A tanárlázadás visszafelé sült el


Szerző Amerikai Népszava April 30, 2016

A tanárlázadás visszafelé sült el

 

A tanármozgalom nem azt eredményezte, hogy az önkormányzatok visszakapják az iskolákat, az iskolák pedig az önállóságukat, hanem az eddiginél még szorosabb kontroll alá vonják őket. Lázár János bejelentette, hogy teljesen államosítják az iskolákat, nemcsak a fenntartói jogokat, hanem a működtetést is elveszik az önkormányzatoktól.

 

 

Ezzel az iskolák feletti totális uralom valósul meg, a tanároknak még ekkora szabadsága sem les, és nyilván megtalálják a módját annak, hogy megelőzzék vagy szankcionálják az olyan tanárokat, akik tiltakozásokat szerveznek. Ezzel a szakmai önállóság is csökken, parancsuralmi rendszer következik. Orbán ezúttal is megmutatta, hogy egy centit sem enged semmiféle követelésnek, és nem engedi meg, hogy a nép bármiben is döntsön, ha nem mutat fel vele szemben veszélyes ellenerőt.

Bármilyen tiszteletre méltó és reménykeltő is volt a tanárok mozgalma, még akkor is, ha nem volt teljesen egységes, és nem volt világos, hogy pontosan mit akarnak, a rendszer ellen lázadnak, vagy csak működőképes iskolát szeretnének, s a kettő néha keveredett, a tanármozgalom szervezői nagy hibákat követtek el, amelyekből majd a későbbi hasonló megmozdulások szervezői tanulhatnak. Amit például polgári engedetlenségnek neveztek, az inkább polgári engedelmesség volt, és olaj a tűzre.

 

Előre látható volt a kudarc, de nem lehetett a hibákra jószándékkal figyelmeztetni, csak lelkesedni

 

Beigazolódott, hogy a tanármozgalom szervezőinek el kellett volna dönteniük, hogy csak szakmai engedményeket akarnak, vagy a tanári elégedetlenségre alapozva a rendszer eltörlését is. Az ultimátum és a március 15-i várakozások ez utóbbira utaltak, a bátortalan fellépés és a tárgyalási szándék kifejezése viszont az előbbire irányultak. Végül a két szék közül a pad alá estek, ahogyan az várható volt.

Sem a szakmai követelések nem teljesültek, sem forradalom nem lett, az oktatásügy helyzete pedig rosszabb lesz, mint előtte, és a kudarcból tanulva nehéz lesz a tanárokat újra ellenállásra bírni. Különösen az iskolák államosítása után. A tanárlázadás jó ürügy volt a teljes államosításra, amely a fasiszta típusú rendszerek sajátja, amelyek mindent az egyeduralom által birtokolt állam irányítása alá rendelnek.

Az általunk megjósolt események akkor következnek be teljes mértékben, ha Pukli Istvánt az új helyzetben kirúgják vagy olyan helyzetbe hozzák, hogy magának kell távoznia, és elmegy politikusnak. Új pártot alapít, és egy kollaboráns párttal több lesz, amely az "összefogás" részeként igényt formál az évi százmilliós párttámogatásra. 

Azt mindenesetre érdemes lesz megjegyezni, hogy ultimátumot olyan esetben adnak az emberek, ha a követelés nem teljesítése esetén megsemmisítő válaszlépés következik. Azt nem lehet, hogy valaki ultimátumot ad a diktátornak, aki kineveti, és erre semmi nem történik. S miután vérig sértette a bokán rugdosott zsarnokot, azután tárgyalni akar vele. Ennek csak egyetlen következménye lehet, hogy a diktátor mér megsemmisítő csapást arra, aki ultimátumot akart, de nem tudott neki adni.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

Szerző
További Blog / Cikkek

Bartus László: Gál J. irdatlan hazugságözöne
Bartus László: Gál J. irdatlan hazugságözöne

Szerző Bartus László October 22, 2016

A Népszava vége Gál J. hazudozásaiból tisztán látható és biztonsággal megjósolható. Németh Pétert kirúgják, az öreg népszavásokat menesztik, a lap jó öreg szellemiségét szétverik, kalandorok martaléka lesz, majd Orbán utasítására megszüntetik.

Tovább

Trump újra vesztett, nem fogadja el a választás eredményét
Trump újra vesztett, nem fogadja el a választás eredményét

Szerző Amerikai Népszava October 20, 2016

Mindez Trump és a hozzá hasonlók személyiségéből következik, akik azt hiszik, hogy a pénzükkel, a hatalmukkal mindent megtehetnek, mindenen, mindenkin áttaposhatnak, minden ember csupán eszköz a személyes hatalmi mániájuk kiélésére.

Tovább

Jön a fasiszták örök álma: erős haderő
Jön a fasiszták örök álma: erős haderő

Szerző Amerikai Népszava October 17, 2016

A civil lakosság militáns nevelése ideológiai célokat szolgál, tovább uszít a menekültek ellen, még inkább kriminalizálva és dehumanizálva őket. Az ilyen hazafias nevelés a hazát azonosítja a rendszerrel. A haza ellensége lesz mindenki, aki a rendszert és a kormányzatot elveti.

Tovább