Bartus László: Katinka már bajnok


Szerző Bartus László May 13, 2016

Bartus László: Katinka már bajnok

 

Hosszú Katinka nem akart semmit, csak úszni. Azt szerette volna, ha normálisak lennének a körülmények és békén hagyják. Nem akart forradalmat, amikor eltépte az úszószövetség szerződését, csak természetesen reagált. Olyan választ adott rá, amilyet az ilyen ajánlatra adni lehet. Számára ez ösztönös, természetes reakció volt.

Akaratán kívül mégis egyfajta morális forradalmat indított el. A fellépése nyomán került a figyelem középpontjába Kiss László, az úszóválogatott szövetségi kapitánya, aki eljátszott egy lemondást, hogy mártírt csináljon magából és lejárassa Hosszú Katinkát. Az egész színjáték meglehetősen ízléstelen és visszataszító volt, amire Katinka megint jól reagált. Nem állt vele szóba többet.

Ennek következménye lett, hogy valaki elővette Kiss László sokak által ismert erőszakolós ügyét, amelynek a végét ismerjük. Hiába volt a sok hazudozás, tagadás, Magyarországon hosszú idő óta először győzött a jó. Ehhez kellett még egy morális ember, Takáts Zsuzsa, aki az uszodai megerőszakoltak közül egyedül állt ki az igazáért, vállalva minden következményt, majd másodszor is kiállt, amikor látta, hogy hazudnak az elkövetők és a támogatóik.

Ennek eredménye mégiscsak morális forradalom lett, amely helyreállította valamiképp a nők tiszteletét és becsületét, a nemi erőszak társadalmi megítélését, az embereknek a jóba és az igazba vetett hitét. A megtaposott és megerőszakolt magyar világ szimbóluma lett Katinka és Zsuzsa, akik felvillantották a morális győzelem lehetőségét, s a hitet, hogy érdemes elveket követni, nem megalkudni, nem beállni, nem engedni, hanem kitartani, és jellemesnek lenni, az igazság útján járni. Érdemes nem a pénzt és az anyagi javakat választani, mert fontosabb a szabadság és az emberi méltóság.

Magyarország reményei és tartalékai az ilyen emberek, a Katinkák és a Zsuzsák, akik bebizonyították, hogy egyetlen ember is meg tudja változtatni az országot, ha egyenes. Jellemes és elveket követ, nem a hasznát, hanem a morális értékét vizsgálja mindennek. Olyan emberek álltak sorban bocsánatot kérni virágcsokrokkal, akik ezt talán életükben nem tették meg. Nem számít, ha így akarják túlélni és menteni a menthetőt, mert mégis meg kellett tenni. Győzött az igazság, győzött a jó, van értelme harcolni az igazságért.

Sokszor kérdezik egyszerű emberek, hogy mit tehetnek ők? Ezt. Mint látják, mindenki a tarisznyájában hordja a morális forradalom marsallbotját. Mindenki hozhat az életében elvi és morális döntéseket, s nem tudhatja, hogy annak milyen következményei lesznek: hány embert menthet meg vele, s hány gazember bukik bele. De ha semmi nem történik is, ő magát már megmentette. Mint látható, nem kell olimpiai bajnoknak sem lenni hozzá, mindenki képes arra, hogy ember maradjon.

Embernek maradni pedig annyit tesz, hogy a szellemi, lelki és morális értékeket, a jogot és szabadságot választani minden esetben, a döntés várható anyagi következményeitől függetlenül. A haszonelvűséget az elvszerűséggel felváltani, és nem félni, hogy mi lesz, mert aki az igazság útját választja, az nem fog sem elpusztulni, sem éhenhalni. Sokkal előbb veszítenek el mindent a megalkuvók, ráadásul az emberi méltóságukkal, az emberi jogaikkal és a szabadságukkal együtt. 

De az igazi elvszerűség nem az, hogy bármilyen haszonra számítanak az elvek miatt. Ahhoz nem kellenek elvek. Elvek ahhoz kellenek, hogy akkor is az igazságot és a morális döntést válasszuk, ha annak konkrétan vagy látszólag semmi haszna nincs, esetleg átmeneti vagy végleges kárral jár. Mert az igazi haszon nem az anyagi haszon, hanem a szellemi haszon, hogy megőrzöm az emberségemet és a jellememet. Az igazság erőssé tesz, a megalkuvás gyengévé. A gonosz emberek mindig csapdákat állítanak, hogy ne legyen egy igaz ember sem, hanem mind legyen megalkuvó.

Az igaz ember, ha elbukik, csak látszólag bukik el. Valójában mindig győzelmet arat. Előbb önmaga gyengesége, korruptsága és a haszonlesése fölött, utána a körülmények, a gonosz emberek ravaszsága és elnyomása fölött. Nincs szabadság igazság nélkül, nincs igazság elvszerűség nélkül. Aki sunyin akarja megszerezni a szabadságot, az soha nem fogja megszerezni, mert a szabadság nem tűri a sunyiságot. Aki megalkuvó és korrupt ember a lelkében, az önmagában is kárt vall, kiszolgáltatja magát és a környezetét az elnyomó és gonosz emberek kényének-kedvének.

Aki elveszíti a morális tartását, az nem lesz később alkalmas arra, hogy ellenálljon, és a helyzetet a valóságnak megfelelően értelmezze. Elveszíti a belső iránytűjét és az erejét, mint Sámson, amikor levágták a haját. Az olyan, mintha maga mondana le az életéről, a jogról és a szabadságról. Mint láttuk, meg lehet valakit erőszakolni, de aki ennek ellenáll, aki ragaszkodik az emberi méltóságához, az győz. Nemcsak 55 év múlva, hanem abban a pillanatban, amikor a morális és elvszerű utat választotta. Takáts Zsuzsa megelégedett és boldog emberként élte az életét. Kiss László most kapott egy lehetőséget erre. Még ezt a lehetőséget is Takáts Zsuzsának köszönheti.

Ezt a folyamatot az a mozdulat indította el, amikor Hosszú Katinka eltépte a szerződést, amit felajánlottak neki. Nem tudjuk, mikor mit indít el egyetlen igazságos lépés, egyetlen igaz ember morális döntése. Mindig az ilyenek változtatják meg a világot, nem azok, akik elvtelenül alkalmazkodva próbálnak elérni bármit. Hosszú Katinka még be sem ugrott a riói olimpia vízébe, de már bajnok. Függetlenül attól, hogy ki nyeri a versenyt. A legfőbb versenyt már megnyerte. 

A tekintetét tessék nézni, ahogy eltépi a 12 milliós szerződést. Ez egy jellemes és elvszerű ember tekintete.

Ilyen esetek azért történnek, hogy tanuljanak az emberek belőle. Magyarország legfőbb baja most az, hogy egy elnyomó és törvénytelen hatalom megszállva tartja. Ezt már tudja az emberek többsége, de azért nem szabadulnak meg tőle, mert nem morális döntéseket hoznak, hanem haszonelvű megalkuvók. Ez a rendszer egy percig sem létezhetne, ha az emberek nem megalkuvó módon viszonyulnának hozzá. A rendszert a megalkuvó és korrupt magyar lélek tartja fenn. A hamisság, sunyiság, haszonelvűség és haszonlesés. Ha a magyarok azonosulnának a Hosszú Katinkákkal, a Takáts Zsuzsannákkal, akkor nem az érdekelné őket, hogy mi lesz a morális döntésük következménye, hanem az igaz és morális döntés, amiből nem engednek. Lesz, ami lesz.

Akkor bojkottálnák a rendszert, bojkottálnák a választásokat, mert ezek nem egyenlő és demokratikus választások. A rendszer törvénytelen, államellenes bűncselekménnyel, az alkotmányos rend megdöntésével jött létre. Elvszerű ember egy bűncselekményt nem legitimál, és nem hazudja másoknak, hogy egy diktatúrát demokratikus választáson le lehet győzni, hanem megmondja, hogy őt az évi százmilliós párttámogatás érdekli, amit Orbántól kap. Jellemes ember az ilyen pártokat is bojkottálja, mert ezek olyanok, mint Kiss László társai voltak, akik segítettek a megerőszakolt lányt lefogni.

Egy Hosszú Katinka és Takáts Zsuzsa jellemű embert nem érdekli, hogy ki megy el az Orbánt bebetonozó és legitimáló törvénytelen szavazásokra, ő nem megy el. Ha egyedül marad a véleményével, akkor sem, mert ragaszkodik az elveihez, az Alkotmányhoz, amely a polgárok kötelességévé tette, hogy a hatalom kizárólagos birtoklásával szembeni törekvések ellen fellép. Mi lesz utána? Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ez az igazság, és ez az egyetlen jogszerű, törvényes és morális döntés. A többi majd kiderül. Akik mindent előre tudni akarnak, azoktól kérdezem: azt tudják, hogy mi lesz holnap? Miért csak itt akarnak tudni mindent előre, amikor azt sem tudják, mi lesz öt perc múlva?

Egyenes és az igazság útján járó ember nem tesz különbséget, mikor éri meg morálisan dönteni és mikor nem. Önmagának tartozik ezzel, ez a személyes felelőssége. Amikor jön az első "de", ott hagyja abba, hogy hallgasson a megalkuvó és korrupt gondolatokra és kísértésekre. A hazugság mindig könnyű és olcsó megoldásokat kínál, de ezekért drága árat kell fizetni, aminek soha nem lesz vége. Akiket az a hisztéria pörget, hogy "már nem bírjuk tovább", azok tudják meg, hogy a megalkuvó és immorális döntéseikkel az idők végezetéig kinyújtják az Orbán-rendszer élettartamát. Nagy árat kell fizetni érte.

Ez nem ugyanaz, hogy a morális utat járóknak is ki kell fizetni az árat, mert áldozatok nélkül nincsenek morális döntések. De azért vagyunk emberek, hogy ilyen áldozatokra és morális döntésekre képesek legyünk. A keskeny út az igaz út, a szűk kapu az igazi bejárat. Szép példák vannak előttünk ebben a hipermacsó magyar világban: két erős nő, akiknek erejét nem a fizikumuk, hanem a tisztességük és az emberi méltóságuk adja, amelyeket elvszerű és morális döntéseikkel alapoztak meg.
Bartus László
Bartus László

Szerző
További Hírek és vélemények

Bartus László: Öt boldogtalan nap
Bartus László: Öt boldogtalan nap

Szerző Bartus László December 01, 2016

Öt nap múlva szakszerűen összecsomagolták, veszekedtek fölötte, hogy kinek a hibája, egy probléma volt csupán ott a kövön, nem egy elhunyt ember. Hiába várt, elment üres kézzel.

Tovább

Markó Beáta: Adni jó
Markó Beáta: Adni jó

Szerző Markó Beáta December 01, 2016

Az utalvány kizárólag a kormányzó egyik közeli emberének élelmiszerüzlet-hálózatában vásárolható le, így nemcsak a nyugdíjasoknak ad, hanem saját oligarchájának is.

Tovább

Magyarország legyen a fasiszta magyaroké
Magyarország legyen a fasiszta magyaroké

Szerző Amerikai Népszava November 29, 2016

Az ő óhajuk az, hogy Magyarország legyen csak a fasiszta magyaroké. A magyar fasiszták majd megmondják, ki miben hihet, mibe öltözködhet, kit szerethet, kinek van joga, kinek nincs, ki mit olvashat, ki mit gondolhat, ki mit mondhat, ki mire szavazhat.

Tovább