Morzsák egy készülő tanulmányból

Az általunk ismert világ minden szerkezete korlátos szerkezet, melyen belül korlátlan növekedés nem lehetséges, az ugyanis szétfeszíti, végső soron el is pusztítja a struktúrát magát.

Ezt a tudományos tételt az ökológusok emlegetik legsűrűbben a Föld szennyezésével kapcsolatban, de a tétel nem csak az ökoszisztémákra, ökológiai struktúrákra érvényes.

Bármilyen nemes és humánus cselekedet egy-egy közösség részéről menekülők, rászorulók, üldözöttek befogadása, korlátlanul nem megy. Minden közösség (település, város, ország, földrész) csak bizonyos, korlátozott számú menekültet képes befogadni a közösség alapvető karakterének a sérülése nélkül.

Soros György nagyjából ugyanezt mondja az európai menekülthelyzetről. Fontos! Azért fontos, mert az ő hangja, helyzeténél fogva sokkal messzebbre hallatszik, mint az enyém.

A The New York Review of Books hasábjain jelent meg nemrég Gregor Peter Schmitz interjúja Soros Györggyel.

„Nem jött létre egy közös európai menedékjogi politika – mondja Soros. – A menekültek növekvő beáramlása emiatt egy kezelhető problémából súlyos politikai válsággá alakult át. Minden tagállam önző módon a saját érdekeivel foglalkozott, gyakran mások érdekeivel szemben cselekedett. Ez pánikot váltott ki a menedékkérők, a közvélemény, illetve a jog és a rend betartásáért felelős hatóságok körében egyaránt.”

Soros is elismeri Merkel érdemeit, de a kancellár asszonynak az a mondata, hogy a menedékkérők befogadásának nincs felső határa, veszélyes helyzetet teremtett mind az Unió belső karaktere, szerkezete, mind a menedékkérők biztonsága szempontjából.

„Mi egy olyan közös európai menedékjogi politikát támogatunk – folytatja Soros –, amely a nemzeti helyett az európai határok megerősítésére vonatkozna, és amely lehetővé tenné, hogy a menedékkérők biztonságos, rendezett módon és olyan ütemben érkezzenek az EU-ba, amekkora mennyiséget az unió fel tud szívni.”

Erről beszélek. Az unió korlátos rendszer, amelyen belül a menedékkérők korlátlan növekedése nem lehetséges. A befogadást józan korlátok közé kell szorítani.

*

A globális jobbra tolódás

Emellett tudatosítanunk kell (legalább magunkban) azt is, hogy ez a háború következmény. Valaminek a következménye. Ferenc pápa a párbeszéd szorgalmazása mellett nem véletlenül hívta föl a figyelmet az egyre fokozódó egyenlőtlenség veszélyeire, és arra, hogy a klímaváltozásért is az ember a felelős. A kettő szorosan összefügg.

A fékeveszett harácsolás kanonizálása, ami fanatikusan abszolutizálja a versenyt, ami a korlátlan termelés és a pazarló fogyasztás mindennemű szabályozását el akarja törölni, az egyenlőtlenség fokozódásának, a növekvő elnyomorodásnak, és a Glóbusz életveszélyes elszennyezésének egyaránt az okozója.

Aki a kíméletlen versenyt abszolutizálja nem kisebb veszedelmet szabadít az emberiségre, mint az, aki a Koránt és a Koránból levezetett Iszlám jogrendet, a sáriát abszolutizálja.

A fékeveszett nyereségvágy morális szempontból is bűn, ezt nem csak a pápa látja így. A következmény: a tömeges elnyomorodás hajszolja bele a muzulmán térségekben a kilátástalan sorsú szegényeket az erőszakba és a terrorizmusba. Őket az „emberséghez méltó értelmüktől” hosszú évszázadok óta megfosztja már az EGYKÖNYVŰSÉG vallási fanatizmusa. Ahol a Korán minden emberi tudás, minden katartikus élmény, minden emberi érzelem: ragaszkodás, szeretet, szerelem egyedüli irányítója és kontrollja, ahol a Korán az embert megillető minden jog, a kutatás, az innováció, a korszerű technika egyetlen forrása, ott az értelmüktől és érzelmeiktől egyaránt megfosztott nyomorultakat minden abszurd emberellenes megmozdulásba bele lehet hajszolni. Ez táptalajt ad az ISIS szadista kegyetlenkedéseinek.

Ahol a Korán szúrái jelentik a tudományt és a technikai haladást, ott az egykori gyarmatosítás hatása fölszámolhatatlan, ott a lemaradás az euró-amerikai civilizáció életminőségétől évszázados és gyakorlatilag behozhatatlan, ott a szegénység kilátástalan és reménytelen, ott mi sem egyszerűbb, mint Európa és Amerika gazdagságával szemben fanatikus és gyilkos irigységet ébreszteni.

Ennek ellenére látnivaló, hogy bár a szélsőséges Iszlám terrorista merényletei elvileg Európát és az Újvilágot fenyegetik, a gyakorlatban a muzulmán országokban pusztulnak tömegével a szunnita, a siíta, a vahabita – és csak maguk az Iszlám hittudósok tudnák megmondani hányféle –, irányzat fanatikusai által legyilkolt ártatlanok. 2014-ben 32.650 ember halt meg terrorcselekményekben, közölte a londoni székhelyű Institute for Peace and Economics kutatóintézet. Ezek feléért az ISIS és a nigériai Boko Haram a felelős. A terrorizmusnak leginkább kitett államok Afganisztán, Irak, Nigéria, Pakisztán és Szíria. Sőt, elég egy rosszul szervezett mekkai zarándoklat, hogy ezerkétszáz holttest borítsa el a megszentelt szaudi földet; a technikai tudás híján rosszul összeszerelt toronydaru összeomlásával okozott száznál több halálesetről nem is szólva…

Mi okozza az Iszlám hallatlan életerejét és rohamos terjedését?

A rengeteg kiváló női vezető ellenére – Angela Merkeltől, Golda Meyeren, Indira Gandhin, át Thatcher asszonyig igen-igen hosszú a sor – erre a világra ma még, globálisan mégiscsak a patriarkális szemlélet jellemző. Az átlag-férfi világszerte többre tartja magát a nőnél; ha szegény, ha tehetségtelen, ha vesztes, ha sikertelen, ha tetves-púpos-vak-hülye, azért egy nőnél még mindig különb!

Az Iszlámnál férfisovinisztább hit és eszmerendszer, ami ráadásul mindenben isteni kinyilatkoztatásra, hivatkozik, nem is képzelhető el. A mi szóhasználtunkkal egy muzulmán férfi szupermacsó. A muzulmán férfi több, mint a teremtés koronája, Allah akaratából a teremtés értelme maga. Allah engesztelhetetlen katonája, egyik kezében a kalasnyikov és a bomba, másik kezében a Korán (még ha analfabéta is), bátran és boldogan hal meg a hitetlenek (vagy a másképpen hívők) elleni harcban Allahért, hisz jutalma a hetedik mennyország lesz. Elképzelhetetlen csábítás egy nyomorúságában megalázott, éhező és rongyos, jövő nélküli ember számára; övé a kéjes mámort adó ingyenbüszkeség: önmagában attól fölsőbbrendű, mindenki fölött álló hős, hogy férfinak született. És ezért a kisujját se kellett mozdítania.

A nő – természetesen ugyancsak Allah akaratából – nem teljes értékű ember, a férfi tulajdona (ettől még, ha az Iszlám érdeke úgy kívánja, akár képviselő is lehet az ENSZ-ben, de akkor is a férje, vagy ha férje nincs, a család domináns férfitagja rendelkezik vele), szexrabszolga és szülőgép, ráadásul genitális csonkításnak vetik alá.

Annak a nyomorult, mezítlábas munkanélkülinek, aki előtt nincs semmilyen perspektíva, annak elképzelhetetlen kárpótlás, ha Allah jóváhagyásával úgy rúghat bele a hozzátartozó nőbe, akár egy girhes macskába. Nincs az az alkohol vagy más kábítószer, ami egy nincstelenségében megalázott, megtaposott, becsapott szegényembernek ennél a tomboló férfisovinizmusnál nagyobb kárpótlást nyújthatna (a Hatalom számára gyakorlatilag ingyen). És a módszer sem új.

„(…) jobbágyiga helyett nem vágynak inkább
fegyvert ölteni a toulousi tiszták,
valdeusok, husziták, Bocskai
írást-imát se tudóhajdúi (…?)

– írja Illyés Gyula a vallásháborúk idejéről, és hozzátehetem a keresztes seregek katonáit (nem a lovagokat), Dózsa György kósza népét, akiket az ozmán-török hódítók ellen, keresztesekként toboroztak össze először…

Ahogy a jobbágyigánál is jobb volt bármilyen célért fegyvert ölteni… hát a nyomorgásnál, éhezésnél nem ezerszer fölemelőbb-e Allah katonájaként, öngyilkos terroristaként megdicsőülni a szent dzsihád háborújában…?!

Az euro-atlanti civilizáció, amelyik szintén a patriarchátusból indult és – nem könnyen, és nem olcsón –, eljutott a nők teljes egyenjogúságáig, ezért nem fogadhatja el semmilyen szinten az Iszlámot. Miféle vallás, kultúra vagy ideológia az, amelyik a társadalom felét diszkriminálja, nem tekinti teljes értékű embernek? Miféle férfi az, aki a saját édesanyját, aki kihordta, megszülte, szoptatta, egyengette az első lépéseit, nem veszi emberszámba?! Az ilyen, a mi szemünkkel nézve, nem hogy nem férfi, de még csak nem is állat, hanem rongyember!

Mindemellett világos az összefüggés az általános elszegényedés és a szélsőséges Iszlám erősödése között, és hogy az ISIS európai terrorakcióihoz az európai társadalmak perifériáin tébláboló deviáns, második-, harmadik generációs muzulmán fiatalok közül toborozza a zsoldosait, nem mond ellent a fentieknek. A világnak ez a globális jobbrafordulása akkor kezdődött, amikor a hidegháború végén azt hittük, egy új, boldogabb periódus küszöbére értünk; Fukuyama arról álmodott, hogy befejeződött a történelem.

Az ellenkezője történt. A kétpólusú világ elmúltával megszűnt az egyetlen kontroll, ami a nyereség hajszolásának korlátot állíthatott volna, és tudjuk: korlátos rendszer korlátlan növekedést nem bír el. Ezen a téren sem.

Az azóta eltelt negyedszázad alatt a világ meredeken jobbra fordult. A kontrollját vesztett kapitalizmus, kinyitotta a gazdasági-társadalmi ollót: a szegények még jobban elszegényedtek, a gazdagok gazdagsága arcátlan módon megnőtt. (A muzulmán olajországok arcpirító gazdagodása ne tévesszen meg senkit: ez is a rendszer része.) Az elszegényedés minden oldalon gátolja a normális párbeszédet; az elnyomorodásra épülő gyűlölet rossz tanácsadó, főleg, amikor józan, átgondolt stratégiára van szükség.

*

Párizs, november 13-a

azonban rácáfolt a reményeinkre. Folytatódik a sorozat: WTC tornyok, a 11-M, a madridi mészárlás, Charlie Hebdo, és újra Párizs, november 13… és az előzőek… és a következőek…

Miféle józan, átgondolt stratégiáról álmodozunk?!

Itt csupán nyolc elkövető gyilkolt a sokmilliónyi európai muzulmánból. De a többi – a békésen közömbös, az indifferens – vajon ártatlan-e? Igen: a többi – a békésen közömbös, az indifferens – vajon nem felelős? Ördögi kérdéseket tett föl az ISIS, az ördögi fenyegetés mellett.

Nyolc terrorista: csepp a tengerből, de ez a nyolc másfélszáz ártatlan, békés civilt mészárolt le, most. És holnap? És holnapután? Ezzel a nyolc terroristával újra az Iszlám világ üzent. Néhány ezrelék fanatikus elég, hogy rettegésben tartsa a földgolyót: muzulmánokat – akik ezáltal mind kockázati tényezőkké lettek –, és nem-muzulmánokat egyaránt.

Ezt a terrort meg kell állítani, mert előbb-utóbb globális katasztrófát okoz. És mi nem tudjuk megállítani, nincsenek hozzá eszközeink. Ezt a terrorizmust csak maguk a muzulmánok tudják megállítani. Minden józan, békére vágyó muzulmánnak meg kell értenie, ha ők nem állítják meg a szélsőséges Iszlám terrorizmust, totális háború lesz, a totális háború minden ismérvével, a totális kapitulációig.

Annakidején Hitler és a japán militarizmus is csak ezt az egyetlen választást hagyta a szabad világnak – Coventry után visszavágásként Drezda terrorbombázását is, Perl Harbor után Hirosimát is beleértve.

Tisztázzuk: nem ezt akarom. Ettől tartok.

*

Morzsák – írtam az elején.

Azért adom közre őket, hogy beavassam az olvasót a műhelygondjaimba.

Bevallom: nem tudok semmit. Azért gondolkodom, hogy oszlassam a sötétséget, ami körülvesz. De nem csak engem. Aki azt állítja kezében a bölcsek köve, tudja az egyetlen megoldást, hazudik.

Gondolkodjunk együtt. Minden megjegyzésre, hozzászólásra, bírálatra, megoldásra nyitott vagyok.

8 hozzászólás : Kertész Ákos: Az Iszlámról

 1. Aptyuka

  January 28th, 2016

  Megnéztem, húsz év van közöttünk, mégis gyorsabb, tisztább, őszintébb a hangod – kedves Ákos bátyám!
  De legalább értem az őszinte, tiszta hangot, amit mondasz.
  Dehogynem: azt hiszem, hogy mindent tudsz – nagyon nagy a hiány, hogy elmentél.
  Jó egészséget kívánok!

  Reply
 2. Geyza

  January 29th, 2016

  Ez a helyzet sajnos.
  Azonban, mivel én csak kisebb rész-problémákat tudok áttekinteni , ajánlanék egy lehetséges megoldást a közvetlen problémára. ( Falrahányt borsó, dehát mindegy.)
  REPRINT a Kanadai Magyar Hirlapban leközölt véleményemből:

  1
  Alapból be kell fogadni a menekülteket, ez nem kétséges.

  2
  A nőket, gyermekeket. öregeket el kell látni a háború idejére

  3
  A hadrafogható férfiakat századokba kell(ene) szervezni , megvizsgálni hogy van e katonai kiképzésük, azokat előléptetni és miután eléggé szervezetté válnak, be kell(ene) vetni őket azok ellen akik miatt családostúl menekülni kényszerültek. Nagyobb hatékonysággal harcolnának mert családjukat ABSZOLUT biztonságban tudják.
  TEGYENEK ŐK IS VALAMIT A HAZÁJUKÉRT !!
  Miért foyton az amerikai meg más nemzetek fiai haljanak meg az ő szabadságukért ?

  4
  Ha szétzúzták az ellenséget , a családjuk is hazatérhet Európából.

  Reply
 3. Pityi Palko

  January 29th, 2016

  Kedves Kertész Ákos barátom !

  “Azért adom közre őket, hogy beavassam az olvasót a műhelygondjaimba.”

  A liberálizmus terjedését nem lehet megállítani – itt, ott lelehet lassítani, mesterkélt akadályokat görgítgetni eléje – de a liberálizmus előbb-utóbb győzni fog. Ez az a megállíthatatlan folyamat, ami világszerte növeli a közös jót – én ebbe a folyamatba reménykedek ami végül még a rongyembert is emberré formálja.
  (remélem ez a pici kis morzsám tud enyhíteni a műhelygondjaidba).

  Reply
 4. Ego

  February 1st, 2016

  Kedves Ákos!

  Örülök az írásodnak, és remélem, jó egészségben vagy.
  Nagy témát kezdtél el boncolgatni. Nem tudok itt minden felvetett gondolatodhoz hozzászólni, de megpróbálok legalább néhányhoz, hozzátéve a saját gondolataimat.

  I. Az iszlám
  Előre veszem, mert így egy helyen tudok reagálni az ezzel kapcsolatos, általad több helyen felvetett gondolatokra.

  1. Az iszlám egy hódító ideológia

  Korán 9:29: Harcoljatok azok ellen, akik nem hisznek Allahban és az Utolsó Napban és nem tartják törvénytelennek, amit Allah és az Ő Küldötte törvénytelennek nyilvánított és akik nem az igaz hitet [az iszlámot] vallják azok közül, akiknek a Könyv adatott [zsidók és keresztények] –- mindaddig [harcoljatok], amíg készségesen és megalázkodva meg nem adják a dzsizját [a hitetlenekre kivetett súlyos adót].

  Tehát térben és időben korlátlan harc mindenki ellen, amíg meg nem tér vagy nem fizet védelmi pénzt.
  Az iszlám elmúlt 1400 éve folyamatos hódítás volt, és ahol győzött, mindenhol ugyanaz volt a végeredmény: elpusztította a honos kultúrát és civilizációt, és sariával és a dzsizjával elszegényítette a lakosságot. Mivel az iszlámot a dzsizja tartotta el, az elszegényedés miatt végül már nem folyt be elég adó (ezért volt például a 20. századi ottomán birodalom „Európa beteg embere”). Egyetlen megoldás az újabb hódítás volt.
  (Itt nem foglalkozom azzal a szokásos ellenérvvel, hogy „az iszlám a béke vallása”. Nem az, lásd „felülírás” vagy „abrogation” — a későbbi (harcos) versek felülírják a korábbi (békésebb) verseket.)

  2. Az iszlám vallási oldala
  Allah azt is mondja a Koránban, hogy a hitetleneknek bűnhődniük kell mind ebben a világban, mind a túlvilágon. Az evilági büntetést Allah a hívein keresztül hajtja végre, tehát a hithű muszlimnak kötelessége büntetni a hitetlent. Ennek módját is megmondja, Korán 47:4: „Ha hitetlenekkel találkoztok, vágjátok el a nyakukat.”
  Ennyit röviden a hitetlenekhez való hozzáállásról.

  3. Az iszlám életereje és rohamos terjedése
  A muszlimoknak Mohamed halála után is mindig volt vezetőjük: a kalifa. A kalifátus fejezte ki az iszlám vallási oldalát, politikai oldalát és az utóbbiból fakadó szupremáciáját. Egészen 1924-ig, amikor az ottomán birodalom összeomlása után megszüntették. Ez óriási csapás volt, és azonnal meg is indult a szervezkedés a kalifátus helyreállítására. Ekkor jött létre a Muszlim Testvériség, majd abbol a Hamász, az al-Kaida és mások. A Muszlim Testvériségnek Egyiptomban majdnem sikerült helyreállítania a kalifátust, de megbukott. Ezután az iraki al-Kaida kinyilvánította saját kalifátusát, ez az ISIS.
  Az ISIS vonzereje és hitele azon alapul, hogy minden tette és annak módja szigorúan a vallás előírásain alapul. Ezek elborzasztják a nem muszlim világot, de a muszlimok felé ez a legjobb PR: a fiatal muszlimok azt látják, hogy ez végre a hiteles iszlám, amely bátran szembe megy a hitetlenek tiltásaival és hatalmával. Azt látják, hogy hitelesen testesíti meg mindazt, amiben felnőttek: az iszlámot. Mindenben az iszlám szellemében cselekszik, a kivégzésektől és módjuktól a nők megerőszakolásáig. Világszerte 30 ezer muszlim ment harcolni az ISIS-hez, sokan jó életszínvonalat, karriert hagytak ott érte.
  Mindez nem ért volna el ilyen látványos eredményt, ha a Nyugatnak lenne kulturális önbecsülése és bátorsága szavakban vallott elveinek érvényesítésére (nincs).
  Ez a vákuum találkozott az iszlám túlnyomásával.

  4. Az iszlám a rejtőzködés mestere
  A muszlim hazudhat a kafirnak, ha ez az iszlám előnyét szolgálja, és esetenként kötelező is hazudnia. Akár a hitét is megtagadhatja, beolvadhat a többségi társadalomba, úgy tehet, mintha közéjük tartozna, ha a szívében hű marad az iszlámhoz. A saria külön fejezetben foglalkozik a hazugsággal mint eszközzel.
  Aki nem muszlim, ilyen kaméleoni képességekre egyszerűen nincs felkészülve, és úgy lenyeli, mint kacsa a nokedlit.

  5. A politikusok balgasága
  A politikusok nem ismerik az iszlámot, ezért teljesen félrediagnosztizálják a helyzetet. Számukra ez az egész a háborús Szíria következménye, csak annyit látnak, hogy Asszad és a lázadók gyilkos harca okozza. Ezért a megoldás szerintük (az esztelen, öngyilkos befogadási politika mellett) Asszad megdöntése – azt gondolják, hogy ha nincs Asszad, vége a háborúnak.
  Nincs vége, sőt, az ISIS megerősödne.
  Ugyanis itt muszlimok harcolnak, ezért visszautalok a fenti I./1. pontra –- a hithű muszlim mindenki ellen mindaddig harcol, amíg csak az iszlám marad. Ez bizony egy vallási alapú háború, és amíg ezt fel nem ismerjük, csak rossz döntéseket fogunk hozni. 1400 éven át erős és gazdag birodalmak sora bukott el azért, mert nem hitte el, amit pedig látott.
  Ami a „de hát a muszlimok nagy többsége békés, csak egy apró szélsőséges csoport okozza a bajt” mítoszt illeti: a „mérsékelt” muszlimok jelentős többsége támogatja a saria bevezetését és jogosnak tartja az öngyilkos merényleteket. Továbbá a „mérsékelt” muszlimoknak eddig egyetlen méretes tömegtüntetésre sem futotta az általuk állítólag elítélt szélsőségesek ellen (de emlékezzünk, mekkora tömegek rohantak az utcára a Mohamed-karikatúrák miatt).
  A mérsékelt muszlim addig mérsékelt, amíg nem kezd mélyebben vallásossá válni, és minél vallásosabb, annál veszélyesebb.
  Iszlámból pedig nincs mérsékelt és szélsőséges, csak egy iszlám van.

  II. Menekültek – befogadni vagy nem, ha igen, mennyit

  1. Befogadás: igen vagy nem
  Szerintem nem erkölcsi kötelessége és nem is feladata a gazdag országoknak, hogy becsődölt országok lakosságát befogadják -– még részben sem. Akkor sem, ha ez a mai esztelen PC világban ki sem mondható.
  Az, hogy egy ország kit fogad be, az adott ország kizárólagos döntése kell legyen –- egy kormány azt fogad be, akit valamilyen szempontból hasznosnak tart saját társadalma számára, amelyért elsősorban tartozik felelősséggel. Önző érdek? Igen. De az önérdekünket rajtunk kívül senki más nem képviseli, pedig fontos dolog. Egy sejt is csak addig él, amíg működik a külvilágot lehatároló sejtfala, amely a hasznosat beengedi, a károsat kívül tartja. Amelyik sejt nem ilyen, az halott sejt. Az önérdek olyan fontos dolog, hogy a társadalom, az ország összetartó ereje. Mi más a saját kultúra, a saját gazdaság, a saját nemzettudat képviselete, mint önérdek? Mivé lenne egy ország, amely ezeket sutba dobja? Mivé lenne, ha például a saját kultúráját, értékeit esztelen módon eldobná azért, hogy másokénak helyet adjon?
  Ezzel nem azt mondom, hogy az altruizmusnak ne legyen szerepe: legyen. De csak addig a határig, amit a befogadó közösség nagyobb társadalmi/kulturális veszélyek nélkül elvisel. Ehelyett az EU még mindig a kvótákat akarja lenyomni a tagállamok torkán (ez is megérne egy misét, de hosszú lenne).

  2. Befogadás – kit
  Befogadni azt lehet, aki be akar fogadtatni. Azt, hogy a befogadó nemzet része akar lenni, randa mai szóval integrálódni akar: ott akar boldogulni, mégpedig a saját munkájával, és hazájának akarja érezni a befogadó országot.
  Aki ezt nem akarja, azt nem szabad befogadni.
  Aki pedig a befogadó ország ellen erőszakosan lép fel, az ellen az országnak szükség esetén akár fegyveresen is fel kell lépnie, mert kutyakötelessége megvédeni a saját polgárait. Ha nem teszi, végül saját polgárai válhatnak földönfutóvá és menekültté.

  III. Konkrétan néhány általad felvetett gondolathoz

  1. Soros
  Soros György szövegét minden szempontból hazugnak tartom. Nem igaz, hogy egy nem növekvő, de állandó menekültáradat kezelhető lenne (Európa véges). Nem igaz, hogy a probléma a növekvő beáramlás. Nem igaz, hogy a tagállamok tehettek volna bármi mást, hacsak nem ment el az eszük -– Dublin megbukott, Schengen most bukik meg, és nem az „önző” tagállamok miatt, hanem azért, mert mindkettő alkalmatlan volt a „sejtfal” szerepére -– az EU-nak egyszerűen nincs külső határvédelme, sem elszántsága megvédeni a határait. Nem igaz, hogy az „önzés” pánikot váltott ki a menedékkérők körében (nagyon is találékonyak az új útvonalak terén), és kifejezetten sunyi hazugság összemosni a bevándorolni akarók vélelmezett pánikját a közvélemény és a rendfenntartók nagyon is létező pánikjával.
  Soros elképzel egy közös európai menekültpolitikát (nem tudom, az idézetben kinek a nevében beszél többes számban), de ez ma üres szócséplés. Egyrészt jelenleg nincs sem közös külső határvédelem, sem közös menedékjogi politika. Másrészt ezt kialakítani időbe telik, és addigra már mindegy lesz (becslések tízmilliós nagyságrendűre teszik a bevándorló-utánpótlást). Már ma ki lehet jelenteni, hogy az Unió eddig is sokkal több bevándorlót fogadott be, mint amennyit szabad lett volna. Nincs az az ütem, ami a továbbiakban fenntartható lenne vagy szabadna vállalni.

  2. Merkel
  Érteni vélem Merkel indokait: a német társadalom elöregedett és fogy, és Merkel nagy tömegű olcsó munkaerőt látott a bevándorlókban.
  Több menetben tévedett, politikusnál egy is sok.
  Egyrészt rászabadított az országra egy akkora embertömeget, amelyet az akkor sem tudott volna felvenni, ha mind egyébként integrálható lett volna. Ma a rendőrség bevallottan tehetetlen, 600 ezer bevándorlási engedélyt kérő egyszerűen eltűnt (!) a hatóságok látóköréből, az emberek -– és főleg a nők -– félnek, a kormány be sem meri vallani az elkövetett bűntények számát, a helyzetről szóló (nem is gyűlölködő, csak tényszerű) Facebook-bejegyzéseik miatt üldözi saját állampolgárait, és erősödik a szélsőjobb, amely egyedül lép fel az ország öngyilkos politikája ellen (válaszul a rendszer kriminalizálja).
  Másrészt ezek az emberek többségükben nem integrálhatók, és elsősorban azért nem, mert a többségükben muszlimok (lásd az írásom elejét).
  Harmadrészt a „nincs felső határ”-os meghívása páratlan esztelenség volt, amit csak tetézett azzal, hogy utána kvótákkal más tagállamokat is arra akar kényszeríteni, hogy részt vállaljanak a jelentős részben általa okozott embertömeg befogadásában.
  Negyedrészt a megoldást abban látja, hogy védelmi pénzt fizet Erdogannak (és fizettet minden tagállammal), zsarolhatóvá téve a teljes EU-t.
  Amit Merkel tett, az az én fogalmaim szerint hazaárulás.

  3. Globális jobbra tolódás
  „Ez a háború következmény”, írod. Igen, de semmi köze sem a fékeveszett harácsoláshoz, sem a klímaváltozáshoz. Egyetlen dologhoz van köze: az iszlámhoz.
  Az iszlámra vonatkozó gondolataidra külön szakaszban válaszolok (fenti I. pont). Annyit azonban itt is megjegyzek, hogy az iszlám uralta térségekben uralkodó nyomor oka nem vagy nem elsősorban a nyereségvágy, hanem az iszlám, és az általad felhozott okok nem adnak magyarázatot arra, miért állnak be nyugati kultúrában felnőtt emberek ezrei dzsihadistának.

  Szerintem is általános jobbra tolódás van, és (nyilván ugyancsak szerintem) ennek oka az, hogy mindenhol a jobboldal az, amelynek van narratívája a történésekről és amely ellenzi az öngyilkos menekültpolitikát – és ez egyezik az emberek véleményével. A baloldal bűne, hogy ezt a teret teljesen átengedte a jobboldalnak. Nem létezik baloldali narratíva (a hivatalos brüsszeli álláspont szajkózása nem narratíva). Ezért aki ellenzi a most zajló bevándorlást, az ebben az ügyben kénytelen-kelletlen egyet kell értsen az azt ellenzőkkel – a jobboldallal.

  Ferenc pápához:
  menekült-ügyben tett nyilatkozataiból világosan látszik, hogy fogalma sincs az iszlámról. Ezért a muszlimok egyrészt gyengének, másrészt tudatlannak nézik, és joggal.

  Hát egyelőre ennyire futotta.

  Barátsággal és tiszteletetel
  Ego

  Reply
 5. Geyza

  February 2nd, 2016

  Most hogy elolvastam EGO véleményét , sokmindenben megváltozott az én véleményem is.
  Amit fenntebb írtam, most mégjobban tartom: verje le a menekültáradat az IS -t , az ő problémájuk , nem Európáé.
  Ha megvan , akkor minden menekült térjen vissza hazájába.
  (Azért az nem hinném hogy átfogó razziákkal nem lehet begyűjteni azokat akik felszívódtak. Ráadásul ha egy ilyen illegalitásba vonult muszlimot elkapnak , megvan a jogi alap az azonnali kiutasításra.)

  Reply
 6. ekki

  February 3rd, 2016

  Tisztelt Kertész Ákos,
  Nem tudom, hogyan értékeli Ego és Geyza hozzászólásait. Nekem úgy tetszik, nem segítenek, segíthetnek Önnek. Kívánom, hogy (meg)értõbb hozzszólásokat is kapjon, ha nem is ezen a felületen. A magam részérõl nemigen tudom Önt segíteni, mert írása alapján Önnel sokmindenben egyetértek. Talán azt jegyezném meg, hogy a katasztrófa helyzetek nem (mind) elõre kalkulálhatók aszerint, hány embernek is kell majd menekülnie … s igenis, akkor nem osztogathatunk vrakozási sorszámokat közöttük.

  Reply
  • Ego

   February 8th, 2016

   Ugyan nem én lettem közvetlenül megszólítva, de okki véleménye rólam (is) szól, ezért reagálok rá.
   Kertész Ákos egy problémáról akar cikket írni, ehhez kért együttgondolkodást. Természetesként tételezem fel, hogy célja nem egy prekoncepció igazolása, hanem — mint minden általam ismert írásában — a valóság pontos megismerése/ismertetése.
   Az én elég sok tényt tartalmazó írásom ebben “nem segít, nem segíthet”, mondja okki, ki tudja, miért.
   Ha van ellenérve, elmondhatná, és értelmes vitát folytathatnánk.
   Így azonban a hozzászólása érdemi tartalom nélküli leszólás.
   Kár.

   Reply
 7. Ego

  February 4th, 2016

  Szia Geyza! Örülök, hogy látlak.
  A menekültáradat nem fogja leverni az IS-t — legalább 80%-uk muszlim (szerintem inkább 95), inkább fognak csatlakozni az európai iszlamista csoportokhoz/sejtekhez.
  Egyrészt a “felszívódottak” begyűjtésére és pláne deportálására nincs politikai akarat, másrészt nem csak ez a 600 ezer a probléma, hanem legalább a tavaly 1,1 millió (ez csak Németország), harmadrészt ha lenne is politikai akarat, ez már nem rendészeti, hanem katonai feladat lenne, és nem is kicsi (plusz a “hová deportáljuk őket?” megoldása).
  Nagy ritkán szóba kerül, hogy szabad-e fegyveresen fellépni ellenük, ilyenkor mindig hatalmas a felháborodás. Pedig a dolog egyszerű: meg kéne kérdezni a politikusokat, hogy el tudnak-e képzelni olyan helyzetet, amikor lövetnének. Ha a válasz az, hogy “nem” (jó eséllyel az), akkor a világtörténelem anyagiakban legolcsóbb invázióját éljük, fegyver sem kellett hozzá, és a megtámadottak maguk finanszírozzák a lerohanásukat. Ha a válasz netán “igen”, akkor el sem tudom képzelni, mi kell még hozzá, ha a folyamatosan tartó és egyre fokozódó terrortámadások nem szolgáltattak nekik elég okot.
  Tudom, rondán hangzik, amit írtam, de a helyzet is ronda, és ideje volna végre szembenézni vele.

  Reply

Szóljon hozzá

 • (nyilvánosan ez nem jelenik meg)