2024, április15, hétfő

Tag: szuverenitás

Orbán semmibe vette a nemzeti konzultációt, a „népakarattal” szemben szavazott

A nemzeti konzultációról mindenki tudhatja, milyen célt szolgál, sugalmazott kérdései az elvárt válaszokat is tartalmazzák, a hazug állításokra csak egyféleképpen lejet szavazni. Orbánt hivatalosan nem köti a konzultáció eredménye, de elvileg azt a célt szolgálja, hogy az általa eldöntött kérdésekben az önkénye mögé a népakarat látszatát állítsa. A hamis cél az, hogy leplezze az önkényt, legitimációt adjon önmagának, saját diktatórikus döntéseit a nép akaratának állítsa be, ami őt kötelezi. Most kiderült, ami eddig is tudható volt, hogy nemcsak átláthatatlan a "konzultáció" kiértékelése, Orbán ezt is semmibe veszi. A nemzeti konzultációkra tízmilliárdokat költenek el, miközben a kórházi ellátás akadozik. Alig egy héttel azután, hogy kihirdették az állítólagos "konzultáció" végeredményét, amely 99 százalékos többséggel nyilvánította ki az ukrán segéllyel szembeni "népakaratot", Orbán az EU-csúcson minden fenntartás és ellentételezés nélkül megszavazta az Ukrajnának szánt uniós segélyt, amiről a "magyar emberek" azt mondták: ne kapjanak pénzt az ukránok, amíg Magyarország meg nem kapja a neki járó teljes összeget. Ez pedig nem történt meg. Orbán másfélmillió Fidesz-szavazó akaratát vette semmibe, mert a nem fideszes szavazók kukába dobták a konzultációs levelet, mivel tisztában vannak a funkciójával. Ez bizonyítja, hogy Orbán semmibe veszi saját szavazóit és támogatóit is, eszköznek használja őket saját játékaihoz. Magyarországot privát tulajdonaként kezeli, amivel azt csinál, amit akar. Ez a szavazás nemcsak a nemzeti konzultációt leplezte le, hanem azt is, hogy Orbán diktátor.

A szlovákok nem fogják tűrni, hogy Fico Orbán lába kapcája legyen

Miután az emberkereskedők szabadon engedésével és az illegális bevándorlók Szlovákiára engedésével Orbán hatalomra segítette Fico-t, a szlovák miniszterelnök először érkezett Budapestre Orbánhoz eligazításra. Orbán...

Virág elvtársat Tanú-idézetekkel akarják megölni

Virág elvtárs boldog, mert meg akarják ölni, méghozzá az ajtajára ragasztott idézetekkel. Lánczi Tamás az ÁVH feladatkörét ellátó Szuverenitásvédelmi Hivatal (az új rövidítés SZVH)...

Szuverenitás illiberális módra: Trump 8 millió dollárt kapott külföldi kormányoktól az elnöksége alatt, köztük Magyarországtól is

A Trumpot lefizető országok listáját Kína vezeti, Szaúd-Arábia, Katar és Kuwait követi. Az Orbán-kormány a listán csupán egy 1000 dolláros összeggel szerepel. Trumpnak el kellett volna adnia ezeket az érdekeltségeit, vagy azok nem fogadhatták volna el külföldi ország pénzét, miközben a tulajdonos az amerikai elnök. Trump ezzel alkotmánysértést követett el. Nem véletlen, hogy a listán egyetlen demokratikus európai ország sem szerepel, mert az efféle kormányzati kifizetés a megrendelő oldaláról is korrupciónak minősül, demokratikus jogállamok nem kerülnek ilyen kapcsolatba egy másik ország elnökének érdekeltségeivel, a szállodáival sem. Pedig nekik is vannak diplomatáik, küldöttségeik, de találtak maguknak más szállodát. Magyarország az egyetlen uniós ország, amely szerepel a listán, ha nem is nagy összeggel. De ki tudja, hogy más kifizetés történt-e, amit nem vizsgált a jelentés. Ebből is látszik, hogy Orbán a világ korrupt részéhez tartozik, s az is látszik, miért szeret korrupt országokkal üzletelni. Trump megvesztegetésében is Kína vezeti a listát, Orbán esetében is a kínaiak állnak a vesztegetési lista élén.

Orbán az Év Szuverenitást Sértője, nála jobban senki nem sérti mások szuverenitását

A fasiszta és náci szuverenitás ellentéte a liberális demokrácia, a jogállam, mely korlátozza a fasiszta és náci vezér diktatúráját, tiltja annak létrejöttét, megkérdőjelezi annak alapját. Ezért a fasiszta és náci "szuverén" legfőbb ellensége a liberalizmus, s annak képviselői, főleg a zsidók, akiknek a liberális demokráciát tulajdonítják, mint zsidó trükköt. A náci szuverén a nemzeti identitástól elválasztja a liberális, demokratikus elveket és jogokat. fasiszta és náci nemzeti identitástól idegennek minősíti a liberális demokratikus jogokat. A fasiszta és náci szuverenitásvédelem elválaszhatatlan az antiszemitizmustől, a lényege a zsidógyűlölet, az uszítás és a gyűlöletpropaganda, mert a demokráciától, jogtól elszakított nemzeti identitás útjában mindig a zsidók állnak, akik nem azonosulnak a fasiszta és náci önkényuralmi rendszerekkel. A szabadság, a jogállamiság, egyéni jogok, emberi méltóság és szabad verseny jórészt a zsidóság biblikus világképéből és szellemiségéből következik. Ezért mindenféle kódszavak és hazudozás ellenére, a világ visszatért a 20. századhoz, és az alapvető harc, a konfliktus a felvilágosodás, a liberalizmus, a demokrácia és a fasizmus, a nácizmus között zajlik, amit most legdivatosabban "szuverenitásvédelemnek" neveznek a fasiszták és a nácik. Mintha a szó eredeti pozitív értelmében veszélyeztetné a szuverenitást bárki, miközben a fasiszta és náci vezér korlátlan uralmának veszélyeztetéséről van szó.

A szuverenitás kivezet az európai integrációból

Ezt a két folyamatot kell figyelni európai és belföldi szinten. Orbán minél szuverénebb lesz az Európai Unióban, annál előbb és annál jobban szorítja ki magát az együttműködésből, s ez a szavazati jogának elvesztésétől az uniós tagság megszűnéséhez vezethet. Magyarországon pedig minden attól függ, hogy Orbán együttműködési hajlandósága mikor éri el a nulla szintet, mikor sérti az együttműködő társadalom olyan érdekeit, amelyekről a társadalom vagy jelentős része nem tud, nem hajlandó lemondani. Akkor lesz forradalom. Azzal, hogy Orbán bevezette és középpontba állította a szuverenitás fogalmát, és annak védelmét, azzal világossá tette a szembenálló struktúrákat, egymást kizáró folyamatokat, és bejelentette igényét az abszolút szuverenitásra, az abszolút önkényre. Welcome!

Az Erdogan-imádat okai és következményei

Ez a szuverenitás igazi elvesztése, mert elveszi és megbénítja a szabad akaratot. A lélek bensőjében szerez uralmat a személyiség fölött. Ez rosszabb, mint bármilyen külső hatás és kényszer, mert az önként vállalt lelki rabszolgaság Orbánt belülről kötözi meg. Ahogy Orbán maga fogalmazott, ez az érzelmi kapcsolat a mostani Erdogan látogatással elérte a tetőfokát. A legmagasabb lángon izzik. Orbán a legszorosabb "baráti, testvéri és politikai együttműködésről" beszélt, magyarra fordítva ez azt jelenti: "mindenem a tied". Lélekben való egyesülést jelent, a legteljesebb önfeladást és önátadást, az egységben való teljes feloldódást. Egyek vagyunk, ezt mondta Orbán, és ez így is van, amivel nemcsak a saját személyiségét, hanem Magyarország sorsát és jövőjét is Erdoganhoz kötötte.

Orbán Főúr nevű lóval hódolt a török szultánnak

Orbán Magyarország sorsát Törökországhoz kötötte, kijelentve, hogy a magyarok és a törökök együtt lesznek győztesek a 21. században, amivel a 21. század feladatává tette a diktatúrák győzelmét a demokratikus szabad jogállamok felett. A magyar gazdaságot is igyekszik a hagyományosan korrupt, szervezett bűnözéssel összenőtt török gazdasághoz kapcsolni. Magyarországon az orosz és a török maffia állami szintű kapcsolatokat kapott. Ez is megfelel a keleti nyitásnak, Magyarország is maffiaállamként működik. A törököknek való alárendelődés kifejeződik a svéd NATO-csatlakozás akadályoztatásában is, amelyben a szuverenitását elveszített, Orbán által feladott Magyarország a török utasításokat követi, és a török szultán akarata szerint jár el, akadályozva a NATO erősítését. A törököknek nem kell már bevonulni a szultán seregével, nem kell elfoglalni a budai várat, mert ott trónol Orbán basa, aki a törököknek behódolt alattvaló, a török szultán szolgája. A magyar történelem, a magyar szabadság és szuverenitás meggyalázása, amit Orbán művel a törökökkel, bemocskolása azok emlékének, akik századokon át harcoltak a törökök ellen. A magyar szabadságért. Az ország szuverenitásáért. Amit Orbán elajándékozott. A lóval együtt.

Már a törvény kritikája is sérti a „szuverenitást”

A szuverenitásvédelem kiterjed a szuverenitásról szóló vitára is. Már az is a szuverenitást sérti, ha valaki tisztázni akarja a szuverenitás fogalmát, a szuverenitásvédelmi hivatal nem tisztázott jogait és hatáskörét, a jogorvoslat lehetőségét. Ha felveti, hogy sajtó munkájával miért is sértené egy ország szuverenitását, mivel azzal sokkal inkább az országot védi. A hatalommal való egyet nem értés, a kritika, az ellenvélemény önmagában is sértheti a szuverenitásvédelmi törvényt, ami nonszensz, hiszen ez maga a sajtó szerepe, feladata és funkciója. Az ellenvéleményt elég idegen érdekűnek bélyegezni, és a hivatal titkoszolgálati és rendőri eszközöket vehet igénybe, nyomozhat szerkesztőségekben, üldözheti a sajtót. Egy érdekvédelmi egyesületnek alapvető feladata, hogy felszólaljon ez ellen, de jellemző az, hogy már az ilyen felszólalás is a szuverenitást veszélyezteti, hiszen megkérdőjelezi a törvény jelenlegi formáját és helyes voltát, ami a hatalom szuverenitásának mond ellent. Nincs gúny abban, hogy a megkérdőjelezhetetlen szuverenitás önkényt, diktatúrát jelent.

Orbán az európai emberek képviselőjeként adja ki magát

Orbán már az európai emberek képviselőjének és szószólójának adja ki magát. A francia Le Point című hetilapnak saját véleményét az európai polgárok véleményeként adta...

Magyarország kormányszinten beavatkozik a szerb választásokba (is)

Miután Orbán az embercsempészek szabadon engedésével és az illegális migráció szlovák határra irányításával megválasztatta a szlovákok által legjobban utált szlovák politikust, aki Orbán bábja...

Amíg nem mondjátok ki, hogy fasiszta diktatúra, nem mutatjátok meg a hatalom valódi arcát

Ordítani kellene, kézzel-lábbal tiltakozni, szenvedélyesen nekimenni, leleplezni, harcolni ellene. Ehelyett miért kell szépíteni, hogy senki nem érti meg? Miért kell Orbánnak falazni? Hát ki ez az ember? Az orrotok előtt tesz tönkre, rombol le mindent. Éppen azt készíti elő, hogy a végén még börtönbe is tehessen benneteket, ha úgy akarja. Mire vártok? Nem Orbán diktál? A látszatok mögött nem ez van? Akkor miért nem lehet ezt kimondani, világossá tenni? Akkor miért kell a hamis látszatot erősíteni? Miért nem kell inkább azokat leleplezni, és a látszatok helyett a valóságot nevén nevezni? A fasizmus az egy vezér által irányított állam totális uralma a társadalom fölött. Az Orbán-rendszer nem az? Mi kell még nektek, hogy a nevén nevezzétek, hogy a fülkeforradalom egy államcsíny, egy demokratikus választás meghamisítása, az alkotmányos rend megdöntése volt, a NER az Alkotmány által tiltott kizárólagos hatalomra való törekvés megvalósult formája? Miért nem lehet kimondani, hogy ez törvénytelen, illegális és illegitim? Orbán "trónbitorló", bűnöző.

Varga elárulta, Gulyás takargatja

Varga Judit a "szuverenitásvédelmi" törvényről rendezett propagandarendezvényen elárulta a parlamentben, hogy a "szuverenitásvédelem" (amit az ÁVH utódszervezete irányít majd) kiterjed a sajtóra is, ahogy...

Orbán úgy akarja meghódítani Európát, hogy szembefordítja Amerikával

Orbán azt a hazug és hamis látszatot próbálja kelteni, és nyilván erre épül majd az európai parlamenti kampány, mintha az amerikai jelenlét és az amerikaiakkal való szövetség tenné kötelezővé a liberális demokratikus államformákat Európában, de Európától ez idegen, az európai gyökerek Orbán fasiszta önkényuralmi rendszerének ideológiájával azonosak. Ezzel akarja Orbán "felszabadítani" Európát Amerika szellemi és ideológiai elnyomása alól. Orbán ezzel olyan fába vágta a fejszéjét, amely a világ stabilitását és biztonságát jelenti. A transzatlanti együttműködésbe akar éket verni, le akarja választani, szembe akarja fordítani Amerikát és Európát, hogy az amerikaellenes populista hazugság Európában szélsőjobboldali fordulatot eredményezzen. Ehhez az kell, hogy Európa az egyetemes értékeket elvesse, amerikai értékeknek nyilvánítsa, ami idegen tőle. Orbán programot adott ezzel az európai szélsőjobboldalnak, az Amerikáról való leválás programját. Európa identitását a keresztényfasizmussal azonosítva, amit a szélsőjobboldal képvisel. Orbán éket akar verni a transzatlanti demokráciák kapcsolatába, ezzel szét akarja verni a demokratikus, szabad nyugati világot. Ki akarja terjeszteni a "szuverenitási" harcot egész Európára, a szuverenitást a demokratikus értékekkel szemben határozva meg.

- A word from our sponsors -

spot_img

Follow us

KezdőlapCímkékSzuverenitás