A Hit Gyülekezete Orbán Gáspár gyülekezete ellen támadt


Szerző Amerikai Népszava April 25, 2016

A Hit Gyülekezete Orbán Gáspár gyülekezete ellen támadt

"Akasztják a hóhért" - mondhatnánk, miután az elkatolizálódott és megkövesedett Hit Gyülekezetével szemben is új reformmozgalom támadt. A Felház nevű közösséget minden kétség nélkül nevezhetjük annak, mert berobbanását nem Orbán Viktor fiának, hanem a fiatal evangéliumi hívők között gyakorolt hatásának köszönheti. 

A Hit Gyülekezete nem Orbán Viktor fia miatt támadt a Felházra, ahogy ezt egyesek hinnék, hanem annak ellenére. A tőlük szokatlanul finom hangvétel éppen annak köszönhető, hogy a Hit Gyülekezete nem akar Orbánnal ujjat húzni. Németh Sándor egyháza ma már a katolikus egyházzal együtt a Fidesz fiókegyháza. Államegyházi státuszban Orbán Viktor szellemi és ideológiai támogatója. Ehhez tegyük hozzá, hogy anyagi haszonélvezője, aminek nem kevés szerepe van abban, hogy Németh Sándor beállt Orbán szekerét tolni. Ennek rendeli alá az ATV tevékenységét is.

A Hit Gyülekezete mai pozíciójából inkább az következne, hogy meg sem szólalnak Orbán Gáspár friss szellemű gyülekezete láttán, de Németh Sándor harminc éve veti rá magát minden konkurenciára. Németh egyháza nemcsak a történelmi egyházakkal szemben volt mindig arrogáns és durván elutasító, hanem a rivális kisegyházakkal szemben is. Velük szemben még inkább. A Szabadegyházak Tanácsa nem végzett olyan pusztítást a kisegyházak körében, mint a Hit Gyülekezete egyes riválisaival szemben.

Németh Sándor a Jézust is meggyilkoló római katonákkal

Ebben nem csak teológiai szempontok játszottak szerepet, hanem ugyanazok az árokásó mechanizmusok, amelyek a Fideszt és a totalitárius rendszereket jellemzik, hogy saját táborukból ne lehessen átjárni másokhoz. Németh Sándor azonnal durva támadásokat intéz mindenki ellen, aki a legkisebb mértékben is veszélyt jelent saját tizedfizetőire. Titkosszolgálati módszerekkel térképezi fel és veri szét a legártalmatlanabb szerveződést is. Rendezvényeiken botrányt provokálnak, lejárató röplapokat készítenek, uszítanak ellenük.

A Vigyázó Blog a Hit Gyülekezete félhivatalos blogja, amely Németh Sándor szektás nézeteit terjeszti. A "Felház: kiről szól a szerveződő hipszteregyház" című cikk Németh Sándor megszokott szélsőséges stílusához képest meglehetősen finom hangon döngöli a földbe a Felház nevű gyülekezetet. Ez Orbán Viktor miatt van így, nem akar Németh nyíltan konfrontálni Orbánnal emiatt. Azt viszont nem tudta elnézni, hogy bárki meri itt még rajta kívül imádni, dicsérni az Istent, legfőképpen pedig a fiatalokat tőle elvonzó gyülekezetet toborozni.

Németh Sándor maga is utolérte a katolikus egyházat, a saját lerövidített történelmében túl van a konstantinusi fordulaton. Az egykori lázadó hasonult azokhoz, akikkel szemben alternatívát kínált. Megcsontosodott, bálványimádó, az állammal összefonódó hivatalos egyház lett, amelyben ő a kőbányai pápa. S utolérte őt a katolikus egyház sorsa, egy másik "hit gyülekezete" támadt, amely elveti a formalizmust, a közvetítőket Isten és ember között, és megtalálta az utat az élő Istenhez. Mindezt olyan fiataloknak kínálja rendkívül vonzó formában, amilyeneket a Hit Gyülekezete vonzott egykor, s akiket ma is szeretne elérni, de nem tud. Németh Sándor vagy Kiss-Rigó László püspök ma egyforma alternatíva, azzal a különbséggel, hogy Kiss-Rigó békén hagy.

A kőbányai pápa fehér ruhájában

Isten utolérhetetlen bölcsességében gyönyörködnek Németh Sándor sok évtizedes ismerői, hogy Isten nem lesújt rá a temérdek bűneiért, hanem tükröt állít elé. Olyanok állítanak alternatívát vele szemben, és töltik be az általa elhagyott szerepet, amilyen egykor az ő egyháza volt (ő maga azonban sosem, ezért is tért vissza a katolicizmusához, azzal a különbséggel, hogy magát tette meg pápának). Ennél nagyobb megaláztatást el sem lehet képzelni Németh Sándornak, ahogyan a saját szemei előtt nő ki a rivális Hit Gyülekezete, és szipkázza el előle az életre való fiatalokat, akik nélküle ismerik meg és élvezik az Istennel való közösséget. Miközben agyon sem csaphatja őket, mert köztük van a miniszterelnök fia, s ő az apjának eladta magát, az apjától függ az élete.

A Hit Gyülekezete Lót feleségeként megkövesedett egyház, bekerült a levesbe, az igazi ébredés rajtuk kívül van. A Németh Sándor által fogságba ejtett és megfélemlített, agyonterrorizált emberek szeme előtt nő ki a földből egy olyan kezdeményezés, amelyet nem tud Németh Sándor a korábbiakhoz hasonlóan eltaposni, mert nem mer Orbánnal szemtelenkedni. Fantasztikus ez az isteni bölcsesség, hogy Orbán Gáspárt helyezte ide, mert Németh senkitől nem fél, csak akinek hatalma és nála nagyobb ereje van. Ma már odáig züllött, hogy a hatalmat, a dicsőséget és a pénzt tőle kapja. Ennél felemelőbb és fantasztikusabb dolog nem is történhetne az általa leigázott evangéliumi kereszténységben. Isten ajtót nyit a Németh által eltaposott és leigázott embereknek és gyülekezeteknek.

A leggyönyörűbb az, ahogy a teológiai végzettséggel nem rendelkező Németh Sándor kétségbe vonja a Felház vezetőinek elhívását és jogát arra, amit tesznek. Az általa alapított teológiai főiskola saját magának adott diplomáját és Pat Robertson egyetemének "gyakorlati munkáját" elismerő papírját ne tekintsük valódi teológiai végzettségnek, mert nem az. Németh Sándor ezért mindig is arra hivatkozott, hogy a Biblia szerint Isten szól az emberhez, Isten hívja el, Isten keni fel a szolgálatra, nem emberek. Akárcsak a Felház vezetőit.

Most azt vonja kétségbe, amikor megjelenik a konkurencia, amire ő hivatkozott. Nincs okunk kétségbe vonni, hogy ezeket a fiatalokat Isten hívta el, sőt a jelek azt mutatják, hogy valóban ez történt. A gyümölcsök mellettük szólnak. Még az is, hogy nincs köztük egy másik "Németh Sándor", ezért nehéz helyzetben van a Hit Gyülekezete, mert nem tud semmiféle nemtelen támadást intézni szokása szerint az egyszemélyes vezetővel szemben, mert ilyen nincs. Nem merevedtek bele intézményekbe, szabadok, mint az első keresztények.

Azt írja a "Vigyázó" óvatoskodó cikke, hogy "Azt csak találgatni lehet, hogy mi a célja egy olyan felekezetnek, amelynek leendő vezetői egyelőre csak egymást validálták, és láthatóan semmilyen kérdést nem tolerálnak önmaguk elhivatottságával kapcsolatban. PONTOSABBAN, AZ IGAZOLÁST A FIATALOK NÖVEKVŐ ÉRDEKLŐDÉSE HIVATOTT MEGADNI. Ez a bizonyíték azonban ingatag lábakon áll, hiszen a fennen hangoztatott “ébredésből” egyelőre annyi látszik, hogy sikerült különböző felekezetekből néhány száz – túlnyomórészt már hívő – résztvevőt toborozni a korlátozás nélküli szabadság morális populizmusával".

Először is, Németh Sándort és a Hit Gyülekezetét semmi más nem igazolta, mint az akkori fiataloknak a Felházhoz hasonló érdeklődése. Ami pedig az "ébredés" kritikáját illeti, az nevetséges, hiszen egy vallási megújulási mozgalom, mint amilyen régen a Hit Gyülekezete is volt, először mindig azokat a hívőket éri el, akik saját egyházukban és közösségükben nem találják meg a hit frissességét. A Hit Gyülekezete a legnagyobb elutasítást azért kapta, mert elszippantotta a történelmi egyházak és más közösségek híveit. Ha a Felház hivatkozása ingatag lábakon áll, akkor a Hit Gyülekezetének legitimitása is ingatag lábakon állt, mert mindig is erre hivatkozott. 

Másrészt, Németh Sándor bibliainak és demokratikusnak nem nevezhető felfogásával szemben, mindenki odamegy, ahova akar. Mindenki ott és akkor imádja az Istent, ahol akarja. Ebben senki nem korlátozható. Mindenki úgy imádja az Istent, ahogy akarja, anélkül, hogy a Hit Gyülekezete vagy Németh Sándor kőbányai pápa jóváhagyná vagy engedélyezné. Nincs szükségük senki hitelesítésére, a bibliai norma az, hogy ha nem Istentől van, akkor úgyis megszűnik, de ha Istentől van, akkor nem jó hadakozni ellene.

Németh Sándor eligazítja Rónai Egont, mint egy megszeppent kisfiút, miről szóljon az ATV

A leggyönyörűbb azonban az, amikor a Hit Gyülekezete blogja "korlátozás nélküli szabadság morális populizmusának" nevezi az Istentől kapott szabadságot. Való igaz, hogy a Felházban nincs Németh Sándor fasiszta terrorja, elnyomása, kontrollja és megfélemlítése, amivel gyötrik szerencsétlen megtért híveket, állandóan a pokollal fenyegetve azokat, akikért Jézus meghalt és akiknek örök üdvösséget szerzett. Van, ahol nem a terror és a félelem tartja egyben a híveket, hanem a szabadság levegője, ami Istentől származik.

Németh Sándor szektája Pál apostollal ijesztget, miszerint "Pál apostol saját magára is érvényesnek tartotta azt, hogy – mai fogalommal – ne mások teljesítményével marketingolja szolgálatát, mondván: “Nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.” Itt senki nem ajánlja magát Németh Sándoron és gyülekezetén kívül, senki nem Németh Sándor teljesítményével "marketingolja magát", mert Németh Sándor ilyen teljesítményre már régen nem képes. Csak azok gyapálására, akiket fogságban tart, és akiket igyekszik távoltartani a szabadságtól. 

Végezetül itt a Hit Gyülekezete frusztrációjának leggyönyörűbb megnyilvánulása: "Most a videóból csak három becsvágyó fiatalt ismerhettünk meg, akik egyelőre azok számát gyarapítják, akik elhiszik magukról, hogy velük kezdődött el a történelem vagy legalábbis az ébredés. Ez persze nem új jelenség, eddig is ismerhettünk ilyeneket. Ez a trió talán vallási ravaszságban múlja felül a korábbi próbálkozásokat, lévén azoknak nem sikerült szinte valamennyi egyház fiataljainak figyelmét magukra hívniuk. Most ez megtörtént, igaz nem annyira Jézus, hanem a miniszterelnök fiának nevében."

Németh nem szégyelli "becsvágyónak" nevezni azokat az őszinte fiatalokat, akik Isten dicséretére hívnak másokat, amihez neki speciel semmi köze nincs. Ezek állítólag azt hiszik, hogy "velük kezdődött el a történelem vagy legalábbis az ébredés". A Hit Gyülekezete azt kérdezi tőlük, hogy nem tudják, hogy a történelem és az ébredés Németh Sándorral kezdődött? "Eddig is ismerhettünk ilyeneket", mondja a hites blog, és hozzáfűzhetné, hogy azokat mind sikerült kinyírniuk.

S az utolsó mondatban leleplezi magát a blogbejegyzés valódi szerzője, Németh Sándor. Azt mondja, hogy "ez a trió talán vallási ravaszságban múlja felül a korábbi próbálkozásokat, lévén azoknak nem sikerült szinte valamennyi egyház fiataljainak figyelmét magukra hívniuk. Most ez megtörtént, igaz nem annyira Jézus, hanem a miniszterelnök fiának nevében".

A "savanyú szőlőt" rágva Németh Sándor "ravaszságnak" nevezi az isteni bölcsességet, hogy megkapta a nyakába a konkurenciát, és nem taposhatja el, mert benne van Orbán fia. Gyönyörűség nézni a farizeusi vergődést. Mit válasszon: a konkurencia lesöprését vagy a pénzt? Utoljára még hazudik egy nagyot, amikor azt mondja, hogy szerinte, ami történt, az "nem annyira Jézus, hanem a miniszterelnök fiának nevében" történt.

Csakhogy a "hipszter" egyetemista fiatalok nem a sajtóhírek után csatlakoztak a Felházhoz, hanem előtte. Nem Orbán fia vonzotta őket, hanem a szellem szabadsága, Isten imádása. Németh Sándor bekerült Saul szerepébe, és nem ölheti meg Dávidot, mert ő Orbán fia. Gyönyörű. Megérdemli, ha a saját szemével lát hamis egyháza mellett felnőni egy igazi gyülekezetet, ami a Hit Gyülekezete lehetett volna, ha ő meg nem szállja, a budaörsi Tallér Jánost ki nem forgatja, és az egész gyülekezetet nem lopja el a közösségtől, és nem rendeli saját uralma alá.

Aki felelősséget érez Magyarországért, az valóban imádkozzon a Felházért, hogy ne tudják a hitesek eltaposni, ne tudják a rájuk jellemző aljas módszereket kicsinálni. S ne legyen az ígéretes kezdeményezés egy másik Németh Sándor foglya, aki Isten nevét nyerészkedésre használja, aki kincseket gyűjt a földön, aki hamis pásztor, aki veri a nyájat, átkozza azokat, akiket Isten áld, lepaktál fasisztákkal, álellenzéki televíziót csinál, becsapja a benne bízókat, evilági hatalmat és egy sötét maffiát épít belőle.

 

 

 
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

Szerző
További Hírek és vélemények

Bartus László: Öt boldogtalan nap
Bartus László: Öt boldogtalan nap

Szerző Bartus László December 01, 2016

Öt nap múlva szakszerűen összecsomagolták, veszekedtek fölötte, hogy kinek a hibája, egy probléma volt csupán ott a kövön, nem egy elhunyt ember. Hiába várt, elment üres kézzel.

Tovább

Markó Beáta: Adni jó
Markó Beáta: Adni jó

Szerző Markó Beáta December 01, 2016

Az utalvány kizárólag a kormányzó egyik közeli emberének élelmiszerüzlet-hálózatában vásárolható le, így nemcsak a nyugdíjasoknak ad, hanem saját oligarchájának is.

Tovább

Magyarország legyen a fasiszta magyaroké
Magyarország legyen a fasiszta magyaroké

Szerző Amerikai Népszava November 29, 2016

Az ő óhajuk az, hogy Magyarország legyen csak a fasiszta magyaroké. A magyar fasiszták majd megmondják, ki miben hihet, mibe öltözködhet, kit szerethet, kinek van joga, kinek nincs, ki mit olvashat, ki mit gondolhat, ki mit mondhat, ki mire szavazhat.

Tovább