Jeff Sessions, Trump igazságügyi minisztere, előre menekül: önként lemondott arról, hogy a Trump-kampány embereinek orosz titkosszolgálati kapcsolatait vizsgáló FBI nyomozást felügyelje.

A nagylelkű gesztus annak köszönhető, hogy miután eskü alatt hazudott a kongresszusi meghallgatásán, és egyértelmű kérdésre válaszolva letagadta, hogy bármilyen kapcsolatba került orosz állami szervek (az orosz titkosszolgálat) embereivel, kiderült: legalább kétszer találkozott az amerikai orosz nagykövettel, akiről most már megírták a lapok, hogy kém és az oroszoknak dolgozó kémek beszervezésével foglalkozik.

Az orosz kémügy legfontosabb fejleménye éppen az, hogy a szemérmes megfogalmazások helyett ma már nyíltan kimondják, hogy az orosz titkosszolgálattal való kapcsolatok után zajlik a nyomozás. Az orosz nagykövettel való találkozás nem egy találkozás csupán a sok közül, amelyek nagykövetekkel zajlanak. Szergej Kislyak nagykövet a beszervezett orosz kémekkel tartotta a kapcsolatot. Ő egyfajta tartótiszt.

Ezért az a kérdés, hogy a Trump-kampány és a Trump-adminisztráció tagjai közül ki tartott kapcsolatot orosz hivatalos személyekkel (Szergej Kislyakkal és embereivel) valójában úgy hangzik, hogy Trump-kampányából és környezetéből kik orosz kémek. Ezek lehetnek még a beszervezés alacsonyabb vagy magasabb fokán. Az már kiderült az angol hírszerző ismert anyagából, hogy az orosz titkosszolgálat zsarolásra alkalmas kompromittáló információkat gyűjt befolyásos amerikaiakról, még magáról Trumpról is.

Kislyak pedig sorban megzsarolja és beszervezi őket az orosz érdekeknek megfelelően. A döbbenetes az, hogy Trump kampánya, majd adminisztrációja, és a Fehér Ház is hemzseg azoktól, akiknek letagadott és leplezett kapcsolatai vannak az orosz titkosszolgálattal. A háttérben az amerikai hírszerzés nagyszabású akciója zajlik, amely igyekszik az oroszok által beépített kémeket kipiszkálni a kormányzatból és Trump környezetéből.

Eddig két ember bukott le, az egyik Michael Flynn nemzetbiztonsági főtanácsadó, a másik Jeff Sessions igazságügyi miniszter. Flynnek már távoznia kellett, mert Trumpot kijátszotta az amerikai hírszerzés, miután nem volt hajlandó a bizalmas közlésre meneszteni Flynn-t. A bizalmas közlés dokumentumokkal alátámasztva az lehetett, hogy Flynn orosz kém. Ezt az amerikai sajtó egyértelműen érzékeltette.

Ugyanez lehet a helyzet Sessions esetében. Az ő ügyét is a Washington Post indította el, amikor nyilvánosságra hozta a hírszerző szervektől kapott, erre vonatkozó információt. Ha Session csak elfelejtett volna mondani valamit, vagy nem akarta volna feleslegesen bajba keverni magát, és ezért hallgat az orosz nagykövettel való találkozásokról, akkor ebből nem lett volna ekkora ügy. Miután Session tagad, a hírszerzés következő lépése az lehet, ha előtárja a vele kapcsolatos leleplező bizonyítékokat is.

Kérdés, mi van még az amerikai hírszerző ügynökségek kezében. Ha régóta megfigyelik és rögzítik Szergej Kislyak kémtevékenységét, a kapcsolatait, és fel akarják számolni az orosz kémhálózatot az amerikai kormányzatban, akkor ez az ügynek csupán a kezdete. Semmi nem lefutott, mert Trump a korábbi eset miatt a hírszerzők szivárogtatását és a sajtót tette felelőssé. Új embereket nevezett ki a hírszerzés élére, akiknek feladatuk megakadályozni az újabb szivárogtatásokat.

Ha semmi nem derülne ki Sessionsról, csak az, hogy eskü alatt hazudott a kongresszusi bizottságnak, már azért is le kellene mondania, és büntetőeljárást kellene indítani ellene. De itt sokkal súlyosabb a gyanú, mert a Trump-kampány olyan befolyásos emberei, mint Sessions, segíthették az orosz titkosszolgálatot abban, hogy Trumpot hatalomra juttassák, és ezért meg is kapták a Trump-kormányzatban a megfelelő pozíciókat. Most azonban – ha a gyanú igaz – tucatnyi zsarolható orosz kém dolgozik a Fehér Házban és a kormányzat más fontos posztjain. Köztük az igazságügyi miniszter.

A republikánusok érezve a bajt, rettegve a politikai földindulástól, amit ez eredményezhet, bagatellizálják az oroszokkal való kapcsolatot, Kislyak személyét és a vele való találkozást. Ám ha vannak bizonyítékok, ez tarthatatlan álláspont lesz. Kislyakkal kapcsolatban lenni, nem ugyanaz, mint a magyar nagykövettel találkozni (Sessions a magyar nagykövetet is felsorolta, mint akivel mások mellett szintén találkozott).

Az mindenesetre gyanús, hogy Sessions nem emlékezett a kongresszusi meghallgatásán arra, hogy találkozott Kislyakkal, de amint az információ nyilvánosságra került, azonnal felfrissült az emlékezete. Sőt, csütörtök reggel, amikor a botrány kirobbant, az MSNBC-nek még azt mondta, hogy semmiféle kapcsolatot nem tartott oroszokkal, s majd tisztázza magát. Délutánra már mindenre emlékezett.

Az a próbálkozás, hogy az ügyet megússza azzal, hogy önként kivonul abból a vizsgálatból, amely ellene is irányul, elégtelen lehet. Mert ha hivatalában marad, informális nyomást tud gyakorolni a beosztottaira. Így független vizsgálat nem várható. Már az is elfogadhatatlan, hogy ezt a kivonulást nem tette meg előbb önként, noha tudta, hogy ez őt is érintheti.

Az ügy mégsem ért véget. Trump nem tudta leállítani sem a média elleni támadással, sem a szivárogtató hírszerzők megfenyegetésével. S az ügy annyiban fejlődött és haladt előre, hogy most már egy magasbeosztású orosz kém által beszervezett amerikaiakat keresnek, akik az oroszok kezében vannak, és az oroszoknak kémkednek. Miközben kormánytagok és a Fehér Házba bejáratosak.