Normális esetben felrobbantaná a közéletet Soros György Davosban tett bejelentése, miszerint Orbán Viktor megvásárolta az MSZP vezetőit. Még akkor is, ha ez nyílt titok. Nemcsak azért, mert erről beszélt Botka László is, nemcsak azért, mert annak idején Gyurcsány Ferenc is azért hagyta el az MSZP-t, mert a pártpénztáros által a Fideszhez kötött, “ajándékokkal” korrumpált pártvezetőkön keresztül Orbán manipulálta a pártot.

Ebben semmi meglepő nincs, Orbán ugyanígy szalámizta le a teljes jobboldalt, és lett egy a tábor, egy a zászló. Kémeket küldött be, megvásárolt embereket, viszályt szított, szétverte a rivális jobboldali pártokat. Orbán bűne nemcsak annyi, hogy 2010-ben megdöntötte az alkotmányos rendet, egyszemélyes önkényuralmat hozott létre, egy diktatúrát csinált az országból, az államot pedig maffiaállamként működteti. Hanem az is, hogy a demokratikus pártokat, a pluralizmus alapját, titkosszolgálati módszerekkel és eszközökkel felszámolta.

Az MSZP csak annak köszönheti a létét, hogy Orbánnak szüksége van arra, hogy legyen. Kellenek a demokrácia hamis látszatának fenntartásához. De mindent Orbán irányít, kár lenne tagadni. Zsarolható, lefizetett emberek irányítják ma is a háttérből a pártot, akik megvesztegettek politikusokat, pártvezetőket, akik akkor nem gondolták, hogy ez egy megvesztegetés, s ezzel el is adták magukat. Nem véletlen sokak háttérbe vonulása. Ez a párt teljesen kicserélődött, de az új emberek, a fiatal generáció, már Fidesz irányítással jutott lehetőséghez.

A magyar demokrácia akkor bukott el, amikor a Nemzetbiztonsági Hivatal nem védte meg az Alkotmányt, nem védte meg az illegális beavatkozástól a demokratikus pártokat. Orbán kivégezte a Kisgazdapártot, a KDNP-t, a MIÉP-et (helyére állította a Jobbikot, amely azóta dezertált, kivégzés előtt áll), a Kereszténydemokrata Néppártot, mert a Semjén-féle banda se nem törvényes, se nem legitim, csak a katolikus egyház miatt létezhetnek. De komoly szerepet játszott az SZDSZ vendettájában, és legutóbb a Hit Gyülekezete révén kivégezte az MDF-et. Ezért cserébe lett egy ellenzékinek látszó ATV, amely kezdettől Orbán érdekeit szolgálja. Számos ellenzékinek hitt médium felett gyakorol kontrollt.

Az MSZP szőröstül-bőröstül a kezében van, elég csak arra gondolni, hogy még az MSZP lapját, a Népszavát is Orbán tartja el. Gondosan megoldották, hogy a német szocdemek pénze helyett Fidesz pénzből éljenek, és nehogy elnyerjék a függetlenségüket. A DK nagy ígéret volt arra tekintve, hogy kilép a kontroll alatt tartott MSZP-ből, szabad és független lesz, amikor Gyurcsány elkövette élete legnagyobb hibáját, árulását, és a pártfinanszírozás miatt beállt 2014-ben a Fidesztől függő pártok közé és felesküdött Orbánra. Pontosan tudja Orbán, hogy amíg Gyurcsánynak etetnie kell ennyi éhenkórász szájat, szélhámost, s ahhoz rászorul az ő pénzére, addig a Demokratikus Koalícióból igazi ellenzéki párt soha nem lesz.

Ez ugyanis az ellenzéki pártok megvásárlásának másik módja. Orbán kisajátította az állam vagyonát. Még a Magyar Nemzeti Bank is az övé. A demokratikus látszat fenntartásáért el kell tartania valamennyi ellenzéki pártot, és ezt egy kiadási tételnek tekinti. Szükségesek e pártok neki, különben világos lenne, hogy ez egy államcsínnyel létrehozott törvénytelen rendszer, amelyben a kizárólagos és kontroll nélküli hatalmat ő gyakorolja. Ez a látszat a NER alapja. Amíg ezt a látszatot fenn tudja tartani, a rendszere addig él. Ennek költsége az, hogy ezeket a megélhetési, és önmagukat kiárusító ellenzéki politikusokat és pártokat eltartsa. Ezek mind Orbán zsebében vannak, valamennyien tőle kapják a pénzt a hamis látszatért és a legitimációért cserébe. Ezek mind kilóra meg vannak véve.

Ehhez a pénzhez csak akkor jutnak hozzá, ha szó nélkül elfogadják és tudomásul veszik az Orbán által diktált feltételeket. Ez az oka, hogy Orbán úgy alakítja a választási feltételeket, ahogy akarja. Nem tud olyat tenni, amire ezek a pártok nemet mondanának. Mert ha ezt tennék, akkor vége az eltartásuknak, nem kapnak pénzt és mehetnek dolgozni. Nincs több TV-szereplés, önmutogatás, hazudozás, álellenzékieskedés. Ezek csak látszólag politikusok, látszólag ellenzékiek, ezek az emberek egy szerepet játszanak Orbán Viktornak, valójában ők a nemzet legnagyobb színészei.

Ezért nem bojkottálnak, ezért nem vonják meg a legitimitást, ezért nem állnak az útjában a diktatúra működésének és egyre durvább kiépítésének. Ezért lehet megcsinálni bármit, s ezért lehet fát vágni a hátukon. Ezért nem tud a nép senki mögé állni, mert ezekre semmi mást nem lehet, csak szavazni, ugyanis nem képviselnek semmit, és nem tesznek semmit. Azért vannak, hogy legyenek. A legfőbb feladatuk, hogy Orbán díszletválasztásokat tudjon tartani. Orbánt leváltani nem lehet, de ezek küzdenek a pénzükért egymás ellen, és ezért azt hazudják négyévenként, hogy győzhetnek.

De ez kizárt, mert ha kell, Orbán azonnal közbelép, megváltoztatja a feltételeket. Most éppen azt változtatta meg, hogy visszaléphessenek egymás javára. Nem plakátolhatnak, még az ellenzékinek mondott újságok is a Fidesz hazugságait hirdetik. Ezzel viszont eléri, hogy demokratikus látszatot adjon a rendszernek. A parlament csak arra való, hogy amit ő akar, arra csináljanak egy törvényt, ami demokratikusnak látszik. Ezen kívül olyan disznók elé löki őket, mint Németh Szilárd, vergődjenek az elmebetegekkel. Joguk nincs semmihez. De ők elfogadják, és a pénz miatt hajlandóak ezt a megalázó és hazug szerepet eljátszani.

Ennek következménye, hogy Orbán el tudja játszani a demokratikus felhatalmazás hazug látszatát, s féken tartja a népet, mely azt gondolja, hogy demokratikus választáson maradt alul. Nincs mit tenni. Senki nem mondja meg nekik azt, hogy egy bűnszervezet megszállta, elfoglalta és kifosztja az országot. Az Orbán-rendszer törvénytelen. Ezeket az embereket azonnal bíróság elé kellene állítani, ezeknek már régen a börtönben a helyük. Mindezt azért nem tudja meg a magyar nép, mert Orbán ezért fizeti az ellenzéket. Ezért nemcsak azokat a pártokat vette meg Orbán, akiket effektíve lefizetett, megzsarolt, hanem a finanszírozás révén gyakorlatilag mindet.

Mindez nem jelenti, hogy ennyivel megelégedne ez a bűnöző, aki szándékosan szétverte, lerombolta a magyar pártstruktúrát, a demokrácia alapját, hanem emellett tart kémeket és beépített embereket minden pártban. Az MDF kontra UD Zrt. ügyben fellebbent a fátyol egy pillanatra, hogy magántitkosszolgálatot működtetnek, beszerveznek embereket, keresik a lefizethető, megzsarolható téglákat, és segítik az emelkedésüket. Aki nincs a kontrolljuk alatt, és veszélyes kezd lenni rájuk, az ellen kíméletlen támadást indítanak és nem válogat Orbán az eszközökben.

2018 előtt nem az a legnagyobb probléma, hogy a tudatosan megosztott, ellenérdekeltté tett ellenzék nem képes egyesíteni az Orbán-ellenes szavazókat sem, hanem az, hogy az orbáni tervnek megfelelően csak arra vannak, hogy szétforgácsolják ezeket az erőket. A legnagyobb baj az, hogy rohanunk az újabb kétharmados-háromnegyedes legitimációba, Orbán bebetonozása felé, és senki nincs, aki megmondaná, hogy ez öngyilkosság. Orbán csapdája, ne sétáljunk bele. Nem muszáj a diktatúrának legitimációt adni, s összeomlik. Csakhogy akkor nincs pénz, Orbán nem fizet. Így van az egész összerakva.

Ezzel kellene szembenéznie a népnek, s magára hagyni a megvásárolt álellenzéki pártokat, mint Orbán csatlósait. De az emberek naivak, azonnal változást akarnak, elvtelenül futnak, hogy a legkisebb szalmaszálba és legnagyobb hazugságba is belekapaszkodjanak. Mintha Orbán valaha is megeengedhetné, hogy őt leváltsák azok, akiket ő tart el. Nem értik meg a kívülállók, akik gyávaságból és kényelemből is elfogadják azt a hazugságot, hogy nekik itt csak szavazniuk kell, hogy ez egy organizáció: Orbán és az ellenzéke egy kerek egységet alkot. Ezek csak látszólag ellenfelek, de ezek együtt működtetik a NER-t.

Ezért Orbántól független, szabad civil szerveződéseket kellene létrehozni, amelyek tudják, hogy nekik ezek az ellenzéki pártok ugyanolyan ellenfeleik, mint Orbán. Ezt a magyar civil társadalom még nem tudja, de Orbán igen. Előbbre jár, ezért támadja a független, szabad civileket, noha azoknak még semmiféle politikai programjuk nincs, holott lehetne. Olyan szabad sajtót kell létrehozni, amelyet Orbán nem tud befolyásolni, és nem is tud zsarolni, megfélemlíteni. Mint amilyen az Amerikai Népszava lehetne, ha tudna valóban sajtóként működni. És ugyanígy, olyan mozgalomra van szükség, amely nem kollaborál, amely nem köt elvtelen kompromisszumokat, amely hálószerűen működik, és amely a tiszta liberális demokratikus elveket vallja.

Ha ez nem jön létre, a 2018-as választások után Orbán felszámolja a maradék független médiát. Koncepciós eljárások indulnak a jogvédő civilszervezetek ellen. Akire rámutatnak, az Soros-ügynök lesz, a Soros-hálózat tagja. Miközben Soros sajnálatosan le van maradva, mert ezt a hálózatot nem hozta létre. Másra nem lehet számítani, csak rá. A demokratikus érzelmű magyarok, akiknek pénzük van, egymástól is félnek, ezért nem hoztak létre egy demokráciaalapot erre a célra. Így viszont nincs, ami útjában álljon a teljes elnyomásnak. A rendszer vége 10 évnél is tovább eltarthat még. S amitől félni lehet, hogy vérengzéssel ér véget.

Mindez pedig nem elég. Orbán és maffiája egy luftballont fúj, az unortodox gazdasági csoda csalás, iszonyatos eladósodás. Amikor ez az aljas rendszer összeomlik, a helyén csődtömeg lesz, soha nem látott adósság, szegénység és nyomor. Mindezzel azoknak kell megküzdeni és elhordozni, akik nemcsak felelősség nélküli kitartottjai a diktatúrának, és ebből jól élnek, mint ez az álellenzék, hanem akik felelős államférfiak lesznek, és az ellenfeleik azt hirdetik majd, hogy ez a nyomor miattuk van. Ugye, azt mondani sem kell, hogy ha minden magyar elmenne szavazni, és mindenki Orbán ellen szavazna, akkor sem lehetne őt leváltani.

Ha ugyanis a szavazatarány miatt kihirdetnék is a győzelmet, és nem jelentenék be, hogy Orbán államcsínyt hajtott végre, ezért vissza kell csinálni az alkotmányos rendet, akkor Orbán néhány hónap alatt megfojtaná az új kormányt és lehetetlenné tenné a működését. A rendszerbe be vannak építve az emberei, kormányozhatatlan az ország, ha nem ő vezeti. De a pártokba beépített embereivel, akiket súlyos bűncselekmények elkövetésével vádol és zsarol, pillanatok alatt omlasztana össze bármit belülről.

Mivel az ellenzék a Júdás-pénz miatt elhallgatta és letagadta, hogy az alkotmányos rendet Orbán megdöntötte, ezért most az ő fasiszta alapokra épített rendszere a törvényes rend. Ha valaki az eredeti, jogállami alkotmányos rendet akarja visszaállítani, akkor ő lesz az, aki az “alkotmányos rend” ellen tör. És Orbán azonnal tudni fogja, hogy mit kell mondani, s ő nem fog hallgatni, meghunyászkodni, megalkudni. Nem fogja azt a hülyeséget beszélni, hogy ezt nem érti meg a nép, ne beszéljünk róla. Amúgy ezt a hazugságot is ő terjesztette el a propagandagépezetével, a gyáva és korrupt értelmiségiek és ellenzékiek között.

Ezért reménytelen a helyzet, ez az ország csapdába esett, és nem tud menekülni. Egyetlen esélye a polgári engedetlenség, a tömegek bojkottja, de ehhez ezeket a tömegeket fel kell világosítani, mert nem tudnak semmit. Becsapott milliók hiszik azt, hogy Orbán őket Soros Györgytől és a muszlimok áradatától megvédte. A gazemberek milliárdokat kaptak azért, hogy ezt a hazugságot terjesszék még az ellenzékinek hitt médiumokban is. Képesek olyan ellenzéki újságban dolgozni emberek, ahol ezt hirdetik. Az ész megáll. Inkább szűnjön meg.

Csak a passzív ellenállás, a bojkott, a kivonulás, az engedetlenség segít. Semmi más. Nem kell senkire várni, nem számít, ki mit csinál. Itt most az egyéni ellenállás ideje van, hogy az én lelkiismeretem tiszta legyen. Én nem engedelmeskedem, nem legitimálom Orbánt azzal sem, hogy elmegyek a csaló szavazására. Mert bárkire voksolok, rá szavazok. Nem számít az eredmény, az úgyis ki van már előre számolva. Én megőrzöm magam, hogy tudjak majd a rendszer igazi ellenfeleihez csatlakozni. Megőrzöm a gerincemet. Nem szabad megvett és hazug álellenzéki pártokat követni, és azokban reménykedni. Orbán megvett emberei ők.

Segíteni kell a rendszer elesettjeit, sérültjeit, elhagyottait. Ez is ellenállás. A szolidaritás, a morális forradalom megtisztít, és az győzhet. Amit ezek lerombolnak, fel kell építeni. Az is ellenállás, ha azokon segítünk, kiket ezek halálra ítéltek. Belső szabadságot kell megőrizni, és a tartást, az elvszerűséget, a meg nem alkuvást, a be nem hódolást. Ez az egyetlen, amit tenni lehet. Nem a lefizetett pártok fognak összefogni, hanem mi. Nem a korrupt és gyáva értelmiségnek kell cikkeket írni, egymásnak játszani az eszünket, hanem a népnek, az egyszerű embereknek, akiket ezek a csavargók férevezetnek, becsapnak, kifosztanak.

Ideje szeretni, megbecsülni egymást. Felismerni, hogy összetartozunk. Figyelni kell a tiszta és őszinte hangokra. Oda kell csatlakozni, arra kell figyelni, ott egymásra találni. Onnan fog elindulni a szabadság. A többit el kell felejteni.

Ps.: Most a fentiekkel vessük össze a Népszava egyik mostani cikkének címét: “Karácsony Gergely tizenharmadik havi nyugdíjat ígér.” Az is nevetséges, hogy ezek miniszterelnök-jelöltnek neveztetik magukat. De nem érzi senki, mennyire álnok, hamis hazug szöveg ez? Mintha valaha bármi köze lehetne ehhez. Mikor undorodik már meg sok becsapott szegény ember ezektől? Ezek nem kisebb hazudozók, mint Orbán. Szó szerint gazemberek.

Orbánnak semmi sem fontosabb annál, minthogy ezek ilyen hazugságokkal hozzák el az embereket szavazni, és legitimálni őt. Az sem zavarja őket, hogy megalázza, kiröhögi őket, a bolondját járatja velük. Együtt van a vádlottak padján a helyük.11 hozzászólás : Bartus László: Nemcsak az MSZP-t vette meg Orbán

 1. Anonymous

  January 26th, 2018

  PUCH ? 80 milliós luxusjacht…..

  Reply
 2. Dr Kertész Zoltán

  January 26th, 2018

  PUCH ?80 milliósluxusjacht…

  Reply
 3. Amerikai Népszava

  January 26th, 2018

  Jámbor hülyeségeket beszél.

  Reply
 4. Amerikai Népszava

  January 26th, 2018

  Soros Györgynek – ebben is – tök igaza van.

  Reply
 5. illegitim hatalmú orbánrezsim

  January 26th, 2018

  “Juhász Péter: Molnár Gyula pacekba elmondta, hogy nem tudnak megállapodni, mert buknák a pénzt ”

  https://24.hu/belfold/2018/01/26/juhasz-peter-molnar-gyula-pacekba-elmondta-hogy-nem-tudnak-megallapodni-mert-buknak-a-penzt/

  “Rendőrök foglalták le egy tüntető diák számítógépét”

  https://444.hu/2018/01/26/rendorok-foglaltak-le-egy-tunteto-diak-szamitogepet
  https://24.hu/belfold/2018/01/26/megszolalt-a-rendorseg-rekasi-karoly-fianak-lefoglalt-szamitogeperol/

  “Testével védte a fideszes képviselőnő az elsunnyogni készülő ferencvárosi polgármestert”

  https://444.hu/2018/01/26/testevel-vedte-a-fideszes-kepviselono-az-elsunnyogni-keszulo-ferencvarosi-polgarmestert

  Reply
 6. goldinger

  January 26th, 2018

  Mit lehet ehhez hozzátenni?
  Annyit, hogy már mindenre kevés az idő. Egyre nem. Hogy a kötőtűt tűhegyesre megköszörüljük.

  Reply
 7. NERKeseru

  January 26th, 2018

  Errol beszelek, most hipotetikusan, hetfo reggelre kivegzem orbant: modom van ra, emberem van, stb… Megerte? Valtozik valami? Erdemes nekem barmit aldozni ezert a szar orszagert? Es akkor jonapot, ha repul is a sapka, sehol nem leszunk.
  De a folyamat mindkepp biztato:
  – A piacrol elni tudok mar 90%-ban elhagytak az orszagot
  – A kreten szavazoit orban halalra itelte, doglodnek is szep szammal
  – Lassan leall minden EU penz, vagy mindent visszakovetelnek-visszatartanak egykutya

  Ennek az orszagnak hala a jo Istennek nincs vissza meg 3 eve sem, es ez nagy orommel tolt el, egesz eletemben arra vartam, hogy lassam vegre elsullyedni ezt a szennyet, es ime, modom van ra! 🙂

  Es mi marad a vegen? Egy elmenekult orban valahol a tajgan 🙂 Arra meg rausztiok 100 veteran muszkat, meg is eszik egy heten belul. Neki szar, nekem jo, es egy retkes orszaggal kevesebb mergezi a Foldet.

  Reply
 8. DrGirelli

  January 27th, 2018

  hová tévedtem a Mandiner jóvoltából??
  borzalom, agyrém, csupa eszelős..
  NERKeseru vegye be a gyógyszereit (vagy kösse fel magát), hogy ne szenvedjen már..
  Ki ez a Bartus? Amerikából önti a hülyeséget. Ő vajon miből, illetve kiből él???

  Reply
  • Amerikai Népszava

   January 27th, 2018

   Nem Orbánból. Maradjunk ennyiben.

   Reply
 9. Angyal György

  January 15th, 2019

  Az én véleményemmel sok esetben találkozik ez a cikk!Ezek szerint nem csak én látom hasonlóan. Az mszp nem bántotta az enyveskezűt és bandáját. Ezért cserébe ők sem tesznek másként. Mintha megbeszélések nélkül dobálnák a labdát egymásnak. A tolvajok nem engedik az mszp-t tönkre menni mert akkor szűkülne a lehetőség a szavazatok megosztására!De nem különb az mszp a fidesztől Csupán annyiban hogy az mszp sokkal Magyar ellenesebb párt volt Gyurcsány (moderálva) idejében. Persze nem is kell sokat várni amíg Lendvai és hasonszőrűek lesznek az mszp-ban!Az is tisztán látszik hogy egyik kutya nem bántja a másikat. Fidesz nem vont senkit felelőségre az mszp-ből NOKIÁS DOBOZ!!!! Számítanak arra hogy a komcsi barátaik is hasonlóan tesznek majd. De lehet hogy meg is állapodtak!Persze ameddig tudják a hatalmat megtartani,mindent megtesznek érte! Addig is tolvajkodhatnak tovább. Most az következik hogy a lopott pénzből felvásárolják az államadóság egy részét. Azzal sakkban tudják tartani az a kormányt amelyik megbuktatja őket!

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)