Morzsák egy készülő tanulmányból

Az általunk ismert világ minden szerkezete korlátos szerkezet, melyen belül korlátlan növekedés nem lehetséges, az ugyanis szétfeszíti, végső soron el is pusztítja a struktúrát magát.

Ezt a tudományos tételt az ökológusok emlegetik legsűrűbben a Föld szennyezésével kapcsolatban, de a tétel nem csak az ökoszisztémákra, ökológiai struktúrákra érvényes.

Bármilyen nemes és humánus cselekedet egy-egy közösség részéről menekülők, rászorulók, üldözöttek befogadása, korlátlanul nem megy. Minden közösség (település, város, ország, földrész) csak bizonyos, korlátozott számú menekültet képes befogadni a közösség alapvető karakterének a sérülése nélkül.

Soros György nagyjából ugyanezt mondja az európai menekülthelyzetről. Fontos! Azért fontos, mert az ő hangja, helyzeténél fogva sokkal messzebbre hallatszik, mint az enyém.

A The New York Review of Books hasábjain jelent meg nemrég Gregor Peter Schmitz interjúja Soros Györggyel.

„Nem jött létre egy közös európai menedékjogi politika – mondja Soros. – A menekültek növekvő beáramlása emiatt egy kezelhető problémából súlyos politikai válsággá alakult át. Minden tagállam önző módon a saját érdekeivel foglalkozott, gyakran mások érdekeivel szemben cselekedett. Ez pánikot váltott ki a menedékkérők, a közvélemény, illetve a jog és a rend betartásáért felelős hatóságok körében egyaránt.”

Soros is elismeri Merkel érdemeit, de a kancellár asszonynak az a mondata, hogy a menedékkérők befogadásának nincs felső határa, veszélyes helyzetet teremtett mind az Unió belső karaktere, szerkezete, mind a menedékkérők biztonsága szempontjából.

„Mi egy olyan közös európai menedékjogi politikát támogatunk – folytatja Soros –, amely a nemzeti helyett az európai határok megerősítésére vonatkozna, és amely lehetővé tenné, hogy a menedékkérők biztonságos, rendezett módon és olyan ütemben érkezzenek az EU-ba, amekkora mennyiséget az unió fel tud szívni.”

Erről beszélek. Az unió korlátos rendszer, amelyen belül a menedékkérők korlátlan növekedése nem lehetséges. A befogadást józan korlátok közé kell szorítani.

*

A globális jobbra tolódás

Emellett tudatosítanunk kell (legalább magunkban) azt is, hogy ez a háború következmény. Valaminek a következménye. Ferenc pápa a párbeszéd szorgalmazása mellett nem véletlenül hívta föl a figyelmet az egyre fokozódó egyenlőtlenség veszélyeire, és arra, hogy a klímaváltozásért is az ember a felelős. A kettő szorosan összefügg.

A fékeveszett harácsolás kanonizálása, ami fanatikusan abszolutizálja a versenyt, ami a korlátlan termelés és a pazarló fogyasztás mindennemű szabályozását el akarja törölni, az egyenlőtlenség fokozódásának, a növekvő elnyomorodásnak, és a Glóbusz életveszélyes elszennyezésének egyaránt az okozója.

Aki a kíméletlen versenyt abszolutizálja nem kisebb veszedelmet szabadít az emberiségre, mint az, aki a Koránt és a Koránból levezetett Iszlám jogrendet, a sáriát abszolutizálja.

A fékeveszett nyereségvágy morális szempontból is bűn, ezt nem csak a pápa látja így. A következmény: a tömeges elnyomorodás hajszolja bele a muzulmán térségekben a kilátástalan sorsú szegényeket az erőszakba és a terrorizmusba. Őket az „emberséghez méltó értelmüktől” hosszú évszázadok óta megfosztja már az EGYKÖNYVŰSÉG vallási fanatizmusa. Ahol a Korán minden emberi tudás, minden katartikus élmény, minden emberi érzelem: ragaszkodás, szeretet, szerelem egyedüli irányítója és kontrollja, ahol a Korán az embert megillető minden jog, a kutatás, az innováció, a korszerű technika egyetlen forrása, ott az értelmüktől és érzelmeiktől egyaránt megfosztott nyomorultakat minden abszurd emberellenes megmozdulásba bele lehet hajszolni. Ez táptalajt ad az ISIS szadista kegyetlenkedéseinek.

Ahol a Korán szúrái jelentik a tudományt és a technikai haladást, ott az egykori gyarmatosítás hatása fölszámolhatatlan, ott a lemaradás az euró-amerikai civilizáció életminőségétől évszázados és gyakorlatilag behozhatatlan, ott a szegénység kilátástalan és reménytelen, ott mi sem egyszerűbb, mint Európa és Amerika gazdagságával szemben fanatikus és gyilkos irigységet ébreszteni.

Ennek ellenére látnivaló, hogy bár a szélsőséges Iszlám terrorista merényletei elvileg Európát és az Újvilágot fenyegetik, a gyakorlatban a muzulmán országokban pusztulnak tömegével a szunnita, a siíta, a vahabita – és csak maguk az Iszlám hittudósok tudnák megmondani hányféle –, irányzat fanatikusai által legyilkolt ártatlanok. 2014-ben 32.650 ember halt meg terrorcselekményekben, közölte a londoni székhelyű Institute for Peace and Economics kutatóintézet. Ezek feléért az ISIS és a nigériai Boko Haram a felelős. A terrorizmusnak leginkább kitett államok Afganisztán, Irak, Nigéria, Pakisztán és Szíria. Sőt, elég egy rosszul szervezett mekkai zarándoklat, hogy ezerkétszáz holttest borítsa el a megszentelt szaudi földet; a technikai tudás híján rosszul összeszerelt toronydaru összeomlásával okozott száznál több halálesetről nem is szólva…

Mi okozza az Iszlám hallatlan életerejét és rohamos terjedését?

A rengeteg kiváló női vezető ellenére – Angela Merkeltől, Golda Meyeren, Indira Gandhin, át Thatcher asszonyig igen-igen hosszú a sor – erre a világra ma még, globálisan mégiscsak a patriarkális szemlélet jellemző. Az átlag-férfi világszerte többre tartja magát a nőnél; ha szegény, ha tehetségtelen, ha vesztes, ha sikertelen, ha tetves-púpos-vak-hülye, azért egy nőnél még mindig különb!

Az Iszlámnál férfisovinisztább hit és eszmerendszer, ami ráadásul mindenben isteni kinyilatkoztatásra, hivatkozik, nem is képzelhető el. A mi szóhasználtunkkal egy muzulmán férfi szupermacsó. A muzulmán férfi több, mint a teremtés koronája, Allah akaratából a teremtés értelme maga. Allah engesztelhetetlen katonája, egyik kezében a kalasnyikov és a bomba, másik kezében a Korán (még ha analfabéta is), bátran és boldogan hal meg a hitetlenek (vagy a másképpen hívők) elleni harcban Allahért, hisz jutalma a hetedik mennyország lesz. Elképzelhetetlen csábítás egy nyomorúságában megalázott, éhező és rongyos, jövő nélküli ember számára; övé a kéjes mámort adó ingyenbüszkeség: önmagában attól fölsőbbrendű, mindenki fölött álló hős, hogy férfinak született. És ezért a kisujját se kellett mozdítania.

A nő – természetesen ugyancsak Allah akaratából – nem teljes értékű ember, a férfi tulajdona (ettől még, ha az Iszlám érdeke úgy kívánja, akár képviselő is lehet az ENSZ-ben, de akkor is a férje, vagy ha férje nincs, a család domináns férfitagja rendelkezik vele), szexrabszolga és szülőgép, ráadásul genitális csonkításnak vetik alá.

Annak a nyomorult, mezítlábas munkanélkülinek, aki előtt nincs semmilyen perspektíva, annak elképzelhetetlen kárpótlás, ha Allah jóváhagyásával úgy rúghat bele a hozzátartozó nőbe, akár egy girhes macskába. Nincs az az alkohol vagy más kábítószer, ami egy nincstelenségében megalázott, megtaposott, becsapott szegényembernek ennél a tomboló férfisovinizmusnál nagyobb kárpótlást nyújthatna (a Hatalom számára gyakorlatilag ingyen). És a módszer sem új.

„(…) jobbágyiga helyett nem vágynak inkább
fegyvert ölteni a toulousi tiszták,
valdeusok, husziták, Bocskai
írást-imát se tudóhajdúi (…?)

– írja Illyés Gyula a vallásháborúk idejéről, és hozzátehetem a keresztes seregek katonáit (nem a lovagokat), Dózsa György kósza népét, akiket az ozmán-török hódítók ellen, keresztesekként toboroztak össze először…

Ahogy a jobbágyigánál is jobb volt bármilyen célért fegyvert ölteni… hát a nyomorgásnál, éhezésnél nem ezerszer fölemelőbb-e Allah katonájaként, öngyilkos terroristaként megdicsőülni a szent dzsihád háborújában…?!

Az euro-atlanti civilizáció, amelyik szintén a patriarchátusból indult és – nem könnyen, és nem olcsón –, eljutott a nők teljes egyenjogúságáig, ezért nem fogadhatja el semmilyen szinten az Iszlámot. Miféle vallás, kultúra vagy ideológia az, amelyik a társadalom felét diszkriminálja, nem tekinti teljes értékű embernek? Miféle férfi az, aki a saját édesanyját, aki kihordta, megszülte, szoptatta, egyengette az első lépéseit, nem veszi emberszámba?! Az ilyen, a mi szemünkkel nézve, nem hogy nem férfi, de még csak nem is állat, hanem rongyember!

Mindemellett világos az összefüggés az általános elszegényedés és a szélsőséges Iszlám erősödése között, és hogy az ISIS európai terrorakcióihoz az európai társadalmak perifériáin tébláboló deviáns, második-, harmadik generációs muzulmán fiatalok közül toborozza a zsoldosait, nem mond ellent a fentieknek. A világnak ez a globális jobbrafordulása akkor kezdődött, amikor a hidegháború végén azt hittük, egy új, boldogabb periódus küszöbére értünk; Fukuyama arról álmodott, hogy befejeződött a történelem.

Az ellenkezője történt. A kétpólusú világ elmúltával megszűnt az egyetlen kontroll, ami a nyereség hajszolásának korlátot állíthatott volna, és tudjuk: korlátos rendszer korlátlan növekedést nem bír el. Ezen a téren sem.

Az azóta eltelt negyedszázad alatt a világ meredeken jobbra fordult. A kontrollját vesztett kapitalizmus, kinyitotta a gazdasági-társadalmi ollót: a szegények még jobban elszegényedtek, a gazdagok gazdagsága arcátlan módon megnőtt. (A muzulmán olajországok arcpirító gazdagodása ne tévesszen meg senkit: ez is a rendszer része.) Az elszegényedés minden oldalon gátolja a normális párbeszédet; az elnyomorodásra épülő gyűlölet rossz tanácsadó, főleg, amikor józan, átgondolt stratégiára van szükség.

*

Párizs, november 13-a

azonban rácáfolt a reményeinkre. Folytatódik a sorozat: WTC tornyok, a 11-M, a madridi mészárlás, Charlie Hebdo, és újra Párizs, november 13… és az előzőek… és a következőek…

Miféle józan, átgondolt stratégiáról álmodozunk?!

Itt csupán nyolc elkövető gyilkolt a sokmilliónyi európai muzulmánból. De a többi – a békésen közömbös, az indifferens – vajon ártatlan-e? Igen: a többi – a békésen közömbös, az indifferens – vajon nem felelős? Ördögi kérdéseket tett föl az ISIS, az ördögi fenyegetés mellett.

Nyolc terrorista: csepp a tengerből, de ez a nyolc másfélszáz ártatlan, békés civilt mészárolt le, most. És holnap? És holnapután? Ezzel a nyolc terroristával újra az Iszlám világ üzent. Néhány ezrelék fanatikus elég, hogy rettegésben tartsa a földgolyót: muzulmánokat – akik ezáltal mind kockázati tényezőkké lettek –, és nem-muzulmánokat egyaránt.

Ezt a terrort meg kell állítani, mert előbb-utóbb globális katasztrófát okoz. És mi nem tudjuk megállítani, nincsenek hozzá eszközeink. Ezt a terrorizmust csak maguk a muzulmánok tudják megállítani. Minden józan, békére vágyó muzulmánnak meg kell értenie, ha ők nem állítják meg a szélsőséges Iszlám terrorizmust, totális háború lesz, a totális háború minden ismérvével, a totális kapitulációig.

Annakidején Hitler és a japán militarizmus is csak ezt az egyetlen választást hagyta a szabad világnak – Coventry után visszavágásként Drezda terrorbombázását is, Perl Harbor után Hirosimát is beleértve.

Tisztázzuk: nem ezt akarom. Ettől tartok.

*

Morzsák – írtam az elején.

Azért adom közre őket, hogy beavassam az olvasót a műhelygondjaimba.

Bevallom: nem tudok semmit. Azért gondolkodom, hogy oszlassam a sötétséget, ami körülvesz. De nem csak engem. Aki azt állítja kezében a bölcsek köve, tudja az egyetlen megoldást, hazudik.

Gondolkodjunk együtt. Minden megjegyzésre, hozzászólásra, bírálatra, megoldásra nyitott vagyok.

Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.