Pozsár László: A hetedik nap?


Szerző Pozsár László April 18, 2016

Miután a kormány a népszavazástól való félelmében visszavonta a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó törvényt, egyházi és egyéb kormányközeli személyiségek sorban fejezik ki sajnálkozásukat és csalódottságukat. Az elhangzó érvek ezúttal is a család védelmét hangsúlyozzák. Így volt ez a törvény bevezetésekor zajló propaganda idején is. Ugyanakkor a mostani megnyilatkozások már nem nélkülözik a vallásos utalásokat sem.

Ilyen csalódott hang Bayer Zsolté is, aki a Magyar Hirlap online kiadásában "A hetedik nap" című cikkében sajnálkozik afölött, hogy a kormány eltörölte a vasárnapi munkaszünetről szóló törvényt. A cikkhez Bayer két mottót választott, az egyiket a Katolikus Püspöki Konferenciától, a másikat a Bibliából. Előbb - a püspökök szövegével bevezetve - Jézus szavait olvassuk. Jézus az idézett mondatban arról beszél, hogy nem azért jött, hogy Isten törvényét megváltoztassa. Utána Bayer Zsolt a tízparancsolatot idézi, amelyben Isten elrendelte a heti munkaszüneti napot.

Bayer szándéka az idézetekkel nyilvánvaló: azt szeretné sugallni, hogy a vasárnapi munkaszünet örök isteni rendelés, és hogy a kormány ennek akart érvényt szerezni Magyarországon. Csakhogy van ezzel néhány probléma.

Az egyik fontos probléma az, hogy Isten soha nem rendelte el a vasárnapi munkaszünetet. Bár Bayer Zsolt a mottókkal ezt szeretné sugallni, de a tízparancsolatból vett idézet éppen a cáfolata a vasárnapi munkaszünetnek: a bibliai negyedik parancsolat ugyanis azt mondja, hogy "a hetedik nap azonban az Örökkévaló, a te Istened szombatja".

 

 

 

Bayer Zsolt cikkéből másoltuk a bibliai idézetet, tehát még a Bibliát sem kell senkinek elővennie, hogy tisztán lásson. Elég Bayer Zsolt cikkének mottóját elolvasni, az ottani idézetből is látszik, hogy Isten nem a vasárnapi, hanem a szombati nyugalmat rendelte el. Jézus szavai pedig, amelyeket a Püspöki Konferenciától citál, az ószövetség törvényeinek érvényét erősítik meg, köztük a szombatot is.

Bayer tehát szembrebbenés nélkül védi a vasárnapi munkaszünetet, miután idézte, hogy Isten a szombatnapi nyugalmat rendelte el. Mindezt teszi "A hetedik nap" című cikkében, miközben az általa idézett tízparancsolat azt mondja, hogy a hetedik nap a szombat. 

Valójában a szombatot Isten nem a tízparancsolatban rendelte el először, hanem az Éden kertben. A bibliai beszámoló szerint miután Isten hat nap alatt megteremtette a világot, benne az emberrel, a hetedik napon Ő maga is munkaszünetet tartott,. A Biblia szavaival élve ezen a napon "megszűnt minden munkájától", és "megáldotta és megszentelte a hetedik napot".

A szombat tehát - a közhiedelemmel és a katolikus antiszemitizmussal ellentétben - nem a zsidóknak szánt munkaszünet volt, hanem Ádámon és Éván keresztül minden embernek adatott. Ez a keresztények Bibliájában is így van leírva, nem csak a zsidókéban. Olyan pedig sehol nincs benne leírva, hogy a hetedik napi nyugalmat Isten áthelyezte volna vasárnapra. 

De nem szeretnénk az olvasót abban a hitben hagyni, hogy a vasárnapi munkaszünetet elrendelő törvénnyel csak az a baj, hogy nem szombatra lett téve, hanem vasárnapra. A Biblia beszámolója szerint ugyanis volt egy olyan történelmi időszak, amikor egy népnek a legsúlyosabb büntetés terhe mellett kellett betartania olyan törvényeket, amiket Isten rendelt el. Köztük a szombatot is. 

De ha Bayer Zsolt a Bibliával érvel, akkor azt is kellene tudnia, hogy ez a rendszer nem működött. A kereszténység megváltója pedig éppen azért jött a földre, hogy a törvény helyett egy másik, egy igazi megoldást hozzon az ember bajára. Való igaz, hogy nem törölte el a törvényt, de a megoldást mégsem a törvényen keresztül hozta el. 

Jézus Krisztus nem azzal a céllal jött, hogy Isten törvényeinek betartására kényszerítse az embert, hanem azért jött, hogy új szívet adjon az embernek. Olyan szívet, amelynek nem kell előírni semmit, mert nem is törvények kormányozzák, hanem a belülről fakadó isteni szeretet.

A Biblia szerint az emberek nem azért tesznek rosszat, mert nem jók a törvényeik. Amit az emberek tesznek, az belülről, a természetükből, a szívükből fakad. Azért tesznek rosszat, mert a szívük romlott. A törvények viszont csak a tetteket befolyásolják,  a gonosz szíven nem tudnak segíteni. A törvények félelmet keltenek, hogy visszatartsák az embert a rossztól. 

Lehet valaki a legtörvénytisztelőbb polgár, miközben a szíve önző, és csak azért próbál megfelelni  a törvényeknek, mert nem akar büntetést kapni. A legjobb törvények sem képesek megváltoztatni az emberek szívét, és nem is ez a dolguk. Ez Isten dolga, és nagyon is jó, hogy az Ő dolga, mert ez olyan feladat, amit ember nem képes megtenni.

Ezért amikor egy emberi hatalom vallási alapon hoz törvényeket, akkor olyan területre lép, ami tiltott az emberek számára. Senki nem avatkozhat kényszerítő törvényekkel ember és Isten kapcsolatába. Amikor a történelem folyamán ezt az alapelvet félretették, akkor mindig véget ért a szabadság, és a vallási alapú megkülönböztetés és üldözés kezdődött, egészen a tömeges kivégzésekig. 

Nem mellesleg szólva ebben éppen az a katolikus egyház járt az élen, amelyet Magyarországon az illegitim alaptörvénybe is belefoglaltak. Ez pedig ugyanaz a katolikus egyház, amelyik úgy gondolta, hogy a tízparancsolat szombatját is átteheti vasárnapra.

(Hogy a Bibliát nem értő olvasók is értsék, eredetileg nem hétfő volt a hét első napja, hanem a vasárnap. Ezért a hetedik nap a szombat. Ha valaki ezt nem tudja, akkor még azt sem értheti, hogy ha Jézust pénteken feszítették meg, és harmadnapra támadt fel, akkor az hogyan lehetett a hét első napja? Úgy hogy a hét első napja eredetileg nem a hétfő, hanem a vasárnap volt. A katolikus egyház a zsidók szombatját, amit a Biblia mond, tette át vasárnapra. Az intézkedés oka történelmileg bizonyított módon már akkor is az antiszemitizmus volt. A Szerk.) 
Pozsár László
Pozsár László

Szerző
További Hírek és vélemények

Bartus László: Öt boldogtalan nap
Bartus László: Öt boldogtalan nap

Szerző Bartus László December 01, 2016

Öt nap múlva szakszerűen összecsomagolták, veszekedtek fölötte, hogy kinek a hibája, egy probléma volt csupán ott a kövön, nem egy elhunyt ember. Hiába várt, elment üres kézzel.

Tovább

Markó Beáta: Adni jó
Markó Beáta: Adni jó

Szerző Markó Beáta December 01, 2016

Az utalvány kizárólag a kormányzó egyik közeli emberének élelmiszerüzlet-hálózatában vásárolható le, így nemcsak a nyugdíjasoknak ad, hanem saját oligarchájának is.

Tovább

Magyarország legyen a fasiszta magyaroké
Magyarország legyen a fasiszta magyaroké

Szerző Amerikai Népszava November 29, 2016

Az ő óhajuk az, hogy Magyarország legyen csak a fasiszta magyaroké. A magyar fasiszták majd megmondják, ki miben hihet, mibe öltözködhet, kit szerethet, kinek van joga, kinek nincs, ki mit olvashat, ki mit gondolhat, ki mit mondhat, ki mire szavazhat.

Tovább