Hajmáskéren a menekültnek kéne "szamaritánusnak" lenni


Szerző Amerikai Népszava September 11, 2016

Hajmáskéren a menekültnek kéne "szamaritánusnak" lenni

 

Hajmáskéren hálaadó istentiszteletet tartottak azokért, akik a menekültektől védik a határt. A helyi református lelkész belegabalyodott az igemagyarázatba, hogy meg tudja indokolni, miért nem kell a bajba jutottakon segíteni. A lelkész atyafi jó érzékkel az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédet választotta a Lukács evangéliumából.

A samaritánus példázata alapján a következő eszmefuttatást vezette le: "A Bibliában az áll, hogy szeresd az Urat és felebarátodat, mint magadat. De, bár Istennek mindenki a gyermeke, nem mindenki a felebarátunk. Felebarátunk az, aki szolgálatot vállal értünk, segítséget nyújt és megvéd a rablóktól. Bikádi lelkész azt mondta, tudnunk kell, hogy olyanok érkeznek közénk, akik nem tekintenek bennünket felebarátnak, nem hozni, nem adni akarnak, hanem elvenni."

Csakhogy Jézus nem azt nevezte felebarátnak, aki segítségre szorul, hanem azt, aki segít. A pap, a lévita, aki nem segített a kifosztott és megvert emberen, mint Hajmáskér református lelkésze, a történet negatív szereplői. Az irgalmas szamaritánus, aki segített rajta, ő volt a bajba jutott ember felebarátja. Ez azt jelenti, hogy a hajmáskéri lelkésznek kellene felebarátnak és irgalmas szamaritánusnak lennie, de ő a rászorulótól várja el, hogy az ő felebarátja (segítője) legyen.

A magát "kereszténynek" nevező Orbán-rendszer hasonló logikával utasítja el Jézus Krisztust és az ő tanítását. A példázatban szereplő pap és lévita is azon az alapon utasítja el a segítségnyújtást, hogy a bántalmazott, magatehetetlen ember nem az ő felebarátja. Ezért is kérdezi meg a törvénytudó, ki a felebarát. Jézus azt kérdezi: "kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, a ki a rablók kezébe esett?" Az pedig mondta: "Az, a ki könyörült rajta". Mondta azért neki Jézus: "Eredj el, és te is akképpen cselekedjél."

Aki könyörül, az a felebarát. Nem az, akit bántalmaztak. Aki nem könyörül, nem felebarát, és ellene szegül Jézus parancsának. Az is különös, hogy a hajmáskéri református lelkész szerint neki a menekült azért nem felebarátja, mert az "nem hozni, nem adni akar, hanem elvenni". A farizeusoknak az a keresztényi magatartás, ha annak adnak valamit, akitől kapnak. S hogy ne kelljen adni semmit, a rászorulóról kitalálják, hogy elvenni akar. Hajmáskéren a rablók által kifosztott és megvert embert azonosítják a rablóval.

A híradás tévesen alkalmazza a Hegyi Beszédet is, amikor azt mondja: arról, hogy a „fordítsd felé a másik orcádat is” jézusi tanításával mi lett, egyelőre nem kaptunk hírt. Jézus itt arról beszél, ha valaki megüti az egyik arcodat fordítsd felé a másik arcodat is, "és attól, a ki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se. Mindennek pedig, a ki tőled kér, adj; és attól, a ki elveszi a tiédet, ne kérd vissza." Ez a jézusi magatartás, ez a keresztény álláspont.

Ez azt jelenti, hogy ha a menekült megütne is az egyik orcánkon, akkor a másikat is oda kellene fordítani, és ha elvenne bármit, azt vissza sem szabadna kérni. Ez volna az a kereszténység, amit állítólag a hajmáskéri református lelkész képvisel. Ezt kellene kék plakátokon hirdetni.

De ebben az esetben nem történik arculcsapás a menekült részéről, ezt farizus módon feltételezik, hogy ne kelljen neki adni semmit. Arculcsapás a menekültet éri, ahogyan a határon őt fogadják. Méghozzá azok a határrendészek, akikért a magát "kereszténynek" nevező lelkész hálát ad.

Ha a jézusi tanítás krisztusi, akkor a református lelkész és az Orbán-rendszer magatartása antikrisztusi.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

Szerző
További Hírek és vélemények

Bartus László: Öt boldogtalan nap
Bartus László: Öt boldogtalan nap

Szerző Bartus László December 01, 2016

Öt nap múlva szakszerűen összecsomagolták, veszekedtek fölötte, hogy kinek a hibája, egy probléma volt csupán ott a kövön, nem egy elhunyt ember. Hiába várt, elment üres kézzel.

Tovább

Markó Beáta: Adni jó
Markó Beáta: Adni jó

Szerző Markó Beáta December 01, 2016

Az utalvány kizárólag a kormányzó egyik közeli emberének élelmiszerüzlet-hálózatában vásárolható le, így nemcsak a nyugdíjasoknak ad, hanem saját oligarchájának is.

Tovább

Magyarország legyen a fasiszta magyaroké
Magyarország legyen a fasiszta magyaroké

Szerző Amerikai Népszava November 29, 2016

Az ő óhajuk az, hogy Magyarország legyen csak a fasiszta magyaroké. A magyar fasiszták majd megmondják, ki miben hihet, mibe öltözködhet, kit szerethet, kinek van joga, kinek nincs, ki mit olvashat, ki mit gondolhat, ki mit mondhat, ki mire szavazhat.

Tovább