Már iskolás gyerekek sem akarják tisztelni az amerikai zászlót, mióta Trump megváltoztatta a jelentését. Hasonlóképp, ahogy normális ember nem tűz ki magára magyar kokárdát és a magyar zászlóval szemben sem tanúsít semmiféle tiszteletet, mert ezeknek a jelképeknek elvették az eredeti jelentését. Amit most jelentenek, abban semmi tisztelni való nincs. De a szabadság mégis attól függ, kik birtokolják ezeket a jelképeket és mit jelentenek. Orbánt s a rendszerét nem lehet leváltani anélkül, hogy ezeket a jelképeket vissza ne szerezzék tőle. Az ellenzéknek semmije nincs, semmit nem jelent, semmit nem birtokol, ami az országé.

Amikor a Fidesz kisajátította a kokárdát, akkor az már csak külső megjelenésében idézte az egykori kokárdát, de nem azt jelentette, hanem az ellenkezőjét. 1848 mindennek ellentéte, amit ez a szélsőjobbos ideológiával átitatott bűnszervezet jelent. Sajtószabadságot jelent, a törvény előtti egyenlőséget, közteherviselést, igazi népképviseletet, parlamentarizmust, mindazt, amit ez a maffia megsemmisített. Új jelentést adtak neki, és ellopták a szabadság s a szabad magyar identitás szimbólumait. Zászló nélkül nincs győzelem. Nincs mit követni.

Amikor a magyar nép 2010 óta folyamatosan megengedte, hogy a felcsúti zsarnok álljon a Nemzeti Múzeum lépcsőjére, a Népszabadság kivégzése, a közszolgálati média elfoglalása, vidéki lapok megszállása, különféle lapok bekebelezése, az alkotmányos rend megdöntése, a parlamentarizmus, a jogállamiság, a közteherviselés felszámolása után kisajátítsa és az orra előtt meghamisítsa a liberális demokrácia és a szabadság ünnepét, akkor elveszítette a méltóságát, a nemzeti identitását, a jogát és a lehetőségét is egy szabad és boldog életre.

A magyar nemzeti zászló nem mindenki összetartozását és szabadságát jelenti, hanem egy politikai pártnak álcázott bűnszervezet törvénytelen, fasiszta uralmát, kirekesztő ideológiát. Ez a NER zászlója, ott szégyenkezik minden alkalommal Orbán mögött. A saját rendszerük szimbóluma, egy ellopott, a jelentésétől megfosztott relikvia, ami a bűnszervezet ideológiai jelképe. Ehhez semmi közöm, mert én nem vagyok fideszes, se NER-hívő, se Orbán-kliens. De ezzel el is veszítettem mindent, ami egyesítene és ami ideát és célt adna. Ezért folyik most a harc Amerikában is.

Az amerikai zászló is ma a rasszizmus, a faji, vallási kirekesztés jelképe. Ez ellen tiltakozik a teljes amerikai-futball szövetség, a játékosok, edzők, vezetők, tulajdonosok. Az amerikai zászló, ahogy megmutatkozott Charlottesville-ben, a konföderációs zászló és a náci zászló szinonimájaként jelenik meg. A fekete amerikai-futball játékosok ma a rasszizmus jelképét látják benne. A faji megkülönböztését és a kirekesztését, s ezt a jelentését nem tudják ők tisztelni. Minden elismnerés érte. Mindennek ellenkezőjét jelenti, ami az igazi Amerika.

Emlékezzünk, amikor még a az előző átkosban a fiatalok amerikai zászlós pólót húztak, az amerikai zászlóval díszítették a farmerjüket, akkor az a szabadság szimbóluma volt. Annak az Amerikának a szimbóluma, mely Amerikán belül is harcolt a faji megkülönböztetés ellen, amely a fajgyűlölő konföderalisták ellenfeleinek zászlója volt, a felvilágosodás szellemében. Az az amerikai zászló, amit neonáci fajgyűlölők lobogtatnak a déliek konföderációs és náci zászlóival együtt, amit a Ku Klux Klan beöltözött vezére lenget, nem ugyanaz az amerikai zászló.

A fekete és nem fekete amerikai-futball játékosok és a vezetőik a maguk békés módján ezt fejezik ki ezzel, amikor nem hajlandók ennek a jelentésű zászlónak tiszteletet adni, amikor nem állnak fel ennek tiszteletére. Ennek a zászlónak és ennek a himnusznak nem teszik a szívükre a kezüket, mert ez nem az a zászló és nem az a himnusz. A Fehér Házat elfoglalta Dél, amely vereséget szenvedett a polgárháborúban, de megszerezte a hatalmat oroszok és déli neoprotestáns keresztényfasiszták segítségével. Amerikában tiltakoznak ez ellen, de Magyarországon nem, pedig ott ugyanez történt.

A Fehér Házban olyan ember ül, aki a konföderációs Délt képviseli, rasszista, fasiszta és náci. A magyar értelmiséggel ellentétben Amerikában ezt a magasan kvalifikált értelmiség, a középosztály írja a transzparenseire. Ez itt nem szélsőséges véleménynek számít, hanem a mainstream közvélemény egzakt meghatározása. Ezért könnyű eligazodni itt a politikai térben, mert Trumpot a Ku Klux Klan-on, a rasszista, gyűlölködő, iszlamofób, homofób, náci elvbarátain kívül senki nem tekinti sem demokratának, sem amerikainak, a szónak abban az értelmében, amit ez valódi értelmében jelent. Ennek megfelelően is viszonyulnak hozzá.

Szemben azzal, amilyen tiszteletet kap Orbán, aki egy ideiglenesen szabadlábon tartózkodó bűnöző, fasiszta, náci (lassabban e szavak kritikájával, a Soros-plakátok után a megrögzött pesti széplelkek is elismerték, hogy Orbán antiszemita, amit én húsz éve mondok), Orbánt egyesek még demokratának is nevezik (hátha ez majd jól fizet), „miniszterelnöknek” és a szervilizmus csinnadrattájának számító „kormányfőnek” írják behízelgő tónusban ellenzéki lapok is. Nevetséges és visszataszító. Orbán egy trónbitorló bűnöző, és a magyar identitást ezzel tette egyenlővé. Ez ellen kellene tiltakozni elsősorban, de a magyarok azt hiszik, hogy ez nem számít, a népről fel sem tételezik, hogy ezt megértse. Pedig nem annyira korlátolt.

Trumpnak ki kellene tűznie a Fehér Házra a déliek konföderációs zászlaját és bejelenteni, hogy győztek. Legyőzték a liberális demokratikus Északot. A rabszolgatartás hívei, a faj és bőrszín, a vallás alapján embereket megkülönböztető fajgyűlölők győztek. Az amerikaiak zászlaját (mert Észak, a felvilágosodás, a polgári és emberi jogok, az alkotmányosság és a jogállamiság jelenti Amerikát, amit szemérmetlenül nem is szégyellnek gyalázni a fasiszta újmozgalom tagjai), meg kellene hagyni az északiaknak. A „Make America Great Again” a Ku Klux Klan jelszava. Trump a Ku Klux Klan ideológiáját vallja a neoportestáns pünkösdi-karizmatikusokkal együtt, akik ezt a szörnyeteget istenkáromló módon Isten küldötteként emlegetik.

Amerikában ugyanaz a kísérlet zajlik, ami Magyarországon sikeresen végbement. A keretek megtartása mellett kibelezni és más tartalommal megtölteni a nemzeti identitást, nemzeti jelképeket. Amerika ez ellen védekezik, és tévednek azok a magyarok, akik azt hiszik, hogy a konföderációs szobrok körüli vita és harc felesleges és túlzó. Először itt csapnak össze az ellenfelek. Ha a demokraták, az egyenlőség, a polgári és emberi jogok hívei elveszítik ezt a csatát, s a nemzeti jelképeket ellentétes tartalommal töltik meg, akkor az ország elveszett.

Ha a szimbólumok fasiszták kezébe kerülnek, s a fasiszták ideológiájával töltik meg azokat, akkor a nemzeti szimbólumok iránti tisztelet megkövetelésével az emberek automatikusan a fasiszta ideológiák uralma alá kerülnek. Azt kell tisztelniük, amit Trump és a Ku Klux Klan tisztel a neonácikkal és a déli pünkösdi-karizmatikusokkal együtt, különben azt mondják, amit az elmebeteg Trump twittel, hogy nem elég jó amerikaiak, nem tisztelik az amerikai zászlót és az amerikai himnuszt. Pedig azt tisztelik, csak azt nem tisztelik, amit Trumpnak köszönhetően ezek ma jelentenek.

Ezért az amerikaiaknak meg kell védeniük a nemzeti jelképeiket, zászlójukat, himnuszukat és az Alkotmányukat. Ha ezt nem tudják, elvesztek, akárcsak a magyarok. A magyaroknak az a része se tulajdonít nagy jelentőséget Alkotmánynak, nemzeti identitásnak, zászlónak, himnusznak, aki amúgy értelmes embernek mondja magát, és valamilyen diplomát szerzett is. Ennek következtében hallott már valamit csicseregni arról, hogy az ember egy közösségi lény, amelynek csoporttudata, nemzeti identitása, nemzeti érzése és lelke van. S ha ezeket valaki megszerzi, az megszerezte az uralmat felettük.

Magyarország egészséges identitása 1848. Ennek ellentéte, ellensége a keresztény-nemzeti identitás, a Szent István-kultusz és a hamis Szent Korona legendára épülő államelmélet. A magyaroknak annyira nincs érzékük ehhez, hogy a liberális demokrácia hívei is könnyezve beszélnek a politikai ellenfeleit felnégyelő, Magyarországot a német császárság és Róma alá hajtó Istvánról, aki a katolikus Európához való csatlakozott, aminek Magyarország minden szörnyűségét köszönhette. Holott az a katolikus Európa éppen annak az ellentéte, jelképe, szellemi gyökere, ami ellen egy demokrata ma harcol, ami az Orbán-rendszer alapja.

Az eltörölt liberális Alkotmány 1848, a felvilágosodás szellemében a magyar identitássá a szabadságot tette. Az orbánista tákolmány ennek ellentéte, preambulumában a keresztény-nemzeti identitást tette a magyar identitás alapjává. Ez a 18. század előtti időkbe röpítette vissza Magyarországot. De a magyarok nem tudják, hogy mi az elnyomás oka és alapja, semmit nem értenek, mi történt velük, amikor a nemzeti identitásukat, a nemzeti jelképeik tartalmát megváltoztatták.

Ezért fogalmuk sincs arról, hogyan szerezhetnék vissza a szabadságukat. Arról sem, hogy amíg a nemzeti identitás és a nemzeti jelképek az ellenség, a zsarnok kezében vannak, addig rabszolgák maradnak saját hazájukban. A NER elitje uralkodik és élősködik rajtuk. Ez ellen harcol most Amerika, és csodálatos, hogy a legnépszerűbb amerikai sport, a futball (az amerikai-futball, nem az európai foci) legnagyobb sztárjai szállnak szembe a nemzeti jelképek átértelmezésével és elrablásával. Összetartanak, nincsen széthúzás, Trump ellen egységesen lépnek és szembeszállnak vele. Kicsoda Trump? Négy évre választott szolga.

Trump, ez a sötét gazember, mint ördögi figura, pontosan tudja, hogy az ő győzelme vagy bukása ezen múlik. Ezeken a jelképeken. S ahogy Magyarországon, úgy Amerikában is ez a sátáni rendszer nem fasisztának, hanem „kereszténynek” mondja magát. Magyarországon a középkori katolikus egyház ideológiájára, a politikai katolicizmus antiliberalizmusára épül, míg az amerikai keresztényfasizmus azoknak a protestánsoknak a meghasonlásából fakad, akik az európai katolicizmus üldözése elől menekültek Amerikába, s kvázi „rekatolizáltak” az állam és az egyház összefonódásának, az állam egyházi ideológia alá rendelése terén. Ördögi az egész.

Az a baj Magyarországon, hogy az emberek, amikor ilyeneket hallanak (már aki egyáltalán hajlandó és képes végigolvasni ilyesmit), legyintenek, hogy ez baromság. Az a fontos, hogy a Botka és a többi léhűtő szarházi hazaáruló összefog-e. Mintha ezen múlna bármi. Mintha nem úgy lenne direkt összerakva, hogy ne legyen érdekük összefogni, mintha ez bármit is megváltoztatna. Nem győzhetnek, mert nem azt akarják visszaszerezni, amit elvesztettek. Orbán kezében az ország, mert kezében a nemzeti identitás és a nemzeti szimbólumok.

Nem azért nem nyerhetnek, mert csaló a választási rendszer, egyenlőtlenek a feltételek, hanem azért, mert feladták az Alkotmányt, másik rendszer részei, amelynek más logikája van, s elveszítették a nemzeti identitást és a nemzeti jelképeket. Semmijük nincs. Ha az Alkotmányt megvédik, abban még egy másik nemzeti identitás volt, de ők ennek semmiféle jelentőséget nem tulajdonítanak. Ellenben annak, hogy a Botka meg a Gyurcsány meg a nem tudom milyen Bozsó a nem tudom milyen futottak még bandából mit csinál. Ez téboly. S döbbenetes ez a sötétség és butaság. Ja, ez amúgy a haladó magyar értelmiség. A többi ennél is rosszabb.

Mint friss emigráns arra nevelném a gyermekemet, hogy adja meg a tiszteletet az amerikai zászlónak és a himnusznak. Az itt született amerikai állampolgár kislányom pedig tagadja, hogy ez az amerikai zászló és ez az amerikai himnusz Amerikát jelentené. Trumpnak pedig nem hajlandó felállni, nem hajlandó az emberszabásúnak is alig nevezhető szörnyetegnek tiszteletet adni. Egy olyan embernek, aki gyűlöli a feketéket, a spanyolokat, a bevándorlók és menekültek családjait, a más vallásúakat, gyűlöl mindenkit, aki nem olyan, mint a Klu Klux Klan emberideálja. A magyarok többsége észre sem veszi, hogy olyan lett, mint a Klu Klux Klan, amikor nyaralni sem enged menekült idegeneket a határában. Iszonyat.

És én büszke vagyok a kislányomra, hogy nem egy magyar, hanem egy igazi amerikai, aki 13 évesen többet tud a világról, mint Orbánia tökkelütött és korrupt lakóinak a többsége. S még jelleme is van. Nem olyan, mint azok többsége, ahonnan a szülei származnak.