Az ÁVO és az inkvizícó keveréke a NER-ben


Szerző Amerikai Népszava September 07, 2016

Az ÁVÓ és az inkvizícó keveréke a NER-ben

 

Gyártják a magyarok rendületlenül a vicceket arról, hogy Keresztényüldözés Elleni Helyettes Államtitkárság alakul az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Ha ehhez hozzátesszük még, hogy "adta hírül a Magyar Idők", akkor igazán úgy érezhetjük magunkat, mintha bolondok házában lennénk, s aki Magyarországon él, azt nem is csalja meg ez az érzete.

A helyzet korántsem ilyen vicces. Az alapítói szándék szerint az új kormányhivatal a világban üldözött keresztények megsegítésére jön létre, de mivel "a keresztényüldözés minden formája ellen" kíván harcolni, a harc kiterjed majd a libanoni keresztényüldözők mellett a magyar keresztényüldözőkre is. Orbán bűnszervezete magát "kereszténynek" nevezi, minden vele szembeni magatartás, amely az alkotmányos rend helyreállítására irányul, ezért egyben keresztényüldözésnek is tekinthető.

Aki fellép az állam és az egyház összefonódása ellen, vallás és nemzet azonosításával szemben, ami az új alaptörvény fundamentuma, az keresztényüldöző is egyben. De aki a liberális demokrácia elveit vallja, a katolicizmust kritizálja, azokat a vallási jelképeket, amelyeket Magyarország több évszázados elnyomására használtak, megveti, szintén keresztényüldöző lesz. Ha valaki csupán a liberális demokratikus Európai Unió értékeit vallja, az Orbán-rezsim felfogása szerint már keresztényüldöző.

Fontos megkülönböztetést tennünk a katolicizmus vonatkozásában. A katolicizmus nem kereszténység. Azért is fontos ezt megjegyezni, mert a keresztényüldözés elleni államtitkárság kolosszális ötletére azután jutottak, hogy Orbán Rómában járt és találkozott közel-keleti katolikus papokkal. Ezért világossá kell tenni, hogy az orbáni retorikában a keresztényüldözés alatt katolikusüldözést kell érteni.

 

Orbán nagy egyetértésben az igazi katolikus pápával, a keresztényüldöző inkvizíció volt vezetőjével.

 

 A legnagyobb keresztényüldöző a mindenkori államhatalommal összefonódó katolikus egyház volt. Ők gyilkolták századokon át a keresztényeket eretneknek minősítve. A katolicizmus a kereszténység után létrejött vallás, amely a keresztény újjászületést elutasító irányzatból alakult ki a Konstantinus császárral való megegyezés után. A katolicizmus kisajátította a kereszténység nevét, annak szellemi tartalma nélkül, és az államhatalommal üldözte és gyilkolta az igazi keresztényeket századokon át.

A katolikus vallás mindenben ellentéte a Bibliának és a kereszténységnek. Teológiájának központi eleme az állam és az egyház összefonódása, az államhatalom felhasználása a hit terjesztésére. Ágoston, a katolikus vallás főideológusa szerint, mint a test és a lélek, úgy tartozik össze az állam és a katolikus egyház. Magyarországon is tűzzel és vassal "térítették" a népet, majd állami erővel és agymosással hitették el, hogy Magyarország "keresztény" ország lett, a magyar nemzet a kereszténységgel azonos. Ezt foglalta alaptörvénybe az orbáni bűnszervezet.

Magyarországon a legnagyobb keresztényüldöző Orbán rendszere, amely megvonta a tényleges keresztény gyülekezetek és egyházak jogi státuszát, megnehezítette a működésüket, ellehetetlenítette a helyzetüket és szemet vetett a vagyonukra. Iványi Gábor ma nem számít hivatalosan sem kereszténynek, sem lelkésznek, az egyháza nem minősül keresztény egyháznak, hanem olyan társadalmi egyesületnek, mint amilyen egy kertbarátkör. De sorolhatnánk példaként hívő keresztény gyülekezetek százait.

A kereszténység ugyanis nem piramisszerűen felépülő látható politikai világszervezet, amely az államokkal paráználkodik, mint a katolicizmus, hanem egymástól független kis gyülekezetek alkotják, amelyek egy láthatatlan test tagjai, és közvetlenül Jézus Krisztus irányítása alá tartoznak. Nincs a kereszténységnek földi helytartója, az igazi keresztény Egyház feje a Krisztus. Az egyházi státuszuktól megfosztott keresztény gyülekezetek nem "kisegyházak", hanem maguk az Egyház, mert ez a kereszténység létezési formája.

Az Orbán-rezsim nemcsak a jogi státuszukat vette el az igazi keresztény egyházaknak, hanem azokat az eszközöket is, amelyekkel keresztény jellegű tevékenységüket az elesettek, rászorulók, menekültek felé kifejthetik. A menekültekkel szembeni keresztény magatartást az Orbán-rezsim például akadályozza és üldözi. 

Mivel a magát "kereszténynek" nevező orbáni fasiszták semmit nem tudnak tenni még az üldözött katolikusok érdekében sem a világban, ezért ez az államtitkárság részben egy sóhivatal lesz, részben hazug ájtatos propagandát szolgál, és erősíti azt a hazugságot, hogy Magyarország keresztény ország, keresztény ország ugyanis nem létezik, csak keresztény ember, ha megtér és újjászületik. 

Ezért a keresztényüldözés elleni államtitkárság ha feladatot keres magának, akkor azt Magyarországon belül találhatja meg, és könnyen lehet az új ÁVÓ, a politikai rendőrség csírája és ideológiai támasza, mint amilyen volt a középkori inkvizíció. Remek törvények születhetnek az államtitkárság előterjesztésében, hogy tisztelni kell majd a katolicizmus bálványait, hazugságait, röhejes ereklyéit, beleértve a koronát is, amiről azt hazudják, hogy István koronája volt, de még csak nem is létezett, amikor István király élt.

A keresztényüldözés jelszavával üldözni lehet a valódi kereszténységet, ha a katolikus vallástól megkülönbözteti és elhatárolja magát, üldözni lehet a liberalizmust, amely az államot fel akarja szabadítani az egyházi ideológia uralma alól, üldözni lehet a tudományt, a valláskritikát, üldözni lehet enek a rothadt klerikálfasiszta rendszernek az ellenzékét. A centrális erőtérbe bevont kollaboráns ellenzéknek is a keresztény-nemzeti fasiszta ideológiát kell vallani, elfogadni, vagy legalább tiszteletben tartani.

Ezt a fasiszta ideológiát, amely milliók haláláért felelős, tisztességes ember nem tarthatja tiszteletben, hanem joga és kötelessége fellépni ellene. A diktatúra mindezt keresztényüldözés címén fogja üldözni, lábbal taposva a kereszténység eszméit és a Bibliából következő emberi jogokat. Éppen úgy, ahogy a kommunisták és a nácik is üldözték azokat, akik a diktatúra ideológiáját nem fogadták el. A katolicizmus megelőzte ezeket a diktatúrákat, de ugyanolyan gyilkos, totalitáriánus rendszereket épített, mint amilyenek más ideológiával utána következtek.

Kerestzény nem öl. Ezt jegyezzék meg ezek a fasiszták. Akik végiggyilkolták a történelmet, akiknek most a nevében ezek államtitkárságot csinálnak, azok nem keresztények. Soha nem is voltak azok. Állami kereszténység nincs. Keresztény kultúra nem kerestzénység. Keresztény nem az, aki annak mondja magát, hanem az, aki újjászületik, és megtermi a megtéréshez illő gyümölcsöket. A kereszténységnek zsidó Messiása van, és nincsenek bálványai, ereklyéi, földi helytartói, földi koronái. 

A kereszténységnek nincsenek államtitkárságai. Az Isten országa nem látható módon jön el, az Isten országa a szívben van. Hazug tolvajok, menekülteket üldöző és ellenük uszító gyűlölködő gazemberek, a más emberek jogait lábbal taposó papok és orbánok, nem keresztények, hanem bűnözők. Ezek a kereszténység nevének meggyalázói, és nem védelmezői. 

Orbán úgy dolgozik a klerikálfasiszta Európa létrehozásán, hogy közben a pápai trónon nem egy katolikus, hanem egy keresztény ember ül. Utálják is a katolicizmus valódi és hiteles képviselői, de egyelőre a hasznukra van, mert javítja a katolicizmus megítélését és leszereli a velük kapcsolatos félelmeket. Aztán, ha meghal, vagy megölik jó szokás szerint, majd jön egy igazi katolikus pápa. Mindenesetre arra jó, hogy azt megmutassa, hogy ezeknek a bűnözőknak, de a politikai katolicizmusnak és képviselőinek is, semmi közük a kereszténységhez.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Pozsár László: A megtagadott reformáció
Pozsár László: A megtagadott reformáció

Szerző Pozsár László January 15, 2017 6 Hozzászólás

A protestantizmus nem vallja és soha nem is vallotta a Római Katolikus Egyházat egyetemesnek, és nem is vallotta soha önmagát a Római Katolikus Egyház részének. Legalábbis Balog Zoltánt megelőzően nem.

Tovább

Bartus László: Orbánéknak a civilek a NER "zsidói"
Bartus László: Orbánéknak a civilek a NER "zsidói"

Szerző Bartus László January 14, 2017 11 Hozzászólás

Ezt az embert be kellene tenni Aleppóba víz és élelmiszer nélkül, mialatt orosz barátai bombáznak. Megnéznénk az útját a röszkei határig, és meghallgatnánk két hónapi várakozás után azokról a civil szervezetekről, akik egy pohár vizet adnak neki. 

Tovább

Orbán előre megkapja a Kossuth Rádió kérdéseit?
Orbán előre megkapja a Kossuth Rádió kérdéseit?

Szerző Amerikai Népszava January 13, 2017 4 Hozzászólás

Az, hogy Orbán már odáig süllyedt, hogy előre egyeztetett kérdésekről beszél, és nem vállalja egy saját újságíró spontán kérdéseit sem, az mindent elmond az egykori liberális politikusról, milyen mélyre süllyedt.

Tovább