Folytatódik Iványi Gábor egyházának kirekesztése

Szerző 1 December 11, 2015

AN „Sajnálattal kell kijelentenünk, hogy a hatóság törvénysértő módon jár el. A Strasbourgban részben megnyert perünk eredményeként a magyar állam kifizette az elmúlt években visszatartott egyszázalékos felajánlásokat, elismerve az alkotmánysértést. Csak rosszhiszemű folytatás lehet az, hogy elölről kezdi a hatóság a jogsértést” – írja a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Egyház (MET) elnöke egyház honlapján. Iványi Gábor arról tájékoztat, hogy NAV most küldi szét azokat a leveleket, melyekben arról tájékoztatja az egyházuk számára (MET 0444) tett felajánlások adózóit, hogy számukra nem kínálható fel az  1 %. Mivel a fellebbezés nem költségmentes dolog, támogatóikat nem akarják további anyagi áldozatvállalásra sarkallni, ők pedig több ezer hívük helyett nem tudják a fellebbezés összegét átvállalni. Néhány esetben (az egyház elnöke, gazdasági igazgatója, stb.) a végsőkig vállalják a pert, bízva abban, hogy utólag sem vesznek el (ahogyan a strasbourgi döntés is igazolja) a felajánlások.
Iványi Gábor mellékelt egy fellebbezési mintát, melyet felhasználhatnak az adományozók, akik felháborítónak tartják a NAV döntését, és megengedhetik maguknak azt a furcsa „luxust”, amit ma Magyarországon vállalniiuk kell azoknak, akik a jogai érvényesítéséért küzdenek. A fellebbezési minta innen tölthető le.
Iványi Gábor egyháza a lelkiismereti- és vallásszabadság, az egyetemes emberi és polgári jogok, az önkénnyel való szembeni ellenállás szimbóluma Orbán Viktor diktatórikus rendszerében. Ezért korábban is a demokratikus érzelmű polgárok ezrei csatlakoztak Iványi Gábor egyházához, hogy kinyilvánítsák solidaritásukat, egyetértésüket a zsarnoksággal szemben. A rosszhiszemű eljárással szembeni hathatós ellenállás az, ha minél többen Iványi Gábor egyházának ajánlják fel az 1 százalékukat, bízva abban, hogy a törvénytelenséget ezúttal is felülbírálja majd az európai emberi jogi bíróság, és a támogatások a legjobb helyre kerülnek, az elesettek között végzett munkát segítik.
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség metodista egyház, amely azért zavarja a jelenlegi "keresztény kurzust", mert az állami álkereszténységgel szemben hitelesen képviseli a názáreti Jézus tanításait, szellemiségét. Az Orbán-rendszer szegényellenes politikájával szemben a hajléktalanokat, a szegényeket, a betegeket, a rászorulókat segíti, akiket a rendszer üldöz, kirekeszt és halálra ítél. Aki 1 százalékával Iványi Gábor egyházát támogatja, kifejezi azzal a rendszer embertelenségével szembeni álláspontját és az elesettek iránti szolidaritását.
 


1
1

Szerző