Kohányi Társaság

A Kohányi Társaság célja az Amerikai Népszava és a lap által közvetített antifasiszta és náciellenes értékrend támogatása, képviselete, terjesztése, népszerűsítése. Szellemiségét kifejezi a névadó által állított két szobor: Kossuth Lajos szobra Clevelandben és George Washington szobra Budapesten.

Az Amerikai Népszava az 1848-as liberális polgári hagyomány követője. Kossuthot, mint a legnagyobb magyar szabadelvű, liberális politikust tiszteli, akit amerikai magyarként is nyilvántart az emigráció, és akit amerikai útján lelkesen üdvözölt az amerikai nép. Kossuth Lajos a feudális kiváltságok felszámolásáért, a felekezeti egyenlőségért, az egyház és állam szétválasztásáért, a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott küzdelem egyik legnagyobb alakja, a magyar politikai újságírás megteremtője. George Washington szabadságharcos, a világ demokráciái számára mintául szolgáló amerikai alkotmány egyik megalkotója, az amerikai szabadság egyik szimbóluma, az Egyesült Államok alapító atyja, első elnöke. Kohányi – mint a két szobor felállításának kezdeményezője – lapjában egyesítette a két történelmi személyiség által vallott értékeket.

 

Az Amerikai Népszava elutasítja a rasszizmus minden fajtáját, a faji, vallási, nemzeti alapon álló diszkriminációt, a tekintélyelvűséget, a vallási-ideológiai államot, a szabadság csorbítását, az emberi jogok korlátozását, a demokratikus kontroll nélküli hatalmat, a hatalmi ágak megosztásának felszámolását, elítéli az autokratizmust, az önkényuralmat, a diktatúra minden formáját, az egypártrendszert, a jogállami normák megsértését. A Kohányi Társaság elítéli az 1947-es párizsi békeszerződésben foglaltaklábbal tiprását és követeli annak érvényre jutattását.

 

Erdei Éva és Nagy Dénes Lajos, a Kohányi Társaság titkárai 2011. augusztus 2-án a roma holokauszt áldozataira emlékezve megkoszorúzta a Roma Emlékművet.

A Kohányi Társaság vallja a hatalmi ágak megosztását, a fékek és ellensúlyok rendszerének fontosságát a parlamentáris demokráciákban. Védelmezi és szorgalmazza a lelkiismereti szabadságot, a jog előtti egyenlőséget, a tulajdon szabadságát és védelmét,  az információhoz való jogot, a sajtószabadságot, a közmédia pártoktól való függetlenségét, a bírói függetlenséget, a szólás, a gyülekezés és a vélemény szabadságát, a sztrájkhoz való jogot, a vállalkozás szabadságát.

Az Amerikai Népszava és a Kohányi Társaság támogatja a magyarországi szabadság és demokrácia ügyét. Csalásnak tartja a “fülkeforradalmat”, hazugságnak a “NENYI-t”, törvénytelennek és antidemokratikusnak a Fidesz új alaptörvényét.

 

Fönt: Erdei Éva (jobbra), a Kohányi Társaság titkára 2011-ben a Radnóti Meneten

Aul: Kertész Ákos író verset mond 2011-ben a Radnóti Meneten

Az Amerikai Népszava elutasít minden együttműködést a Nemzeti Együttműködés Rendszerével, elveti a politikai pluralizmust felszámoló “centrális erőtér” ideológiáját.

A Kohányi Társaság virtuális egyesületként és társadalmi mozgalomként is kíván működni, tevőlegesen részt kíván venni a magyar nemzet felemelkedésének, felvilágosításának munkájában, a demokratikus értékek és a velük járó felelősség képviseletében, a magyar szabadság védelmében, és különösen az antifasiszta megmozdulásokban.

A Társaság székhelye New York. Tagja lehet a világ bármely részén élő magyar magánszemély, társaság vagy jogi személy, aki és amely a Társaság alapeszméit elfogadja és befizeti a tagdíjat. A tagdíj befizetése virtuális tagságot jelent, a Kohányi Társaság nem bejegyzett szervezett, csupán mozgalom és baráti kör. A tagsági viszony az Amerikai Népszava és a célok anyagi és erkölcsi támogatását jelenti. A tagsági díj befizetésével a tag külön jogosultságot nem szerez.

A Kohányi Társaság kéri tagjait, hogy a KT titkárainak felhívására csatlakozzanak azokhoz a megmozdulásokhoz, amelyek kifejezik a Kohányi Társaság emberi, jogi, demokratikus és antifasiszta értékrendjét. Kiállásukkal is támogassák ezeket a fontos eszméket és célokat.

A Társaság a tagok listáját titkosan kezeli.

A Kohányi Társaság tagdíja egy évre 84 dollár, amelyet egyben itt fizethet be. Bármilyen részletekben is befizethető a tagdíj. A részleteket a PayPal segítségével a nepszava@nepszava.com email címre kell átutalni.

2012. NOVEMBER 9. RADNÓTI MENET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADNÓTI MENET 2013

FIATAL NÉMET ANTIFASISZTÁK A RADNÓTI MENETEN

ANTIFASISZTA KOSZORÚZÁS A GESZTENYÉSKERTBEN

 

RADNÓTI FANNI KÖSZÖNTÉSE

 

A KOHÁNYI TÁRSASÁG SZÜLETÉSNAPJA

.