Charleston az egyik legszebb amerikai város. Nemcsak kívülről, belülről is az. Ezért jelkép értékű, hogy egy döbbenetes rasszista gyilkosság éppen ebben a városban történt. De időrendi egybeesés van csupán az elmúlt időszak rasszista jelenségei, rendőri túlkapásai és a charlestoni eset között. Charlestonban egy totális elmebeteg gyilkolt meg kilenc feketét egy híres baptista templomban. Akik az elmúlt években rendőrként vagy másképp gyilkoltak vagy bántalmaztak feketéket nem elmebetegek, hanem rasszisták voltak, hacsak a rasszizmus is nem az elmebetegség egy tipikus esete. Az elmebetegség a charlestoni gyilkos esetében sem orvosi diagnózisként értelmezendő, ezt majd a vizsgálatok eldöntik.

Nem először következik be tragédia azért, mert a környezete nem vesz komolyan bizonyos arra utaló jeleket. A charlestoni mészáros jóideje mondogatta, hogy mire készül. Feketék legyilkolását tervezte. Nem vette senki komolyan, nem jelentették, nem kereste meg a rendőrség, és nem előzte meg senki a történteket. Ez az egyik legsúlyosabb tanulsága az ügynek, annak ellenére, hogy Amerikában e tekintetben sok változás történt az elmúlt tíz évben. Ha egy iskolában valamelyik gyerek azt mondja a másiknak, akár csak hirtelen méregből is, hogy “megöllek”, azt azonnal jelenteni kell, behívják a gyerek szüleit, a gyerekkel komolyan elbeszélgetnek, bocsánatot kell kérnie, és az egész iskolában tanítanak arról ezután. Ilyet még mondani sem lehet. Nagyon szigorúan veszik. De ugyanígy van minden más apró jel esetében a felnőttek között is. Talány, hogy ezúttal miért nem vette senkikomolyan ennek a ránézésre is esztelen embernek a fenyegetését.

Nyilván lesz egy újabb menet a fegyverhasználat körül, ami természetesen a fegyverlobby győzelmével zárul, de az is egy komoly kérdés, hogyan lehet egy ilyen embernek fegyvere. A másik kérdés teológiai jellegű, amely a 90 százalékban hívő amerikaiak számára felmerül: hogyan engedheti meg Isten, hogy egy templomban, imádkozás közben legyilkoljanak híveket? Akik elveszítették a szeretteiket, ezt a kérdést némi szemrehányással is feltehetik, noha a hozzátartozók egy része már hívő ember módjára kijelentette, hogy megbocsát a gyilkosnak. De ez a kérdés minden indulat nélkül is felmerül, hol vannak Istennél a beavatkozás határai. Ezek most megkerülhetetlen kérdések, miután egy templomban történt a vérengzés.

A gyilkos elfogása valóban isteni csoda volt. Nyomozás nélkül kerítették kézre. Másnap egy asszony százmérföldekkel távolabb, elmondása szerint szintén imádkozás után, látott meg egy hasonló autót, benne egy fitalaemberrel, s harminc mérföldön át követte. Értesítette a főnökét, aki hívta a rendőröket, és azok elfogták a gyilkost. Az asszony szerint ez a charlestoni gyülekezet tagjainak imáira adott isteni válasz, igazi csoda, isteni beavatkozás. De miért nem avatkozott be előbb Isten? Nem tehette volna meg? De igen, és néha ez meg is történik, máskor nem, és vajon ez mitől függ?

Ez a kérdés már sokszor elhangzott a történelem során az okokat kutatva. A legrosszabb válaszoktól a legragyogóbb teológiai fejtegetésekig sok minden elhangzott már. Ami biztos, hogy Jézus a Siloám tornyának ledőlésekor cáfolta, hogy akik ott meghaltak a bűneik miatt haltak meg, vagy ők lettek volna a legbűnösebbek. A legkézenfekvőbb teológiai magyarázatok azok, hogy Isten nem lépheti át a saját törvényeit, nem alkalmazhat önkényes megoldásokat, mint az ördög, mert akkor meghasonulna magával és nem állna meg az ő országa. A bűnbeesést sem tudta megoldani egy tollvonással, emberré kellett lennie, és meghalni az embereket helyett.

A világban sok szörnyűség történik, de jog szerint a bűnbeesés miatt a világ a Sátán uralma alá került, jog szerint az övé. A megváltás eredményeként a Jézus Krisztusban hívők kiszakadnak a Sátán uralma alól és Isten láthatatlan szellemi országába mennek át. Ha fizikailag meghalnak is, ők maguk nem látják meg a halált, hanem Jézus Krisztus engesztelő áldozata, vére, kereszthalála és a feltámadásába vetett hitük miatt örök életet nyernek és a mennybe jutnak. A Bibliából az látszik, hogy ebben a világban sok szörnyűség történik, mert ez a világ a gonosz uralma alá került. De Isten mindig az áldozatok, az elesettek, a nyomorultak, a szegények és özvegyek, a meggyilkoltak oldalán áll. Teljes szeretetével és irgalmával veszi körül őket. De attól még a tragédiák megtörténnek.

A Biblia szerint amikor ennek a világnak vége lesz, és eljön a Messiás ezeréves birodalma a földre, akkor majd igazság és béke uralkodik a földön. Amikor Isten jog szerinti uralma alatt lesz a világ, akkor ilyenek nem történhetnek majd meg. Addig azonban ez a világ gonosz, és az ember dolga az, hogy kiszabaduljon a világ uralma alól, s harcoljon a jó a rossz ellen.

3 hozzászólás : Amerika Charleston árnyékában

 1. Aptyuka

  June 20th, 2015

  Igen, ez – azt gondolom, hogy – alapvető kérdés. Én úgy próbálom magyarázni, Isten ezzel a nem cselekvéssel azt tanítja nekünk: lám szörnyűségre is képes vagy! Fékezd magad! Különben nem hinnénk el, Auschwitz is bármikor megvalósulhat…
  Tanít bennünket.
  Lehet, rosszul gondolom.

  Reply
 2. Cider

  June 23rd, 2015

  Isten létrehozta a Multiverzumot (fizikai+spirituális). Aztán létrehozta a kozmikus halhatatlan lényeket (minket) és időről időre új életekben inkarnálódva leküld minket a Földre és egyéb bolygókra tanulni. Nem szól bele az életünkbe, mert a testünk halálakor ugyis visszatérünk hozzá. Ha bűnüket követünk el, megbocsájt, ha jót cselekszünk megdicsér, de mindenekfölött feltétel nélkül szeret minket.

  Reply
  • Cider

   June 23rd, 2015

   Így visszaolvasva túlságosan kinyilatkoztatás szerű, szóval ez csak az egyéni véleményem. Pardon.

   Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)