Amikor évekkel ezelőtt az Amerikai Népszava megírta, hogy Orbán rendszere le fogja zárni a határokat, akkor szélsőségesnek nevezték, szerény személyemet egyszerűen csak hülyének nyilvánították. Annyira elképzelhetetlen volt, mint ahogy az is, hogy eltörlik az Alkotmányt, de most már körvonalazódik ez is. A menekültkérdésre hivatkozva első lépésben lezárják a szerb határt, aztán majd jön a többi. Szeretném visszaidézni ezekből a jövőre vonatkozó figyelmeztetésekből, hogy nem csupán a határok lezárását vízionáltuk, hanem azt is, hogy az Orbán-rendszer humanitárius katasztrófával, polgárháborúval, vérrel és menekültáradattal végződik. Nem lehet más a vége, kódolva van a rendszer ideológiájában. Ez az ideológia mindig ölt, ezúttal sem lesz másképp.

De ezek a menekültek nem külföldiek lesznek, hanem magyarok. A sors fintora lesz, hogy a menekültproblémára legérzéketlenebb és legembertelenebb választ adó magyarok lesznek Európa legnagyobb számú menekültjei. A magyar menekültek száma már most is nagy, csak nem menekülteknek hívják őket, pedig azok. Jelentős részük a rendszer miatt hagyja el Magyarországot, mert nem tud ilyen borzalmas légkörű és mentalitású országban élni, ahol minden hazugságra és a gyűlöletre épül. Más részük pedig gazdasági menekült, mert az orbáni unortodoxia statisztikái mögött nyomorgó tömegek, lecsúszott egzisztenciák, kilátástalan sorsok hömpölyögnek.

Orbánnak a menekültprobléma úgy jött, mint egy falat kenyér. Két legyet üthet egy csapásra. Támogatókat tud szerezni az idegengyűlölet felkorbácsolásával a vendégszeretetéről híres magyar nép körében, és elkezdheti lezárni a határt, méghozzá a többség egyetértésével. Nemcsak a lóláb, hanem az egész ló kilóg. Az a menekültáradat, amely Európát állítja komoly nehézségek elé, amely nehézségekhez az Unió támogatásából élő Magyarország egy ujjal sem kíván nyúlni, nem érinti Magyarországot. Az Afrika belsejéből érkező menekülthullám Görögországot és Olaszországot veszi célba. Ebből nagyon kevés jut Magyarországnak, legfeljebb átutazóként, akik annyira tájékozatlanok, hogy az emberevők földjén át akarnak a civilizáció országaiba jutni. Ők csupán hivatkozásul szolgálnak a szennyes játszmában.

Magyarországot leginkább nehézsorsú koszovói menekültek nézik ki maguknak, de ez a hullám meg sem közelíti az európai menekültkrízis adatait. Még akkor sem, ha az utóbbi időben nőtt a számuk. Erre sem szakmailag, sem emberileg, sem pénzügyileg nem a szögesdrót és a négyméteres kerítés a válasz. Ez teljesen látható, ez a kerítés nem ellenük épül. Ezért a problémának csupán a felszíne Magyarország nemzetközi megítélése, amelyen ez már nem sokat ronthat. Hőzönghetnek a magyarok, mint az észak-koreai rezsim, de a nyugati civilizációban a félázsiai országukat egy kulturálatlan, fasisztoid országnak tartják, és ezért kizárólag ők maguk felelősek. Nemcsak Orbán, hanem az állítólagos “ellenzéke”, és a szabadságszerető magyar nép, amely ezt a kis felcsúti fasisztát eltűri és támogatásában részesíti. Nem mentség, hogy élnek ott dolgozók, költők is, csecsszopók bűntelen, mert a dolgozók és a költők értelme azonos a csecsszopókéval, és semmi esély, hogy ez valaha megnő. A magyar értelmiség – különösen az agyonajnározott és vakon követett hangadói – csődtömeg.

Magyarország jó hírnevének ez a lépés már semmit nem árt. Magyarországnak nincs jó hírneve, Puskás Öcsivel nem lehet mindent elintézni. Ezért ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy a szögesdrót nem a koszovói menekülteknek épül, hanem a magyaroknak. Ez a szögesdrót nem fog megállni a szerb határon, hanem lesz majd a magyarok többsége által támogatott indok arra, hogy egész Magyarországot bekerítsék vele. Mindez véletlenszerűnek tűnik majd, holott a NENYI kihirdetésekor benne volt a szisztémában. Az Orbán-rendszert nem csak a felcsúti stadionnal, hanem a vérrel, a polgárháborúval, a féktelen gyűlölettel, a határok lezárásával együtt vette meg a magyar nép, mert ezek elválaszthatatlanok tőle. Implicite benne vannak, mint pörköltben a paprika.

A liberális demokráciák türelme végtelen, nem fizetnek Orbán országának gonosszal a gonoszért, az ördögi rendszerre keresztényi türelemmel reagálnak, de azért azt borítékolom, hogy ezek után nem lesz kellemes Európában magyar menekültnek lenni. Ahogy a magyar rezsim idegenellenes intézkedései nem teszik túl szimpatikussa a jelenlegi magyar “menekülteket” sem. Az egészben a legkiábrándítóbb az lesz, hogy azok lesznek az első igazi magyar menekültek, akik a rendszer bősz támogatói voltak. De addig még sok víz lefolyik a Dunán, és sok pálinka Orbán torkán. Akinek csak annyi esze van, mint egy hangyának, az ezidő alatt elhagyja ezt a gyilkos ideológiákkal felperzselt földet. Magyarország fekete lyuk az európai civilizációban. És ezen a romkocsmák sem segítenek.

Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy ezt meg lehetett volna időben állítani és akadályozni. Ne vesszen el a kollektív emlékezetből ez, és az ezzel kapcsolatos felelősség se tűnjön el az éji homályban. Amíg volt Alkotmány, amíg nem alakították át a puccsisták a sarkalatos törvényeket, Magyarország ellenállhatott volna a jog alapján. Ekkor bizonygatta Bolgár György a Klubrádióban, hogy ez nem diktatúra, ekkor mondta Mester Ákos, hogy “egykori kollégánk túlmozogja magát Amerikában”, bár belőle nézem ki egyedül, hogy idővel belássa és elismerje tévedését, mert őt legalább nem egzisztenciális megfontolások vezették. És sorolhatnám, náluk vannak rosszabbak is.

Akkor támadt fel a baloldali gyűlölet az Amerikai Népszava ellen, amikor megírtuk, hogy lehet választani: vagy az ATV vagy a szabadság. Vagy rádiózgatunk és tévézgetünk a rendszer legszilárdabb támaszait jelentő Klubrádióval és ATV-vel, és hagyjuk, hogy a kollaboránsok belekonszolidáljanak az Orbán-rendszerbe, vagy kiállunk az Alkotmányunk szellemében a szabadságért. A magukat liberális demokratáknak nevező nézők és hallgatók továbbra is nézői és hallgatói maradtak az őket körülvevő világnak, ahogy ezután is csendben végignézik, ahogyan rájuk zárják az ajtót. A gőz levezetésére szolgáló Klubrádió és ATV megtette a maga hatását, a benne szereplők önmutogatási és szereplési vágya kielégült, az Orbán-rendszertől megkapták a pénzüket azok, akik ezeket a műsorokat és az ország elaltatására szolgáló produkciókat előállították. Jó munkát végeztek, jön a határok lezárása.

A magukat “demokratikusnak” és “liberálisnak” nevező álellenzéki pártokról nincs mit mondani. A produkció nyilvános, sikerült kivégezniük, megfojtaniuk vagy lejáratniuk minden alulról jövő civil kezdeményezést, ami a pénzüket, a megélhetésüket, a kedvezményeiket és a szereplési vágyukat veszélyeztette volna. Első számú felelősei mindannak, ami történik, miután az alkotmányos rend megdöntése után az Orbán-rendszert ők legitimálták. Nélkülük ez a “műsor” nem jöhetett volna létre. Legnagyobb áruló a Demokratikus Koalíció, amely egyedül ígérte azt, hogy a rendszer igazi ellenzéke lesz, aztán beállt a kollaboránsok közé, és tartja a markát Orbánnak. Felesküdtek a diktatúrára. Kész. Megszűntek demokratikus párt lenni, minden más csupán hazugság. Lehet toporzékolni, elvtársak, akkor is így van.

Odáig süllyedtek, hogy visszhangozzák annak az álellenzéknek a hazugságait, amelyből kiváltak, amelytől a megalkuvás nélküli liberális demokratikus elvek képviseletének ígéretével megkülönböztették magukat. Ezeket az elveket azóta mind látványosan elárulták és feladták, hazudnak, mint a vízfolyás. Ebben a helyzetben, ahova lavírozták magukat, nem is tehetnek mást. Ezen nem segít a szánalmas és unalmas “gyurcsányfóbia” kórus, és még az sem, hogy Orbán az Altus és egyéb történetekkel segít felszínen tartani a DK megbonthatatlan Vezérét. Szüksége van rá, mint egy falat kenyérre, mert amíg Gyurcsány a topon van, Magyarországon ellenzék nem lesz. Arról ő gondoskodik.

Az összefogásra nagy szükség lenne, de nem arra az összefogásra, amire ezek összefognak. Összefogni éppen az ellenkezőjére kellene, a kollaboráció ellen, a legitimáció ellen, a rendszer elfogadása ellen. Ezért hazug és hamis az álellenzéki összefogás. Ők a pénzért fognak össze. Egy igazi rendszerellenes összefogásnak már ellenük is össze kellene fogni. Amíg ők kisajátíthatják a rendszer ellenzékének pozícióját, és azt a látszatot tudják kelteni, hogy ők a rendszer ellenzéke, addig Magyarországon szabadság és demokrácia nem lesz. Az a hiedelem, hogy a parlamenti álellenzék liberális és demokratikus lenne, valamint ők az Orbán-rendszer ellenzéke, ugyanolyan szemfényvesztő hazugság, mint az, hogy Orbán rendszere demokratikus. Orbán és parlamenti álellenzéke egységet alkot. Egy egésznek az egymást kiegészítő két oldala.

A leghangosabb támogatói köre a Demokratikus Koalíciónak van, mind az ellenzéki érzelmű polgárok, mind a liberális értelmiség körében, mert az ő lelkiismeretük a legkevésbé tiszta. Ezért nekik kell a leghangosabban kiállniuk amellett, ami ellen korábban szónokoltak, és ami ellen létrejöttek. Gyűlölködésük hőfoka emiatt eléri a másik hazugságban levő tábor, az orbáni csőcselék gyűlölködésének hőfokát. Meg kell magyarázniuk a megmagyarázhatatlant, védeniük kell a védhetetlent, ezért hangosak, mint akik félnek az igazságtól. A sznoboknak pedig szaladniuk kell a lefizetett véleményvezérek után. Ezért nincs semmi ellenzéke az Orbán-rezsimnek. Magyarország védtelenül áll határai lezárása előtt. De ők soha nem vallhatják be, hogy tévedtek, hogy hazudtak, hogy legnagyobbat akkor tévedtek, amikor a bálványozott hazug vezérüket az árulásba is követték. Lehet hőzöngeni, és rázni a kerítést, de az igazság attól még igazság marad. Az eredmény önmagáért beszél.

Aki kereste és megtalálta a számítását az Orbán-rendszerben, megnyugtatta magát a rendszer tudatos konszolidációja láttán. Nem kell kiállni az igazságért, nem kell veszélyeztetni egzisztenciát, jó hírnevet, személyes szabadságot. Kicsit kevesebb a pénz, kicsit be kell fogni az orrot, de még az Unió tagjai vagyunk, el lehet menni Párizsba és Londonba, még ha nem is lehet ezeket összetéveszteni – a Vezér akarata szerint – Budapesttel. Ez öngyilkos filozófia. Az egész rendszer a “húzd meg-ereszd meg” ciklikusságában épült. Miután kiépült a rendszer, Orbán nagyon okosan hagyta, hogy olyan látszat legyen, mintha ez egy konszolidált demokrácia lenne. Lázadni is lehet a Vezér ellen, még egyházakat is be lehet jegyezni. Felejtse el mindenki a fasiszta alaptörvényt, az egész fasiszta rendszert, legyen az egész olyan, mintha ez egy normális állapot lenne. És így lett. Ma már senki nem emlékszik arra, hogy itt egy másik rendszert hoztak létre. Az államellenes bűncselekmény szóba sem kerül. Sikerült mindent elfelejtetni. Ebben Orbán biztosan számíthatott az érdekeit kereső értelmiségre, a mellébeszélő megmondó emberek hadára, a kilóra megvett álellenzékre. Olyanok képviselik a jogállamot, a liberális demokráciát, akik naponta repdesnek a megtartott baloldali kifizetőhelyekre. Mészáros Tamás hogyan képzelte, hogy a tiszta jogállam és a liberális demokrácia mellett úgy szónokol, hogy közben egy párt frakciója is fizeti? Azt hiszik, hogy ez nem számít? S még hány ilyen van? Ki miből él? Ezek az emberek irányítják a közvéleményt? Ezek hülyéznek engem?

Itt tartunk. Ez egy újabb fontos állomás. Lesz egy kis hőbörgés a börtön udvaron, lesz kis gumibotozás, aztán mindenki elhallgat. Ha megépült a kerítés egyik darabja, akkor lesz újra egy kis konszolidációs szünet, lesz egy kis rum, lehet kicsit pofázni, ahol kell, ott emelik a fejadagokat. Aztán megyünk tovább egészen a véres végkifejlet felé, amikor ez a rendszer megmutatja igazi arcát. A rendszer nem akkor lesz fasiszta, amikor először erőszakot alkalmaz, amikor elkezdi az idegen érdekek hazaáruló ügynökeit üldözni, hanem kezdettől fogva az volt. A gyilkos cápa nem akkor válik gyilkos cápává, amikor leharapja az első áldozat testét derékban, hanem a születése pillanatában. Ez a természete. Ezt tagadta/tagadja le a magyar álellenzék, értelmiség, baloldalinak és “függetlennek” nevezett sajtó, miközben gondosan hallgat arról, hogy belőle él, és nagyon vigyáz arra, hogy ezt a megélhetését ne veszélyeztesse. Ettől a gyilkos cápa előbb-utóbb gyilkolni fog.

*

Engedjenek meg egy személyes megjegyzést a végén. Minden lépésről lépésre megvalósul, amit ezeken a hasábokon írtam. Nem azért, mert ennyivel okosabb lennék, hanem azért, mert nem vagyok túl közel az eseményekhez, egy demokratikus országból tekintek rá, és innen mindenki így látja. Nincsenek egzisztenciális érdekeim, egyéb megfontolásaim a nyers igazsághoz képest. Ha az ország demokratáinak hangadói hasonlóan az igazság elkötelezettjei lennének, nem számítanék a távolban is deviánsnak, ahogy otthon is annak számítottam. Itt a legnagyobb élményem az volt, amikor először idejöttem, hogy itt nem vagyok deviáns. Mindenkinek természetes, ahogy gondolkodom. De a farizeusok mindig gyűlölnek. Akik elhagyják az igazságot, azok mindig azokat utálják legjobban, akik nem hagyták el. Nem akarom Jézushoz hasonlítani magam, csupán a történetben sűrűsödő filozófiai igazságra utalok azzal, hogy a farizeusoknak először Jézust és a prófétákat kellett megölniük. Akik nem lettek képmutatók. Az elnyomó rómaiak segítségét igénybe véve ölték meg őket. Aztán a rómaiak legyilkolták őket is, és megszűnt az önálló állam.

Borzasztóan rühellem ezt a szerepet, utálom ezt a helyzetet, nehezen viselem az igazság miatt rám zúduló hazugságokat, mocskolódást és gyűlöletet, amit a nevemre hordanak, de nem tudok a farizeusokkal tartani, és nem tudom az igazságot sem elhallgatni. Azzal védekezem, hogy inkább nem írok semmit. Személyválogató és bálványimádó sem vagyok, ez eleve kizárja a közös nevezőt. Van egy maradék, aki nem tart a farizeusokkal. Ők talán értik, miről beszélek. Nincs a rossz döntéseik miatt a lelkiismeretük beszennyezve. Már csak nekik írok. Néha.

 

 

 

35 hozzászólás : Bartus László: Magyaroknak épül a kerítés

 1. rontbont

  June 17th, 2015

  Sajnálom, hogy ritkábban ír, de megértem. Az is elszomorít, hogy csak én vagyok az első komment.

  Reply
 2. delisa

  June 17th, 2015

  szóról szóra, mint máskor is… kösz, Laci!

  Reply
 3. Aptyuka

  June 17th, 2015

  Így igaz!

  Reply
 4. Sracz

  June 17th, 2015

  Sajnos azt kell mondjam, hogy az első betűtől az utolsóig igaz! Nem tudtam volna ilyen részletesen megfogalmazni, de az első Orbán kormány tevékenységének és az azt körülölelő 20 év ellenzéki fidesz tevékenység módszerének tükrében pontosan ugyanilyen ellenérzéseim voltak velük kapcsolatban már a 2010-es választások előtt is. Eddig minden sejtésem beigazolódott és tartok attól, hogy a végeredményben is egyetértünk: addig-addig folytatják kisded játékaikat, míg a jónép nyílt kenyértörésre viszi a dolgot és akkor rendkívüli állapotot lehet hirdetni és végre bevezetni a legradikálisabb, várva várt intézkedéseket arra hivatkozva, hogy ők csak védekeznek a vandalizmus ellen. Nagyon viccesek az orbánt koronával ábrázoló mémek, csak attól tartok, nem vicc ez, inkább jövőbelátás.

  Reply
  • koronacool

   June 18th, 2015

   (y)

   Reply
 5. Az Allampolgar

  June 17th, 2015

  Az írás nagyon tetszik! Sem az elmúlt huszonöt év politikusai, sem az előtte levő politikusokat sem kívánom megvédeni! Csak a népemet, amelyet ezidáig Magyarnak hívnak, de tudjuk jól, hogy a környező országok nemzeteiből is sokan találhatóak Magyarországon, még Törökök, Görögök, a szocializmusból itt rekedt Kubaiak, és más dél-amerikai nemzetiségek. Az elmúlt huszonöt évben betelepültek hozzánk Kínaiak, Vietnamiak, Indiaiak, és más távol-keleti nemzetiségek. Az Ö gyermekeik már Magyarországon születtek, és magyarok, szépen beszélnek magyarul, megünneplik a saját, és a Mi ünnepeinket!
  Magyarok! Akik élni, és boldogulni szeretnének! Élni és élni hagyni!
  A fényképét elnézve még fiatal ember lehet, és sok mindent nem élt át az elmúlt évtizedekben. Tudom a kor csak egy múló állapot, de ez a múló állapot -nagyon sok korombéliben – sok emléket őriz az elmúlt évtizedek “viharaiból”! Mi még emlékszünk a nyilas uralomra, (bár egyre kevesebben vagyunk) Mi még emlékszünk az “ostromra” (szintén egyre kevesebben), és az “októberi sajnálatos eseményekre” is! Erre azért többen emlékszünk!
  Egy olyan országból elítélni, megítélni egy népet amelynek földjén 150 év óta nem volt háború, nem tudom!
  Hogy jelenleg itt nincs demokrácia az igaz, de felhívnám a figyelmét, hogy az amerikai demokrácia sem makulátlan. Utalhatnék a Kennedy gyilkosságra, és a nyomozati adatok titkosítására, vagy a Martin Luther King gyilkosságra, és még néhány politikus meggyilkolására! Az utóbbi néhány évben ezeket is kezdik megszellőztetni, és érdekes összefüggések kerülnek napvilágra a gyilkosságok, és az amerikai kormány adminisztráció kapcsolatára.
  Amerikában, bár a második világháborúban sok néger adta az életét, csak 1954, mondták ki a faji elkülönítés törvény ellenességét! És csak 1965 kaptak választójogot, pedig akkor már elkezdték az amerikaiak a vietnami háborút, ami szintén nem volt egy demokratikus lépés!
  Csak néhány dolgot említettem az amerikai nemzet viselt dolgairól és nem kívánom elítélni, megítélni a népet, mert tudom, olvastam róla, hogy megpróbáltak tenni érte, és nem polgárháborúval! Valami nagyon fontosat tudtak a polgárháborúról! Mi is! Például azt is tudjuk, hogy 1956.-ban sokkal fontosabb volt Amerikának a Szuezi.csatorna, mint a Szovjet szférában egy kis ország polgárainak fegyveres felkelése! Tudjuk azt, hogy kérésünkre hány demokrácia sietett a segítségünkre! Még egyszer ide írom sem az elmúlt huszonöt évvel sem a korábbi évekkel nem szimpatizálok, egyik ország népeit sem kívánom megítélni, vagy elítélni!
  Azért még egy adat, bár az első világháború vesztesei voltunk, azért a demokratikus országoknak nevezett antant hatalmak, aláírták Magyarország két harmadának az elvételét ugyanakkor amikor a többi vesztes állam csekély területi veszteséget szenvedett, illetve Ausztria területe még növekedett is a rovásunkra, a Cecillienhofban pedig azt hagyták jóvá, hogy Szovjet territóriumhoz tartozunk.
  Svájcot mindenki nagyon demokratikus államnak tartja, tudta azt hogy mindezek ellenére Svájc 1971 február 7.-én adta meg a nők szavazati jogát?

  Reply
 6. Blans

  June 18th, 2015

  Remek írás, mint mindig. Kösz, Laci!

  Reply
 7. abramovics

  June 18th, 2015

  el sem olvastam még a cikket – azt majd e komment után – de odeteszem, hogy itt:
  .
  168 Óra Online írása
  2015. június 18.
  Külföldi reakció: négymillió nyomorgó Orbán kerítésén belül
  .
  ekkor, ezt írtam:
  .
  abramovics 2015-06-18 11:21:45 #8

  szánalmas, hogy itt mindenki ennyire hülye!
  .
  A CSUTI DISZNÓGECI
  .
  NEM AZÉRT ÉPÍTTET KERÍTÉST, HOGY
  .
  NE JÖJJENEK BE,
  .
  HANEM AZÉRT, HOGY
  .
  MI NE MEHESSÜNK MAJD KI!!!
  .
  erről szól az egész, hiszen látja, hogy aki él, és mozog, van lehetősége – bármilyen csekély is – és nem idióta barom hívője a
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK BANDÁNAK
  .
  az menekül.
  a fiatalokat csak egy határzárral tudja ebben a kis kurvaországban tartani.
  kérdezzetek meg bárkit – kéne egy akár 168 óra által, vagy akár az ATV által, vagy bármely demokratikus értékeket valló elektronikus média által készített videóriport találomra az utcán – hogy a környezetében vannak-e, s hányan, milyen korosztály, akik elhagyták az országot, s vajh mikor is rugaszkodtak neki?
  .
  erről kéne pofázni, e miatt kéne tüntetéseket szervezni, hiszen a legdirektebb módon akarja
  .
  A CSUTI DISZNÓGECI
  .
  BEVEZETNI A XXI. SZÁZADI RÖGHÖZ KÖTÖTTSÉGET!
  .
  egy büdös fasiszta patkány már reagált is rá, szerinte nekem kellene kezeltetnem magamat
  .
  NOS, EZ MA A MAGYAR VALÓSÁG

  Reply
 8. abramovics

  June 18th, 2015

  fontosnak tartom még a következőket:

  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK

  a demokrata nem fél

  a RADIKÁLIS DEMOKRATA nem fél akár radikális eszközökkel fellépni a demokrácia érdekében, védelmében.

  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK egy olyan szervezet, melynek a hatalom megszerzése, de nem hosszú távú megtartása a célja.

  amennyiben később igény mutatkozik, abban az esetben párttá is alakulhat, de nem ez a legfőbb célja.

  integrálni, tömöríteni kívánja azokat a természetes személyeket, s szervezeteket – pártokat, civil szervezeteket, mozgalmakat, s mindenkit – akik érdekeltek a demokrácia, a jogállam teljes egészének helyreállításában, újbóli megteremtésében.

  tagja lehet mindenki, korra, nemre, rasszra, vallási identitásra tekintet nélkül.

  PROGRAMJA

  jelen helyzetben, magyarországon nem lehet más célja egy demokratának, mint az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői

  TELJES KÖRŰ, ÉS VÉGLEGES ELSZÁMOLTATÁSA, FELELŐSSÉGRE VONÁSA

  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK a magyar politikában – jelenlegi meghatározásuk alapján – addig vesznek részt, míg segítségükkel az orbáni diktatúra felszámolása, s a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása meg nem történik. amennyiben békés úton – úgy tűnik nem ez lesz a megoldás, sajnos – céljaik elérhetőek, abban az esetben a következőt kell tenni:

  chartát kell elfogadni csatlakozóra nézve, mely a következőket tartalmazza:

  minden csatlakozó szervezet, párt, természetes személy egyenlő.

  amint a választásokon sikeresen megbuktatjuk az orbáni diktatúrát, a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK alakítanak kormányt, mely szigorúan szakértői kormány kell legyen, s ez a kormány felelős, és kötelezett, hogy a kitűzött célokat megvalósítsa.

  ha és amennyiben ezek eléréséhez több mint egy választási ciklus, avagy kevesebb, mint egy választási ciklus szükséges akkor addig áll fent a szövetség.

  a chartának, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK által létrehozott szövetség a csatlakozott szervezetekkel addig áll fent, míg a fenti célok meg nem valósulnak.

  ha választásokon akarjuk megdönteni az orbáni diktatúrát, úgy minden szervezet, párt és természetes személy, aki az együttműködésben részt vesz, jelöl, illetve jelöltje, tagja indul a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK keretén belül aláírásával elfogadja, s egyben nyilatkozik arról, hogy addig az együttműködés résztvevője, míg a győzelem következtében a kitűzött cél, azaz a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása, illetve az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői teljes körű, és végleges elszámoltatása, felelősségre vonása meg nem történik.

  amint a kitűzött célok megvalósulnak, a szövetség kormány rendkívüli választásokat ír ki, melynek lebonyolításáért felelős, s annak végéig, az új kormány létrejöttéig ügyvezető kormányként tevékenykedik tovább.

  a rendkívüli választásokon, minden csatlakozott szervezet önállóan, avagy az általa meghatározott szövetségben vesz részt.

  a jelenlegi orbáni diktatúra egyetlen képviselője, támogatója, tagja, szervezeteinek tagja, segítője, támogatója nem vehet részt. a közéletből, az állami, állami vállalati szerepvállalásból örökre, végérvényesen ki kell őket zárni.

  akiket kell, lehet, s lehetőség van rá elzárásos büntetésre kell ítélni, akik elmenekültek az országból – sok lesz ilyen – azokat fel kell kutatni, hazahozni, s bíróság elé kell állítani. amennyiben célszerű, akkor az általuk hozott, akár visszamenőlegesen alkalmazott törvényeket kell alkalmazni rájuk nézve. a teljes körű vagyonelkobzás – az elmentett vagyonok is, melyek strómanok, leszármazottak, rokonok kezén vannak – meg kell történjen.

  radikalisdemokratakkukacfreemailponthu

  Reply
 9. Avi

  June 18th, 2015

  Köszönjük, hogy azért ír nekünk. Azért Orbániában már hallani hangokat az ön igazságáról is.

  Reply
 10. Rasputyn

  June 18th, 2015

  A kórkép tökéletes. Ma, a magyarok többsége “tükör által homályosan” lát, Bartus Laci “színről színre.

  Reply
 11. oldster

  June 18th, 2015

  „…nehezen viselem az igazság miatt rám zúduló hazugságokat, mocskolódást és gyűlöletet…” írja a szerző. Nem tudjuk, hogy mik ezek, kiktől származnak, – de talán nem is rám tartozik. De, az AN az én lapom! – (amit kisnyugdíjasként támogatok), akkor a főszerkesztő az én főszerkesztőm, és aki a lapot bántja, az engem bánt, és aki őt bántja az is engem bánt.
  Nem az a baj, öreg vagyok és tehetetlen, hanem az a baj, hogy az ország is hasonló. Ez a nép – élükön a szerző által farizeusoknak nevezettekkel – buta és gyáva. Talán mindig is az volt. Itt éljük át, éljük meg, hogy ez az államrendszer, benne a kormányrendszerrel az elmúlt öt évben több mint egy tucat olyan szörnyűséget követett el a nép ellen – kezdve a nyugdíjvagyon elrablásától, az Alkotmány megsemmisítésén át a vasárnapi zárva tartásig – amely miatt, már régen meg kellett volna buktatni, eltörölni még az emlékét is. Ehelyett mi történt? – a nép a bajusza alatt dörmögött valami olyasmit, hogy „bár megölte anyámat és apámat, de én akkor is rá szavazok” – ahogyan ezt Afrikában egy diktátor megválasztásakor mondták.
  Keserű a szerző! Sokan vagyunk így! Buták, gyávák, tehetetlenek. De én úgy vélem László, hogy: „Azzal védekezem, hogy inkább nem írok semmit.” – ez nem jó védekezés, pontosabban ez nem is védekezés, hanem inkább a háborgó lelkiismeret valamiféle indokolt csillapítása.
  A „maradék”-ok egyike vagyok. Türelemre intenék, csakhogy nekem már nincs időm a türelemre, ahhoz már túl öreg vagyok. Ezért írjon nekem, nekem is, de nem néha! – sűrűbben, hátha van még annyi erő ebben a népben, hogy „túllépjen e mai kocsmán”.

  Reply
 12. bonhomme

  June 18th, 2015

  Laci, hogy ezt már milyen régóta mondogatod!
  De egyeseknek csak akkor fog leesni a tantusz, ha már fel lesz húzva újra az egész vasfüggöny.

  Reply
  • Light

   June 19th, 2015

   Akkor se.

   Reply
 13. bonhomme

  June 18th, 2015

  És egy szokásos bonhomme-izmus, ha már újra lehet kommentelni:

  Felcsúti anziksz

  Itt lakik Szauron, Hazárd megye Lordja,
  aki a koronát éjszakánként hordja.

  Szeretné már végre felvenni nappalra,
  lószaros csizmáját feltenni asztalra,

  cujkától-kolbásztól nagyokat böfögni,
  lelátón szotyolát messzire köpködni,

  kegyesen fogadni léhűtő hizelgést,
  hű testőreitől katonás tisztelgést,

  mindenről naponta kétfélét hazudni,
  és mindezek után nyugodtan aludni,

  vazallusainak kegyeket osztani,
  e szegény országot pucérra fosztani,

  átírni a múltat, ellopni a jövőt
  – hogyha mi hagyunk rá elegendő időt -,

  a milliárdokat külföldre síbolni,
  s ha a helyzet forró, utánuk iszkolni…

  Medig lesz Szauron Hazárd megye Lordja?
  Hagyjuk, hogy koronánk’ hibbant fején hordja?

  Reply
 14. Kuksi

  June 18th, 2015

  Valamikor régen (rég volt, tán igaz se volt?) határőr voltam az osztrák határon. De rohadtul nincs semmi nosztalgiám a kerítés láttán! Életem legnagyobb élménye volt, amikor megszűnt a határ: szinte sírva fakadtam, amikor Hegyeshalomnál megállás nélkül átmehettünk Ausztriába.

  Nagyon sajnálom, hogy nem fog békésen menni, és még szükség lesz Gonoszka ládájára…

  Reply
 15. 29841984

  June 18th, 2015

  Szóról szóra így van. De a sok (millió) buta magyar egyrészt nem olvassa ezt el, másrészt ha valamely csoda folytán el is olvasná (mondjuk kötelező lenne, addig nem kapnának fizetést-nyugdíjat, stb.-t míg nem olvasnák el), akkor sem értené meg. Ennek a népnek több mint 1.100 éve nem jön meg az esze, inkább kiírtja és elüldözi azokat, akiknek van (esze)……Innen tényleg menekülni kell, miután gyermekeimet és unokáimat már kimentettem, én egyelőre maradok. (Ha már 1963-ban! és az utána való években is visszajöttem Ausztriából….) Bartus László pedig -igenis- írjon itt gyakrabban!

  Reply
 16. akasa

  June 18th, 2015

  Kedves Bartus László! Amit ír, szóról szóra igaz. Mit mondhatnék? Várom további írásait. A legjobbakat!

  Reply
 17. Barnamedve

  June 19th, 2015

  Tisztelt Bartus Úr!

  Örülök, hogy újra ír! (Annak már kevésbé, hogy az országra mi vár…) Remélem, a jövőben sem hagy bennünket olvasnivaló nélkül. Téma bőven adódik. Kíváncsi volnék például, hogy mi az Ön véleménye Tuaregről és a NAP-ról? Ha csak az oldalukon megjelenő blogokat olvasgatja az ember, bizakodni kezd. Ha az alattuk lévő commenteket is, akkor már kicsit árnyaltabb a kép. Van valamennyi esélyük jobb irányba fordítani az ország sorsát?

  Tisztelettel:
  Barnamedve

  Reply
  • abramovics

   June 19th, 2015

   Barnamedve!

   engedelmeddel vűálaszolok a kérdésedre:

   van!

   radikalisdemokratakkukacfreemailponthu

   Reply
 18. pato_pal

  June 19th, 2015

  A teljes, orbán viktor (csakis kisbetűvel, mert még azt sem érdemli meg, hogy rendesen írjam le a nevét) által uralt haramiakormány által elvetett magok sajnos nagyon is jó talajra hullottak. Az egész gyűlöletkampány, amit mostanában szítanak, egy korábbi, pesti viccet idéz fel bennem:


  Vidéket járó újságíró megkérdezt egy kis faluban egy kapálgató bácsit.
  - Mondja, bátyám uram, van maguknál itt a faluban rasszizmus?
  - Nincs fiam! De nagy az igény rá!

  Nos, hehe-haha – ez a kis anekdota sajnos roppant jól világít rá a lényegre. A mai budapesti utcákat járva és beszélgetve munkatársakkal, ismerősökkel egy konkrétum látszik körvonalazódni. Három jól meghatározható részre oszlik a mai magyar társadalom. Egy kisebb, felvilágosult rétegre, egy jelentősebb, önmagától behódoló rétegre és egy harmadik, a legszélesebb, ám mindentől és mindenkitől elfordult rétegre.
  A három réteg között csupán annyi a különbség, hogy a legkisebb rétegbe tartozók felül tudnak emelkedni különböző személyes korlátokon és képesek – ha úgy tetszik – világpolgári szemmel nézni a világot, amely szemléletben az irredenta, soviniszta és nacionalista, homofób elveknek nincs helye. Eközben a jelentősebb rétegbe tartozók nem látnak az orruknál tovább, bármivel heccelhetők és ilyetén rendkívül jól irányíthatók. Számukra, ha értelmet nem is, de cselekvést hordozó és egyben meghatározó akciószavak még mindig a “Trianon”, a “Felvidék” vagy a “Magyarország a magyaroké”. De éppúgy említhetném a “Mocskos bu..ik!” vagy “Bevándorlók takarodjatok!” kezdetű hívókifejezéseket is. Fel nem fogják ezek mélyebb lényegét-értelmét, de gondolkodás nélkül ugranak, mint bika a vörös posztóra.
  Ha pedig adott esetben szembesítik őket a nyilvánvaló helytelenségekkel vagy ellentmondásokkal, akkor különféle elméleteket és teóriákat gyártanak, hiszen ennek a rétegnek a teljes személyi identitását áthatja mindez. Ez az identitást pedig nem tagadható meg, mert ha egyszer azt kell megtagadni, úgy akkor az emberi egyed szellemi létezése kerülne végveszélybe, következésképpen makacsul ragaszkodnak hozzá – bármekkora idiótaság vagy rombolás is járjon vele.
  A legszélesebb réteg az előbbiekkel ellentétben mára már kiábrándult mindenféle politikai formációból, leköti a megélhetéséért folytatott küzdelem, ezért teljesen hátat fordít mindennemű közügynek és társadalmi problémának, miáltal önkéntes módon száműzi saját magát a hazai közéletből – megtestesítve azt, hogy felelősséget semmiért nem vállal. Igaz, később mondja majd a magáét, de úgy, mintha rajta múlt volna minden, ám valamiért mégsem sikerült a dolog.
  Csupán kevesek képesek arra, hogy a tényeket szemléljék és ne csupán lássák azokat, a szemlélteken pedig elgondolkodjanak és azok alapján hozzanak meg önmódosító változásokat saját magukban. Az önmódosító változások adják meg számukra azt az érzelmi-szellemi rugalmasságot, melynek segítségével a különböző változásokhoz tudnak majd megfelelő módon hozzáállni.
  Nem az a baj, ha valaki hisz valamiben, hanem az, ha abbeli hitében nem képes szükség esetén változtatni. Azt pedig jól tudjuk, hogy mi lesz azokkal, akik nem tudnak a változásokhoz időben igazodni: kihalásra vannak ítélve, éppúgy, mint a dinoszauruszok.
  Vagyis a két, szélesebb réteg a hozzáállássával gyakorlatilag megalapozza a haramiakormány évekig tartó működését, az ország gazdaságilag történő teljes tönkretételét, hatékonyan elérve azt, hogy Magyarország lesz a leglenézettebb és legmegvetettebb ország a szomszédai körében.
  Számomra mind a mai napig felfoghatatlan, hogyan lehet népszerű orbán viktor és bűnözői köre, miközben a napnál világosabban ordítanak azok a hazugságok és csalások, amelyek olyan tettekben, s nem kitalációkban(!!) érhetők utól, mint földmutyi, trafikmutyi, simicska birodalom vagy mészáros lőrinc és tiborcz istván birodalmai. De említhetnénk bármelyik zsírosabb közbeszerzést is, amit valamelyik közeli haver nyert meg érthetetlen módon – azaz nagyon is jól érthető módon. Az identitás nem tagadható meg, azaz orbán viktor, ha a kalapjába is sza..ik, akkor is ő lesz az imádott fővezér, kinek hívó szavára tömegek ragadnak kaszát-kapát, ha kell. Vagy éppenséggel toronymagasan tojnak mindenre, csakhogy ez a passzivitás a középső réteget erősíti, nem is kis mértékben. Ma 44%-a a társadalomnak elutasít mindenféle politikai szerepvállalást, azaz minimálisan még voksolni sem megy el. Csoda ezek után, ha orbán és bandája időről időre megválasztásra kerül a talpnyalói rétegének köszönhetően?! Nem, nem csoda. Így fog ez az ország egyre jobban elmerülni a saját maga által kreált erkölcsi és cselekvési mocsarában.

  Reply
 19. 29841984

  June 19th, 2015

  hirdetés

  2015.06.19.

  5 komment

  Tanács István

  “Emberölésről halált okozó testi sértésre változtatta a romániai születésű Bara Józsefet kihallgatás közben agyonverő izsáki rendőrök cselekményének minősítését, és nagyon jelentősen enyhítette a büntetést a Szegedi Ítélőtábla.”

  Itt van az újabb világos és egyértelmű jellemzője a fasiszta diktatúrának: a gyilkos vadállatokat ilyen enyhe ítélettel sújtották, mert egy románnak hitt, de magyar embert vertek agyon “kihallgatás” címszóval Izsákon (Pintér elvtárs pribékjei)

  Reply
  • oldster

   June 22nd, 2015

   És mégis, mitől volt magyar Bara József? Ilyen szörnyű tettnél mi a jelentősége, hogy román volt vagy magyar?

   Reply
 20. tibicskatu

  June 19th, 2015

  Tisztelt László!! Szerintem Ön sokunk véleményét és gondolkodásmódját fogalmazta meg ebben a cikkben. Legalább is az enyémet igen! Köszönöm! Én nem tudok ilyen jól bánni a szavakkal , de örülök hogy vannak olyan személyek akik meg tudják fogalmazni és le is írják ezeket a gondolatokat , vagyis inkább tényeket.

  Reply
 21. velemeny

  June 20th, 2015

  Kezdetektől olvasom irását, amely bizony a szintiszta igazságról szól. Kérem irjon tovább, ne csak néha. Szabad országból, szabadon. Sajnos itthon minden úgy van ahogy irta, a pénz eljut, ha máshogy nem kerülő utakon az un. ellenzéki személyekhez, igy elvesztünk, nincs igazi ellenzék, aki tiszta szivből az volt, már hallgat mint a a sir, a sirban. Túlélésre játszanak az un ellenzéki vezetők, nem akarnak elveszni…gondolom én. Mert ki akar biróságra járni évekig, ki akarja, h szétmarcangolják életét, családját, h aztán 5 év múlva felmentsék a vélt bűnei alól, de akkor már tetszett halott. Rosszabb esetben meg ülhet. Nézzük Baka ügyét…még ha nyer is fizetnek-e neki? Nem biztos. De a poziciója elveszett, azt nem kapja vissza soha. Ő egy fő ember volt Ki
  állt igazáért. Hány év telik el, mig végére jut? Akkor a kise ember?…Tud-e valamit tenni. Még az is meggondolja 2x , aki átlát a szitán. Mert mi nem vagyunk Titó szerb katonái…sajnos…vagy szerencsére…inkább sajnos…Működik-e a kádári rendszer kivárásos taktikája, a nép tudja-e h átlehet vészelni az orbáni rendszert, vagy tényleg úgy melléfogott, h nem a papokra lesz igaz , h térdre imához, hanem mindenkire…

  Reply
 22. dossi

  June 20th, 2015

  Nagyon jó kórkép.

  Reply
 23. zaccsa

  June 22nd, 2015

  Laci!
  Teljesen igazad van mindenben. Szívem szerint azt szerettem volna ha tévedsz,de az óceánon túlról sajnos jobban látszik minden,élesebbek a kontúrok. Igen,ezt a harcot az említett kisebb csoportnak kell megvívni(vívnunk) akik a szögesdróton belül rekedtek.Eszközökben már mi sem válogathatunk,a gyerekeink,vagy inkább az unokáink miatt.

  Reply
 24. walsz

  June 22nd, 2015

  Jó és igaz írás. Csak egy kérdés marad: Ki fogja Orbánt végre (moderálva) mint a dúvadat?

  Reply
 25. Winston Smith

  June 23rd, 2015

  Tisztelt Bartus László! A magyarországi helyzet elemzése korrekt. Úgy látom azonban, hogy még Önben is dolgozik egyfajta jóhiszemű naivitás az amerikai, ill. nyugati állapotokra vonatkozóan, amikor ezt írja: “A liberális demokráciák türelme végtelen, nem fizetnek Orbán országának gonosszal a gonoszért, az ördögi rendszerre keresztényi türelemmel reagálnak” A liberális demokrácia kirakata mögött kőkemény pénzuralom (bálvány!) imperialista érdekérvényesítés és kontroll dolgozik. Hogy ezt honnan tudom? Ismét Önt idézném: ” “Nem azért, mert ennyivel okosabb lennék, hanem azért, mert nem vagyok túl közel az eseményekhez.” Üdvözlet Eurázsiából Óceániába!

  Reply
 26. balumedve

  June 27th, 2015

  Csatlakozom a fenti véleményekhez. Ha felháborítja a sok hazai mocskolódás/gyűlölködés írásaival kapcsolatosan akkor kérem ne vonja le azt a következtetést, hogy inkább nem ír semmit.
  Írjon továbbra is olyan lényeglátó témákról és olyan gyakran ahogy csak teheti, mert minden szabadon megfogalmazott gondolata igen fájós tüske az agymosott, elkábított fideSS fanok megkeményedett “arcán” is. Sokkal tisztább helyzetképet tud bármely témával kapcsolatosan bemutatni egy távolabb gondolkodó, mint a napi hazugságözönben lassan már fulladozó orbanisztáni demokraták sokasága.
  Ne fossza meg hazai olvasóit politikai, esztétikai, etikai, stb gondolatainak megismerésétől.

  Reply
 27. Ervin

  June 28th, 2015

  Tisztelt Bartus úr!A könyve elkészült már?Ha igen,hogy lehet hozzájutni?

  Reply
 28. Maria56

  September 12th, 2015

  Nekem szemely szerint minden igy igaz. En mar akkor mondtam azt, hogy ez a narancs meg csak viragzott mar rohadasnak indult. De senki sem hitt nekem. En is elhagytam az orszagom mert nem tudok ezzel a sok hazugsaggal azonosulni. Maria

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)