Bartus László: Zsuzsanna


Szerző Bartus László May 09, 2016

Bartus László: Zsuzsanna

 

Senkinek nincs oka kételkedni abban, amit Takáts Zsuzsanna, a Kiss László-féle erőszakolásról elmondott. Ebben az esetben pedig a helyzet súlyosabb annál, mint eddig gondoltuk. Maga az erőszak is, a róla szóló hazudozások is, de azok szerepe is, akik mentegetni próbálták Kiss és társai tettét. A legszörnyűbb változat, hogy annyi erőszak történt, hogy nem emlékeznek, ki volt a szóban forgó áldozat, egyszerűen összekeverik őket, és egy másik áldozatról beszéltek. De foglalkozzunk Zsuzsannával, mert miatta ítélték el Kisst és társait. 

A körülményekről annyit, hogy nem azért esett meg az aktus, mert az áldozat "szeretett kefélni", és nem is azért, mert része volt az "uszodai életnek", mert életében először járt ott. Hogy miért ment el az egyik úszóval megnézni a lakását, ami ott volt az uszodában, azt csak olyanok kérdezik, akik maguk is hajlamosak lennének ilyen cselekmény elkövetésére, és akiknek természetes, hogy abból ennek kell következnie. Az áldozat nem gondolta, hogy egy élsportoló a társaival bűnszervezetben csalja oda a lányokat, hogy megerőszakolják őket. Normális ember erre nem gondol.

 

Takáts Zsuzsanna. Minden tisztelet a bátor kiállásért. 

Így lett a hölgy 18 évesen egy rendkívül durva erőszak áldozata. Nem azért, mert ilyen az uszodák világa (ilyen?), nem azért, mert ő "szeretett kefélni", mert ha szeretett volna is, nem biztos, hogy így. Ha valaki szereti a szexet, az nem felmentő körülmény az elkővetőkkel szemben, mert a nemi erőszak nem szex, ha valaki nem tudná. Takáts Zsuzsa azért lett áldozat, mert ezek az emberek, Kiss és társai voltak ilyenek, nem ő, nem az uszoda, nem a világ, hanem Kiss és társai.

Az áldozat vallomása más színben tünteti fel azok szerepét is, akik a történtekre reagáltak. Mindenek előtt Gyárfás Tamásét, az úszószövetség elnökének nyilatkozatát, aki arra tett célzást, hogy az áldozat "könnyen kapható volt". Ez nem indok erőszakra akkor sem, ha az állítás igaz. Akkor még inkább rámutat az elkövetők aljasságára, hiszen akkor semmi szükség nem lett volna az erőszakra, a "könnyen kapható" nőt erőszak nélkül is könnyen megkaphatták volna. De ezt a kislányt élete elején, éppen a jóhiszeműségével és a naivitásával visszaélve, tették aljas ösztöneik tárgyává. 

Nem értettem egyet Gyárfás Tamás és az úszószövetség magatartásával Hosszú Katinka ügyében sem, mert megtestesítették azt a provinciális, változásra és fejlődésre képtelen uram-bátyám lehúzós maffia-világot, amely Magyarországot a civilizált világtól elválasztja. De nem támadtam személyesen, mert velem csak jót tett, semmi okom rá, hogy hálátlan legyek. De azt hiszem, hogy az áldozat színre lépése és vallomása után le kellene mondania. Még akkor is, ha az ügyet bárki ürügyként használta ellene, és még akkor is, ha 100 százalékos bizalmat szavaznak neki nulla erkölcsi érzékkel rendelkező úszöszövetségi potentátok.

Gyárfás Tamás nem felelne Kiss László és társai bűneiért, ha nem védi meg, méghozzá olyan hamis hivatkozással, amely az áldozatot teszi felelőssé és még jobban megalázza. De amikor Kiss mellé állt, mintegy nem is értve, miért kell ebből akkora ügyet csinálni, alkalmatlanná vált az úszószövetség elnöki posztjára. Nemcsak az alkalmas, aki pénzt tud csinálni, az alkalmasságnak vannak emberi és erkölcsi követelményei is. Ez igaz Kiss utódjára, Hargitay Andrásra is, aki szintén Kisst védelmezte, és hatalmas morális csalódás azoknak, mint nekem, akik csodálták a sportteljesítményét. 

De a sornak ezzel nincs vége. Voltak itt nagy számban támogató aláírók, uszodán innen és uszodán túl. Aki nem ismerte a részleteket, és elhitte a hazugságokat, annak azért, aki tudta, annak még inkább felelőssége, hogy szervezett formában elkövetett durva erőszakolást megvédett. Mert Takáts Zsuzsa elmondásából az is kiderült, hogy ez nem véletlen eset volt, hanem előre eltervelten és hosszú időn át ragadozóként űzték. Azért is vállalni kell a felelősséget, hogy egy egyszerű cipész meggyalázott és megerőszakolt lányáról azt mondták, hogy befolyásos "fejes" lánya volt, ezért ítélték el Kiss Lászlóékat. 

Az igazság ennek ellentéte, inkább azért kaptak ilyen keveset, mert nekik voltak befolyásos támogatóik. Hibát követtek el azok is, akik ösztönösen álltak az elkövető és nem az áldozat mellé, mert Magyarországon ez a mentalitás. Akit megerőszakolnak, akit meglopnak, megaláznak, azt teszik felelőssé. Ő lesz, aki szeretett kefélni, aki lopni akart, aki más helyére tört, aki ügynök volt, aki kezdte, aki előidézte. Ez a morális csőd, erkölcsi nihillizmus az oka annak, ami Magyarországon ma is történik. Ez a jellemtelen, aljas és korrupt szemlélet tart hatalomban bűnözőket, és ez teszi "elmebeteggé" azokat, akik a minimális morális érzéküket és tisztességüket nem veszítették el.

A Csapó Gáborok virulnak és állnak példaként az ország népe előtt, akik élő televíziós műsorban vizes pohárral mutogatják be, hogyan kell a megerőszakolt nőnek elhúznia a pináját, hogy ne erőszakolják meg. Ha nem teszi, ő a hibás. Ezek a gusztustalan és hányingert keltő emberek irányítják a magyar világot és közvéleményt, ezek élet és halál urai, ezek szabnak normát, ezek ítélkeznek, tömik a zsebüket, és ezek tesznek morális hullává náluk százszor különb embereket. Csapó egy ilyen szereplés után nem jelenhetne meg egy társaságban Amerikában. Ezeket, ezt a mocskot, kellene egyszer eltakarítani, mert ez a mocsok már a miniszterelnöki és az államelnöki székig ért. Akik észre sem veszik, mi van bennük.

Ezekkel az aljas emberekkel birkózik a magyar társadalom nagy része. S vagy hasonul hozzájuk, vagy eltapossák, vagy külföldre menekül. Csak a Hosszú Katinkákkal nem tudnak mit kezdeni, akiket igazolnak az eredményei, akiket hiába próbálnak, nem tudnak tönkretenni, mert függetlenek tőlük. Azért az mindent elárul, hogy egy ilyen jellemes ember, mint Hosszú Katinka, ezekkel az immorális emberekkel szóba sem állt, anélkül, hogy ezeket a részleteket tudta volna róluk. Ez mindent elárul. S az is, ki állt ösztönösen Hosszú Katinka mellé az ellenfeleivel szemben, akiket most már ismerhetünk. De ez nem minden esetben lesz ennyire nyilvánvalóvá, és ilyen emberektől kell szenvedi egy életen át.

 

  

 

Hosszú Katinka ezért lett a mesebeli legkisebb lány, a magyar nép hőse, mert vele nem tudták megtenni ugyanazt, amit Magyarországon mindenkivel szemben megcsinálnak. A legnagyobb tévedés az, amikor az emberek elhiszik, hogy csak a lányokat erőszakolják meg. Ahol a lányokat megerőszakolni nem bűn, mert őket teszik felelőssé érte, ott lehet az embereket az élet minden területén megerőszakolni. Az ilyen országban van felül a szenny, és ülnek pozíciókban a legtehetségtelenebb és legaljasabb emberek, az igazi tehetségeket eltaposva vagy elüldözve. Nem Takáts Zsuzsával kezdődött mindez.

Ez az eset azért is fontos Magyarországnak, mert rávilágít a legfontosabb kérdésre. A korrupt, jellemtelen és aljas emberek mindenre azt mondják, hogy nincs jelentősége, az egész nem számít, majd elfelejtik, nem történt semmi. Át lehet lépni az alkotmányos rend megdöntésén, az Alkotmányon, a hamis parlamenti eskün, hazugságokon, semmi nem számít, majd elfelejtik. Nem lehet ezeket elnézni, mert súlyos következményei vannak, és az egyik hazugság hozza a másikat. Takáts Zsuzsanna az élő példa, hogy így van, nem lehet erőszakot, megerőszakolást, hazugságot, árulást és egy aljasságot elfelejteni, annak következményei vannak és nyomai egy életen át ott maradnak.

Ezért Hosszú Katinka és a hozzá hasonló emberek lakmuszpapírok is: meg kell nézni, kihez, hogyan viszonyulnak. Ösztönösen érzik, hogy kik az aljas emberek, és maguktól is beleütköznek azokba, akik ennek a magyar kontraszelekciónak a termékei. Meg lehet nézni, kik álltak Hosszú Katinka mellé, s kik voltak ellene. Hargitay Andrásnak egy olyan cinikus nyilatkozat után, amelyet Hosszú Katinkával kapcsolatban tett, azonnal távoznia kellett volna egy egészséges mentalitású társadalomban. Én biztos, hogy a köszönését sem fogadnám egy ilyen nyilatkozat után, ha ezt rólam mondja.

Végezetül, de nem utolsósorban jöjjön a történet antihőse. Hogy milyen aljas módon manipulálta a közvéleményt már akkor is, amikor tisztességtelenül viselkedett Hosszú Katinkával szemben, hogyan csinált magából mártírt, fordította az ország hangulatát a gerinces úszónő ellen, csak azért említem meg, mert nem sok híja volt, hogy ez megint bekövetkezzen. Épp időben lépett színre Takáts Zsuzsanna, mert hamar megkezdődött volna Kiss erkölcsi rehabilitációja és reaktiválása. A hozzá hasonlóknak fontos, hogy az ilyen morális csődtömegeket megmentsék, mert az ő helyzetüket is az stabilizálja, és megmutatja az igazságot szeretőknek, hogy nem győzhetnek.

Ez a vallomás lerántja a leplet Kissről is. Nemcsak azért, mert látszik, hogy Kiss semmit nem ért a mai napon sem abból, hogy mi történt, mit művelt, mit követett el, hanem azért is, mert világossá vált, hogy kényszerű távozása és lemondása alkalmával is hazudott. Normális esetben, amikor valaki lelepleződik, szembesítik, amikor látszólag összeomlik, mindent elveszít, akkor lehull az álarc, és életében egyszer őszinte lesz. Már nem marad más neki, csak a becsület helyreállításának lehetősége, amely egy őszinte megbánással és az igazság elmondásával lehetséges. S ebben a helyzetben ez az ember még mindig hazudott. Magából akart mártírt, az áldozatból felelőst csinálni. Nincsenek szavak. 

Kiss nemcsak Takáts Zsuzsannát erőszakolta meg, az a mostani vallomásból kiderül. Ezek a fiatalemberek sportot űztek ebből. De nem csak nemi erőszak létezik, nemcsak fizikai erőszakot lehet tenni. Magyarországon egy ország éli át, hogy szervezetten, előre megfontoltan megerőszakolják naponta, mint tették Takáts Zsuzsannával. Országosan és az egyéni életben is. Minden miniszterelnöki nyilatkozat egy erőszak, minden újabb lopás egy erőszak, a magánéletben minden igazságtalanság egy erőszak.

Kiss és az úszószövetség ugyanígy meg akarta erőszakolni Hosszú Katinkát is, hogy a példánál maradjunk, csak Katinka, egy egészséges gondolkodású férjjel a háta mögött, ezt nem engedte. Ez nem "nemi" erőszak volt, de ugyanolyan erőszak, és ha enged neki, akkor ugyanúgy megölik vele a lelkét, mintha fizikailag erőszakolták volna meg. Ezt kell megérteni, hogy ha valaki engedi, hogy megerőszakolják, az maradandó kárt szenved, nem lesz többé ugyanaz. Takáts Zsuzsa azért élte túl viszonylag egészséges lélekkel, mert ő nem engedte meg, hárman durván leteperték és ájulásig bántalmazták. De aki nem védekezik, mint a magyar nép, az egyéleten át megnyomirított lesz. Ezért van ilyen állapotban az ország és a népe, mert ennek az erőszaknak van kitéve, és nem lázad fel ellene.

Ezért fontos, hogy egy ország megbecsülje, tiszteletét fejezze ki a Takáts Zsuzsannák előtt, akik ennek az erőszaknak a legdurvább és legaljasabb formájában részesültek, és akiknek ezek után még a becsületét is elvitatták. Mi történik, ha tényleg meghalt volna, és halálában így beszélnek róla, a védekezés lehetősége nélkül? Minden elismerés és tisztelet azért, hogy egy ilyen országban, ahol az erőszakolók az urak, ahol az áldozatok hibáztatása a mentalitás, ahol még a halálba küldött félmillió zsidó hozzátartozóinak is azzal kell szembenézniük, hogy a szeretteik tehettek róla, hogy megölték őket, ő ki mert állni a nyilvánosság elé, és el merte mondani az igazságot. Annak ellenére, hogy halálba hazudták.

Szerintem a rendszerváltás óta nem volt a magyar közállapotokról és Magyarország morális állapotáról szóló ehhez hasonló történet. Ha ettől nem lesz egy morális megtisztulás, akkor semmitől. És nem lesz. Eltelik egy kis idő, aztán jönnek elő megint a falmelléki dumák. És nem lesz, aki azt mondja, hogy ebből most már elég. Pedig az ember szíve szakad meg, ha Zsuzsa fotójára néz, ahogy minden erejét és bátorságát összeszedve kiállt a nyilvánosság elé. Az igazságért. Értünk, nem magáért.

Mindnyájunknak meg kell követnünk Takáts Zsuzsannát, bocsánatot kell kérnünk tőle azért a bűnért, egész életére kiható fájdalomért, amit azok követtek el vele szemben, akiknek a bocsánatkérésére aligha számíthat.

 
Bartus László
Bartus László

Szerző
További Hírek és vélemények

Egy idióta váltaná a pecást
Egy idióta váltaná a pecást

Szerző Amerikai Népszava December 09, 2016

Balog miniszterként megbukott. Az oktatás lezüllesztéséért, az egészségügy tönkretételéért és nagyon sok ember értelmetlen haláláért felelős. Ennek az álkeresztény gazembernek az irányítása alatt tapostak lábbal minden keresztény értéket. 

Tovább

Az Amerikai Népszavánál a Time az Év Sajtója
Az Amerikai Népszavánál a Time az Év Sajtója

Szerző Amerikai Népszava December 08, 2016

A kiváló helyzetértékelésért és meglátásért, a pusztítók kiválasztásáért és a világ romlásáért felelős emberek felmutatásáért érdemelte ki a Time magazin az Amerikai Népszava idei Év Sajtója díjat.

Tovább

Mégsem dőlt a dominó, de erről hallgatnak
Mégsem dőlt a dominó, de erről hallgatnak

Szerző Amerikai Népszava December 08, 2016

A világban frontális támadás indult a felvilágosodás, a liberális demokrácia, a jogállam, az egyéni szabadság ellen, hatalmas pénzt és propagandagépezetet állított az orosz titkosszolgálat és propaganda a szélsőjobboldali, antiliberális populisták mögé.

Tovább