AN

A Kúria (Legfelsőbb Bíróság) jogerős ítélete szerint Bartus László újságíró nem volt ügynök. Az ítélet helyreigazításra kötelezte Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője újságját, a Hetek című lapot, amelynek az alábbi helyreigazító szöveget kell a nyomtatott kiadásában és 30 napon át az online felületén megjelentetni: “A Hetek című hetilap 2013. október 25-én megjelent számában és a hetek.hu internetes oldalán valótlanul híreszteltük, hogy Bartus László 1984-től a kommunista állambiztonság beszervezett munkatársa volt.”

Az ítélet indoklása szerint Németh Sándor újságja “semmilyen módon nem bizonyította a perben, hogy Bartus László az állambiztonsági szervek megbízottja lett volna, a híresztelése tehát valótlan”. Továbbá kijelentette, hogy “a Gój Motorosok Egyesületének elnöke által közzétett 6-os karton, mint a közlés ténybeli alapját megerősítő egyetlen bizonyíték hamisítvány”. A Kúria ítélete kimondta, hogy a Hit Gyülekezete újságja “azt híresztelte, hogy a felperes a kommunista állambiztonság beszervezett ügynöke volt, amely valótlan”.

Az ügy előzménye, hogy Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője egy “istentiszteleten” készült videón azt állította, hogy Bartus Lászlót a titkosszolgálat szervezte be a Hit Gyülekezetébe, hogy őt tönkretegye. Saját állítása szerint pénzért megvásárolta az újságíró állítólagos beszervezési 6-os kartonját. Közölte, mivel “nem akar államtitkot sérteni”, gondoskodik arról, hogy valaki más hozza nyilvánosságra a megvásárolt dokumentumot. Valaki más hajtsa végre a cselekményt, hogy ne ő viselje az ezzel járó felelősséget.

Nem sokkal ezután a Gój Motoros Egyesület Facebook oldalán Mészáros Imre elnök jelentette meg a hamis 6-os kartont, amelyre a hamis ügynökvád épült. A Gój Motoros Egyesület a teljes magyar sajtónak megküldte a hamis 6-os kartont, de az annyira primitív hamisítvány volt, hogy csak Németh Sándor újságja, a Hetek tartotta érdemesnek arra, hogy lejárató cikket írjon belőle. Mivel a cikk nem tesz említést arról, hogy van egy másik 6-os karton is, amelyet Németh vásárolt, feltételezhető, hogy a kettő ugyanaz: a hamis 6-os kartont valószínűleg a Hit Gyülekezete juttatta el a szélsőjobboldali szervezethez. Mészáros állítása szerint a hamisítványt “megbízható baloldali személyektől” kapta. Azért vállalta a megbízást, mert bosszút akart állni az újságírón, aki náci szellemiségűnek nevezte a Gój Motorosokat.

Mindebből következik, hogy a hamis ügynökvád mögött a lelkész, Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője, az ATV tényleges tulajdonosa áll. A Hetek című újságnak ő az alapítő-főszerkesztője, aki meg is szólal a cikkben. A Hetek, amelynek főszerkesztő-helyettese Hack Péter volt SZDSZ-képviselő, az ügynökügyek szakértője, olyan képtelen állításokat fogalmazott meg, hogy egy valódi III/III-as 6-os karton születhetett 2004-ben, a III/III-as csoportfőnökség jogutód nélküli megszüntetése után 14 évvel. Hack a cikkben maga is megszólal. A perben tanúként is megjelent, és azt állította, hogy a művelődési házak vezetői (Bartus László is az volt) beszervezett ügynökök voltak. Hack Péter büntetőjogász, a jogi egyetem tanára a kollektív bűnösség vádjával próbálta bizonyítani Németh Sándor vádját a bíróság előtt. Hack állítása miatt tiltakozott a közművelődési dolgozók szakszervezetének alapítója és első elnöke, valamint jelenlegi elnöke is.

A Hetek a perben azt állította, csupán a Gój Motorosok és Bartus László “vitájáról tudósított” és véleményt fogalmazott meg. Az ő véleményük – minden bizonyíték nélkül és minden ellenbizonyíték ellenére – az volt, hogy Bartus László ügynök volt. Az igazságszolgáltatás történetének extrém fejezetei közé sorolható az első- és a másodfokú ítélet, amely elfogadta az érvelést, és azt mondta, hogy egy újság minden bizonyíték nélkül leírhatja azt, hogy valaki ügynök volt, ha nekik ez a véleményük. A Kúria ezt a bírói érvelést hatályon kívül helyezte, és az ügynökvádra vonatkozó kereset pontjait összevonva kötelezte Németh Sándor újságját, hogy igazítsa helyre, és jelentse ki, hogy Bartus László nem volt az állambiztonság beszervezett munkatársa.

Az ügy érdekessége, hogy a perben Kenedi János szakértő hatoldalas beadványban részletezte, hogy az ügynökvád alapjául szolgáló 6-os karton primitív hamisítvány. Kenedi János azt is elmondta, hogy a cikk megjelenése előtt a Hetek riportere, Szlazsánszky Ferenc megkereste, akinek elmondta, hogy a Bartus László nevére kiállított 6-os karton hamis. Szlazsánszkytól kérte, hogy közlés előtt a cikket a nyilatkozatával együtt küldje meg. Az átküldött és jóváhagyott kéziratban a hamisításról szóló mondata még benne volt, de a megjelent cikkből már kihúzták. A Hetek meghamisította a szakértő véleményét, szándékosan manipulált és félretájékoztatta a nyilvánosságot, amit a másodfokú bíróság csupán “sajtóetikai vétségnek” minősített.

Bartus László a perben becsatolta az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltárának hivatalos igazolását is, hogy soha nem volt az állambiztonság ügynöke, az operatív nyilvántartásban soha sehol nem szerepelt. A tárgyaláson Kenedi János elmondta, hogy a Hetek újságírójának melyik év, melyik hónap naplófőkönyvébe kell betekinteni, ahonnan az adatokat nem lehet eltüntetni, ahol utána járhat annak, hogy Bartus László ügynök volt vagy sem. A Hetek azóta sem mutatott be innen származó bizonyítékot. Bartus László a polgári titkosszolgálattól is beszerzett igazolást arról, hogy róla szóló állambiztonsági iratok nincsenek a birtokukban, ami azt jelenti, hogy Bartus Lászlóról nem azért nincs adat, mert átvette volna a polgári titkosszolgálat, ahogy ezt Németh lapja sugalmazta.

A perben tanúként meghallgatott Varga László történész, az állambiztonsági iratok szakértője elmondta, hogy 2004-ben nem készülhetett valódi 6-os karton, csak hamisítvány. Nemcsak az adatok hamisak a 6-os kartonon, hanem külső jegyeiben is eltér, s nem is a BM űrlapjára készült. Kenedi János bemutatott egy bianco 6-os kartont, amely szemmel láthatóan is különbözik attól, amit Németh Sándor a politikai alvilágban vásárolt, és vélhetően a Gój Motorosokkal hozatott nyilvánosságra. Németh újságja a perben a szélsőjobbos Gój Motoros Egyesületet köztiszteletben álló legitim közéleti szereplőként mutatta be. Úgy tett, mintha előkelő idegenként tudósított volna egy rajta kívülálló “vitáról”, mintha semmi köze nem lenne az egészhez.

Bartus László leleplező könyvet írt Németh Sándorról, a Hit Gyülekezetében zajló pszichikai terrorról, emberi jogi és anyagi visszaélésekről, a politikai élet manipulálásáról. Elsőként és egyedül mutatott rá, hogy Németh Sándor különalkut kötött Orbán Viktorral az egyházi státusz megszerzéséért, amely alku magában foglalja az ATV-t is. A Fidesz orgánumai közölték, hogy kölcsönös meg nem támadási szerződést kötött Németh Sándor a diktatúrával, miközben úgy állította be, mintha az ATV ellenzéki televízió lenne. Bartus László cikkeiben ezt tette szóvá, leleplezve a tényt, hogy Németh elemi érdeke, hogy Orbán rendszere soha meg ne bukjon, és ezt a célt szolgálja az ATV.

A hamis ügynökvád ezekre a cikkekre és Bartus László könyvére adott válasz. A lelkész bosszújának célja az volt, hogy lejárassa és hiteltelenné tegye az újságírót, aki a balliberális oldalon egyedül merte az ATV álnok működését leleplezni és Németh Sándort kritizálni. Németh Sándor egyházi vezető létére rágalmazott, hamisan vádolt, szándékosan félrevezetett és becsapott embereket, hogy az újságírót tönkretegye. Tévedésről szó sem volt, mert amikor egyértelműen kiderült, hogy Németh Sándornak hamis 6-os kartont adtak el, és Bartus László soha nem volt ügynök, akkor is arra törekedett, hogy ezt a hazug látszatot és a hamis ügynökvádat fenntartsa.

Németh Sándor magatartása összegyeztethetetlen a názáreti Jézus személyével és a Biblia szellemével. Egyházi vezetőként, vezető lelkészként hazudott, hamisított és rágalmazott. Az egyházakról szóló törvényben az ilyen egyházaktól és lelkészektől meg kellene vonni a százmilliós egyházi támogatásokat és a működési engedélyt. Németh Sándor hamis közokirat felhasználásával köztörvényes bűncselekményt is elkövetett, hogy a bosszúját kiélje, amelynek 3 évig terjedő szabadságvesztés a büntetési tétele. Ha Magyarországon jogállam lenne, Németh Sándor már börtönben ülne.

A Kúria ítélete után Bartus László többmilliós személyiségi jogi pereket indít Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, Mészáros Imre, a Gój Motoros Egyesület vezetője, Szlazsánszky Ferenc a Hetek újságírója, valamint a Hetek című lap ellen.

Nincs hozzászólás : Bartus László pert nyert Németh Sándorral szemben, nem volt ügynök

 1. lud

  November 20th, 2015

  Bravo Bartus!

  Reply
 2. Maggdy

  November 20th, 2015

  Eszem megáll, mik vannak…én erről az atrocitásról most értesülök először, bár az előző német sándorról szóló cikk kapcsán volt egy fura gondolatom amit nem írtam ide, csak annyi, hogy nem értettem, miért kell ilyen szinten foglalkozni elmebeteg, üldözési mániás idiótákkal, hát ezért, mert személyes ügy van a háttérben… Csak gratulálni tudok az ítélethez, nincs kegyetlenebb dolog a világo, mint mikor egy hazudozóval szemben kell igazat védeni. Remélem a meghurcoltatásért valami nem csekély anyagi kártérítést is kiszabtak(?).

  Reply
 3. Lee Majors

  November 20th, 2015

  Ráadásul milyen kisstílű bosszúkísérlet. Látszik, kinek a komálósa. (Nem hagyok senkit homályban: a Kedves Vezetőre gondoltam.)

  Reply
 4. Pityi Palko

  November 21st, 2015

  Egy karakán legény vagy Bartus Laszló ! Gratulálok !
  A legjobbakat kivánom számodra a személyi jogi pered megfelelő kijövetelére és remélem, hogy ez az aljas birkapásztor és az ördögi társulata evvel meglesz tanítva kesztyűbe dudálni !

  Reply
 5. Kati Svaby

  November 21st, 2015

  Kedves Bartus László,

  Tiszta szívből örülök, hogy sikerült ebből a szépen felépített csapdából kiszabadulni. Pár évvel ezelőtt közétettem egy riportot, amiben a riportalany hűséges tagja volt a Hit Gyülekezetének, és annyira megbíztak benne, hogy irodai munkára beosztották egy társával együtt. Munka közben jött rá, hogy hova folynak a beszedett pénzek, magán zsebekbe és felfedezését megosztotta a társával. Már másnap a Hit Gyülekezete értesült a “felfedezésról”-valószínű a másik beosztott társ köpött. A tortura amin keresztül ment az leírhatatlan, kinzások kinzásán, a felesédét, aki hitt benne és szerette azt is sikerült ellene hangolni, végül ott hagyta a férjét, mert a Hit Gyülekezete fontosabb volt neki a szeretett férjénél. Ezt a riportot közétettem előző Facebook oldalamon, ahol rögtön egy “hitgyülis” megcáfolta a riportot, és engem is megrótt, hogy feltettem a Facebookra. A riport nagyon hiteles volt, a fiatalember nem lett többé a Hit Gyülekezet tagja, végülis valami szerencse folytán elhagyta az országot. Gondolom Bartus László olvasta ezt a riportot, de ha megtalálom mégegyszer elküldöm a linkjét.

  Reply
  • Admin

   November 22nd, 2015

   Kedves Kati,

   kíváncsian olvasnám, ha elküldené a linkjét. Üdvözlettel, BL

   Reply
  • bunkocska te draga

   November 23rd, 2015

   Zárt közösségek könnyebben válnak önjelölt zsarnokok áldozataivá. A nem fanatikus tagok befelé nem merik megfogalmazni a kritikákat, kintről nem mernek segítséget kérni, nehogy árulónak tűnjenek. Ilyesmit boncolgat a Waldorffal kapcsolatban Vekerdy, az És most belülről c. könyvében …

   Reply
 6. 29841984

  November 21st, 2015

  Na szép helyen élünk. Ahol már a náci Gój Motorosok és a Hit Gyülekezete Hack Péterrel együtt összefog, ott már-már szíriai állapotok lesznek….

  Reply
 7. oldster

  November 21st, 2015

  Nos lehet, hogy megjegyzésemmel sem az előző, sem a következő hozzászólók egyike-másika, sem pedig az igazságtalan meghurcoltatásból győztesen kikerült Bartus László nem fog egyetérteni. Sőt lesznek talán olyanok, akik kifejezetten rosszallni fogják mondandómat. Az előzményekből annyit ismerek, amennyit Bartus szükségesnek tartott – itt az AN hasábjain – a nyilvánossággal megosztani.

  Amennyivel többet tudok néhányuknál az annyi, hogy annak idején elolvastam Bartus: Fesz van című könyvét. Ebből szinte mindent meglehet tudni Németh Sándorról, közvetlen és tágabb környezetéről, a Hit Gyülekezetéről és más szörnyűségekről. Bartus – aki közvetlen munkatársa volt Némethnek – átélte ezeket a könyvében részletezett rémisztő dolgokat. De, szó szerint belebetegedett, s csak az időben érkezett szakszerű orvosi beavatkozásnak köszönhető, hogy túlélte a sorozatos megrázkódtatásokat, amelyek Németh Sándor és hittársai részéről érték.

  Ez az ügynök ügy, a hamis 6-os karton dolog csak jóval ezután következett, bosszúállásként igen-igen ocsmány módon.

  Magyarországon, manapság ha valakire rámondják – mint ahogyan azt Bartusra tették – azt, hogy ügynök volt az olyan mintha azt mondanák, hogy hazaáruló, vagy apagyilkos, avagy trágár szavakkal illetnék az anyját. Aztán mindegy, hogy igaz vagy sem, a lényeg az, hogy ez az ember örök életre meg van bélyegezve.

  Véleményem az (és itt lehet az értetlenkedés), hogy számomra a kezdet kezdetén már lényegtelen volt, hogy mit mond ki jogerősen bármilyen bíróság. Számomra Bartus László egy respektábilis személy volt, ma is az, és mindig is az marad. Az marad, mert száz és száz cikkében intellektuális és emocionális fölénnyel már bizonyította, hogy ő, egy liberális demokrata gondolkodású, hazáját szerető, hazájával és hazájában történteket éberen figyelő, értő és amiatt aggódó magyar ember.
  Még most is, amikor mi magyarok nem sok mindennel büszkélkedhetünk a világ előtt, mert elural bennünket az aktuális hatalommal szembeni félelem, az érdektelenség, a gyávaság, az apátia, a közöny – a közös dolgaink iránt.

  Reply
  • bunkocska te draga

   November 23rd, 2015

   Putyin a KGB ügynökeként tevékenykedett az NDK-ban, és még elnök is lehetett belőle Oroszországban! Ha semmi egyéb bűne nem lenne, akkor azt mondom, hogy igaza van az oroszoknak, mert nem az ügynök múltat nézik, hanem hogy ártott-e vele tudatosan az illető. Ma Magyarországon olyanok revolverezik az ügynökaktákkal a társadalmat, akik koruknál fogva nem lehettek azok. A céljuk csakis a politikai zavarkeltés, és ezért is van, hogy nem igazán lehet politikust buktatni ügynökváddal.

   Reply
 8. emigrant

  November 21st, 2015

  Gratulálok, Laci! És ahhoz is, hogy ezt volt ideged végigharcolni. A magyar igazságszolgáltatás manapság nem habostorta…

  Reply
 9. megant

  November 22nd, 2015

  “Németh Sándor magatartása összegyeztethetetlen a názáreti Jézus személyével és a Biblia szellemével. [..]A Kúria ítélete után Bartus László többmilliós személyiségi jogi pereket indít Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze, Mészáros Imre, a Gój Motoros Egyesület vezetője, Szlazsánszky Ferenc a Hetek újságírója, valamint a Hetek című lap ellen.”

  Ezek szerint Bartus László magatartása sem különb. Legalábbis nem ez az másik orca odatartásának meg a kenyérrel való visszadobásnak a klasszikus esete.

  Reply
  • Admin

   November 22nd, 2015

   Kedves Megant, Ön téved. Az Ön által említett mondatok (“másik orca odatartásának meg a kenyérrel való visszadobás”) nincsenek a Bibliában. Viszont az, hogy ha valaki valakinek kárt okoz, azt köteles megtéríteni, az benne van. Amikor Zákeus megtért, a négyszeresét fizette meg annak, amit mástól elvett, és Jézus azt mondta, most lett üdvössége ennek a háznak. Ha Németh Sándor életében először megtérne, nem is kellene bíróságra menni, mert maga fizetné meg a kárt, és akkor lenne üdvössége. Nem a pénz miatt, hanem a megtérés miatt, amit a megtérés gyümölcsei mutatnának. De ilyen gyümölcsök nincsenek. BL

   Reply
   • Maggdy

    November 22nd, 2015

    Remélem senki nem gondolja komolyan, hogy a miheztartás miatt a Bibliát fogjuk böngészni. Teljesen mindegy, hogy mi van és mi nincs a Bibliában, már réges-régen nem az a törvénykönyvünk. Azt nem állítom, hogy az éppen hatályosban nincs semmi kivetni való, de az egy másik téma. Másrészt az a nem mindegy, hogy ki téved (hazudik) a hivatásában. Aki főállásban lelkész és arra elhivatottnak vallja magát, hogy embereket hitegessen, vagy egy mondhatni kívülálló, aki úgy tünik nem az isteni igehirdetésből él meg. Nagyon nem mindegy! Én elhiszem, hogy nálunk Jézus néven elhíresült tag, nem csak egy mesehős, hanem élő ember volt a földön, akinek nem kis szerepe lehetett a saját korában történt változásokban, halhatatlan legendák születtek, melyeket az ő személyéhez kapcsoltak. Bizonyára megérdemli, hogy pozítív történelmi figuraként könyveljük el alakját és munkásságát az idők végezetéig.

    Reply
 10. 00bimbi

  November 22nd, 2015

  Ön a Dunából akar kivenni egy kiskanál vizet,lehet hogy a csatában most maga felé fordította az ügyét,de ön kedves B László már nem felfelé megy a lépcsőn hanem lefelé és mindenkinek köszön!A Biblia azt mondja:ne vidd szekuláris emberek közé a eklézsia ügyét,olvastam a Fesz van című könyvét,de ön is a nihilből jön (Lo-debár)és azt az embert ócsárolja aki önnek mannát(kenyeret adott!)A Németh Sándor Lelkész a Hit Gyülekezet vezetője pedig sok-sok ember előtt mondta,hogy megbocsátottam Bartus Lászlónak,szerintem akkor lenne magával szemben őszinte ha ön is ezt tenné.Mert mielőtt csatába megyünk felmérjük 10000 el mehetünk-e csatába azzal akivel 100000 vannak!!

  Reply
  • Admin

   November 22nd, 2015

   Ön téved 00bimbi, én semmiféle lépcsőn nem megyek, se föl, se le. Az ügynökvád, miszerint Németh Sándor engem nyilvánosan ügynöknek nevezett, az újságjában ezt híresztelte, nem az “eklézsia ügye”, hanem egy polgári jogi eset. Mivel Németh azután sem vonta vissza a rágalmát, hogy számára egyértelműen kiderült, hogy amit mond, az nem igaz, kénytelen voltam beperelni őt. Önmaga az a botrány, hogy egy ember, aki lelkésznek nevezi magát, megrágalmazhat bárkit, és az is, hogy ennek helyreigazítására két évet kell várni. Nekem Németh Sándor semmiféle mannát nem adott, nem is tartottam rá soha igényt, soha nem az ő pénzéből éltem meg. Amikor az ügynökváddal szemben megvédem magamat, az nem ócsárlás. Mégcsak az sem ócsárlás, hogy kétségbe vonom, hogy ez az ember valaha megtért-e, mert nem látom egyetlen pici, sárga, savanyú gyümölcsét sem a megtérésének. Némethnek semmiféle megbocsátani valója nincs felém, mert nem követtem el vele szemben semmit, nem is tartok rá igényt. Engem nem érdekel, hányan vannak vele, hamisan rágalmazott, kárt okozott nekem. A Biblia szerint ezt a kárt meg kell térítenie, és ha magától nem hajlandó erre, akkor majd a bíróság megtérítteti vele. Ehhez semmi köze annak, hogy hányan vannak a hívei. Én nem megyek semmiféle csatába, kizárólag polgári jogaimat kívánom érvényesíteni a magyar bíróságon, és a becsületemet megvédeni egy aljas rágalmazóval szemben. BL

   Reply
  • Maggdy

   November 22nd, 2015

   Elnézést, hogy beleszólok a nyílvánosan folytatott párbeszédbe, de véleményem szerint bizonyos fogalmakat valahogy közös nevezőre kellene hozni az érthetőség érdekében. Előbb azonban megjegyzem, hogy én legkevesebb 10 éve egy délelőtti TV adásban rövid ideig figyelemmel kísértem a szektavezér beszédét, de nekem az is majdnem sok volt egy életre is. Egyéb ügyem nem volt más szektákkal sem. Valódi mondanivalóm a hozzászólásban felvetett “útmutatás”-sal, “őszinteség”-gel és a “megbocsátás”-al kapcsolatos. Idézek egy mondatot, ami az én értelmezésem fényében zagyvaléknak tűnik : ” Németh Sándor Lelkész a Hit Gyülekezet vezetője pedig sok-sok ember előtt mondta,hogy megbocsátottam Bartus Lászlónak,szerintem akkor lenne magával szemben őszinte ha ön is ezt tenné.” Nem is tudom, a három fogalom közül melyik magyarázatával kezdjem… Talán a “megbocsátás”, ami nem valami dicsőség, hanem egy érzés, amit nem kötelező érezni, pláne erőltetni, hogy érezze valaki. Az őszinte ember az, aki a valós érzéseit vallja, mindegy mit érez, jót vagy rosszat, de ezeket őszintén felvállalja. (Irom ezeket, remélve, hogy nem annak vagyok itt szemtanuja, hogy valaki célzottan tudni véli valaki másnak az érzéseit, amit a valaki szerint itt a valaki másnak vallania kellene , hogy megint mások ráfoghassák, őszinte).

   Reply
 11. bunkocska te draga

  November 23rd, 2015

  Németh Sándor a kiváló példa arra, hogy semmiféle egyháznak nem szabad az államhatalom közelébe kerülnie, még keresztény kisegyháznak sem! Biztos vannak a Hitgyüliben is újjászületett keresztények, de áldozatául esnek (hosszabb-rövidebb időre) egy zsarnoknak, és szörnyűségek elkövetésére is képesek lesznek.

  Reply

Szóljon hozzá Maggdy

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)