2024, július13, szombat
KezdőlapKertész ÁkosKertész Ákos: Az Iszlámról

Kertész Ákos: Az Iszlámról

-

 

Morzsák egy készülő tanulmányból

Az általunk ismert világ minden szerkezete korlátos szerkezet, melyen belül korlátlan növekedés nem lehetséges, az ugyanis szétfeszíti, végső soron el is pusztítja a struktúrát magát.

Ezt a tudományos tételt az ökológusok emlegetik legsűrűbben a Föld szennyezésével kapcsolatban, de a tétel nem csak az ökoszisztémákra, ökológiai struktúrákra érvényes.

Bármilyen nemes és humánus cselekedet egy-egy közösség részéről menekülők, rászorulók, üldözöttek befogadása, korlátlanul nem megy. Minden közösség (település, város, ország, földrész) csak bizonyos, korlátozott számú menekültet képes befogadni a közösség alapvető karakterének a sérülése nélkül.

Soros György nagyjából ugyanezt mondja az európai menekülthelyzetről. Fontos! Azért fontos, mert az ő hangja, helyzeténél fogva sokkal messzebbre hallatszik, mint az enyém.

A The New York Review of Books hasábjain jelent meg nemrég Gregor Peter Schmitz interjúja Soros Györggyel.

„Nem jött létre egy közös európai menedékjogi politika – mondja Soros. – A menekültek növekvő beáramlása emiatt egy kezelhető problémából súlyos politikai válsággá alakult át. Minden tagállam önző módon a saját érdekeivel foglalkozott, gyakran mások érdekeivel szemben cselekedett. Ez pánikot váltott ki a menedékkérők, a közvélemény, illetve a jog és a rend betartásáért felelős hatóságok körében egyaránt.”

Soros is elismeri Merkel érdemeit, de a kancellár asszonynak az a mondata, hogy a menedékkérők befogadásának nincs felső határa, veszélyes helyzetet teremtett mind az Unió belső karaktere, szerkezete, mind a menedékkérők biztonsága szempontjából.

„Mi egy olyan közös európai menedékjogi politikát támogatunk – folytatja Soros –, amely a nemzeti helyett az európai határok megerősítésére vonatkozna, és amely lehetővé tenné, hogy a menedékkérők biztonságos, rendezett módon és olyan ütemben érkezzenek az EU-ba, amekkora mennyiséget az unió fel tud szívni.”

Erről beszélek. Az unió korlátos rendszer, amelyen belül a menedékkérők korlátlan növekedése nem lehetséges. A befogadást józan korlátok közé kell szorítani.

*

A globális jobbra tolódás

Emellett tudatosítanunk kell (legalább magunkban) azt is, hogy ez a háború következmény. Valaminek a következménye. Ferenc pápa a párbeszéd szorgalmazása mellett nem véletlenül hívta föl a figyelmet az egyre fokozódó egyenlőtlenség veszélyeire, és arra, hogy a klímaváltozásért is az ember a felelős. A kettő szorosan összefügg.

A fékeveszett harácsolás kanonizálása, ami fanatikusan abszolutizálja a versenyt, ami a korlátlan termelés és a pazarló fogyasztás mindennemű szabályozását el akarja törölni, az egyenlőtlenség fokozódásának, a növekvő elnyomorodásnak, és a Glóbusz életveszélyes elszennyezésének egyaránt az okozója.

Aki a kíméletlen versenyt abszolutizálja nem kisebb veszedelmet szabadít az emberiségre, mint az, aki a Koránt és a Koránból levezetett Iszlám jogrendet, a sáriát abszolutizálja.

A fékeveszett nyereségvágy morális szempontból is bűn, ezt nem csak a pápa látja így. A következmény: a tömeges elnyomorodás hajszolja bele a muzulmán térségekben a kilátástalan sorsú szegényeket az erőszakba és a terrorizmusba. Őket az „emberséghez méltó értelmüktől” hosszú évszázadok óta megfosztja már az EGYKÖNYVŰSÉG vallási fanatizmusa. Ahol a Korán minden emberi tudás, minden katartikus élmény, minden emberi érzelem: ragaszkodás, szeretet, szerelem egyedüli irányítója és kontrollja, ahol a Korán az embert megillető minden jog, a kutatás, az innováció, a korszerű technika egyetlen forrása, ott az értelmüktől és érzelmeiktől egyaránt megfosztott nyomorultakat minden abszurd emberellenes megmozdulásba bele lehet hajszolni. Ez táptalajt ad az ISIS szadista kegyetlenkedéseinek.

Ahol a Korán szúrái jelentik a tudományt és a technikai haladást, ott az egykori gyarmatosítás hatása fölszámolhatatlan, ott a lemaradás az euró-amerikai civilizáció életminőségétől évszázados és gyakorlatilag behozhatatlan, ott a szegénység kilátástalan és reménytelen, ott mi sem egyszerűbb, mint Európa és Amerika gazdagságával szemben fanatikus és gyilkos irigységet ébreszteni.

Ennek ellenére látnivaló, hogy bár a szélsőséges Iszlám terrorista merényletei elvileg Európát és az Újvilágot fenyegetik, a gyakorlatban a muzulmán országokban pusztulnak tömegével a szunnita, a siíta, a vahabita – és csak maguk az Iszlám hittudósok tudnák megmondani hányféle –, irányzat fanatikusai által legyilkolt ártatlanok. 2014-ben 32.650 ember halt meg terrorcselekményekben, közölte a londoni székhelyű Institute for Peace and Economics kutatóintézet. Ezek feléért az ISIS és a nigériai Boko Haram a felelős. A terrorizmusnak leginkább kitett államok Afganisztán, Irak, Nigéria, Pakisztán és Szíria. Sőt, elég egy rosszul szervezett mekkai zarándoklat, hogy ezerkétszáz holttest borítsa el a megszentelt szaudi földet; a technikai tudás híján rosszul összeszerelt toronydaru összeomlásával okozott száznál több halálesetről nem is szólva…

Mi okozza az Iszlám hallatlan életerejét és rohamos terjedését?

A rengeteg kiváló női vezető ellenére – Angela Merkeltől, Golda Meyeren, Indira Gandhin, át Thatcher asszonyig igen-igen hosszú a sor – erre a világra ma még, globálisan mégiscsak a patriarkális szemlélet jellemző. Az átlag-férfi világszerte többre tartja magát a nőnél; ha szegény, ha tehetségtelen, ha vesztes, ha sikertelen, ha tetves-púpos-vak-hülye, azért egy nőnél még mindig különb!

Az Iszlámnál férfisovinisztább hit és eszmerendszer, ami ráadásul mindenben isteni kinyilatkoztatásra, hivatkozik, nem is képzelhető el. A mi szóhasználtunkkal egy muzulmán férfi szupermacsó. A muzulmán férfi több, mint a teremtés koronája, Allah akaratából a teremtés értelme maga. Allah engesztelhetetlen katonája, egyik kezében a kalasnyikov és a bomba, másik kezében a Korán (még ha analfabéta is), bátran és boldogan hal meg a hitetlenek (vagy a másképpen hívők) elleni harcban Allahért, hisz jutalma a hetedik mennyország lesz. Elképzelhetetlen csábítás egy nyomorúságában megalázott, éhező és rongyos, jövő nélküli ember számára; övé a kéjes mámort adó ingyenbüszkeség: önmagában attól fölsőbbrendű, mindenki fölött álló hős, hogy férfinak született. És ezért a kisujját se kellett mozdítania.

A nő – természetesen ugyancsak Allah akaratából – nem teljes értékű ember, a férfi tulajdona (ettől még, ha az Iszlám érdeke úgy kívánja, akár képviselő is lehet az ENSZ-ben, de akkor is a férje, vagy ha férje nincs, a család domináns férfitagja rendelkezik vele), szexrabszolga és szülőgép, ráadásul genitális csonkításnak vetik alá.

Annak a nyomorult, mezítlábas munkanélkülinek, aki előtt nincs semmilyen perspektíva, annak elképzelhetetlen kárpótlás, ha Allah jóváhagyásával úgy rúghat bele a hozzátartozó nőbe, akár egy girhes macskába. Nincs az az alkohol vagy más kábítószer, ami egy nincstelenségében megalázott, megtaposott, becsapott szegényembernek ennél a tomboló férfisovinizmusnál nagyobb kárpótlást nyújthatna (a Hatalom számára gyakorlatilag ingyen). És a módszer sem új.

„(…) jobbágyiga helyett nem vágynak inkább
fegyvert ölteni a toulousi tiszták,
valdeusok, husziták, Bocskai
írást-imát se tudóhajdúi (…?)

– írja Illyés Gyula a vallásháborúk idejéről, és hozzátehetem a keresztes seregek katonáit (nem a lovagokat), Dózsa György kósza népét, akiket az ozmán-török hódítók ellen, keresztesekként toboroztak össze először…

Ahogy a jobbágyigánál is jobb volt bármilyen célért fegyvert ölteni… hát a nyomorgásnál, éhezésnél nem ezerszer fölemelőbb-e Allah katonájaként, öngyilkos terroristaként megdicsőülni a szent dzsihád háborújában…?!

Az euro-atlanti civilizáció, amelyik szintén a patriarchátusból indult és – nem könnyen, és nem olcsón –, eljutott a nők teljes egyenjogúságáig, ezért nem fogadhatja el semmilyen szinten az Iszlámot. Miféle vallás, kultúra vagy ideológia az, amelyik a társadalom felét diszkriminálja, nem tekinti teljes értékű embernek? Miféle férfi az, aki a saját édesanyját, aki kihordta, megszülte, szoptatta, egyengette az első lépéseit, nem veszi emberszámba?! Az ilyen, a mi szemünkkel nézve, nem hogy nem férfi, de még csak nem is állat, hanem rongyember!

Mindemellett világos az összefüggés az általános elszegényedés és a szélsőséges Iszlám erősödése között, és hogy az ISIS európai terrorakcióihoz az európai társadalmak perifériáin tébláboló deviáns, második-, harmadik generációs muzulmán fiatalok közül toborozza a zsoldosait, nem mond ellent a fentieknek. A világnak ez a globális jobbrafordulása akkor kezdődött, amikor a hidegháború végén azt hittük, egy új, boldogabb periódus küszöbére értünk; Fukuyama arról álmodott, hogy befejeződött a történelem.

Az ellenkezője történt. A kétpólusú világ elmúltával megszűnt az egyetlen kontroll, ami a nyereség hajszolásának korlátot állíthatott volna, és tudjuk: korlátos rendszer korlátlan növekedést nem bír el. Ezen a téren sem.

Az azóta eltelt negyedszázad alatt a világ meredeken jobbra fordult. A kontrollját vesztett kapitalizmus, kinyitotta a gazdasági-társadalmi ollót: a szegények még jobban elszegényedtek, a gazdagok gazdagsága arcátlan módon megnőtt. (A muzulmán olajországok arcpirító gazdagodása ne tévesszen meg senkit: ez is a rendszer része.) Az elszegényedés minden oldalon gátolja a normális párbeszédet; az elnyomorodásra épülő gyűlölet rossz tanácsadó, főleg, amikor józan, átgondolt stratégiára van szükség.

*

Párizs, november 13-a

azonban rácáfolt a reményeinkre. Folytatódik a sorozat: WTC tornyok, a 11-M, a madridi mészárlás, Charlie Hebdo, és újra Párizs, november 13… és az előzőek… és a következőek…

Miféle józan, átgondolt stratégiáról álmodozunk?!

Itt csupán nyolc elkövető gyilkolt a sokmilliónyi európai muzulmánból. De a többi – a békésen közömbös, az indifferens – vajon ártatlan-e? Igen: a többi – a békésen közömbös, az indifferens – vajon nem felelős? Ördögi kérdéseket tett föl az ISIS, az ördögi fenyegetés mellett.

Nyolc terrorista: csepp a tengerből, de ez a nyolc másfélszáz ártatlan, békés civilt mészárolt le, most. És holnap? És holnapután? Ezzel a nyolc terroristával újra az Iszlám világ üzent. Néhány ezrelék fanatikus elég, hogy rettegésben tartsa a földgolyót: muzulmánokat – akik ezáltal mind kockázati tényezőkké lettek –, és nem-muzulmánokat egyaránt.

Ezt a terrort meg kell állítani, mert előbb-utóbb globális katasztrófát okoz. És mi nem tudjuk megállítani, nincsenek hozzá eszközeink. Ezt a terrorizmust csak maguk a muzulmánok tudják megállítani. Minden józan, békére vágyó muzulmánnak meg kell értenie, ha ők nem állítják meg a szélsőséges Iszlám terrorizmust, totális háború lesz, a totális háború minden ismérvével, a totális kapitulációig.

Annakidején Hitler és a japán militarizmus is csak ezt az egyetlen választást hagyta a szabad világnak – Coventry után visszavágásként Drezda terrorbombázását is, Perl Harbor után Hirosimát is beleértve.

Tisztázzuk: nem ezt akarom. Ettől tartok.

*

Morzsák – írtam az elején.

Azért adom közre őket, hogy beavassam az olvasót a műhelygondjaimba.

Bevallom: nem tudok semmit. Azért gondolkodom, hogy oszlassam a sötétséget, ami körülvesz. De nem csak engem. Aki azt állítja kezében a bölcsek köve, tudja az egyetlen megoldást, hazudik.

Gondolkodjunk együtt. Minden megjegyzésre, hozzászólásra, bírálatra, megoldásra nyitott vagyok.

Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések