Zsebesi Zsolt: Kaczyński beleköt Németországba

19 perc olvasási idő
3

Egyre kétségesebb, hogy a jelenlegi lengyel és a magyar vezetést demokratikus eszközökkel le lehet váltani, pedig a világ jobb lenne nélkülük.

A két küldetéstudatos, megszállott, az elmeháborodottság és a despotizmus gyakran párban járó jegyeit mutató eszelős politikus, a lengyel Jarosław Kaczyński és a magyar Orbán Viktor egymással versenyezve követnek el mindent az európai status quo megkérdőjelezése, Európa destabilizálása érdekében. Teszik ezt – minden értelmezhető, koherens elvrendszer vagy ideológiai alapvetés nélkül -, kizárólag aljas szándékból, a saját hatalmuk korlátlan kiépítése és fenntartása céljából.

Nem hisznek sem szociális, sem piacgazdasági premisszákban, elvetnek minden multilaterális kompromisszumokon alapuló szövetségi rendszert, amely – akárcsak mákszemnyire is – korlátozza egyéni hatalmukat, annak lehetőségét, hogy saját országuk polgárait teljesen az uralmuk alá hajtsák, a társadalom és a nemzetgazdaság minden stratégiai pontját az ellenőrzésük alá vonják.

A szélsőbaloldali és a szélsőjobboldali demagógiát a nacionalizmussal, a rasszizmussal, – igény szerint – az antiszemitizmussal és a homofóbiával keverik. Az egészet a 21. századi nemzetállam életképtelen víziójával hígítják, majd a helyi katolikus egyház hierarchiájának támogatását – a nekik nyújtott középkori privilégiumokkal és milliárdos anyagi támogatásokkal – elnyerve profán vallási köntösbe öltöztetik az egészet és magukat a keresztény Európa védelmezőinek állítják be.

Kettejük közül – országa nagysága és stratégiai jelentősége – miatt Kaczyński kapja a nagyobb figyelmet, de a nyugati nagyhatalmak agytrösztjei Orbánt tartják veszélyesebbnek, mert a felcsúti sokkal pragmatikusabb, rugalmasabb – ahogy ő mondja, „pávatáncos” -, míg Kaczyński egyszerű, mint a drót, de ő is a zseniális őrültekre jellemző következetességgel tör a célja felé, amelynek eléréséhez minden eszközt felhasznál. Orbánhoz hasonlóan a legegyszerűbb gondolkodású társadalmi csoportok idegszálain játszik egy hárfaművész virtuozitásával.

Míg Orbán erősen leragadt a Soros-kampány együgyű jelszavai mellett és azt már csak a teljes irracionalitás irányában tudja továbbfejleszteni, addig Kaczyński – a lengyel igazságszolgáltatás fölötti teljes politikai ellenőrzésére irányuló bukott puccsa után – nagyon gyorsan talált magának parádés helyettesítő témát, amivel lengyelek millióit lehet újrafanatizálni és felszakítani a már begyógyultnak hitt vagy a teljes gyógyulás jeleit mutató, a II. világháborúban ejtett kontinentális sebeket.

Lengyelország – egy a kormányzó párthoz a Jog és Igazságosság Pártjához (PiS) közelálló hetilap szerint – 6 billió dollár kártérítésre tart igényt a II. világháborúban történt német megszállása miatt. A folyamatosan Németország ellen heccelő „Sieci” című lapban egymást követik a németek mai aljas gaztetteit taglaló tudósítások, az olyanok, amelyek szerint fiatal németek Varsó központjában lengyel nemzeti zászlót tépnek és becstelenítenek meg. (Ma!) Könnyen túl lehetne ezeken lépni, ha a hivatalos lengyel politika nem állna teljes mellszélességgel ki a Berlinnel szembeni anyagi követelés mellett, amelynek nagyságát a PiS egyelőre hivatalosan még nem fogalmazta meg.

Maga Jarosław Kaczyński jelentette be a múlt héten, hogy augusztus 11-ig nyilvánosságra hozzák a lengyel képviselőház, a Szejm tudományos szolgálatának jelentését a német kompenzációs fizetésekről, hogy azt követően „történelmi ellenoffenzíva” indulhasson Berlin ellen. „Hatalmas összegről van szó és arról, hogy Németország hosszú ideig megtagadta a felelősségvállalást a II. világháborúban történtekért”.

Bár Kaczyński tartózkodott a „hatalmas összeg” meghatározásától, hétfőn egyik szövetségese a Kukiz ’15 nevű párt parlamenti képviselője Marek Jakubiak egy rádióinterjúban ennél direktebb volt: „Lengyelország soha nem kapott kártérítést a gigantikus háborús veszteségekért Németországtól, és ezeket a mai napig nem sikerült bepótolni” – jelentette ki.

Szerinte a jelenlegi rossz lengyel-német kapcsolatok erre vezethetők vissza. Varsó kártérítési igénye – Jakubiak számítása alapján – 1,5 billió zloty (mintegy 416 milliárd dollár, vagy forintban mintegy 100 ezer milliárd forint, azaz a magyar GDP közel háromszorosa) Ennek az összegnek a megfizetése lenne az ára annak, hogy a két ország partnerként tárgyalhasson egymással – a lengyel jobboldal szerint.

A PiS által már ellenzékben is hangoztatott jóvátételi követelésekkel szemben Berlin álláspontja az, hogy Németország már eleget tett a nemzetközi megállapodásokban reá rótt kötelezettségeinek. A kérdést az 1945-ös Potsdami Megállapodás és az 1953-as Londoni Adósságegyezmény szabályozta. Mindegyik dokumentumban a nagyhatalmak abból az elvből indultak ki, hogy elkerülik az I. Világháború után kialakult helyzetet, amelyben Németországot a háborús kártérítésekkel a porba sújtották és lehetetlenné tették talpra állását. Ezzel – Hitlert hatalomra segítve -, hozzájárultak a II. Világháborút megelőző helyzet kialakulásához.

A Potsdami Megállapodás értelmében Lengyelország területeket kapott a korábbi Németország területéből, a Szovjetunión határait pedig Lengyelország rovására nyugatabbra tolták. Moszkva rátehette a kezét a külföldi német követelésekre és az ipari létesítményekre, amelyekből neki kellett a Lengyelországnak járó kártérítést kifizetnie. Ezekkel és a Lengyelországhoz került kelet-német területekkel együtt 1953-ra a Lengyelországgal szembeni német adósságot 14 milliárd márkában sikerült megállapítani, amivel kapcsolatban az akkori lengyel kormány nem fogalmazott meg kifogásokat.

Utoljára 1991-ben, a két ország Barátsági Szerződésének megkötése kapcsán fizetett Németország összesen 2,5 milliárd márka értékű jóvátételt a németországi lengyel kényszermunkások miatt. Ugyanebben az évben az úgy nevezett Kettő-plusz-négy-Szerződésben a négy nagyhatalom és a két Német állam egyfajta békeszerződést helyettesítő dokumentumban végleg lezárta a jóvátételi ügyeket úgy Lengyelország, mint például Görögország viszonylatában is.

A jobboldali lengyel politika így a PiS is mindkét esettel kapcsolatban arra hivatkozik, hogy Lengyelország sem 1953-ban sem 1991-ben nem vehetett részt az őt érintő jóvátételről folyó tárgyalásokon. Mint ahogy egyébként még sokan mások sem. Ez az akkori nagyhatalmak döntése volt, és e nagyhatalmak képviselték az érdekszférájukba tartozó országokat, mint például Lengyelországét a Szovjetunió. 1991-ben a helyzet annyiban volt más, hogy a szuverén Lengyelország már akkor megfogalmazhatta volna ilyen irányú igényeit a tárgyalások előkészítő szakaszában, de nem tette.

Mindent egybevetve: Német részről az álláspont egyértelmű: a nemzetközi jog alapján Lengyelországnak nincs jogos követelése Németországgal szemben. A most beindított lengyel jóvátételi kampány mögött nem is áll semmilyen jogilag racionálisan megtámogatható érvrendszer. Az ügy tisztán politikai indíttatású. Varsó Kaczyński vezetésével csak és kizárólag a lengyel-német feszültség élezését és fenntartását akarja elérni, amitől egy megveszekedett dollár bevételt sem remélnek, a hasznot az ügy keltette pszichózisban és az ebből kivonható választói támogatásban, szavazatokban mérik majd.

Mindezt – Orbánhoz hasonlóan – a jelenlegi varsó vezetés is annak tudatában teszi, hogy országa számára a gazdasági kapcsolatok Németországgal nem annyira meghatározóak, mint amennyire létkérdést jelentenek. Lengyelország Németország gazdasági köldökzsinórján lóg. Ennek elvágása az ország kivéreztetésével lenne egyenlő. A magyar politika és a lengyel nacionalista hőzöngés egyik meghatározó közös vonása, hogy beszélő viszonyban sincs semmilyen gazdasági realitással. Nem hogy nem szolgálja a magyar vagy a lengyel nemzetállam szuverenitásának erősödését, hanem kizárólag az ellen hat.

A két politikus – ráadásul – két olyan gazdasági-politikai és katonai szövetségi rendszerben folytatja – értelmetlen és önpusztító aknamunkáját, nevezetesen az EU és a NATO tagjaiként, amelyek nélkül nem csak a gazdasági prosperitásuk, remélt felzárkózásuk válhat beteljesületlen álommá a nyugathoz, de kockára tehetik országaik biztonságát, egy olyan helyzetben, amikor Oroszország szuverén államok területeit foglalja el Kelet-Európa tőszomszédságában és mindennapos veszélyhelyzetet hozott létre a Baltikumban.

Szíriában pedig Moszkva az Egyesült Államokkal szemben kísérletet tesz a visszamászásra a világ geopolitikai színpadára. Mindeközben Nyugat-Európa és az EU meggyengítése érdekében szélsőséges politikai erőket pénzel a kontinensen és immár joggal vádolható, az amerikai elnökválasztás eredményének befolyásolására tett kísérlettel is. Vagyis sokkal veszélyesebb világban élünk, mint akárcsak 10 évvel ezelőtt.

Oroszország egyszemélyi vezetőjük, bizonyos Vlagyimir Putyin a napokban érzékeltette, hogy kész jövőre újra indulni az elnöki posztért, amelyet először 2000-től töltött be és 2008-2012 között mint kormányfő vezette a háttérből az országot, hogy így játsszák ki az újraválasztást korlátozó törvényt. Putyin 17 év óta vezeti Oroszországot és haláláig vezetni szeretné. Pont mint Orbán és Kaczyński. Putyin már most a jövő évre szóló elnöki meghívást fogadott el Bulgáriától, azaz az egész világ tisztában van a putyini orosz rendszer antidemokratikus, diktatórikus jellegével.

A magyar és a lengyel társadalomban létérdeke, a két ország demokratikus ellenzékének kötelessége lenne megszabadulni Orbántól és Kaczyńskitől. Nagy szolgálatot tennének ezzel Európának és az egész világ biztonságosabb lenni e két politikus nélkül. Ma már sem Lengyelországban, sem Magyarországon nem lehet arra hivatkozni, hogy Orbán vagy Kaczyński demokratikus eszközökkel, demokratikus választások útján tartja fenn a hatalmát, élvezi a választók többségének a támogatását. Még akkor sem, ha a jövő évi, 2018-as magyarországi választásokon ismét a Fidesz nyer, és Kaczyński is képes lesz – nem sokkal azután – választási többséget szerezni.

Magyarországon Orbán hatalmon maradását egy torz és igazságtalan választási rendszer és a kormányzó párt média- és anyagi fölénye teszi lehetővé. Lengyelországban még Kaczyńskinek nem sikerült a sajtót, és az ellenzéki pártokat sem teljesen ellehetetlenítenie. Még nem. Nagy a valószínűsége, hogy a közelgő lengyel parlamenti választásokra, 2019-re ott is a magyarhoz hasonló helyzet alakul ki, lehetetlenné téve egy szabad választás megtartását. Ahogy ma Magyarországon, úgy várhatóan 2019-ben Lengyelországban is felmerül a kérdés, lehet-e demokratikus eszközökkel megfosztani diktátorokat a hatalmuktól. Akkorra már talán késő lesz, ahogyan ma már Magyarországon is megkésettnek látszik a helyes választ megfogalmazni és annak szellemében cselekedni.

Zsebesi ZsoltAmerikai Népszava Opinion

Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.

Előző cikk

Aki nem tud olvasni, megalapozottabban szavazhat

Következő cikk

Kiderült, hogy nincs a kórházban CT, büntetésből beolvasztják