2024, július25, csütörtök
KezdőlapUncategorizedBartus László: A Polgári Radikális Mozgalom elé

Bartus László: A Polgári Radikális Mozgalom elé

-

A mai napon megelégedéssel nyugtázom, hogy a magam részéről amit lehetett, megtettem. Ennek utolsó lépése a Polgári Radikális Mozgalom elindítása volt, ami a mai napon megtörtént. A PRM honlapja megtalálható ezen a címen. Amikor 2014-ben az ellenzéknek az a része is elment Orbán választási komédiájára, amelyiktől az ember többet várt volna, majd a parlamentbe vonulással és az orbáni alaptörvényre tett esküjével az álellenzék megpecsételte nemcsak a maga, hanem az ország sorsát is, bezártuk az Amerikai Népszava online hírszolgáltatását és fórumát. Megszüntettük a hozzászólások lehetőségét és feloszlattuk az AN közösségét. Ehhez mi már nem kívántunk asszisztálni.

Sokan csalódottak voltak azok közül, akik nem követték az árulásba a kollaboráns ellenzéket. Az AN fórumának bezárása és olvasói közösségének szélnek eresztése őket éppúgy érintette, mint azokat, akik egyszerre fújtak hideget és meleget. Akik a liberális demokrácia elvszerűségét össze tudták egyeztetni az alaptörvényre tett esküvel és a rendszerrel való kollaborációval. Ez jogos panasz volt, és azt ígértem, megteremtem annak lehetőségét, hogy az elvekhez ragaszkodó igazi ellenzék tudjon hova csatlakozni, maradjon egy saját közössége.

Az Amerikai Népszava fórumának bezárásakor említett profiltisztítás részeként létrehoztuk az AN új website-ját. Most pedig megnyitottuk az Amerikai Népszaváról leválasztott polgári jogi mozgalom honlapját. A Polgári Radikális Mozgalom az Amerikai Népszavától független, önálló szerveződés, amelyet saját választott vezetősége irányít. A PRM honlapja nagymértékben tükrözi az Amerikai Népszava szellemiségét, mivel az AN korábbi törzsolvasói alapították, és éppen az volt a céljuk, hogy az AN által képviselt szellemiséget vigye tovább. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem az én munkám egyedül. Ez közös munka, közös alkotás.

Előre bocsátom, hogy ennek a mozgalomnak enyhén szólva nem lesz tömegtámogatottsága. Nem is ez a célja. Ennek a mozgalomnak a sikerét és az értékét nem az minősíti, hányan csatlakoznak és mekkora tömegben támogatják. Az elvszerűséghez ragaszkodó szerveződések nem élveznek nagy népszerűséget, mert az emberek többsége megalkuvó. A Polgári Radikális Mozgalom pedig éppen azért jött létre, hogy ezzel a megalkuvással szemben rögzítse és megőrizze az igazságot, és ne keresse azok tetszését, akik elárulták ezeket az elveket. Ma a Polgári Radikális Mozgalom elvei azok, amelyeket a legkevesebben támogatják, de amikor Orbán rendszere megbukik, mindenki ezeket az elveket fogja vallani.

Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy senki nem emlékszik majd arra, hogy voltak, akik ezt már a kezdet kezdetén tudták. Orbán rendszere semmiféle fejlődésen nem ment át. Ez a rendszer egy mocskos diktatúra volt az első perctől kezdve, és ezt azért nem akarta (s ma sem akarja) felismerni a hangadó értelmiség, a médiaelit és a magát „ellenzéknek” nevező hazaáruló társaság, mert saját érdekei előbbre valók, mint az igazság, s nem kíván semmit kockáztatni az igazságért. A diktatúrában keresi a megélhetését és a boldogulását. Ehhez pedig megkapja a lehetőséget, mert Orbánnak éppen ilyen ellenzékre van szüksége, amely a diktatúrát eltűri, legitimálja, és a népet a diktatúrába konszolidálja. Ők a rendszer legerősebb támaszai.

A magukat demokratáknak gondolók pedig úgy viselkednek, mint bármelyik tömeg, amely szolgamódra követi a hangadókat. A divatos közírókat, a sztár közszereplőket, akkor is, ha ködösítenek, ha mindent elárulnak, ha a zsebükben lapul valamelyik párt borítékja, benne az Orbántól kapott pénzzel. Mert ebben az országban minden Orbántól származik, minden tőle függ, ebben a rendszerben mindenki neki él és dolgozik, láncszem a jól működő gépezetben, amelyet egy személyben ő irányít és amely neki dolgozik. Ez kevésbé zavarja a megalkuvókat, a bálványimádókat, mint az igazság kimondása. Azt nem szeretik.

Márpedig a Polgári Radikális Mozgalom radikalizmusa abban áll, hogy centit sem enged az igazságból és nem köt elvtelen kompromisszumokat. Ennél fogva mélyen elítéli azokat, akik ezt megtették, és a legkevésbé sem zavarja, hogy a követőik mit gondolnak erről. Mindenesetre, aki tudni akarja, mi az Orbán-rendszer, hogyan jött létre, hogyan született, mi a létének az alapja, mi a támogatottságának az oka, s miért nem tudja ezt megállítani senki, az olvassa el a Polgári radikális Mozgalom honlapját, ott mindent megtalál. Nem számítunk ünneplésre, mert az igazság mélyen sérti majd a magát ellenzéknek képzelő hazaárulók sokaságát is.

Annyit jegyezzünk meg, hogy a valóság bennünket igazol. Magyarországon még alternatívája sincs Orbán rendszerének, a nácikat leszámítva, mert egyedül ők tudják, mit akarnak. Miután a liberális demokratikus ellenzék elárulta az elveit, az igazságot, az Alkotmányt, a Köztársaságot és a jogállamot, nem maradt semmije. Azt mondja a Biblia, ha a só megízetlenül, utána már nem való semmire, csak arra, hogy a szemétre kidobják. A nagy keresztény Magyarország tanulhatna valamit ezekből az igazságokból.

Amikor még lehetett volna mást választani, elég sok cikkben megírtuk, mi a választásuk tétje: előre megmondtuk, ha nem vonulnak ki a diktatúrából, ha nem bojkottálják, hanem legitimálják a rendszert, ha részei lesznek Orbán államcsínyének, elveszítenek mindent. Nem lesz többé ellenzék, nem lesz többé lelki erő, nem lesz ellenállás, hanem a szolgaság évtizedei jönnek, amelyben ők ugyanolyan hazugok lesznek, mint a rendszer, amelybe beleolvadnak. Nem értjük, miért csodálkoznak most azon, amikor ez bekövetkezett, hogy miért történt mindez. Még ennél is érthetetlenebb, miért csodálkozik itt mindenki, hogy ettől kezdve nincs valódi ellenzék és még kormányzóképes erő sem, amely ezt a bűnszervezetet leválthatná.

Nagy volt a felháborodás, amikor megmondtuk, hogy nincs visszaút. Aki eladja a lelkét, az többé nem ura önmagának. Aki kollaboráns lesz, az elveszíti a belső erőt, amivel ellene állhat ennek a rendszernek. Nem lehet két urat szolgálni. Nem lehet két úton sántikálni. Akik benne vannak, nincsenek kívül is. Belülről pedig nem lehet megdönteni. Foglyok lettek, csapdába kerültek, és nincs menekvés. Pontosan úgy, ahogyan az Amerikai Népszava cikkeiben ezt jó előre megírtuk. Nem kellett sok ész hozzá, az árulásnak mindig ez a következménye. Ha az álellenzéknek fele ennyi elvszerűsége, tudása, tisztessége lenne, mint ami ennek az induló mozgalomnak a website-jában van, akkor Magyarországon lenne igazi ellenzék. De a most induló PRM website-jában több muníció van, mint bármelyik magyar álellenzéki párt vérszegény programjában, már ha azt programnak lehet nevezni.

A Polgári Radikális Mozgalom visszatér az alapokhoz, az igazsághoz, és oda hívja vissza azokat is, akik képesek szembenézni saját tévedésükkel, és megbánták, hogy nem ragaszkodtak az elvekhez és az igazsághoz. Ennek alternatívája a rendszeren belüli vergődés, hazudozás, önáltatás, a ketrecen belüli hősködés és sunyi lapulás. Ismerjük „az” embert, tudom, hányan fognak csatlakozni, hányan vállalják akár csak névtelenül is a különállást, a különvéleményt, a vesztes pozíciót, olyanokhoz való tartozást, akiket nem a rendszer ünnepelt ellenzéki sztárjai vezetnek, ahol nem az akol büdös melege várja őket, hanem az egyéni szabadság és az azzal járó felelősség.

A magam részéről a munkát elvégeztem. Ez a munka nem befejezett, mert folyamatos és állandó kiegészítésre szorul. De az alapokat lefektettük, a helyzetet világosan leírtuk, az alapismereteket összegeztük. Ha soha egyetlen ember nem csatlakozik ehhez a mozgalomhoz, ezek az információk mostantól ott vannak a világhálón. Akit a részletek még jobban érdekelnek, és elkezd kutatni, megérti, hogy az itt vázlatosan leírt alapigazságok és ideológiai elemzések óriási mélységeket tárnak fel, teljesen megalapozottak és más megvilágításba helyezik a világot. Akinek fontosabb az emberek tisztelete, aki bálványokat követ, akinek fontos, hogy az éppen mainstream irányzathoz tartozzon, annak nem ajánljuk az önálló gondolkodást. Csak összezavarná.

Azokhoz szeretnék szólni elsősorban, akiknek ez a website és ez a szerveződés örömöt okoz. Akik úgy gondolják, hogy végre itt vannak olyanok, akik egyenesen és őszintén megmondják az igazat, akiknek fontos a szabadság és az igazság. Azokra gondolok, akik hasonló gondolataikkal teljesen egyedül bolyonganak a világban, és nincs hova csatlakozniuk. Őket szeretettel látjuk, szeretettel várjuk, és kérjük, aktívan kapcsolódjanak be. Azért is választottam le ezt a mozgalmat az Amerikai Népszaváról, mert ezt át akarom adni a tagoknak, hogy valóban demokratikus szervezetben önállóan működtessék ezt a website-ot és ezt a mozgalmat. Ez nem az én szervezetem. Alakítsák, formálják, ha van elég elszántság, ebből bármit csinálhatnak, ez a mozgalom fantasztikus dolgokra lehet képes. Az egykori AN kommentelőket, fórumtagokat, szimpatizánsokat, akik nem cserélték fel az AN által képviselt igazságot az Orbán alaptörvényére tett esküre, szeretettel várjuk. Jöjjenek vissza, a PRM nekik készült, itt a helyük.

Mostantól az igazi magyar demokraták kezében a lehetőség és a döntés. Kizárólag rajtuk múlik, mit kezdenek vele. Ha Isten is úgy akarja, akkor ebből a pici magból hatalmas fa növekedik. Ha nem, akkor majd növekedik másik magból, de a PRM a maga szerény lehetőségeihez mérten így is hozzájárult a szabadságért vívott harchoz. Amit megígértem, megcsináltam. A többi nem rajtam múlik. Bátorítom azokat, akiknek elegük van az Orbán-rendszerből is, és a kollaboráns, áruló, önérdekű, impotens álellenzékből is, hogy csatlakozzanak és töltsék meg tartalommal ezeket a kereteket. Aki jelenleg nem felel meg a felvételi követelményeknek, mert például részt vett az Orbán-rendszer által kiírt választásokon, de ezt hibának tartja, és velünk ért egyet, legyen pártoló tag első lépésben, és ha szilárd az elhatározása, ha elfogadja az alapelveinket és az alapszabályunkat, rövid időn belül rendes taggá válhat. Éppen az a célunk, hogy minél több ilyen ember legyen.

Akinek gondot okoz a tagdíj kifizetése egyösszegben, azoknak adunk részletfizetési kedvezményt. De a tagdíjtól nem tudunk eltekinteni. Ez kifejezi az elkötelezettséget is, és elengedhetetlen azokhoz a célokhoz, amelyeket szeretnénk megvalósítani. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, forduljon bátran hozzánk, mindenre válaszolunk.

Ez nem programbeszéd volt. Csupán a bejelentése annak, hogy megszületett valami új. Valami más. Elültettünk egy pici magot.

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések