Orbán célja: “Világ fasisztái, egyesüljetek!”

Közzétéve January 03, 2019, 12:21 am
18 mins

Nehéz nem észrevenni, hogy Orbán Viktor nemzetközi szerepet játszik, amikor felkarolja a világ összes szélsőjobboldali pártját és kormányát, atyáskodik felettük, magához tartozónak mutatja őket, és ha kérik, ha nem, vezető szerepre törekszik. Az egymástól elszigetelt fasiszta pártokat, kormányokat igyekszik egy mozgalom részeinek feltüntetni. Tevékenységét Marxhoz lehetne hasonlítani, ha Orbánnak lenne bármilyen elméleti munkássága, de az nincs.

Nemzetközi tekintélye annak köszönhető, hogy elsőként tudott lenyomni egy nép torkán mindenféle ellenállás nélkül egy antidemokratikus rendszerváltást, tudta mindezt megőrizni a liberális demokráciák között az Európai Unióban és a NATO-ban.

Önjelölt vezető szerepe arra épül, hogy elsőként valósította meg a gyakorlatban a demokráciának álcázott diktatúrát, a kereszténységnek nevezett fasizmust. Szalonképessé tette a szélsőjobboldali eszméket, már amennyiben szalonképesnek lehet nevezni egy szélsőjobboldali tolvaj fasisztát, akinek elmebeteg követői vannak, de kétségtelenül jobban csomagolja, mint Csurka, ugyanazt. A világban eddig is voltak fura figurák, szörnyeteg pszichopaták, ellenforradalmak, puccsok, szélsőjobboldali fordulatok, hatalomváltások, de azok mind elszigeteltek voltak egymástól.

Orbán tevékenysége – teljes összhangban a Kreml törekvéseivel és az orosz titkosszolgálat ténykedésével – arra irányul, hogy a világ minden szélsőjobboldali hatalomváltását egységes folyamat részeként mutassa be. Az egykori szocialista világrendhez hasonlóan egy “illiberálisnak” nevezett fasiszta világrendet hozzon létre, amely a felvilágosodással, az emberi jogokkal, a demokratikus jogállamokkal szemben ellenkultúraként jelenik meg, és békés eszközökkel igyekszik megvalósítani azt, amit a középkori monarchiák, a 20. század fasiszta és náci diktatúrái erőszakkal tettek.

Hasonlóan ahhoz, ahogy a szocialista világrendet magyarázták, miszerint azonos eszmék alapján, de a “nemzeti sajátosságoknak” megfelelően jönnek része a világ minden részein e világrendszer egyes részei. A “nemzeti sajátosság” annak leplezésére szolgál, hogy ezeknek valójában semmi közük egymáshoz. Az egyetlen közös nevező a liberális demokrácia, a jogállam, a politikai korrektség, a tisztesség, a sajtószabadság, a törvényesség és az emberi jogok elvetése, valamint az ellenségképre, a gyűlöletre épülő legitimáció. Mindezt ők eszköznek mutatják olyan problémák megoldására, amelyeket szerintük a liberális demokráciák nem tudnak kezelni, aminek elsősorban ők maguk az okai.

Példa erre, hogy az új brazil szélsőjobboldali elnök populizmusa a korrupció elleni küzdelemre épül, miközben meleg barátsággal fogadja Orbán Viktort, a világ legkorruptabb politikusát, aki a korrupciót, a lopást az állam működésének alapjává és működési módjává tette. A korrupció nem az állam ellenében zajlik, hanem maga az állam irányítja a korrupciót, az ország működési módja a vesztegetés, a befolyással való üzérkedés és a hatalommal való visszaélés büntetőjogi tényállása. A brazil fasiszta pünkösdi-karizmatikus evangelikál, amelynek brazil szélsőséges irányzatai nem tartják kereszténységnek a katolikus és akár a történelmi protesténs egyházak némelyikét sem, akikre Orbán keresztényfasiszta demagógiája támaszkodik. Ezek szokták nyilvánosan megrugdalni a Szűzmária szobrot, mint bálványt.

De ezek nemzeti sajátosságok, a lényeg az illiberalizmus, a szabadság és az egyéni jogok elvetése és gyűlölete, valamint annak a látszatnak a hangsúlyozása, hogy a világ “fejlődése” fordulóponthoz érkezett. A liberális demokratikus jogállamok, az alkotmányos parlamenti rendszerek csődöt mondtak, és helyükre a történelmi fejlődés a rég letűnt fasisztákat állítja, méghozzá a bukott liberális demokráciák jelmezében. Ez a jelmez arra szolgál, hogy senki ne jöjjön rá időben, hogy semmiféle újdonságról nincs szó, ezek ugyanolyan rohadék fasiszták, zsarnokok, elmebeteg diktátorok, tolvaj gazemberek, mint a történelem során bármelyik elődjük. De amikor erre rájönnek az emberek, akkor már késő lesz.

Ezek hívei többségbe kerülnek, és minden normális demokratára, mint a világ ellenségeire követelik majd a halált, mint a Krisztust megfeszítő rómaiaktól a farizeusok által feluszított tömeg, hogy “Feszítsd meg!”. Orbán nem kényszerül arra, hogy saját esztelen és pusztító zsarnokságát Magyarországon védelmezze, mert ellenzéke és az ország népe nem kényszeríti arra, hogy idejét és energiáját ez lekösse. Így minden erejével, és lassan fél tucatnyi magánrepülőgépével járhatja a világot és szervezheti a munkásmozgalmat a fasiszta mozgalmat. Mint egy antikrisztusi apostol járja a világot és “szenteli fel” az újabb elmebeteg szörnyetegeket.

Könnyen megjósolható, hogy a színre lépő fasisztákat a Kommunista Szövetséghez hasonlóan egy Fasiszta Szövetségbe fogják szervezni, amelynek természetesen nem ez lesz a neve, hanem valószínűleg valami Igazi Demokraták vagy valami hasonlók szövetsége. Világmozgalom lesz ez, bárki meglássa, ahol az alakuló kongresszuson, amelyre akár Budapesten is sor kerülhet, nagy esélye van Orbánnak, hogy akár a létrejövő világszervezet – a funkcióját tekintve Fasiszta Internacionálé – elnökének válasszák meg. Biztosan lesz majd valami progaramadó röpirat, a Kommunista Kiáltvány fasiszta megfelelője.

Az alapító okirat a NER és a NENYI hazugságaihoz hasonlóan meghamisítja majd a történelmet, az emberiség mélypontjának nevezi majd a liberális demokráciák évtizedeit, amelyeknek köszönhetően az emberiség 1945 óta megúszta a világháborút, soha nem látott jólétet és technikai fejlődést produkált, az emberi nem gyengeségeiből fakadó ellentmondásaival együtt. Például azzal, hogy a demokrácia ellenségei demokratikus úton hatalomra juthatnak, és békésen leválthatják a demokráciát, ahelyett, hogy már régen a börtönben irogatnák a kegyelmi kérvényeiket az alkotmányos rend megdöntése miatt.

De ez mind a Gonosz művének lesz kikiáltva, a liberalizmus lesz a Sátán műve, mert jogot adott a homoszexuálisoknak arra, hogy ne űzött vadként, hanem emberhez méltóan élhessenek. De jönnek majd a stramm keresztényfasiszták, akik véget vetnek ennek, és elhozzák a boldog erkölcsös kort, aminél szörnyűbbet még nem látott a világ, pedig már láttunk erre néhány sikeres kísérletet. A fent említett új brazil elnök például azt mondta, ha kiderülne, hogy a fia homoszexuális, akkor azt sem bánná, ha elütné egy autó. Arról nem beszélve, hogy ez a brazil elmebeteg, akinek szintén a sajtó, a nyilvánosság, vele az elszámoltathatóság az ellensége, kivágattatja a brazil őserdőket, ami a Föld tüdeje. Isten ültette oda, a nagy vallásos idióta pedig kivágatja.

Szörnyetegek, elmebetegek ezek mind, egytől egyig az utolsó szálig. A brazil karizmatikus evangéliumi (evangelikál) keresztény elnök talán arra is képes lenne, hogy maga üsse el a fiát, ha nem sikerül csak úgy véletlenül senkinek. Gyilkolni nem bűn, homoszexuálisnak lenni bűn, amiért ugyan az Isten fia meghalt és az életét adta értük, de ők inkább meggyilkolnák őket. Vallási őrültek ezek, a Bibliához semmi közük, és annak lehetünk szemtanúi, hogy a keresztényfasizmus összehozza az olyan távoli irányzatokat, mint például az evangéliumi pünkösdi-karizmatikusok (mint Magyarországon a Hit Gyülekezete) és a katolikusok, akik eddig gyűlölt ellenségek voltak. Már a teológiai különbségek sem fontosak, a hittételek másodlagosak lettek a világ közös fasiszta elfoglalásához képest. Ők a szélsőjobboldal szubsztanciája.

Orbán beavatkozik a kelet-európai választásokba a szomszédos országokban, gazdasági pozíciókat foglal el, megszállja őket. Habony már a szomszédos országokban osztja a “tanácsait”. Orbán pártokat, politikusokat támogat, és akit elkap az igazságszolgáltatás, azokat elrabolja, elrejti. Magának tulajdonítja az általa elhelyezett kígyótojásokból kikelt fasiszta kígyókat, sőt már a világ egész fasizálódását. Úgy megy Brazíliába, mintha az új elnök az ő embere lenne, s minden új fasiszta diktátor, aspiráns az ő embere lenne akiket ő hitelesít. Egyelőre se játssza ezt a szerepet, de idővel belenő ebbe. Összekapcsolja őket, húzogatja a szálakat, vezető pozícióra tör, és létrehozza a közös szerveződést.

Egy utolsó aljas német karrierista, az Orbánhoz mérhető W1G, Manfred Weber, miatt Orbán az informálisan már létező Fasiszta Internacionálé vezetőjeként az Európai Néppárton belülről intézhet támadást a demokratikus EU ellen, s Leninhez hasonlóan türelmes. Tudja, hogy a májusi választáson még nem aratnak teljes győzelmet, de már erős pozíciókat szereznek, és ebből a pozícióból a következő választáson átveszik az Európai Unió és a világ fölötti uralmat. Az idő nekik dolgozik, mert a liberális demokráciák elvesztették a veszélyérzetüket. Mire felébrednek, már polgárháborúk és világháború közeli helyzetben találják magukat. Az erőszakot megkapják a világ hülyéi, akik letagadták e rendszerek fasiszta és diktatórikus voltát, mert nem géppisztolyokkal szereztek hatalmat, hanem hamis törvényalkotással.

A világ sorsa is a magyarok kezében van. A magyarok felelőssége, hogy Orbán diktatúrája elleni lázadással felébresztik-e a világ polgárait, hogy bárányba bőrbe bújt farkasok készülnek felfalni őket, vagy hagyják, hogy Orbán egy konszolidált fasiszta rendszer alternatíváját kínálja a világnak. Ne feledjük, hogy emögött az oroszok Nyugat ellen indított háborúja áll, Putyin támogatásával zajlik mindez. Ha megerősödnek, az lángba és pusztulásba borítja a világot. Ezeknek hamar eszükbe jut majd a világ újrafelosztása egymás közt. A nem fasizálódó országok a “bevándorlókkal” fenyegetnek, a világbéke ellenségei lesznek, akiket ezért meg kell támadni.

Orbán világméretekben exportálja és terjeszti a fasiszta rendszerét. Gyilkos méreggel fertőzi a világot. Le kell nyomni azokat a hazugságokat, hogy bevándorlópárti és bevándorlásellenes erők harca ez, a családbarát és a családellenes erők harca. Ez a Kremlből indított és pénzelt, titkosszolgálati eszközökkel folytatott háború a szabadság hívei és a zsarnokság képviselői, demokraták és fasiszták, maffiák és jogállamok között zajlik. A sötétség sátáni erői támadtak fel, amelynek biztos jele, hogy vallásos köntösben jelenik meg.

Mindez nem lenne lehetséges a magyar nép szíves és áldozatkész támogatása és passzivitása nélkül. Amiért mindenkinél nagyobb árat fizetnek majd a végén.21 hozzászólás : Orbán célja: “Világ fasisztái, egyesüljetek!”

 1. Zsolnai Balázs

  January 3rd, 2019

  Nem tudom, ki a szerzője ennek a cikknek, de kiábrándítóan alpári, hogy Orbánt Marx-szal együtt emlegeti. Ha én volnék a szerkesztő, ezt nem tettem volna közzé. Az analógia Marx-szal és a XIX. századi munkásmozgalommal olyan silány, hogy méltatlan e portál színvonalához.

  Reply
  • Nyuszika

   January 4th, 2019

   Bizony…

   Reply
 2. Amanda

  January 3rd, 2019

  A Néppártot illetően egyetértek. Mondjuk Angela Merkelt is említhetnénk.

  Viszont az megvan, hogy a Fidesz azzal fenyeget, hogy blokkolná az “egész EU-t”? A wikipédián is linkeltem.

  https://nepszava.hu/3002245_kizarhatja-a-neppart-a-fideszt-de-ennek-lesznek-kovetkezmenyei

  És ez nem üres szöveg. Most is blokkolja az EU-t időnként. Lásd állásfoglalkás Kína ellen.

  Már rég ki kellett volna őket vágni. Nem a Néppártból. Mindenhonnan. Ennyit az EU-ről.

  Reply
 3. abramovics

  January 3rd, 2019

  most egy kicsit túl fogok tengeni,
  .
  DE
  .
  nincs mit tenni, a tényeket nem lehet elkenegetni!
  ide fogom rakni a Kanadai Mgayar Hírlapban eszközölt tegnapi kommentjeimet, mert a tartalmuk egyezést mutat a cikkel, illetve a tanulság, amit levonok bennük,lényegét tekintve ugyanaz, amire a cikk szerzője jutott.
  következzenek hát a kommentek!

  Reply
 4. abramovics

  January 3rd, 2019

  2019 január 2
  7:46 de.
  ideteszem egy írásomat, melyet önálló cikként, felhívásként kellene közzétenni a magyar, még magukat független, s demokrácia irányába elkötelezettnek valló médiában!
  a következő lesz

  Reply
 5. abramovics

  January 3rd, 2019

  2019 január 2
  7:47 de.
  BIRKABŐR

  Előrenyújtott nyakú tevéken idegenlégiósok vágtatnak a sivatagban, egy csapat tuareget üldöznek, akik a szabadságukat féltve elmenekültek régi sátraikból.
  Az ellenállás mételyét gerjesztik a törzsek között, mindenképpen meg kell törni lázadó szellemüket.
  Az üldözők mind közelebb nyomulnak, előbb csak a menekülők nyomai látszanak, aztán eldobott takaróik, vizestömlőik, végül hosszú órák után feltűnnek a fehér burnuszos alakok is.
  A siker közelsége még nagyobb erőfeszítésre készteti a légiósokat.
  A távolság méterről méterre csökken, a menekülés mind reménytelenebb, az oázis már elérhetetlen – ha van egyáltalán.
  A harcban edzett tuaregek belátják, hogy nincs esélyük többé, és most jön az a jelenet, amiért elmesélem az egészet!
  A szabadcsapat megáll a homokdombok takarásában, a forró szél lengeti a rongyaikat, és a nyeregtáskából elővesznek valamit – távolról nem látni, hogy mit, leteszik földre és ráállnak.
  – Mit csinálnak? – kérdezi a tuaregüldözésben még kevésbé járatos katona.
  – Tudnod kell – okítja őt tapasztalt társa -, hogy ha egy tuareg úgy érzi, hogy reménytelen helyzetbe került, akkor nem menekül tovább, hanem a nyeregtáskájából előszed egy birkabőrt, melyet mindig magával hord, rááll, és megesküszik, hogy többé nem kér, és nem ad kegyelmet.
  És a légió rohamra indul.
  Ennyi az egész jelent, talán egy fél oldalt sem tesz ki egy könyvben,
  .
  DE
  .
  hidd el, sokat tanulhatunk a tuaregek példájából.
  Mert ugye te is látod, a sakálok légiója mivé nőtte ki magát, és első győztes csatái után, már hajtja a vágy, hogy még inkább, lehetőleg mindenre kiterjessze hatalmát, és csak úgy mellesleg még több zsákmányban reménykedik! A sakálok légiója telhetetlen, az életünket felzabáló szörnyeteg, mely minden értéket, emberit el akar pusztítani, mely nekünk oly fontos.
  Menekülnünk kellett előle, elhagytuk régi sátrainkat, eldobáltuk életünk kis komfortjait, gyermekeink szeretteink kényszerültek elhagyni otthonukat.
  Lefoszlott rólunk az önbecsülés burnusza, a mosoly, amely elviselhetővé tette életünket.
  Megtapasztaltuk, hogy a félelem menekülés közben csak tovább növekszik.
  Egy nap – és ez a nap már eljött, s most itt van – be kell látnunk, bár elfáradtunk,
  .
  DE
  .
  maradt még erőnk a csatára a sakálok ellen.
  Megfordulunk, az önérzetünket bántaná, ha hátulról sújtana le ránk az ellenség.
  Bevárjuk őket, míg arcukból ki nem világít szemük fehérje.
  Az, az aljas tekintet, amit ma itt, és most a világ is láthat, a gyilkosok, népnyúzó, magukat királynak, sérthetetlen uralkodónak, felsőbbrendűnek képzelők szeme fehérje látszik, mutatkozik meg a maga valójában.
  Vedd hát elő a birkabőrödet a nyeregtáskádból, állj rá velünk együtt, és ne adj többé kíméletet ezeknek a sakálhordáknak!
  Ócska vacak holmi ez a birkabőr, talán már a moly is beleesett, csak neked fontos, mert élő szabadsággal takar be egy talpalatnyit abból a földből, amelyet a sakálok légiója birtokba akar venni.
  Jól választottad ki a méretet: egy birkabőr éppen akkora, hogy ha ráállsz, minden sarkát elérheted kinyújtott kezeddel, és harcostársaid karnyújtásnyira lesznek tőled.
  Ha ráállsz, akkor, ha csak egyhüvelyknyivel is,
  .
  DE
  .
  magasabbra kerülsz, jobban látsz, és téged is jobban látnak.
  A sakálok légiója már felsorakozott, a kürtöseik újra fújják teli tüdőből a kürtöket, készülnek, uszítanak a véres harcra.
  Egyelőre még kerülik a nyílt harcot, lapítanak – hisz valójában gyávák, rettegnek tőlünk – ezért alattomos bekerítéssel próbálkoznak.
  Ám mi tudjuk, eljött az idő, elővesszük a birkabőrt, amit a nyeregtáskánkban hordunk.
  Megéreztük a pillanatot, a megfelelő időben állunk rá, ahogy illik a méltóságunkhoz!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok
  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK

  Reply
 6. abramovics

  January 3rd, 2019

  2019 január 2
  4:03 du.
  segítek egy picit az értelmezésben!
  úgy gondolom, hogy a
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA
  .
  ájult birkáinak lenyúzott bőrén állva kell kiharcolnunk az ország, s európa szabadságát, a demokratikus jogállamot.
  ahol nem őrjöngő jogászok – csűrve-csavarva a jogot, mérhetetlen hataloméhségtől vezérelve, mely tudatpos alkalmazása a gazdasági hatalom, s a pénz az ország, s európa vagyonának elrablására – kerülhetnek a politikai életbe, hanem be kell állniuk a sorba, ha és amennyiben nagy nehezen elvégezték a jogi egyetemet, s próbáljanak meg karriert csinálni a szabad versenyben a szabad piacon!
  sajnos az úgynevezett rendszerváltás a szemetet hozta a felszínre, mint a felforralt húslevesben,
  .
  DE
  .
  a szemetet ki kell szűrni a levesből, s ki kell dobni, hiszen emberi fogyasztásra használhatatlan!
  az ilyen szaros gyuri félék, meg a többi fideszállat rothadék ugyanúgy a trágyadombra való kidobandó hulladék, mint a csuti geci egész pereputtyostul, fattyastul.
  nem fogja megúszni ezt a dolgot ez az ország.
  áradni fog a vér, a könnyek, mert ez a magát magyarnak nevező csürhe képtelen szembenézni a múltjával.
  sokkal könnyebb másokat hibáztatni, okolni mindenért, ahelyett, hogy egyszer végre tényleg kitakarítanánk ezt a disznóólat, ami magyarországnak nevezi magát.milyen az
  .
  IGAZI MAGYAR?
  .
  ilyen:
  .
  IGAZI MAGYAR
  .
  igazi magyar: lusta, haszonleső, hasát fetrengve vakargató, tanulni, fejlődni nem akaró, előrejutni csak a nála jobb lerontásával képes, mindenki aggyon pénzt népség
  .
  az ilyenektől mit vártok? he? mi? na!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
 7. abramovics

  January 3rd, 2019

  2019 január 2
  4:09 du.
  egyébiránt a
  .
  BIRKABŐR
  .
  című felhívásomat a tüntikézésen fel kellett volna olvasni!
  elküldtem ennek a féreg hadházynak is,
  .
  DE
  .
  csak és kizárólag a saját kis pecsenyéjük sütogetésével vannak elfoglalva, miként tudnak olyan pozíciót kialakítani, melyben a “vakulj paraszt” magyarja bennük lássa a megváltót, a csuti geci ,meg nyugodtan utalhatja a lét, mert állandóan csak hűtik a kedélyeket, ahelyett, hogy végre egyszer borítanák a bilit!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok
  .
  .
  ps.:
  javaslom, aki tudja terjessze, s indítsuk útjára a
  .
  BIRKABŐR
  .
  elnevezésű mozgalmat, melyben a jelenlegi magukat politikusnak hazudó kollaboráns gazemberek nem juthatnak semmilyen pozícióhoz!
  .
  DE
  .
  kapnak egy lehetőséget, hogy a rendelkezésükre álló pénzt, paripát, fegyvert azok kezébe adják, az erőforrásokat azok javára, hasznára adják, akik meg is teszik, amit meg kell tenni!

  Reply
 8. abramovics

  January 3rd, 2019

  befejezésül néhány szó:
  .
  egyszerűen döbbenetes, hogy a történelem, a sors a kezére játszik ennek a féregnek.
  brazíliában kíván majd letelepedni, ha és amennyiben menekülnie kell, hiszen nem fogják kiadni, ráadásul focibuzi, s ott jó a foci, meleg van egész évben.
  a ruszkiknál, vagy bármelyik volt tagköztársaságban nincs jó foci, hideg, kemény telek vannak, oda nem szeretne menni.
  .
  amúgy vélhetően brazília még ebben az évben fel fog robbanni, hiszen ez a barom mindenki számára lehetővé teszi a fegyvervásárlást.
  na használni is fogják, nem fognak pöcsölni!
  elég csak a XX század elejének Lampiao kapitányára gondolni!
  az erőszak kódolva van a bozótlakókban, a favellák lakóiban.
  olvassátok el Jorge Amado: az éjszaka pásztorai című könyvét, az utolsó fejezetet, a macskanyúzó domb elözönlése címűt.
  vagy emlékeztetek mindenkit egy riportfilmre, amiben egy favellalakó, derék, családszerető, amúgy véres kezű. kegyetlen gyilkossal készült interjú.
  több rendőrt saját kis kacsóival nyakazott le, majd hazament, megfürdette, s letette aludni gyermekét.
  na ezek aztán, ha legálisan jutnak fegyverhez, egy kicsit átalakítják majd azt a brazíliát.
  ha ezt a bolsanarót is megrövidítik mondjuk egy fejnyivel, akkor abban nem lesz hiba!
  mondjuk ennek a magát magyarnak valló csürhének is ezirányú teendője van!
  mármint a rövidítés. a csuti geci rövidítése.
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  Reply
  • Amanda

   January 3rd, 2019

   Napok óta nem értem, hogy mit keres Brazíliában. Most végre értelmet nyert.

   A Czibula például Mexikóba ment. Aztán szóltak neki, hogy azzal van kiadatási egyezmény. Nem tudom, azóta hol van.

   Reply
 9. Nyuszika

  January 4th, 2019

  Undorító és kegyeletsértő és nem utolsósorban tudománytalan ezt a neofasiszta, akarok, keresztapát Marxhoz hasonlítani. Leninhez, Sztálinhoz és a bolsevik hagyományhoz hasonlítani már más, ugyanis a marxizmus és a bolsevizmus közé szintén faktuálisan helytelen egyenlőségjelet tenni. Viszont a fidesznáci maffia létrejöttét tekintve csakugyan bolsevik eredetű, eszmeileg pedig a ’45 előtti magyar jobboldal folytatása.

  Reply
 10. January 5th, 2019

  A cikkben valóban méltatlan dolog Marx, és a Telhetetlen Kisgömböc egy napon való említése. De ettől eltekintve ez egy nagyon jó cikk. Úgyhogy tényleg érdemes eltekinteni eme kis kisiklástól.

  Reply
  • Amerikai Népszava

   January 6th, 2019

   Igaz, Marxot Orbán meg sem közelíti, a párhuzam nem az intellektuális képességekre vonatkozott, hanem a gyakorlati tevékenységre, ahogy létrejött a kommunista nemzetköziség, Orbán a fasiszta nemzetköziségen dolgozik.

   Reply
   • Nyuszika

    January 7th, 2019

    Ez a felvetett párhuzam Leninre és általában a bolsevikokra illik. Marxnak az elméleti munkássága igazán jelentős, utóbbiaknak viszont csakugyan a politikai szervező munkájuk. A munkásmozgalomnak pedig a bolsevikok csak egy kis szektája annak ellenére, hogy egy – a marxista elveket a gyakorlatban teljesen a visszájára forgató – imperialista jellegű, államkapitalista rezsimet alakítottak ki.

    Reply
 11. Pataki Zoltán

  January 6th, 2019

  Viszont, a hatalmas barátság mellett, a mi fénylő csillagunkat összekeverték az USA külügyminiszterével. Ennyre megbízható szövetségesek, barátok. Fogalma sem volt a brazil elnöknek, ki az a kis dagadt faszi, aki odaállt mellé fényképezkedni.

  Reply
  • Nyuszika

   January 7th, 2019

   hahahahahahaha

   Reply
 12. Ede bácsi

  January 11th, 2019

  Nyuszika!
  Nem árt, ha néha körülnézel, mielőtt kacarászni kezdesz. Véletlenül erre téved Maci, és nem húzza ki a nevedet a listáról! Akkóóóó oszt neköd annyi .

  Reply
  • Nyuszika

   January 12th, 2019

   Elveszett a lista… Hahahahahahaha

   Reply
 13. helóta

  January 21st, 2019

  Kedvelem az AN-t, de mindig zavart cikkeitekben egy nehezen tettenérhető kapitalista büdi. Gondolom ez valami
  felsőoktatásból magatokkal hurcolt reflex, kezeljétek. Ettől még ez az 1 olvasható újság, úgyhogy go on!

  Reply

Szóljon hozzá abramovics

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)