Dollártízmilliárdos büntetéssel tudatosítanák a magyarokban, mi történt a Horthy-rendszerben

Közzétéve January 18, 2019, 12:37 am
17 mins

Magyarország népe közönnyel nézi, ahogy Orbán újraépíti a Horthy-rendszert. Ugyanolyan közönnyel, mint ahogy az elhurcolt zsidók menetét nézte a függönyök és lehúzott redőnyök mögül. Azóta sem tudatosult a magyarokban, hogy mi volt a Horthy-rendszer. Nem fogták fel, hogy mi történt. Nem gondoltak bele, hogy annak a rendszernek az ideológiája alapján lemészároltattak félmillió embert. Akik a szomszédaik voltak. Akkor sem tettek semmit, most sem tesznek semmit.

Az amerikai Fellebbviteli Bíróság által most befogadott perben Magyarországnak több tízmilliárd dollárt kell majd fizetnie a népirtásban való részvételért. A felperesek ügyvédje azt reméli, hogy ha más nem, akkor ez a bődületes anyagi kártérítés szembesíti a magyarokat azzal, hogy mi a Horthy-rendszer, és tudatosítja bennük, mi történt a Horthy-rendszerben.

Annál is inkább, mert a per és az Orbán által feltámasztott horthyzmus között szoros kapcsolat van. Ez derül ki Ara-Kovács Attila “Hazudni rendületlenül” című írásából, amelyben azt írja, hogy “Talán mégsem olyannyira kifizetődő a Soros-ozás s talán mégiscsak túl költséges Horthy-örökösnek lenni”. Magyarországról elszármazott, zömében amerikai, kanadai és ausztrál, valamint izraeli, s néhány magyarországi személy csoportos pert indított Magyarország és a MÁV ellen, rokonaik és a személyesen ellenük a Horthy-rendszerben elkövetett bűnökért. Félmillió magyar zsidó vesztette életét különböző haláltáborokban, elsősorban Auschwitzban. A népirtásban tevékenyen részt vett a magyar állam, a csendőrség, a köztisztviselők és a Magyar Államvasutak. Nélkülük ezt a mészárlást nem lehetett volna végrehajtani.

Ara-Kovács Attila szerint a magyar állam és a MÁV ellen indított pernek, valamint a per amerikai befogadásának köze van ahhoz, hogy Orbán Viktor újraépíti a Horthy-rendszert, amely a népirtást előkészítette, a vidéki magyar zsidóságot gettókba gyűjtötte, kegyetlenül bevagonírozta, és a biztos halálba küldte. Vagyonukat elkobozta, elrabolta, és pontosan tudta, hogy azokat a tulajdonosok már soha nem fogják keresni. Ara-Kovács Attila szerint “mára az a feltételezés, hogy a per és a magyar kormány szélsőjobbra tolódása között van valamilyen összefüggés, bizonyossággá vált. Míg a csoport perigényét korábban egy chicagói bíróság elutasította, arra hivatkozva, hogy az 1947-ben megkötött párizsi békeszerződés kizár egy efféle követelést a magyar állammal szemben, addig ezt a döntést most az amerikai Fellebbviteli Bíróság – a Legfelsőbb Bíróság mellett a másik legfőbb jogi fórum – megsemmisítette. Amint a kereset végigfut és végleges döntés születik, a magyar kormánynak és a MÁV-nak súlyos tízmilliárdokat kell majd fizetnie, természetesen dollárban, nem csak a gyilkosságok és kínzások, de az elkobzott vagyonok miatt is.”

Ez azt jelenti, hogy mind a kereset, mind a kereset elfogadása összefügg azzal, hogy Orbán újjáéleszti a gyilkos Horthy-rendszert. Ezt az iszonyatos összeget a magyar államnak azért is kell kifizetnie, mert a szembenézés és a megtisztulás helyett Magyarországon újraépítik a Horthy-rendszert. A magyarok elfelejtették, mi volt a Horthy-rendszer. A papok, az urak világa, az Amerikába kitántorgott másfél millió emberünk, a cselédség, a kirekesztés, a megkülönböztetés, az úri Magyarország hazug világa, a dzsentrik, a panamák, a korrupció, a politikai szabadság hiánya, a Népszava főszerkesztőjének és újságíróinak legyilkolása, a hivatalos állami politika szintjére emelt antiszemitizmus. A numerus clausus, a zsidótörvények, a galíciai zsidó menekültek üldözése, kegyetlen deportálása és lemészároltatása, majd a világ legszörnyűbb bűncselekménye, a holocaust.

A magyarok nem fogták fel, hogy a holokausztban mi történt. Félmillió magyar zsidót, ártatlan embereket, gyerekeket, nőket, öregeket, betegeket, fiatalokat, erős férfiakat a csendőrök összeszedték, megverték, megkínozták, a vagyonukat elvették, marhavagonokba tették őket, és gázkamrákba szállították. Kevés kivételtől eltekintve a magyar lakosság nem tett semmit ez ellen. Sokan boldogan vetették rá magukat az elrabolt zsidó vagyonokra, házakra, lakásokra, használati tárgyakra. Az antiszemita horthysta magyar hivatalnokok és csendőrök olyan gyors és alapos munkát végeztek, hogy az a német nácikat is meglepte. Nélkülük a Magyarországra bevonult német egységek nem lettek volna képesek ezt a gettósítást és deportálást ekkora méretekben végrehajtani.

Az ehhez szükséges gyűlöletet a Hothy-rendszer keresztény-nemzeti ideológiája, Prohászka Ottokár püspök és a korabeli egyházi sajtó penetráns antiszemita uszítása, a hazug szentistváni állameszme, a még hazugabb szentkorona-tan korbácsolta fel. A magyar keresztény identitás azóta is azt jelenti, hogy nem zsidó. Ezt építik újjá, s az Amerikában induló per felpereseinek ügyvédje azt mondta:

Bármire jutunk is, olyan kárpótlási összegnek kell lennie, amelyet megérez a magyar kormány és a magyar nép, nem lehet pusztán jelképes összeg. A cél nem Magyarország, vagy a MÁV csődbe juttatása, hanem az, hogy anyagi úton tudatosítsuk a kormányban és a népben, hogy mi történt, és így igazságot szolgáltassunk.

Döbbenetes szavak. A magyarokban az anyagiak útján próbálják meg tudatosítani, hogy mi történt, mert ennek híján képtelenek felfogni félmillió ártatlan ember iparszerű méretekben gázkamrákban történt kegyetlen lemészárlását. Azért kellett meghalniuk, mert zsidók, és nem keresztények. Ez volt a keresztényi szeretet.

Marc Zell, a felperesek ügyvédje – aki az Izrael határain kívül élő republikánus zsidók szervezetének vezetője – azt mondja, hogy az ítéletnek és az összeg nagyságának ütnie kell, fájnia kell, hogy a magyar állam és a magyar nép megérezze az ütést, hogy tudatosuljon bennük, mi történt. Hogy ez nem egy film. Nem egy sztori a kocsmában. Hanem maga a valóság. Iszonyat kínszenvedés, felmérhetetlen pusztítás, a világ legnagyobb kegyetlensége. Ezt nem értették meg a magyarok. Nem néztek szembe azzal, hogy “ezek mi voltunk, mi tettük, mi gyilkoltunk, mi küldtük őket a halálba. Gyerekeket, nőket, felnőtteket”. S ez nem elég, kezdik újra elölről, letagadják, ami történt. A gyilkosok nevében szobrot állítottak, hogy Horthy és a csendőrei ártatlanságát bizonyítsák. A gettőben kegyetlenkedő, a zsidókat a marhavagonba felrugdosó csendőrt, a Horthy-rendszer jelképét, Gábriel arkangyalnak ábrázolják. Ha van istenkáromlás, akkor ez az.

Amit letagadnak, azt újra el fogják követni. A Kossuth teret 1944-es állapotokra állították vissza. Most a Horthy-rendszer antiszemita emlékművét, tetején egy fenyegető koporsóval, állítják vissza a Vértanúk terére. Orbán Horthy örökösének és utódjának tekinti magát. Példaképei a Horthy által kinevezett volt miniszterelnökök. Tisztára mossák a Horthy-rendszert. Megidézik a Horthy-rendszer szellemiségét, démonait. Visszahívják őket ugyanoda, ugyanazon díszletek közé. Mágia zajlik az országban, a Gonosz megidézése.

Ebbe a visszaállított múltba kívánnak a per felperesei, a Horthy-rendszer áldozatai, a rokonaik, egy kijózanító üzenetet küldeni. Egy akkora mértékű anyagi kártérítéssel, amely tudatosítja a magyarokban, hogy mi történt. Felébreszti őket, hogy mi volt a Horthy-rendszer. Ha ekkora pénzt ki kell fizetni, ami megroggyantja Magyarországot, méghozzá jogosan, felmerül a kérdés, miért kell ennyit fizetni? Mi az, aminek ilyen nagy ára van. S ha szembenéznek azzal, mi történt, akkor rá kell döbbenniük, hogy ez nem nagy ár. Mert azt a veszteséget nem lehet pótolni, az megfizethetetlen. Ez a büntetés nem az áldozatoknak, hanem az elkövetők utódainak kell, hogy tanuljanak belőle. Az egyetlen elégtétel a bűnbánó szív, őszinte szembenézés és szívből jövő bocsánatkérés lenne, azzal a szent haraggal, hogy egy ilyen mocskos, hazug, elnyomó, antiszemita, álkeresztény, gyűlöletpropagandára épülő rendszert nem engednek még egyszer felépíteni. Mert ez tömeggyilkossá tette a magyar népet, és lealacsonyította a nácik bűntársává.

A németek ezt megtették, a magyarok nem. A németeket kritizálják, hogy nem elég “keresztények”, nem elég illiberálisok, értsd: nem elég fasiszták. Vétkesek közt cinkos, aki néma. A bűnöket a magyar nemzet követte el, ezért senki nem vonhatja ki magát alóla. Puskás öcsi a miénk, ő mi vagyunk? Akkor a puskatussal zsidó nőket verő keresztény csendőr is mi vagyunk. Megörököltük apáinktól a kisujját, a magas vérnyomását, a természetét? Akkor megörököltük a be nem vallott, el nem ismert bűneiket is. Nem mosták le a magyar népről a gyalázatot? Akkor nekünk kell ezt megtennünk. A mi szégyenünk, hogy az áldozatoknak és hozzátartozóiknak egy ilyen perrel kell emlékeztetniük minket, hogy felfogjuk végre, mi történt. A pénz kell, hogy fájjon, ha már az emberi élet nem fáj.

Ahogy Ara-Kovács Attila írja, sem a kereset, sem a Fellebbviteli Bíróság döntése nem független a ténytől, hogy itt van egy újabb Horthy, egy újabb antiszemita, aki a liberális zsidó világ-összeesküvés ellen harcol. Újra a “nevető zsidót” teszi gigaposzterekre, buszmegállókba, amire a magyarok ráírják: “büdös zsidó”. Nem elég, hogy Orbán százmilliárdokat rabol el a magyar néptől, még gyűlöletre is uszítja őket, amiért dollárban kell majd több tízmilliárdot kifizetni. Mert a holokauszt áldozatainak vére az égbe kiált. Mert igazságot kell szolgáltatni, és ehelyett ez az ember újrakezdi ugyanazt.

Orbán nemcsak a Kossuth teret, hanem egész Európát az 1944-es állapotokra akarja visszaalakítani. Erről szól mostantól minden európai parlamenti választás. A májusi is. Ha nem sikerül elsőre, majd sikerül másodikra. Igazuk van a perlőknek: oda kell tolni a valóságot Orbán orra alá, és oda kell tenni az igazságot a magyar nép szemei elé. Most már nemcsak azért, hogy mi történt, hanem azért is, hogy mi történik.22 hozzászólás : Dollártízmilliárdos büntetéssel tudatosítanák a magyarokban, mi történt a Horthy-rendszerben

 1. Nyuszika

  January 18th, 2019

  Valószínűleg radikális baloldali létemre mocskos horthysta, náci bűnösnek leszek bélyegezve, de szerintem a Horthy rezsim ( és haszonélvezői, támogatoi, hívei ) a bűnösök, jogilag, politikailag, erkölcsileg felelősök.

  A kollektív bűnösség doktrinája viszont bonyolultabb ügy. Nem hiszek benne, s nem biztos hogy azok az erkölcsi ítélkezés megfellebezhetetlen bírái akik szerint pusztán születés miatt bűnösek égész nemzetiségi, vallási csoportok ( noha csakugyan, a főszerkesztő által gyakran előhozott keresztény dogmatika egy központi eleme a születéstől való bűnösség ).

  Ilyen erővel Nagy Blanka is felelős azért hogy hetven éve a feudál-fasiszta rezsim darutollas pribekjei százezreket szuronyvégnél fellöktek az Auschwitz-Birkenauba induló marhavagonokra, a Horthyk, Prohászkak, Wassok stb.-k uszításaert. De akár Ön is kedves Bartus úr, hiszen a kollektív bűnösség belyege elől hiába megy az óceán túlpartjara… A nagyszülei vérnyomásaval együtt örökölte ( bár a legtöbb tudományos vélemény szerint általánosságban a környezeti tényezők aránya sokkal számottevőbb az öröklötteknel még fizikai tulajdonságokat illetően is, nemhogy szellemiek esetében )… S akkor még nem is beszéltünk az akkori zsidó vezetők kollaborációjáról, ami alapján akár a mai Mazsihisz is felelős…

  A személyes kártérítésre persze minden joguk megvan a felpereseknek, de azt talán nem gondolják komolyan hogy kb. félmillió áldozat elrabolt javaiert kapnak tizennégyen kártérítést… ( számos fórum, egyezmény létezik a mind a személyes, mind a közösségeket érintő kollektív kártérítésre, a Mazsihisz is évtizedek óta részesedik úgynevezett örökjáradékban ) Persze a megadott linken hivatkozott konkrétumokkal szűk markuan bánó, meglehetősen manipulativ, provokatív írás ebben sem igen informál, szinte egy antiszemita hangulatkeltés is lehetne…

  Bartus úre pedig egy tőröl metszett náci logikáju szoveg, csak fordított előjellel. Félzsidóként jól ismerem mind a zsidó és nem-zsidó közeg sovinizmusat, kirekesztéset, gyűlölöm is mindkettőt, akkor is ha zsidók antiszemitanak ( a baloldali antiszemitizmus vádját amúgy imádom ) antiszemitak pedig zsidónak, “zsidó-berencnek” tekintenek.

  De sebaj fújja csak mindenki a magáét.

  Reply
  • Amanda

   January 21st, 2019

   Nyuszika, én értem, amit mondasz. Ezért nézzük meg, mi történt ebben a kérdésben 2010 és 2019 között.

   Orbán elindította a Horthy rendszer rehabilitációját. Ez Magyarországon hány embert zavart?

   Először is, definiáljuk a “zavar” igét az adott kontextusban. Mivel Horthy alatt Magyarország aktívan és lelkesen összegyűjtött és deportált több mint félmillió magyar állampolgárt, az a kijelentés, hogy “hát, ezt talán nem kéne”, nem értelmezhető úgy, hogy a restauráció zavarja az illetőt.

   Tehát sem az MSZP-t, sem a DK-t, sem az MTA-t nem zavarta. Az utóbbit azért említem, mert őket épp most számolja fel O1G. Nagyon helyes. Már előbb kellett volna.

   Dániel Pétert például zavarta. Lásd: fotó
   https://24.hu/belfold/2013/10/16/daniel-peter-megint-lehordta-wittner-mariat/

   Aztán valamennyire az MTVA székház előtt tüntetőket zavarta, és akik szolidaritásból kimentek hozzájuk.

   A kulcsszó a szolidaritás. Engem nem érintett a Horthy rendszer, ahogy nem érintett a tűzoltók-rendőrök nyugdíjazása és a melegek jogai sem, mégis éveken át az összes tüntetésen ott voltam velük. Aztán, amikor rájöttem, hogy nem sokat érnek, O1G háza köré próbáltam tüntetést szervezni, hogy addig játsszuk hangszórókból a Kisember, hát itt a vége dalt, amíg O1G megőrül. Ez sajnos az érdeklődás hiányában elmaradt.

   A többség maximum arra képes – már ha képes bármire -, hogy az őt közvetlenül érintő dolgok miatt tüntet. Lásd: netadó, rabszolgatörvény.

   Első ránézésre soha nem voltam egyetlen tüntetésen sem, ami közvetlenül engem érintett volna. Több tucat tüntetésről van szó. Az elsőn még tizenévesen, az első Fidesz kormány alatt, a Múzeum kert mellett voltam. Emlékszem rá, hogy Bauer Tamás beszélt.

   Mégsem igaz, hogy én hősiesen, másokért, szent elvek miatt tüntettem. Ez senkire sem igaz. Teréz anyára sem. Egyszerűen a diktatúra ellen tüntettem, ami mindenkit érint. “Ma téged, holnap engem”.

   A Horthy rendszer rehabilitációja ellen sem csak azért kell(ett volna) fellépni, mert “jajj, szegény zsidók”, hanem azért, mert aki ezt restaurálja, az diktatúrát épít. Ezt O1G-ről már az első kormánya alatt, tizenéves fejjel is fel lehetett fogni. A többségnek azóta sem sikerült. (Arra se jöttek rá, hogy O1G sose volt liberális, de ez most mellékes.)

   Ez az ország ennyit ért. Netadó. Rabszolgamunka. Ennyi.

   Szerintem is büntessék meg őket. És marhára nem érdekel, ki kapja a kártérítést a Horthy rendszer bűneiért. Felőlem el is égethetik a pénzt. Akkor is helyeslem.

   Én már 2012-ben is abban bíztam, hogy becsődöl az ország, és utána észhez tér. Merkel asszony ezt megakadályozta. Köszönjük neki.

   Remélem, az USA-nak több esze van.

   Reply
   • Nyuszika

    January 21st, 2019

    Amanda,

    ezekkel a sorokkal teljes szívből egyetértek. Az nyilvánvaló, hogy a magyar társadalom, s főleg az – elméletileg – mértékadó értelmiségi rétege édes keveset tett “az elmúltnyócévben” a fasizálódás megakadályozása érdekében.
    Akárcsak a múlt század első felében ( illetve napjainkban talán még annyit se, mint anno ). Ennek megvan mind a belső gazdasági, szociális, kulturális, no meg történelmi háttere, mind a külső geopolitikai. Utóbbit illetően csakugyan, Merkel asszonyságtól aligha lehet egyebet várni, hiszen ez a német gazdasági, politikai vezető rétegnek tökéletesen megfelel, ha a kelet-közép ( és részben a dél , lásd görög helyzet ) európai térség gazdaságilag megmarad Németország és a többi fejlett, úgynevezett európai centrum ország, félperifériális függelékének, amely keretében elsősorban az olcsó ( és jogfosztott ), alacsonyan képzett munkaerő csekélyke versenyelőnyével, a legalacsonyabb hozzáadott érték előállításával kapcsolódnak be a multi cégek termelési láncaiba. S a klasszikus gyarmati logika mentén felvevő piacként a fejlettek magas hozzáadott értékű termékeinek, szolgáltatásainak. Ezt a sémát az uniós pénz transzferek pedig kifejezetten segítik, főleg hogy jórészt olyan értelmetlen ” közbeszerzésekre” mennek amelyet a rezsim komprádor-burzsoáziája tesz zsebre, részben pedig amúgy is nyugati termékek, szolgáltatások lesznek vásárolva rajtuk.
    Ez szinte egy keynesi jellegű kereslet élénkítés az unió nyugati felének részéről – persze alapvetően a saját javukra.

    Amerikát illetően – amelynek Kelet-Közép Európa, legalábbis gazdaságilag, nem kiemelt fontosságú ( katonailag Oroszország miatt már fontosabb, viszont inkább a baltiak, Lengyelország, Románia ) , főleg a jelenlegi adminisztrációtol szintén nem érdemes sokat várni, főleg ennek a strici, Trump(li) orosz ( meg szaúdi és egyéb közel-keleti ) érdekeltségeit figyelembe véve. https://www.google.com/amp/s/www.newyorker.com/news/news-desk/israeli-saudi-and-emirati-officials-privately-pushed-for-trump-to-strike-a-grand-bargain-with-putin/amp

    A belső állapotokat illetően, Magyarországon a demokrácia, az emberi jogok értékei sose voltak mélyen meggyökerezve. Ehhez pont azoknak a némileg altruista magatartás mintáknak kellene némileg megerősodniuk, hogy nem csak legszűkebben minket érintő ügyekben allunk ki. Ha más jogát sértik, azzal sertik az én jogaimat is ( “Amit felebaratodnak nem kívánsz…” – szóval nem új elképzelés ). Viszont a rendszerváltás utáni évtizedek szélsőségesen vadkapitalista, nem is annyira individuális, mint inkább agresszíven egoista, szociáldarwinista korszelleme nem kedvez se az ilyesféle viszonyok között alapvetően kiszolgáltatott egyéneknek, ilymodon pedig a közösségi érdekérvényesítésnek sem.

    http://ujegyenloseg.hu/az-individuum-valsaga-az-ujkapitalizmusban/

    https://merce.hu/2018/05/05/elidegenedes-es-hatalom-az-ujkapitalizmusban/

    https://m.youtube.com/watch?v=7u3biTPLPck&t=559s

    Alapvetően már én is “leírtam” ezt az országot, legalábbis rövid és középtávon.

    Reply
    • Amanda

     January 21st, 2019

     Nyuszika. Okos és művelt ember vagy.

     Semmi közöm hozzá, csak kíváncsiságból kérdezem: nem akarsz elköltözni?

     Tény, hogy másik országba költözni a legtöbb embernek piszok nehéz. Olyan “mobil” szakmákkal is nehéz, mint az orvos vagy az informatikus. Az ügyvéd és az ingatlanos ismerőseimet nem is kérdezem.

     Viszont, ha az első pár évet túléled, jó eséllyel azt fogod gondolni, hogy életed egyik legjobb döntése volt.

     Én ki nem állhatom, ha nekem kéretlen tanácsot ad valaki. Na jó, ebből már nem jövök ki elegánsan.

     Annyit akartam mondani, hogy szerintem megérdemled, hogy egy bíztatóbb helyen élj.

     Reply
     • Nyuszika

      January 22nd, 2019

      Ó, semmi baj, nagyon kedves, köszönöm! Van ilyen terv. Főleg miután pár éve, édesanyám ( méghozzá nem túl idős fejjel – még ő se volt különösebben idős, én meg még harminc se ) elvesztését követően tök egyedül maradtam mindenféle család, rokonság nélkül. Az biztos hogy nehéz ( bár használható nyelvtudással, és viszonylagosan jó egészségi állapottal korántsem tűnik lehetetlennek ), de ez is relatív, hiszen finoman szólva itt se könnyű, itt is a túlélés miatt idegel az ember ( úgy látszik nyuszi vagyok!! hahahahaha ). Sőt, az egész biztosnak tűnik, ha emberi időskort akár magának – eleve hosszabb várható élettartamot – akkor az nem itt lesz valószínű.
      Arról nem szólva, hogy itt alapvetően ugyanolyan magányosnak, sőt idegennek érzem magam – egy kezemen meg tudom számolni az ismeretségi, baráti köröm – mint bárhol máshol. Amikor sikerült, majd elújságolom!

 2. Mist

  January 18th, 2019

  Az elgázosított zsidók földjeit, vagyonát Horthy az általa alapított vitézi rend új tagjainak adta,
  így teremtve meg saját “nemességét”, támogatóit.

  Elszörnyedve látom, hogy régi síremlékekre utólag is felvésik a “vitéz” előnevet.
  Ezek nem tudják, hogy a “vitézség” és az állam által támogatott holokauszt így kapcsolódik össze?

  Reply
 3. Bakossné Molnár Márta

  January 19th, 2019

  Ezen nem polemizálni kell, meg kell köszönni a perlőknek, hogy helyettünk dolgoznak… Ad absurdum, ha a per végét megérem, és a jövedelmem x %-át (nyugdíjból) letiltanák, nem bánnám… Ezt , ami történt, minden rendes magyar szégyellte emlegetni, keresztanyám egy elszólásából (a csipkeverést Rózsikától tanultam, őket is elvitték -Kisújszállás) Szóval , ezzel szembe kell nézni, még mielőtt késő lesz Azt a koporsós ” emlékművet, betonszörnyet nem szeretném Nagy Imrét hitelesen, és szépen megalkotott Varga szobrász műve helyén látni… Köszönöm, hogy léptek – helyettünk…

  Reply
 4. Gyimesi Zoltán

  January 19th, 2019

  Én nem éltem abban az időben de sokat olvastam róla.Ezt a cikket fentartásokkal kell hogy fogadjam. Itt ismét kollektív büntetést szeretnének foganatositani a magyarokkal szemben tehát ez lenne a második Trianon. Na azért azt is kellene leközölni hogy maga a zsidóság jelentette fel sok esetben a szomszédját. Tehát ezért is a kollektív felelősségre vonás elvét szeretnék alkalmazni? Ergo nem ártana kicsit átértékelni a dolgokat.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   January 20th, 2019

   Ez a megnyilvánulás egy lépésre van attól, hogy maguk az áldozatok tehetnek róla, és maguk a zsidók csinálták a holokausztot. Ez az érzéketlenség, sőt antiszemitizmus az, amiről szó van, ami ennek a szörnyűségnek az elkövetéséhez kellett, és ami az alapja annak, hogy ugyanazt a rendszert hozzák létre.

   Reply
   • Amanda

    January 21st, 2019

    Szerintem pszichológiailag ugyanaz a folyamat, vagy nagyon hasonló, amikor:

    – A zsidók csinálták a holokausztot / ők tehetnek róla / nem is voltak annyian
    – A nő öltözött túl kihívóan / ő is élvezte a szexet / nem is volt erőszak
    – Magyarországon demokratikusan választott kormány van / Nincs diktatúra / Aki ezt diktatúrának nevezi, az bolond

    Mindegyik esetben valami borzalmat tagad, finomít, relativizál a társadalom jelentős része. Nem a magyar társadalom, hanem a bolygó lakossága. A jelenség általános.

    Sőt, szerintem nem csak a már megtörtént, hanem a folyamatban lévő események tagadása is lehet ugyanaz a jelenség. Nincs diktatúra / nincs klímaváltozás / Fukushimát már megoldották.

    Az első tippem az, hogy ez a jelenség funkciójában a nevetéshez hasonlít. A nevetés és vicc funkciója, hogy valami rossz történt, de hála az égnek nem velem. A tagadás és az empátia hiányának funkciója az, hogy “velem nem történik rossz”.

    Ha valaki Magyarországon él, és azt mondja, ott diktatúra van, akkor azzak nemcsak azt mondja, hogy ő maga diktatúrában él. Hanem azt is mondja, hogy tudja, hogy abban él, és semmit nem tesz ellene. Ha viszont semmit nem tesz ellene, sokkal kényelmesebb letagadni vagy relativizálni.

    Akit zavar az, hogy beszélünk a holokausztról, az tudja, hogy ha ma történne, ő sem tenne ellene semmit. Ezért jobb letagadni.

    Klímaváltozás detto.

    Reply
    • Nyuszika

     January 21st, 2019

     A legkevésbé sem tagadom hogy ami itt van egy cinikus, aljas, sötét diktatúra. De úgy fest a legtöbb amit tehetek, hogy nem szépítem mert nyilván ez lenne az első
     lépés felszabadulni alola. Egyéb csodaszer viszont nincs a zsebemben. Amúgy Bartus úrnak ( meg másnak ) sincs, hiába ír időnként egy-két jó cikket.

     Reply
     • Amanda

      January 21st, 2019

      Neki ez a hobbija. Ezt irónia nélkül, a legkomolyabban mondom. Komoly ember komolyan veszi a hobbiját. Én is úgy veszem az enyémet. Az elmúlt fél évben olyan napi 8-10 órát töltöttem vele, heti hét napban. Én se abból élek. Ő se abból, amit ide ír. Csak képtelen megállni, hogy ne írjon. Én ezt tisztelem. Még olyankor is, amikor nem értek vele egyet, bár ez a ritkábbik eset. Különben mazochizmusból járnék ide.

      Szóval nekem más hobbim van. De most hetek óta azon gondolkodom, hogy össze kéne raknom egy kétnyelvű O1G weboldalt.

      Egyfelől semmi időm nincs rá, másfelől azt hiszem, lehet, hogy megbánom, ha nem teszem meg, vagy esetleg lehet, hogy ha megcsinálom, lesz valami értelme.

      Addig is: ha jönne a jótündér, és lehet kívánni, elköltöznél? Ha igen, hová?

 5. Korong Ferenc

  January 20th, 2019

  A probléma nagyon összetett, nehéz letisztultan elemezni. A cikk megállapításaival egyetértek, kivéve a kollektív bűnösség lehetősége mellett kifejtett egyetértést.

  Felfogásom szerint a demokrácia alapja egy az egyetemes emberi jogokon alapuló jogrendszer. Ennek a jogrendszernek az egyik stabil pillére az, hogy nem hozunk visszamenőleges jogszabályokat, egy másik, hogy akivel szemben büntetést szabunk ki, annak személyét és az elkövetett cselekmény tényét minden kétséget kizáróan bebizonyítjuk. Érzésem szerint itt mind a két alapszabály ellen vétenénk.

  Egyrészt a potsdami jóvátételi egyezmények pontosan kimondták Magyarország háborús felelősségét és ezzel összefüggésben jóvátételi kötelezettségét, amit megfelelően teljesített. Ennek utólagos felülbírálata és aránytalan mértékű megnövelése egyrészt sérti az adott ügyben csak egyszeri elitélhetőség és a visszamenőlegesség elvét.

  Másrészt a MÁV nem kizárólagos résztvevője volt a deportálásoknak. A fennmaradt iratok alapján a számos vasúti határátmenet egyikét, Kassát kiragadva csak 1944.május.14.-1944.július.20. időszakban a MÁV 137 vasúti szerelvényt adott át továbbításra a Szlovák Vasútnak. Ezek a vonatok 401439 embert szállítottak ki Magyarországról. (zsidókat, cigányokat, antifasisztákat). Ezek többségének kiinduló állomása észak-kelet Magyarország illetve Erdély volt. A közép és nyugat magyarországi illetve budapesti szerelvények csak elvétve Kassán keresztül hagyták el az országot. A román vasút (CFR) is indított szerelvényeket. A szlovák (SZ) pedig továbbította ezeket a német vasút felé (DR). Igaz, ezen országok kormányai közül egyedül a magyar nyilvánította magát az akkori fasiszta rendszer jogfolytonos “leszármazottjának”.

  Árnyalja a kérdést a cikkel szemben felemlíthető számos rabszöktetési eset, vagy a fegyveres kényszer, mely a vasutasokra nehezedett. (pl hatvani rabszöktetés, kapuvári fegyveres kényszer, stb…). A deportáló vonatok nem mindegyike vette az útját valamely koncentrációs tábor felé, egy törpe kisebbségük “kivándorló” vonat volt, mely hatalmas összeg ellenében Strasshof gyűjtő állomás éríntésével nyugat Európán át később hajókkal Amerikába szállított egy aránytalanul kis százalékot. (1690 emberről van konkrét levéltári adat)

  Reply
  • Nyuszika

   January 20th, 2019

   Az se mindegy, hogy a felperesek a saját részükre követelnek kártérítést, vagy kollektíve a magyar zsidóság nevében. Ha az utóbbi, hogyan tervezik elosztani a megítélni remélt összeget? Persze feltételezésem szerint az egész, szándéka szerint egy szimbolikus akció, hiszen még pozitív bírósági ítélet esetén is aligha elképzelhető, hogy a fideszrezsim bármit fizetne. Jogerős Európai Emberijogi Bíróság által hozott verdikteket is nagyívben leszarnak. Szerény véleményem szerint egy demokatikus magyar kormánynak kellene mind egyénileg a túlélőknek kárpótlást nyújtani, mind a magyar zsidóságot demokratikusan reprezentáló szervezetekkel megállapodva kollektív kárpótlást nyújtania, a ’45 előtti feudális/fasisztoid rezsimek mindenféle történelmi, eszmei, szimbolikus örökségét mindörökre a történelem szemétdomjára dobva.

   Reply
   • Amanda

    January 21st, 2019

    Igazad van abban, hogy így lenne a “legjobb” (legkevésbé rossz).

    Ha nem tudják vagy nem fogják így intézni, az nem ok arra, hogy egyáltalán ne tegyék. A börtön se azért van, hogy feltámassza az áldozatot, és nem is morális elégtétel vagy büntetés végett (bár ezt rengetegen hiszik), hanem azért, hogy egy időre kivonjuk az illetőt a társadalomból, vagyis, csökkentsük a veszélyt. Tökéletlen megoldás, hátrányai vannak. Jelenleg nem tudunk jobbat, ezért van.

    Ha nem tudjuk az áldozatoknak visszaadni, amit elvettek tőlük, az akkor sem jár azoknak, akik elvették. Ezért mondom, az se zavar, ha elégetik a pénzt.

    Ha ezt most veszik el a MÁV-tól, az nem azt jelenti, hogy az unokák bűnösök. Két dolgot jelent.

    Az egyik az, hogy most ért oda az “igazságszolgáltatás”. Ez van. Ha rögtön odaér, eleve meg se történik az egész.

    A másik, ami a cikkből kiderül, az Magyarország jelenlegi viselkedése. És ebben nem “a nagyszülők bűne száll az unokákra”, hanem az unokák követik el, most.

    Hitler éltetőit és a karlendítőket sem azért büntetik, mert Hitler rossz ember volt, hanem azért, mert akik éltetik, azok jó eséllyel a nyomdokaiba kívánnak lépni, ahogy ez időnként sajnos meg is történik, a nagyságrendet leszámítva.

    A másik dolog, hogy utólag mindig azt mondják, hogy “milyen kár, hogy nem állították meg Hitlert/Sztálint/akárkit, amikor még meg lehetett volna”, de a jelen folyamatokban valamiért csodálkozunk, hogy miért nem nyomja mindenki a padlógázt, amíg bele nem csapódik a jármű a falba.

    Igaza van O1G-nek, amikor azt mondja, hogy az EU az országot kritizálja/támadja (és nem őt). Csak az a baj, hogy nem kritizálja százszor ennyire. Már rég be kellett volna fagyasztani az összes támogatást. Sok-sok évvel ezelőtt.

    Egy 2012-es államcsőd által okozott kár töredéke lett volna annak, amit azóta Magyarország saját maga és Európa számára okoz.

    Például O1G nélkül nem lett volna Brexit. Magyarország csak töredéke annak, hogy miért szavaztak az angolok a Brexitre. Csakhogy az a töredék bőven elég volt ahhoz, hogy megfordítsa a szavazást, ami majdnem 50-50%-os eredménnyel zárult.

    Reply
    • Nyuszika

     January 21st, 2019

     Bár ilyen egyszerű lenne megbuktatni ezt a rezsimet. Persze bizonyos értelemben az.

     Amúgy a Brexitet támogatók alapvetően O1G és az európai szélsőjobb szimpatizánsai s a UK alapvetően saját maga alatt vágja a fát.

     Az ország – bármely ország – és vezetése azonosításaval pedig nem értek egyet, még ha sokan egyet is értenek a vezetésével. Én például tetszik vagy nem de nem tartom magam különösebben felelősnek ezért a rezsimert csak azért mert a ide volt szerencsétlenségem születni. Én vagy engem betegen egyedül felnevelt édesanyám mindig is undorodva utasítottuk el a magyar jobboldal eszmevilágát, történelemszemléletét. Nem tudom alapvetően szociálisan elszigeteltsegben, naprol napra küszködve a megélhetésert mit kellene tenni. Biztos felkötni magunkat. Az ember maximum részt vesz pár semmire se elég, magamutogató, észjátszó tüntetésen. Ha tud valaki ennél okosabbat ( s nem pl. az óceán túlpartjarol osztja az eszet ) utána – esetleg – lehet alapja a sommás morális ítélkezésre.

     Reply
    • Nyuszika

     January 21st, 2019

     Amúgy félreértés ne essék, nem a kárpótlás jogosságát vonom kétségbe.

     A kollektív bűnösség doktrinájanak sugalmazasat viszont elutasítom. A jobboldal és hívei akik restaurálni akarják a 45 előtti viszonyokat, a politikailag, morálisan felelősok, ők csakugyan “kollektíve” felelősök, amúgy meg az ő malmukta hajtja a vizet.

     Amúgy a sokszor példaként állított német felelősség vállalást annyiban árnyalnam, hogy a 45 utáni nyugat-német ( meg osztrák ) lakossággal annyira megereztették a kárpótlást, hogy a Marshall segély és a háború utáni évek ” Wirtschaftswunder “- ként aposztrofált fejlődési periódusában Európa leggazdagabb országai közé kerültek ( egyébként a segélyek mellett Nyugat-Nemetorsz. háborús jóvátételi kötelezettségeit nagy részt elengedték ) miközben a háború alatt elkövetett bűnökkel való “kollektív tudatalatti ” szembenézeshez legalább egy generáció kellett ( az amúgy nemcsak a magyar szélsőjobb hanem minden f@sz polgári eszméket vallók által rühellt hatvannyolcas események utohatasa nem kis szerepet játszott benne ) azt kikényszeríteni nem lehetett. Számos magas polcon lévő egykori náci élhettett békés, jómódú polgári életet mind az NSZK-ban, Ausztriában, de vállalhattak akár politikai szerepet, kaphattak állást az államigazgatásban, fegyveres testületeknel ( részben még az NDK esetében is állnak ezek ).

     Reply
     • Nyuszika

      January 21st, 2019

      Mindeközben persze az NSZK az ötvenes, hatvanas évek óta fizet a nácizmus áldozatainak kárpótlást, mind egyéni szinten, mind kollektív szinten próbálják rehabilitálni a zsidó életet Németországban, Izrael Államnak pedig szintén kollektív alapon nyújtottak valamiféle anyagi kárpótlást. Ott pl. az ellenzék az ötvenes, hatvanas években éppenséggel nem akarta elfogadni az izraeli államnak nyújtott kárpótlást, de még az NSZK-val való diplomáciai kapcsolatok normalizálását is elutasították, részben a fenti kommentemben fejtegetett okokból… Tehát ez az utólagos “igazságtétel” egy baromira nem fekete-feher dolog.

     • Amanda

      January 22nd, 2019

      A másik kommentedre nem tudtam már válaszolni, mert csak 3-4 szint mélységig működik a “Válasz” link. Várom az újságot, vagyis a jó hírt.

      Ami a témát illeti, persze, hogy igazad van, hogy nem fekete-fehér. Ott kezdődik, hogy igazságszolgáltatás nem létezik. Egyrészt nem tudjuk, mi az igazság, másrészt amit tudunk, abban sem értünk egyet, harmadrészt, azt igazságot, amiben egyetértünk, sem vagyunk képesek szolgáltatni.

      Mondok egy példát. A világ tele van értelmes emberekkel, akik mind észérvekkel, mind valós tapasztalattal a hátuk mögött mondják, hogy a droghasználatot nem kellene kriminalizáni. (Mindegy, milyen drog.)

      Ahol már semmi más ötletük nem volt, és kipróbálták a dekriminalizációt, ott bejött (pl. Portugália). Ami nem túl meglepő annak, aki gondolkodni tud. (Lásd szesztilalom).

      Ennek ellenére a legtöbb országban kriminalizálják. Prostitúció detto. Ahol az utóbbi legális, ott is kiderül, hogy mindenkinek jobb így, és mégis. (By the way, Svájc, az egyik hely, ahol a prostitúció legális, tök vallásos ország. Lehet, hogy mégiscsak Bartus Lászlónak van igaza, és léteznek a földön normális keresztények.)

      Természetesen nem a második világháborús bűnöket akarom összehasonlítani a fenti két cselekménnye. Hanem azt akarom mondani, hogy az igazságszolgáltatás nem lehet jó, mert már a törvények is rosszak, és az igazságszolgáltatás törvényekre épül.

      Másfelől, mindannyian tudjuk, a napnál is világosabb, hogy Magyarország abból sem tanul, ha megbüntetik.

      A világ megy a maga útján. Magyarország nem tanul, és nem lesz jobb hely. Bartus László leírja, amit gondol. Az esetek döntöbb többségében azt gondolom, hogy igaza van. Ezért elolvasom. Aztán megvitatjuk. Aztán főzök vacsorát, dolgozom, vagy olvasok, és minden megy tovább.

      Azt hiszem, a project lényege az, hogy saját magunkat megváltsuk. Te magadat, én magamat, és így tovább. Minden más csak dekoráció.

 6. PuPu Steve

  January 21st, 2019

  Nincs szó itt kollektív bűnösségről, a Magyar Állam hivatalos szervei által magyar állampolgárok ellen elkövetett károk megtérítéséről van szó, kihangsúlyozva, hogy emberek halálát nem lehet forintosítani, a kártérítés még így is csak eszmei lesz – ha lesz.
  De vannak emberek, akik csak abból értik meg, hogy a bűn nem maradhat büntetlenül, ha saját bőrükön is érzik a súlyát.
  Megjegyzem, a Soros plakátra nem a magyarok írják rá, hogy büdös zsidó, hanem az antiszemiták.
  Lényeges különbség.
  Viszont fizetni mindahányan fogunk, ez pedig rámutathat arra, hogy a közömbösség is lehet bűn, hiszen Horthy, Szálasi, Orbán büntetlenül tehette, amit tett – Rákosi ellen legalább felkelt a nép – nagy kár, hogy a felkelés restaurációs kísérletbe fordult.
  Ma is nagy kár…
  🙁

  Reply
 7. Simon Elemér

  January 21st, 2019

  Ez már túlmegy minden határon! A kollektív bűnösséget a magyarok ellen alkalmazták már(Benes dekrétum!)Embertelen mészárlás,kilakoltatás kísérte.Senki nem ajvékolt miatta! De Kun(Kohn)béla és kommunista csürhélyének mészárlása miatt,Rákosi AVH-s pribékjeinek(nagy része Zsidó származású volt mint tudjuk) rémuralma,az 1945 és 1956 utáni tömeges bosszúállás áldozatainak hozzátartozói mikor kaptak kárpótlást? Soros György mikor kért bocsánatot a hitsorsosaitól a nácikat segítő kifosztásban való részvételéért?Kárpótlást kapott a zsidóság elégszer,de ennek egyszer véget kell érnie! Minket ki kárpótolt Trianonért?Meddig lehet egy nemzetet zsarolni a holokauszttal? Javaslom a fent elkövetett bűnökért pereljük be Izraelt! Azonkívül a törököket,tatárokat ,Szovjetuniót!

  Reply
  • Amerikai Népszava

   January 21st, 2019

   Egy tipikus náci, antiszemita hozzászólás. Mintha önmaga paródiája lenne.

   Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)