2024, július24, szerda
KezdőlapVéleményBartus László: Zsidókat fasizálni

Bartus László: Zsidókat fasizálni

-

Elég sok olyan tevékenység van, amit jóérzésű ember semmiképpen nem vállalhat. Ezek között is van egy, ami túl van mindenen, amire nem lehet elég indokot vagy magyarázatot találni: zsidókat fasizálni. Épp zsidókat állítani olyan rendszerek mellé, amelyek elődei megbélyegezték, üldözték és legyilkolták a zsidóságot, amelyek vétkesek vagy részesei ennek. Olyan ideológiákkal barátkoztatni őket, melyek „a” zsidó  felfogástól olyannyira idegenek, hogy történelmi üldöztetésük egyik legfőbb oka is ez volt. Mert a zsidók mindig az egyéni szabadság, a gondolkodás, a vélemény szabadsága, a jog előtti egyenlőség, humánum pártján álltak, ezért azonosítottak gyilkos ellenségeik minden haladó ideológiát, filozófiát, egyenlősítő társadalmi rendszert a zsidósággal. Ezért antiszemitizmus az „illiberalizmus” is, mert a liberalizmus is „zsidó”.

Tamás Gáspár Miklós „Zsidókat jobbra át” című cikkében kiválóan tapintott rá korunk egyik legsúlyosabb és legalantasabb jelenségére: a zsidóságot a liberális demokráciát elutasító „szélső)jobboldal mellé való állítására. Ennek a folyamatnak mérföldköve, amikor Donald Trump az Egyesült Államok elnökeként Izraelhez és a zsidósághoz való „hűtlenlenséggel” vádolja meg azokat a zsidókat, akik nem jobboldali pártra szavaznak. Mert az izraeli antiliberális (szélső)jobboldal szövetkezett a világ „illiberális” fasisztáival és ezt a zsidóság alapvető érdekének, a zsidóság identitásának próbálják beállítani. Az Izrael terrorizmus általi fenyegetettségéből hasznot húzó politikai irányzat lépett szövetségre az amerikai szélsőjobboldali fundamentalista evangéliumi irányzat hamis prófétáival, és ennek vannak kártékony magyar utánzói.

*

Közönséges hatalmi érdekek és anyagi haszonszerzés áll az egész hátterében. A hetvenes években az amerikai evangéliumi kereszténység nagy része az emberi jogokat képviselő, liberális demokratákkal szavazott a zsidók nagy részével együtt. Ez még annak a történelmi hagyománynak a folytatása, hogy a neoprotestáns egyházak a jobboldali „keresztény” Európa üldözése elől menekültek Amerikába. Még Amerika – a zsidó Kolumbusz általi – felfedezése is a zsidók és keresztények menekülésének köszönhető, akik azok elől menekültek, akiknek szellemi örökösei a mai „kereszténynek” nevezett szélsőjobb és a velük szövetségre lépett zsidók. Amerikában pénzért, hatalomért és befolyásért kiegyezett a republikánus párttal az evangéliumi kereszténység, amely ezek üldözöttje volt korábban Európában.

Annak érdekében, hogy híveiket is e képtelen koalíció mellé állítsák, kitaláltak olyan „erkölcsi” ügyeket, melyeket a feudális középkori Európa „keresztény” államának mintájára felkarolt a republikánus párt, mint „konzervatív” és „keresztény” értékeket. Ehhez a Biblia és a valódi kereszténység meghamisítására volt szükség, mert az igazi kereszténység nem az erkölcsről szól. Az erkölcs gyümölcse a cselekedetek nélküli megigazulásnak Jézus Krisztus tökéletes engesztelő áldozata miatt. Az egyház feladata nem az erkölcsi nevelés, és különösen nem az egyházon kívüli emberek erkölcsi megjavítása. Az állammal való összefonódás kifejezetten antikrisztusi magatartás. Az egykori üldözöttek visszatértek egykori üldözőikhez és azonosultak üldözőik álkeresztény ideológiójával. A politikai összefonódás egyik hamis ügye lett „Izrael”, illetve az izraeli szélsőjobboldali politika támogatása.

A jobboldalhoz szegődő zsidóság jelentős része ártatlan áldozata annak a hamis propagandának, amely Izrael szabadságát, biztonságát, magát Izraelt, ezzel a politikai szélsőjobboldallal azonosítja. De vannak ebben a történetben a zsidóság részéről is olyan érintettek, akik hatalmi okok és pénz miatt tagadják meg a zsidóság bibliai alapokon álló értékrendjét, amely a méltányosságra, az emberi jogokra, a jogállamra determinálja évezredek óta a zsidóságot. Ez az eredeti bibliai mentalitás elfogadhatatlannak tartja, hogy a zsidók üldözöttből üldözők legyenek, hogy bármilyen fenyegetettség hatására vagy arra hivatkozva egy zsidó ember feladja humánus, egyenlőségen és az emberi méltóságon alapuló felfogását. Mert ha a zsidóság olyanná válik, mint az ellenségei, ha szövetkezik velük, azzal megpecsételi saját sorsát. A ház, amely meghasonlik magával, elpusztul.

Mellesleg éppen a neokohn.hu közölt egy friss amerikai felmérést, amely azt mutatja, hogy ez a fajta „filoszemitizmus” és Izrael-politika Izrael ellen hangolja az amerikai embereket és el szembe fordítha még azokat is, akik korábban a barátai voltak. Gratulálunk! Ez az ő saját munkájuk gyümölcse.

*

Kövessük tovább az eseményeket a magyar változások irányába. Magyarországon a Mazsihisz többé-kevésbé következetesen, de identitásából fakadóan egyértelműen követte a zsidóság tradícionális emberi jogi és humanista álláspontját. A magyar zsidóság helye mindig a zsarnokok ellenében, az elnyomással, a jogfosztással szemben, a fasisztákkal való szembenállás helyén volt. Aztán jött Köves Slomó, aki a Mazsihisz pénzére, lehetőségeire utazott, és zsidó testvéreivel szemben az antiliberális (ezért gyökereit tekintve antiszemita) Orbán-rendszerrel való együttműködésből remélhette, hogy a jelentéktelen számú gyülekezete milliárdos vagyonra, hatalmas ingatlanokra, oktatási intézményekre, cégekre, gazdasági és politikai hatalomra tegyen szert. Orbánnak szüksége volt egy olyan „nemzeti” zsidóságra, amely elárulja a zsidó identitást, a zsidóság alapvető értékeit és érdekeit, és legitimálja az ő fasiszta és antiszemita rendszerét. Erre pedig nem sajnálja a pénzt.

Az amerikai evangéliumi kereszténység magyar megfelelője, a liberális SZDSZ alapításában résztvett Hit Gyülekezete ugyanezen logika alapján állt át Orbán fasiszta rendszere mellé. Németh Sándor paktumot kötött Orbánnal, amelynek lényege, hogy a politikai és ideológiai támogatásért cserébe Németh vallási magánvállalkozása, a Hit Gyülekezete (amelyet a Fidesz korábban destruktív és családellenes szektának nevezett), állami elismerést kap, különféle jogcímeken milliárdos támogatásokat és a rendszer alapját jelentő történelmi egyházakkal azonos kedvezményeket kap. Ezért cserébe emberi jogvédőkből a fasiszta állam támogatói lettek. Átvette a hitehagyott amerikai evangéliumi tévéprédikátorok mozgalmának hazugságait, amelyekkel a republikánusokat támogatják, és ezzel az ország legreakciósabb és legmaradibb antiliberális szervezetét hozta létre, amely a militáns kisegyházát Orbán kiszolgálójává tette. A fúziót könnyítette, hogy Németh és Orbán olyanok, mint az egypetéjű ikrek, és két olyan szerveződést kellett összehangolniuk, amelyekben egyaránt totális diktatúra működik.

Ezek után nem volt nehéz egymásra találnia az asszimiláns zsidóságtól és a Mazsihisztől is elidegenedő Németh Sándornak az Orbán holdudvarába szegődött Köves Slomó „nemzeti zsidóságával”, közösen képviselni az antiliberális, antiszemita és fasiszta Izrael-politikát. Németh Sándor-Köves Slomó-Orbán Viktor-Benjamin Netanjahu-Donald Trump szellemi útvonalon jutunk el az Amerikába menekült evangéliumi neoprotestáns mozgalom árulói és a republikánusok oldalára állított antiliberális amerikai zsidóság képviselőihez, akik e fúzió ideológiai hazugságának áldozatai, és meggyőződésük, hogy Izraelt csak fasiszta és antiliberális vezetés képes megmenteni az arab terrorizmustól. Ennek a hazugságnak a nyilvánvaló bizonyítéka, hogy Izraelben alakult egy ugyanolyan jobboldali választási párt, mint Netanjahu pártja, de az antiliberális és antidemokratikus törekvések és ideológia, a világ antiszemitáival való szövetkezés nélkül.

Fasiszták és saját identitásukat feladó vallási irányzatok közös hatalmi és nyers pénzügyi érdekeltségéről van szó. Ez idáig rendben van, ilyen emberek mindig is voltak, mindig is lesznek, legyenek boldogok a fasisztáktól kapott pénzükkel. Csakhogy ennél többről van szó: a fasiszta-evangéliumi-nemzeti zsidó konglomerátum nem elégszik meg hazug szövetségük anyagi hasznával, hanem ennek az egész undorító hazugságözönnek ideológiát adnak. Ami visszataszítóbb, hogy a Bibliára hivatkozva teszik ezt, de az evangéliumi és a nemzeti zsidó vallási hivatkozások semmivel nem jobbak és nem megalapozottabbak, mint Orbán ún. „kereszténysége”, amiről minden normális ember tudja, hogy micsoda. Fasisztákkal, jogtiprókkal, gyűlöletkeltőkkel, és más emberek jogainak, emberi méltóságának sárba tipróival szövetkezni önmagában is kifejezi, mennyire istentelen emberekről van szó, de ha ehhez még hozzávesszük az anyagi érdeket is, az már elég taszító.

Ez az antiliberális, antiszemita és fasiszta konglomerátum nem elégszik meg a világi hatalommal és a pénzzel, hanem ideológiát gyárt ebből, hogy ezt a hatalmat és pénzt bebetonozza, másrészt önmagát is legitimálja. Elhitették magukkal azt a hazugságot, hogy ők a zsidóság és Izrael egyedül autentikus védelmezői és képviselői, amiről mindent elmond, hogy milyen korrupt fasiszták a képviselői. De most már ott tartanak, hogy ezt a hazugságot másoknak is el kell fogadniuk, sőt, még tisztelniük is kell, s ennek érdekében az illiberális fasiszták szennysajtójához hasonló propagandát fejtenek ki. A Hit Gyülekezete ún. „sajtója” mindig is egy primitív propagandagépezet volt, amelynek egyszemélyes irányítója Németh Sándor, aki azt hiszi, hogy a leghülyébb olvasó számára is azonnal feltűnő manipulációin senki nem lát át. A Németh Sándor-Orbán Viktor paktum része az álellenzéki ATV, amelynek feladata az, hogy a rendszer ellenzékét Orbán kontrollja alatt tartsa és a rendszerbe konszolidálja.

*

Másik oldalról pedig Köves Slomó égisze alatt jött létre a Brit Média nevű médiacég, amelynek feladata a „zsidónak” nevezett sajtó elfoglalása, az Orbán-rendszerbe való beépítése és a zsidóság „átnevelése”. A fasiszták és a neonácik által „jó zsidókra” és „rossz zsidókra” felosztott világban ők a „jó zsidók”, akik tudják, hogy csak a jobboldali zsidóság szolgálja a zsidóság érdekeit, a baloldali és liberális zsidók nem. Miközben önmagában a létük is abszurd, totális meghasonlás, és keletkezésük hátterében kizárólag árulás, pénzügyi érdek és a fasiszták hatalmi játszmái állnak, amit ők kiszolgálnak. Ezzel nemcsak a zsidó diaszpórát osztják meg, hanem már fertőzik is őket a fasiszta propaganda hazugságaival. Azzal a döbbenetes jelenséggel kell szembenéznünk, hogy zsidók és hivatásos „filoszemiták” zsidóknak hirdetik az antiliberális fasiszta rendszerek hazugságait, és a zsidóságot igyekeznek minden retrográd, rossz ügy mellé állítani, a menekültek ügyétől, a klímaváltozáson át az antidemokratikus rendszerek támogatásáig.

Most jutottunk el a neokohn.hu nevű online portálhoz, amely TGM helyes megállapítása szerint is a zsidók jobboldalra való átállításának magyarországi zászlóshajója, ahol találkozott a Hit Gyülekezete és a Köves Slomó fémjelezte „nemzeti zsidóság” propagandagépezete. Seres László főszerkesztő a menekültellenes és iszlamofób cikkeivel küzdötte le magát a Hit Gyülekezete propagandájának és a Hetek című agitációs- és propagandakiadvány szintjére, beiratkozva annak szerzői közé. A neokohn.hu szerzői között számos olyan embert találunk, akik a Hit Gyülekezete kézzel vezérelt és Németh Sándorhoz bekötött propagandistái, a Hetek szerzői (Hajdú Tímea, Kulifai Sára, Eperjesi Ildikó, de Pelle János is rendszeres Hetek-szerző volt). A lap tulajdonosa a Brit Média Befektetési Kft., a Köves Slomó-féle „nemzeti zsidóság” médiacége. A főszerkesztő-helyettes Veszprémy László Bernát, aki a szentháromságban az orbáni propagandagépezet képviselője, mint a Mandiner szerzője, a történelemhamisításra létrehozott Veritas Intézet és a Migrációkutató Intézet munkatársa. Ezzel a kör bezárult.

Magáról a tevékenységről álljon itt Gábor György filozófus egyik legutóbbi Facebook bejegyzése, amelyben pontosan jellemzi a neokohn.hu tevékenységét:

„Különös írás jelent meg a Neokohn felületén. Történt ugyanis, hogy a Washington Postban napvilágot látott egy írás Hungary’s Orban hopes a rabbi can save his country’s controversial new Holocaust museum címmel. Ezt az írást „szemlézi” a Neokohn, a legszebb reminiszcenciákat felidézve, pontosan úgy, ahogy anno, a pártállami időszakban volt szokás szemlézni a nyugati cikkeket, vagy ahogy manapság szemlézik az írásokat a pártszócsőként funkcionáló „közszolgálatnál”, s a lakájsajtó felületein. A Washington Post cikke korrekt elemzésnek mondható, amely bemutatja a kormány szándékát, Köves Slomónak a kormány szándékával megegyező álláspontját, de a projekt szakmai ellenzőit is idézik, így – mások mellett – Karsai Lászlót, Novák Attila-t, András Heisler-t, s egy helyen Ferenc Kőszeg-re is hivatkoznak. A Neokohn sajtószemléjéből viszont az derül ki, mintha kizárólag Köves Slomó triumfálásának adott volna hangot a Washington Post, mintha egyedül Köves Slomó szólalt volna meg, s mintha az ő álláspontja létezne kizárólagosan a Sorsok Házának projektjét illetően. Mi több, a Neokohn szerkesztője azt írva, hogy „bár véleményének az amerikai lap oldalán csak egy része került megjelentetésre, az EMIH vezetője szerkesztőségünk megkeresésére is hozzáfűzte…”, s a szemle Köves kiegészítő nyilatkozatának is helyt ad. Ám – lefogadom – Karsai, Novák, Heisler és Kőszeg véleményének is „csak egy része került megjelentetésre”, de miután az ő nevük a sajtószemlében elő sem kerül, „természetesen” ők nem tehetnek semmiféle kiegészítő nyilatkozatot. Ez sajtószemlének tökéletesen inkorrekt, ám hagyományőrző „bolsevik” típusú pártpropagandának annál kiválóbb.”

Köves Slomó mellett más véleménye nem jelenhet meg a Brit Média lapjában, sőt Köves még ki is egészítheti saját szemlézett nyilatkozatát, de más nem is reagálhat. Ez már a Hetek és a rossz emlékű Hit Info színvonalán mozog, Seres László egykori liberális újságíró főszerkesztése alatt, aki még mindig úgy próbál tenni, mintha közénk tartozna, és még mindig újságíró lenne. A kérdés már csak az, hogy Izraelnek, a zsidóságnak, szüksége van-e „bolsevik” típusú pártpropagandára? Vajon az igazság, Izrael igazsága rászorul-e erre? Milyen igazság az, amelynek érdekében hazudni és manipulálni kell? Milyen zsidó folyóirat az, amelyben egy fasiszta állam propagandája zajik, amely ugyanúgy tekint a diaszpóra liberális és baloldali zsidóságára, ahogy a zsidóság legnagyobb ellenségei?

Milyen zsidó folyóirat az, amely olyan mozgalom kezében van, amely egy fasiszta rendszer antiszemita megnyilvánulásainak tisztára mosásáért kap állami milliárdokat? Milyen igazságot hirdetnek ilyen emberek? Milyen zsidó folyóirat az, amely képes a holokauszttal kapcsolatos történelemhamisítás ügyében a hamisítókkal együttműködő, őket legitimáló zsidó rabbi véleményét abszolutizálni? Milyen zsidó folyóirat az, amelynek egy ilyen rabbihoz köthető cég a tulajdonosa? S milyen zsidó mozgalom az, amely ebben részt vesz? Vajon milyen a „nemzeti zsidó”? Az meg micsoda?

 

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések