Bartus László: Az embertelenség bélyege


Szerző Bartus László June 05, 2016

Bartus László: Az embertelenség bélyege

 

Ami a röszkei határon történik, az se nem európai, se nem keresztény, de még emberhez méltónak sem mondható. Ezt a kultúrát nem kell védeni se bevándorlóktól, se menekültektől.

A határhoz érkező menedékkérőknek nem teszik lehetővé, hogy kérelmüket kulturált módon beadhassák. Embertelen körülmények között várakoztatják őket, ahol sem tisztálkodni, sem kulturáltan étkezni, sem WC-t használni nem lehet. Tisztességes ember egy állattal is különb módon bánik. Itt pedig emberekről, köztük nőkről és gyerekekről van szó. Családokról, akikkel így bánik a családszerető kormány. A muszlimoknak ezt a képet mutatja a "kereszténységről", amely állítólag magasabb kulturális értéket képvisel.

Már az első röszkei összecsapásra is azt követően került sor, hogy világossá vált: a menedékkérőket becsapják. Kérelmüket nem vizsgálják ki jogszerűen, rögtönítélő bírósághoz hasonlóan utasítják el, mint valami kegyelmi kérvényeket. Tartalmilag ezek a kérelmek kegyelmi kérvények, ahogy az elutasítás is tartalmilag halálos ítéletet jelent a magyarok részéről: tőlünk megdögölhetsz, ahol akarsz. Már aki nem fullad a Tiszába, mert a hírek szerint a folyóba visszaterelik azokat, akik a Tiszát átúszva próbálnak továbbhaladni.

A magyar hatóságok mindent megtesznek azért, hogy emberileg elkviselhetetlen körülményeket teremtsenek, rákényszerítsék azokat, akik menedéket keresnek, hogy törvénytelenséget kövessenek el, mert a törvényes út nem járható. A törvényeket megsértőket pedig bűnözőkké lehet nyilvánítani, és elrettentő példaként mutogatni, hogy ezek ilyenek. 

Nem ők ilyenek, hanem Magyarország ún. kormánya ilyen, amely az embereknek kijáró minimális méltóságot és tiszteletet, segítséget és védelmet nem adja meg azoknak, akik az életüket mentve menekülnek háborús övezetből. Ez a kormány követel magának állandóan több tiszteletet. Még azokat is megilleti az emberséges bánásmód, akik nem közvetlen veszély miatt akarnak eljutni Európába, mert annyit ezek a szerencsétlenek is tudnak, hogy Magyarország nem Európa.

A mindent központosító fasiszta állam még azt is meghatározza, hogy mely államilag felkért és szponzorált segélyszervezetek nyújthatnak humanitárius segítséget. Ennek célja, hogy megakadályozzák a valóban civil magyar segítőket a humánus bánásmód gyakorlásában, mert az nehezíti, hogy a határhoz érkezőket a kormánypropagandának megfelelően állatoknak, bűnözőknek, terroristáknak mutassák be.

Azok a szervezetek, amelyek Orbán kormányától kapják erre a pénzt, megrendelést teljesítenek. Fizetett szolgáltatást nyújtanak, a legkisebb mértékben sem felelnek meg a civil humanitárius szervezetek meghatározásának. Zsoldosok, akik a pénzért parancsot hajtanak végre. Annak az érdekeit és politikáját szolgálják, akitől a pénzt kapják. S elsődleges érdekük, hogy az állami pénzből minél többet megspóroljanak saját fenntartásuk céljára.

Az Európai Uniónak, az ENSZ-nek és más demokratikus és joguralta szervezeteknek (továbbiakban: különféle háttérhatalmaknak) már régen a helyszínen kellene a magyar határon ellenőrizniük az ott zajló folyamatokat. Nemcsak a várakozók ellátását, hanem a beadott kérelmek elbírálásának folyamatát is. Amíg ez nem történik meg, és nem látják saját szemükkel a Magyarországot uraló bűnszervezet cinizmusának és aljasságának mértékét, Orbán úgy hazudik mindent, ahogy akar, ahogyan a 20. századi diktátor elődei tették.

Orbán Európa és a demokratikus világ ellensége. Belülről rombolja és pusztítja, minden értékét tagadja. A fasiszmust kereszténységnek nevezi. Azt hazudja, hogy Európa pártján áll, csak másféle Európát akar. Kriminalizálja a liberális demokráciákat, gerjeszti a konfliktusokat, felnagyítja a bajt, hogy a szabad, békés, demokratikus, jogállami Európából fasiszta Európát csináljon. Mivel a demokratikus Európa nem veszi elég komolyan ezt a veszélyt, sorban fertőzi meg a szélsőjobboldali, fasiszta és náci eszmékkel az európai országokat.

Mivel az értelmiség beleragadt a múlt század ötvenes éveiben alkotott fasiszmus-definíciókba, és nem veszi tudomásul. hogy a 21. században új típusú diktatúrák és olyan totális rendszerek jönnek létre, amelyekben az erőszakot a kommunikáció és a propaganda helyettesíti, védtelenek az igazi veszéllyel szemben. A demokratikus országok saját keblükön melengetik és pénzelik a kígyót. Ha kíváncsiak az Orbán-féle "kereszténységre", "értékekre", "családszeretetre", akkor menjenek ki a röszkei határra.

Európát nem a menekültek, nem is a gazdasági bevándorlók, nem is a muszlimok, hanem a kereszténységnek nevezett újfasizmus fenyegeti, amely a régi "keresztény Európát" hozná vissza tartalmilag azonos formában, de új köntösben. Azt az Európát, amely leigázta a népeket, inkvizícióval üldözte a másképp gondolkodókat, amely száműzte és máglyán égette a zsidókat. Azt az Európát, amely Szent Szövetséget kötött az orosz birodalommal, hogy minden szabadságért vívott forradalmat leverjenek.

Nem tudjuk, mi lesz a vége ennek, de hosszútávon az vár a világra, ami bekövetkezett Magyarországon: a szélsőjobb, a nacionalista, fasiszta populista uszítók tudatosabbak, kitartóbbak lesznek, a liberális demokráciák pedig észrevétlenül fasizálódnak. Vigyázó szemeteket Budapestre vessétek, és addig tapossátok el a kígyót, amíg akkora nem lesz, hogy megesz benneteket! Ennek legnagyobb kárvallottjai azok lesznek, akik támogatják őket.

Ehhez azonban idő kell, mert a világban sokan vannak még, sokkal többen, mint Magyarországon, akik szeretik az igazságot, gyűlölik a hamisságot, akik tisztában vannak azzal, kik ezek a most feltámadt fasiszta paprikajancsik, és mit művelnek. De ha ezek félre lesznek tolatva, semmi nem állítja meg a világdiktátort, aki eljön. Nem a muszlimok lesznek Európa és a világ veszedelme, hanem azok, akik rájuk hivatkozva számolják fel a zsidó-keresztény liberális demokratikus Európát és világot.

A Thessalonikabeliekhez írt második levelében így ír ezekről a fasisztákról és az ellenfeleikről Pál apostol: "Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;  Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban."

A hazugság, a gonoszság csalárdsága, és nem az erőszak ezeknek az ereje. Akik hisznek nekik, akik nem fogadják el az igazságot, évelygésbe esnek, és elvesznek. Magyarország súlyos árat fizet majd érte, mert nem megy be a messiási birodalomba, hanem megszűnik. És senki nem ejt majd egy könnycseppet sem érte. A legsúlyosabb következmény nem az lesz, hogy ránk sül Orbán miatt az embertelenség bélyege. Ez már lassan eposzi jelzőnk lesz.
Bartus László
Bartus László

Szerző
További Hírek és vélemények

Bartus László: Öt boldogtalan nap
Bartus László: Öt boldogtalan nap

Szerző Bartus László December 01, 2016

Öt nap múlva szakszerűen összecsomagolták, veszekedtek fölötte, hogy kinek a hibája, egy probléma volt csupán ott a kövön, nem egy elhunyt ember. Hiába várt, elment üres kézzel.

Tovább

Markó Beáta: Adni jó
Markó Beáta: Adni jó

Szerző Markó Beáta December 01, 2016

Az utalvány kizárólag a kormányzó egyik közeli emberének élelmiszerüzlet-hálózatában vásárolható le, így nemcsak a nyugdíjasoknak ad, hanem saját oligarchájának is.

Tovább

Magyarország legyen a fasiszta magyaroké
Magyarország legyen a fasiszta magyaroké

Szerző Amerikai Népszava November 29, 2016

Az ő óhajuk az, hogy Magyarország legyen csak a fasiszta magyaroké. A magyar fasiszták majd megmondják, ki miben hihet, mibe öltözködhet, kit szerethet, kinek van joga, kinek nincs, ki mit olvashat, ki mit gondolhat, ki mit mondhat, ki mire szavazhat.

Tovább