2024, június13, csütörtök

Tag: jogállam

Az egykori SZDSZ most semmisül meg igazán, amikor az illiberális Magyar mellé áll

A szellemi öngyilkosságnak, öngyűlöletnek ritka példáját látjuk, amikor egy eszme hívei és képviselői nem hisznek sem magukban, sem az eszméjükben, sem annak erejében, sem az igazságában, hanem egy illiberális fasiszta diktátortól várják azok megvalósulását. Ez a feloldhatatlan paradoxon személyes tragédia is, mert az ember nem adja fel az elveit, akkor sem, ha rajta kívül senki nem vallja, akkor sem mond le az értékeiről, ha azokkal tud egy szélsőjobboldali populista fasiszta sikereket elérni - de nem Orbánnal szemben. Mert Magyar a Fidesz módszereivel az ellenzék soraiból szedi a híveit (áldozatait). Magyar fideszeseket csinál azokból, akik eddig demokraták voltak, mert az ikonjaik bátorítják őket, hogy bátran fogadják el a fideszes fasiszták stílusát és ideológiáját, s boldogan megteszik.

Magyar célja a baloldal megsemmisítése

Azt még Török Gábor is megállapította, hogy Magyar Péternek hosszútávon egyetlen esélye, ha megsemmisíti a baloldalt. Ez tökéletesen megfelel Magyar céljainak, aki éppen ennek...

Orbán beszél Magyar Péterből és vastaps fogadja

De a legszörnyűbb mondatok ezután hangoztak el: "Nincs ilyen, hogy egységes Európa. Az európai történelem nem erre predesztinálja ezeket az országokat." Ezt mondta Magyar, a II. világháború és az európai uniós projekt sikere után, amely megteremtette a tartós béke alapjait Európában. De van egységes Európa, csak Magyarország nem tartozik hozzá. Az európai egység éppen itt mutatkozik meg, hogy nem szünteti meg a tagállamok nemzeti önállóságát, mégis egy egységes Európa részei. Az egységes Európa tagadása, méghozzá a történelemre hivatkozva, megnyitja az utat újra az európai háborúk és katonai konfliktusok előtt. Ez az Európai Unió, az európaiság és Európa populista, szélsőjobboldali tagadása. Magyar aztán újra mondott egy borzalmat a jogállamiságról: "a belgák, a hollandok és a franciák azért beszélnek annyit a magyar jogállamiságról, hogy a sajátjukról ne kelljen". Ez megint Orbán és Varga Judit szövege. Magyar az európai országokat hasonlítja a NER-hez, demokratikus jogállamok problémáit azonosítja egy önkényuralmi rendszerrel.

Orbán az alkotmánymódosítással önmagát leplezte le

Orbán előre menekült és a saját bőrét mentette Novák és Varga lemondatásával, főképpen pedig az alkotmánymódosítással. Ezzel azonban észrevétlenül leleplezte önmagát. Azért is észrevétlenül,...

Gyurcsány összejátszott Orbánnal az Európai Parlamentben

Ha a legnagyobb magyar ellenzéki párt ebben nem vesz részt, azzal cserbenhagyja európai barátait, az európai demokratákat és Orbánnak falaz. Hivatkozási alapot teremt, hogy még a magyar ellenzék legnagyobb pártja sem talál kifogást, nem kritizálja, nem szavaz Orbán diktatúrája ellen. Ez a magyar nép, a magyar emberek és a magyar szavazók elárulása is. Az Európai Unió az egyetlen fék a vonaton, ami Magyarországot a szakadékba viszi. Nincs más, ahol a magyar jogállamiság megszüntetéséről beszélni lehet, ahol jogorvoslatot lehet kérni, ahol Orbán jogtipró, önkényuralmi rendszerét, amely egész Európát fenyegeti, még szankcionálni lehet. Ezen a ponton lehet csatlakozni a Nyugathoz, a demokráciákhoz. Gyurcsány Ferenc és pártja a legmocskosabb árulást követte el, cinkosan összejátszott az orosz imperalizmus érdekeit képviselő és Európát fenyegető illiberális mintaállammal, a magyar szabadságot és demokráciát felszámoló kleptokrata fasiszta alakulattal. Az Orbánt elítélő határozattól való távolmaradás üzenete az, hogy Orbán rendszere legitim jogállam. Gyurcsány összejátszott Orbánnal.

A Fideszt nem leváltani, hanem felszámolni kell

A lengyel párhuzam alapján elkerülhetetlen, hogy Orbán fasiszta rendszerét ne vessük össze azzal, ami Lengyelországban történik. Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy Pesten nem történhet meg az, ami Varsóban, mert Magyarországon Orbán befejezte a fasiszta állam felépítését, lerakta a fejlett nácizmus alapjait, az alkotmányos rendet megdöntötte, és kiépítette azokat a mechanizmusokat, amelyek megakadályozzák, hogy demokratikus úton leváltható legyen. Demokrácia látszatába burkolt puha fasiszta diktatúra működik. Ezért annak lehetősége kizárt, hogy Orbán és "pártja" valaha ellenzékbe vonuljon. Orbán csak előre mehet, nem hátra, számára nincs visszaút. Rendszere vagy nyílt totális diktatúra lesz vagy királyság, amely azonban nélkülözi a legitimitást és az alkotmányosságot, ezért előbb-utóbb forradalommal végződik. Orbánra, a strómanjaira, a kiszolgálóira lincselés, az utcai harcok közepette akasztás, jobb esetben életfogytig tartó börtön, esetleg menekülés és valamilyen diktatúrában életfogytig tartó száműzetés vár. Ellenzékiségről szó sem lehet. Ebből az következik, hogy igazi ellenzék nem a "kormányt" (amely csak egy bűnszervezet), hanem a törvénytelen rendszert támadja, és ennek a törvénytelen rendszernek a létezését, a legitimitását utasítja el. Egyetlen követelése a demokratikus jogállam helyreállítása, az alkotmányos rend visszaállítása lehet, nem a rendszeren belüli kormányváltás (ez eleve kizárt és a gondolat Felcsúton minden alkalommal nagy derültséget okoz), nem szociális reform és/vagy szociáldemokrata fordulat. Ez utóbbi mind bullshit, kamu, szélhámosság.

Az alkotmány nem lehet politikai megfontolás tárgya

Érdekes és tanulságos elvi vita alakult ki az amerikai demokraták körében annak kapcsán, hogy egyes államok az amerikai Alkotmány 14. módosításának 3. pontja alapján...

Colorado jogosan törölné Trumpot a szavazólapról

Nyilvánvaló, aki az amerikai Alkotmány ellen támadt, hívei megrohampzták a Capitoliumot az ő felbujtása alapján, nem lehet amerikai elnök. Colorado államban a Legfelsőbb Bíróság olyan határozatot hozott, hogy Trump Coloradóban nem szerepelhet a választási listán, nem vehet részt jelöltként a választáson. A döntés jogszerű és alkotmányos. A végső szót azonban az amerikai szövetségi Legfelsőbb Bíróság mondja ki, amelynek az összetétele éppen Trump kormányzása alatt változott meg drasztikusan. Trump három új bírót jelölhetett, akik nem csupán republikánus értékrendűek, hanem egyenesen hamis küldetéstudattal rendelkező vallási fanatikus kultúrharcosok, nem elsősorban jogászok. Ez azt jelenti, hogy a jogot az ideológiai-vallási-politikai előítéleteikhez használják eszköz gyanánt, nem a jogot és az alkotmányt értelmezik. Ez önmagában is az amerikai jogállam, az alkotmányos demokrácia súlyos megsértése, ami azonban szinte semmi ahhoz képest, hogy Trump támadást szervezett az amerikai törvényhozás ellen.

Orbán a vétójoggal térdre kényszerítheti Európát

Mindez azt jelenti, hogy immár nyílt háború zajlik az oroszokkal, és a frontvonalban Orbán harcol az oroszok oldalán Európa ellen, kezében a szuperszonikus fegyverrel, a vétójoggal, amivel sürgősen csinálni kell valamit, mert azt Putyin használja, másrészt a maga javára is egy nyugatellenes, antiszemita, fasiszta diktátor, aki el akarja foglalni az Európai Uniót. Most megúsztak egy katasztrofális vétót, de ott lebeg a fejük felett a többi, amivel Orbán kizsarolhatja magát a jogállami követeleményekből, fasiszta rendszerét az EU finanszírozza tovább, és a vétójoggal markában tartja Európát. Azt csinál vele, amit akar. Ez azt jelenti, hogy csak az lehet, amit ő megneged, amihez Orbán hozzájárul. Ez Európa belülről történő megfojtása, szétverése, térdre kényszerítése, méghozzá saját vétójogával, amit egyértelműen visszaélésre használ az EU ellensége. Mert Orbán az: gyűlöli őket. Orbánt ismerve van egy ennél rosszabb fokozat is, ha Európa hagyja magát. Nemcsak az lehet, amit Orbán enged, hanem az, amit majd ő követel. Egyelőre nemet mond arra, amit Európa akar, aztán Európának igent kell mondania arra, amit ő akar. Ez már a vég. Miközben semmi eszköze és fegyvere nem lenne, ha a vétójoggal nem tudna visszaélni.

Ha az Európai Unió szerint Orbánia jogállam, akkor szabad utat enged a fasizmusnak

Ennek európai (és talán amerikai) szélsőjobboldali fordulat lesz a következménye. Orbán mocskos fasiszta diktatúrája mintaállam lesz, s ebből diktatúrák nőnek ki, polgárháborúk és háborúk lesznek. Megnyitják az utat az oroszok előtt, Európa darabokra hullik. Elment az eszük, amikor úgy döntöttek, hogy engednek egy bűnöző zsarolásának és túlélhetik azt. Európa elveszíti az összes maradék tekintélyét, az összes erejét, Orbán és az oroszok kezébe kerül. A világ fertőjét, pestisét, szennyét és mocskát, egy fasiszta diktatúrát finanszíroznak, amely az életükre tör, amelynek célja a világuralom és a demokratikus világrend felszámolása. Akik ezt megteszik, azokra senki nem fog szavazni. A demokratikus közvélemény előtt elveszíti minden hitelét és tekintélyét ez a garnitúra, a demokraták nem fognak rájuk szavazni, a választásokat átengedik a szélsőjobboldalnak, amely ettől erőre kap. Ha egyszer hatalomra kerül bárki, aki Orbán receptjét követi és azt erőből keresztülviszi, soha többé nem fognak szabad demokratikus jogállamban élni.

Brüsszellel az a baj, hogy nem úgy táncol, ahogy Orbán fütyül

Orbán a jogsértő, s ezért a jogot hibáztatja. Ő sérti az uniós egyezményt, s az uniós egyezményt akarja magához igazítani. Az EU-t hibáztatja, miközben ő sérti az EU-t. Erről szól a plakát: "Ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek". Ők táncoljanak úgy, ahogy mi fütyülünk. Pontosabban: ahogy Orbán fütyül, aki nem tűr kontrollt és ellentmondást. Mindent Orbánhoz kell igazítani. Ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ő Európa DNS-e, vele azonos Európa. Miért? Azért, mert egy nárcisztikus pszichopata, aki erről nem vesz tudomást, és ő a világ közepe. Mindenkinek őt kell szolgálnia, csodálnia, engedelmeskedni kell neki, különben vége. Aki nem teszi, legkevesebb, hogy gyűlöletplakátra kerül. Magyarországnak ezt kell kiszolgálni, és végig kell néznie normális embereknek, hogy ez a torz lelkű, beteg ember uralkodik, és olyan más nárcisztikus pszichopatákhoz igazodik és őket dicsőíti, mint a köztörvényes bűnöző Trump. A bolondok szabnának törvényt, mindent elsöpörve, ami a totális uralmuk és beteg személyiségük útjában áll.

Orbán számolta fel Magyarország szuverenitását

Azok a demokratikus pártok, szervezetek és szabad sajtó, amelyek külföldi támogatásokat kapnak, nem a pénz miatt lesznek a demokrácia, a jogállam és az emberi jogok harcosai, hanem attól függetlenül azok, a támogatás a saját tevékenységüket segíti az önkénnyel szemben, amely anyagilag ellehetetleníti őket. Az orosz ügynöktövény célja a demokratikus pártok, szervezetek és a szabad sajtó anyagi forrásainak felszámolása, hogy csak annyi pénzhez juthassanak, amit Orbán a látszat fenntartása érdekében megenged. Magyarország ettől nem szuverén, hanem még inkább fasiszta ország lesz. Magyarország a szuverenitását már régen elvesztette akkor, amikor Orbán eladta magát és az országot az oroszoknak és a kínaiaknak, legújabban már a törököknek is, mert a "türk" bohóckodás az Erdogan és a törökök biznisze és szervezete. Orbán törvénytelen módon használja a pártja céljaira a közvagyont, amely korlátlanul áll rendelkezésére, és abszolút hatalmánál fogva a tőle független, demokratikus szerveződéseket kiéhezteti és a létezési minimumon tartja. Végezetül, az ország önrendelkezése és szuverenitása szempontjából a költségvetési pénzek pártcélra történő felhasználása jelenti az igazi veszélyt, mert lehetetlenné teszi a népakarat érvényesülését, ha a hatalom birtokosai korlátlanul használhatják fel az állami pénzeket a hatalmuk megtartására, míg az ellenzéket és a szabad sajtót elzárják minden pénzügyi forrástól, ha közpénzen a közszolgálati médiát pártpropagandára használják, s a hatalom kizárólagos birtoklóit nem lehet törvényes úton leváltani. Ez sérti Magyarország szuverenitását.

Nemcsak „Brüsszel” utál benneteket, hanem mindenki

Azért nem kaptok pénzt, mert fasiszták vagytok. Ezért mellesleg undorodnak is tőletek. Azt nem is említve, hogy állandóan hazudtok.

Bidennek nincs köze a Trump elleni vádemeléshez

Mielőtt a magyarok megint elhinnének egy hazugságot, szeretnénk világossá tenni, hogy Joe Biden elnöknek nincs köze a Trump elleni vádemeléshez. Ez nem Magyarország, ahol...

- A word from our sponsors -

spot_img

Follow us

KezdőlapCímkékJogállam