Németh Sándor bűncselekménnyel vádolja a titkosszolgálatokat


Szerző Amerikai Népszava May 24, 2016 2 Hozzászólás

Németh Sándor bűncselekménnyel vádolja a titkosszolgálatokat

 

Az Új Exodus című lap 2016. májusi számában "A Hit Gyülekezete és a titkosszolgálatok" címmel megjelent írás azt állítja, hogy a polgári titkosszolgálatok a kilencvenes években törvénytelenül, titkosszolgálati eszközökkel és közpénzen megfigyelték az SZDSZ-t és a Hit Gyülekezetét, titkosszolgálati eszközökkel arra törekedtek, hogy rombolják, szétválasszák, megbuktassák és felszámolják őket.

A Hit Gyülekezete teológiai folyóirata szerint a Nemzetbiztonsági Hivatal a kilencvenes években ügynököket épített be a Hit Gyülekezetébe azzal a céllal, hogy egy törvényesen bejegyzett egyházat bomlasszon, s egy parlamenti pártot, az SZDSZ-t, megszüntessen. A Németh Sándor vezető lelkész által alapított és főszerkesztett Új Exodus szerint a polgári titkosszolgálatok ügynökei szerepet játszottak az SZDSZ megszűnésében, s miattuk romlott meg a Hit Gyülekezete kapcsolata a liberális párttal.

Németh Sándor szerint a titkosszolgálatok összeesküvést szőttek ellene. A rendszerváltás óta a legsúlyosabb vádak.

A cikk bizonyítékok nélkül alkotmánysértéssel és bűncselekmények sorozatával vádolja meg az 1990 után létrejött jogállami titkosszolgálatot, amely a nemzetbiztonsági törvény szerint ilyen tevékenységet nem végezhetett. Németh Sándor lapjának rendkívül súlyos vádakat megfogalmazó cikke felveti a titkosszolgálatokat irányító miniszterek és főigazgatók büntetőjogi felelősségét is, mivel ilyen mértékű titkosszolgálati beépülés nem valósulhatott meg a tudtuk nélkül.

A Hit Gyülekezete most nyilvánosságra hozott megfigyelési botránya súlyosabb, mint a Fidesz megfigyelési ügye volt, amikor Orbán 1998 augusztus 25-én bejelentette, hogy törvénytelenül, titkosszolgálati eszközökkel, és közpénzeken megfigyelték "a fiatal demokrata politikusokat". Abban az ügyben érintettek voltak titkosszolgálati emberek is, de a soha nem bizonyított állítólagos megfigyelést magáncégek végezték.

A Hit Gyülekezete és az SZDSZ törvénytelen megfigyelését Németh Sándor lapja szerint maga a jogállami titkosszolgálat végezte. A cikk állításai szerint többről volt szó, mint megfigyelésről. A lap olyan összehangolt operatív akcióról számol be, amelynek során a Nemzetbiztonsági Hivatal törvénytelen eszközzel fel akart számolni egy egyházat és egy parlamenti pártot. Ennél súlyosabb vád nem létezik. Titkosszolgálati módszerekkel az egyház vezetőjét le akarták járatni, tönkre akarták tenni. Ha ez igaz, akkor ehhez hasonló törvénytelenség, alkotmányellenes támadás még nem volt a rendszerváltás utáni magyar közéletben, amelyet mindenképp ki kell vizsgálni.

Az Új Exodusban megjelent dermesztő történet szerint a kilencvenes években ugyanaz történt, mint a Dunagate ügyben: Németh Sándor szerint nem szűnt meg a politikai rendőrség, hanem a Nemzetbiztonsági Hivatalban változatlanul élt tovább. Az újság úgy fogalmaz, hogy a "titkosszolgálat munkájában a módszerek és az elvek nem változtak, csak nem állt már mögötte a kommunista ideológia, helyébe a hatalmi ideológia lépett. A hírszerzés arra törekedett, hogy valamilyen úton-módon szétzilálják a közösséget. Ez volt az elsődleges cél."

Ilyen súlyos vádakat az 1989 utáni demokratikus rendszerrel szemben még nem fogalmazott meg senki. Ha igazak a teológiai folyórat titkosszolgálatokra vonatkozó vádjai, akkor az egykori nemzetbiztonsági vezetőket és az akcióban részt vett titkosszolgálati embereket bíróság elé kell állítani. A Dunagate ennél jelentéktelenebb ügy volt, mert akkor csupán annyi történt, hogy a kommunista rendszer volt állambiztonsági szolgálata nem hagyta abba az akkoriban alakuló ellenzéki pártok megfigyelését. Abba belebukott a belügyminiszter.

Németh Sándor lapja azonban azt állítja, hogy az állambiztonsági szolgálat megszűnése után, a polgári titkosszolgálatok egy demokratikus párt megszüntetése és egy bejegyzett egyház szétzilálása céljából közpénzen, beépített ügynökökkel a jogállami Alkotmányt sértő tevékenységet folytattak. Aki ezt állítja, nem akárki, hanem a negyedik legnagyobb bejegyzett egyház vezetője, az ATV tulajdonosa. 

Az ügy súlyára való tekintettel az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának meg kellene hallgatnia az NBH akkori vezetőit, be kellene kérnie az üggyel kapcsolatban keletkezett iratokat. Egy ilyen titkosszolgálati beépítést, amelyet a cikk szerint szorosan felügyelt az NBH, nem lehetett nyom nélkül végezni. S mivel felmerül az ügyben több bűncselekmény alapos gyanúja, a legfőbb ügyészségnek hivatalból el kellene rendelnie a nyomozást.

Az ügy súlyát csak látszólag csökkenti, hogy az SZDSZ jószerivel megszűnt, mert a párt megszűnésének oka az Új Exodus szerint éppen az NBH titkosszolgálati akciója volt. Németh Sándor lapja azt állítja, hogy a titkosszolgálat verte szét az SZDSZ-t, és kevés híján az általa vezetett egyházat. Feltétlenül meg kell hallgatni az ügyben Németh Sándort, a Hit Gyülekezete vezető lelkészét, az Új Exodus főszerkesztőjét, hogy e súlyos vádakhoz milyen bizonyítékok állnak rendelkezésére. Hasonlóképpen a cikk névtelen szerzőit, és az írás egyetlen, magát megnevezni nem kívánó informátorát is, aki leírást adott a titkosszolgálati akció és az ügynökök beépítésének részleteiről.

Elkerülhetetlennek látszik, hogy az ügyészég házkutatást tartson Németh Sándor, a Hit Gyülekezete, az Új Exodus irodáiban. Számítógépeket foglaljon le, s begyűjtse az üggyel kapcsolatos dokumentumokat. Az ügyben a titkosszolgálatoknak is akadhat tennivalójuk. Az vélhetően kizárható, hogy egyházi vezető ne mondjon igazat, magát kereszténynek nevező lelkész összeesküvés-elméleteket tegyen közzé minden bizonyíték nélkül, s bűncselekmények sorozatával vádolja meg a Magyar Köztársaság polgári titkosszolgálatát, megingassa az állami nemzetbiztonsági szervekbe vetett közbizalmat. Ezért a lapjában leírtakat ki kell vizsgálni: a közlések nem maradhatnak következmény nélkül. Vagy az elkövetőket vagy a rágalmazókat felelősségre kell vonni.

A kevésbé súlyos fideszes megfigyelési ügyben parlamenti vizsgálóbizottság alakult. Szájer József, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, akkor a magyar Watergate-nek nevezte az ügyet, amely horderejében meg sem közelíti Németh Sándor vádjait. Németh Sándornak jót kell állnia az általa kiadott és főszerkesztett újság állításaiért. Be kell mutatnia a nyilvánosság számára a bizonyítékait, amelyekre a súlyos vádjait alapozta. Most már nemcsak vélt vagy valós személyes ellenségeit támadta meg, hanem a demokrácia intézményrendszerét, a polgári titkosszolgálatokat, egy közbizalomra épülő állami szervezetet. 

Az állítások szerint "a titkosszolgálat másik nagyon fontos célja az volt, hogy a Hit Gyülekezetét le tudják választani az SZDSZ-ről". Ez törvénytelen beavatkozás egy párt és a szövetségesei kapcsolatába. Mindezt titkosszolgálati eszközökkel és közpénzen. Az Új Exodus nyilvánvalóan komoly bizonyítékok birtokában lehet, mert konkrétan megnevezi a beépített személyek számát és beazonosíthatóvá teszi a beépített ügynökök irányítójának kilétét: "Névtelen informátorunk állítása szerint 3-4 embert sikerült magas szinten beépíteni, és az a személy volt az irányítójuk, aki később lejárató könyvet írt. A gyülekezeten belüli törést is ők idézték elő a 90-es évek végén. Ami akkor történt, egyáltalán nem volt véletlen — állítja a titkosszolgálati berkekben egykor jártas informátorunk." Vagyis: Németh Sándor nem felelős semmiért, a titkosszolgálat volt.

A Hit Gyülekezetéről kizárólag Bartus László újságíró, az Amerikai Népszava tulajdonosa írt leleplező könyvet, ezért a Hit Gyülekezete és Németh Sándor állításai szerint a titkosszolgálat őt használta a súlyos bűncselekmények elkövetésére. Mivel az nem lehet, hogy egy magát kereszténynek valló egyházi vezető bosszúból minden alapot nélkülöző összeesküvés-elméletben vádolja meg a teljes polgári titkosszolgálatot, hogy a róla könyvet írt újságírót lejárassa, ezért Németh Sándornak elő kell adnia a Bartus László titkosszolgálati tevékenységére vonatkozó bizonyítékait is. 

A cikk szerint Bartus Lászlót a nyolcvanas években képezték ki a Hit Gyülekezetébe való beépülésre, melynek során megkapta "Németh Sándor profilját" és fedőtörténetet, ún. "legendát" építettek köré. Az Új Exodus cikke még arról is közöl részleteket, hogy Bartus Lászlót a Nemzetbiztonsági Hivatal hogyan "vezette ki" az ügynöki feladatból: "komoly feszültség alakulhat ki a beépített ügynök és tartótisztjei között. Informátorunk elmondása alapján ez történt a gyülekezet magas szintjére beépített ügynök esetében is, ezért döntöttek úgy, hogy az illetőnek mennie kell, de jelenjen meg a nyilvánosság előtt egy könyv vagy egy hanganyag, ami a gyülekezetre és Németh Sándor személyére nézve terhelő és leleplező. A megjelent könyv tulajdonképpen a beépített ügynök végszava, egy több mint tízéves hírszerzési játszmának a végeredménye, lezárása."

Ez azt jelenti, hogy Németh lapjának állítása szerint a jogállami titkosszolgálat jelentetett meg egy "lejárató" könyvet róla. A magyar államot képviselő titkosszolgálat egy bejegyzett egyházra támadt. 

Ez szintén rendkívül súlyos vád, amelyet Németh Sándornak bizonyítania kell, ami nem lesz könnyű, mert Németh Sándor másik újságja a Hetek már pert veszített Bartus Lászlóval szemben, aki a Kúria jogerős ítélete szerint nem volt sem ügynök, sem a titkosszolgálat akármilyen munkatársa. A hamis tényállítás alapja egy hamis 6-os karton volt, amelyet Németh Sándor egy videón látható prédikációja szerint az alvilágban vásárolt, majd a szélsőjobboldali Gój Motorosokkal hozatott nyilvánosságra. A lelkész emberei a perben semmiféle bizonyítékot nem tudtak bemutatni az ügynökváddal kapcsolatban.

Ezzel szemben Bartus Lászlónak mind az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából (ÁBTL), mind az Alkotmányvédő Hivataltól (a volt Nemzetbiztonsági Hivatal jogutódjától) hivatalos papírja van arról, hogy semmiféle operatív nyilvántartásban nem szerepel és a rendszerváltás utáni titkosszolgálatnak sem dolgozott. Egyelőre annyit lehet biztosan tudni, hogy az ügyben egyetlen volt III/III-as ügynök szerepel, Morvay Péter, aki nem más, mint Németh Sándor személyi titkára. Morvay egyben a Hetek és az ATV összeesküvés-elméleteket gyártó munkatársa, aki Hartmann László fedőnéven végzett besúgó munkájáért még jutalmat is kapott a III/III-as ügyosztálytól.

Az Új Exodusban megjelent történetben még egy elvarratlan szál található: érthetetlen, hogy a hetvenes évek elején miért engedték el Németh Sándort minden következmény nélkül, amikor megpróbált disszidálni és elkapták a határon. Ilyen még a nyolcvanas években sem fordulhatott elő. Akit tiltott határátlépésen rajtakaptak, azzal szemben eljárás indult. Németh Sándor ellen nem indult. Az is érthetetlen, hogy Németh Sándor hogyan kaphatott 1980-ban Amerikába szóló útlevelet a feleségével együtt, amikor az egy kiváltság volt, és a cikk szerint az állambiztonság "tűzzel-vassal" üldözte őket. Az pedig végképp érthetetlen, hogy a kommunista rendszer által üldözött Németh Sándor hogyan tudott segíteni Tallér Jánosnak, akitől megkaparintotta a budaörsi házát és elüldözte az országból? Tallér János azt mondta az idézett interjúban: "Sándor bejelentette, hogy minden meg van szervezve a disszidálásunkhoz. (...) Beadtuk az útlevélkérelmünket és legnagyobb csodálkozásomra meg is kaptuk." Hogyan tudja megszervezni egy üldözött valakinek a disszidálását, amihez a BM által kiállított útlevélre volt szükség?

Morvay a Hit Gyülekezetéhez tartozó Vigyázó blogjában már megszellőztette a mostani történetet, amelyet Bartus László tényekkel cáfolt. Egyebek mellett felidézte a történetet, amikor Németh Sándor a kopogtatcédulák elégetésével zsarolta meg az SZDSZ-t, ha nem teljesíti a követeléseit. Az Új Exodus és a Vigyázó blog cikke többször azt mondja, hogy a Ht Gyülekezete "jól konspirál", mintha maga lenne egy titkosszolgálat, azzal fenyegetőzik többször, hogy "választásokat dönthet el", "esetleg megdöntheti vagy befolyásolhatja a rendszert és hatalmat". Ezek illegális tevékenységek egy egyház részéről. Azt a fenyegető mondatot sem lehet értelmezni, hogy "a közösség politikai nyomásgyakorló képességével kapcsolatos félelmek sem szűntek meg az SZDSZ kimúlásával", továbbá, hogy "titkosszolgálati körökben ma a Hit Gyülekezetét a helyén kezelik". Mit kezelnek rajta a helyén? Honnan tudják ezt? Mi köze a titkosszolgálathoz a Hit Gyülekezetének és fordítva?

Az Új Exodus cikke döbbenetes vádakat fogalmaz meg. Átlépte Németh Sándor magánháborújának és bosszúhadjáratának határait. A Magyar Köztársaság polgári titkosszolgálatait súlyos bűncselekményekkel támadja. A vádat vagy bizonyítani kell, vagy a vádaskodásért és a nemzetbiztonsági szervezetekkel szembeni közbizalom elleni támadásért felelősségre kell vonni. A vádak mögött egyetlen névtelen informátor áll, aki univerzális képességekkel rendelkezik, mert megjósolta azt is, hogy "a közeljövőben a Hit Gyülekezete lehet a legnagyobb egyház Magyarországon". Vagy legalábbis azt tudja, hogy a megrendelő mit akar hallani.

A hivatalos szerveknek vélhetően az undorukat kell legyőzniük, és túl kell tenniük magukat azon, hogy az Új Exodus cikke komolytalannak látszik, óvodás szintű mese, mert a valóság mégis az, hogy a negyedik legnagyobb egyház vezetője, aki jelentős külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, ahol ezeket a rögeszméit terjeszti is, a legsúlyosabb vádakkal illeti a polgári titkosszolgálatokat, rombolja a közbizalmat, félrevezeti a híveit, meghamisítja a történelmet és emberek tucatjait rágalmazza. 

Bartus László szerint a megismételt ügynökvád, amely már kiegészült az egész polgári titkosszolgálattal és a meg nem nevezett további beépített ügynökökkel, Németh Sándor és az ATV menekültellenes rasszista uszításairól írott cikkeire adott válasz. A cikkeket itt, itt, itt és itt lehet olvasni. 
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

Szerző2 Válasz

???
???

May 24, 2016

Szóval BL mégsem a Soros ügynöke, és így közpénzen héderezik Amerikában? Skandalum.
Mondjuk ez már elég komoly ügy lenne ahhoz, hogy az ügyészség ne csináljon semmit e kies hazában.
Ha így folytatódik, csak egy kis idő még és kimondják amit valószínüleg gondolnak, hogy igazából a Sátán építette be a gyülekezetbe.
Szomorú ez az egész.

Stirlitz
Stirlitz

May 24, 2016

Amikor megalakult az SZDSZ, a tömegbázis egy részét a Hit Gyülekezete adta. Ekkor érte el Németh Sándor, hogy Hack Péter és Mészáros István, akkor még fiatal jogászok, bekerüljenek az SZDSZ vezetőségébe. Hack Péter ügyvivő is lett, majd mindketten parlamenti képviselővé váltak. Mészáros úr közreműködött a rendszerváltás utáni új egyházügyi törvény létrehozásában is, mely természetesen a HGY-nek, meg más kisegyházaknak is állami elismerést és támogatásokat biztosított.
Ebből úgy tűnik, hogy “alvó ügynökként” Németh Sándor Hack és Mészáros urakat beküldte az SZDSZ-be, hogy ott az ő céljai érdekében ténykedjenek. Tehát ez az “Új Exodus” nevű újság ügynökparanoiája mintha Ágnes asszony történetére hajazna, csakhogy itt Ágnes asszony helyett Németh Sándor mossa a szennyesét a patakban.

Szóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Trump adminisztrációja "alternatív ténynek" nevezi a hazudozást
Trump adminisztrációja "alternatív ténynek" nevezi a hazudozást

Szerző Amerikai Népszava January 23, 2017

Alternatív tény lehet, hogy megsérti az alkotmányt, mert egy másik alternatív tény szerint az alkotmány sérti meg őt, változtatnia nem neki kell, hanem az alkotmányt kell megváltoztatni.

Tovább

Bartus László: Harc a bitangkassza körül
Bartus László: Harc a bitangkassza körül

Szerző Bartus László January 23, 2017 1 Hozzászólás

Mindig jön valami pótcselekvés, amibe belekapaszkodhatnak a hiszékeny emberek, most az olimpia elutasítása, holnap más, mindig akad egy csodadoktor, aki azt ígéri, hogy gyógyítja a rákot. A csodadoktorok meggazdagodnak, de a beteg tuti biztos meghal.

Tovább

Ki a szélsőségesebb: Orbán vagy Torgyán?
Ki a szélsőségesebb: Orbán vagy Torgyán?

Szerző Amerikai Népszava January 22, 2017 3 Hozzászólás

Orbán Nem beszél "álliberális férgekről", mint Torgyán, de felszámolta a liberális demokráciát. Ez utóbbi a rosszabb. Szalonképessé tette azt a szörnyűséget, amelyet Torgyán megtartott és lokalizált a pártján belül.

Tovább