Gábor György filozófus, közíró a Facebook oldalán írt arról, hogy a nyolc pappal rendelkező görög ortodox egyház több magyar iskolát lenyúlna, mertt ha ők a fenntartók, akkor kapják az állami támogatást. Ez a bizniszegyház, de ennél többről is szó van. Putyin legnagyobb támasza a görög ortodox egyház.

Íme Gábor György bejegyzése:

‘Van itt egy hír, ami sokaknak nem szúrt szemet, pedig szimbolikáján túl is nagyon fontos és elgondolkodtató az ügy. Röviden arról van szó, hogy a görög ortodox egyház a magyar kormány támogatásával (special thanks to Semjén Zsolt & Balog Zoltán) öt-tíz magyarországi iskolának kíván a fenntartója lenni, s úgy tűnik, már két fővárosi iskolát – a szülők tiltakozása ellenére – szép lassan már a magukénak is tudhatnak.

Két dologról van szó:

1. Az általános tanulságokról már sokszor beszéltünk. Az Orbán-kormány jó ideje azon van, hogy minél több állami (vagy korábban önkormányzati) iskola kerüljön egyházi tulajdonba, ezzel is kifejezvén az Alaptörvényből is kiolvasható világnézeti elkötelezettségüket, s fittyet hányva az állam világnézeti semlegességének demokratikus elvére.

2. A második dolog már jóval bonyolultabb. Nagy és mind a mai napig meglehetősen homályos története van annak, ahogy 1945 után a hazai görög alapítású ortodox (Magyarországon “görögkeletinek” is nevezett) egyház (akkori hivatalos nevén: “Görög Alapítású Görögkeleti Magyar Egyházközségek” ) hathatós állami támogatással és az ÁVO baráti pressziójával az orosz ortodox egyház szárnyai alá került, s ezzel együtt – kényszer alatt – a görög ortodox egyházi ingatlanok az orosz ortodox egyház tulajdonába vándoroltak át. A Moszkvai Patriarchátus részéről először 1946 augusztusában mutatkozott meg határozott érdeklődés a magyarországi ortodoxia iránt, s kezdődtek meg a magyar kormány és a Moszkvai Patriarchátus tárgyalásai. Ennek lett az eredménye, hogy Alexij, Moszkva és egész Oroszország patriarchája – ¬„az érdekelt egyházközségek ismételt kérelmére” – a magyar ortodox egyházközségeket joghatósága alá fogadta. 1949. november 15-én Alexij patriarcha jóváhagyta a juriszdikciója alá kerülő egyházközségek számára felállítandó Ideiglenes Főhatóság szervezeti szabályzatát, s 1950 júliusában Kopolovics Iván esperes-adminisztrátor előterjesztésére a Moszkvai Patriarchátus hét egyházközséget fogadott ténylegesen és véglegesen a joghatósága alá. Az ingatlanok véglegesen 1951-ben kerültek át. 1991-el kezdődően a Konstantinápolyi Patriarchátus kísérletet tett a helyzet orvoslására, évekig tartó pereskedés is folyt az ügyben, eredménytelenül.

Vagyis a görög ortodox egyházat elzabrált ingatlanjai miatt kártérítés illeti meg. Csakhogy a kártérítés nem működő és állami tulajdonban levő iskolák átpasszolását írja elő, hanem sok minden más lehetőséget említ (anyagi kártérítés, ingatlanok átengedése és így tovább).
És a lényeg: a jelenlegi magyar állam mindezt úgy teszi, hogy Putyin legnagyobb hatalmi támaszát, az orosz ortodox egyházat szépen és csendben békén hagyja (mintha nem is ő lett volna a legfőbb zabráló), s hogy a bűnös, dekadens és romlott Nyugatot támadó, s azt az igaz útra visszavezetni készülő orosz ortodox egyház egykori dicsőséges szerepéről az ostoba magyar nép ne tudjon meg semmit sem.”