Elrabolják az alapítványi szakiskolák vagyonát is


Szerző Amerikai Népszava April 08, 2016

Az Orbán-rezsim erőszakkal elveszi a szakiskolákat fenntartó alapítványok vagyonát. Az alapítványok jogi személyek, magántulajdonnal rendelkeznek. Az alapítványi vagyon magántulajdon, a magántulajdonhoz való jog alapjog.

A sajtó "államosításnak" nevezi a diktatúra lopását, de "államosításkor" valamiféle ellentételezés jár. Senki tulajdonát nem lehet állami erővel elvenni. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 17. cikkének 1. bekezdése kimondja: "Minden személynek, mind egyénileg, mind másokkal együttesen joga van a tulajdonhoz. 2. Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani."

Magyarország a középkorban él. Az "Emberi és polgári jogok nyilatkozata" már 1789-ben kimondta: „Tulajdonától – lévén a tulajdonjog szent és sérthetetlen – senki meg nem fosztható, legfeljebb csakis oly esetekben, amikor ezt a közösség érdekéből fakadó nyilvánvaló és törvényes úton megállapított szükségesség követeli meg – ám ekkor is csak igazságos és előzetes kártalanítás fejében.”

Orbán a 17. századba viszi vissza Magyarországot, amikor az inkvizíció még gyilkolta a valdenseket, akkor lehetett minden kártalanítás nélkül elvenni mások tulajdonát.

 

Az orbáni lopások jelképévé lett kutya. Ha vele szemben ugyanazokat a módszereket alkalmaznák, ahogyan ő elrabolja mások magántulajdonát, a kutya fejét találná reggel az ágyában.

 

Az Orbán vezette rablóbanda Idén januárban olyan szabályozást hozott, amely kötelezi az alapítványi iskolákat, hogy a helyi szakképzési centrum tagintézményévé, esetleg egy más állami tagiskola telephelyévé váljanak. Ez azt jelenti, hogy megszűnik a cél, amire az alapítványt létrehozták, így az alapítványnak meg kell szűnnie. Ha megszűnik az alapítvány, akkor az alapítvány vagyonát hasonló céllal működő alapítványnak kellene átadni, de mivel ilyen nem lesz, ezért a vagyont az állam bekebelezi. Ezért felszólítják az alapítványokat, hogy e folyamatot rövidítsék le, és adják át önként saját tulajdonukat.

A felcsúti maffia a rablásnak nem az egyenes módját választja, hogy ha el akar venni valamit, odamegy, leüti a tulajdonost és kiforgatja a zsebeit. Hanem olyan rendeleteket talál ki, amelyek arra kényszerítik az áldozatot, hogy a tulajdonát a rablónak önként adja át. Ezt nevezik ők törvényes államnak. Miközben ez nem más, mint amikor a maffia nem az állammal szemben próbálja megszerezni mások vagyonát, hanem először az államot foglalja el, majd önmagát államnak álcázva rabolja ki a kiszemelt áldozatokat.

Az állam a magántulajdont védi. Erre hozták létre. Az állam feladata, hogy megvédje az egyének és a társaságok jogait, biztonságát és a vagyonát. Az Orbán-féle "állam" ennek ellenkezője, nem megvédi, hanem elveszi a jogokat, felszámolja a biztonságot és ellopja a magántulajdont. Az általuk megpuccsolt Alkotmány, amely alapján a "kormányzásnak" nevezett bűncselekményeiket mérni kell, kimondta: 

  • 9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.
  • 13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot.

Az államhatalmat elfoglaló és megszállva tartó orbáni bűnszervezet viszont arra jött létre, hogy bárkit önkényesen megfoszthasson a tulajdonától. Ez rosszabb a kommunista diktatúránál, mert ott az államosított magánvagyon  "köztulajdonba" került, legalábbis Kádár János és szolgái nem vitték haza. 

Ebben az esetben kimutatható, hogy egyik oldalon rabolják el a magántulajdont, a másik oldalon százmilliárdokban számolva veszik ki az "állam" által elrabolt vagyont Orbán családjának, strómanjának és hűbéreseinek. A rablóbanda és az áldozat közé beiktatták a megszállt államot, de ez ugyanolyan rablás, mint bármelyik útonálló fosztogatása.

A magyar társadalom nem veszi észre, hogy a bűnözők "államnak" adják ki magukat, és nem Luca Brasit küldik el a tulajdon átvételére, nem lófejet tesznek a kifosztott áldozat ágyába, hanem kormányhatározat formájában teszik ugyanazt. Kezdték a magán-nyugdíjpénztárak megtakarításaival, ahol a tulajdon "önkéntes" átadására szólították fel a tulajdonost, nem adva más választási lehetőséget. Aztán pályáztatásnak, államosításnak nevezve ellopták az önkormányzati vagyont, a trafikokat, a közműveket, a földeket, az iskolákat, most éppen az alapítványi szakiskolák vagyonának bekebelezéséről van szó.

A vagyon a másik oldalon közbeszerzés címén megy Orbán vejének vagy strómanjának számlájára, kastélyok és paloták formájában jut az Orbán-család birtokába. Ezekből fizeti Orbán a banda tagjait, akik a végrehajtásban segédkeznek. A cél ezúttal is kettős: a tulajdon és a pénz megszerzése, az ország polgárainak pedig a szabadságtól való megfosztása. Aki nem járhat csak Orbán iskolájába, akinek nem lehet magántulajdona, aki kiszolgáltatott az "állami" szolgáltatásoknak, iskoláknak, munkahelyeknek, az többé nem szabad ember. Mindenki a maffiát és a maffiafőnök gazdagodását szolgálja.

Az alapítványok vezetői ugyanazt a hibát követik el, hogy "tárgyalnak" az Embertelenség Minisztériumával, mintha bármi értelme lenne. Akik velük szemben ülnek, nem szabad emberek, akik dönthetnek, hanem azért kapják a fizetésüket, hogy az eldöntött rablást végrehajtsák. A "tárgyalások" a kifárasztásra mennek, akit tudnak korrumpálnak, akit tudnak megfenyegetnek, árulókat keresnek és találnak, és a végén minden úgy lesz, ahogy parancsba kapták. Ez a forgatókönyve minden rablásuknak.

Ezért akinek a magántulajdonára a bűnszervezet ráveti a szemét, annak nem szabadna tárgyalni velük, mert nincs miről. Ha valaki nem akarja a tulajdonát se odaadni, se eladni, nincs miről tárgyalnia. Ha akarják, vegyék el erővel. Mutassák meg, kik ők valójában. Ne bújjanak "rendeletek" mögé, hanem hozzák a furkósbotot, üssenek le vele, és vegyék el erőszakkal. Nem lenne szabad önként átadni semmit. Vagy a hátralevő rövid idő alatt keresni kellene a megoldást, hogyan lehet a vagyont elrejteni, eladni előlük, de semmiképp nem átadni nekik.

A tulajdon az enyém, azt teszek a magántulajdonommal, amit akarok. Akkor is jobb, ha az egészet felgyújtom tiltakozásul, de ennek a tolvaj bűnszervezetnek nem adok át önként semmit. Építsenek kevesebb stadiont a Keresztapának, lopjon ki kevesebbet a saját lábán álló pökhendi lányának, gondoskodjon az iskolákról, ha már elfoglalta az államot, és magára vállalta az állam feladatait, ahelyett, hogy csak lopna, mint minden rendes bűnöző.

 
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

Szerző
További Blog / Cikkek

Bartus László: Gál J. irdatlan hazugságözöne
Bartus László: Gál J. irdatlan hazugságözöne

Szerző Bartus László October 22, 2016

A Népszava vége Gál J. hazudozásaiból tisztán látható és biztonsággal megjósolható. Németh Pétert kirúgják, az öreg népszavásokat menesztik, a lap jó öreg szellemiségét szétverik, kalandorok martaléka lesz, majd Orbán utasítására megszüntetik.

Tovább

Trump újra vesztett, nem fogadja el a választás eredményét
Trump újra vesztett, nem fogadja el a választás eredményét

Szerző Amerikai Népszava October 20, 2016

Mindez Trump és a hozzá hasonlók személyiségéből következik, akik azt hiszik, hogy a pénzükkel, a hatalmukkal mindent megtehetnek, mindenen, mindenkin áttaposhatnak, minden ember csupán eszköz a személyes hatalmi mániájuk kiélésére.

Tovább

Jön a fasiszták örök álma: erős haderő
Jön a fasiszták örök álma: erős haderő

Szerző Amerikai Népszava October 17, 2016

A civil lakosság militáns nevelése ideológiai célokat szolgál, tovább uszít a menekültek ellen, még inkább kriminalizálva és dehumanizálva őket. Az ilyen hazafias nevelés a hazát azonosítja a rendszerrel. A haza ellensége lesz mindenki, aki a rendszert és a kormányzatot elveti.

Tovább