Nemcsak rasszista és xenofób, hanem homofób is az ATV


Szerző Amerikai Népszava May 27, 2016

Nemcsak rasszista és xenofób, hanem homofób is az ATV

 

Az ellenzékinek hitt ATV nemcsak rasszista uszítást és xenofób gyűlöletkeltést folytat a tulajdonos, Németh Sándor vezető lelkész szellemében, hanem homofób tartalmú híreket is gyárt. A csatorna a hírhamisítástól sem riad vissza, hogy igazolja a fundamentalista vezető lelkész rasszista vádjait, amelyre csak annak köszönhetően derült fény, hogy a körmendi ügyben a megyei rendőrség vezetője nem a Fidesz-propaganda elvárásainak, hanem a valóságnak megfelelő nyilatkozatot adott.

Az ATV érezhetően elutasító hangnemben adott hírt arról is, hogy "rendőrt hívtak egy felszolgálóra, mert állítólag rászólt egy leszbikus párra, hogy ne csókolózzanak az egyetemi vendéglátóhely területén". Mint írják, "az ügy előzménye, hogy az ELTE BTK területén lévő Könyvtár Klub nevű szórakozóhelyre beült egy ELTE-sekből és nem ELTE-sekből álló baráti csoport, majd a társasághoz tartozó lánypár tagjai megcsókolták egymást".

A két lányra durván rászólt a pultos, hogy „lányok, ez nem ide tartozik”, ami arra utal, hogy nem a csók tiltott általában az egyetem szórakozóhelyén, hanem a probléma az azonos nemű párok csókjával volt. Ha Magyarország nem a középkorban él, és nem tiltott a homoszexualitás, akkor ez diszkrimináció. Az ATV híradása ellenséges hangnemben ír a két lány "állítólagos megaláztatásáról", idézőjelben. A hírt olyan fotóval illusztrálja, amely azt sugallja, mintha az egynemű párok prostituáltak is lennének egyben.

A jelenséggel kapcsolatban el kell mondani, hogy a Biblia valóban bűnnek tartja a homoszexualitást. Éppen olyan bűnnek, mint a lopást, a hazugságot, a gyűlöletet, mások megalázását, a hamis tanúbizonyságot, a rágalmazást. Ha a homoszexuális pároknak nincs helyük egy szórakozóhelyen, akkor a rágalmazókat, a hazudozókat és a tolvajokat is ki kellene tiltani minden nyilvános helyről. Németh Sándor például be sem tehetné a lábát sehova.

Az egyházak és az állam szétválasztása azt is jelenti, hogy az egyházak belső erkölcse nem követelhető meg állami eszközzel, illetve nem kérhető számon az egyházon kívüli világtól. Az ELTE szórakozóhelye nem a Hit Gyülekezete. Németh előírhatja a Hit Gyülekezete területén és tagjai között, hogy ne legyenek homoszexuálisak és tartsák be a bibliai követelményeket, de ezt nem kérheti számon egy egyetem diákjaitól.

Németh fundamentalista magatartása ellentétes a Bibliával. A Biblia szerint az egyház nem írhatja elő kívülállók erkölcseit, nem követelheti meg az egyházra vonatkozó erkölcsi normákat. A Tízparancsolatot a zsidóság soha nem követelte meg a kívülállóktól, még a világi zsidó állam sem teszi ezt. Az egyháznak sincs köze nem egyháztagok erkölcseihez.

Pál apostol ezt írja a Korinthusbeliekhez írott I. levél 5. fejezetének 9. versében: "Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek. Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévõk fölött tesztek-é ítéletet? A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül." Magatok közül.

Németh az állami médiatörvény hatálya alá tartozó ATV révén nem terjesztheti saját kirekesztő, fundamentalista erkölcsi követelményeit, amelyek ráadásul a Bibliával is ellentétesek. Az egyház számára az egyetlen eszköz, amellyel a világot alakíthatja, az igehirdetés. Az emberek szabad döntés alapján megtérnek vagy nem. Egyház nem kelthet gyűlöletet a bűnösök egyetlen csoportjával szemben sem, és nem alázhatja meg az egyházon kívül levő, megtéretlen embereket a saját életvitelük vagy erkölcseik miatt. Nekik a megváltást és Isten szeretetét kell hirdetnie. Saját gyülekezetében és egyházi rendezvényen minden egyház hirdetheti, hogy ez a Biblia szerint bűn. De megtérés nélkül nem követelheti meg a bibliai erkölcsöt senkitől. Ez nem is bibliai, az erkölcsöt újjászületés nélkül nem lehet bibliai módon betartani.

Ez a magatartás teljes mértékben megfelel a katolikus egyház felfogásának, amely az erkölcsöket nem tartja a magánélet részének, s ez az ideológia vezetett a máglyákhoz és az inkvizícióhoz. Ennek semmi köze a Bibliához és a kereszténységhez. Isten nem megölni, megalázni, üldözni, elpusztítani akarja a bűnösöket, hanem megmenteni, és az életét adta azokért, akiket Németh Sándor és az ATV kirekeszt, megvet, elítél, megaláz és akikkel szemben uszít. Jézus Krisztus nem így bánt a házasságtörő asszonnyal. A prostituáltak megelőzik a farizeus képmutatókat a mennyek országában. Jézus a porba írja a bűneiket.

Semjén és Németh. Összenött, ami összetartozott.

Az ATV homofób híradása elégedetlen az ELTE üggyel kapcsolatos nyilatkozatával is, amely így szólt: "A Bölcsészettudományi Kar és annak vezetése a tolerancia jegyében nem tesz semmilyen különbséget a szexuális irányultságok terén hallgatói, oktatói és dolgozói között. A kari vezetés a klubban történt esetről a sajtóból értesült, annak körülményeiről, részleteiről semmilyen egyéb részletet nem tud." 

Ez a keresztényi válasz.

Az ELTE válasza közelebb áll a Bibliának a kívülállókra vonatkozó tanításaihoz, mint Németh Sándor és az ő szektás fundamentalista nézeteit közvetítő televíziójának hangvétele. A Hit Gyülekezete hamar utolérte alapítójának katolicizmusát. De ez a fundamentalizmus és a kívülállókkal szembeni követelés nem sokban különbözik az iszlám szélsőségesek felfogásától sem. Az ATV vezetője már nemcsak raszista, idegengyűlölő, hanem homofób is, méghozzá a Radnóti Miklós antirasszista díj tulajdonosaként, amit már egyesek visszavonatnának tőle.

A Hit Gyülekezete beteges antiliberalizmusa mellett működtet a liberális demokratikus ellenzéknek egy televíziót, miközben a pénzt és az egyházi státuszt Orbán Viktortól kapja, a pénzt egyebek mellett a hazug kormánypropaganda közléséért. De a Németh Sándor egyházához tartozó Vigyázó blog már odáig megy, hogy az amerikai liberalizmus ellen indulatokat generáljon, hogy azt állította: az amerikai állami iskolákban orális szexre és végbélen keresztüli közösülésre tanítják a tízéves kislányokat. Vajon mennyi idő, hogy ezeket a hiszterizáló hazug álhíreket a menekültellenes uszítás mellé az ATV is átvegye?

Ez a következménye annak, ha akár csak egy televízióban is keveredik az egyház és az állam, amennyiben a televízió nem egyházi TV, hanem a médiatörvény hatálya alá tartozó kereskedelmi televízió, amely a világi televízókkal azonos funkcióval működik.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

Szerző
További Hírek és vélemények

Bartus László: Öt boldogtalan nap
Bartus László: Öt boldogtalan nap

Szerző Bartus László December 01, 2016

Öt nap múlva szakszerűen összecsomagolták, veszekedtek fölötte, hogy kinek a hibája, egy probléma volt csupán ott a kövön, nem egy elhunyt ember. Hiába várt, elment üres kézzel.

Tovább

Markó Beáta: Adni jó
Markó Beáta: Adni jó

Szerző Markó Beáta December 01, 2016

Az utalvány kizárólag a kormányzó egyik közeli emberének élelmiszerüzlet-hálózatában vásárolható le, így nemcsak a nyugdíjasoknak ad, hanem saját oligarchájának is.

Tovább

Magyarország legyen a fasiszta magyaroké
Magyarország legyen a fasiszta magyaroké

Szerző Amerikai Népszava November 29, 2016

Az ő óhajuk az, hogy Magyarország legyen csak a fasiszta magyaroké. A magyar fasiszták majd megmondják, ki miben hihet, mibe öltözködhet, kit szerethet, kinek van joga, kinek nincs, ki mit olvashat, ki mit gondolhat, ki mit mondhat, ki mire szavazhat.

Tovább