hogy a gazdaság teljesítményéből a nyugdíjasoknak is részesülniük kell.
   Ezt követően felidézte, hogy az elmúlt hetekben a rendkívül hideg miatt megnőtt a rezsiszámla is. „Ezért most egy téli rezsicsökkentésről döntöttünk. Minden család 12 ezer forintot jóváírhat a gázszámlájából” – közölte a miniszterelnök.” (Magyar Nemzet,2018,Márc.7)
   Orbán ezzel, a közvetlen választást pár héttel megelőző “húzásával”, az ÁLLAMKASSZÁBÓL KIFIZETVE, “SIMÁN” MEGVETTE az elsősorban vidéki nyugdijasok,a nyomorban élők és a Magyarországon kivül, főleg Európában élő,szavazásra “jogosult” magyar nemzetiségűek nagy többségének a szavazatát, és ezzel a Fidesz támogatását. Ez is “egyedülálló”,talán csak Magyarországon lehetséges “demokratikus” választás.A világ számos országában ezt egyszerűen úgy hivják,hogy választási csalás.A pártok,választási költségeiket a pártot támogatók adományaiból és nem az államkasszából fedezik.De hát ez is “csak egy magyar HUNGARYCUM” ! Most, mindezek után azok is, akik átláttak,vagy nem láttak át a szitán,vagy már a szemüket is kilopták, legalább még négy évig rághatják az eléjük dobott csontot,miközben a “gazdi” és pereputja és bólogató, egyhúron pendülő baráti köre röhögve tovább rabolja,és visz el mindent,ami csak mozditható,és még megmaradt az ország vagyonából.

   Reply
 9. Nyuszika

  April 9th, 2018

  Egyébként a vicc az, hogy az álkérdést feltevők is pontatlanul teték fel a kérdést, mert indiai eredetű arab-indiai számokról van szó, amelyeknek az évszázadok során több variációja alakult ki.

  https://hu.wikipedia.org/wiki/Hindu%E2%80%93arab_sz%C3%A1m%C3%ADr%C3%A1s

  https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu%E2%80%93Arabic_numeral_system

  És az arab-moszlim országokban, illetve Indiában csakugyan az európaitól különböző formában használatosak. Ráadásul a jóval az indiai számok arab – és perzsa https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Musa_al-Khwarizmi – átvétele előtti hagyományos arab-iszlám számírás https://en.wikipedia.org/wiki/Abjad_numerals az arab ABC – “ábdzsád” – betűihez rendelt számértéken ( első betű “1”, második “2” stb. ) alapszik, a héber “álefbét”, azaz ABC betűin alapuló héber számjegyekhez hasonlóan… De azért a “pirézes” “közvéleménykutatáshoz” hasonlóan jó ötlet volt…

  Amúgy a lényeget összefoglalja a pécsi videóhoz fűzött alábbi hozzászólás:
  “A hibátlan magyar oktatási rendszer iskolapéldája. Nincs szükség itt választási csalásra kérem. A Fidass-nek amúgy is saját számrendszere van. Azzal számolták tegnap is a szavazatokat.”

  Reply
 10. Nyuszika

  April 9th, 2018

  Egyébként a címmel nem értek egyet: a magyar társadalom többségének – “kereszténynemzeti” és “liberális” beállítottságúak egyaránt – nem kell demokrácia és zsigerből elutasítja a demokrácia egyik legfontosabb alapvetését, miszerint minden embertársunk egyenlőnek született, egyikünk élete sem ér többet vagy kevesebbet a másikénál. Tehát egy különösen sötét idegengyűlölő kampány nem csoda ha termékeny talajra hull. Amúgy liberális beállíottságú középosztálybeli értelmiségi körökben is visszhangoznak – ha nem is az eredeti közönséges stílusban – az arab-muszlim ellenes előítéletek, az “orientális” népek alsóbbrendűségét hirdető kolonialista szemléletű nézetek. A magyar Európa egyik legreakciósabb, legzártabb, legmerevebb – szinte kasztos – osztály választóvonalakkal megosztott társadalma, ahol az ember születése, kapcsolati hálója a leginkább determináló faktora a társadalomban elfoglalt helyének. Egyébként az elmúlt harminc év tudatos politikájának köszönhetően, az “elmúlt nyolc év” “csak” az ezen társadalmi viszonyoknak ( lényegében “szociális apartheidnek”, illetve a mélyszegénység etnicizálása folytán “igazi” apartheid is ) megfelelő politikai berendezkedést hozta létre, amely a “22-es csapdájának” logikája alapján csak még inkább konzerválni fogja ezen viszonyokat. Nem is hinném, hogy az elempé, momentum, déká, együtt, külön stb. pesti, budai közép/felsőközéposztálybeli híveit különösen bántaná mindez; csak álnaivan csodálkoznak, hogy Hunniában miért nem élnek egy “hegyeshalmon-túli” jellegű országban…

  Reply
 11. April 9th, 2018

  Nem tudom hányszor írtam itt is (akárcsak Bartus László): diktatúrát saját akarata ellenére választáson nem lehet legyőzni!

  Orbán kb fél éve megmondta, stabil kétharmadra van szüksége, ami egy-két képviselő ide-oda nem inog meg. Ez alapján én 3/4-es győzelmet tippeltem (150 képviselő). Egyszer azt írtam, bárcsak 90% felett győzne (mindegy, hogy 134 vagy 180 “képviselője” van), de az talán még kijózanítóbb lehetett volna, persze ezt ők is tudták, így optimális a “legitimációjuk”. Az LMP-ről írtak igazak, de teljesen mindegy, hogy mit tehettek volna, nem hatott volna ki a megtervezett végeredményre.

  A most történteket szerintem is a választási csalás megfogalmazás jellemzi a legjobban. Kár, hogy az EBESZ csak egy kicsit fanyalgott, és a média túlsúlyon felül nem volt más gondja. Igaz, persze ez mindennek az alapja. Azért merenghettek volna a Klubrádió betelefonálói által jelzett felvezető csalásokon is: A Marcali közeli kistelepülés fideszes polgármestere mindenkivel kitöltetett egy listát, hogy kire fog szavazni és aki nem a fideszre az majd jól megnézheti magát. Ez egy dolog, mondta a riporter és egy másik, amit a fülkében ikszel a választó. A telefonáló itt elakadt, mivel Budapesten tartózkodott és további részleteket nem ismert. Hamarosan jött egy újabb telefon az ország másik szegletéből, hogy náluk is pontosan így történt, de befelé menet mindenki kapott egy mobilt, amivel le kellett fotózni a szavazólapot – amit visszavéve a telefont – kifelé jövet ellenőriztek…

  Meglepő a napközbeni információzárlat, amit a szerver túlterheltségével indokoltak. Eddig ilyen nem volt a régi nagyságrendekkel kisebb teljesítményű szervekkel… Egy megfelelően méretezett szerver ezrede sem lett volna a választás költségeinek. Igaz a pontos részvételi arányok területi és idősoros rendezettségét már lehet elemezni és ott már kiugrik az utólagos piszkálódás.

  Felettébb furcsa a meglepődés, hogy szavazók érkeztek a választásra és egyes körzetekben +4 óra kellett az átbocsátásukra. Ez “indokolta” az eredmények több mint négy órás késéssel való csepegtetését, amit véletlenül mindjárt a végeredménnyel kezdtek. Jogszabály persze ezt nem írta elő.
  Az ajándék plusz idő viszont sok informatikai manővert tehet akár lehetővé, pláne, hogy eddig részvételi végszázalékot sem közöltek.

  Érdemes felrajzolni a részvételi időgörbét összevetve a 2002-es második fordulójáéval. Elég furcsa már ami 17 óra után látszik. Nekem 4-600 ezer szavazóval lekonyult a vége.

  Reply
 12. amaurote

  April 9th, 2018

  Bulvár Viktor ellen esélye se volt az ellenzéknek.
  A közmédiában dolgozóknak is köszönhetjük hogy a bulvár viktor nyert. Az ott dolgozó gerinctelen féreg állami dolgozók fideszmédiát csináltak a közmédiából. Erre kaptak pár millió ft bírságot. Azaz a gerinctelen féreg állami dolgozók akik ezt a pár millás bírságot kiszabták is bűnösök. MAGYARORSZÁG TÖBB TÍZEZER ÁLLAMI DOLGOZÓ POLTPÉTER ORSZÁGA, ŐK MAGYARORSZÁG IGAZI URAI.

  Reply
 13. nvtln

  April 9th, 2018

  Én lelkesen ‘átszavaztam’ az esélyesnek mondott, jobbikos jelöltre. Nekem elég gondot okozott, mivel pár évvel ezelőtt pont azt fogadtam meg, hogy a Jobbikra soha. De elhittem az “ellenzéknek”, meg a manapság ellenzékiként emlegetett médiának, hogy az átszavazósdi a 2/3-ot meg fogja akadályozni. De A hajnali kedélyes nótázást elnézve azt kell mondjam, hoy ez jó nagy égés (volt)!
  Reménykedtem benne, hogy nem így lesz, de az A.N.-nak végig igaza volt!

  Reply
 14. April 9th, 2018

  Van még egy dolog, amin nem tudok túllendülni: Hódmezővásárhely. Egy pár hete Márki-Zay brutálisan elverte fideszes ellenlábasát. Most ugyanott erősen (mindenki mást összeadva is) a fidesz nyert. (csak Hódmezővásárhelyre szűkítve. Batidán – itt van a vadászkastély – pl háromszor annyit kapott mint a többi együtt). Mi történt? Mikor csaltak? Remélem nem a polgármester választásnál, mert félelmetes lenne az ekkora tömegdinamika szaktudás. Ha nem nyer Márki-Zay, 50% sem ment volna szavazni. Alapvető legitimációs többletet nyertek, aztán majd Esztergomot játszanak?

  Reply
  • Szilágyi Gábor

   April 9th, 2018

   Mi történt?

   Márki-Zay Péter egy település időközi polgármester választását nyerte meg. Most viszont nem egy csak itt, hanem Hódmezővásárhely-Makó (Csongrád megye 4. sz.) választókerületében volt választás. Amit a két város és egy csomó falu együttesen alkot. Vásárhelyen egyébként több szavazókörben is megverte Lázárt a jobbikos jelölt, így mondhatni Vásárhelyen – ha többségben talán nem is – de sokan most is Lázár ellen voltak, tehát ott helyben mégúgy-ahogy most is hatott a polgármesterválasztás keltette “varázs”, de a választókerület más részein nem volt Lázár és Fidesz ellenes érzület, így tudott ilyen nagy fölénnyel nyerni. Ezért nem kell csalást kiáltani. Lázárt most nem csak Vásárhely, hanem Vásárhely, Makó, Mindszent, Székkutas, Apátfalva, Maroslele, stb. együttesen választotta meg.

   Reply
   • April 10th, 2018

    Igen, ez így valóban magyarázható lenne, csakhogy én vettem a fáradságot és szavazókörönként összeadtam a hivatalos eredményt kizárólag Hódmezővásárhelyre leszűkítve – megegyezően a polgármester választás hatókörével. Ebben a metszetben még jobban nyert a fidesz mint a teljes körzetben. Ezen fennakadva tettem fel a kérdéseimet.
    Jelenleg számomra úgy fest a dolog, hogy egy hónapja elege volt a városnak a fideszből, ellene szavazott, a média azt nyomatta, elegük volt Lázár totális kontrolljából. Azóta számtalan disznóság kiderült Márki-Zay jóvoltából, amin annyira megindultak a Vásárhelyiek, hogy tüstént megválasztották Lázárt?

    Reply
    • Szilágyi Gábor

     April 10th, 2018

     Ja, hogy Vásárhelyre szűkítve furcsálod az eredményeket. Az más, akkor lehet félreértettelek. Mert abban még ugye semmi furcsa nem lenne, legföljebb szomorú és kiábrándító, hogy az egész választókerület simán bejuttatta Lázárt az országgyűlésbe.

     Lehet, hogy igazad van, könnyen lehet, a gyanúd nem megalapozatlan. De tudtommal még senki nem tett ott helyben a választással kapcsolatban panaszt. Ha érkeznek bejjelentések, az ellenzéki pártoknak kell majd megtenni a szükséges lépéseket.

     Reply
  • Amanda

   April 10th, 2018

   Lehet, hogy segít a túllendülésben (az más kérdés, hogy mi van a lendülésen túl), ha arra gondolsz, hogy a Medián kétharmadot mért, és nem a Hatfarkú Kutyáknak.

   Lehet, hogy valótlant írok, mert nem kerestem rá: én úgy emlékszem, hogy általában, vagy átlagosan nézve a Medián volt a legpontosabb az elmúlt húsz évben.

   Tóta, aki egyformán hülye az újságíráshoz és a közvélemény-kutatáshoz, írt egy cikket arról, hogy ez mennyire mérhetetlen.

   A választások előtt.

   Ha valami olyan intézet mért volna 2/3-ot, amelyik folyton téved, még beleférne, hogy csaltak.

   De ha az (emlékeim szerint) legprofibb intézet mér 2/3-ot, és négy nappal később 2/3 lesz, ráadásul nem is ők a fideszes intézet, akkor azon elgondolkodsz, és lehet, hogy arra jutsz:

   “Ez kész. Ezeket megszavazták.”

   Másfelől, szerintem Orbánt “választásokon” leváltani rosszabb lenne, mint ha marad.

   Ez olyan, mint ha kiengedsz egy veszedelmes bűnözőt a börtönből, hogy kapjon el egy valamivel még veszedelmesebbet. Szinte nulla rá az esély, hogy viszontlátod valaha.

   És akkor fogja magát, visszajön, és a másikat is visszahozza.

   És utána mi lesz? Őt elengeded? Ha nem is, másik kétezer börtön próbálja utánad csinálni. És a másik kétezer már nem jön vissza. Ez is csak azért jött, mert bent volt az igazi birodalma, ahol otthon volt.

   A hasonlat lényege, hogy akkor Magyarország a következő kétezer év alatt se érti meg, hogy mi az a jogállam.

   Nem jobb akkor már inkább beszántani?

   Reply
   • April 10th, 2018

    Köszönöm az észrevételt, de sajnos pont a közvéleménykutatások az egyik lába a gyanakvásomnak. Én egyiknek sem hiszek, csak az önfinanszírozóknak, ha van olyan. Átlagolni szoktam őket, de az sem pontos igazán. Medián a választások előtt: “A Fidesz elveszítheti a kétharmadot”. fidesz: 124. Jobbik 33,… képviselői hely. fidesz 43%, Jobbik 22% … Volt olyan mérés is, amely a Jobbikot hozta ki győztesnek…

    A lendülésen túl a megnyugvás van, hogy nem vertek át mint a közértben (ott sem hagyom). Most (is) nagyon átvertnek érzem magam.

    Reply
 15. P. Gábor

  April 10th, 2018

  Egy foci hasonlatot szeretnék hozzáfűzni a fenti gondolatokhoz, ami a társadalom hozzáállását jellemzi a kettős mérce politikához:
  Ha az Újpest lő egy lesgólt, amit a bíró megad, a Fradi tábor azonnal köveket dobál az odavezényelt rendőrökre.
  De, ha a Fradi lő egy lesgólt, melyik B középes fog reklamálni? Még meg is ideologizálják, hogy a zöldek sokkal jobban játszanak, mint a mocskos lilák, megérdemelt a győzelem.
  Mondhatnánk, hogy akkor a választási eredmény egész jó az arány, hiszen az ország fele józanul gondolkozik, de ne legyenek illúzióink, a Megyeri úton is megengedőek a szurkolók, ha a játékvezető az ő javukra fúj.
  A játékszabályok figyelmen kívül hagyása viszont, hosszútávon a foci (demokrácia) halálához vezet.
  Aki pedig a demokrácia létjogosultságát megkérdőjelezi, annak innen üzenem, hogy a jóléti társadalmakban, a boldog és irigyelt országokban mindenhol ez vált be.
  Apropó, hol is tart a magyar foci?

  Reply
 16. abramovics

  April 10th, 2018

  teljesen nyilvánvaló, hogy elcsalták a “választást”
  .
  olvasni ezt:
  .
  https://zarojel.hu/tolgyes-peter-zorog-a-haraszt/
  .
  folytatom:
  .
  ma történt a választáson, VALÓSÁG:

  angyalföld, szavazókör.
  állunk sorban, előttünk egy embert átirányítanak egy másik asztalhoz, mert mint kiderül kisebbségi szavazó.
  hangosan kérdezik: milyen kisebbség?
  roma – jön a válasz.
  az egyik asztalnál egy fiatal, alig húsz éves lányka ül, s elkezdi a számítógépen a klikkelgetést, bejelölgetést.
  mit csinál? nem tudom, így odafordulok, s elkezdem nézni, mit, hova, miért is klikkelget. miért kell nyilvántartást, egyáltalán milyen nyilvántartást, milyen célból tartani egy kisebbségi szavazóról?
  észreveszi, hogy figyelem mit csinál, felém fordul, s éles, cinikus hangon szól: segíthetek?!
  válaszolok,: nem.
  abban a pillanatban bezárja a megnyitott ablakokat, s egy semlegesre tér vissza.
  folytatom: tudja csk kíváncsi voltam, mit regisztrál, dokumentál. én vagyok az állampolgár, jelen pillanatban én vagyok a főnök.
  idős hölgyek ülnek az asztal mögött, érzik a helyzet fonák, komikus voltát, ha nincs mit titkolni, akkor miért titkolja, ha van, akkor meg probléma merül fel a választás tisztasága tekintetében.
  talán kínjukban, vagy mert érzik, hogy itt most valami történt, elkezdenek nevetni.
  NEM NEVET!
  mordul rájuk fennhangon egy addig oldalt álló náci kápó kinézetű – Hadházy László az ilyenekre mondta fideszes csatakanca – nevezzük nőnek, alak.
  rémülten abbahagyják. én próbálva oldani a feszültséget: a tanító néni – osztályteremben van a szavazókör – csendet parancsolt! vigyázzanak, beír az ellenőrzőjükbe!
  egy férfi – meglehetős rosszarcú hímnemű cstakanca – odaszól nekem: mi lenne, ha nem szólnék hozzájuk?
  mondom neki: jelen pillanatban én vagyok az állampolgár, én vagyok a főnök! gyakorlom a jogaimat!
  a vén gazember megpróbál megfélemlíteni: azonnal takarodjak ki, mert gond lesz!
  mondom: maradok, mert én avgyok az állampolgár
  meredten a szemembe néz, fenyegető akar lenni, nézünk farkasszemet.
  nem bírja, közben remeg a dühtől, amjd felrobban, végül megszólal:
  mit néz?!
  mondom: csak nézek.
  közben a párom szavazottt, s eljöttünk
  a valódi, nőnemű cstakancát VÉKONY vezetéknéven szólíthatjuk, a hímnemű csatakancát DUSCHEK vezetéknéven szólíthatjuk.
  megnéztem a kitűzőjüket, hogy név szerint tudjam majd beazonosítani ezeket a fideszes disznókat.
  .
  nos, ma ez a VALÓSÁG egy magyarországi választőkörben angyalföldön.
  mi lehet vidéken? he? mi? na!
  .
  a magukat demokratikus ellenzékként aposztrofáló gazemberek most sem azt csinálják, amit kellene!
  megmondta a válsztási szakértő, s csak aki nem igazi hülye annak nem szúrja ki a szemét, hogy mit is művel az a szemét, a csuti geci!
  minden lehetséges módszerrel támadni az eredményt, nemzetközi szakértői vizsgálatot követelni, stb, stb…

  meggyőződésem, hogy a putyin orosz hackerei “csinálták meg” az eredményt.

  Bojár Gábor!
  hol a picsában vagy?! he? mi? na!
  te mint számítógépes, szoftverfejlesztő, s szakemberek csapatával rendelkező állítólagos ellenzéki kinek annyi esze volt, hogy a momentumban látta az okosságot mi a faszt csinálsz most?! he? mi? na!
  kéne ráereszteni a csapatodat, hackerként a választási rendszerre, vagy nekiállni, kikövetelni, hogy egy nyílt, független vizsgálattal kideríthessétek történt-e valami a szavazás estéjén?

  nyíltan be kell támadni az unió vezetését az európai bíróságon, mert a semmittevésükkel, s a segítségükkel – hiszen ömlik az uniós polgárok pénze, adóeurók milliárdjai! – a csuti geci bandájának a zsebébe!

  Bartus László!

  javaslom, nézz utána,
  .
  DE
  .
  mindenki, ki ezeket a sorokat olvassa, s van lehetősége, tudása, kapcsolata, hogy milyen jogi lehetőségget kihasználva lehet az uniós vezetőket – parlament elnöke, tanács elnöke, a néppárti frakcióvezető, s akit még lehet – bíróság elé rángatni azáltaluk semmittevéssel, rövid távú politikai haszonszerzés érdekében elkövetett gazemberségeikkel!
  nem vagyoni,
  .
  DE
  .
  nagy összegű kártérytési perbe kell hívni őket, mert ellopták a közvagyont, gondatlanul bántak a rájuk bízott pénzzel – odaadták, ki tudja milyen ellenszolgáltatásért a csuti gecinek – tönkretették a mi, a gyermekein, s unokáink életét.
  .
  .
  mondhatja bárki, naiv vagyok, meg utópia amit mondok,
  .
  DE
  .
  mindenki vésse észbe, eljött a lázadás kora. nem éve, KORA!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 17. Amanda

  April 10th, 2018

  Egyébként, mióta Hadházy is megmondta, az MSZP és Gyurcsány után, hogy ki fog börtönbe menni és ki nem, szerintem maradjon Orbán.

  Ha komolyan vesszük, amit mondtak, az nagyságrendekkel nagyobb fenyegetés, mint Orbáné.

  Azért vesszük őket komolyan, mert tudjuk, hogy nem lehet.

  Ennek fényében valóban meglepő az eredmény?

  Reply
  • Amanda

   April 10th, 2018

   Azért *nem* vesszük

   Reply
 18. Kertes Attila

  April 10th, 2018

  A Fidesz túlnyerését nem kell túldimenzionálni. Egyszerűen arról van szó, hogy egy konjunktúrában az emberek a regnáló kormányra szavaznak. Más lesz a helyzet, amikor majd jön a recesszió, emelkednek az árak, az infláció elviszi a bérek reálértékét, és a költségvetésben nem lesz annyi pénz megvásárolni a az elvteleneket. Ha az embereknek kevesebb lesz a pénze, megélhetési gondokkal kell küzdeniük, vagy megtakarításukhoz nyúlni, nem fognak olyan marginális kérdések mentén dönteni, hogy hány migránst engedjünk be az országba. Akármilyen médiatúlsúlyban lesz a kormány, nem tud lényegtelen momentumokat tematizálni. Kiderül, hogy a migránsprobléma nem releváns – hiszen valójában még az sem érdekli igazán az embereket, hogy most mit csinálnak a hajléktalanok a hugyszagú aluljárókban. A Fidesz – miután ketté szakad – úgy fog eltűnni a süllyesztőbe, mint az MDF vagy a Kisgazdapárt. Pedig arra is hányan szavaztak! (nem kevesen a mostani Fideszesek közül).
  A mostani választás nem Orbán leváltásáról szólt, ezt realista politikus nem is gondolta (még ha szavazatmaximalizálási okokból mást is hangoztatott). Az ellenzéki pártok fejében az járt, hogy mi lesz az Orbán utáni érában, amikor a dekonjunktúra viszontagságai között a szavazók le akarják váltani a Fideszt. Akkor kell a placcon lenni, hogy a proteszt voksokat összegyűjtsék. Addig pedig a szavazatok után járó állami támogatásból erősíteni életben tartani, a parlamenti mandátumokkal pedig erősíteni a pártot. Ezt a minimális követelményt az ellenzéki pártok teljesítették. Először lesz frakciója a DK-nak, életben maradt az MSZP és az LMP is, második párt lett a Jobbik. Az elkövetkező négy év arról fog szólni, közülük ki lesz a kihívója a kormánypártnak, mert a szavazók ahhoz mennek át.
  A jövőt még kérdés befolyásolja:
  1. Az egyik az, hogy létre jön-e egy valódi baloldali párt, amelyik bátran az alkalmazottak érdekeit védi a tőkésekkel szemben. Mert ha igen, akkor az lehet a nyerő.
  2. Mire használja fel a kormány a médiahatalmát. Mert ha ordas indulatok előhívására, és azok meglovagolására, akkor a társadalom túlnyomó többsége – mint a két világháború között – csak szélsőjobbos eszmerendszerben (és pártokban) gondolkodik, és éles verseny (vagy koalíció) alakulhat ki az eredeti elveihez visszatérő Jobbikkal.
  Kertes Attila

  Reply
 19. P. Gábor

  April 11th, 2018

  Ez a cikk nagyon jó. Van egy szép íve, ami a végére kissé radikálisnak tűnik, de ha belegondolok tényleg ez a helyzet.
  Az lenne a kérdésem, olvasott-e valaki egy hasonlóan színvonalas írást, ami arról szól, hogyan tudják értelmes, iskolázott, budapesti embereknek is átmosni az agyát?
  Persze mindannyian azt gondoljuk, hogy a másik tábor az agymosott, de néha veszem a bátorságot, hogy leálljak vitatkozni és érvekkel meggyőzni a másikat, hol hibádzik a logikája. A vége mindig ugyanaz. Tényként mantrázzák azokat a bizonyíthatóan hazugságokat, amit beléjük sulykolt a kormánymédia. A nyilvánvaló ellentmondás sem tántorítja el őket, amikor saját állításaikat állítom szembe egymással.

  Reply
  • Buksi Kiszökött

   April 11th, 2018

   Légy erős. Minden erre fordított energia hasztalan.

   Reply
  • April 11th, 2018

   Pszihologia könyvben olvastam: Ha valaki vak hittel hisz valamiben és fekete-fehéren bebizonyosodik, hogy az a valami nem igaz, akkor annál jobban hisz benne.

   Reply
  • Amanda

   April 12th, 2018

   Budapesten egyébként az “ellenzék” győzött. Ha nincs az LMP, akkor olyan 3/4-es győzelme lett volna.

   így is megvan a 2/3.

   Már rég le kellett volna választani róla vidéket. Két külön ország. Mindenkinek jobb lenne.

   Reply
 20. Hermann Kovács

  April 11th, 2018

  „Két fontos kérdésről tárgyalt, két fontos döntést hozott” szerdán a kormány – jelentette be a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
  A miniszterelnök elsőként arról beszélt, hogy az Idősek Tanácsa megkereste őket, és „azt mondták, hogy a gazdaság négyszázalékos növekedése és a jó gazdasági eredmények lehetőséget adnak arra, hogy immáron harmadik alkalommal tízezer forintos Erzsébet-utalványt küldjünk a nyugdíjasoknak”.
  „Megfontoltuk ezt a javaslatot, és támogathatónak láttuk” – jelentette be, hozzátéve, ennek örömmel tesznek eleget, mivel meggyőződésük, hogy a gazdaság teljesítményéből a nyugdíjasoknak is részesülniük kell.
  Ezt követően felidézte, hogy az elmúlt hetekben a rendkívül hideg miatt megnőtt a rezsiszámla is. „Ezért most egy téli rezsicsökkentésről döntöttünk. Minden család 12 ezer forintot jóváírhat a gázszámlájából” – közölte a miniszterelnök.” (Magyar Nemzet,2018,Márc.7)
  Orbán ezzel, a közvetlen választást pár héttel megelőző “húzásával”, az ÁLLAMKASSZÁBÓL KIFIZETVE, “SIMÁN” MEGVETTE az elsősorban vidéki nyugdijasok,a nyomorban élők és a Magyarországon kivül, főleg Európában élő,szavazásra “jogosult” magyar nemzetiségűek nagy többségének a szavazatát, és ezzel a Fidesz támogatását. Ez is “egyedülálló”,talán csak Magyarországon lehetséges “demokratikus” választás.A világ számos országában ezt egyszerűen úgy hivják,hogy választási csalás.A pártok,választási költségeiket a pártot támogatók adományaiból és nem az államkasszából fedezik.De hát ez is “csak egy magyar HUNGARYCUM” ! Most, mindezek után azok is, akik átláttak,vagy nem láttak át a szitán,vagy már a szemüket is kilopták, legalább még négy évig rághatják az eléjük dobott csontot,miközben a “gazdi” és pereputja és bólogató, egyhúron pendülő baráti köre röhögve tovább rabolja,és visz el mindent,ami csak mozditható,és még megmaradt az ország vagyonából.

  Reply
 21. Hermann Kovács

  April 13th, 2018

  Magam is megrökönyödtem, megnézve a most általam itt ajánlott link.-en található videókat.Hátborzogatóan sajnálatos hogy az itt megjelent korábbi véleményem mennyire közel áll a valósághoz.
  Sokaknál talán soha nem volt bekapcsolva a villany,vagy a már régen kiégett körtét senki sem képes kicserélni.Borzasztó arra is gondolni,hogy ilyen és hasonló szellemi képességekkel rendelkező “szavazók” széles tábora biztositja az általuk “országmegmentőként bálványozott” O.V.-t és a Fideszre szavazók bázisát. Koromnál fogva nem elsősorban a magam jövőjéért aggódom,hanem az ebben az országban született fiatalabb generációnak a várható sorsáért. Lehet még ennél lejjebb is süllyedni ???

  https://facebook.com/herbalrealityvideok

  Reply
 22. April 17th, 2018

  Kedves vakhitű fideszesek! Ti valóban nem látjátok magatok körül a világot? Nem veszitek észre, hogy ezt a rendszerszintű választási csalást az orbán-rákosi viktor-mátyás már 2015 óta módszeresen építi? Persze, ha jártatok volna felsőfokú iskolába, akkor azt is tudnátok, hogy amit ti migráns-soros kampánynak neveztek, az tisztán a média bűnös manipulációja! Ha tanultatok volna a szolgai vakhit helyett, akkor kellett volna hallanotok pszichológiából és szociológiából a bűnbakképzés bűnös eszközeiről. Arról például, hogy akit módszeresen és hazugsággal bombáznak, akkor az egy idő után már a hazugságot hiszi valóságnak, nem azt, amit lát. A magyar választól egyharmada – közel 3 MILLIÓ szavazó – objektíve nem is juthatott más információhoz, csak a Kossuth rádió, az MTV1 és a TV2 hazugság áradatához! Ha józan ésszel számolok, akkor a fidesz 2,6 milliójából legalább 1 millió az átvert, pszichés hazugságtól szenvedő ember; legalább 300 ezer a külföldi korrumpált magyar, és legalább ennyi lehet az ajánlásokkal-kamupártokkal-konkrét kékcédulás csalásaitokkal becsapott szavazó. Ha az orbáni autokrata rendszer nem járna már egészen közel a rákosi típusú rendszer kiépítésében, akkor ugyanolyan bukást könyvelhetne el orbán, mint a gyurcsány haverja. Annak örüljetek, ha új választást írnak ki, mert ha nem, akkor nem sok idő kell ahhoz, hogy a volt ÁVÓ-sok sorsára jussatok.

  Reply

Szóljon hozzá abramovics

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)