Bartus László: Pszichopaták irányítják a világot


Szerző Bartus László December 07, 2016

Bartus László: Pszichopaták irányítják a világot

 

 

A legutóbbi washingtoni eset rávilágított az összeesküvés-elméletek és a dezinformációs hálózatok veszélyeire, amelyeket felerősít a közösségi média és tudatosan terjesztenek internetes blogok. Egy férfi fegyverrel ment egy pizzériába, hogy leleplezze az ott működtetett pedofil hálózatot, amelyet az egyik konspirációs teória szerint maga Hillary Clinton irányít. A konteó szerint a pizzéria pincéjében erőszakolják meg a gyerekeket.

Hiába vitte körbe a tulajdonos a pizzériában a korábban ott tüntető konteó-hívőket, és mutatta meg, hogy a pizzéria alatt nincs pince. Egy konspirációs teóriában hívő embert az sem győz meg, amit a két szemével lát, a két fülével hall, mert a konspiráció azért konspiráció, mert titkos, és azért titkos, hogy a pincét ne lehessen látni. Akkor is van pince, ha nincs. Ám a veszély nagyobb annál, minthogy bekattannak elmebetegek és elmennek gyilkolni, bár ennek veszélyét sem lehet lebecsülni.

 

 

Az összeesküvés-elméletek nemcsak egyéni veszélyt jelentenek, mert egész országok politikai vezetése működhet összeesküvés-elméletek alapján, erre legjobb példa éppen Magyarország, ahogy azt látni fogjuk. De Amerikában is most választottak meg egy szélsőséges demagógot a fentiekhez hasonló összeesküvés-elméletek alapján, aki maga is ilyen konspirációs teóriák alapján alakítja ki a véleményét.

A kettő veszély néha összeér: a Planned Parenthood amerikai nonprofit szervezetről keringő összeesküvés-elméletek és dezinformációs híroldalak hatására egy férfi 2015 novemberében Colorado Springsben bement a helyi klinikára és három embert, köztük egy rendőrt, agyonlőtt, kilencet megsebesített. Akkor nem győztek elhatárolódni tőle azok, akik egyébként napi szinten terjesztik azokat a hazugságokat, amelyek hatására ölt a gyilkos.

Majd ugyanez az abortusszal kapcsolatos hazugság az amerikai elnökjelölti vitában is elhangzott, amire Clinton sajnálatosan csak annyit mondott, hogy ilyen hülyeség soha nem jutna az eszébe és a konteóban szereplő hazugságot soha nem támogatná, ám jobban ki kellett volna ezt fejtenie, mert Trump megválasztásában ez a konteó komoly szerepet játszott. Még republikánus szenátorok is visszhangozták, s bedőltek a hazug dezinformációs oldalak összeesküvés-elméleteinek.

A washingtoni férfi nemcsak vitte a pisztolyát, hanem lőtt is vele, és a szerencsének köszönhető, hogy nem hajtott végre mészárlást a pizzériában. Maga a konteó tipikus őrültség, a kialakulása is az, de nem lehet lebecsülni, mert tömegesen hisznek benne. A Wikileaks által nyilvánosságra hozott e-mailek alapján valaki azt állította, hogy egy világméretű gyermekrabszolga-hálózatot lepleztek le, amelyben Hillary Clinton is érintett. A Comet Ping Pong pizzéria tulajdonosa egy James Alefantis nevű ember, aki Obamának és Clintonnak is adományozott pénzeket, és e minőségében megjelent a kiszivárogtatott levelekben is. A konteó úgy jött létre, hogy feltételezték, a "pizza" szó egy jelszó, valójában nem pizzát, hanem gyereket jelent. Az emailek így nem pizzáról, hanem gyerekekről szóltak. A döntő bizonyítékok egyike pedig az, hogy James Alefantis neve emlékeztet a francia “szeretem a gyerekeket” kifejezésre.

Ebből majdnem vérengzés lett, és ehhez hasonló ostoba összeesküvés-elméletek (amelyeket részben a törvénytelen hekkelésekből és Wikileaks szivárogtatásokból raknak össze) nagy szerepet játszott abban, hogy Trump lett az Egyesült Államok elnöke. Nem véletlen, hogy a pizza konteót is egy Trump támogató oldal indította el. Clinton ellen megszámlálhatatlan hasonló konteós hazugságot terjesztettek, amelyeket tömegesen hittek el. A Facebook és a Twitter ezeknek a hazug dezinformációknak a melegágya, ahogy a választások után ez sok helyen elhangzott. 

A közösségi média nem véletlenül mosódik össze a mainstream sajtóval. A konteó hívők szerint az egész mainstream médiát összeesküvés irányítja, amelynek lényege, hogy az igazi információktól (amelyek maguk az összeesküvés-elméletek) elzárják a népet. A politikai korrektség elleni támadásnak is ez az alapja, mert a politikai korrektséget is összeesküvésnek tekintik. Nem véletlen, hogy Trump támadja az igazi, ellenőrzött tényeket közlő sajtót, mert az nem terjeszti a konteókat. Trump gyakorlatilag a Twitter üzeneteivel kommunikál a világgal, éppen ezért. Mindez kifejezi, hogy maga is a konspirációs tóriák fogyasztója, hívője és gyártója (lásd: hárommillió illegális szavazó), s ez már elvezet a világ szélsőjobbra tolódásának és fasizálódásának okaihoz.

Ennek lényege, hogy a liberalizmus egészét összeesküvésként mutatják be, az "elit" az összeesküvő, az őket kiszolgáló médiával. Orbán Viktor például ebben a felfogásban él, és ez alapján irányítja Magyarországot. Ha sorra vesszük, a NER egésze, oka és célja a különféle összeesküvések legyőzése. A pénzügyi háttérhatalom (IMF) elleni harccal indult, de Brüsszel maga is összeesküvés, a menekülthullám összeesküvés eredménye, Soros György civil támogatásai egy összeesküvés részei, stb.. Orbánt a Tanú és a Mein Kampf nélkül megérteni nem lehet.

Az egyéni elmebetegeken kívül az egész világra leselkedő veszély, hogy országokat is konspirációs teóriák alapján irányítanak, és ezekre hivatkozva, ezekre tekintettel van létjogosultsága a liberális demokráciák felszámolásának, hiszen az egész demokrácia egy konspiráció. Méghozzá konspiráció a nép, a nemzet, a vallás ellen. Emlékeztetnék arra, hogy a konspirációs elméletek és a dezinformációk a nácik eszköztárából valók. Az egyik legismertebb konteó, a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei alapján 6 millió zsidót öltek meg a holokausztban. Hitler a Mein Kampfot más konteók mellett ennek alapján írta és hivatkozott is rá. 

Az összeesküvés-elméletek jelentős részét titkosszolgálatok állítják elő, ebben nagy hagyományai vannak az orosz titkosszolgálatoknak, a Cion bölcseinek jegyzőkönyvei is a cári titkosszolgálat "munkája". Ezzel akarták II. Miklós cárt a liberalizmus káros voltáról meggyőzni. Már akkor is a liberalizmus volt a célpont. A holokauszt lett a vége. Az összeesküvés-elméletek jelentős részét ma is titkosszolgálatok, volt ügynökök állítják elő, illetve volt ügynökök terjesztik, mert a konspiráció a titkosszolgálatok autentikus gondolkodásmódja. Ezért dolgoznak például nagy amerikai tanácsadó cégeknél volt CIA tisztek, az oroszoknál az egész országot egy volt KGB tiszt irányítja. A különféle kormányoknak tanácsadást végző cégek mind így gondolkodnak és ilyen sémák alapján adnak tanácsokat.

Az összeesküvés-elméleteknek vannak gyártói és fogyasztói. Most azokat hagyjuk figyelmen kívül, akik üzleti alapon gyártanak konteókat és dollármilliókat keresnek rajtuk. Ezek sem veszélytelenek. Az igazán veszélyesek azonban azok, akik tudják, hogy hazudnak, esetleg sejtik, hogy a fele sem igaz, de valamilyen ügyet szolgálnak, esetleg egy pszichopata főnököt szolgálnak ki, és a jó cél érdekében használják ezt az eszközt. Ezek durvább változata a személyiség nélküli pszichopata, aki el is hiszi ezt.

Egy összeesküvés-elméletekben hívő pszichopata vezető mellett mindig van egy súlyos személyiségzavarban szenvedő másik pszichopata, aki szállítja neki ezeket az összeesküvés-elméleteket. A konteó-hívő vezető olyan, mint egy drogfüggő, állandó utánpótlásra szorul, be kell adni neki a napi dózist, különben elvonási tünetei vannak, és bizonytalanságérzés gyötri. A konspirációs teóriák kiegészítik és pótolják a tudást, a valódi és megbízható információkat, a tényekből levonható korrekt következtetéseket és döntéseket. Mindig kell valami, ami igazolja a prekoncepciót. A pszichopata vezető rendkívül hálás azoknak, akik ezt a szükségletét kielégítik, és ezzel megadják a hamis biztonságérzetét.

Trump nem véletlenül ragaszkodik Steve Bannonhoz, a Breitbart című szélsőjobboldali uszító portál vezérigazgatójához, aki a dezinformáció, a manipuláció és a konspirációs teóriák nagymestere. Amerikában ez a pszichopata páros irányítja majd az országot: a vezető és a dózisok adagolója. Putyin mellett ezt a szerepet tölti Vlagyiszlav Szurkov tölti be, Orbán mellett ez Habony lehet. Ezek az emberek szélsőjobboldali műveket és módszereket használnak, és konspirációs elméletek alapján adnak tanácsokat.

Mivel lassan mindenhol ilyen pszichopaták kerülnek hatalomra, a konspirációs teóriák által indukált tanácsok működni kezdenek. Bannon már terjeszkedni akar, a Breitbart európai kiadására készül, és a konteókra épülő antiliberális és antidemokratikus elvek és rendszerek exportjára készül. Már régen nincs szó a demokrácia exportjáról, itt nagy erőkkel a fasiszta rendszerek létrehozása és exportálása zajlik. A pszichopata diktátorok mindegyike konteó-hívő, mert így érti meg a világot, és a skizofrén paranoia találkozik az összeesküvés-elméletekkel. A populista demagógia pedig a konteókra épül. Ezt hallgatják Magyarországon minden pénteken a rádióban és minden nyáron Tusnádfürdőn. Így áll össze a fasiszta diktatúrák eszköztára. 

Megfigyelhető, hogy a dezinformációk és konspirációs teóriák mögött gyakran jelennek meg egyházak és vallások. Nemcsak a kereszténység, mert az iszlám radikálisok és az ISIS mögött is konspirációs teóriák állnak az iszlámon kívüli világról. A keresztény összeesküvés-elméletek majdnem kétezer évre nyúlnak vissza, az antiszemitizmus alapjait Európában ezek vetették meg. A keresztény felfogásban erősíti a konspirációs teóriákba vetett hitet a dichotomikus világkép, Isten és a Sátán harca. Két világrend harcol egymással, ahol mindenki valamelyik természetfölötti összeesküvés része. A konteókban olyanok hisznek, akik maguk is így gondolkodnak, így képzelik a világot, maguk is összeesküvéseket szőnek, akik ügynököket alkalmaznak, és ezt feltételezik másokról is. A Vatikán az évszázadok során így működött, a jezsuita rend maga is egy összeesküvés. Azért, mert az ideológiai ellenfeleikről ezt feltételezték.

Akik az embert nem tekintik önálló akarattal rendelkező lénynek, hanem vagy Isten vagy az ördög szolgájának, aki öntudatlanul vagy egyik vagy másik szellemi lény akaratát hajtja végre, azok a rajtuk kívülállókat csak az ördög bábjának és eszközének tekintik. A világösszeesküvést pedig maga az ördög irányítja. Ezért sok esetben hívők a konteók legnagyobb rajongói. A szabadkőműveseket, a zsidókat, az illuminátusokat és a liberálisokat is az ördög végrehajtójának tekintik, gyakran használják rájuk a "Sátán zsinagógája" elnevezést. Az elmebeteg konteókat még a Jelenések Könyvével is összekapcsolják.

Ebből következik a skizofrén paranoiás és konteó-hívő diktátorok elhívástudata, amely szerint őket Isten választotta ki és használja ezek ellen. Ez történik most Amerikában is, ahol a liberális elveket felrúgó konteó-függő Trump győzelmét Istennek tulajdonítják, és ehhez a maguk részéről minden támogatást meg is adtak. Nemcsak szavazataikkal, hanem a dezinformációk, a hazugságok, a washingtonihoz hasonló és még durvább konspirációs elméletek terjesztésével. Trumppal most elhitetik, hogy Isten választottja, aki az ördög ellen harcol és a liberális világ-összeesküvést kell legyőznie.

Orbán Viktorral is elhitette Balog Zoltán, hogy Isten őt kiválasztotta arra, hogy magyar miniszterelnök legyen, de ne csak Magyarországot, hanem egész Európát változtassa meg a konspirációs elméletekből fakadó antiliberális és antidemokratikus rendszerével. Orbán ezt elhitte, annak ellenére, hogy ez ellentétes a Bibliával. De ezért kell például Magyarországnak elszenvednie Balog pátert, egy semmihez nem értő idiótát a legfőbb csúcsminisztérium élén, akinek keze alatt rohad szét az egészségügy és az oktatás. A magyarok ezt Balog hamis próféciájának köszönhetik. Pedig Isten kiválasztását akkor lehetne egyáltalán komolyan venni, ha Orbán ezért semmit nem tett volna, de legalább lehetőséget adna például egyenlő és szabad választásokra. Így ez nevetséges. 

A Biblia szerint az egyház feladata kizárólag az evangélium hirdetése. Nem avatkozhat a világba, nem foglalhatja el, és nem használhatja az államot. Jézus megmondta, hogy nem szaggathatják a világban az állam erejével a konkolyt, kizárólag csak a jó magot vethetik, amelyből búza lesz, és amely együtt nő a konkollyal. A Biblia nem konteókról beszél, amelyeket az egyháznak másik konspirációval kell legyőznie. A liberalizmus a Biblia szellemében védi mind a búza, mind a konkoly jogait, hogy elejét vegye ennek a konspirációs teóriákon nyugvó kölcsönös ellenségeskedésnek és kultúrharcnak.

A liberalizmus a hatalmi ágak megosztásával, a fékek és ellensúlyok rendszerével, az egyéni jogok elsődlegességével véd az összeesküvés-elméletekre épülő kormányzás veszélyétől. Ez az egyetlen biztosíték, hogy ne kreáljanak bűnbakokat, ne konspirációs teóriákban higyjenek, ne ezek alapján üldözzenek bárkit, vagy indítsanak háborúkat, hanem ellenőrzött tények alapján vezessenek az országok vezetői. A liberalizmus és a bibliai kereszténység teljes összhangban áll társadalmi kérdések tekintetében. Ezekkel szemben áll a szélsőjobboldal, a dezinformációra, hazugságokra és bűnbakképzésre alapuló összeesküvés-elméletek terjesztésével. Ez náci és fasiszta ideológia. Akik erre az oldalra állnak, a rossz oldalán vannak, s a világ pusztulását készítik elő. Nevezzék akármilyen kereszténynek magukat.

A világ még nem veszett el. Az átmenet idejét éljük. Még megmenthető a szabadság és a józan észre épülő világ. De ha a liberálisok elhiszik a konteó-hívők, antiliberális hazugságokat terjesztő szélsőjobboldaliak hazugságait, ha meghasonulnak a liberális demokraták, és nem védik meg a felvilágosodást, akkor a pszichopaták felgyújtják megint a világot.
Bartus László
Bartus László

SzerzőSzóljon hozzá!

A hozzászólás csak moderáció után jelenik meg.


További Hírek és vélemények

Bartus László: Trump veje lesz az Antikrisztus?
Bartus László: Trump veje lesz az Antikrisztus?

Szerző Bartus László January 16, 2017 8 Hozzászólás

Mi más lenne az abszurd világhoz méltóbb, minthogy a magát legnagyobb kereszténynek tartó evangéliumi mozgalom lenne az Antikrisztus legnagyobb támogatója? S mi más lenne a keskeny út, ha nem a liberalizmus védelme, amit a kereszténység legnagyobb ellenségének tartanak?

Tovább

Pozsár László: A megtagadott reformáció
Pozsár László: A megtagadott reformáció

Szerző Pozsár László January 15, 2017 8 Hozzászólás

A protestantizmus nem vallja és soha nem is vallotta a Római Katolikus Egyházat egyetemesnek, és nem is vallotta soha önmagát a Római Katolikus Egyház részének. Legalábbis Balog Zoltánt megelőzően nem.

Tovább

Bartus László: Orbánéknak a civilek a NER "zsidói"
Bartus László: Orbánéknak a civilek a NER "zsidói"

Szerző Bartus László January 14, 2017 11 Hozzászólás

Ezt az embert be kellene tenni Aleppóba víz és élelmiszer nélkül, mialatt orosz barátai bombáznak. Megnéznénk az útját a röszkei határig, és meghallgatnánk két hónapi várakozás után azokról a civil szervezetekről, akik egy pohár vizet adnak neki. 

Tovább