Bartus László pert nyert a Gój Motoros Mészáros Imre ellen a hamis ügynökvád miatt

Közzétéve May 16, 2019, 5:50 pm
22 mins

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletet hirdetett Bartus László újságírónak Mészáros Imre, a Gój Motoros Egyesület elnöke ellen személyiségi jogsértés miatt indított perében. A Törvényszék ítélete szerint Mészáros Imre megsértette Bartus László jó hírnevét és becsületét, mert 2013. október 12-én valótlanul állította a Gój Motoros Egyesület Facebook oldalán, hogy Bartus László újságíró azonos az “Énekes” fedőnevű III/III-as állambiztonsági ügynökkel.

Mészáros Imre a valótlan ügynökvádat egy hamis 6-os kartonnal együtt hozta nyilvánosságra, amelyről az eljárás során egyértelműen bizonyítást nyert, hogy hamisítvány. Bartus László újságíró pedig soha nem volt sem az állambiztonság, sem a polgári titkosszolgálat ügynöke, vagy bármilyen státuszban levő munkatársa.

A Fővárosi Törvényszék ítéletében megállapította a hamis ügynökvád és a jogsértés tényét. Mészáros Imrét eltiltotta a további jogsértésről, kötelezte, hogy azonos a helyen, a Gój Motoros Egyesület Facebook oldalán hozza nyilvánosságra az elmarasztaló ítéletet egy bocsánatkérő nyilatkozattal együtt. Ezen kívül Mészáros Imrét kötelezte, hogy Bartus László újságírónak fizessen 2.000.000.- (kétmillió) Ft-ot nem vagyoni kár megtérítése címén. Mészáros Imre a hamis ügynökvádra vonatkozóan semmiféle bizonyítékot nem tudott bemutatni, ezzel szemben Bartus László a Belügyminisztérium, az Alkotmányvédő Hivatal és az ÁBTL (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) igazolásait is bemutatta, amelyek bizonyították, hogy semmiféle nyilvántartásban nem szerepel, soha nem volt ügynök.

Mészáros Imre kérte, hogy a bíróság ellenőrizze az ügynökvád alapjául szolgáló hamis 6-os karton valódiságát, s ennek során kiderült, hogy a kartonon szereplő iratszámok hamisak, nem létező aktaszámok, a hamis 6-os kartonon szereplő nevek is hamisak, nem létező személyek nevei. Mészáros Imre azt állította, hogy a hamis 6-os kartont “megbízható baloldali személyektől kapta”, az átvételről még videófelvételt is készített, azonban a Bartus László feljelentése nyomán közokitrat-hamisítás bűntette miatt indult eljárásban már azt állította, hogy valaki bedobta a postaládájába. Mészáros Imre a per során fizikailag is megfenyegette az újságírót, hogy “motoros módon” rendezi le a saját maga által okozott sérelmet, a hamis ügynökvádját.

Közvetett bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy a hamis ügynökvád és a hamis 6-os karton Németh Sándortól, a Hit Gyülekezete vezető lelkészétől származik, aki így állt bosszút Bartus László “Fesz van” című könyvéért, valamint a Hit Gyülekezetéről és az ATV jobboldali fordulatáról 2010 óta írott cikkeiért. Németh Sándor 2012 augusztusában a Hit Gyülekezete egy besztercebányai istentiszteletén azt állította, hogy valaki megvételre ajánlotta neki Bartus László “beszervezési aktáját”, amelyet ő meg is kapott, és a birtokában van. Az istentiszteleten, prédikáció közben, a szószékről azt állította, hogy a megszerzett 6-os karton azt bizonyítja, hogy Bartus László a titkosszolgálat beszervezett munkatársa volt. A videófelvétel végén azt állította, hogy mivel “egy csomó államtitok van ebben”, nem ő hozza nyilvánosságra, hanem gondoskodik arról, hogy a beszervezési karton nyilvánosságra kerüljön. Nem sokkal ezután jutott el a hamis 6-os karton a Gój Motoros Egyesület elnökéhez, aki a Facebook oldalán nyilvánosságra hozta azt.

Ezt követően a Németh Sándor által főszerkesztett Hetek című újság ismertette a Mészáros Imre által nyilvánosságra hozatott hamis 6-os kartont és valótlan ügynökvádat. A Hit Gyülekezete újságja sajátjaként védte meg a Mészáros Imre által nyilvánosságra hozatott hamis 6-os kartont. A cikkben megszólalt Németh Sándor is, és a nyilatkozatában egy szóval sem említette, hogy az ő birtokában van egy másik 6-os karton, amelyről Besztercabányán beszélt. Ez azt bizonyítja, hogy a Németh Sándor által vásárolt és Mészros Imre által nyilvánosságra hozatott hamis 6-os karton azonos. Ez azt is jelenti, hogy a Bartus László elleni hamis ügynökvádat a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, Németh Sándor indította el, ő generálta, ő szervezte, az általa szerzett hamis 6-os kartont más közreműködők segítségével ő juttatta el Mészáros Imrének. A Hit Gyülekezete vezető lelkésze egy hamis dokumentum alapján egy rágalomhadjáratot szervezett bosszúból Bartus László újságíró ellen, amihez felhasználta a szélsőjobboldali gój motorosokat.

Németh Sándor a bíróság előtt már azt állította, hogy amiről a videón beszélt, és amit istentiszteleti prédikációban “beszervezési aktának”, bizonyítéknak nevezett, az csupán egy “cetli” volt, amiért Jeruzsálemig utazott, mert ott adták át neki, s nem tudja, hogy mi volt rajta. A bíróság előtt azt állította, hogy amit Isten és ember előtt az ügynökmúlt bizonyítékának nevezett, azt azóta meg is semmisítette, mert nem tudja, hogy a “cetli” mit tartalmazott: 6-os karton volt, vagy sem. Németh Sándor a bíróság előtt azt állította, hogy a Hetekben megvédett hamis 6-os kartont, amelyet Mészáros Imrével hozattak nyilvánosságra, nem is látta, nem is volt rá kíváncsi. Az általa főszerkesztett cikket, amelyben ő maga is nyilatkozott, soha nem látta, azóta sem olvasta el, de azért ma már nem engedné megjelenni. Miközben Németh Sándor tudta és akarata nélkül egy szúnyog sem vehet levegőt a Hit Gyülekezetében, az általa főszerkesztett újságjában pedig a legfőbb ellenségének tartott Bartus Lászlóról biztosan nem jelenhet meg cikk a tudta nélkül.

Bartus László a Mészáros Imre ellen indított eljárással párhuzamosan pert indított Németh Sándor vezető lelkész, a Hetek című újságja, valamint Szlazsánszky Ferenc újságíró ellen is, aki Németh utasításai alapján a Hetek cikkét írta. A Kúria már korábban helyreigazításra kötelezte a Hetek című lapot, mert valótlanul híresztelte a Mészáros Imre által nyilvánosságra hozatott hamis ügynökvádat. A Németh és társai ellen indított személyiségi jogi perben júniusban lesz az első fokú eljárás vége, és utána várható az elsőfokú ítélet. Ennek az eljárásnak az I. fokú alperese Németh Sándor, aki mindent megtett azért, hogy az ügyből magát kimentse, és mindent másokra hárítson. Azt igyekezett elhitetni a bírósággal, hogy miután egy hamis 6-os kartonért képes volt Jeruzsálembe utazni a lányával, nem érdekelte, amikor egy “újabb” 6-os karton került elő a Gój Motoros Egyesület vezetőjétől, és nem volt kíváncsi arra, hoigy mit ír erről a saját újságja, amelynek ő a főszerkesztője. Miközben a cikkben ő maga is nyilatkozott.

Németh Sándor a bíróság előtt elismerte, hogy semmiféle bizonyítéka nincs a Bartus Lászlóval szembeni ügynökvádra, de a rágalmat ennek ellenére nem vonta vissza, mert ő csak ezzel tudja megmagyarázni, hogy az újságíró könyvet írt ellene, és azóta is rendszeresen beszámol arról, hogy a Hit Gyülekezete “családellenes szektából” hogyan lett az Orbánnal való megegyezés alapján “bevett egyház”. Miközben az ATV “ellenzéki” televíziónak mondja magát, és Németh Sándor különféle jogcímeken milliárdokat markol fel az Orbán-kormánytól. Németh Sándor szerint ennek csak egy magyarázata lehet, hogy az újságíró az állambiztonság ügynöke volt. Azt a logikai bukfencet, miszerint a III/III-as Csoportfőnökség 1990. február 13-án jogutód nélkül megszűnt, Bartus László pedig 1990. június 8-án tért meg a Hit Gyülekezetében, Németh Sándor azzal véli feloldani, hogy Bartus Lászlót biztosan átvette a kommunista állambiztonságtól a polgári titkosszolgálat, ennyi idő alatt kiképezte, és beépítette a Hit Gyülekezetébe.

A Hit Gyülekezete vezető lelkészét nem zavarja, hogy a polgári titkosszolgálatok ilyen tevékenységet nem végezhettek. A polgári titkosszolgálat hivatalosan igazolta, hogy Bartus László állambiztonsági iratai nincsenek náluk, soha nem is voltak, az újságíró soha nem volt a polgári titkosszolgálat bárminemű munkatársa, a Hit Gyülekezete ellen pedig a polgári titkosszolgálat soha semmiféle megfigyelést vagy adatgyűjtést nem végzett. Ez azért sem lehetett, mert a Németh Sándor által Jeruzsálemben vásárolt hamis 6-os kartonon az ÁBTL jelzete szerepel, ami azt jelenti, hogy még a hamis 6-os karton alapján sem vehette át a polgári titkosszolgálat, mert az ÁBTL-ről szóló törvény 2003-ban született. Ha 2003-ban az ÁBTL-ben lett volna a Bartus László nevére kiállított hamis 6-os karton, akkor Bartus Lászlót nem vehette volna át a polgári titkosszolgálat, mert akkor az aktájának ott kellene lennie. Sehogy nem áll össze a történet.

De még ez sem zavarja Némethet, aki a bíróság előtt azzal igazolta a “gyanúját”, hogy egyszer elment Szilvásy György akkori titokminiszterhez, és az irodájában megkérdezte: “miért állítottátok rám a Bartust?” Mire Németh Sándor szerint Szilvásy Györgytől azt a választ kapta, hogy “mi közöd hozzá?” Mivel ez az életszerűtlen és abszurd párbeszéd soha nem hangozhatott el, Bartus László tanúként kérte beidézni Szilvásy Györgyöt. Miközben Szilváry Györgyöt Németh Sándornak kellett volna beidéztetnie, de azt nem tette. Szilvásy György a bíróságon tanúvallomásában elmondta, hogy ilyen találkozóra soha nem került sor, ez a beszélgetés közte és Németh Sándor között soha nem hangzott el. Elképzelhetetlen, hogy ő egy ilyen kérdésre titokminiszterként ezt a választ adja. Egyébként hivatali ideje alatt soha nem hallott arról, hogy Bartus László ügynök lett volna, arról sem, hogy vezetése alatt a polgári titkosszolgálatnak dolgozott volna, noha Bartus Lászlót a sajtóból jól ismeri.

Németh Sándort ez a válasz sem elégítette ki, mert egy paranoiás gyűlölködő embert a tények nem rendítik meg, hanem a következő tárgyalásra elküldte Rózsa Istvánt, az ismert producert, aki egy időben az ATV vezérigazgatója is volt, s aki azt állította, hogy ez a beszélgetés az ATV-ben zajlott. Ő ugyan nem volt jelen, de Németh Sándor neki ezt utólag mondta. Arra a kérdésre, mikor volt ez a beszélgetés, Rózsa azt mondta, hogy 2006-ban, amire biztosan emlékszik, mert választás éve volt. Csakhogy Szilvásy György 2006-ban még nem volt titokminiszter, ezért felé egy ilyen kérdés nem hangozhatott el. Ez a puska is besült.

A kör bezárult, a kutyakomédiának és a kitartó rágalmazó hazudozásnak júniusban lesz vége, amikor a bíróság bezárja az elsőfokú eljárást, és valamivel később megszületik az elsőfokú ítélet Németh Sándor és társai ügyében is. A bíróság ítélete fontos mérföldkő lesz, de nyilvánvalóan nem zárja le a Hit Gyülekezete hamis vádaskodását és rágalmazását, mert Németh Sándor nem képes lemondani arról, hogy az újságíró távozását, a leleplező könyvét és a közéleti cikkeit az ügynökváddal igazolja, s magát minden felelősség alól felmentse. Ennek bizonyítéka, hogy Szlazsánszky Ferenc “újságíró”, a Hetekben írt cikke után a bíróságon azt mondta, hogy ugyan semmit nem ellenőrzött, de semmit nem bánt meg. Ma is ugyanígy megírná a hazug, rágalmazó, az ötvenes éveket idéző cikkét. Neki nincs szüksége bizonyítékra, mert ő akkor is tudja, hogy Bartus László “ügynök” volt, ha nem volt. Egy szektában pedig képtelenek felfogni, hogy ehhez kevés a vezető lelkész hazugsága, bizonyíték nélkül ilyen rágalmakat nem írhatnak le.

Végezetül egy jellemző mozzanat, hogy a Hetek cikkében megszólalt Kenedi János, aki a kéziratot azzal a mondattal hagyta jóvá Szlazsánszkynak, hogy amit elmondott, az nem érvényes Bartus Lászlóra, mert róla egy hamis 6-os karton jelent meg. (Egyébként Kenedi János szakértői véleményt is adott arról, hogy a Bartus László nevére kiállított 6-os karton primitív hamisítvány.) Szlazsánszky, és minden bizonnyal a főnöke, Németh Sándor, aki a cikket instruálta, a megjelent cikkből kihúzta Kenedi János erre vonatkozó mondatát. Vagyis meghamisították a szakértő nyilatkozatát. Szándékosan keltették azt a látszatot, hogy Bartus László ügynök volt, miközben már tudták, hogy a szakértő és az ÁBTL igazolása alapján a 6-os karton hamis, Bartus László pedig soha nem volt ügynök.

Ehhez a gyalázatos rágalomhoz és hamis vádhoz használta fel Németh Sándor közvetve Mészáros Imrét, a Gój Motoros Egyesület elnökét, aki a feladatot örömmel elvállalta, mert elhitte a megbízóinak, hogy a 6-os karton valódi. Így akart bosszút állni azért, mert Bartus László szélsőjobboldali és “náci” jelzővel illette őket, amikor újságíró barátját, az azóta elhunyt Andrassew Ivánt a Gój Motorosok megtámadták és fenyegették. A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete megszületett Mészáros Imrével szemben, és hamarosan megszületik az ítélet a Mészárosnál sokkal nagyobb felelősséget viselő vezető “lelkész”, Németh Sándor és társai ügyében is.17 hozzászólás : Bartus László pert nyert a Gój Motoros Mészáros Imre ellen a hamis ügynökvád miatt

 1. Pityi Palkó

  May 16th, 2019

  Kedves Bartus László !

  Őszintén, barátságosan gratulálok ezért a teljesítményért. Az igazság veled van.
  Kívánom a legjobbat a következő fordulóra.

  Reply
  • JohannG.

   May 19th, 2019

   Csatlakozom, és az a véleményem, hogy az ügynek minél szélesebb körben nyilvánosságra kell kerülnie. A magam részéről annyit tudok tenni, hogy – mint eddig is – több kommentenben hivatkozom az AN cikkeire és linkelem az oldalt. Ezt a “bogarat” főleg azokon az oldalakon kell az olvasók vállára tenni, akik még hisznek – akarnak hinni – a HGY-nek és Németh “Sarlatán” Sándornak, de kíváncsiak és elolvassák a belinkelt cikket. És a “bogár” majd csak bemászik a fülükbe is…

   Reply
 2. Kovács Zsuzsanna

  May 17th, 2019

  Paranoiás, infantilis, hazudozó, szadista, perverz diktátor. Jézus nevét a szájára meri venni. Ő soha semmiért nem felelős, a hiba mindig a körülötte élő személyekben van. Ez az értékítéleti zavarát mutatja, ami a velőállomány betegségének az egyik tünete. Összességében egy beteg ember ámokfutása ez a történet.

  Reply
 3. Karli László

  May 17th, 2019

  Gratulálok,hogy ilyen kitartó és következetes vagy!Soha nem kételkedtem benne,hogy ez az egész ügy, csak ócska lejáratás.A” magyarország MAFFIA” újra és -újra a bíróságon is bizonyítja, hogy csalás és kimondhatatlan aljasság ez az egész banda.Mindemellett óriási csalódás számomra ,hogy az általam tisztességesnek és haladónak hitt nemzetközi politikai elit belement, és egyre csak folytatja orbánnal ezt a szemét játékot!
  Sok-sok jókívánságom mellé,veled együtt reménykedem benne,hogy még megérjük ezek elsöprését,megbüntetését,hogy egy EURÓPAI MAGYARORSZÁGOT kezdhessünk létrehozni!

  Reply
 4. András

  May 17th, 2019

  Végre valami jó hír. Gratulálok!

  Reply
 5. Frici

  May 17th, 2019

  Tisztelt Bartus Úr!

  A nyilvános bocsánatkérés mellett, nem vagyoni kár megtérítése címén követelje a Mészáros ellen megnyert kétmillió százszorosát.
  Perelje és nyerje el a főbűnös Némethnek még a gatyáját is, de az őt védő hazudozókat se kímélje.
  Sok sikert a következő fordulóra!

  Üdvözlettel: Tóth Ferenc

  Reply
 6. Amanda

  May 17th, 2019

  Ezek a perek hogyan zajlottak? Bartus László elutazott Magyarországra, vagy ügyvéd képviselte?

  Azért kérdezem, mert nekem is lenne elintéznivalóm, viszont nincs kedvem odautazni hozzá, egyszer sem.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   May 17th, 2019

   Ugyvedem kepviselt, kivalo ugyved, es Messengeren engem is meghallgattak. Vannak perek, ahol jelen kell lenni, es vannak, ahol nem.

   Reply
   • Amanda

    May 17th, 2019

    Köszönöm.

    Örülök, hogy győzedelmeskedett az igazság. Kevesen mennek el érte.

    Reply
 7. Andreas

  May 17th, 2019

  Minden tiszteletem és jókívánságom Önnek, Bartus úr! Reménységgel tölt el, hogy azért még vannak ilyen bátor és becsületes emberek, akik szembe mernek szállni a gonosz és ördögi hatalommal, amely ma Magyarországot uralja, és amelynek markáns képviselője Németh Sándor. Kérem Önt, hogy legyen ereje, kitartása és egészsége ehhez a nehéz harchoz!
  Köszönettel és tisztelettel, egy kilépett “Gyülis”

  Reply
 8. ???

  May 17th, 2019

  Az USA-ban meddig tartott volna ez a per? Nem csodálkozom, hogy aki nem milliárdos, és teheti, inkább mindent eltűr. Hány ezer oldal volt a perirat meg egyebek? Mészáros övcsatját megemlítették benne? Egy-két bírót ismerek, korrekt, normális emberek, de valószínű csak akkor mennék itt bíróságra, ha vinnének.

  Reply
 9. Horvàth Béla

  May 17th, 2019

  Gratulàlok sôk sikert nehagyja magàt hagy derüljön ki minden sàndorol hogy valolyàban milyen ember .Nincs olyan titok ami kine derülne ezt sàndorrol mondom aki màr olyan mint szegény Saul volt .Az egész orszàgelött lejàratta önt ami a legnagyob kàrtérités összeget kérje van miböl meg ha nincs Orbàn most mar csak egy cseket ir döl a pénz no meg megvezetett hivök is hozzà jàrulnak sajna . Mégegyszer sôk sikert

  Reply
 10. Amanda

  May 17th, 2019

  Azért kíváncsi lennék, hogy a hitgyülisek hogyan magyarázzák meg maguknak, hogy a gazdájuk hazudott.

  Nem kell elhinni az ítéletet ahhoz, hogy ez bizonyossá váljék. Elég annyi, hogy Németh Sándor ugyanabban a kérdésben különböző állításokat tett, lásd a papír eredete és minősége.

  Érdekes lenne megkérdezni tőle nyilvánosság előtt, lehetőleg a hívei előtt, hogy van ez.

  Reply
 11. Geyza

  May 18th, 2019

  Laciúr nyertél kettő gurigát?
  Nem isszuk el ? DDDDDDDDDDDDDDDD

  Reply
  • Amerikai Népszava

   May 18th, 2019

   :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

   Reply
 12. Baruh-Haim

  May 20th, 2019

  azt irta a polojara a hulyeje,;-“goj vagyok….”!!
  hat ha nem zsido akkor az bion!! de ebben nincsen semmi pejorativ!!
  a heber nyelv ketfele jelzot ismer csak,;
  1,; anahnu yehudim = mi zsidok!!
  2,; goyim-(es nem J-vel)-= mindenki aki nem zsido!
  —————————————————————————————————–
  termeszetesen van pejorativ szo is erre a csoportra de ezt nem hasznaljuk!
  1,; nesharim = Idegenek!
  2,; Minim = Eretnekek!
  3,;- Sikse = -(yiddish szo)- nem zsido no!

  Reply

Szóljon hozzá Karli László

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)