Kozma "atya" legyilkolná a menekülteket


Szerző Amerikai Népszava September 21, 2016

Kozma "atya" legyilkolná a menekülteket

 

Kozma Imre is bekapcsolódott a gyűlöletkampányba, az M1 propagandatelevízió műsorában közölte, hogy október 2-án "nemmel" szavaz. Az Orbán-rezsim hivatalos civil segélyszervezete, amely a rezsim pénzében dúskál, de a nyomorultakon való segítést másokra hagyja, a máltai "szeretetszolgálat" vezetője azt mondta, hogy ne segítsen Magyarország a menekülteken.

Kozma a tízparancsolatot megsértve azt hazudta, hogy a "bevándorlókat" Európába "hívták". Ezzel szemben a valóság az, hogy a szíriai háborúból menekültek előtt nem zárta be a kapuit Európa, hogy gyermekek és családok életét megmentse. Kozma, mint egy "szeretetszolgálat" vezetője, ezt nem helyesli. Igaz, nem azért kapja a pénzét a rezsimtől, hogy ilyenekkel egyetértsen.

 

 

Kozma szerint "az EU nem lesz képes kezelni a bevándorlási hullámot", mégpedig azért, "mert Európa szekuláris lett, és lemondott a keresztény értékrendről". Kozmának igaza van, az ő egyháza, amikor nem volt szekuláris Európa, hanem az ő értékrendjük uralkodott, megoldotta az ilyen problémákat: egyszerűen legyilkolta a muszlimokat.

A "keresztény Európa", Kozma katolikus Európája, totális diktatúra volt, amely nem csupán az Európába érkező muszlimokat (plusz a zsidókat, plusz a Bibliában hívőket, plusz a katolikus dogmákat elutasítókat) gyilkolta le, hanem helybe ment muszlimokat ölni. Az akkori katolikus pápa keresztes hadjáratokat hirdetett, gyilkosoknak amnesztiát és bűnbocsánatot adott, földeket és nőket ígért, ha elmennek gyilkolni a Szentföldre.

Nem lehet másképp értelmezni Kozma szavait, amikor az egykori "kereszténynek" mondott felfogást javasolja a menekülthullám kezelésére, minthogy a menekültek legyilkolásaként. Az ő "keresztény Európája" így oldotta meg az efféle problémákat. Ez az a "szeretet" és "szolgálat", amit ők képviselnek.

Igazából nemcsak a menekültek vannak életveszélyben, ha Kozmán múlna. Szerinte "a szekuláris ember úgy gondolja, hogy az értékeket ő maga határozhatja meg", amit ő nem helyesel. A "keresztény Európát" hirdető Kozma véget vetne ennek az állapotnak, és ő meg az egyháza mondaná meg, milyen értéket köteles választani mindenki. Az övékét. Ennek a végét már láttuk. Lángoltak Európában a máglyák.

A katolikus totális "keresztény" államok gyilkolásának a felvilágosodás vetett véget, amikor a szekularizáció gátat vetett a Kozma-féle "keresztények" öldöklésének. Ekkor a Bibliával összhangban mindenki szabad döntésére bízták az Istenhez való tényleges megtérést, nem állami erővel kényszerítettek belső változás nélkül mindenkit vallásos képmutatásra.

A szekularizációnak köszönhető, hogy még élnek a Bibliában hívő keresztények, akiket Kozma egyháza régen máglyán égetett volna el az ő magasztos értékeik nevében. Ha a felvilágosodásnak, a liberális demokráciának vége lesz, akkor ezek az értéket hirdető pénzimádó gazemberek üldözni fognak mindenkit, aki nem ájtatoskodik velük és nem engedelmeskedik egy bálványimádó vallás papjainak.

Kozma hazudik akkor is, amikor azt mondja, hogy a szabadság csak azt jelenti, hogy mindenki maga eldöntheti az értékeket, ami szerinte tűrhetetlen. De ez szabad döntést is jelent, ami előfeltétele az igazi hitnek és az Istenhez való megtérésnek. Az egyház dolga az lenne, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy mindenki szabadon választhassa az Istent. De ők egy képmutatást erőltetnek mindenkire állami erővel.

Kozma az eredeti autentikus katolikus állsápontot képviseli, amely értelemszerűen ellentmond a katolikus egyház első keresztény pápájának tanításaival. Mindez nem okoz problémát neki, mert a keresztény pápát ők eretneknek tartják a katolicizmus trónján. Ha majd nagyon útban lesz, jó szokásuknak megfelelően megölik majd, Isten és a katolikus egyház örök értékei nevében.
Amerikai Népszava
Amerikai Népszava

Szerző
További Blog / Cikkek

Bartus László: Gál J. irdatlan hazugságözöne
Bartus László: Gál J. irdatlan hazugságözöne

Szerző Bartus László October 22, 2016

A Népszava vége Gál J. hazudozásaiból tisztán látható és biztonsággal megjósolható. Németh Pétert kirúgják, az öreg népszavásokat menesztik, a lap jó öreg szellemiségét szétverik, kalandorok martaléka lesz, majd Orbán utasítására megszüntetik.

Tovább

Trump újra vesztett, nem fogadja el a választás eredményét
Trump újra vesztett, nem fogadja el a választás eredményét

Szerző Amerikai Népszava October 20, 2016

Mindez Trump és a hozzá hasonlók személyiségéből következik, akik azt hiszik, hogy a pénzükkel, a hatalmukkal mindent megtehetnek, mindenen, mindenkin áttaposhatnak, minden ember csupán eszköz a személyes hatalmi mániájuk kiélésére.

Tovább

Jön a fasiszták örök álma: erős haderő
Jön a fasiszták örök álma: erős haderő

Szerző Amerikai Népszava October 17, 2016

A civil lakosság militáns nevelése ideológiai célokat szolgál, tovább uszít a menekültek ellen, még inkább kriminalizálva és dehumanizálva őket. Az ilyen hazafias nevelés a hazát azonosítja a rendszerrel. A haza ellensége lesz mindenki, aki a rendszert és a kormányzatot elveti.

Tovább