Bartus László: Orbán a katolicizmus zsidóellenes harcát vívja Soros ellen


Szerző Bartus László May 27, 2016

Bartus László: Orbán katolicizmus zsidóellenes harcát vívja Soros ellen

 

Miután észak-koreai színvonalú és hangvételű uszító kampány folyik Soros György ellen, illene végre számba venni, hány könyv, zenemű, színházi előadás, folyóirat, rendezvény, film, oktatási intézmény, környezetvédelmi, kisebbségi és kulturális program, ösztöndíj és tanulmány köszönheti neki a létrejöttét, megszületését és a működését.

Ideje lenne, ha mindazok, akik valaha bármiféle támogatást kaptak Soros Györgytől, most előállnának, készülne egy lista mindarról, amit ez az ember a saját pénzéből finanszírozott Magyarországon. Hány ember tanulhatott a pénzén, hányan mehettek külföldre, hányan doktorálhattak, hányan éltek mennyi ideig az ösztöndíjából. 

Le kellene tenni az asztalra a magyarok elé mindazt, amit ez az ember az elmúlt harminc évben Magyarországnak adott, amit a magyar kultúráért és demokráciárét tett. Nemcsak azt, hogy mire adott pénzt, hanem azt is, hogy mennyit. Olyan mérhetetlen mennyiségű adománnyal és pénzügyi támogatással segítette Magyarország fejlődését, hogy a Fidesz is tele van olyan emberekkel, köztük Orbánnal és lakájaival, akik Soros kedvezményezettjei voltak.

Magyarországra jellemző, hogy közutálat tárgya olyan ember, aki az országnak és a népének csak adott. S a közvélemény-kutatásokat vezeti egy olyan ember, aki azon kívül, hogy közpénzen politikus volt, soha életében egy percet nem dolgozott, semmit elő nem állított, semmit nem alkotott, önmagát soha életében nem tartotta el. Közutálatnak örvend olyan ember, aki a kultúrát, a demokráciát, a tudományt, a kisebbségi jogokat, a környezetvédelmet támogatta, és sikeres uszító kampányt vezethet ellene az, aki mindezeket pusztítja. S ki a népszerű? Ez utóbbi.

Kell ide turáni átok? Nem a turáni átok okozza ennek az országnak a pusztulását, hanem az antiszemitizmus. Soros György azért közutálat tárgya, azért folyik ellene a legalpáribb és leigaztalanabb gyűlöletkeltés, mert "zsidó". Akik ugranak az uszításra, vagy kicsit is fogékonyak rá, semmit nem értenek a Soros György elleni ostoba rágalmakból, csak annyit tudnak róla, hogy ő "a zsidó". Soros megtestesít mindent, amit az antiszemiták utálnak: liberális demokráciát, parlamentarizmust, jogot, törvényt, kapitalizmust, szabad versenyt, szabadságot, pluralizmust, egyenlőséget, kultúrát. Ezek mind zsidó trükkök az antiszemiták számára. Talán nem is tudják, hogy ez a Mein Kampf alapgondolata.

Nem láttam még olyan elfogult Orbán-rajongót, aki ne lett volna antiszemita. Ez a támogatottság alapja, az antiszemitizmus. Azért néznek el neki mindent, mert már leplezetlen zsidógyűlöletet hirdet, a zsidók ellen harcol, ellenük vívja szabadságharcát. Felmondja a Mein Kampf-ból a "nemzetközi zsidósággal" szembeni összes ócska antiszemita vádat, a háttérhatalmat, a világ-összeesküvést.

Ezért a magyarok úgy tekintenek azokra a pozitív értékekre, amelyeket Soros György is támogat, mint gonosz és sötét dologra. A szabadság, a tudás, az érdem, a tanulás, a szépség, a műveltség, a törvény előtti egyelőség, az antirasszizmus, mind gyűlölt fogalmak a magyarok számára, mert ezeket "a" zsidóknak tulajdonítják, s akkor az már jó nem lehet.

Holott fordítva van: nem meggyilkoltatni kellett volna a zsidókat, hanem két kézzel kapaszkodni utánuk, ha ők a szabadság, a demokrácia, a jog előtti egyenlőség és az emberi méltóság pártján állnak. Abból kellene kiindulni, hogy ezek pozitív dolgok, s ha a zsidóság ezt támogatja, akkor jó emberek. Jó emberek, mert jó dolgokat támogatnak. Ezzel szemben a csavaros magyar észjárás azt mondja, a zsidók gonosz emberek, ezért mindaz, amit ők támogatnak, vagy nekik tulajdonítanak, azok is gonosz dolgok.

Ez náci elmélet, olyan emberek találták ki, akik milliószámra pusztítottak el embereket. Akiket ők kriminalizálnak, gyűlölnek, üldöznek, mocskolnak és utálnak, azok az úgynevezett "magyar" Nobel-díjasok. De a magyarok nagyobb része nem tud választani és nem tud különbséget tenni jó és rossz között. Sokan talán nem is tudják, mert Soros György még saját pénzét sem költi óriásplakátokra, nemhogy az adófizetők pénzét, de Soros egymillió dollárt adományozott a vörösiszapkárosultaknak. Ha jól emlékszem, akik uszítanak ellene, még azt a pénzt is benyelték, amit az emberek adtak nekik, nemhogy saját pénzükből támogatták volna a károsultakat.

De ez az adomány sem jár túl a magyar antiszemita lakosság eszén, amelynek jelentős részének fogalma sincs arról, hogy náci eszméket vall. Ők tudják, hogy egy ilyen adomány is csak zsidó trükk, hogy megtévesszék a magyarokat, és a magyarok nemzeti értékeit megsemmisítsék. Soros például azzal a ravasz trükkel igyekezett a magyar kultúrát megsemmisíteni, hogy dollármilliókkal támogatta. S egy antiszemitát nem lehet meggyőzni arról, hogy ez bolondság. Gondolkozzon.

Mindennek alapja az ún. "keresztény" magyar identitás. A Szent Korona hazugságával azzal a vallással azonosították a magyar identitást, amely csak a nevében keresztény, de valójában antiszemita, mert a zsidóság üdvtörténeti szerepébe lépett. Ezért a politikai katolicizmus, a "keresztény-nemzeti" ideológia zsidóellenes, ellensége mindannak, ami a valódi zsidó-keresztény kultúrából, a Bibliából fakad. Európa 1500 éves sötét elnyomása, szenvedése ennek a "kereszténységnek" a következménye, ahogy a két világháború közötti rendszer szörnyűségei. A nácikkal való szövetség alapja az antiszemitizmus volt, mint közös nevező. Ide tértünk vissza.

Ezek a kereszténységet a zsidósággal állíják szembe, mint Aranyszájú Szent János püspök és a katolikus vallás összes antiszemita egyházatyái. Szembeállítják azt, ami összetartozik. A kereszténység nem ellentéte a zsidóságnak, hanem a zsidó hit beteljesedése a zsidó Messiásban. Jézus Krisztus nem zsidóellenes volt, hanem a legzsidóbb zsidó, aki a zsidó hit és lét lényegét, végső célját testesítette meg.

A "keresztény-nemzeti" katolikus antiszemita identitás Magyarországot rossz oldalra állítja: a jót rossznak mondják, a rosszat jónak, háttal ülnek Orbán döglött dakota lován. A szabadság Istentől van, a kereszténység megváltóját úgy hívják, hogy Szabadító. Nem elnyomó, zsarnok, tolvaj hazudozó. Soros György a szabadságát, az emberi méltóságát és a fejlődését támogatja ennek a népnek, míg antiszemita ellenfele kifosztja, a javait elrabolja, a jogait, a szabadságát és az önrendelkezését felszámolja. Ki akkor ennek a népnek a jótevője: a zsidó-keresztény értékeket támogató Soros György, vagy a középkori antiszemita, népnyúzó, feudális katolicizmus ideológiáját feltámasztó Orbán?

Magyarország az a fogoly, amely a gyilkosával azonosul, a szabadítóját pedig gyűlöli. Azt sem veszi észre, hogy ez az aljas ideológia elállítiasítja, lepusztítja, gyűlölködővé teszi, újra a pusztulásba kergeti. Ma Magyarország hozza vissza Európába a "kereszténység" hamis álarca alatt a fasizmust, az antiszemitizmust és a nácizmust. A katolicizmus 1800 éves zsidóellenes háborúját vívatja itt a magyar néppel, ami Magyarország pusztulását okozza. Ez Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Szent Ambrus, Szent Jeromos és társaik antiszemitizmusa, amelyből egyenes út vezet a nácizmusig. Ez áll a Soros elleni gyűlölethadjárat mögött.

Legközelebb Orbán már a Cion bölcseinek jegyzőkönyvéhez hasonló összeesküvés-elmélettel állhat elő. Lázár János már sejtelmesen arról beszél, hogy "titkosszolgálati" bizonyítékai vannak Soros ellen. Majd lassan szivárogtatják a Cion bölcseinek jegyzőkönyvéhez hasonló háttérhatalmi összeesküvést. Soros egy csőszkunyhóban fogott össze a civil szervezetekkel, hogy a "kereszténységet" és ezzel a magyar nemzetet megsemmisítse, mert ők a magyar identitást ezzel a romlott gonoszsággal azonosítják, amit hamisan "kereszténységnek" neveznek.

Mire is vannak "titkosszolgálati" bizonyítékai ennek a hódmezővásárhelyi köztörvényes bűnözőnek? Arra, hogy Soros György alapítványa civil szervezeteket támogat? Miért kellene ehhez titkosszolgálat? Nyilvános pályázatok és eredményhirdetések vannak. Az a krimi, hogy olyan szervezeteket támogat, amelyek a jelenlegi kormánybitorlók ellen vannak? Az miért krimi? Elvileg demokrácia van, nem? Miért ne támogathatna valaki ellenzéket? Különösen olyan kormányzat ellen, amely a jogállamot, az alkotmányos rendet felszámolta? Kitüntetés járna érte.

De Soros György nem a politikai ellenzéket támogatja, ilyen valójában nincs is. Orbán által kitartott kollaboráns álellenzék van a parlamentben, ezeknek normális ember egy vasat nem ad. Soros György civil szférát támogat, olyanokra ad pénzt, amire nem elég az állam pénze, vagy az állam nem költ rá, esetleg Orbán stadionjába beépítik, mint Kőműves Kelemen feleségét. 

Orbán mocskolódik arra, aki a eltartotta, Oxfordban taníttatta, de aki ezt soha nem vetette a szemére. Most Orbán azt mondja, "kifizeti Sorost", visszaadják neki azt a pénzt, amit a szarházi fideszesek tanulmányaira költött. Ezt a pénzt Soros György soha nem kérte vissza. Ő maga soha nem emlegette fel, hogy milyen ízléstelen uszítani ellene azoknak, akik ugyanúgy az ő pénzén tanulhattak, mint akiket most kriminalizálnak ezért. Ezt is inkább azért vetette fel a sajtó, mert ha Soros valóban egy háttérhatalmi világ-összeesküvő lenne, akkor Orbánnak ebből valamit érzékelnie kellett volna. Elő kellene adni, milyen gonosz tervet akartak végrehajtatni vele, amikor Soros pénzén tanult.

De ilyen nincs, csak a náci összeesküvés-elméletek vannak. Ha Orbán ki akarná fizetni Sorost, amire nem hiszem, hogy igényt tartana, akkor az sokba kerülne neki, mert ha ő az egész ország nevében mocskolódik, akkor neki nem csupán Kovács tanulmányi ösztöndíját kellene visszafizetni, hanem mindent, amit Magyarország Soros Györgytől kapott. De az nemcsak pénzben megfizethetetlen. Sorost Orbán soha nem tudja "kifizetni", mert azt csak az ilyen újgazdag maffiavezérek képzelik, hogy mindent meg lehet venni pénzen.

Orbán könnyen hadovál, amikor az ország kifosztásából Magyarország leggazdagabb embere. Még ha saját támogatását fizetné vissza, akkor se a saját pénzéből tenné, hanem közpénzből. Neki semmije nincs, ami ne a közpénzből lenne. Abból épít stadiont, kisvasutat, abból vásárolt bányát, szőlőt, földet, strómanjaival abból lopatott ki mindent. Még most sem lehet nagy szája. De más most beszélni, és más volt akkor, amikor csóró gyerekként smúzolt az ösztöndíjért, és olyan kivételes helyzetbe jutott Soros György segítsége által, amiről Felcsúton nem is álmodhatott.

Más országok diákjai nem így jutnak Oxfordba, mint Orbán. Hanem keményen meg kell dolgozniuk érte, tanulásban is, a pénzt is maguknak, a szüleiknek kell előteremteni. Tudod, hányan mit nem adnának azért, amit te kaptál? S ez még semmi. A lehetőséget is arra kaptad, hogy megtanuld a hatalmi ágak szétválasztását, a korrupció mindent elpusztító erejét, a zsarnoksággal szembeni tudást. S te ellenkezőjét teszed mindannak, amit ott tanultál. Az angol polgári filozófusok nem ilyen populista fasiszta köcsögöket neveltek ki, mint te, aki belehazudik a nép arcába és ellopja a szabadságát.

Szóval, szégyen és gyalázat. De nemcsak Orbán szégyene, hanem az egész országé, amely ezt tűri, szó nélkül hagyja, s még támogatja is. Igazán szép lenne, ha valaki Soros egykori kedvezményezettjei közül elindítana egy kezdeményezést, hogy írjuk össze, Soros mikor, mire mennyit adott. Legyen világos, hogy ki kicsoda. Nem kell félni, Soros Orbánékon kívül nagy hülyeségeket nem támogatott, csak igazi értékeket és erényeket. Vállalni kellene, ki kellene állni az ország legnagyobb jótevője mellett, aki a sajátjából adott, míg azok, akik gyalázzák, csak loptak. Mellé kellene tenni, Orbán bandája miből mennyit lopott.

Én ugyan pénzt vagy bármilyen támogatást soha nem kaptam, de tagja voltam a Fekete Doboz Alapítványnál a "Vannak még tartozások" című film alkotógárdájának, amely Soros Tényfeltáró Díjat kapott. A film azokról a szerencsétlenekről szól, akik nem tudták a közüzemi díjaikat kifizetni, ezért nyomortelepre költöztették kutyákkal őket, s ebbe többen belehaltak. Egy ötéves kisfiút a nyomortelep mellett elütött a vonat.

Ezek magyar emberek tragédiái. Ilyenekre adott pénzt a "háttérhatalom", hogy pusztítsa az olyan Orbán-féle "kereszténységet", mint az önzést, az embertelenséget, a gyűlöletet, a kirekesztést. A püspöki palotákból jön a métely. Ezzel állnak szemben olyan gyűlölt "zsidó" értékek, mint a szolidaritás, az emberség, a szeretet, a türelem, a megértés, az együttérzés, az egyenlőség, az elfogadás és a szabadság. Ez ellen uszít Orbán, és ő az ország legnépszerűbb politikusa, mert ezt "kereszténységnek" nevezi. A hülye magyar nép pedig elhiszi, hogy az a kereszténység, amit Orbán képvisel, és ők ezzel azonosak. Ezt veszélyeztetik a zsidók. Antiszemita kereszténység nincs, mert a kereszténység zsidó vallás, hülyék.

Amíg legalább azok nem emelik fel a hangjukat e galádság és aljasság ellen, akik Soros Györgynek köszönhetik, hogy kiadták a könyvüket, kiállításuk lehetett, működött a folyóiratuk, tanulhattak, az emberi jogokért küzdhettek, addig ránk sül ez a szégyen, amit ezek a gazemberek művelnek. Hogyan kell Orbán hazugságai és rendszere ellen harcolni? Például úgy, hogy megvédjük Sorost, a benne gyűlölt zsidóságot, leleplezzük az antiszemita hazugságot, és nem félünk kimondani az igazságot, hogy a katolikus egyház sötét ideológiája nem kereszténység, amiről még a pogány magyaroknak is valami szép elképzeléseik vannak, és a "magyar" nem azonos a katolikussal. A magyar nép ne vállalja át a katolikus vallás antiszemita harcát a bibliai zsidósággal szemben, mert az még keresztényellenes is.

Nem lehet kikerülni az ideológiai háborút, amikor mindennek ez az alapja. Ebben hisznek az emberek. Ha ezt nem mondjuk meg nekik, hanem udvariasan kerüljük, nehogy megbántsuk a püspöki palotákban ülő élősködő és gyűlölködő antiszemita varjakat, akkor vereségre vagyunk ítélve. Nagy szégyen lenne, ha Sorosnak kellene magyarázkodni, s akiken segített, azok meg lapítanának. Ennél még Orbán is különb volt liberális keresztény és nem katolikus korában. Ő megvédte Sorost Csurka náci támadásaival szemben.

Most ő lett Csurka. Ő a magyar náci vezér. Tőle ki védi meg?
Bartus László
Bartus László

Szerző
További Hírek és vélemények

Bartus László: Öt boldogtalan nap
Bartus László: Öt boldogtalan nap

Szerző Bartus László December 01, 2016

Öt nap múlva szakszerűen összecsomagolták, veszekedtek fölötte, hogy kinek a hibája, egy probléma volt csupán ott a kövön, nem egy elhunyt ember. Hiába várt, elment üres kézzel.

Tovább

Markó Beáta: Adni jó
Markó Beáta: Adni jó

Szerző Markó Beáta December 01, 2016

Az utalvány kizárólag a kormányzó egyik közeli emberének élelmiszerüzlet-hálózatában vásárolható le, így nemcsak a nyugdíjasoknak ad, hanem saját oligarchájának is.

Tovább

Magyarország legyen a fasiszta magyaroké
Magyarország legyen a fasiszta magyaroké

Szerző Amerikai Népszava November 29, 2016

Az ő óhajuk az, hogy Magyarország legyen csak a fasiszta magyaroké. A magyar fasiszták majd megmondják, ki miben hihet, mibe öltözködhet, kit szerethet, kinek van joga, kinek nincs, ki mit olvashat, ki mit gondolhat, ki mit mondhat, ki mire szavazhat.

Tovább