2024, július13, szombat
KezdőlapAmerikai életA női szavazók preferenciái és növekvő szerepvállalása befolyásolja a közéletet

A női szavazók preferenciái és növekvő szerepvállalása befolyásolja a közéletet

-

A nők választói joga és a közéletben való szerepvállalása nagy küzdelem eredménye, de nem volt elég megkapni ezeket a jogokat, élni is kell tudni vele. A nők csak mostanában válnak igazán tudatos szavazókká, akiknek speciális nézőpontjuk, témáik és preferenciáik vannak, mert korábban a jogaikkal is csak úgy éltek, hogy azokkal a férjeiket követték.

Egyre inkább számolni kell azzal, hogy a női szavazók nem képezik le a férfi szavazók preferenciáit, és egészen más szempontok alapján szavaznak. Felszabadultak az alól, hogy ha azt akarják, hogy komolyan vegyék őket, akkor úgy kell szavazniuk, mint a férfiaknak. A közéletben szerepet vállaló nők pedig egészen másképp gondolkodnak, mint a férfiak.

Ez nemcsak az abortusz körüli vitákban jelennek meg, amelyek speciálisan nőket érintő kérdések, de a férfiak döntenek róla, hanem olyan kérdésekben is, mint a fegyvertartás, a nők sokkal békésebb, biztonságosabb és progresszívebb álláspontot képviselnek. Ebben az is szreepet játszik, hogy anyaként a gyermekeikre gondolnak, mint potenciális áldozatokra.

A nők közéleti szerepvállalását azonban nehezíti és beárnyékolja, hogy sokkal gyakrabban vannak kitéve verbális és fizikai támadásoknak. Emögött nemcsak a támadók erőfölénye érhető tetten, hanem tudatosan vagy tudat alatt annak elutasítása is, hogy nők intéznek közügyeket, hoznak döntéseket. Egyeseknek az is sok volt, hogy szavazhassanak.

A különféle felmérések szerint a nők kétszer annyira veszélyeztetettek, kétszer annyi támadásban részesülnek különféle állami funciókban, mint a férfiak, jellemzően férfiak részéről. A munkahelyi szexuálisnak is sokkal több nő van kitéve, de a szavazókkal vagy az ügyfelekkel való kapcsolattartásban is.

Az Ethnis Media Services sajtóbeszélgetését tartott a témában, ahol az előadók kifejezetten előnyösnek nevezték, ha a nők megjelennek sajátos szemléletükkel és értékrendjükkel a közéletben, míg azt tapasztalták, hogy ez még mindig nem természetes, támadásokkal kell számolniuk, és közülük sokan emiatt vissza is lépnek, nem válastzatják újra magukat.

A demokráciára is kedvezőtlen hatással van, ha közülük sokan úgy érzik a tapasztalataik alapján, hogy biztonságosabb számukra, ha kevesebb fogadóórát tartanak, ha nem tartanak közvetlen kacsolatot a választókkal és kerülik a nyilvános szereplést. Ez azért is nagy veszteség, mert nem jut el a közösséghez a speciális női látásmód és szemlélet.

A témával kapcsolatos fontos megállapítások között számos érdekes és jelentős tényező szerepel, amelyek befolyásolhatják a választások kimenetelét és a közélet alakulását. A nők nagyobb részvétele a választásokon általában növeli a demokratikus folyamatok legitimitását és reprezentativitását. Ha a nők nagyobb arányban vesznek részt a politikai folyamatokban, akkor a döntéshozatal sokkal inkább tükrözheti a társadalom sokszínűségét és igényeit.

A női szavazók preferenciái gyakran különböznek a férfiak preferenciáitól. A nők gyakran fontosabbnak tartják bizonyos társadalmi kérdéseket, mint például az egészségügy, az oktatás és a családpolitika. Emellett a nőknek más prioritásaik vannak a külpolitika, a gazdaság és a biztonság terén is. A nők politikai preferenciái és szavazási magatartása sokszor összefügg a nők általános helyzetével és életkörülményeivel.

Például az anyasággal kapcsolatos politikai kérdések, mint a szülési szabadság, a gyermekgondozás támogatása vagy a családtámogatási intézkedések, gyakran meghatározóak lehetnek a nők szavazási döntéseiben. A pártok és jelöltek törekvései, hogy megfeleljenek a női szavazók igényeinek és elvárásainak, jelentős hatással lehetnek a választások eredményére.

Az olyan politikai üzenetek, amelyek figyelembe veszik a nők különleges helyzetét és szükségleteit, vonzóbbak a női szavazók számára, és növeli az aktív részvételüket. Ha úgy gondolják, hogy nekik fontos kérdések dőlhetnek el, nagyobb arányban vesznek részt a szavazáson, és a részvételük egész választásokat dönthet el.

Nem véletlen, hogy miután megszűnt az abortuszhoz való jog alkotmányos védelme, ez a nők passzívabb rétegeit is mozgósíthatja, a demokrata párt a kampánya középpontjába állíthatja az abortuszhoz való jog, a nők önrendelkezésének kérdését. „A reproduktív igazságosság magában foglalja azt az emberi jogot, hogy olyan gyermekek szülessenek, akiket szeretnénk; biztonságos közösségekben neveljük fel gyermekeinket; szégyen nélkül és méltósággal megelőzni vagy vállalni a terhességet; és emberi jogunk, hogy saját döntéseket hozzunk testünkről, családunkról és jövőnkről” – mondta Monica Simpson, a Sister Song ügyvezető igazgatója.

Ez még súlyosabban érinti a szegény és a fekete nőket, akik olyan feketeabortuszt végző helyekre szorulnak, ahol az életük is veszélybe kerül. Az egészégügyi ellátás az abortusz mellett más területeken is kivonul nőgondozásból. A vallásos és politikai téboly egyszerre tiltja a fogamzásgátlást, a szexuális felvilágosítást és az abortuszt. Mindezt politikai haszon érdekében, hogy a fanatizált fundamentalista vallásos szavazókat megnyerjék.

Akiket egyes témákkal fanatizálnak, azokat nem érdekli semmi más. Magát az ördögöt is megválasztanák, ha a szexuális kisebbségek vagy a nők önredndelkezési jogairól van szó. Miközben mások jogainak biztosítása nem csökkenti az ő jogaikat, hogy más értékrend szerint éljenek. Az nem a jogaik korlátozása, ha nem kényszeríthetik saját világnézetüket másokra. Még Isten nevében sem.

Az Egyesült Államokban minden nap 10 000 gyermek születik, és hozzávetőleg 10 000 ember tölti be a 65. életévét. Mindkét kategória gondozást, odafigyelést és segítséget igényel, amit nem kapnak meg. Alapvető ellátásukkal és jogaik biztosításával is gondok vannak. Az élőkkel visoznt nem törődnek azok, akik állítólag életpártiak. Ahogy azzal sem, hogy az „életpárti” politika sokkal több abortuszt eredményez, mint a szabadság és a jogok biztosítása. Kényszerből szülni annak sem jó, aki nem akarna abortuszt.

Ha a nőkre lenne bízva a fegyvertartás korlátozása, az is sok életet menthetne meg, de éppen azok ragaszkodnak a fegyverviselés lazításához, akik állítólag életeket védenek. Az iskolai mészárlások legfőbb okda a fegyverekhez való könnyű hozzáférés. Amerikában több a fegyver, mint az ember, és több a fegyverkereskedő, mint az összes Starbucks és McDonald’s együttvéve” – mondta Shikha Hamilton, a Brady szervezési részlegének alelnöke. Ez nem mentális egészséggel vagy családon belüli erőszakkal kapcsolatos probléma. A probléma a könnyű hozzáférés, erősítette meg.

Kaliforniában például az elmúlt 30 évben a hozzáférést korlátozó jogszabályok 50%-kal csökkentették a fegyveres halálozást. Ha az ország többi része követné, 19 000 életet mentenének meg. Lehetne sorolni a nők közéleti szerepének hasznosságát, önmagában is furcsa, hogy nemi alapon bármiféle megkülönböztetés felmerül a közéleti szereppel kapcsolatban. A társadalom sokszínűsége abban tükröződik, ha a nők éppen olyan arányban vesznek részt a közéletben, mint amennyien vannak.

A legsötétebb középkori szemlélet jelenik meg abban is, hogy Magyarország az egyelen európai ország és a világ kevés országainak eyike, amelynek kormányában egyetlen nő sincs. Ez kifejezi a tisztelet mértékét a nők iránt, miközben a miniszterelnök az undorító kézcsókjaival bántalmazza az összes női politikust, akikkel találkozik.

 

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések