Szemelvények a Hit Gyülekezete melegellenes uszításából


Szerző Amerikai Népszava June 13, 2016

Szemelvények a Hit Gyülekezete melegellenes uszításából

Láthatóan fájdalmas az orlandói 50 halálos áldozattal járó homofób lövöldözés után szembenézni Németh Sándornak és a Hit Gyülekezetének azzal a melegellenes uszító és gyűlöletkeltő propagandával, amelyet folytat, amelyhez hasonló propaganda vezetett el a rémtettekhez, s amely az orlandói tömegmészárláshoz hasonló esetekhez vezethet. A Hit Gyülekezete blogja ezúttal is úgy idéz, ahogy a kígyó a kertben: olyan mondat, hogy "Orbán és Németh felelős az orlandói mészárlásért" nincs a kifogásolt cikkben. Az viszont igen, hogy homofób és menekültellenes uszítást folytatnak, gyűlöletet keltenek embercsoportok ellen, amely Orlando után egészen más jelentőséggel bír.

A Hit Gyülekezetéhez tartozó Vigyázó blog jó szokásához híven hamisítja az Amerikai Népszavában megjelent írást, amikor azt állítja, hogy az orlandói mészárlásért tette a cikk felelőssé Orbán Viktort és Németh Sándort, de azt helyesen érzékeli, hogy mérföldkő az orlandói gyilkolás a Hit Gyülekezete melegellenes uszítása tekintetében. Orlando után nem állíthatja a melegeket tovább a gyűlölet céltáblájává, mint akik az egész föld megrontásáért felelősek. Nem táplálhat gyűlöletet emberekkel szemben.

Az alábbiakban cikkek tucatjainak linkjét és elérhetőségét helyezzük ide, amelyek mind arról szólnak, hogy a Hit Gyülekezete hogyan uszít egy embercsoport ellen, és a világra leselkedő legnagyobb veszélyként írja le a melegjogokat. A melegek alapvető emberi jogait az emberi életet tönkretevő ármánynak, a "gonosz marketingjének" nevezi. Gyalázzák Alföldy Róbertet, Ferenc pápával szemben Donald Trump-nak adnak igazat, nemcsak a melegek emberi jogait illetően, a menekültellenes uszítás vonatkozásában is, amelynek szintén a Hit Gyülekezete és az ATV az élharcosa szélsőjobboldali portálokkal karöltve.

Éppen ideje, hogy szembenézzen Németh Sándor azzal, hogy a melegek ellen olyan uszítást folytat, mint amilyen uszítás az orlandói tömegmészárláshoz vezetett. Orlando után Magyarországon is beszélni kell arról, hogy kik és milyen alapon avatkoznak be embertársaik életébe, hogyan teszik őket tömegek gyűlöletének céltáblájává. Németh Sándornak még a Biblia szerint sincs semmi köze kívülállók életformájához, erkölcseihez, nincs joga őket az emberiség szemeteként bemutatni és tönkretevőinek nevezni. Ez nem a bűnösökért önmagát feláldozó Jézus Krisztus szellemisége.

A Biblia szerint az egyház csak a saját tagjaival szemben fogalmazhat meg erkölcsi követelményeket, kívülállókkal szemben nem. Isten nem gyűlöli a bűnöst és nem uszít ellenük. A homoszexualitás ugyanolyan erkölcstelenség a Biblia szerint, mint például a lopás, a rágalmazás, a hazudozás, mert aki egyet is megront a törvényből, az egész törvény megrontásában vétkes. Ha Németh Sándor ezzel a mércével méri a kívülállók erkölcseit, akkor ezzel mérje a magáét is. Ezen kívül szakmai vita folyik arról, hogy a homoszexualitás és a transzneműség egyes típusai mennyire született adottságok.

A Hit Gyülekezete gátlástalan uszítást folytat a melegek ellen. Orlando után számoljon el ezzel. Hasonlóképpen gyűlöletet kelt a menekültekkel szemben is, rasszista vádakat terjeszt róluk, meghamisítja a valóságot. Az ugyancsak homofób Orbán-kormány méltó társa a menekültekkel szembeni gyűlölködésben is. Kiadták egy korrupt hazug német újságíró, Udo Ulfkotte könyveit, és büszkén mutogatják, hogy ez a hazug iromány, amely Rotschild és Soros uralta háttérhatalomról beszél, amerikaellenes és liberális demokrácia elleni uszítást folytat, és szélsőjobboldali összeesküvéselméleteket terjeszt, vezeti a bestseller listákat. Ez azt jelenti, hogy náci, fasiszta, szélsőjobboldali eszmékkel, ostoba összeesküvéselméletekkel fertőzi a magyar társadalmat.

Ideje elszámolnia Némethnek, hogy keresztény egyház neve alatt miféle gyűlöletkeltő tevékenységet folytat a szerető Isten nevében. Szexuális kisebbségeket, menekülteket, különféle embercsoportokat mocskol és elvitatja alapvető emberi jogaikat, amelyekkel azok senkit nem bántanak. Ez nem az evangélium. Az orlandói mészárlás rámutatott ennek a tevékenységnek a jellegére és a veszélyeire is. Ha máshonnan nem, akkor innen látható, hogy ez milyen szellemiség és hova vezet. A homoszexuálisok a nácik kiszemelt célpontjai voltak. 

Orlando valóban mérföldkő. Amit Németh csinál, ahhoz nincs joga, az bibliaellenes és emberellenes, a nácikat idéző gyűlöletkeltés és fajvédelem. Az alábbi cikkeket annak fényében ajánljuk az olvasók figyelmébe, hogy alig több mint egy napja Orlandóban 50 ártatlan embert mészárolt le egy homofób ember hasonló gyűlölködés miatt. 

A Hit Gyülekezetéhez tartozó Vigyázó blog azt merészelte állítani, hogy Amerikában a meleglobbi olyan új tantervet erőltetett az állami iskolákra, amely orális szexre és végbélen keresztül történő közösülésre tanítja a tízéves kislányokat. Ebben a cikkben benne van minden, homofóbia, iszlámfóbia, hazug gyűlöletkeltés és uszítás. Ez még az Egyesült Államokkal szemben is egy súlyos vád és rágalom. A Vigyázó szélsőséges szervezetekre hivatkozva azt állítja, a melegjogoktól szabad út vezet a pedofíliához, és olyan látszatot kelt, mintha az már legális és törvényes lenne az Egyesült Államokban.

De ugyanilyen szélsőjobboldali fasisztoid uszítást folytat Németh Sándor és a Hit Gyülekezete a menekültek ellen, és ez alól nem kivétel az ATV sem. A Vigyázó a Hit Gyülekezete által kiadott Ulfkotte könyvek kapcsán azt írja "Így alakítaná át Soros Magyarországot is" című uszító cikkében, hogy államcsínyeket szerveznek, hogy az anyagi érdekeiket érvényesítsék és az országokat az igájuk alá hajtsák. Ha Orbán rendszere ellen elemi erejű tiltakozás alakulna ki, a Hit Gyülekezete már készen áll az összeesküvéselmélettel, hogy a szabadságért küzdők Soros ügynökei.

Akkor most jöjjenek a Hetekben megjelent cikkek, amelyek a homoszexuálisokkal szemben keltenek hangulatot: A Google és a melegek, aztán Mickey egér és a melegek, ebben például az olvasható, hogy "A statisztikák azt mutatják, hogy ezzel az életmóddal sokkal rövidebb ideig élhetsz – érvelt az egyik aktivista –, ezért ezt nem lehet életstílusnak nevezni. Ez halálstílus. Érveit egy nemrégiben kibocsátott tanulmány is alátámasztja, mely szerint a homoszexuális és biszexuális tinédzserek hasonló korú társaiknál sokkal nagyobb gyakorisággal kísérelnek meg öngyilkosságot, és követnek egészségükre ártalmas szélsőséges életmódot". Azt nem teszi hozzá, hogy ha ez igaz, akkor egyebek mellett a zaklatásuk és a kirekesztésük miatt.

Ömlenek a melegeket megbélyegző cikkek, "A melegek apostola betiltaná a vallásokat", "Anne Hathaway a melegek nagy barátja", "Orvosi szemmel", ez is egy szélsőséges szervezet állítólagos felmérése alapján, valami borzalom, aztán Németh Sándor lányának, Németh Csillagnak a cikke "Melegforradalom" címmel, amely jól összefoglalja a Hit Gyülekezete által is képviselt neoprotestáns fundamentalisták melegek elleni harcát. Az "Új családmodell ősi mintára" című cikk összegzi a melegjogok kriminalizálásának lényegét: "A legkülönfélébb elnevezésű és hatósugarú meleg szervezetek ugyanis emberi jogaik követelése során félreérthetetlenül a hagyományos erkölcsi értékek gyökeres átalakítására, a család intézményének teljes átértelmezésére, végeredményben pedig a zsidó-keresztény tradícióra alapuló "világrend" megváltoztatására törekszenek."

Ez a paranoia és uszítás járja át a Hit Gyülekezete szinte heti rendszerességgel megjelenő cikkeit. Ez a neoprotestáns fundamentalisták rögeszméje, és ezért keltenek gyűlöletet egy kiválasztott szexuális kisebbség ellen.

Németh Sándor neoprotestáns fundamentalista szektájának legfőbb profilja a melegek elleni hangulatkeltés és harc. Se szeri, se száma az erről szóló uszító írásoknak, például "Európa a melegekkel van", ezek állandóan veszéllyel fenyegetnek, amit a melegek emberi jogai jelentenek. "AIDS-robbanás előtt Magyarország", "Meleglobbi határok nélkül", és sorolhatnánk végtelenségig. ha valaki a Hetek keresőjébe beüti a "melegek" szót, tíz oldalnyi cikk jelenik meg azonnal. 

Orlando mérföldkő. Az nem megy, hogy amikor a melegeket lemészárolják, akkor "szívből jövő együttérzésünket szeretnénk kifejezni valamennyi áldozat családjának és azoknak, akik megsebesültek ebben a rettenetes tragédiában. Imádkozunk Amerikáért, és minden ember védelméért a terrorfenyegetésekkel szemben", miközben olyan uszítást, az emberi jogok elleni támadásokat és gyűlöletkeltést folytatunk, amelyek elvezetnek az ilyen tragédiákhoz. Németh Sándor ne gondolja, hogy egyik nap buzizik, másik nap pedig képmutatóan részvétét fejezi ki az amerikai nagykövetnek a legyilkolt áldozatokkal kapcsolatban.

A Hit Gyülekezete jó szokásainak megfelelően még a részvétnyilvánításban is elferdíti a valóságot, és eltereli a figyelmet a fundamentalisták, köztük saját melegellenes uszításairól, amikor azt mondja: "Ami Orlandóban történt, bárhol, bárkivel megtörténhet, ahogy láttuk Párizsban, San Berdardinoban, Brüsszelben, Jeruzsálemben, Ankarában, Damaszkuszban, Bagdadban vagy Tel Avivban. A gyilkosok csak indokot keresnek arra, hogy életeket pusztítsanak."

Ez szemenszedett hazugság. Ami Orlandóban történt az nem történik meg a cipész vagy lakatos szakma képviselőivel, mert ellenük nem uszítanak Németh Sándorok és társaik. Orlandóban szexuális irányultságuk miatt gyilkoltak meg embereket, ezt nem lehet a párizsi, a brüsszeli, a tel aviv-i, a bagdadi terrortámadásokhoz hasonlítani. Nem a gyilkosok keresnek indokot, hanem a gyűlölködők és az uszítók tesznek gyilkosokká egyeseket. Orlandóban nem véletlenül melegbárban gyilkoltak. Ez a szöveg a mindenkori uszítók felelősségét hárítja el. Németh büszkén hirdeti, hogy elsőként kívánt részvétet az egyházi vezetők közül: ez a minimum, Ágnes asszony lepedőjét mossa. Freud tapsolna.

Még egyszer hangsúlyozzuk: Németh Sándor illetéktelenül avatkozik be a gyülekezetén kívülálló emberek életébe. A Biblia erre nem ad felhatalmazást. Világszerte tévedésben vannak a szélsőséges neoprotestáns fundamentalisták, akik a melegek üldözésével, elnyomásával, jogaik korlátozásával, személyük dehumanizálásával akarják jobbá tenni a világot. Ezek szélsőjobboldali és fasisztoid megnyilvánulások. Nincs közük ahhoz, hogy ki milyen életformát választ. 

Orlando valóban mérföldkő, de nem úgy, ahogy a pénzétől és a világi hatalmától megittasult szektavezér gondolja: mostantól minden melegek elleni uszításról és hangulatkeltésről tudnia kell, hogy az milyen gyümölcsöt terem. Aki valóban részvétet érez az áldozatok iránt, az nem hazudik, az nem tagadja le, hogy ezeket az embereket a szexuális irányultságuk miatt ölték meg, az befejezi a homoszexuálisok elleni uszítást, mert a hazugsága annak bizonyítéka, hogy még halálukban sem tiszteli az áldozatokat.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Amerika-szerte tüntettek Trump ellen
Amerika-szerte tüntettek Trump ellen

Szerző Amerikai Népszava January 20, 2017

Trump ellen éppen azért tüntetnek, mert ennek ellenkezőjét ígérei, emellett a legitimitása is erősen megkérdőjelezhető, miután az orosz titkosszolgálat beavatkozása és az FBI törvénytelen manipulációja miatt szerezte meg a győzelmet.

Tovább

A The Rockettes a világ nőinek szégyene
A The Rockettes a világ nőinek szégyene

Szerző Amerikai Népszava January 20, 2017

Miután a The Rockettes idáig megtestesítette a női jogokat, a női méltóságot, ezzel a fellépésükkel, hogy egy nőket alázó bunkónak ropták a táncot, történelmük legmélyebb szintjére süllyedtek. A világ nőinek szégyenévé váltak.

Tovább

Bartus László: Trump veje lesz az Antikrisztus?
Bartus László: Trump veje lesz az Antikrisztus?

Szerző Bartus László January 16, 2017 11 Hozzászólás

Mi más lenne az abszurd világhoz méltóbb, minthogy a magát legnagyobb kereszténynek tartó evangéliumi mozgalom lenne az Antikrisztus legnagyobb támogatója? S mi más lenne a keskeny út, ha nem a liberalizmus védelme, amit a kereszténység legnagyobb ellenségének tartanak?

Tovább