Bartus László: A publicisztika vége


Szerző Bartus László July 16, 2016

Bartus László: A publicisztika vége

 

Vannak helyzetek, amikor véget érnek a szavak. Nem lehet tovább mit mondani. Ady poétája előbb káromkodott, aztán csak fütyörészett. Amikor valakit megerőszakolnak, ordítania kell. Még akkor is, amikor körülötte azt mondják, mit ordibál ez itt. De amikor az erőszak megtörtént, már csak néma csönd van, és fájdalom. Nem lehet mit mondani.

A Városliget után nincsenek szavak. Aki ezt szó nélkül tűrte, az elveszítette morális értékét. Aki tiltakozott, és átgázoltak rajta, azt megfosztották minden emberi méltóságától. Annak lelkét megölték. Nemcsak Orbán kopaszai, durva rendőrei, a diktatúra hatalmi gépezete, hanem mindazok, akik ezt tűrték, elnézték, akik nem álltak melléjük, akik nem védték meg a tiltakozókat.

Akár így, akár úgy, az országot megerőszakolták, méltóságától megfosztották, megalázták és lélekben meggyilkolták. György Péter téved, amikor azt hiszi, hogy csak a kopaszok megjelenése volt erőszak. A fák ellen elkövetett erőszak is erőszak volt, a fák elleni erőszak is az emberek elleni erőszak. De maga a terv is az volt, az első tollvonástól kezdve. György Péter ne tagadja le, mihez adta el magát.

A rendszer kollaboránsai, akik kiszolgálják a rezsimet, mint György Péter és társai, ne legyenek válogatósak, ne tegyenek úgy, mintha a rendszer támogatása elfogadható lenne. Akkor sem lenne az, ha nem vágnák ki a fákat, ha nem vernék meg a tiltakozókat. Mert ez a rendszer maga az erőszak: a szabadság elleni támadás, az emberi mélltóság és az emberi jogok elleni erőszak.

György Péter nem tudja elválasztani magát a kopaszoktól, mert akiket szolgál, maguk a "kopaszok". Aki a kopaszokhoz tartozik, ne akarjon a rendes emberek közé is tartozni egyszerre. György Péter jelkép. Aki meg akarja érteni később, hogyan történhetett meg a NER, a györgypéterek habitusát kell tanulmányoznia. Nemcsak a Ligetben, hanem a parlamentben, a médiában, minden megalkuvó, szellemi és erkölcsi prostituált esetében, akiket szimbolizál György Péter.

Az erőszak nem akkor kezdődik, amikor elmegyógyintézetbe viszik, aki tiltakozik a fák kivágása ellen. Elmegyógyintézetbe az való, aki nem ülteti, hanem kivágja a fákat. Az erőszak ott kezdődik, hogy nem számít senki véleménye, akarata, joga, emberi mivolta, hanem erőszakkal végrehajtanak bármit, amit akarnak. Az erőszak ott kezdődik, ahol megszűnt a jog. A rendszer a nép akarata ellenére megtehet bármit. 

Amikor egy tiltakozót elmegyógyintézetbe visznek, az életpárti tiltakozókat politikai haszonszerzéssel vádolják, kriminalizálják, becsületüket mocskolják, az már nem egy demokráciahiányos hatalom túlkapása, hanem diktatúra, amely nem tud mást adni, csak mi lényege. A fasiszta kopaszok bevetése a civil polgárok ellen, akik a város tüdejét akarják megvédeni a felcsúti Nérótól, nem tévedés, hatalmi gőg, hanem maga a fasizmus.

Megjegyeznénk csendesen, hogy a pártoktól és politikától független tiltakozók között szép számmal akadnak olyan hangadók, akik a Fidesz és Orbán támogatói voltak, és megfeledkeznek arról, hogy Orbánról húsz éve is lehetett tudni, hogy kicsoda, és hogy előbb-utóbb ezt a rendszert fogja létrehozni. Aki őt támogatta, maga is felelős.

Lányi András és társai ott ülnek dicséretes módon a fákhoz láncolva az erőszakkal szemben, de jusson eszükbe az, hogy ennek az előkészítésében maguk is részt vettek, amikor a legkisebb támogatást megadták Orbánnak és a Fidesznek. Ne feledjék azt, hogy vannak olyanok, akik ezt soha nem tették meg. Legyen ez tanulság.

Budapest 80 százaléka nem ért egyet a Városliget elpusztításával, de talán száz ember az, aki ezért tenni is hajlandó. A többiek némán tűrik, hogy mocskos kezekbe kerüljenek, akik a hajukat tépve megerőszakolják őket. Minden eltűrt erőszakot újabb erőszak követ, és a megerőszakolt egyre kevésbé lesz képes az ellenállásra. Akiket ellenállás nélkül erőszakolnak meg, azok elveszítik az erkölcsi tartásukat, észrevétlen lesznek megerőszakoltból prostituáltak.

Majd a filozófusok egyszer szétszálazzák a felelősséget és a különbséget a György Péter-féle romlott prostituáltak, Mephisto-k, és azok között, akik csak tűrték, akik félelemből, gyávaságból, önzésből, jellemtelenségből, megalkuvásból és haszonszerzés reményében, piti állásaikat és egzisztenciájukat féltve támogatták ezt a fasiszta rezsimet, akárcsak a hallgatásukkal is. Mert a lényeget tekintve nincs különbség.

Amikor egy 4:0-ás vereséggel hazatérő futballcsapatot tízezrek köszöntenek és ünnepelnek hősként, köztük a rendszer állítólagos ellenfelei, megfeledkezve arról, hogy ezek a rendszernek ugyanolyan termékei, mint a kopaszok (ezt Orbán hívei pontosan jól tudják, még fizikailag is a kopaszokkal kell ünnepelni), és a Városligetet csak mindössze száz ember védi, akkor már nincs miről írni. Itt van vége a publicisztikának. Mit lehet ezek után még mondani?

Néhány hónap alatt omlott össze minden tudás, ismeret, történelmi tanulság, méltóság, emberi tartás, felejtődött el Dózsa, Vörösmarty, Kossuth Széchenyi, Deák, Jászi, Ady, József Attila és Petőfi, hullott ki az emlékezetből minden emberi tisztesség és nemesség, elődök harca vált értelmetlenné, és minden eddigi tudás és tett feleslegessé. Mostantól csak sodródás van a végzet felé.

Már senki nem emlékszik az ősbűnre, az alkotmányos rend megdöntésére, hanem retteg, hogy az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják, ha követeli vissza az Alkotmányt és a liberális demokráciát. Lehet hazudozni, mindent kitalálni, de beérett a 2014-es hazugságok vetése, a rendszer választásokon való legitimálása. Várjuk a nagy demokraták önvádoló beismerő vallomásait, hogy "gazemberek voltunk".

Ehelyett 2018-ban készülnek megismételni ugyanezt, ami ide vezetett. A nép azt hiszi a kollaboráns ellenzéknek köszönhetően, hogy egy demokráciában él, ahol leválthatók a hatalmon levők, és van értelme bármilyen szavazáson részt venni. A kollaboránsok ott bojkottot hirdetnek a népszavazás ellen, ahol nem múlik rajta semmi pénz. De ahol pénz múlik azon, hogy legitimálják a rendszert, ott a bojkott ellenségei. Ők is a kopaszokkal vannak.

Mindenki beletörődött, hogy amíg él, Orbán uralkodik. Senki nem emlékszik arra, hogy az a hatalom, amely a nép ellenében kormányoz, a nép által megdönthető. Ettől kezdve minden szó csak súlytalanabbá tesz mindent. Megalázó a helyzet. Beköszöntött a konszolidált fasiszta rendszer. A mű kész, az alkotó pihen, meccsekre jár. A kötcsei demokrácia forog tovább.

Ennek fényében még visszataszítóbb a Facebookon zajló ostoba fecsegés és üres értelmiségi okoskodás, egymás vállon veregetése. Még a valamennyire ellenállók hősködése is szánalmas lesz. Nincs kiút, csak a bojkott, a passzív ellenállás, a rendszerrel való passzív, de nyílt konfrontáció.

Aki lejjebb teszi a mércét, mint ennek a bűnszervezetnek a felszámolása, az államcsínnyel létrehozott rendszer megdöntése, Orbán és társai azonnali letartóztatása, törvényes felelősségre vonása és anyagi elszámoltatása, az mind velük van.
Bartus László
Bartus László

Szerző
További Hírek és vélemények

Bartus László: Öt boldogtalan nap
Bartus László: Öt boldogtalan nap

Szerző Bartus László December 01, 2016

Öt nap múlva szakszerűen összecsomagolták, veszekedtek fölötte, hogy kinek a hibája, egy probléma volt csupán ott a kövön, nem egy elhunyt ember. Hiába várt, elment üres kézzel.

Tovább

Markó Beáta: Adni jó
Markó Beáta: Adni jó

Szerző Markó Beáta December 01, 2016

Az utalvány kizárólag a kormányzó egyik közeli emberének élelmiszerüzlet-hálózatában vásárolható le, így nemcsak a nyugdíjasoknak ad, hanem saját oligarchájának is.

Tovább

Magyarország legyen a fasiszta magyaroké
Magyarország legyen a fasiszta magyaroké

Szerző Amerikai Népszava November 29, 2016

Az ő óhajuk az, hogy Magyarország legyen csak a fasiszta magyaroké. A magyar fasiszták majd megmondják, ki miben hihet, mibe öltözködhet, kit szerethet, kinek van joga, kinek nincs, ki mit olvashat, ki mit gondolhat, ki mit mondhat, ki mire szavazhat.

Tovább