Nem vitt mellé az irányzék, Orbán egész Európát támadja

Közzétéve February 26, 2019, 1:44 pm
16 mins

Orbán nem adott még egy ciklust annak a látszatnak, mintha ő demokrata lenne. Mindent egy lapra tett fel: frontális támadást intézett a liberális demokratikus Európa ellen. Elsőre úgy tűnhetett, elvétette a célt, és melléfogott, amikor a néppárti kereszténydemokrata Jean-Claude Juncker-t tette Soros bábjaként a bevándorláspárti erők képviselőjeként plakátra.

Hiszen Orbán azt mondta: az európai parlamenti választás a bevándorláspárti és a bevándorlást ellenző pártok csatája. Mindenki azt gondolhatta, a liberális, szociáldemokrata, zöld,és más baloldali pártokat bélyegzi “bevándorláspártinak”, míg a kereszténydemokrata, konzervatív jobboldalt nevezi a bevándorlás ellenzőinek, hiszen a Néppárt tagjaként maga is e pártcsaládnak gyűjt szavazatokat.

Mindenki azt hitte, Orbán rosszul mérte fel a helyzetet, amikor Junckert tette Soros mellé, mert nem számított rá, hogy ez valakit is jobban érdekel, mint amikor egyedül Soros volt a bűnbak. Ez azonban tévedés: átgondolt stratégia, nyílt hadüzenet ez egész Európa, a liberális demokratikus jogállami rendszer ellen. Orbán ezzel azt mondja, hogy a zsidó világösszeesküvés megtévesztette a liberalizmus eszméjével a “kereszténydemokráciát” is, ezért a demokratikus jobboldal is ellensége a “keresztény Európának”, vagyis az antiliberális (kódolt nevén: “illiberális”), antidemokratikus, antiszemita, antiparlamentáris középkori feudális “keresztény” államformának, amit ő támasztott fel, és ő képvisel.

Orbán Európája a keresztény abszolút monarchiához való visszatérés. Az Európai Néppárt kereszténydemokratái még mindig nem értik, hogy Orbán velük együtt akarja elsöpörni egész Európában a hatalmi ágak szétválasztására, a fékek és ellensúlyok rendszerére, az emberi jogokra épülő liberális demokráciát.

Az ő példaképe az alaptörvénye preambulumába bekerült keresztény uralkodó (I. “Szent” István), aki felnégyeli a politikai ellenfelét. Államformája a sötét, feudális, középkori királyság, amelyben minden hatalom (s az egész ország) birtokosa a keresztény uralkodó, akinek uralma Istentől van (lásd.: Szent Korona hazug legendája). Egy istenkirályság. Küldetése a nép “kereszténnyé” tétele, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nemzeti identitás azonos a “keresztény” vallással, a nemzet azonos a kereszténységgel. A hatalom legitimitása a keresztény Istentől származik. Ezért leválthatatlan.

Orbán a felvilágosodás előtti Európába viszi vissza Magyarországot, és ezt a célt tűzte ki Európa számára is. Ez a politikai kereszténység programja, amely a felvilágosodást és a liberalizmust, az egyház és az állam szétválasztását, a világnézetileg semleges államot, az egyéni jogok elsőbbségét, a jog előtti egyenlőséget, a parlamentarizmust és a szabad demokratikus választásokat az ördög művének, az emberiség zsákutcájának és romlása gyökerének tartja. Ez az államforma az, amely 1500 éven át gyilkolta a tudomány, a humanizmus, a kultúra, a szabad vallásgyakorlás, a világnézeti szabadság képviselőit, amelynek tetőpontja az inkvizíció volt, amely a legkegyetlenebb eszközökkel kínozta és ölte meg azokat, akik ennek az ideológiának és hatalmi rendszernek nem engedelmeskedtek.

A felvilágosodás, a társadalmi szabadság, a polgárosodás maga a liberalizmus, amely véget vetett ennek az ámokfutásnak és népirtásnak. A liberalizmus két évszázados történelme soha nem látott fejlődést és jólétet hozott el Európának, amelyet csak azok a borzalmas események szakítottak meg, amikor egy-egy totális diktatúra legyőzte és elvetette a felvilágosodás, a liberalizmus és a polgári szabadság, a jogállam eszméit és a törvények uralmára épülő társadalmi rendet. Orbán használja ezeknek a diktatúráknak az eszközeit, a fasiszta állam egyes elemeit, a náci ideológiát és propagandát, a bolsevik taktikát, de a NER a középkori feudális “keresztény” állam restaurációjára törekszik, amely egyébként a fasisztákkal és a nácikkal szövetséges Horthy-rendszer “Keresztény Magyarországának” ideológiája is volt.

Orbán nem egy akar lenni a liberális demokrácián belüli politikai irányzatoknak, és semmiképpen sem fogadja el, hogy a felvilágosodás előtti “keresztény” királyság államformáját a kereszténydemokrácia mai formájával azonosítsák. Az európai kereszténydemokrácia valóban liberális demokratikus irányzat, amely a jogállam keretei között működik, a felvilágosodás szellemében elfogadja a liberális demokrácia alapelveit. Orbán ezt nem fogadja el, de nem nevezi nevén a felvilágosodás előtti istenkirályságát, trón és oltár, nemzet és vallás azonosságát, Isten és a keresztény király közös uralmát, az istenkirályságot. Orbán a kereszténydemokrácia bőrébe akar bújni, és a kereszténydemokratákat akarja ultranacionalista és szélsőjobboldali ideológiával kitúrni saját örökségükből. Európa, a kereszténydemokrácia elfoglalása a célja.

Orbán 2010-ben újraalapította a középkori magyar királyságot és halad annak formális kikiáltása felé. Önkényesen felszámolta a liberális demokratikus Alkotmányt, és egy átmeneti alaptörvényt hozott létre, amely megalapozza a preambulumában a keresztény magyar királyság létrehozását. Ezt jelenti a folytonosság Szent István királlyal, a szentistváni állammal, a Szent Koronával. Orbán célja a “német-római császárság” ideájának felélesztése és megvalósítása az Európai Unió helyén. Ezért minden ellenség, ami a liberalizmushoz, a demokratikus jogállamhoz kötődik. Mindent el akar söpörni és pusztítani, ami a középkori “keresztény államiság” útjában áll. Kiszámolta, hogy nincs ideje még egy európai parlamenti ciklusra, amikor nyíltan konfrontálhat az egész demokratikus Európával. Hadat üzent a felvilágosodásnak.

Nem tévedés Soros és Juncker együtt a plakáton. Tavaly decemberben Juncker a német Welt am Sonntag című vasárnapi lapban adott interjújában elmondta, hogy “a kereszténydemokrata értékeket nem lehet összeegyeztetni a Fidesz politikájával”, mire Szijjártó azonnal azt válaszolta, hogy “Juncker már rég nem kereszténydemokrata”, és “szilveszteri tréfának is rossz, hogy Juncker akarja megmondani, hogy mi a kereszténydemokrácia”, ahogy azt az orbáni szennymédia szorgalmasan közölte is. Szijjártó természetesen hazudik, Junckernek van igaz. Az igazi kereszténydemokrácia a liberális társadalmi rendszeren belül működik, a szekuláris államban képvisel konzervatív értékeket a demokratikus jogállamban. Szijjártóék a kereszténydemokrata nevet ki akarják sajátítani, hogy annak leple alatt csempésszék vissza a középkor feudális “keresztény” államát. A harc jelenleg a kereszténydemokrácia jelentése körül a névért és a birtoklásáért zajlik.

Ezért Orbánnak az egész liberális demokrácia az ellensége, benne saját európai pártcsaládjával, az Európai Néppárttal együtt. Célja, hogy a középkori “keresztény” állam ideológiáját feltámassza azokban az európai országokban, amelyekben a felvilágosodás előtt a keresztény uralkodók államának nagy hagyományai voltak, mint Franciaország, Olaszország, Németország, Spanyolország, Lengyelország, stb., de ezek mind valójában szélsőjobboldali pártok. A felvilágosodás utáni szélsőjobboldal, a fasizmus és a nácizmus is, a középkori feudális totális államoktól tanultak, ezért ez az egyveleg a keresztény ideológiával létrehozott fasizmus, a nácik és a keresztény egyházatyák antiszemitizmusának keverékével. Maga az egész egy szörnyállam, egy rettenet, egy utálatosság, éppen olyan, mint a nem teljesen kifejlett orbáni prototípus, a felcsúti szentistván uralmával.

Szerencsére, ehhez a hazugsághoz Orbán nem kap támogatást a Vatikántól, mert kivételesen egy keresztény ember a katolikus pápa, amit a katolikus egyház nehezen visel, de a kereszténység tanításai alapján áll, ezért elveti az állam és az egyház összefonódását. A Biblia totálisan tagadja az állam és az egyház összefonódását, Isten országa nem evilágból való. Jézus konkolyról és búzáról szóló példázata a kereszténység államelméletének alapja, az pedig maga a liberalizmus: a búza és a konkoly egymás mellett nőhet, az állam jogot és szabad választást biztosít a jóra és a rosszra. A szentágostoni katolikus tanítás az állam és az egyház szerves egységét tanítja, erre épült a középkori feudális keresztény állam, és a szentistváni magyar állameszme is, amit a két világháború közötti Horthy-rendszer támasztott fel “sikerrel”, rövid négy év alatt egymillió halálos áldozattal. Ezt nevezi Orbán “igazi” kereszténydemokráciának.

De a Horthy-rendszer nem valósította meg a totális keresztény állam ideáját, annál Orbán Viktornak már most nagyobb hatalma van, pedig formálisan még nem is “felszentelt” magyar király. Orbán frontális harcot indított a liberalizmus, a felvilágosodás, a demokrácia, az egyéni jogok, a joguralom, a szabad választások, a kereszténydemokrácia, az európai modern civilizáció ellen. Annyit megértett belőle az EU, hogy Orbán nem a politikai ellenfeleket támadja csupán, hanem egész Európát. Ezért egész Európa, saját pártcsaládja is ellene fordult, és elmondta, hogy hazudik a bevándorlásról, hazudik az Unióról, és az egész hazugság összeegyeztethetetlen az Európai Unióval. Mármint a jelenlegivel. Mert ha nem rúgják ki ezt az elmebeteget, aki német-római császár akar lenni, akkor ez lesz a norma az új Európai Unióban.

 

7 hozzászólás : Nem vitt mellé az irányzék, Orbán egész Európát támadja

 1. abramovics

  February 26th, 2019

  tehát akkor ezredszerre is,
  .
  DE
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA
  .
  AZ EGYETLEN TŰPONTOS ELNEVEZÉSE ENNEK A HORDÁNAK
  .
  amit szánalmasnak tartok, az, hogy sem itt, sem másutt nem hajlandók használni ezt a definíciót.
  vélhetően azért, mert voltam bátor megalkotni én, az egyszerű senki, s nem egy csodalény, egy újságíró, vagy egy magát politikusnak tartó köztörvényes megélhetési kollaboráns tolvaj.
  közzétettem számtalan helyen a
  .
  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK
  .
  programját, s most ez a márky-zay nevű senkiházi próbálja ellopni az écát a mindenki magyarországa nevű értelmetlen, fogalmatlan izével.
  ahogy őt megelőzve az újhelyi nevű kis szoci léhűtő próbálkozott az red nevű értelmetlenséggel.
  állandóan megy a pofázás, hogy így a civilek, meg úgy a civilek,
  .
  DE
  .
  ha egy valóban civil ember, mozgalom, vagy bármi, bárki megjelenik a színen, azt azonnal agyonhallgatják,nehogy véletlenül még sikerre vigye azt, ami ellen a csuti geci, meg a léhűtő kollaboránsok, és “újságírók” a magukat független, demokratikus médiának hazudók minden erejükkel küzdenek.
  sajnos nem rendelkezem olyan anyagi eszközökkel, hogy érdemben meg tudjunk jelenni, így maradnak az ilyen kommentelési lehetőségek.
  a tüntetéseknek nevezett bohóckodások sem érnek semmit, azok önjelölt vezetői ugyanolyan senkiházi megélhetési kollaboráns gazemberek, mint a többi.
  hadházy, széll, momentumosok – ugyanolyan köpedelem, mint a csuti geci, meg a bandája
  .
  amint lerendeztem dolgaimat elhagyom ezt a köpedelem országot, s még a térképről is kivágom, hogy soha többé még csak látni se kelljen, s ne legyen közöm hozzá semmilyen formában.
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 2. Nyuszika

  February 26th, 2019

  Lehet, hogy valódi ellenzék csak emigrációban születhet…? Egyszer, majd…? Csak “hangosan” gondolkodom.

  Reply
 3. Nyuszika

  February 26th, 2019

  Azért O1G a ” Német-Római Császársággal” kicsit sokat akar egyszerre. Legfeljebb a kárpát-bazénbeli szemétdomb, de az se sokáig ha némi irredentizmushoz jönne meg az étvágya. Közben nagyjából Venezuela szintjére “fejlesztheti” az országot.

  Reply
  • Elter András

   February 28th, 2019

   Nem csak német-római császárságot kíván, hanem világ fölötti uralmat is. Ugyanis amikor megtudta, hogy az USA elnöke, csak amerikai születésű lehet, nagyon elszomorodott. Nyilván rájött térképnézegetés közben, hogy a Föld nagyobb mint az USA.

   Reply
 4. Hámori Janos

  February 26th, 2019

  orbán egyszerűen az örökös hatalmat akarja. Neki nincs semmiféle konzekvens ideológiája csak szlogenjei, kommunikációs paneljai vannak. Az illiberalizmusa egy hablaty, egy összefüggéstelen halandzsa. Egyszerűen arról van szó, hogy ha elveszíti a hatalmát, akkor felelősségre fogják vonni. Vélhetően az elképzelhető legkemenyebb büntetést kaphatja: kivégzik mint csaut. orbán tehát egyszerűen retteg és bármit képes lesz megtenni a felelősségre vonás elkerülése érdekében. Közvetlen kiszolgálói még jobban félnek, ők egyszerre rettegnek orbántól és a felelősségre vonástól. Végre még kellene érteni, hogy orbánnal sohasem lesz bármiféle kompromisszum, sohasem fog jottányit sem engedni az elképzeléseiből mert retteg, mert már mindentől és mindenkitől fél. Egyre vadabb lesz és az egyetlen kérdés hogy mi fogja kiugrasztani a nyulat a bokorból?

  Reply
 5. Amanda

  February 27th, 2019

  Feri írt egy levelet Merkelnek. https://www.facebook.com/gyurcsanyf/posts/2440447215987726

  Lefordítottam magyarra.

  ***

  “Volt miniszterelnökként”
  Én is voltam miniszterelnök! Emlékszik mindenki?

  “még soha nem írtam hivatalos politikai levelet egyetlen volt kollégámnak”
  Inkább borozgatni szoktam.

  “vagy most hivatalban levő kormányfőnek.”
  Orbánnak is csak a csekket küldöm hó végén!

  “Most kivételt tettem.”
  Sokáig agyaltam a hivatkozási alapon. Ennyire futotta.

  “Mert az, hogy a magyar kormányfő feldúlhatja hazánkat és veszélybe sodorhatja Európát, az nem kis részben Merkel kancellár felelőssége is.”
  Rajtam kívül mindenki hibás.

  “Dacára régebbi vitáinknak,”
  Utállak.

  “rendkívül sokra tartom mindazt, amit Németországért és egy erősebb Európáért tett, tesz. Legőszintébben írom ezt Önnek.”
  Hülye kurva.

  “Más pártcsaládokhoz tartozunk.”
  Pontosan tudom, hogy nulla értelme van a levelemnek. Nem is neked írom, hanem a bennem hívőknek. Magyarul.

  “A kívülről jött kritikát legtöbbször a pártlogika szokásos megnyilvánulásának tartjuk, ezért nem foglakozunk vele. Ilyen a politika.”
  Ha mínusz végtelen lenne a népszerűségem, akkor is miniszterelnök akarnék lenni, mert aki szerint nincs igazam, az hülye.

  “Most írok Önnek először,”
  Az időzítés az egyik dolog, amiben mindig is zseni voltam. Épp egy döglött kacsának írok nyílt levelet, miután kilenc éven át legitimáltam Orbán hatalmát.

  “mióta nem vagyok Magyarország miniszterelnöke.”
  Ebben kezdek beleroppanni. Mentálisan. Csak azért bírom elviselni, mert Vadai Ági mindig felvidít. Nem mentálisan.

  “Súlyos okom van rá. Nagyon sokan, köztük én is, azt gondoljuk, hogy Magyarországon fojtogató lett a légkör, a tény, hogy a mai magyar kormány nem Európa egységén, hanem bomlasztásán munkálkodik, az az Ön felelőssége is.”
  Ilyen böszmeséget kontinens még nem csinált.

  “Mert talán azért, mert képviseli a német befektetők érdekeit, vagy mert megőrizni kívánja az Európai Néppárt egységét, Ön számunkra egyre nehezebben elfogadható módon végső soron szemet húny Orbán miniszterelnök önkényuralmat teremtő, Európa-ellenes politikája felett.”
  2010 és 2019 között Magyarország demokrácia volt. Ezért vagyunk bent a parlamentben. Az elmúlt két hétben lett fojtogató a légkör. Gyorsan tollat is ragadtam!

  “Nem Ön tartja hatalomban a magyar miniszterelnököt”
  Te tartod hatalomban O1G-t.

  “ – hiszen mi vagyunk a választók -”
  Az emberek iszonyat hülyék, és nem rám szavaztak. Kivéve engem.

  “mentegető, elnéző politikájával akarva-akaratlanul hozzájárul ahhoz.”
  Miután a Néppárt összes tagja felszólalt Orbán ellen, tegnap a feleségem mondta, hogy nyilvánuljak meg én is. Még a szocik is megelőztek ezzel, miközben borozgattam.

  “Ezekben napokban sok tízmillió eurós állami pénzből plakátolják ki országszerte, hogy az Európai Unió bevándorláspárti többsége, benne a Néppárt, Magyarországra tör.”
  Én sokkal okosabb dolgokra költeném a pénzeteket.

  “Olvastam nyilatkozatát, hogy Ön ezzel nem ért egyet, és majd ezt el fogja mondani a magyar miniszterelnöknek. Nem naivitásból kérdezem: és akkor mi lesz?”
  Bár kilenc év késésben vagy, még így is megelőztél vele, te ribanc.

  “Marad a megtévesztett, félrevezetett magyar nép,”
  Az emberek hülyék, és nem rám szavaztak.

  “az erős Európa-ellenes hangulat,”
  Én sokkal okosabban költeném el az Úniós pénzt, és kevesebbel is beérném, mint O1G.

  “a manipuláció.”
  Még a vizitdíjas népszavazás előtt se próbáltam senkit manipulálni. A kampány nem az én műfajom.

  “Arra kérem, hogy amilyen bátran kiállt sokszor elvei, meggyőződése mellett, most se tegyen mást.”
  Tudom, hogy opportunista ribanc vagy, és most irányt váltasz a közhangulat miatt. Ennek a farfizébe akarok belekapaszkodni, mert én is opportunista vagyok.

  “Ha Németország szemet húny a magyar kormány politikája felett, és csak szavakban áll ki Európa mellett, akkor iszonyatos évek várnak ránk.”
  Ha még négy évig ellenzékben leszek, beleőrülök. Abba meg a feleségem is beleroppan. Már keresi a menekülési utat otthonról. Ha más ötlet nem jön, EP képviselőként koccol le otthonról.

  “Európára is, Magyarországra is.”
  Büszke vagyok rá, hogy 2010 után szerény jómagam és barátom, Bajnai Gordon jártuk Európát és Amerikát, és magyaráztuk, hogy ez itt nem diktatúra.

  “Tudom, hogy érti, mit kérek.”
  Nálam te sokkal hülyébb vagy, de olvasni talán tudsz. Vagy van rá embered.

  “Nem én, a magyar választók legalább fele,”
  Egy nap még felhozom a DK-t 50%-ra!

  “akik még reménykednek Németországban. És Önben.”
  A magyar választók reménykednek benned. Nem én. Szerintem nulla vagy. Na csá.

  Reply
  • Elter András

   February 28th, 2019

   “Te tartod hatalomban O1G-t” Egy nagy büdös szart igaz ez, semmi köze Gyurcsánynak orbán hatalmon maradásához, de még hatalomrakerüléséhez se. Amiben te szenvedsz, az beteges gyurcsányfóbia. Ugyanolyan beteg dolog, mintha valaki abban hisz, hogy Soros irányítja a zsidó világösszeesküvést az isteni szent-orbán ellen. Ez a szar gyurcsányfóbia úgy kell orbánnak, mint egy falat kenyér. A gyurcsányfóbiások orbán legfőbb támaszai.

   Reply

Szóljon hozzá Elter András

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)