Kövér és a vallási házicérna


Szerző Amerikai Népszava September 25, 2016

Kövér és a vallási házicérna

 

Azt régóta tudjuk, hogy Kövér Lászlót nem a tudományos akadémia fogja eltemetni, igazából nem is értjük, hogyan kerülhetett az MSZMP Társadalomtudományi Intézetébe, ahol sok okos ember dolgozott. Hacsak nem a kommunista ősök szochazás protekciója működött újra. Ekkora mentális romlás és zuhanás ugyanis nincs.

Kövér sok okosat mondott már, amitől kutyák tucatjai fordultak fel faluhelyeken, de most azt is megérthettük, hogy fogalma nincs se a liberalizmusról, se a kereszténységről, se a vallás és az állam viszonyáról. A Magyar Időknek adott interjújában azzal riogat, hogy a muszlim menekültek nem akarnak integrálódni, mert ha a vallási törvényük ütközik az állami törvényekkel, akkor ők a vallásuknak engedelmeskednek, nem az államnak.

Kövér, ez a kommunista keresztény észlény, nem tudja, hogy ez minden vallás alapvető parancsa. A kereszténység igazi mártírjai azét haltak meg, mert nem engedelmeskedtek a hitükkel ellentétes állami törvényeknek. De már Dániel prófétát is azért vetették az oroszlánok elé, mert nem engedelmeskedett a király parancsának, amely ütközött a hitével. Jézus Krisztust azért feszítették keresztre, mert a vád szerint "ha valaki magát királylyá teszi, ellene mond a császárnak".

Inkább kell engedelmeskedni az Istennek, mint az embereknek, mondja a Biblia. Ha az állami és az isteni parancs ellentétbe kerül, az isteni parancsot kell választani. Kövér ezt nem tudja, úgy próbálja beállítani, mintha ez csak a muszlimokkal lenne így. De ez a kereszténység tanítása is. Kövér és bűnöző társai az ilyen igazságokat mindig szituatív módon kezelik: ha ellenzékben lennének, nagy pofával hivatkozna arra, hogy ő "keresztényként" az isteni parancsolatnak engedelmeskedik inkább.

De most jön a lényeg. Ez az őskommunista tulok nem tudja azt, hogy a liberalizmusnak pont az a lényege, hogy ezt az ellentétet megszüntesse. Olyan lelkiismereti és vallási szabadságot ad, hogy a hívő ember ne kerüljön szembe az állam törvényeivel, az állam ne csináljon bűnelkövetőt belőle, ha saját hite szerint cselekszik.

A liberalizmus egyik alaptétele a jog előtti egyenlőség és a felekezeti egyenjogúság, az ideológiailag és világnézetileg semleges állam, hogy egyetlen állami ideológia vagy egy vallás se élvezzen előnyöket, hogy az ellentét ne csak velük szemben szűnjön meg, hanem minden vallással, minden világnézettel szemben. Ez a békés és szabad élet feltétele. A liberalizmus véd meg attól, hogy az állam üldözzön bárkit, vagy valaki kénytelen legyen az állami törvényekkel szembefordulni.

Ebből az következik, hogy ha egy muszlim vagy bármilyen vallású ember szembekerül az állam törvényeivel a hite miatt, akkor nem a hitéhez ragaszkodó ember a hibás, hanem az állam, amely konfrontációra készteti bármely hit, vallás vagy világnézet képviselőit a saját törvényeivel. Ezt nevezik vallásüldözésnek.

Az emberminisztérium keretein belül most alakult egy hülyék gyülekezete a keresztényvédelemre, akiknek éppen olyan keresztényeket kellene megvédeniük, akiket olyan barmok üldöznek az állam erejével, mint Kövér. Csak ő a muszlimokat üldözné, és ezt nevezi kereszténységnek.

A klerikálfasiszták és hitetlen fasiszták által kriminalizált és agyongyalázott liberalizmus csak a büntetőtörvénykönyvvel vonja meg a határt a vallásoknak. Aki bűncselekményt követ el, s azzal más szabadságát sérti, az ellen jogosan lép fel az állam. Ezt leszámítva egyetlen hitnek és vallásnak sem kell ellentétbe kerülnie az állam törvényeivel.

Magyarországon a legfontosabb feladat a felvilágosítás. A szabadsághoz először a butaságot kellene felszámolni, mert bármiben fogadnánk, hogy a magyar emberek többségének fogalma sincs erről, és azt hiszi, hogy Kövér valami okosat mond. A buta embereket lehet becsapni a legprimitívebb propagandával is.

Ahol butaság van, ott szolgaság van.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

Szerző
További Hírek és vélemények

Bartus László: Öt boldogtalan nap
Bartus László: Öt boldogtalan nap

Szerző Bartus László December 01, 2016

Öt nap múlva szakszerűen összecsomagolták, veszekedtek fölötte, hogy kinek a hibája, egy probléma volt csupán ott a kövön, nem egy elhunyt ember. Hiába várt, elment üres kézzel.

Tovább

Markó Beáta: Adni jó
Markó Beáta: Adni jó

Szerző Markó Beáta December 01, 2016

Az utalvány kizárólag a kormányzó egyik közeli emberének élelmiszerüzlet-hálózatában vásárolható le, így nemcsak a nyugdíjasoknak ad, hanem saját oligarchájának is.

Tovább

Magyarország legyen a fasiszta magyaroké
Magyarország legyen a fasiszta magyaroké

Szerző Amerikai Népszava November 29, 2016

Az ő óhajuk az, hogy Magyarország legyen csak a fasiszta magyaroké. A magyar fasiszták majd megmondják, ki miben hihet, mibe öltözködhet, kit szerethet, kinek van joga, kinek nincs, ki mit olvashat, ki mit gondolhat, ki mit mondhat, ki mire szavazhat.

Tovább