2024, július18, csütörtök

Tag: diktatúra

Iványi Gábor számláit lesöpörte a NAV, az adományokat másik számlára kéri küldeni

Míg minden figyelem az aranyifjú életet élő Magyar Péterre irányul, aki immár sikeresen szerezte vissza, sőt duplázta meg a Rogán Antaltól és az Orbán-rezsimtől...

Kísérteties párhuzamok: ahogy Trump fülét, úgy Mussolini orrát találták el, a merénylet segítette a fasiszta diktatúra kiépítését

Ugyanaz történhet meg, mint Mussolini esetében. Egyiknek az orrát találták el, a másiknak a fülét, a merénylet által kiváltott részvét pedig totális fasiszta diktatúrához vezetett. Ez a párhuzam rámutat arra, hogy a merénylet elítélése mellett a demokratáknak vissza kell utasítaniuk azt, hogy Trumpra ezért lőttek rá, s Trump veszélyére továbbra is inteni kell. A párhuzam arra a hazugságra is rámutat, miszerint Isten mentette meg Trumpot, hogy a golyó csak a fülét találta el. Ez esetben Isten segítette meg Mussolinit is, hogy az ő tettese csak az orrát sértette meg? Isten akarta volna az olasz fasiszmust, Mussolini diktatúráját? S ha Trump tényleg diktátor lesz ennek következtében, azt Isten akarja? Ha már természetfölötti beavatkozást keresünk a történtekben, mi inkább azt gyanítjuk, hogy az ördög ugyanazt ismétli meg, mint amit Mussolini esetében. Ugyanaz játszódik le, s ha ez a hangulat megmarad, az majdnem olyan, mintha a demokraták felkérnék Trumpot a Fehér Ház elfoglalására, a demokrácia megsemmisítésére és a diktatúra bevezetésére. Ha már az Istenre való hivatkozást is szó nélkül hagyják, és az isteni kiválasztottságot nem utasítják el, akkor Trumpot istenkirálysággal ajándékozzák meg, mint akinek a hatalma az Istentől van, és mindenkinek engedelmeskednie kell neki. Miközben egy elítélt bűnözőről, notórius hazudozóról, az amerikai demokráciát semmibevevő szörnyetegről beszélünk.

A republikánusok a Trump elleni merényletre hivatkozva el akarják némítani a demokratákat

A merénylő többet ártott a demokratáknak, mint Trumpnak, akinek a füle sérült meg, mert érezhetően lebénultak, miután maguk is a merénylet hatása alá kerültek. Trump akkora hős lett, mintha valami nagy tettet hajtott volna végre, olyan mártírt csináltak belőle, ami elnémított mindenkit, ami óriási hiba. Ezt nem lehet megengedni. Nyilván el kell telnie egy kevés időnek, amíg ki lehet mondani, hogy Trumpot szabad és kell kritizálni, és el lehet róla mondani, hogy veszélyt jelent a demokráciára, mert a demokrácia megdöntésére készül. Trump egy fasiszta diktátor, aki nem lett más attól, hogy ismeretlen okból valaki le akarta lőni. A veszély nem lett kisebb, csak nagyobb. Különösen, hogy Istennek tulajdonítják, hogy a lövés nem talált, csak a füle sérült meg. Ezt Isten beavatkozásának tekintik, mintha Isten így akarta volna megvédeni Trumpot, hogy ő legyen az elnök. Ha már természetfölötti forrásokat keresünk, mi inkább ördöginek látjuk az egész merényletet, az elkövetőt is, és amire használják a merényletet, azt is.

Az első polgári engedetlenség az orbánista ÁVH-val való együttműködés megtagadása

Ettől egy lépésre van annak kimondása, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal, mint az Orbán-rendszer ideológiájának erős vára, nem elkülönülten alkotmányellenes, hanem az egész rendszer az. Az Amerikai Népszava - a kor divatjának megfelelő kifejezéssel élve - 14 éve ezt sürgeti, és ennek alapján hirdeti a polgári engedetlenséget és a bojkottot. Ennek jelentősége sokkal nagyobb annál, mint amennyire az ügy senkit nem érdekel, mert az Orbán-rendszernek el kell döntenie, hogy meghátrál vagy szankcionálja az engedetlen szerkesztőséget és a jogvédő szervezetet. Ennek pedig hatalmas következményei lehetnek, ha az Átlátszó és a Transparency kitart, s ehhez kellene nekik civil támogatás. Az Orbán-rendszer megroppantásának ugyanis ez lenne az egyetlen módja, nem pedig az előre elcsalt választásokban való reménykedés. Az engedelmesség felmondásával a NER csapdába került. Ha meghátrál, elveszíti a tekintélyét és legfontosabb szervezete kapitulál, amit nem engedhetnek meg. Ha bekeményít, konfrontációt idézhet elő, amibe belebukik. A helyzet azt veszélyezteti, hogy a rendszernek színt kell vallania. Márpedig ez a rendszer addig él, amíg fenn tudja tartani a demokrácia hamis látszatát. Az engedetlenség lényege, hogy Orbán ezt a nyíltan fasiszta diktatórikus intézkedést nem tudja a demokrácia hamis látszatába csomagolni. Pedig ez a rezsim fő műve, ezen dolgoznak minden nap. Ezért Orbánnak hatalmas pávatáncba kell kezdenie, hogy elkenje az ügyet, mintha semmi nem történt volna, és elkerülje mindkét alternatívát. Ezért kellene falhoz állítani, nyomás alá helyezni, és kikényszeríteni a kapitulációt vagy a nyílt konfrontációt, amely lerántaná a leplet a rendszerről, és megmutatná a látszat mögött a valóságot. Ez indíthatna el valamit.

Az ellenzék megújulását kérdőjelezheti meg, ha Gyurcsány elutasítja az Orbán-rendszerből való kivonulást

Nem tudjuk elképzelni, hogy a demokratikus ellenzék képes legyen a megújulásra a NER keretein belül, s a legnagyobb baj az, hogy a kérdés elutasításával képtelen az ellenzéki táborral közös nevezőre kerülni. A Magyar Péter gyilkos ölelésébe rohanók retorikája épp az, hogy 1. nem tudnak nyerni, 2. értelmetlenül ülnek a diktatúra parlamentjében. Azt a Demokratikus Koalíció is hangoztatja, hogy egyenlőtlenek a feltételek, méltatlannak tartják, hogy olyan győzelmet kérnek számon rajtuk, amely csak demokratikus és egyenlő feltételek között lehetséges, amivel közvetve beismerik azt is (amit mi kezdettől mondunk), hogy ebben (az állandóan változó) választási rendszerben nem is lehet Orbánt legyőzni. Ebben az esetben az előre elcsalt választáson való részvétel semmi más célt nem szolgál, mint a parlamentbe való bekerüléssel elérhető állami támogatás megszerzését, mert ez a párt sem vett tudomást arról, amit maga is állít, hogy ez nem demokrácia. Diktatúra ellen pedig más eszközökkel kell harcolni, aminek akadálya az intézményesített ellenzékiség.

A Gyurcsány-beszéd az elmúlt 14 év legjelentősebb ellenzéki „vitairata”

A kiindulópont az a helyes megállapítás, hogy "a látszat és a valóság ordító ellentétben áll egymással". Magyarul: a demokrácia látszat, a valóság a diktatórikus rendszer, az ellenzék pedig ebben a rendszerben működik, ám a vele szembeni elvárások olyanok, mintha ez egy demokrácia lenne. Gyurcsány elemzi, hogy "demokratikus körülmények között az ellenzéki pártoknak senkivel és semmivel össze nem vethető főszerepe van a kormány ellenőrzésében, adott esetben leváltásában. Mondom, demokratikus körülmények között". Itt eljutunk a lényeghez, amiért a "tizennégyévezés" és az "ellenzék leváltásának" igénye is megfogalmazódik, hogy demokratikus körülmények között az ellenzéknek lehetősége van a kormányt nemcsak ellenőrizni, hanem leváltani is. Hangsúlyozza, írjuk le még egyszer azt, hogy "demokratikus körülmények között". Előtte már megtudtuk, hogy a demokrácia csak látszat, nincsenek demokratikus körülmények. Ebből következik, hogy az ellenzéknek nincs lehetősége a rendszeren belül sem ellenőrizni, sem leváltani a kormányt. Ez a konklúzió egyenesen következik Gyurcsány logikai levezetéséből, azonban ez csupán implicit jelentése az elmondottaknak, de ezt a következtetést nyíltan nem mondja ki. Talán azért, mert ebből logikailag az a kérdés következik, hogy mit keres az ellenzék (az állami támogatáson kívül) olyan rendszerben, amelyben nem ellenőrizheti a kormányt, s miért indul el olyan parlamenti választáson, amelyen a feltételek hiánya miatt nem lehet leváltani a kormányt. Ez a választók és az ellenzéki pártok közötti félreértés és mellébeszélés oka.

Lendvai Ildikó is beállt Magyar vadászatához hajtónak

Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke a Telexen fejtette ki a véleményét a baloldal jövőjéről. A lap összefoglalója szerint Lendvai Ildikó azt mondta, "a...

Ez buktatja meg Orbánt, nem Magyar Péter

A "Magyar-jelenségnek" nevezett szociálpszichológiai és pszichiátriai jelenség hátterében is ez állhat, hogy a "tizennégyévező" emberek érzik az anyagi helyzetük romlását, és ezért társadalmi változást szeretnének. Amíg volt pénz, a diktatúra 14 évig nem zavarta őket. Ez az oka annak is, hogy 14 éven át bármit ellophattak, senkit nem zavart, mert a lakosság a leszakadt területeket leszámítva jól élt. Most viszont mozgósító erővel hat a korrupciós retorika és szónoklat, mert zavaró lett a NER arisztokrácia élete az elszegényedés mellett. Most nagy igazságként élik meg, hogy ennek az élősködő, korrupt és tolvaj rétegnek egyik reprezentatív képviselője az Orbán-család és a strómanok gazdagodásáról és korrupciójáról beszél, gondosan elhallgatva saját bűncselekményeit. De most emiatt ezek hatnak. Felrázó erővel az a helyzet bír, amit ezek a gazdasági adatok mutatnak, az életszínvonal romlása. A lakosság elméjében még nem állt össze, hogy Orbán milyen kínai hitelekkel és egyéb forrásokkal tartja fenn a fizetőképességet, ami még nagyobb eladósodáshoz vezet. Ezért a rendszer gazdasági összeomlása egy platószónoktól függetlenül is bekövetkezik és egyfajta "éhséglázadáshoz", haragos tüntetésekhez vezet. Magyar gyűléseinek hangulata még nem ez, mert még nem jutottak el az emberek a gödör fenekére.

Bartus László: Az ATV és Magyar

S ebben Némethnek tök igaza van. Ha Magyar meg tudja félemlíteni az arroganciájával az ATV riportereit, a támadás technikájával hatalmat vesz felettük, s mostantól azt csinálják maguktól, amit ő akar, akkor elérte a célját. Ugyanez vonatkozik a sajtó egészére. Magyar ugyanezt csinálja mindenkivel. De Németh úgy ismeri ezt a technikát, mint a tenyerét. A vádlás és kárhoztatás szerepét és funkcióját a hatalom kialakításában bárki felett maga is professzionálisan használja. A támadás, a hamis vád, le akarja nyomni a másik felet, aki alattvalóvá válik. Ez karizmatikus pásztornak egyszeregy, ő maga is ezt használja. Németh megértette, ha ennek nem áll ellene, nem ő fog irányítani, hanem Magyar. Ebből a szempontból és logikából érthető meg Németh reakciója. Pontosan úgy viselkedett Rónai Egon Magyarral, mint a bibliai Jehu Jézabellel, akit kidobatott az ablakon. Aki nem ért ezekhez, annak fogalma nincs, mi történik, mi mozgatja Németh Sándort, és mi a Magyar-ATV konfliktus háttere és tétje. Németh megvédte, ami az övé, amit el akartak venni tőle. Ebből a szempontból is meg kell védenem Németh Sándort, mert ő a megtámadott fél, aki védekezett Magyarral szemben. Borzalmas látni, hogy mások ezt nem tudják és engednek Magyarnak. Ez egy leuraló technika, a diktatúra, az elnyomás előszobája. Ezért is fontos, hogy a magyarok lássák ezt és tisztában legyenek vele, mert a bőrükbe megy.

Magyar ugyanaz az ellenzékben, mint Orbán az EU-ban és a NATO-ban

Magyar Péter ugyanolyan idegen test az ellenzékben, mint Orbán Viktor az EU-ban és a NATO-ban. Érdekei miatt formálisan oda tartozik, pávatáncol naponta, hogy ne...

Az egykori SZDSZ most semmisül meg igazán, amikor az illiberális Magyar mellé áll

A szellemi öngyilkosságnak, öngyűlöletnek ritka példáját látjuk, amikor egy eszme hívei és képviselői nem hisznek sem magukban, sem az eszméjükben, sem annak erejében, sem az igazságában, hanem egy illiberális fasiszta diktátortól várják azok megvalósulását. Ez a feloldhatatlan paradoxon személyes tragédia is, mert az ember nem adja fel az elveit, akkor sem, ha rajta kívül senki nem vallja, akkor sem mond le az értékeiről, ha azokkal tud egy szélsőjobboldali populista fasiszta sikereket elérni - de nem Orbánnal szemben. Mert Magyar a Fidesz módszereivel az ellenzék soraiból szedi a híveit (áldozatait). Magyar fideszeseket csinál azokból, akik eddig demokraták voltak, mert az ikonjaik bátorítják őket, hogy bátran fogadják el a fideszes fasiszták stílusát és ideológiáját, s boldogan megteszik.

Magyar ne a drogtesztjét, hanem a „nárcisztikus” pszichiátriai tesztjét mutassa

Magyarnak nem a drogtesztjével kellene dicsekednie, ha már erre a szintre viszi a politikát, hanem azzal a pszichiátriai jelentésével, amiről a volt felesége beszélt a híressé vált interjújában, amely Varga Judit szerint nárcisztikus személyiségzavart állapított meg. Ha nem szépítjük túlságosan, s figyelembe vesszük azt is, amit a volt felesége mondott, hogy Magyar Péter még a gyógykezelést is vállalta, a "nárcisztikus pszichopata" diagnózis elmebetegséget jelent, ami közveszélyes a környezetére és hatalom esetén a társadalomra. Ezt alátámasztja a bizonyított tény, hogy Magyar eljátszotta egy üres Xanax levél mellett, hogy öngyilkos lett, hogy azzal megijessze, zsarolja és manipulálja a családját, de az eddigi megnyilvánulásai, agresszív reakciói mind alátámasztják ezt a diagnózist.

Budapestet elborította az oroszpárti háborús sötétség

A szellemi sötétség, amely most elborította Budapestet, Magyarország bűneinek és tragikus tévedéseinek listáját gyarapítja a történelemben, s egyenes következménye a keresztény-nemzetinek nevezett fasiszta és antiszemita magyar identitásnak, amely a demokrácia és a szabadság ellensége. Magyarország a szabad és felvilágosult Nyugat ellen fordult újra. Egy nép totális elbutulása és elbutítása ez, a náci gyűlöletpropaganda megdicsőülése, és a felelőtlen hazaáruló mindenkori magyar jobboldali politika feltámasztása egy bűnszervezet által. Magyarország elszigetelése a Nyugattól, kiszolgáltatása barbár diktatúráknak, barbár hordáknak, ahonnan a pénzüket kapják. Orbán az oroszok és a kínaiak fizetik. A Békemenetnek nevezett demonstráció azt követeli, hogy a szabad, békés, demokratikus világ adja meg magát az orosz kereszténybarbár tömeggyilkosoknak, hódoljon be, nyissa meg az utat további országok lerohanása, elfoglalása, egy újabb világháború előtt. Orbán egy újabb világégés által reméli átmenteni hanyatló diktatórikus hatalmát és maffiáját.

A Fidesz már meghalt, csak még nem vették észre

Az egész helyzet legviccesebb fonákja, hogy Magyar ugyanazon az úton jár, mint a Fidesz robotjai, ugyanabban a módszerben hisz, és ugyanarra a szintre süllyed, mert maga is az ismétlésben, a demagóg kijelentések szajkózásában hisz, minden rendezvényén papagáj módjára ismétli önmagát és sujkolja az új demagógiát. Ezért az orbáni utat ismétli meg. Magyar nem ellenzéki, hanem reformfideszes, aki megakadályozza a rendszerváltást, és a lényege, hogy a Fideszt menti át, mindazt, amit a "Fidesz" jelent. Orbán, mint alapító, már tévúton jár, "rossz emberekkel" vette magát körül, mint Rogán, akik nem adtak neki teret, elvették a pénzét, irritálóan korruptak és rosszul kormányoznak. Ezt ő "kijavítja". Ez a potenciális veszély, hogy Orbán megbukik magától, és nem demokrácia jön helyette, hanem egy másik fideszes diktatúra, amit Magyar vezet, s amely sokkal durvább, nyersebb lesz, mint Orbán puha diktatúrája. Akik Magyart támogatják, ezt veszélyeztetik. Csak akkor van esély Magyart túlélni, ha Orbán nem akar távozni, és forradalom fogja elmozdítani. Deutsch mindenesetre olyan volt, mint száraz koszorú a Fidesz sírján. Magyar Péter pedig feltámaszthatja a halottat. Ennél nagyobb csapás nem is képzelhető el, hogy mikorra Orbán ideje kitelik, vége lenne a szenvedésnek, jöhetne egy új demokratikus korszak, akkor épp a hisztérikus ellenzékiek egy másik fideszes fasiszta kezére játsszák az országot. Tragédia.

- A word from our sponsors -

spot_img

Follow us

KezdőlapCímkékDiktatúra