2024, július21, vasárnap
KezdőlapVéleményBartus László: A Notre Dame tanulsága, a fa könnyen gyullad

Bartus László: A Notre Dame tanulsága, a fa könnyen gyullad

-

Borzalmas tragédia és veszteség a Notre Dame székesegyházban keletkezett tűz, és a rombolás, amit a tűz végzett. Szerencsére senki nem sérült meg, és a lángokat sikerült megfékezni. Ez a pozitív oldala a szörnyűségnek, a leírhatatlan veszteségnek. Erre mondja a normális ember, hogy „Hála Istennek!” Erre azért hívnám fel a figyelmet, mert most még a szokásosnál is prófétikusabb hangulatba kerülnek egyes emberek, különösen szélsőjobboldali uszításban és idegengyűlöletben szenvedők, s főleg Magyarországon. Magyarázzák a tűzeset „üzenetét”, mert ugyebár „semmi nincs véletlenül”.

Nincs bizony, itt is valami gondatlanság történt. Semmi nem véletlen, a fizikának törvényei vannak. Ahol szikra, oxigén, éghető anyag van, ott tűz keletkezik. Ha van a Notre Dame tetőszerkezetének leégése mögött bármilyen üzenet, akkor az, hogy a fa könnyen gyullad, és ha meggyulladt, nagyon erősen ég. Az emberi mulasztás és a fizika törvényei együtt nagy károkat képesek okozni, még egy szimbolikus történelmi jelentőségű épületben, egy csodálatos művészi alkotásban is. Templomokban is, üzletekben is, magánházakban is, fészerben is. A fizika az fizika.

Nem cinizmusból írom ezeket, csupán a prófétikus lelkeket szeretném lehűteni kissé, nem beszélve a „keresztény Európa” védelmezőiről, akik az európai „kereszténység” pusztulásának szimbólumát látják a tűzesetben. Hadd segítsek egy példával, amely rámutat arra, hogy az emberi nézőpont és a változó érdekek miképpen képesek különféle „prófétikus” tartalommal felruházni ugyanazt a jelenséget. Csak azért választom ennek bemutatására a Hit Gyülekezetét, mert esetükben nagyon rövid idő alatt történt egy gyökeres fordulat, és ma az ellenkezőjét hirdetik annak, amit korábban, s arra még mindenki emlékezhet. Ezért kiválóan alkalmas a hamis interpretációk bemutatására, mert ma ugyanez a tűz mást jelent, mint korábban jelentett volna.

*

Húsz éve jöttem el a Hit Gyülekezetéből. Ezért tudom, hogyan értékelték volna akkor ugyanazok az emberek ugyanezt a tüzet, s hogyan értékelik most. A Notre Dame leégése akkor Isten ítélete lett volna a katolicizmus, a bálványimádás, a hamis kereszténység ellen. A bibliai párhuzamok valószínűleg az efézusi Diana istennő ledőlt szobra körül forogtak volna, hiszen a párizsi Notre Dame is egy hamis istennő, A „Mi Asszonyunk”-ról lett elnevezve. A „Mi Asszonyunk” Szűz Máriát jelenti, aki a katolikus vallás szerint társmegváltó, ebben az értelemben a Biblia szerint bálvány. Az akkori hites teológia szerint húsz évvel ezelőtt ugyanez a tragédia Isten ítélete lett volna a katolicizmus, a Mária-kultusz és a bálványimádás fölött. A tűzeset hírére „Halleluja” – kiáltással örvendezett volna az egyszeri hites.

Ma azonban zord arccal fenyegetik a liberális Franciaországot, és a tűzeset a keresztényellenes liberalizmus elleni ítéletnek minősül, mert az egykori SZDSZ-alapító, liberális, emberi jogvédő Németh Sándor vezető lelkész illiberális, szélsőjobboldali uszító lett. Trump és Orbán híve, aki miután Orbán mellett megtalálta anyagi számítását, bedőlt saját propagandájának. Elhitte, hogy Franciaországban majd muszlim többség lesz. Totálisan rekatolizált, a katolikus egyház társadalomfelfogását és államelméletét követi, és olyanokat állít, hogy „csak istentelen és lázadó keresztények lesznek liberálisok”, s elfelejti, hogy akkor húsz évvel ezelőtt ő volt a legnagyobb istentelen és lázadó „keresztény”, mert akkor az aktuális szabadságharcát a katolikus egyház ellen vívta, méghozzá a liberalizmus elveivel. Aztán paktumot között Orbánnal és minden megváltozott.

Ezért a Notre Dame pusztulása ma a Hit Gyülekezete vezető lelkésze számára „a keresztény Európa” pusztulásának jelképe. Nem a katolikus egyház ítélete, hanem a liberális Európai Unió elleni isteni üzenet, és a kereszténység európai válságának jele. Miközben ezek csak egy szélsőjobboldali és idegengyűlölő propaganda termékei. Európa történelme során ennél nagyobb bevándorlások is voltak, és a muszlimok nem foglalták el Európát. Németh Sándor húsz éve még tudta, hogy az Isten országa a szívben van, ahogy Isten sem kézzel épített házakban lakik. A kereszténység jelképe nem egy épület, nem is egy templom, hanem maga az Ember, pontosabban az Ember Fia, aki Isten Fiaként emberré lett. Aki meghalt minden emberért, a muszlimokért is, s neki nem azt hagyta feladatul, hogy gyűlölje a bűnöst és a más vallásút, féljen tőlük, állami erővel harcoljon ellenük, s ehhez ne legyen drága ár a jogállam és az emberi jogok felszámolása, fasiszták támogatása sem, hanem azt, hogy hirdesse nekik az evangéliumot.

Így a Hit Gyülekezete esete jól példázza, hogy a személyes érdek, a politikai elkötelezettség, a változékony elvek és a bibliai hamis tanítások hogyan képesek torzítani az efféle „prófétai látásokat”. Húsz éve az isteni ítélet még a katolikus egyház ellen szólt volna bibliai és liberális nézőpontból. Most ugyanezek az emberek, mint illiberálisok, harcos védelmezői a katolicizmusnak, mert e pillanatban a katolikus egyházat a kereszténység védőbástyájának tartják. Ezért az „isteni ítélet” az ellenkezője a szemükben, mint húsz évvel ezelőtt lett volna. Ez olyan istenképet közvetít, mintha egy elmeháborodott öregember a mennyben csapkodna össze-vissza, tekintete olyan ideges, agresszív lenne az állandó haragtól és gyűlölettől, mint Németh Sándoré, és hol ezért, hol azért csap le, de mindig a vezető lelkészek anyagi és evilági hatalmi érdekei szerint. De a Hit Gyülekezete egyik tagja a Facebookon már azt kérdezte: „Ezt nem Juncker csinálta megint?” Húsz éve azt kérdezte volna: „Ezt nem Orbán csinálta megint?” Attól függ, mit hall.

*

Nagyjából ennyit érnek ezek a „prófétikus” üzenetek a Notre Dame tűzesete kapcsán is. Ahogy ugyanennek a keresztény irányzatnak egy neves amerikai hamis prófétája, Pat Robertson, a World Trade Center leomlását a „homoszexualitás miatt Amerikára mért isteni ítéletnek” nevezte, amit „Amerika megérdemelt”. Miközben Istenről azt írja a Biblia, hogy Sodomának is megkegyelmezett volna, ha van benne tíz igaz ember. Eleve azért mondta meg a tervét Ábrahámnak, hogy Ábrahám könyörögjön Sodoma megmaradásáért, mert tudta, hogy Ábrahám nem gyűlölettel, hanem szánalomal tekint a bűnösökre is, elvégre nem karizmatikus keresztény, csak egy Isten szíve szerint való ember. Ábrahám megfogalmazta az isteni alapelvet: „Avagy elveszted-é az igazat is a gonoszszal egybe?” És: „Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-é igazságot?” Istennek tetszett a beszéd.

Vajon a World Trade Center leomlásakor meghalt háromezer ember mind homoszexuális lett volna? Nem volt a háromezer között tíz igaz? És megszűnt New Yorkban vagy Amerikában a homoszexualitás? Nem lett feleslegessé háromezer ember halála? Ezt Isten ne látta volna előre? És Jézus Krisztus engesztelő áldozata, amelyet az egész világért adott, nem számítana semmit? Nem úgy van az, hogy Jézus Krisztus minden ember bűnét elhordozta a kereszten? Nem úgy van, hogy Isten benne megbüntetett minden bűnt? Nem őreá csapott le, hanem még a bűnösökre is le kell csapnia folyamatosan, elpusztítva velük együtt az igazakat is?

Nem úgy van, hogy Jézus Krisztus tökéletes engesztelő áldozat, és a kegyelem fel van kínálva minden embernek, és aki hisz őbenne, annak örök élete van, s aki nem hisz, az elkárhozik? Nem a kereszten bemutatott engesztelő áldozat a „JEL”? Nem az Isten Fiát kell felemelni, amit az embereknek észre kell venni, hanem a World Trade Center és a Notre Dame katasztrófáját? Ez nagyobb lenne Krisztusnál? Ez mutatja be az Isten ember iránti szeretetét vagy Jézus Krisztus halála és engesztelő áldozata? Micsoda baromságokat beszélnek emberek, amikor minden baj, katasztrófa mögé egy bosszúálló, haragos, és büntető Istent képzelnek, aki állandóan ott lopakodik az ember nyomában, és ha valamit nem úgy csinál, akkor azonnal bünteti, szájon veri, seggbe rúgja, felgyújtja, lerombolja.

Akkor miért halt meg Jézus? Ez nélküle is menne. Pofán verem, a milliárdos vezető lelkész ráprófétál, összecsinálja magát és engedelmeskedik. Ez az ő hamis evangéliumuk, és a rájuk bízott emberek egy görcsben, rettegve, állandó félelemben élik az életüket. És kitől félnek? Attól az Istentől, aki megváltotta őket, aki meghalt értük, helyettük, aki úgy szereti őket, hogy az életét adta nekik. Aki megígérte, hogy mindig mellettük áll, soha el nem távozik, soha nem vádolja, nem kárhoztatja őket. Aki ingyen kegyelemből adja nekik a megigazulást. Aki a bűnt nem számítja be, mert a törvény vége Krisztus, és ahol nincs törvény, ott nem számíttatik be a bűn. Akit boldoggá akarja tenni őket, bevinni az ő nyugalmába, mégis állandóan tőle rettegnek, mert Isten nem ismerő hamis pásztorok erre tanítják őket.

Jézus a Siloám tornyának leomlásakor is megmondta, hogy akikre rádőlt a torony, azok semmivel nem voltak bűnösebbek azoknál, mint akik élve maradtak. Nem büntetés volt a torony leomlása a bűneik miatt. Valószínűleg nem újították fel a tornyot időben. Nem is a mások bűnei miatt haltak meg, nem is a maguk bűnei miatt, hanem azért, mert vannak fizikai törvények: a rosszul épített torony ledől. Jézus azt mondta nekik, hogy nincs különbség, akár így hal meg az ember, akár úgy, ha nem hisz, ha nem változtatja meg a gondolkodását Istenről (ezt jelenti a megtérés), akkor ugyanúgy elveszik. Függetlenül attól, hogy a fal csapta agyon, vagy a kanyaró vitte el. Isten nem az embert bünteti, hanem az ördögöt. Az emberhez pedig nem úgy szól, hogy rágyújtja a templomot, hanem a prédikált Ige által.

*

Ha valaki Istent keresi a Notre Dame tüzében, akkor megtalálhatja abban, hogy nem halt meg senki. Sikerült mindenkit időben kimenekíteni, nem égett le teljesen az épület, és még a csodálatos orgona is ép maradt. Isten a tűzoltókkal volt, megőrizte és megsegítette őket. Mert szereti őket. Ahogy azokat az embereket is, akik odajárnak, és ott keresik őt, vagy csak gyönyörködnek egy szép alkotásban. Isten szeret, nem gyűlöl. Nem gyűlöl, mint azok a politikusok, akik a „kereszténység” neve alatt embertelenül bánnak azokkal, akikért Krisztus meghalt. Akikről a Biblia azt mondja, hogy be kell fogadni őket. A szélsőjobb a „kereszténység” bőrébe bújt farkasként támad Európára, és terjeszti a fasiszta kórt, a gyűlöletet, a megbélyegzést, az előítéletet. Ezek semmivel nem különbek, mint a tálibok, és a tálibok elől menekülőket is a tálibokkal azonosítják, mert gyűlölni könnyebb és hasznosabb. Csöbörből vödörbe esnek szerencsétlenek, de ha bejutnak Európába, itt csak a „keresztény” gyűlölet vár rájuk, legalább nem ölik meg őket.

A hazug tolvajok, a Heródesek, szélsőjobboldali politikusok most mind „próféták” lettek. Ők is a kereszténység pusztulásának jeleként emlegetik a Notre Dame leégését. Belefér a logikába, hogy Isten felgyújtja a „saját házát”, a saját templomát, hogy így figyelmeztessen. Más eszköze nincs, ugye? Miért nem valamelyik liberális fészket gyújtotta fel Isten, ha ennyire utálja az emberi jogokra és a törvényességre épülő liberalizmust, és ennyire odavan a jogtiprásért és az elnyomásért? Ezzel a „képpel” mutatja be a kereszténység állapotát? Miért, az illiberális fasiszták előtt jobb volt a kereszténység? A menekültek befogadása és a jövevényekkel szembeni bibliai parancsok betartása dühítette volna fel ennyire? Olyan, mint a felcsúti paraszt, hogy amit a jég nem vert le, azt leveri ő karóval? Még jó, hogy Lovasberényig nem gyújtott fel mindent. Ez lenne a kereszténység pusztulásának a jelképe?

Holott a kereszténység pusztulásának jele nem Párizsban, hanem a röszkei tranzitállomáson látható, ahol menekülteket éheztetnek. Párizsban csak egy sajnálatos baleset történt, de ami Röszkén van, az nem baleset, hanem a kereszténység és a humanizmus, emberség pusztulása, lábbal taposása, megalázása. A kereszténység pusztulása minden Soros-plakát, Mészáros Lőrinc-féle „közbeszerzés”, gyűlölködő, uszító és hazug Orbán-beszéd, Amerikában egy elmebeteg minden twitter-üzenete, a gyerekek elválasztása a szüleiktől. Ezek a jelek, a kereszténység pusztulásának jelei, amire fel kellene hívni a figyelmet az igazi keresztényeknek. Az uszítás, a hazudozás, ami még egy ilyen sajnálatos tűzvészt is képes gyűlölködésre felhasználni. Ezek a keresztény kultúra és civilizáció romlásának és pusztulásának jelei.

Ha van a Notre Dame-ot sújtó tűzvésznek szellemi üzenete, amely a „keresztény Európa” pusztulását vetíti előre, akkor az csak ez lehet: az illiberális fasiszták veszélye, amely pusztítja a keresztény értékeket.

A Notre Dame-ot újjá fogják építeni. Sajnálatos, hogy megtörtént, iszonyú veszteség, de miatta nem kell aggódni. Bármilyen szép, mégiscsak egy épület, egy tárgy. Amiért aggódni kell, azok az emberek, és az emberek szívében, lelkében végbe menő borzalmas változások. A fasizálódás, a gyűlölködés, a szeretetlenség, ez az, amiért aggódni kell. Hogy keresztény gyülekezeteket báránybőrbe bújt farkasok vezetik, akik nem kedveznek a nyájnak, akik farkasokat csinálnak a juhokból, mert becsapják őket. Akik eladják őket kilóra fasiszta diktátoroknak, hogy rájuk szavazzanak. Akik a pénz és a hatalom bűvöletében hazug eszmékkel, gyűlölettel, félelemmel, hamis evangéliummal táplálják őket. A konkolyt hintik, nem a búzát. Azért kell aggódni, mert kereszténység neve alatt fasizmust terjesztenek. Az embereket megfélemlítik.

A Notre Dame tűzesete is üzent valamit: be kell tartani a tűzvédelmi szabályokat. Meg kell tenni az óvintézkedéseket, mert a fa gyúlékony. És ha ég, akkor nagyon ég.Amerikai Népszava
Amerikai Népszava
Az Amerikai Népszava szerkesztőségi cikke. Az írás az Amerikai Népszava véleményét és álláspontját tükrözi.
25,000KövetőKövessen minket!
1,000KövetőCsatlakozzon!
340KövetőIratkozzon fel!

Legutóbbi bejegyzések