Az orbáni embertelenség támogatói arra hivatkoznak, hogy a menekültek muszlimok. Iszlám terroristáknak tartják őket, pedig ezek az iszlám terroristák elől menekülnek. Az áldozatot a tettessel azonosítják. Nem szeretnék, ha muszlimok élnének Európában, mert azok nem “keresztények”. Ezzel csak az a baj, hogy a magyarok sem keresztények. Nem keresztény, aki a jövevényt nem fogadja be, aki az üldözöttet nem segíti. Aki az éhezőnek nem ad enni, a szomjazónak nem ad inni, aki elzárja a felebarátja elől a szívét, az nem keresztény.

Nem prédikálni akarok, bár az is ráférne a magyarokra. Nem is arról szeretnék beszélni, hogy nincs “keresztény Magyarország”, mert ez evidencia. Hanem arról, hogy valóban arról van-e szó, hogy ezek muszlimok. A keresztényeknek éppen azt kellene megmutatniuk, miben más az ő Istenük. Itt az alkalom a tettekkel való evangélizációra. Menekültet akkor is be kell fogadni, ha hitetlen, ha muszlim, ha zsidó, ha hindu vagy piréz. A kereszténységnek objektív ismérvei vannak. Nem az a keresztény, aki annak vallja magát. A keresztények a “gyümölcseikről” ismerhetők meg.

Orbán “kereszténysége” hogyan számol el azzal, amit Jézus mondott? “Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal”. A keresztényeknek akkor is jót kell tenniük a felebarátjukkal, ha az gonosz. A gonoszt is jóval kell meggyőzniük, és megsegíti őket az ő Istenük. Nem hagyja elveszni őket. Vagy ennyire nem hisznek benne? Fizikai erővel kell küzdeni a muszlimok ellen? Evilági fegyverekkel? Hol van itt a kereszténység?

De térjünk a témára: valóban az a baj, hogy ezek a menekültek muszlimok? Ha nem muszlimok lennének, Magyarországon tárt karokkal fogadnák őket? Ma elnéztem New Yorkban a feketéket, akik nem különböznek tőlem, félelem nélkül, egyenjogú polgárokként élnek ugyanúgy, mint bárki más. Eszembe jutott: vajon ezeknek az embereknek milyen életük lenne Magyarországon? Ha a menekült nem muszlim, hanem fekete lenne, mit szólnának a magyarok? Welcome?

Tételezzük fel, hogy a feketék keresztények. Gyönyörű spirituálékat énekelnek minden vasárnap a templomban, és még hívők is, nem úgy, mint a magyar templomba járók kilencven százaléka, akik kulturális “keresztények”. Ha fekete keresztények menekülnének az életüket mentve, befogadnák őket a magyarok? Vagy ugyanilyen őrjöngés lenne, csak akkor nem a muszlimokkal kapcsolatos előítéletek hangzanának el, hanem a feketékkel kapcsolatos megbélyegzések? Azok a feketék, akik New Yorkban egyenrangú polgárként szabadon élnek, Magyarországon hogyan élnének?

De fogadjuk el, hogy a feketék túl feketék. Ha keresztények, “akkor sem közénk valók”. Azonnal megszólalna a kórus, hogy a feketék bűnözők, és nem lehet a bűntől irtózó magyar nép közé engedni őket, hiszen az erkölcsös magyar nép nem ismeri a bűnözést. Hamar megjelennének a gigaposzterek: “Ha Magyarországra jössz, nem rabolhatsz.” Feketék nem. Jó, megértjük, Mari néni fél tőlük, a kormánytévében is látta, milyenek ezek.

Mi lenne, ha nem feketék, hanem fehérek jönnének tömegesen, de nem katolikusok, hanem zsidók? Bocsánat, ez rossz kérdés, erre tudjuk a választ. 1942-ben és 1944-ben erre már megfeleltek a magyarok. Azóta is tudjuk, hogy a zsidók nemzetietlenek, idegenszívűek, Radnótitól Garas (Grósz) Dezsőig bezárólag, aki a Nemzet Színésze volt, Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas kiváló művész. Zsidó se jó. A “keresztény Magyarországot” meg kellett védeni a zsidóktól is, ahogy most a muszlimoktól, és ez sikerült. Bár a magyarok nagy része szerint félmunka volt.

Mi van a cigányokkal, akik évszázadok óta a Kárpát-medencében élnek? Őket befogadták a magyarok? Egyenjogúságot élveznek? Miért nem ülnek melléjük a buszon, ha tiszta a ruhájuk, akkor sem? Hát ha még koszos. Mert koszos ruhájú magyar nincs, csak cigány, ugye. Hány cigány dolgozik bankban vagy állami hivatalban? Hány cigány bemondó van a tévében? Jó, van egy cigány miniszterelnök, de az megtagadta a cigányságát. A cigányoknak soha nem volt olyan rossz soruk, mint ő alatta, aki kényszermunkára küldte és rabszolgasorsba döntötte őket. Pedig ha legalább a saját népét felemeli, már lenne valami haszna a pusztításon kívül.

De hagyjuk. A magyarok szerint a cigányok büdösek, koszosak, nem akarnak dolgozni és lopnak. A muszlimok meg terroristák. Mindenkire tudnak valamit mondani, csak ők egyedül tökéletesek. De valakit azért csak befogadnának a vendégszeretetükről híres magyarok! Tételezzük fel, hogy valamelyik szomszédos “keresztény” országból érkeznének tömegesen menekültek. Szlovákokat, románokat, horvátokat tárt karokkal várnának a magyarok? Vagy eléjük is felhúznák a szögesdrótot? A románok bocskorosok, kecskét őriztek, amikor mi a világot tanítottuk olvasni, a szlovákok szőröstalpúak. Emlékszünk Gyarmathy Lívia Együttélés című filmjére? Két szomszédos baranyai faluban székelyek és svábok éltek. Székely fiú megszerette a sváb lányt és kitört a gyalázat. Magyart magyarhoz.

De fogadjuk el. Ne akarjunk a magyarokkal összeköltöztetni senkit. Lajosmizse legyen a lajosmizseieké. Maradjunk a magyaroknál és szeretett rokonainknál, a magyarul beszélő székelyeknél. Vajon a muszlimokat, a zsidókat, a cigányokat, a feketéket, a sárgákat, a fehéreket, a németeket, a szlovákokat, a románokat stb. nem kedvelő “keresztény” magyar nép saját “fajtáját”, a magyarokat talán csak szívesen fogadná. Meg kell erről kérdezni azokat az erdélyi magyarokat, akik átköltöztek Magyarországra. A rendszerváltás után nagyobb volt az életszínvonal, akkor még nem menekült 600 ezer gazdasági bevándorló Orbán tündérországából nyugatra. Akkor sok erdélyi áttelepült. Hogyan fogadták őket a magyarok?

Hát úgy, hogy Romániában azért szenvedtek, mert magyarok, Magyarországon pedig azért, mert románok. Lerománozták őket, diszkriminálták őket, lenézték, megalázták, egyáltalán nem fogadták be őket. Törtetők, lopnak, hazudnak, talán még gyilkolnak is, a románok tulajdonságait vették át. Megkapták ők is a jelzőiket ugyanúgy, mint a muszlimok, a zsidók, a svábok, a tótok, a kínaiak, a fekete afrikaiak. De ne menjünk túl messzire. A multinacionális cégek, akik munkát adtak a magyaroknak, akik jót tettek a magyarokkal, talán csak megbecsülést élveznek? Nem? Akkor valaki más, aki nagyon távol van: Amerika csak jót tett a magyarokkal. Szeretik őket? Nem. Nincs Amerikát jobban gyűlölő nép Európában, mint a magyar.

Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy a magyarok nem azért gyűlölik a menekülteket, mert muszlimok. Egyetlen muszlim menekült nem akart Magyarországon maradni. Lehetnének hottentották is. Az ok nem bennük van, hanem a magyarokban, akik mindenkit gyűlölnek, még egymást is. Hogyan is szerethetne egy magyar egy muszlimot (zsidót, cigányt, németet, feketét, hottentottát, pirézt, stb.), ha egymást sem szeretik? S miért szeretnék a másik magyart, ha önmagukat sem szeretik? Eljutottunk a lényegig: a magyarok magukat sem szeretik, ezért nem tudnak szeretni másokat sem.

A magyarok politikai szekértáborba azért tömörülnek, hogy legyen kit utálni. Sajnálatos, de öngyűlölő és egymást is gyűlölő nép. És hogy visszakanyarodjunk a mi bölcs Vezérünk “keresztény” vesszőparipájához, ez éppen azért van, mert ez a nép nem keresztény: nem ismerte meg az Istent, ezért nem tud szeretni. “Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet”, mondja János apostol.

S mi az, ami elválaszt egy népet az Istentől? A bűnei. A be nem ismert, be nem vallott, el nem fogadott, meg nem bánt bűnei. Ettől gyűlöl egy nép mindenkit, magát is. Hamis prófétái, mint a felcsúti istencsapása, nem bűnbánatra vezetik őket. Nem katarzishoz jutnak, hanem a bűnök tagadásához, megismétléséhez és még nagyobb gyűlölethez. A szélsőjobboldal azért gyűlöl mindennél jobban, mert hazug nacionalizmusa miatt a leginkább tagadja a nemzeti bűnöket. Orbán a szélsőjobboldali nacionalizmust, a magyar bűnök tagadását emelte a magyar nép számára a magasba. A népnek ez tetszik, mert menekülne a bűnei és a felelőssége elől. De ettől még bűnösebb és még inkább gyűlölködő lesz. Ez ennek a népnek a baja, ettől reménytelen és beteg.

A menekültügy jó alkalom lett volna, hogy valakivel jót tegyenek. Ezek úgysem maradtak volna Magyarországon, kockázat nélkül lehettek volna emberségesek a betonon alvó pici gyerekekkel. Ez egy jó lehetőség lett volna, hogy meglágyuljon a szívük, felszakadjanak évszázados sebek, emlékek, letagadott bűnök, a jó cselekedetek hatására térdre essenek és zokogjanak. De elszalasztották ezt az alkalmat is. Orbán ördögi figura, aki tudja, hogy ezt meg kell akadályoznia. Ha ez a nép egyszer megbánná a bűneit, ha egyszer szeretni tudna, ha felszabadulna benne a jóság és a szolidaritás, az ő gonosz rendszere összeomlana.

Ahogy ez a nép a zsidókkal, cigányokkal, a kisebbségeivel bánt, nem múlik el nyomtalanul. Apádtól megöröklöd a magas vérnyomást és a cukorbetegséget. Azt hiszed, hogy a meg nem bocsátott és be nem vallott bűnöket nem öröklöd meg? Azt hiszed, azt nem hordozod magaddal? Azt hiszed, hogy semmi közöd ahhoz, amit apáid elkövettek? Ez a nép tömeggyilkosságban részes. Ábel vére kiált ellenük a földről. Csaknem ötszázezer magyar zsidó vére kiált. A megalázott és meggyilkolt cigányoké kiált. Az elnyomott szlovák paraszt átka kiált. A vajdasági vérengzés, az oroszok elleni háborúban elkövetett gyilkosságok áldozatainak vére kiált. Csorba Robika vére kiált. Ez a nép azokból soha semmit meg nem bánt, nem vallott be, nem ismert el. A szíve nem változott meg.

Nem védekezés, hogy mások mit tettek. Nem azért mész a gyóntatószékbe, hogy elmond, a Pisti lopott. Hanem azért, hogy megmond, te loptál. Pisti lopása a Pisti dolga. Az sem védekezés, hogy a magyarokat is bántották. Azokat nekik kell bevallaniuk és megbánniuk. Ez nem menti fel a magyarokat. A Himnusz önbecsapás, ez a nép nem bűnhődött meg semmiért. Az nem szembenézés, hogy “bűnösök vagyunk, akár a többi nép”. A többi nép megbánta, mi nem. De aki nem bánta meg, vessen magára. Nekünk meg kell bánni, szembe kell nézni vele. A németek jó példák, nem véletlen, hogy a menekülteket ők fogadják a legkészségesebben. Az a nép szembenézett a bűneivel, a magyar nem. Ez a különbség.

És nincs megnyugvás, nincs katarzis, nincs szeretet, nincs békesség, amíg ezeket a bűnöket szívből meg nem bánják, meg nem vallják és meg nem változnak a magyarok. Amíg a magyar identitás a gyűlölettel, a kirekesztéssel, a nacionalista gőggel, a kevély, hamis “keresztény” identitással, az antiszemitizmussal, idegenellenességgel azonos, addig nincs bűnbocsánat. Amíg nincs bűnbocsánat, addig nincs szeretet, csak öngyűlölet, egymás gyűlölete és az idegenek gyűlölete. Most azért, mert muszlim, máskor azért, mert más a bőre színe.

Magyarországon rokonszenv csak a baltás gyilkost övezte, miután a magyar kormányt megkenték, és szabadon engedte. Másra nem emlékszem. Itt csak káröröm létezik és mások gyalázása. Tisztelet a kivételnek, akiktől a magyarságukat is elvitatják. Ezt kormányszinten művelik, a külügyminiszter olyan, mint a náci kuruc.info szerkesztője. Megismételni készülnek azokat a bűnöket, amelyeket nem vallottak be.

De ne legyünk igazságtalanok. Gyarmathy Lívia egy másik filmjéből kiderül, hogy a magyarok egy valakit mégis befogadtak. Egy gólyát. De már az is régen volt.

 

36 hozzászólás : Bartus László: Az a baj, hogy muszlimok?

 1. lud

  September 24th, 2015

  Ez az eddigi legjobb írásod,noha a többi se kutya!

  Reply
 2. Billy

  September 24th, 2015

  Fiatal demokraták fajvédő szövetsége. 🙂

  Reply
 3. bunkocska te draga

  September 24th, 2015

  Egyetértek, de ki hozza el a gyógyulást? Mert a liberális értelmiség is ugyanilyen, tegnap pl. a hvg-n egyenesen azt írta az illető, hogy Balogék “a Kádár-rendszerben akarják tartani a magyarokat”! Nóóórmális? Az embernek elmegy az életkedve komolyan, és ráhagyja ezekre a hülyékre, hogy gyilkolják egymást.

  Reply
  • 29841984

   September 24th, 2015

   Az első mondatodra a válasz: SENKI! – Akik ugyanis elhozhatnák, azok már rég elmentek és ez minden rendszerben így volt. A magyarok rendszerektől függetlenül primitív bunkók, akik nem azok, azok menekültek és menekülnek.

   Reply
   • bunkocska te draga

    September 24th, 2015

    Moldova szerint történelemhamisítás zajlik Magyarországon, Kádárt és a rendszerét patás ördögnek állítják be a liberálisok. Akár igaz, akár nem, de a komcsihiszti a jobboldal malmára hajtja a vizet, az biztos.

    Reply
 4. abramovics

  September 24th, 2015

  Bartus!

  az erdélyi magyarokkal azért egy kissé mellényúltál.
  csak két konkrét esetet említek, ha megengeded.
  az első:
  anno, a Bumeráng című rádióműsor meghirdetett egy játékot, melynek a következő volt a lényege:
  aki végig tud ülni két hetet egy autóban – óránként 5 perces szünetekkel – az végül hazaviheti a kocsit. ha jól emlékszem négy ember ülte végig az egészet.
  az egyikük, ráadásul nő, erdélyi magyar volt, aki ippeg egy, másfél éve települt át magyarországra – direkte kisbetűvel! – úgymond „pucér seggel”, amit ki is hangsúlyozott amikor csak tehette.
  a játék végén a nagyközönség szavazással döntött a kocsi sorsáról.
  kitalálod ki kapta az ajándékot?
  a „szegény erdélyi magyar, ki hazánklánya lett”.
  elégedetten hazavitte a kocsit, majd jött a birka, mindent benyaló idióta, „szegény erdélyi magyarokat segítsük” szavazóknak a kijózanító pofon!
  kiderült, hogy a „pucér segg” korántsem volt annyira pucér.
  a nincstelen, szegény erdélyi lányka mítoszának tulajdonosa ugyanis nyugat magyarországon saját tulajdonú családi házzal, kitűnő, jól fizető munkahellyel, saját gépkocsival rendelkezett alig egy másfél évvel az után, hogy „pucér seggel” átjött ebbe a kis kurvaországba!
  .
  a második eset közvetlenül a környezetemben esett meg,s szintén tökéletesen rávilágít arra, miként is gondolkodnak rólunk az erdélyi magyarok, tisztelet a kivételnek!
  egy varrónő az áldozata a sunyi, aljas magatartásuknak, aki közeli ismerősöm, ha kívánod a nevét, címét szívesen megadom, hogy ellenőrizhesd, avagy bárki ellenőrizhesse a történetet.
  egy amerikai cégnél dolgozott, munkavédelmi kesztyűket varrtak pékeknek, meg másoknak. átjött egy „szegény erdélyi magyar lány”, ki „hazánklányává kívánt „ válni, ki tudja miért?
  akkor még Románia nem volt EU tag!
  a román nyelv ismerete révén könnyen megtanult angolul, s elkezdte a „munkát”.
  addig-addig sündörgött a tulaj körül, amíg a bizalmába férkőzött. elkezdtek szaporodni a „szegény erdélyi magyar lányok” a cégnél, mindet ez az első fecske hozta. mikor a válság miatt az a döntés született, hogy a gyártást, a céget átviszik Szlovákiába, már az ő – a „szegény, áttelepült erdélyi magyar lány” – véleménye alapján választották ki azokat a dolgozókat, akiket megtartva visznek magukkal. a többit az utcára tették. természetesen a honi magyarokat kirúgatta, míg a „szegény erdélyből áttelepült lányokat” vitték magukkal.
  mikor az ismerősöm négyszemközt megkérdezte ezt az első fecskét, aki az egészet csinálta, hogy miért tett, amit tett, akkor ez a mocsok a pofájába vágta:
  „mert utálom a fajtádat!”
  szóval ennyit a szegény erdélyi magyarokról.
  amúgy személyes tapasztalatom is van a sunyiságukról, törtetésükről.
  érdekes mód, az erdélyből elszármazó úgynevezett „gábor cigányokról” viszont csak jót tudok mondani, szintén személyes tapasztalat alapján.
  .
  száz szónak is egy a vége, ne általánosítsunk, de sajnos nagyon sok a negatív tapasztalat az erdélyi magyarsággal kapcsolatosan.
  a címbéli kérdésedre válaszolva pedig nem az a baj, hogy erdélyiek, hanem az a baj, hogy rongy emberek, akik csak kihasználni akarnak minket, ezt a kis kurvaországot. ha, és amennyiben idegen náció tagjaként teszik ezt, az érzelmileg nem érinti a honi embereket oly súlyosan, mint azok részéről, akik magyarságukra hivatkozva teszik. ha segíteni nem tudnak, legalább ne ártsanak azoknak, akik segítő kezet nyújtanak feléjük.

  Reply
  • Admin

   September 24th, 2015

   Gyönyörű illusztrációja a cikknek.

   Reply
  • Pergamon

   September 24th, 2015

   abramovics Tévedsz! Én az építőiparban dolgozom, ahol többség Erdélyi magyar, de most is lerománozzák őket a magyarok sőt még a romák is! Pedig ők honosított magyarok. Ez tényleg egy nagyon jó írás!

   Reply
  • 29841984

   September 24th, 2015

   “…az erdélyi magyarokkal azért egy kissé mellényúltál..”
   Nem nyúlt mellé! Én a 70-es évek végén az osztrák határhoz költöztem, hogy az osztrák rádió és TV adásait foghassam, és így tisztességes tájékoztatáshoz jussak. Amikor nem sokkal később Erdélyből odaköltözött egy orvos házaspár, a kórházban ahol dolgoztak, mindenki “lerománozta” őket, pedig egy klasszissal műveltebbek voltak mindenkinél (nyilván a magyar kisebbség csak úgy tudott életben maradni “odaát”, ha mindenből a legjobbat nyújtotta). Az átlag magyar még mindig a honfoglalás kori szinten van, és ha lehetne menne “kalandozni”, azaz rabolni Nyugatra. Mivel nem tud, itthon rabol, lop, csal.

   Reply
  • Kamupip

   September 24th, 2015

   Előítélet. Mert van egy példánk arra, milyenek az erdélyiek, rögvest ráhúzzuk az összesre,

   Reply
 5. van nevem

  September 24th, 2015

  Az a gondom pluszban még, hogy nem tudom, hogy különböztessem meg az embereket ha becsukom a szemem. Akkor honnan fogom megtudni, hogy fekete vagy sárga, fehér vagy kreol? Akkor csak egy ember áll előttem. S ha végül mindenkit bezárunk, aki más vallásu, mi lesz az ateistákkal? Aztán első blikkre hogy állapítom meg, hogy muszlim, vagy budhista, vagy esetleg zsidó? Ha ő nem mondja….

  Reply
 6. bunkocska te draga

  September 24th, 2015

  Azt akartam föntebb mondani, hogy szerintem nem kéne mindent a Kádár-rendszer 30 évére kenni. 25 év, ebből 12 év liberális vezetésű oktatásügy nem volt elég a demokratáknak, hogy javítsanak valamit a magyar népen? Hány gettólátogatást rendeztek a vidéki magyar iskolásoknak? Hányszor fogott kezet a nyilvánosság előtt magyar Holokauszt-túlélő és horthysta csendőr leszármazottja stb.?

  Reply
 7. oldster

  September 24th, 2015

  „Nincs Amerikát jobban gyűlölő nép Európában, mint a magyar.”
  EZ BIZTOS, HOGY NEM ÍGY VAN!
  Ezt annak ellenére állítom, hogy nem tudom – és feltehetően senki nem tudja –, hogy Európában melyik nép gyűlöli a legjobban Amerikát.
  Sőt! Azt gondolom, hogy nincs Európában olyan nép, amelyik gyűlölné Amerikát. Történelmi tanulmányaimból tudom, hogy nincs olyan európai nép, amelynek oka lenne gyűlölni Amerikát.
  Sőt! Azt gondolom, hogy az európai népek – kik jobban, kik kevésbé – de szeretik Amerikát!

  Azt persze nem zárom ki, hogy egyes emberek, embercsoportok, okkal, ok nélkül gyűlölik Amerikát. De ez legyen az ő keresztjük.

  Ami pedig azt a megállapítást illeti, hogy a magyarok gyűlölik egymást és önmagukat – azzal egyetértek azzal, hogy: általában.
  Én könnyen beszélek. Én szeretem Amerikát, talán jobban is, mint ahogyan megérdemli.

  Az öreg néniről szóló városi legenda.
  Egy összejövetelen azt mondja az előadó: mindenkinek vannak olyan rosszakarói, akik gyűlölködnek!
  Mire egy öreg néni felteszi a kezét és azt mondja: engem nem gyűlöl senki!
  Óh, … mondja az előadó! – hogy-hogy???
  Mire az öreg néni: már mind megdöglöttek a rohadékok.

  Reply
 8. September 24th, 2015

  Nagyon jó írás. A lényegre tapint, mint általában. Ezért nagyon fájni fog és sokakat agressziróa sarkall majd, amivel nem kell törődni. Mindenki végezze a dolgát. A sajtóé az, amit Bartus csinál. A többi már az olvasóra van bízva.

  Reply
 9. Thor

  September 24th, 2015

  Azt hiszem fatális tévedésről van szó és összevissza van keverve minden.
  A muszlim rendszer (nem vallás!) nem kompatibilis az európai vallásokkal ezért ha a muszlim populáció meghalad egy küszöböt akkor a dolog logikája szerint elkezdi átformálni a befogadó társadalmat ami belehibbanva saját humanista nagyszerűségébe engedelmesen, demokratikusan átadja a hatalmat nekik. Valóban át kell adni a hatalmat?
  Ezt érzékeli nemcsak a magyar társadalom hanem a többi európai ország népei is. Már az MSZP tagsága is szembefordult a tagságtól teljesen elszakadt vezetésével. Ez látható a legutóbbi parlamenti szavazáson is. Tehát szó sincs rasszizmusról ellenben szó van egy nagyszerű kultúra önvédelméről. Poitiers alatt állította meg a szaracénok előrenyomulását Martell Károly 732-ben. 1683-ban Lotaringiai Károly állította meg a törököt Bécs alatt. Az utódok most önként átadják nekik a hatalmat?
  Erről van most szó és nem arról a sok zagyvalékról ami a cikkben olvasható. Tetszik vagy nem tetszik a kérdésben egy platformon van a sok liberális, szocialista, orbánista és sajnálatosan jobbikista is. Itt és most közös kultúrnk védelméről van szó és nem pártoskodásról amiben együtt kell keresni a megoldást. A jelenlegi ellenzék alaposan levizsgázott. Politikai kultúrával rendelkező országokban az ellenzék feláll a Parlamentben deklarálja, hogy a válság idejére felfüggeszti ellenzéki tevékenységét és együttműködik a kormányával. Ez nemzeti és európai érdek és persze a józan ész is ezt kívánja. Már akinek van ilyen.

  Reply
  • Admin

   September 24th, 2015

   Élvezet volt olvasni ezt a sok zagyvaságot, ami kiváló illusztráció a cikkhez az ősmagyar butaságról. Röviden csak annyit, hogy Magyarországon egyetlen menekült sem akart maradni. Miről beszél? Európa 500 milliós lakosságához képest 2 százalék a muszlim a menekültekkel együtt.

   Reply
   • Thor

    September 24th, 2015

    Nem releváns, hogy Magyarországon nem akarnak maradni ugyanis Európa iszlamizációja lényegében hátba támadja Magyarországot. Ebből következik, hogy nincs külön magyar, német stb. érdek. Egy érdek van: Európa érdeke.

    Reply
    • Admin

     September 24th, 2015

     Ez zagyvaság. Mi az, hogy hátba támadja? 2 százalék muszlim nem jelent iszlamizációt. Európa érdeke az, hogy szolidáris, humánus, sokszínű, plurális és szabad legyen. Ne fasiszta. Ez az európai érdek.

     Reply
     • Thor

      September 24th, 2015

      Előre kell gondolkodni. Több országban pl. Franciaország már most magas a muszlimok aránya. Már akkora, hogy a nagypolitikának számolnia kell velük. A szaporodási rátájuk meghaladja az európai őslakosokét.
      Ezen túlmenően a amint befogadják őket azonnal jön a családegyesítés ahol számolhatsz 6-10 gyerekkel. Az sem piskóta, hogy vannak olyan falvak ahol mindenki mindenkinek a rokona. Ebből következik, hogy a migráció valóságban lényegesen nagyobb számot jelent mint mai a regisztráció pillanatában van. A muszlim lakosság önálló enklávékat alakít ki Európában. Ezekből van jó néhány már ahol a saria a mérvadó törvénykezés és ahova a helyi rendőrség sem megy be. Ajánlom figyelmedbe ezt két videót. Mindkettő jó hosszá de érdemes végigülni
      1. Autentikus személyek az iszlámról: https://www.youtube.com/watch?v=vW3JlJXDux4#t=178
      2. 1983-ból egy 7 részes előadás a felforgatásról. Nagyok klappol a mostani migrációra
      https://www.youtube.com/watch?v=CCIju6xb1XY&index=1&list=PL096549AABF314C2A

      A plurális, szolidáris, humánus, sokszínű és szabad Európa kizárólag a zsidó-keresztény kultúra talaján lehetséges. A muszlimon nem mivel az iszlám mindezeket az értékeket tagadja.

     • Admin

      September 24th, 2015

      Thor, neked fogalmad sincs a zsidó-kerestzény kultúráról, mert az befogadó, Te csak egy rasszista vagy. Franciaország miatt ne aggódj, majd ők aggódnak magukért, ez duma. Az iszlámot ne keverjük az iszlám által üldözött menekültekkel. Menekültnek pedig nincs vallása. A menekült az menekült, azon segíteni kell, és majd utána, ha valami konkrét törvénytelenséget elkövet, azért kell felelősségre vonni. Ezek semmit nem követtek el, menekülnek. Zsidó-keresztény kötelessége a segítés és az emberiesség. A többi nettó rasszizmus.

  • bunkocska te draga

   September 24th, 2015

   Magyarországon is van olyan városrész, ahova a rendőrök se szívesen mennek be. (Rózsadomb)

   Reply
 10. geza

  September 24th, 2015

  Dear Admin. Azt hiszem, a kijelentés miszerint a menekülőnk nincs vallása, egy mellényúlás. Ezek először is csak kis százalékban menekülők, hiszen 99 százalékban menekült táborokból jönnek ahol nincsenek fenyegetve. Másodszor az Iszlám állam szunni muzulmánjai előől menekültek anno, mert ők többségükben shiiták. Vagyis olyanok, mint az Iráni Iszlám állam a maga véres megtorlásaival, és kegyetlen törvényeivel. Gyakorlatilag nincs külömbség a muzulmánok között, csak annyi, hogy az egyik ezt a másik azt ismeri el Mohammed utódjának. Ami a világban folyik, terrorizmusban zavargásban Sharia törvény erőszakosságban és indokolatlan muzulmán követelőzésekben ahhoz igazán nem kell rasszistának lenni, hogy egy tájékozott ember felismerje. Óriási hiba elbagatellizálni az Iszlámot mint Europa fenyegetését.

  Reply
  • bunkocska te draga

   September 24th, 2015

   A gazdag magyar meg a gazdag arab között sincs különbség. Óriási hiba elbagatellizálni a latin-amerikásodó társadalmat, mint Európa fenyegetését.

   Reply
 11. Kuksi

  September 24th, 2015

  Látom, piszkosul fáj, hogy a cikkel így beletalált a közepébe. De megérdemeljük. Még talán én is.
  Más (látszólag).
  Az iszlám veszélyről. Ha 100 embert 2 másik arra tud kényszeríteni, amit azok nem akarnak, elnyomja őket, akkor valami baj van annál a száznál.

  Reply
  • bunkocska te draga

   September 25th, 2015

   100 európaiból hány lehet keresztény, kettő (2)? A többi ateista, katolikus vagy protestáns. Ami veszélyben lehet, az a liberalizmus meg a felvilágosodás, de az nem csak a radikális iszlám részéről.

   Reply
 12. oldster

  September 24th, 2015

  2006. szeptember 15-én halt meg Oriani Fallaci olasz újságírónő. Az Origo szerint “A 2001. szeptember 11-i támadások után Düh és büszkeség című könyvében elítélte az iszlámot, amely szerinte egy totaliárius erő, és a nyugati civilizáció elpusztítása a célja.”.
  Aki elolvassa a könyvet az tisztábban fogja látni Európa jelenlegi helyzetét. Engem, amikor évekkel ezelőtt olvastam a könyvről, igen csak elgondolkodtatott. De, az azóta megjelent elemzések megerősíteni látszanak az írónő jövendölését.

  Reply
  • bunkocska te draga

   September 25th, 2015

   Oriana Fallaci szerint az űrkorszak is elpusztítja a nyugati civilizációt, a műfűvel meg a modern lakótelepekkel. És a GMO-ról még nem is tudott, mikor megírta a Ha meghal a Napot.

   Reply
 13. inverz panda

  September 25th, 2015

  A cikk az én olvasatomban sommás ítéletet mond a magyarokról, akik sommás ítéletet mondtak a muszlimokról (Bartus László szerint a zsidókról, színesbőrűekről, stb szintén).
  Egyrészt nem értem, hogy gondolhatja bárki, hogy a saját népét vagy bármely más népet ostorozva próbáljon változást elérni – ez nem jobbító szándék, ez az általános mentális állapotok tovább rontása.
  A kisiskolásként leszidott (hipotetikusan egységes) magyar tömeg védelmében hadd mondjam el, hogy más a gyűlölet és más a félelem. És az iszlámmal szembeni félelemkeltő hatásban bőven volt felhozatal. Szeptember 11., párizsi terrorcselekmény, kopt keresztények csapatos lefejezése Afrika partjainál, beFEJezésül Rómának szánt fenyegetéssel fűszerezve… (Konkrétan emlékszem, ezen a fenyegetésen februárban igen elgondolkodtam, és üres hőzöngésnek könyveltem el.) A videó, ahol várakozó belföldi vonatot dobáltak meg (nem ment se Münchenbe, se Bicskére) … stb. Azért ezeket hadd nevezzük félelmetesnek. Az iraki háborúk kapcsán az amerikai sajtó is gondoskodott arról, hogy ezeket a népeket fenyegető színben láthassuk – most mitől lennénk hirtelen egészen mások?
  Természetesen nem azok védelmében beszélek, akik zsigeri agresszióból köpnek azonnal az idegenre.
  A feketékkel kapcsolatos feltételezések… A példaként elénk állított USA-ban is kétszáz évbe került, hogy a jelenlegi szinten tudják érvényesíteni a jogaikat, rabszolgaként használták őket. (Hol volt rabszolgaság Európában a 18-19. sz.-ban?) A magyarországi magyaroknak pár hét alatt kellene rendkívüli módon toleránssá válni egy idegen kultúrával, a fenti előzmények után.
  A pusztán számszaki összevetés azért nem mérvadó, mert olyan népességről ill. kultúráról van szó, amely intoleráns másokkal szemben, tehát az arányuknál lényegesebb nagyobb súlyú lehet a jelenlétük.
  És a legfőbb probléma ezeken túl: az ellenőrizetlenség. Nekem elfogadhatatlan, hogy maguk a segítségkérők nem hajlandóak semmi olyan jellegű együttműködésre a hatóságokkal, amely a jó szándékaikat vagy legalábbis a veszélytelenségüket valószínűsíthetné…

  Reply
 14. oldster

  September 25th, 2015

  Csányi Vilmos (etológus, akadémikus, a humánetológiai és a kulturális evolúció szakértője)
  ORBÁN NEM ÉRTI EZT A VILÁGOT
  (részlet)
  (teljes: http://24.hu/kozelet/2015/09/25/csanyi-vilmos-a-menekultvalsagrol-ebben-speciel-egyetertek-orban-viktorral/
  “Az is látszik, hogy Európában a multikulturális társadalmak koncepciója nem sikeres. Nem törődtek az integrációval, etnikai gettók alakultak ki, és csodálkoznak, ha a harmadik generáció tagjaiból lesznek a terroristák. Ott van Németország a maga kétmillió törökével, és nem boldog tőle. Most is hamar rá fog jönni, hogy problémát jelent az a sok százezer ember, akit esetleg befogad. A menekültek ugyanis majd egy-egy helyre fognak tömörülni, és kialakítják a maguk elkülönült társadalmát. Ez nem felétlenül gond az első 10-20 évben, de esetleg a második vagy harmadik generáció már azt mondja, hogy ő itt született, és a szülei is itt születtek, így neki olyan jogai vannak, amik abban a kultúrában esetleg nem elfogadottak. Ha pedig ezeket a jogokat nem kapja meg, akkor betöri a kirakatokat.”.

  Reply
 15. silvanus

  September 26th, 2015

  “ADMIN
  2015-09-24 – 10:54 DE.
  Thor, neked fogalmad sincs a zsidó-keresztény kultúráról”

  Ha már írt ide Thor , akkor leírom hogy neki jobban hiszek ebben a kérdésben, elég közel lakik az eseményekhez, és jobban ismeri a gondolkodást ami arra a térségre jellemző. Eddig jó volt B.L éleslátása , kivéve ebben a menekült kérdésben, ami szerintem nagy mellényúlás a részéről, Nem akarok most vitát gerjeszteni ezen az oldalon Dániel és a Jelenések könyve alapján, de újra át kellene olvasni és érthetőbb lesz. 😉

  Reply
  • Admin

   September 26th, 2015

   Silvanus, téved. Nem kell mindenre ráhúzni valamit. Menkülteken, üldözötteken segíteni kell. Még akkor is, ha nem tudjuk, közülük kiből mi lesz. Ezen az alapon nem lehet megtagadni az emberséget, és nem lehet üldözöttek elé szögesdrótot állítani. Ha ez valami prófétikus esemény, azt úgysem tudja megállítani, az bekövetkezik. A mi dolgunk, hogy ha menekültet látunk, azt segítsük. Nincs ebben tévedés. Ez az ember dolga. Nem lesz Európa muszlim ettől, Magyarország pláne nem, hiszen oda senki nem is akart menni, csak átutazni. Nehogy azt higgye, hogy Önök jobban ismerik a térségre jellemző gondolkodást, én sem a Holdról jövök. Sajnos, nagyon is jól ismerem, hogyan gondolkodnak.

   Reply
   • silvanus

    September 27th, 2015

    Abban egyetértünk hogy a menekülteken, üldözötteken segíteni kell, még akkor is. Sajnos vannak közöttük olyanok akik nagyon szélsőségesen gondolkodnak, elég arra a riportra gondolnom amiben egy Budapestre érkező csinos szőke nő mesélt , aki történetesen élt arab országban és beszéli a nyelvüket, itt járt közöttük, és utazott velük a vonaton, ahogy róla és a szándékaikról beszéltek(néhányan) az nem túl egészséges és fognak még gondot okozni(a riportban a legfontosabb mondat az volt hogy arab tudással kell odamenni és hallgatózni). Elég ha néhány európai város sharia övezetére gondolni, akkor is ha nem lesz Európa muszlim. A helytelen(illegális ) határbetörés nekem most sem teszi őket a befogadáshoz vonzóbbá, ahhoz illő lenne a kapukon bejönni, eldobált igazolványaikkal és a kikérdezésnél állítólagosan 40%-uk január 1-jei születésükkel. Ha ez utóbbiak nem is igazak, fel kell készülni mindenre, még a kultúránk védelmére is.

    Reply
    • Admin

     September 27th, 2015

     Silvanus, ez a “határbetörés” és a felháboodás emiatt, hazugság. A nemzetközi jog szerint menekült elé nem lehet ilyen kaput állítani, nem a “betörés” volt törvénytelen, hanem a szögesdrót előttük és a vízágyú ellenük. A magyarok hányan élnek illegálisan Amerikában, például, pedig nem is menekültek, hányan verték át az EU-s országok rendelkezéseit, és a juttatásaikat hányan vették fel törvénytelenül? Majd megnézzük, ha Önnek menekülni kell, hova akar menekülni? Üzbegisztánba vagy Németországba? És megnézzük, mit csinál a papírjaival, ha az szolgálja jobban a céljait, hogy elveszítse őket. Arról ne beszéljünk, ki mit mond egymás közt. Magyarországnak és a magyaroknak egyetlen szerencséjük, hogy senki nem beszéli a nyelvüket, mert ha azt értenék a nyugatiak, hogy miket beszélnek a magyarok egymás közt, kettéállna a fülük. Milyen kultúrát akar védelmezni tőlük? A korrupciót, a hazugságot, az antiszemitizmust, a prostitúciót? Miért gondolja, hogy a magyarok olyan nagy kultúrát visznek bárhova, ahova tömegesen mennek? A magyarok közül sem mindenki Schiff András, aki ráadásul meg is tagaja lassan a magyarságát amiatt a “kultúra” miatt, ami Magyarországon van.

     Reply
 16. grayling

  September 27th, 2015

  Ha jól tudom, a cikk írója is magyar…:)

  Reply
  • Admin

   September 27th, 2015

   Az igaz, de nem rasszista.

   Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)