Gábor György Schmidt Mária német díjáról

0

Gábor György filozófus, közíró a Facebook oldalán méltatt Schmidt Mária német díját, a holokausztot sajátos szemszögből feldolgozó történészt.

A Budapesti Német Gazdasági Klub (Deutscher Wirtschaftsclub Ungarn – röv. DWC) nevű akármi, amelynek támogatója– egyebek mellett – az Audi, a Mercedes-Benz, a Bosch vagy az Oberbank – 25 éves fennállásának tiszteletére rendezett meghitt, családias és baráti ünnepség keretén belül Német-Magyar Barátsági díj adományozásával ismerte el Schmidt Máriának, a Terror Háza főigazgatójának munkásságát. Az indoklás szerint „a díjat minden évben azok vehetik át, akik sokat tettek a két ország közötti kapcsolatok erősítéséért.”
Valóban, Schmidt Mária sokat tett ezért. A német politikát és mentalitást elemző, nagy felkészültségről tanúskodó és mindenfajta elfogultságtól mentes irományaiban – egyebek mellett – azt írja, hogy a németek nem képesek megszerezni mások szimpátiáját, minthogy nem érdekli őket, mások hogyan viszonyulnak hozzájuk. Orbán Viktorra mint alapforrásra hivatkozva mutat rá Schmidt Mária, hogy a németek gazdagok és sok az irigyük, de gyengék, mert identitásválságtól sújtottak, nincs önbizalmuk és a végsőkig ideológiavezéreltek. Elitjük megfosztotta a németeket védekező és önfenntartó képességüktől. A kormánykoalíció muszlimokra akarja lecserélni a menthetetlen német polgárokat, hogy ők valósítsák meg aztán a jövőt, az új globalizált Európát. A németek a múltjukban élnek, jövőképük nincs, jövőjük felszámolás alatt áll. Németország kilépett a történelemből, a kultúrából, legfeljebb az időjárás-jelentésekben és a foci-közvetítésekben van jelen.
Aztán azt is mondja Schmidt Mária, hogy a török sajtószabadság is előrébb van a németekénél, ám ez az agymosott németeknek megfelel. Németország megszűnőfélben van – mondja a frissen kitűntetett. A politikai vezetésnek sikerült új életet lehelni térségünk valamennyi németellenes toposzába, előítéletébe, rossz tapasztalatába. Németországban hiánycikk az értelem és az érzelem, a németekre a határtalan konformizmus és az ócska kispolgári (filisztercopfos) spórolás a jellemző.
Nem idézek többet a Német Gazdasági Klub által díjjal elismert Schmidt Mária munkásságából, csak a leginkább tetsző állítását, miszerint a súlyosan arrogáns és cinikus németek napjainkban Hitler legkedvesebb tervét, az Új Európa létrehozását törekednek megvalósítani, s kancellárjuk a hitleri-marxi-lenini-honeckeri utat járja. Hitler legalább Nyugaton moderálta magát (!), ám Keleten szabadjára engedte a legkegyetlenebb és legbarbárabb csahosait, hogy megsemmisíthessék az alacsonyabb rendűnek tartottakat, ahogy ezt teszi a (nyilvánvalóan Orbánhoz, Németh Szilárdhoz vagy magához a szerzőhöz, Schmidt Máriához képest) „műveletlen” Merkel.
Nos, az a helyzet, hogy a hatalmas tekintélyű és súlyú DWC díját magam is szeretném végre kiérdemelni. Ezért Schmidt Mária példáját, valamint szépen csengő Hitler-analógiáját szem előtt tartva, vagyis azt, hogy a németek voltaképpen Hitler terveit és álmait valósítják meg, megkérdem a Tisztelt és Nagyérdemű DWC vezetőségétől, hogy ahhoz, hogy magam is megkaphassam megtisztelő díjukat, elegendő-e néhány publintásban megfogalmaznom az alábbi schmidtmáriai magasságokat ostromló rövid téziseket?
1. Nagyra tartom a Lufthansa pontosságát és kiszámíthatóságát, mintha a német légitársaság a Nagy-Britanniát bombázó V-2-k megbízhatóságával vetekedne.
2. A német autópályák kiváló állapota miatt a mai napig Adolf Hitler alkotói fantáziáját és nagyvonalúságát illeti köszönet.
3. A német vasúti személy- és áruszállítás menetrendszerű megbízhatósága olyan, mintha azt maga Eichmann állította volna össze.
4. A kísérletező német orvostudomány legnagyobb szakmai előnye, hogy a mai napig dr. Mengele utasításai szerint jár el.
5. Napjaink német újság- és folyóirat-kultúrájának érdeme, hogy máig tisztán és világosan felsejlik mögötte Goebbels propagandatanításának minden elvi és gyakorlati gyöngyszeme.
Bízom abban, hogy a fentiek elegendőek lesznek ahhoz, hogy elnyerjem az önbecsülésükre és az európai értékek védelmére – Schmidt Mária kitüntetéséből is jól érzékelhető módon – oly sokat adó DWC díját.