2024, július12, péntek

Tag: csalás

A Tisza Párt nem létezik

Egyelőre igaznak látszik az előrejelzésünk, hogy Magyar nem is fog pártot szervezni, mert egyrészt alkalmatlan rá, másrészt nem demokrata, harmadrészt nem bízik senkiben, és egész ténykedése az ellenzéki sajtó által felépített médiahekk és trollkodás, aminel célja Magyar Péter Fideszben elveszített pénzének pótlása és hiúságának kielégítése. Egy pártnak van elnöksége, vannak vezető tisztségviselői, van tagsága, van elfogadott programja, átlátható költségvetése, jeles képviselői, teoretikusai, irányzatai, testületei, rendszeres ülései, kongresszusa, belső választásai, szervezete. A Tisza Pártnak semmi ilyen nincs, ezekből semmi nem létezik, csupán egyetlen embert jelent, Magyar Pétert. Ez alapján elmondható, hogy a Tisza Párt nem létezik, mert a pártokra jellemző egyetlen jellemzővel és követelménnyel nem rendelkezik. Még tagjai sincsenek, tagokat nem vesz fel, gyakorlatilag a párt nem működik. A "Tisza Párt" Magyar Pétert jelenti, ez Magyar Péter neve. Átvett egy alvó kamupártot, ami azóta is az maradt, kamupárt.

Még Toroczkaiban is több tisztesség van, mint Magyarban

Toroczkai László, a Fidesz farvizén hajózó náci párt, a Mi Hazánk elnöke, tartotta a szavát, lemondott az elnyert EP mandátumáról, s átadta azt Borvendég...

A fiatal Orbán ellenzékiekből építi elölről az új Fideszt

Magyar a nacionalista érzelmekre hat, önmagát és a mozgalmát a hét vezérrel állította egy sorba. Úgy állította be magát máris, mint aki Szent István nyomdokaiba lépett, a hamis és hazug Hartvik legendát is elmondta a szentkorona adományozásáról, amivel pedig máris az alaptörvény preambulumába ringatta a tömeget, az Istentől való küldetésre. Magyar nem Szent István, hanem Orbán nyomdokaiba lépett ezzel. A magyar átok kulcsát találta meg, a keresztény-nemzeti antiszemita identitást, amit boldogan fogadott az egykor ellenzéki tömeg. Lesz még Magyar Isten kiválasztottja, voltaképpen már most is az, erről szólt a történelmi eszmefuttatás és az Istentől való eredeztetés. A magasztos nacionalista, keresztény hazugságok mellett profánabb füllentéseken lehetett szórakozni, mint amikor azt mondta, "a léhűtók, haszonlesők, lelketlen kiszolgálók kora lejárt", ami nagy öröm, mert ennek legszebb példája ő maga. Azt is mondta, hogy ő szereti az igazságot, érdekes módon azért 14 éven át megvolt nélküle. Magyar kiválóan él az Orbán által is használt stíluselemekkel, amikor például bemutatta, hogy Orbán az a vendég a disznóvágáson, aki megtömi a táskáját kolbásszal, amikor a gazda nem látja. De ne felejstük el, hogy ezen a disznóvágáson Magyar is ott volt, és az ő táskája sem maradt üres. Ezért a most már beígért elszámoltatást vele kell kezdeni.

Kiderült, hogy piramisjáték a Tisza Párt

Kiválóan időzítette Magyar Péter a bejelentését, hogy erősen piramisjátékra emlékeztető finanszírozási modellt építenek fel a Tisza Párt támogatására, így mindazok, akik eddig nem voltak...

Az első perctől tudni lehetett, hogy Ungár, Vitézy és Magyar a Fidesz embere

Semmiféle összeesküvéselmélet nem áll amögött, hogy a Fidesz olyan embereket indít, épít fel és használ a hatalma érdekében, akik ugyan nem a Fidesz színeiben vannak, de a Fidesz érdekét szolgálják. Vitézy jelenéből és múltjából tudható volt, hogy ő a Fidesz embere. Ugyanez igaz Magyar Péterre is, aki valószínűleg nem előre eltervezett módon lett Orbán és a Fidesz "ügynöke" (faltörő kos az ellenzéken belül), de az egyértelmű, hogy lélekben soha nem hagyta el szellemi hazáját (lásd Wass Albert üzenetét a "kőről"), s nekik dolgozik. Ezek szavakból értik egymást, sokkal több az, ami összetartja, mint ami elválasztja őket. Ha vannak is elszámolási vitáik, úgy éreznek, hogy ők egy nagy család, a közös céljaik erősebbek, s a pénzen nem múlik, a hatalommal együtt megosztják, és megegyeznek. Az ellenzék pedig ennek az ellentéte, mindent utál és gyűlöl, ami hozzájuk tartozik, ami azonos velük, ami olyan, mint ők. Mindig mások akarnak lenni, képtelenek összezárni és megegyezni, a hibák valódi okait megtalálni, együtt cselekedni és egymást becsülni.

Az egykori SZDSZ most semmisül meg igazán, amikor az illiberális Magyar mellé áll

A szellemi öngyilkosságnak, öngyűlöletnek ritka példáját látjuk, amikor egy eszme hívei és képviselői nem hisznek sem magukban, sem az eszméjükben, sem annak erejében, sem az igazságában, hanem egy illiberális fasiszta diktátortól várják azok megvalósulását. Ez a feloldhatatlan paradoxon személyes tragédia is, mert az ember nem adja fel az elveit, akkor sem, ha rajta kívül senki nem vallja, akkor sem mond le az értékeiről, ha azokkal tud egy szélsőjobboldali populista fasiszta sikereket elérni - de nem Orbánnal szemben. Mert Magyar a Fidesz módszereivel az ellenzék soraiból szedi a híveit (áldozatait). Magyar fideszeseket csinál azokból, akik eddig demokraták voltak, mert az ikonjaik bátorítják őket, hogy bátran fogadják el a fideszes fasiszták stílusát és ideológiáját, s boldogan megteszik.

Magyar és a szavazói között nincs közös nevező

Magyar és szavazói minden tekintetben különböznek egymástól. Magyar támogatói elítélik a diktatúrát, a sajtószabadságról nem azt gondolják, amit Magyar, hogy azt a saját céljaira használja, de kritikát nem tűr. Magyarnak nincs kifogása a választási rendszerrel, míg hívei pontosan tudják, hogy az csalás. Magyar diktatúrát akar, a fanatikusai pedig nem. Magyar támogatói nem akarják, hogy Orbán, a családja, a strómanjai és az oligarchái megússzák a NER szabadrablását, az alkotmányos rend megdöntését. Míg Magyar előre szabad elvonulást ígért Orbánnak, de még Tiborcznak is, megelőlegezve azt, hogy nem követtek el bűncselekményt, mert mindent lepapíroztak. De a csalárdság is bűncselekmény. Magyar nyugdíjba akarja küldeni Orbánt, a támogatói viszont börtönbe, ahova való. Magyar nem akarja az Orbán-rendszert megváltoztatni, a fanatikusai viszont abban reménykednek. Magyar csak helyet akar cserélni Orbánnal, míg a szavazói nem akarnak egy másik Orbánt. Ráadásul egy fiatalabbat, éretlenebbet és erőszakosabbat.

Papírforma: Magyar fellépésével május végére erősödött a Fidesz

A Magyar Péter kampányát erősítő 444.hu szűkszavúan tette közzé, hogy a Medián szerint "Május végére erősödött a Fidesz". Ez éppen az ellentéte annak, amit...

A piramisjátékkal lopott milliárdokból működik a „Tisza Párt”?

Deák Boldizsár hamis ingatlanfedezetet adott, amivel becsapták az embereket, akik elhitték azt, hogy a Deák ingatlanjaira bejegyzett jelzálogjog biztosíték a számukra. A jelzálogjogot azonban soha nem tudták érvényesíteni, mert szándékosan elírták a szerződéseket. Akit az ügy részletei érdekelnek, a Metropol cikkében elolvashatják. Ami a mi szempontunkból lényeges, az a bizonyított tény, hogy Magyar a barátnője anyja által került kapcsolatba a Tisza Párttal, méghozzá úgy, hogy a "kvázi" új anyósa és a Tisza Párt alelnöke együttműködtek egy 7 milliárd forintos csalásban. Magyar így került a "Tisza (Tisztelet és Szabadság) Párt" közelébe, a közös nevező pedig a piramisjáték és a pénz. A Metropol egy hete megjelent cikke jogosan veti fel a kérdést: mi köze a piramisjátékban szerzett százmillióknak a Tisza Párt láthatatlan pénzügyi forrásaihoz? Az ítélet szerint Sájer Mária több mint 300 millió forintot csalt ki az emberektől, a 7 milliárdos csalásból szerzett pénz nagy része nem került elő. Magyar pénzforrásai pedig láthatatlanok.

Závecz: Magyar nem vonz fideszes szavazókat

A Závecz Research május eleji felmérése szerint Magyar Péter nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, mert nem egyesíti, hanem megosztja és kettévágja az...

A két fideszes kerület nem semlegesíti a két ellenzéki kerületet

Magyar Péter megtanulta mesterétől, Rogán Antaltól, hogy figyelni kell a közhangulatot, s gyorsan reagálni arra. Azt nem tudjuk, honnan van pénze tízmilliós rendezvényekre, de...

Magyar a leghitelesebb ellenzékit „rogánozza”, mert leleplezi a milliárdos csalásait

Ennek az állításnak minden szava hamis, mert a rogáni propaganda nem tárta fel Magyar állítólagos bűncselekményeit, amelyeket Hadházy Ákos dokumentumai alátámasztanak. A NER-ben elkövetett bűncselekmények feltárása nem a NER leváltását akadályozza, hanem azt szolgálja. Az Orbánt a jelenlegi feltételek között leváltani képtelen ellenzék nem a NER szatelit pártjai, s őket "leváltani" nem lehet, csak megsemmisíteni. Hadházy Ákos szintén a tőle várható tárgyszerűséggel válaszolt: "Ön jogász, tehát biztosan tudja, hogy rágalmazás vádja esetén helye van a valóság bizonyításának. Ezt a következő napokban meg fogom tenni." Ez azt jelenti, hogy Hadházy Ákos nyilvánosságra hozza az állításait alátámasztó bizonyítékokat. Ezek is az Orbán-rendszerről szólnak, s bemutatják a messiás úr eddig elhallgatott, letagadott tevékenységét. Demokrata ezt csak támogathatja. Téves interpretáció, amit Magyar messiáshívő támogatói hangoztatnak, hogy Magyar nem felel azért, amit ott tett, miután eljött onnan, és az ellenzékhez csatlakozott, mert Hadházy Ákos szerint súlyos bűncselekmények történtek a vezetése alatt, amelyeket nem törölhet el az, hogy kilépett Orbán bűnszervezetéhez és az ellenzékhez csatlakozott. Morálisan pedig a helyzet hasonló Sulyok Tamáséhoz, akinek a felelőssége az, hogy letagadja, ami történt. Nem kérdés, hogy a két volt fideszes ellenzéki közül ki a hiteles és ki nem az.

Az Iránytű Intézet ad 26 százalékot Magyarnak, amely Márki-Zay botrányos kutatását is készítette

A Magyar Péter kampányát szervező és a propagandasajtó színvonalára süllyedt ellenzéki média nem véletlenül hallgat arról, hogy az Iránytű Intézet nem tekinthető megbízható cégnek, mert most olyan irányba mutattak ki elképzelhetetlenül fals eredményt, ami nekik kedvező képben tünteti fel a "messiást". Csakhogy valamiről megfeledkeztek. Méghozzá arról, hogy a szélsőjobboldali közvélemény-kutató cég nemcsak Magyarnak mért dupla eredményt, hanem kevés híján Orbánnak is. A Republikon szerint a Fidesz 25 és 34 százalékon állt a teljes lakosság és a biztos pártválasztók körében, a Závecz eredménye 25 és 33 százalék, míg az Iránytű Intézetnél a Fidesz 27 és 50 százalékon áll. Ha a két adatot egymás mellé tesszük, akkor megállapítható, hogy a szélsőjobboldal közeli Iránytű Intézet a jobboldali Magyar Pétert és Orbán Viktort magasan túlértékelte, míg a baloldali pártokat (illetve a konkurens Mi Hazánkat) mélyen alá mérte. A DK a Závecznél 18 és 26 százalékon áll, az ideológiailag szélsőtávol eső Iránytűnél csak 5 és 10 százalékon.

Bartus László: Magyar Péter, a Fidesz átmentése

Már csak azért is fontos lenne többet tudni erről, mert ránézésre Magyar Péter megjelenése kísértetiesen hasonlít a Fidesz átmentési kísérletére, egy "bársonyos forradalomra", amely arról gondoskodik, hogy ha Orbánnak buknia kell, akkor puhára essen. Magyarország pedig ne legyen egy liberális demokrácia, hanem új vezetéssel folytatódjon a Fidesz-uralom. Orbán világpolitikai pozíciókat épített ki. Beépült a nemzetközi alvilágba. Komoly érdekek (fegyverüzletek, atomtitkok, titkosszolgálati játszmák) fűződnek ahhoz, hogy Orbán után ne legyen rendszerváltás, ne legyen szabad és független, demokratikus Magyarország. Ha Orbán bukik, a Fideszt át kell menteni. Szaporodnak a gyanús jelek. Ha ezt valamelyik titkosszolgálat találta ki, vagy repült rá, akkor azt kell mondanunk, hogy nem hibátlan, de profi munkát végzett. Ezért szeretnénk most már látni, hogy kik vannak a "garázsban". Mert az a mai napig érthetetlen, hogy az ügyészség miért hívta Magyar Pétert tanúmeghallgatásra, ha nem akartak önmaguk ellen nyomozni. Ezzel színpadot tettek alá. Az eljárásról azóta sem hallani, mintha csak annyi lett volna a szerepe, hogy Magyar fel tudja építeni az eddigi legnagyobb hazugságát a NER elleni bizonyítékok emlegetésével, amitől le kell mondania a kormánynak, Rogán pedig magánrepülővel menekül. Ebből semmi nem lett, de Magyar beépült az ellenzékbe, kettészakította, és kapott százezer tüntetőt.

- A word from our sponsors -

spot_img

Follow us

KezdőlapCímkékCsalás