Bartus László: Az a fene nagy kereszténység


Szerző Bartus László May 30, 2016

Bartus László: Az a fene nagy kereszténység

 

Most nem akarnék belemenni abba, mit tekintenek egyesek kereszténységnek. Legyen elég pillantást vetni arra, hogyan tekintenek egyesek a bűnösökre, s hogyan egyeztethető az a krisztusi természettel. Vajon helyes-e gyűlölni a bűnösöket?

A kereszténység tanítása szerint Ádám bűne miatt minden ember bűnös állapotban születik. Már azelőtt bűnös, hogy bármit cselekedne. Ezt a bűnös állapotát nem szünteti meg, ha nem követ el konkrét bűnöket. Szélsőséges esetben az sem segítene rajta, ha soha semmilyen bűnt nem követne el, mert az Ádám bűne rá is elhatott. Ez elméleti feltételezés, mert egyetlen ember sem képes bűn nélkül élni, hiszen az ádámi természete miatt a bűn uralkodik felette.

Ugyanez fordítva is igaz. Az ember a jó cselekedeteivel sem tudja igazzá tenni magát, ezért volt szükség a megváltóra, a zsidó Messiásra. Aki elfogadja Jézus Krisztus helyettesítő áldozatát, az igaz emberré válik. A bensője megváltozik, ezen az állapotán nem változtat az sem, ha bűnt követ el, mert Jézus Krisztus egyszeri tökéletes áldozatával örökre szentté tette.

Minden ember különféle módon vétkezik, de az egyik nem jobb, mint a másik, és nem érinti a bűnös jellegét, ami nem változik meg, csak a megváltás elfogadása által. Az egyik hazug, a másik bálványimádó, a harmadik parázna. Nincs különbség a "kereszténynek" mondott kultúrkörben rágalmazó és hazug ember, valamint egy muszlim között, aki a kereszténység szerint bálványimádó.

Keresztény egyház, keresztény lelkész vagy keresztény ember számára egy muszlim vagy egy tolvaj, egy homoszexuális vagy egy rágalmazó között nincs különbség, mindegyik szűkölködik az Isten dicsősége, megismerése és megváltása nélkül. Kérdés, hogyan tekint Isten ezekre a bűnösökre? Gyűlölettel vagy szeretettel?

Amikor Jézus tanítványait elutasították egy faluban, azok tüzet akartak kérni az égből, hogy eleméssze őket. Jézus erre azt mondta, hogy nem tudjátok, minémű lélek (szellem) van bennetek, mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem, hogy megtartsa. A magukat kereszténynek nevező magyarok agyoncsapták volna őket, hiszen ellenálltak az Isten Fiának.

Amikor a házasságtörő asszonyt Jézus elé vezették, hogy a mózesi törvény szerint meg kell kövezni, akkor porba írta azok vétkeit, akik a házasságtörő asszonyt meg akarták kövezni. A nőnek pedig azt mondta, hogy menj el, és többé ne vétkezzél. Isten nem gyűlöli a bűnöst, hanem önmagát adta érte. Jézus Krisztus a bűnösökért halt meg. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.

A tékozló fiút, aki minden bűnös jelképe, tárt karokkal várja vissza az Atya. Levágatja neki a hízott tulkot és gyűrűt húz az ujjára. Nagyobb öröm van a mennyben egyetlen ilyen bűnös megtérésén, mint száz igazon. Ez igaz minden bűnösre. Isten nem vádol, hanem megigazít. A szeretetével vonzza a bűnöst, nem az ítéletével, fenyegetésével és gyűlöletével. Isten a megrepedt nádat nem töri el, a pislákoló gyertyabelet nem oltja ki. 

Akik tehát a bűnösök bármelyik típusával szemben uszítanak, gyűlöletet keltenek a kereszténység nevében, azok nem tudják, minémű szellem van bennük, s nem Krisztus követőiként járnak el. Akik a melegeket jobban utálják, mint a rágalmazókat, mert ők történetesen nem melegek, hanem rágalmazók, azok nehogy elhitessék magukkal, hogy Isten igazságát képviselik.

Jézus Krisztus a kereszten szenvedett azokért is, akiket ő megvet. Ha őt Jézus megmentette, nincs joga utálni azt, aki még nem találta meg őt. Akkor sem, ha soha nem találja meg. Akkor különösen gyengéd szívvel és szeretettel kell viszonyulnia hozzá. Át kell éreznie Jézus fájdalmát azokért, akik elvesznek. Muszlimokért is, melegekért is.

Akik plakátokon, tévéműsoraikban vagy újságjaikban gyűlöletet szítanak a muszlimok ellen, s azt hirdetik, hogy azokat nem szabad beengedni az országba, azok különbséget tesznek a bűnösök között, Akkor miért nem mondják, hogy a tolvajok sem jöhetnek be az országba? Az emberek között csak a megváltás tesz különbséget: igazak és bűnösök vannak attól függően, hogy Ádám bűne vagy Jézus megváltása hatott el rájuk. Az összes többi különbség, származás, faj, vallás bőrszín, nem igazi különbség.

Aki viszont Isten ingyen kegyelméből igaz lett, ami nem az ő érdeme, ő nem tett érte semmit, csak elfogadta, az nem lehet kevély és elutasító azokkal szemben, akik még nem találták meg, vagy nem fogadták el ezt a kegyelmet, s nem ismerik Isten szeretetét. Az a lelkész, aki a melegek hallatán köpköd a szószéken, de nem köpköd, amikor ő maga rágalmazó, hazug és tolvaj, az képmutató farizeus. Erősen megkérdőjelezhető, hogy valaha megismerte-e Istent olyannak, amilyen ő valójában.

Akik a muszlimok európai bevándorlása mögött a zsidó "háttérhatalom" ügyeskedését látják, és nem menekülő, kegyelemre, szeretetre szoruló másik bűnös embereket, akik ezáltal kapnak lehetőséget arra, hogy találkozzanak a kereszténység Messiásával, azok elvakult rasszista és intoleráns gyűlölködők, akiknek közük nincs Istenhez. Ők ezeknek a testi, lelki és szellemi javakban szűkölködőknek olyan kereszténységet mutatnak, amely gyűlölködik. Keresztény gyűlölheti, kirekesztheti a másik embert?

Igaz keresztények számára egy ilyen muszlim invázió nem az evangelizálás lehetőségét jelenti? Nem annak a lehetőségét, hogy önfeláldozóan bemutatjuk nekik az önmagát feláldozó Isten természetét? Nem azt tanítja a Biblia, hogy a szomjazónak inni kell adni, az éhezőnek enni kell adni, a hontalant be kell fogadni? Méghozzá úgy, hogy nem lehet ennek a feltétele az, hogy megtért-e az illető vagy nem? Ne mondd, tanítja a Szentírás, hogy menj el, és előbb térj meg, és utána megkapod, amire szükséged van, holott nálad van az, amire annak az embernek szüksége van.

A fene nagy keresztények miért nem gondolnak arra, hogy esetleg nem a háttérhatalom, hanem az Isten tereli ezt a sok szerencsétlen embert a jólétben tobzódó "keresztény" Európába? Hova küldené őket, ha segíteni akar rajtuk, ha nem az övéihez, ha nem azokhoz, akiket megmentett, és akik abban a könyvben hisznek, amely az önfeláldozó szeretet tanítja nekik? Nem egy muszlim ébredés van a háttérben? Nem azért jönnek, hogy megismerjék Jézust? Nem ezért tereli őket az Isten? Nem közülük lesznek a muszlimok felé szolgáló keresztény igehirdetők? Vagy azt hiszik a nagy keresztények, hogy Isten gyűlöli a muszlimokat, mint ők? Nagyot tévednek. Jézus Krisztus értük is meghalt.

Akik bizonyos típusú bűnösöket kiválasztanak, mint a muszlimokat és a melegeket, hogy aztán azokat megkülönböztessék, megbélyegezzék, kirekesszék, üldözzék, miközben ők maguk is kegyelemre és szánalomra szoruló bűnösök, azt hiszik, hogy az Istennek szolgálnak? 

Egy országot szétrabló bűnöző védi a "keresztény Európát" a menekülő muszlimoktól? A történelem során a muszlimok nagyon sokszor befogadtak menekülő keresztényeket és zsidókat. A velük szemben elkövetett mészárlások és gonoszságok nyitottak utat a radikális iszlám létrejöttének. Vajon a kirekesztő gyűlölködők, akik a menekülő gyermek éhesen kinyújtott kezét eltolják maguktól, vajon nem az iszlám radikálisok hazugságait erősítik meg?

Jézus Krisztus nem gyűlöli a bűnöst, hanem az életét adta érte, hogy aki hisz őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A hit halott cselekedetek nélkül. Aki a szájával közeledik Istenhez, de a szíve távol van tőle, aki nem könyörül a másik emberen, az nem kerestzény. Aki félti a világi hatalmát, a pénzét és ül a kincsesládáján, az nem az Isten természetét közvetíti.

Jézus Krisztus csak egyetlen réteget nem kedvelt, egyetlen társadalmi csoporttal szemben volt keményen elutasító: a képmutató farizeusokat mérgeskígyók fajzatainak nevezte. Ők azok, akik igaznak teszik magukat, kívülről mutatják a nagy keresztényt, de belül tele vannak gonoszsággal.

Gonosz szívük bőségéből szól a szájuk, ahogy uszítanak más emberek ellen, akik segítségre szorulnak. Hazudnak, hogy ez erejükön felül van, és ülnek a milliárdjaikon. Ezek a képmutató farizeusok nem keresztények, hanem a mérgeskígyó fajzatai. 
Bartus László
Bartus László

Szerző
További Hírek és vélemények

Bartus László: Öt boldogtalan nap
Bartus László: Öt boldogtalan nap

Szerző Bartus László December 01, 2016

Öt nap múlva szakszerűen összecsomagolták, veszekedtek fölötte, hogy kinek a hibája, egy probléma volt csupán ott a kövön, nem egy elhunyt ember. Hiába várt, elment üres kézzel.

Tovább

Markó Beáta: Adni jó
Markó Beáta: Adni jó

Szerző Markó Beáta December 01, 2016

Az utalvány kizárólag a kormányzó egyik közeli emberének élelmiszerüzlet-hálózatában vásárolható le, így nemcsak a nyugdíjasoknak ad, hanem saját oligarchájának is.

Tovább

Magyarország legyen a fasiszta magyaroké
Magyarország legyen a fasiszta magyaroké

Szerző Amerikai Népszava November 29, 2016

Az ő óhajuk az, hogy Magyarország legyen csak a fasiszta magyaroké. A magyar fasiszták majd megmondják, ki miben hihet, mibe öltözködhet, kit szerethet, kinek van joga, kinek nincs, ki mit olvashat, ki mit gondolhat, ki mit mondhat, ki mire szavazhat.

Tovább